OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus 2015 Fase: Gevorderd 1, verkort BOL en BBL Naam student:.

2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2

3 INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 5 Beroepstaak B Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg Gevorderd 1 Beroepsopdracht B (praktijk) Feedbackformulier B Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten B Beroepstaak C Begeleiden Gevorderd 1 Beroepsopdracht C (praktijk) Feedbackformulier C Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten C Beroepstaak E Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken Gevorderd 1 Beroepsopdracht E (praktijk) Feedbackformulier E Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten E Toetsen Algemene instructie toetsen beroepsopdracht voor studenten en werkbegeleiders Toets beroepsopdracht B Bijlagen Bijlage 1: POP en werkplanning beroepsgericht POP en werkplanning persoonlijke leerdoelen Bijlage 2: Overzicht activiteiten school/praktijk Bijlage 3: Instructie feedbackformulier Bijlage 4: Begrippenlijst Bijlage 5: Leerplan en leerlijn BOL Verkort Bijlage 6: Leerplan en leerlijn BBL Verkort Studentenversie leren, ontwikkelen, beoordelen, ijken en assessen (dit document ontvang je van de docent) Instrumenten 1. IJkformulier 2. Overzicht activiteiten school/praktijk 3. Overzicht beroepsopdrachten 4. Waarderingsformulier overgang / voortgang /examendossier 5. Studentenresultaatkaart/rapport DSDO: 6. Stroomschema: harde en zachte eisen 7. Procedure communicatie studenten, ouders en praktijk Albeda College Branche Gezondheidszorg 3

4 Albeda College Branche Gezondheidszorg 4

5 INLEIDING In deze inleiding krijg je uitleg over de beroepsopdrachten B, C en E in Gevorderde fase 1 en een uitleg over het gebruik van het feedbackformulier. Beroepsopdracht D wordt in een apart opdrachtenboek aangeboden. In dit opdrachtenboek zijn de beroepsopdrachten met de beoordelingscriteria opgenomen die je gaat doen in de gevorderde fase1. Beroepsopdracht B wordt in deze fase van de opleiding getoetst met een beoordelingsformulier. De instructie kun je in dit boek vinden bij het onderdeel toetsen. De beroepsopdrachten C en E worden in deze fase van de opleiding niet getoetst met een beoordelingsformulier, maar kun je afronden door een positief feedback formulier. BOL Verkort In deze fase van de opleiding komen de volgende zorgcategorieën aanbod; chronische zieke zorgvrager, klinische zorgvrager en psychiatrische zorgvrager. De tijd die je nodig hebt om aan deze beroepstaken op het niveau van gevorderd 1 te werken is ongeveer 20 weken BBL Verkort In deze fase van de opleiding komen de volgende zorgcategorieën aanbod; chronische zieke zorgvrager en klinische zorgvrager De tijd die je nodig hebt om aan deze beroepstaken op het niveau van gevorderd 1 te werken is ongeveer 20 weken De beroepsopdrachten zijn het uitgangspunt voor het leren. In een beroepsopdracht staat benoemd wat je aan het eind van gevorderde fase 1 moet kunnen. Om je op de beroepsopdrachten in de praktijk voor te bereiden doe je activiteiten op school en in de praktijk. De school-activiteiten staan op studentenmateriaal 2.0. Hierin vind je ook de taal en rekentaken. De praktijk-activiteiten van de gevorderde fase zijn verplicht, mits anders aangegeven. Zij dienen als voorbereiding op de toetsing van de beroepsopdrachten in de praktijk De praktijkactiviteiten kun je achter elke beroepsopdracht in het opdrachtenboek vinden. De uitgevoerde activiteiten teken je af in op overzicht activiteiten school en praktijk (bijlage 2) Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met docenten/slb, begeleiders en praktijkopleiders. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat iedereen op de hoogte is van je voortgang. Je Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) en werkplanning is daarbij hét hulpmiddel (bijlage 1) De SLB begeleid je bij het leerproces en het samenstellen van je portfolio. Verwacht wordt dat jij met behulp van het portfolio jouw leerproces en ontwikkeling aantoont aan de SLB. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van het bewijsmateriaal in het portfolio. De SLB heeft regelmatig een gesprek met je om de voortgang van de opleiding te bespreken. Het portfolio helpt jou in het gesprek met de SLB en/of begeleider om je leerproces, ontwikkeling en studievoortgang aan te tonen De assessor waardeert op ijkmoment 5 je portfolio en geeft advies aan de sub - examencommissie of je je voldoende hebt ontwikkeld om verder te mogen gaan met de opleiding. Het ijkmoment is een belangrijk moment in de opleiding. Het is een go/ no go moment. Voor jou is het dan ook van groot belang dat je weet wat er van je verwacht wordt. Albeda College Branche Gezondheidszorg 5

6 Een volledig overzicht van de ijkmomenten en de eisen waaraan je op dat moment moet voldoen, vind je in de studentenversie ijken en assessen.. Per ijkmoment wordt er een overzicht gegeven van de onderdelen waarop de assessor je waardeert. Gebruik dit dus bij het verzamelen van je bewijzen. Veel succes met je opleiding! Albeda College Branche Gezondheidszorg 6

7 OPLEIDING Verpleegkundige niveau 4 BEROEPSTAAK B Ondersteunen van de verpleegkundige zorg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie ODB G1 VERKORT 1415 Fase: Gevorderd 1 Naam student: Albeda College Branche Gezondheidszorg 7

8 Albeda College Branche Gezondheidszorg 8

9 Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd 1 Bieden van verpleegkundige (basis) zorg Toelichting Voorbereidend op deze beroepsopdracht voer je de activiteiten van het ondersteuningsmagazijn uit en vraag je feedback met behulp van het feedbackformulier Let op: als je gaat toetsen maak je gebruik van het beoordelingsformulier achter in het opdrachtenboek Beroepsopdracht Je werkt als leerling-verpleegkundige op een verpleegafdeling in een zorginstelling. Je leidinggevende geeft je de opdracht om, gedurende een aantal dag en/of avonddiensten, verpleegkundige (basis) zorg te verlenen aan patiënten in relatief stabiele zorgsituaties waarin het handelen voor een belangrijk deel kan verlopen volgens standaarden en richtlijnen. Je stelt het aantal patiënten vast volgens de afspraken van de afdeling en in overleg met je begeleider. Je voert de zorgverlening en coordatie van zorg onder supervisie van de begeleider uit. Dit wil zeggen; dat je de opdracht voorbespreekt, zelfstandig uitvoert en direct erna evalueert met je begeleider. Je herkent een crisissituatie of onvoorziene omstandigheden en roept hulp in van je begeleider of een andere verpleegkundige. Het accent ligt op het bieden van persoonlijke verzorging en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Je biedt de patiënten psychosociale begeleiding bij voorbereiding op verschillende operaties, therapieën, behandelingen of onderzoeken. Je verzamelt gegevens over dreigende of bestaande gezondheidsproblemen, stelt op basis hiervan een verpleegplan op en bespreekt dit met de patiënt en betrokkenen. Je biedt op basis van het verpleegplan de verpleegkundige zorg, observeert en monitort voortdurend veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden van de patiënt. Je houdt daarbij rekening met de omstandigheden, wensen en behoeften van de patiënt. Je rapporteert verkregen gegeven in het dossier en stelt zo nodig het verpleegplan bij. Je evalueert de verleende zorg met patiënt en begeleider. Je kunt het overzicht bewaren over de zorg en werkzaamheden voor de zorgverlening in logische volgorde plannen. Je raadpleegt indien nodig andere deskundigen en overlegt tijdig en regelmatig met hen. Daarnaast neem je deel aan voor de coördinatie en afstemming relevante overlegvormen en collegiale consultatie. Taaltaken 1 - Kan observatie- en vragenlijsten lezen - Kan voorschriften / procedures/instructies/protocollen/een planning/een overdracht/ een dossier/een verpleegplan/ rapportage/vakliteratuur/leerplan lezen en interpreteren. - Kan een zorgplan bespreken en evalueren - Kan observatielijsten en vragenlijsten invullen - Kan zorgdoelen/begeleidingsdoelen/een zorgplan/een leerplan formuleren en bijhouden(wijzigingen vastleggen). - Kan een opname-overplaatsing-ontslag gesprek voeren Rekentaken - Heeft numerieke vaardigheden m.b.t. vochtlijst en vochtbalans - Kan ondersteunen bij bewegen en verplaatsen - Kan de weg vinden en uitleggen in een instelling 1 Indien de student deze beroepsopdracht uitvoert, werkt hij tevens aan bovenstaande taal en rekentaken Albeda College Branche Gezondheidszorg 9

10 FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B 1.1 De gevorderde verpleegkundige stelt het verpleegplan op of bij, op basis van de verpleegkundige diagnose, en bespreekt dit met de zorgvrager en andere betrokkenen. De gevorderde stemt af met de begeleider. (A-D-H-J-K-M) Feedback 1.2 De gevorderde verpleegkundige voert de persoonlijke basiszorg en zo nodig terminale zorg uit. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Hierbij houdt zij rekening met de omstandigheden van de zorgvrager en betrokkenen. Bespreekt de bevindingen met de begeleider en zet zo nodig vervolgstappen. (E- F-J-K-R-V) 1.4 De gevorderde begeleidt de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van zijn zelfredzaamheid door de zorgvrager te stimuleren en te motiveren de regie over zijn eigen leven te voeren. Daarnaast begeleidt zij de mantelzorger /naasten en let op de signalen van overbelasting (C-D-R) 1.7 De gevorderde verpleegkundige pakt een crisissituatie of een onvoorziene situatie op professionele wijze aan. Zij roept bij calamiteiten de hulp in van collega s of deskundigen van andere disciplines. Zij reageert volgens geldende procedures en regelgeving. (E-T-V-) 1.8 De gevorderde maakt een planning en verdeling van de werkzaamheden, wijst werkzaamheden toe en geeft prioriteiten aan. De gevorderde heeft collega s geconsulteerd en een actieve bijdrage geleverd aan overlegsituaties, waardoor de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd is. (B,E,Q) Albeda College Branche Gezondheidszorg 10

11 FEEDBACKFORMULIER BEROEPSOPDRACHT B Naam student: Datum: Opleiding: MBOverpleegkundige Niveau: Gevorderd 1 Werkprocessen Beroepstaak B 1.9 De gevorderde evalueert de zorgverlening met de betrokken partijen en maakt hiervan een verslag. Zij bespreekt haar schriftelijke eindrapportages t.a.v. de uitgevoerde zorg met de begeleiding (C-J-M) Feedback Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Datum: Naam begeleider in de praktijk: Paraaf: Naam student:. Paraaf:.. Albeda College Branche Gezondheidszorg 11

12 OVERZICHT BEROEPSTAAK B Overzicht : beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatieindicatoren G1 Beroepstaak B Beroepsproducten Werkprocessen B. B.1 plannen van verpleegkundige 1.1, 1.8, 1.9 Verpleegkundige zorg zorg B.2 basis zorg 1.2, 1.4, 1.8 en 1.9 B.3 crisissituaties 1.7 Competenties A, B, C, D, E, F, H, J, K, M, Q, R, T, V Competenties in de werkprocessen A Beslissen en activiteiten initiëren B. Aansturen C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen. E Samenwerken en overleggen Prestatie-indicatoren Gaat in overleg met collega en/of begeleider na welke beslissingen in zorgsituaties genomen kan worden Benoemt bij het uitvoeren van palliatieve/terminale zorg de te nemen beslissingen t.a.v. veranderingen en voert dit uit Maakt gericht keuzes in zorgsituaties en kan deze motiveren. Zorgt voor duidelijk informatie/instructies voor collega s, zodat zij concreet weten wat er van hen verwacht wordt Informeert collega s over de prioriteiten van de zorgverlening Gaat in gesprek met de zorgvrager over het belang van eigen zelfredzaamheid. Stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren Biedt de zorgvrager steun bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de regie voeren over het eigen leven in een leefsituatie en bespreekt dit. Maakt de draagkracht en draaglast met de mantelzorger en naasten bespreekbaar. Neemt de tijd om op het juiste moment te luisteren Luistert en kijkt aandachtig naar de gezondheidsproblemen, de zorgbehoeften en de leefomstandigheden van de zorgvrager en naasten. Kan zich inleven in de gevoelens van de zorgvrager en naasten Betrekt de zorgvrager en naasten bij het opstellen van een verpleegplan Biedt de nodige ondersteuning aan naasten bij het uitvoeren van de zorgtaken en bespreekt dit. Toont betrokkenheid bij het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Behandelt zorgvrager en naasten met respect en geduld Vraagt de zorgvrager en andere betrokkenen naar hun ervaringen, ideeën en gevoelens over de geboden zorg en begeleiding Vraagt tijdens het evalueren van de zorgverlening zo nodig door Bespreekt met begeleider welke andere zorgverlener zo nodig ingeschakeld kan worden. Informeert en overlegt met alle betrokkenen. Roept bij calamiteiten tijdig hulp in van ander deskundigen Raadpleegt in het kader van coördinatie van zorgverlening indien nodig collega s. Heeft een actieve rol tijdens overlegmomenten. Albeda College Branche Gezondheidszorg 12

13 Competenties in de werkprocessen F Ethisch en integer handelen H Overtuigen en beïnvloeden. J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Prestatie-indicatoren Stelt de belangen van zorgvrager centraal. Houdt rekening met de leefregels en gewoonten die voor de zorgvrager belangrijk zijn. Handelt volgens ethische maatstaven van de beroepsgroep [beroepscode] en de organisatie. Toont zich eerlijk en betrouwbaar. Respecteert vertrouwelijkheid. Accepteert en respecteert verschillen tussen zorgvragers. Behandelt de zorgvrager respectvol bij de persoonlijke verzorging. Past op doelgerichte wijze gesprekstechnieken toe. Voert anamnesegesprekken uit met standaard vragenlijst. Signaleert de verschillende belangen en mogelijkheden m.b.t. de verpleegkundige zorg en bespreekt deze. Verwerkt verkregen (anamnese)gegevens correct en accuraat Stelt zelfstandig verpleegdoelen, activiteiten en interventies van het verpleegplan op en bespreekt dit met collega s Rapporteert haar bevindingen zelfstandig volgens standaarden Schrijft verslaglegging van de zorgverlening in begrijpelijke taal voor alle betrokkenen. Past haar kennis toe over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden in de zorgverlening en bespreekt dit met collega s. Weet vragen te beantwoorden Bespreekt observaties met collega s Verzamelt met de juiste methodiek gegevens Raadpleegt anderen over de verkregen informatie en benoemt eigen bevindingen Legt verbanden tussen de verzamelde gegevens en bespreekt dit met collega s Stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan op of bij en bespreekt dit. Benoemt de hoofd- en bijzaken uit de verkregen evaluatie gegevens en bespreekt dit. Plant in logische volgorde haar werkzaamheden voor de zorgverlening Maakt een dagindeling Controleert tussentijds de dagindeling met collega s. Past indien nodig de planning aan. Stelt prioriteiten en bespreekt dit. Werkt in logische volgorde meerdere taken uit en oefent in het delegeren. Herkent in zorgsituaties de verwachtingen en wensen van de zorgvrager en bespreekt dit met hem/haar. Bespreekt de mogelijkheden en beperkingen van de zorgverlening met de zorgvrager. Gaat na of de zorgvrager tevreden is over de verleende zorg. Komt afspraken na. Albeda College Branche Gezondheidszorg 13

14 Competenties in de werkprocessen T Instructies en procedures opvolgen V Met druk en tegenslag omgaan Prestatie-indicatoren Benoemt in een gesprek met begeleider hoe ze handelt tijdens onvoorziene -/ crisissituaties en hoe ze de procedures daarbij gebruikt. Bespreekt met begeleider de (wettelijke) grenzen van haar beroep. Ondersteunt de collega s in onvoorziene -/ crisissituaties Herkent eigen gevoelens en oefent in het effectief en professioneel blijven handelen in stressvolle zorgsituaties, ook in acute of onder emotionele omstandigheden. Dit onder begeleiding. Maakt op correcte wijze haar grenzen kenbaar tijdens de uitvoering van de zorg. Bespreekt en reflecteert met collega s emoties en gevoelens. Albeda College Branche Gezondheidszorg 14

15 OPLEIDING Verpleegkundige niveau 4 Activiteiten Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B Praktijkactiviteiten Fase: gevorderd 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie ODB G1 VERKORT 1415 Naam student: Albeda College Branche Gezondheidszorg 15

16 PRAKTIJKACTIVITEITEN BEROEPSTAAK B Ondersteuningsmagazijn Praktijkactiviteiten Beroepstaak B Gevorderd 1 Activiteiten Alle activiteiten zijn verplicht, mits anders aangegeven 1. Oriëntatie op de organisatie van je stageplaats datum paraaf 2. Oriëntatie op het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan 3. Oriëntatie op doelgroep en zorgvrager 4. Bieden van verpleegkundige zorg op basis van het verpleegplan 5. Opstellen van een verpleegplan 6. Opname van een zorgvrager 7. Ontslag en overplaatsing van een zorgvrager 8. Overleg op de afdeling 9. Het coördineren van de zorg 10. Handelen en reflecteren op een crisissituatie 11. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag Albeda College Branche Gezondheidszorg 16

17 1. Oriëntatie op de organisatie van je stageplaats Resultaat Voorbereiding activiteit Uitvoering Activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/ keuze Je hebt je gedurende twee weken: - georiënteerd op de organisatie van je stageplaats - georiënteerd op de afdeling - alle informatie verzameld om te kunnen functioneren als leerling/werknemer Verzamel materialen die je nodig hebt om je te oriënteren op je stageplaats Verwerk de antwoorden op onderstaande vragen in een verslag Bespreek het verslag met je begeleider en vraag feedback Stel in overleg met je begeleider vast op welk niveau je deze activiteit uitwerkt (micro, meso- en/of macro niveau) Activiteit Werk de activiteit uit met behulp van onderstaande vragen: Macroniveau: - Organogram van de instellingen: hoe is de hiërarchische structuur van je stage instelling vanaf Raad van Bestuur of Raad van Toezicht of Directeur Zorg tot en met degene die het dichtste bij de zorgvrager staat. Elke instelling heeft een eigen organogram. Wanneer je vergelijkt met een leerling uit je groep kun je de verschillen en overeenkomsten ontdekken. Hoeveel verschillende disciplines werkzaam zijn in de instelling? - Wat doen de verschillende disciplines dagelijks om de zorg voor de zorgvrager mogelijk te maken? - Hoeveel zorgvragers kunnen er verzorgd of verpleegd worden in deze instelling? - Heeft deze instelling een regionale functie? - Welke visie heeft de instelling? - Welke communicatiemiddelen zet de instelling in om zorgvragers en medewerkers te informeren? - Welke rechten en plichten heb ik om als medewerker in deze instelling te kunnen functioneren? Mesoniveau: - Welke afdelingen er zijn in deze organisatie? - Welke zorg bieden deze afdelingen? - Welke zorgvrager worden op deze afdelingen verpleegd of verzorgd? - Welke interne telefoonnummers zijn belangrijk Microniveau: - Hoe heet de afdeling waar je stage loopt? - Welke communicatiemiddelen zet de afdeling in om zorgvragers en medewerkers te informeren? - Welke zorg wordt hier gegeven en aan hoeveel zorgvragers? - Welke visie op zorg of verplegen hanteert je afdeling? - Welke zorgvragers verpleeg jij op je afdeling? - Hoe wordt de zorg op je afdeling georganiseerd? - Welke disciplines zijn er betrokken bij de zorg op je afdeling? - Welke informatie heb ik verder nodig om straks te kunnen functioneren als leerling/werknemer op deze afdeling? - Welke zaken vind de afdeling verder nog belangrijk voor mij om te weten of te onderzoeken? Albeda College Branche Gezondheidszorg 17

18 2. Oriëntatie op het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan 2 Resultaat Werkproces (sen) en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Uitvoering activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Je hebt je georiënteerd op de samenstelling en werkwijze van het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan Je kunt verwoorden door wie en op welke wijze het dossier en het verpleegplan op de afdeling worden gebruikt 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.9 Evalueert de zorgverlening (D-J-M) Boek: Het verpleegplan vaststellen Onderzoek de samenstelling van het dossier van de zorgvrager en het verpleegplan op jouw afdeling. Onderzoek door wie en op welke wijze dit op de afdeling wordt gebruikt. Voer de activiteit uit en schrijf een verslag over je bevindingen Criteria zijn: Je hebt beschreven wat de functie is van het dossier en het verpleegplan Je hebt beschreven hoe het dossier en het verpleegplan wordt gebruikt Je kunt uitleggen waarom het dossier en het verpleegplan belangrijk zijn Je hebt beschreven wie er gebruikt maakt van het dossier en het verpleegplan Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Bij mutatie naar een andere afdeling binnen de instelling: keuze Bij een volgende stage binnen een andere instelling: verplicht 2 Waar verpleegplan staat kan ook gelezen worden verpleegkundig behandelplan, ondersteuningsplan, zorgleefplan, begeleidingsplan ed. Albeda College Branche Gezondheidszorg 18

19 3. Oriëntatie op doelgroep en zorgvrager Resultaat Zorgvrager categorieën (afhankelijk van werkveld/stageplek) Werkproces (sen) en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student heeft zich georiënteerd op de doelgroep en de zorgvrager in één van de vijf onderstaande zorgvrager categorieën. De geriatrische zorgvrager De chronisch zieke zorgvrager De klinische zorgvrager De psychiatrische zorgvrager De verstandelijk gehandicapte zorgvrager 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheidstoestand en welbevinden (E-F-J-K-R-V) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Boek: - Boeken van de specifieke zorgvrager categorieën Oriënteer je op de doelgroep en de zorgvrager Gebruik de instructie als leidraad bij deze activiteit. Evalueer met je begeleider Vraag mondelinge en schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Verplicht (op elke nieuwe afdeling) Instructie - Ga na wat de specifieke doelgroep is die op deze afdeling is opgenomen en wat de afdelingsdoelstelling is. - Bekijk welke problematiek/ziektebeelden veel voorkomen en zoek hier theorie bij. - In overleg met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit waarvan je gaat uitzoeken wat de complexiteit van zorg is, behorende bij de problematiek en/of het ziektebeeld. - Je observeert deze zorgvragers een aantal dagen. Stel in overleg met je begeleider vast hoelang je deze zorgvragers gaat observeren - Je gaat in het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan na of je doelen of interventies kan terugvinden die aansluiten bij deze complexiteit van zorg. - Bespreek met je begeleider je observaties, de gevonden theorie en de bevindingen vanuit het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan - Bespreek in het team de eventuele verschillen tussen jouw observaties en het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan. Kom ook met een voorstel om het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan aan te passen Albeda College Branche Gezondheidszorg 19

20 4. Bieden van verpleegkundige zorg op basis van het verpleegplan Resultaat Zorgvrager categorieën (afhankelijk van werkveld/stageplek) Werkproces (sen) en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze Je kunt op correcte wijze verpleegkundige zorg verlenen volgens het verpleegplan aan zorgvragers in één van de vijf onderstaande zorgvrager categorieën. De geriatrische zorgvrager De chronisch zieke zorgvrager De klinische zorgvrager De psychiatrische zorgvrager De verstandelijk gehandicapte zorgvrager 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheidstoestand en welbevinden (E-F-J-K-R-V) 1.4 Begeleidt een zorgvrager (C-D-R) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B-E-Q) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Boek: - Het verpleegplan vaststellen - De zorgverlening coördineren en evalueren - Boeken van de specifieke zorgvrager categorieën Onderzoek hoe jij op de afdeling verpleegkundige zorg kunt verlenen volgens het verpleegplan aan de zorgvragers. Gebruik de instructie op de volgende bladzijde als leidraad bij deze activiteit. Evalueer met je begeleider Vraag mondelinge en schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Verplicht (op elke nieuwe afdeling) Instructie: - In overleg met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit, aan wie jij verpleegkundige zorg gaat bieden volgens het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan - Bestudeer literatuur over de ziekte/stoornis van deze zorgvragers, de verpleegkundige aandachtspunten en de consequenties voor de verpleegkundige zorg - Maak een verslag van de bestudeerde literatuur en koppel hierin ook de kennis aan praktijkvoorbeelden. - Bespreek het verslag met je begeleider en schenk ook speciale aandacht aan de aandachtspunten voor de verpleegkundige zorg, inclusief de begeleiding van de naasten. - Bereid je voor op de zorgverlening d.m.v. het verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan - Schenk aandacht aan je planning en de prioritering van je werkzaamheden en voer de zorg uit Albeda College Branche Gezondheidszorg 20

21 5. Opstellen van een verpleegplan Resultaat Zorgvrager categorieën (afhankelijk van werkveld/stageplek) Werkprocessen en competenties Theorie Voorbereiding activiteit Evaluatie activiteit Verplicht/keuze De student heeft een verpleegplan opgesteld voor een zorgvrager in één van de vijf onderstaande zorgvrager categorieën, de zorg uitgevoerd en het plan geëvalueerd. De geriatrische zorgvrager De chronisch zieke zorgvrager De klinische zorgvrager De psychiatrische zorgvrager De verstandelijk gehandicapte zorgvrager 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt verpleegplan op (A-D-H-J-K-M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheidstoestand en welbevinden (E-F-J-K-R-V) 1.4 Begeleidt een zorgvrager (C-D-R) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B-E-Q) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Boek: - Het verpleegplan vaststellen - De zorgverlening coördineren en evalueren - Boeken van de specifieke zorgvrager categorieën Binnen de afdeling waar je stage loopt ga je een verpleegplan opstellen. Je gebruikt het verpleegmodel van de afdeling of anders dat van Gordon. Je voert de zorg zo veel mogelijk zelf uit en na een afgesproken periode evalueer je het verpleegplan. Gebruik de instructie als leidraad bij deze activiteit. Evalueer met je begeleider Vraag mondelinge en schriftelijke feedback aan je begeleider met behulp van feedbackformulier B Verplicht.Instructie: - In overleg met je begeleider kies je een aantal zorgvragers uit, voor wie jij een verpleegplan/begeleidingsplan/zorgplan gaat opstellen - Verzamel systematisch en op verschillende manieren (gesprekken, observaties, enz.) gegevens ten behoeve van het verpleegplan - Formuleer de verpleegproblemen volgens de PES - Maak een onderscheid tussen actuele en potentiële problemen. - De verpleegdoelen worden geformuleerd volgens de RUMBA, - Naast de verpleegkundige interventies formuleer je ook evaluatiecriteria. - Bespreek het verpleegplan met jouw begeleider, de zorgvrager en/of de naasten. - Voer het verpleegplan uit. - Evalueer na de afgesproken periode het verpleegplan en de verleende zorg d.m.v. een gesprek met je begeleider en de zorgvrager. - Bespreek ook met de zorgvrager jouw observaties van de afgelopen periode. Pas evt. het verpleegplan aan Albeda College Branche Gezondheidszorg 21

22 6. Opname van een zorgvrager Resultaat Je kunt voorbereidingen treffen voor een anamnesegesprek Je kunt een anamnesegesprek voeren met een zorgvrager (in een laag complexe situatie) en/of mantelzorgers volgens de richtlijnen van de afdeling Je kunt verkregen gegevens verwerken in het verpleegkundig dossier Werkproces (sen) en competenties 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose. Stelt het verpleegplan op. (A-D-H-J-K-M) 1.8 Coördineert de zorgverlening (B-E-Q) 1.9 Evalueert de zorgverlening D-J-M) Theorie Boeken: - Het verpleegplan vaststellen - De zorgverlening coördineren en evalueren Voorbereiding activiteit Maak op de afdeling bekend dat je een opname wilt verzorgen en het opnamegesprek wilt doen Onderzoek welke voorbereidingen je moet treffen voor het voeren van een opnamegesprek en verdiep je in de methodiek die op de afdeling wordt gebruikt Bedenk van te voren de aspecten die belangrijk zijn bij het afnemen van de anamnese bij deze zorgvrager. Denk hierbij aan ziektebeeld, emotionele aspecten van deze opname (afscheid thuissituatie, gescheiden worden van partner etc.) Zorg voor alle benodigde faciliteiten die horen bij het voeren van een gesprek. Uitvoering activiteit Voer, na overleg met je begeleider, een anamnesegesprek met een zorgvrager en/of mantelzorgers volgens de richtlijnen van de afdeling Verwerk de verkregen gegevens in het verpleegkundig dossier en bespreek de resultaten met je begeleider Reflecteer op de uitgevoerde vaardigheid Evaluatie activiteit Evalueer met je begeleider Vraag (schriftelijke) feedback aan je begeleider op werkproces/competenties van 1.1, 1.8 en 1.9 Verplicht/keuze Verplicht Stel in overleg met je begeleider vast in welke fase van de opleiding je deze vaardigheid uitvoert. Gevorderde fase 1 of gevorderde fase 2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 22

23 7. Ontslag en overplaatsing van een zorgvrager Resultaat Werkprocessen en competenties Theorie De student heeft een volledig ontslag of overplaatsing georganiseerd voor een zorgvrager van de afdeling 1.8. Coördineert de zorgverlening (B, E, Q) Boeken: Het verpleegplan vaststellen De zorgverlening coördineren en evalueren Voorbereiding activiteit Bereid je voor op deze activiteit met behulp van de instructie Evaluatie activiteit Evalueer met je begeleider Vraag schriftelijke feedback aan je begeleider op werkproces 1.8 Verplicht/keuze Verplicht Stel in overleg met je begeleider vast in welke fase van de opleiding je deze vaardigheid uitvoert. Gevorderde fase 1 of gevorderde fase 2 Instructie - Maak op de afdeling bekend bij alle collega s dat je een ontslag/overplaatsing wilt verzorgen. - Kies in overleg met je begeleider een zorgvrager die binnenkort met ontslag gaat of wordt overgeplaatst. - Inventariseer wat er allemaal geregeld moet worden voor deze zorgvrager tussen nu en de overplaatsing/ontslag. Verzamel alle relevante gegevens en verzamel alle benodigde formulieren - Maak met je begeleider afspraken over welke onderdelen jij hierin zou kunnen uitvoeren - Ga op zoek naar 3 verschillende settingen (of soorten zorg, bijvoorbeeld, ambulant, thuiszorg) die aansluiten als nazorg voor de zorgvrager op de afdeling waar je werkt - Ga in gesprek met de zorgvrager die met ontslag gaat of overplaatst wordt. Het doel van het gesprek is om de verpleegkundige zorg te evalueren, na te gaan hoe de werkelijke situatie er uit ziet bij de zorgvrager na zijn ontslag/overplaatsing en welke verwachtingen hij heeft bij het ontslag/overplaatsing. Stel in overleg met je begeleider de gespreksonderwerpen vast. - Schrijf een verpleegkundige overdracht over de zorgvrager die wordt overplaatst/ontslagen. De overdracht is bedoeld voor de verpleegkundige die de zorg van de zorgvrager gaat overnemen. Albeda College Branche Gezondheidszorg 23

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK Verzorgings-verpleegtehuis en thuiszorg GEVORDERD 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: AUGUSTUS 2016 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Activiteiten Praklijkleren BBL regulier Beginner week 1-20 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Datum: Februari 2016 Fase: Beginner BBL

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar: 2014-2015 KD 2012 Crebo 95 Versie: 2 juli 2014 Fase: gevorderd 2 Naam student:. 1 Versie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld.

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld. Examen 2, Deel 1. Verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitvoeren. Handleiding werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit. Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten ZIEKENHUIS Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2011-2012 Versie: 30-6-2011 Fase: Gevorderd 1 en 2 en verkorte

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK VERPLEEGHUIS, VERZORGINGSHUIS EN THUISZORG Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: Juni 2013 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 5 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: jan 2015 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Module 1: Het afnemen van de anamnese

Zelfevaluatie. Module 1: Het afnemen van de anamnese Zelfevaluatie Dit zelfevaluatie instrument (de quickscan) bestaat uit de een beschrijving van de acht generieke modulen waaruit de scholing voor de Big herregistratie bestaat. In deze acht generieke modulen

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Examen 3, deel 1. Begeleiden bij het sociaal functioneren Handleiding werkproces 1.5 Begeleidt een zorgvrager Bewijsstuk: Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd (Thuiszorg) Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Zien waar hulp

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie