Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam student: Naam loopbaanbegeleider:"

Transcriptie

1 Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1

2 2

3 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen bij Begeleiding ook wel certificeerbare eenheid genoemd (CE). Dit is het tweede deel van je opleiding waar je aan gaat werken en waar je eamen (CE proeve) in gaat doen. Om toegelaten te worden tot het eamen Ondersteunen bij Begeleiding zul je eerst moeten laten zien dat je al voldoende kennis en vaardigheden hebt opgedaan om zorgvragers deskundig te kunnen begeleiden. Ook wordt er van je verwacht dat je een goede (beroeps)houding kan laten zien. Deze ontwikkeling ga je aantonen met behulp van bewijsstukken, zoals: uitgewerkte opdrachten vanuit de projecten, theorie- en praktijktoetsen en feedbackformulieren over jouw functioneren. Het is de bedoeling dat je deze bewijzen (zoals genoemd in dit portfolio) achter de aftekenlijst van het betreffende werkproces doet. Het is belangrijk dat je iedereen die betrokken is bij jouw leerproces (zowel op school als in de BPV) regelmatig in je portfolio laat kijken. Op deze wijze weet iedereen hoe je vordert met je leerproces en kan de begeleiding daar op afgestemd worden. De schoolbewijzen worden door de vakdocent of je loopbaanbegeleider beoordeeld, de BPV opdrachten door de begeleiders in de praktijk. Jij houdt in de gaten of alle school- en praktijkopdrachten afgerond en met een voldoende beoordeeld zijn. In gesprekken met je loopbaanbegeleider heb je bijgehouden hoever je bent met het vullen van deze map met bewijzen. In je opleiding moet je voor het beroepsdeel in totaal 4 portfolio s vullen: drie voor toelating tot de CE proeven en één voor de eindproeve. Er is een vaste volgorde van behalen van de opleidingsdelen ( certificeerbare eenheden): 1. Portfolio CE 1 Ondersteunen bij verpleegkundige basiszorg, voor toelating tot CE proeve 2. Portfolio CE 2 Ondersteunen bij begeleiding, voor toelating tot CE proeve 3. Portfolio CE 3 Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen, voor toelating tot CE proeve 4. Portfolio voor toelating tot eind proeve Verpleegkundige niveau 4 Je loopbaanbegeleider bepaalt of je toegelaten wordt tot het eamen (CE proeve) dat hoort bij het opleidingsdeel Ondersteunen bij begeleiding. (bijlage 4) Tot slot: In de portfolio s van Leren, Loopbaan, Burgerschap en de AVO vakken worden deze opleidingsonderdelen afgerond. 3

4 WP 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Te behalen resultaten: schrijft een verpleegplan waarin de begeleidingsbehoeften van de zorgvrager in kaart gebracht zijn voert een anamnesegesprek aan de hand van een standaardlijst formuleert aan de hand van verzamelde gegevens begeleidingsdoelen en passende activiteiten stelt een verpleegkundige diagnose op aan de hand van de verzamelde gegevens en formuleert verpleegkundige interventies bespreekt het verpleegplan met de zorgvrager De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties de ( beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en laat de volgende competenties zien: Aandacht en begrip tonen toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van zorgvrager en mantelzorger/naasten luister actief doet moeite om gevoelens zorgvrager en betrokkenen te begrijpen Analyseren analyseert de verzamelde gegevens brengt de verpleegkundige diagnose aan de hand van de verzamelde gegevens in kaart stelt de verpleegkundige diagnose en de daarbij horende verpleeg- en begeleidingsdoelen op kiest de geschikte activiteiten maakt gebruik van het Elektronische patiënten dossier ( EPD) Formuleren en rapporteren formuleert doelen en activiteiten correct en kernachtig rapporteert nauwkeurig en volledig Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten laat afspraken met betrekking tot de zorgverlening aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de zorgvrager en mantelzorger/ naasten. Overtuigen en beïnvloeden het anamnesegesprek is aan de hand van een standaard vragenlijst geleid, waarbij gestreefd wordt dat het uiteindelijke verpleegplan instemming heeft van alle betrokkenen Vakdeskundigheid toepassen maakt gebruik van haar kennis over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen, gezondheidsproblemen van de verschillende doelgroepen maakt gebruik van haar kennis over Diagnose Behandelcombinaties (DBC s) maakt gebruik van het ICF-model leest vakliteratuur in tenminste een vreemde taal stelt aan de hand van de mogelijkheden van de zorgvrager een verpleegkundige diagnose en doelen voor het verpleegplan op WP 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Bewijsstukken school BOL BBL Datum /handtekening Toets gesprekstechnieken Toets pathologie Opdracht VGZ activiteiten plan Toets VGZ pathologie Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 4

5 Bewijsstukken BPV- instelling BOL BBL Datum/handtekening Maken van een zorgleefplan Toets gesprekstechnieken Begeleidingsplan psychiatrie afwijkend gedrag Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 5

6 Bewijzen bij werkproces 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op ( met betrekking tot begeleiding) 6

7 Werkproces 1.6. Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager(s) Te behalen resultaten: - geeft voorlichting en advies aan groep zorgvragers over oa. behandelmethoden, therapieën, participatieproblemen, hulpmiddelen en financieringsvraagstukken. - geeft instructie aan een individuele zorgvrager om handeling of hulpmiddel te gebruiken De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties de ( beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en laat de volgende competenties zien: Materialen en middelen klaarzetten laat voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen en instructiematerialen aansluiten aan bij het onderwerp houdt bij de keuze hiervan rekening met de mogelijkheden, beschikbaarheid en de kosten ondersteunt de zelfredzaamheid van de zorgvrager Presenteren geeft voorlichting en advies over bv. behandelingen, infectiepreventie, verschillende voorzieningen en gebruik van hulpmiddelen. legt onderwerpen ter zake kundig, correct en duidelijk uit. gebruikt in de presentatie heldere en duidelijke taal, wordt een goed spreektempo gebruikt en wordt geregeld gecontroleerd of de informatie goed is overgekomen. Werkproces 1.6. Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager(s). Bewijsstukken school BOL BBL Datum/handtekening Opdracht presenteren ziektebeelden Toets gesprekstechnieken Opdracht VGZ activiteitenplan Opdracht psychiatrie globale kennis van de psychiatrie Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces Bewijsstukken BPV- instelling BOL BBL Datum/handtekening Opdracht gesprekstechnieken Begeleidingsplan psychiatrie afwijkend gedrag Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 7

8 Bewijzen bij werkproces 1.6: Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager(s) ( met betrekking tot begeleiding) 8

9 Werkproces 2.1 begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid Te behalen resultaten: begeleidt de zorgvrager zodanig dat deze zoveel mogelijk handelingen zelfstandig uitvoert en zo lang mogelijk de regie kan houden over zijn eigen leven De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties de ( beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en laat de volgende competenties zien: Aandacht en begrip tonen toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van zorgvrager en mantelzorger/naasten laat zien aandacht te hebben voor het fysieke en mentale welzijn van de mantelzorger/ naasten behandelt tijdens de begeleiding de zorgvrager met geduld en respect past kennis van verschillende begeleidingsstijlen toe past diverse communicatieve vaardigheden toe laat zien kennis van het ICF-model te hebben Begeleiden motiveert en stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren. geeft mantelzorger/ naasten adviezen over hoe ze hun draagkracht kunnen versterken past kennis uit de gedragswetenschap toe in de begeleiding van de zorgvrager en diens naasten Werkproces 2.1 begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid Bewijsstukken school BOL BBL datum/handtekening Toets gesprekstechnieken Toets pathologie Toets VGZ verpleegkunde Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces Bewijsstukken BPV-instelling BOL BBL datum/handtekening Gesprekstechnieken Begeleidingsplan psychiatrie afwijkend gedrag Opdracht VGZ activiteiten plan Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 9

10 Bewijzen bij werkproces 2.1 begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid ( met betrekking tot begeleiding) 10

11 Werkproces 2.2. Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied. Te behalen resultaten: begeleidt de zorgvrager zodanig dat deze zoveel mogelijk handelingen zelfstandig uitvoert en zo lang mogelijk de regie kan houden over zijn eigen leven De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties de ( beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en laat de volgende competenties zien: Aandacht en begrip tonen toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van zorgvrager en mantelzorger/naasten laat zien aandacht te hebben voor het fysieke en mentale welzijn van de mantelzorger/ naasten behandelt tijdens de begeleiding de zorgvrager met geduld en respect past kennis van verschillende begeleidingsstijlen toe past diverse communicatieve vaardigheden toe laat zien kennis van het ICF-model te hebben Werkproces 2.2. Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied. Bewijsstukken school BOL BBL Datum/handtekening Toets gesprekstechnieken Toets pathologie Opdracht VGZ maken van een folder Toets VGZ verpleegkunde Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces Bewijsstukken BPV- instelling BOL BBL Datum/handtekening Project GGZ Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 11

12 Bewijzen bij werkproces 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied. ( met betrekking tot begeleiding) 12

13 Werkproces 2.3. Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied. Te behalen resultaten: begeleidt de zorgvrager bij praktische zaken met betrekking tot maatschappelijk functioneren begeleidt de zorgvrager bij behouden, versterken van sociaal netwerk begeleidt de zorgvrager bij aangaan en onderhouden van contacten De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties de ( beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en laat de volgende competenties zien: Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten sluit begeleiding aan bij de behoeften en verwachtingen van de klant. is sociaal vaardig Relaties bouwen en netwerken heeft bij begeleiding gebruik gemaakt van een netwerk van relevante contacten Werkproces 2.3. Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied. Bewijsstukken school BOL BBL datum/handtekening Toets VGZ verpleegkunde Opdracht VGZ maken van een folder Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces Bewijsstukken BPV- instelling BOL BBL Datum/handtekening Opdracht VGZ activiteitenplan Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 13

14 Bewijzen bij werkproces Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied. ( met betrekking tot begeleiding) 14

15 Werkproces 2.4. Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied Te behalen resultaten: begeleidt een groep van zorgvragers bij praktische zaken met betrekking tot maatschappelijk functioneren begeleidt een groep van zorgvragers bij behouden, versterken van hun sociaal netwerk begeleidt een groep van zorgvragers bij aangaan en onderhouden van contacten De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties de ( beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren Begeleiden laat in de begeleiding zien kennis te hebben van verschillende begeleidingsmethoden past in begeleiding verschillende communicatie vaardigheden toe creëert een omgeving die de groep zorgvragers stimuleert hun mogelijkheden te verkennen Omgaan met verandering en aanpassing laat in begeleiding van groep zorgvragers zien kennis te hebben van groepsdynamica: groepsprocessen, verschillen in achtergrond, cultuur, sekse en gezindheid is sociaal vaardig Werkproces 2.4. Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied. Bewijsstukken school BOL BBL datum/handtekening Project GGZ Toets persoonlijke veiligheidstraing Toets VGZ Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces Bewijsstukken BPV- instelling BOL BBL datum/handtekening Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 15

16 Bewijzen bij werkproces 2.4. Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied ( met betrekking tot begeleiding) 16

17 Werkproces 3.5 evalueert de zorgverlening Te behalen resultaten: evalueert de zorgverlening en het verpleegplan is zo nodig bijgesteld en/ of een (eind)rapportage is geschreven ten behoeve van ontslag of overdracht naar een andere afdeling of zorgsetting De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties de ( beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en laat de volgende competenties zien: Aandacht en begrip tonen maakt gebruik van verschillende gespreks- en observatietechnieken geeft feedback op opbouwende wijze is in staat op haar handelen te reflecteren Analyseren analyseert de verzamelde gegevens brengt de verpleegkundige diagnose aan de hand van de verzamelde gegevens in kaart is in staat oplossingen voor eventuele problemen te geven zodat zorgverlening verbeterd of goed afgesloten wordt Formuleren en rapporteren formuleert bevindingen in correct en kernachtig Nederlands Samenwerken en overleggen is in staat duidelijk en direct haar mening en bevindingen m.b.t de zorgverlening te rapporteren. Werkproces 3.5 evalueert de zorgverlening Bewijsstukken school BOL BBL Datum/handtekening Toets gesprekstechnieken Toets VGZ: - ziekteleer - verpleegkunde Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces Bewijsstukken BPV- instelling BOL BBL datum/handtekening Gesprektechnieken Opdracht VGZ maken activiteitenplan Integrale opdracht semester 5 mbt dit werkproces 17

18 Bewijzen bij Werkproces 3.5 evalueert de zorgverlening ( met betrekking tot begeleiding) 18

19 Opleidingsdeel ondersteunen bij begeleiding. te behalen resultaten: WP 1.1.stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan (met betrekking tot begeleiden) op WP 1.6. geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager(s) WP 2.1 begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid WP 2.2. begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied WP 2.3. begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied WP 2.4. begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied WP 3.5 evalueert de zorgverlening De verpleegkundige is in staat om in alle voorkomende praktijksituaties met betrekking tot opleidingonderdeel ondersteunen bij begeleiding de juiste competenties te laten zien begeleidt toont aandacht en begrip bouwt relaties op en netwerkt overtuigt en beïnvloedt presenteert formuleert en rapporteert past vakdeskundigheid toe zet materialen en middelen in analyseert richt zich op de behoeften en verwachtingen van de klant gaat om met veranderingen en past zich aan werkt samen geeft en ontvangt feedback De verpleegkundige is in staat het juiste leergedrag te vertonen neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leren stuurt op actieve wijze het eigen leerproces reflecteert op de eigen persoonlijke beroepsontwikkeling in relatie tot ontwikkelingen in de zorgvraag maakt aan de hand van de werkprocessen en de daarbij behorende competenties, het portfolio en persoonlijke interesse een planning voor de persoonlijke beroepsontwikkeling op school en in de stage voert deze uit. geeft en ontvangt feedback Opleidingsdeel ondersteunen bij begeleiding Bewijsstukken school BOL BBL datum/ handtekening Beoordeling integrale opdracht semester 5 loopbaanbegeleider : 1 ingevuld toelatingsformulier (bijlage 3) Bewijsstukken BPV instelling BOL BBL datum/ handtekening Beoordeling integrale opdracht semester 5 Minimaal 2 feedbackformulieren ( zie bijlage 2) 19

20 Bewijzen bij opleidingsonderdeel ondersteunen bij begeleiding 20

21 Bijlage 1: KOPIEERBLAD Feedbackformulier verpleegkundige CE 2 ondersteunen bij begeleiding Student geeft op formulier aan op welke werkprocessen hij/ zij feedback wil ontvangen. Ook vult de student de beschrijving van de situatie in. Tijdens het gesprek wordt de rest van het feedbackformulier besproken en ingevuld. naam student: datum: naam begeleider :... (loopbaan/project/bpv : graag omcirkelen) Kerntaak 1 Bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan. De student: о stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan op. ( 1.1) о geeft voorlichting,advies en instructie (1.6) Kerntaak 2 Begeleiden van de zorgvrager(s). De student: о begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid. (2.1) о begeleidt zorgvrager(s) op psychosociaal gebied (2.2) о begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied (2.3) о begeleidt een groep zorgvragers op sociaal maatschappelijk gebied (2.4) Leergedrag. De student: o neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leren. o stuurt op actieve wijze het eigen leerproces. o reflecteert op de eigen persoonlijke beroepsontwikkeling in relatie tot ontwikkelingen in de zorgvraag. o maakt aan de hand van de werkprocessen en de competenties, het portfolio en persoonlijke interesse een planning voor de persoonlijke beroepsontwikkeling op school en in de stage en voert deze uit. o geeft en ontvangt feedback Beschrijving van de situatie. Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie-en professiegebonden taken. De student: о evalueert de zorgverlening. ( 3.5) Competenties. De student: о toont respect. о begeleidt о toont aandacht en begrip о bouwt relaties op en netwerkt о overtuigt en beïnvloedt о presenteert о formuleert en rapporteert о past vakdeskundigheid toe о zet materialen en middelen in о analyseert о richt zich op de behoeften en verwachtingen van de klant о gaat om met veranderingen en past zich aan о werkt samen о geeft en ontvangt feedback. Handtekening student voor akkoord: Handtekening begeleider( loopbaan-/project-/bpv) voor akkoord: Reflectie van de student op zijn/haar eigen kennis, vaardigheden en beroepshouding in betreffende situatie. 21

22 Feedback van begeleider op de kennis, vaardigheden en beroepshouding van de student in betreffende situatie. Eventueel gemaakte afspraken Begeleidingsstijl begeleider: instrueren / overtuigen / ondersteunen / delegeren 22

23 Bijlage 3: Toelatingsformulier verpleegkundige niveau 4 CE 2 ondersteunen bij begeleiding In dit gesprek wordt beoordeeld of de student verder kan met de proeve ondersteunen bij begeleiding naam student: naam loopbaanbegeleider.. datum: Kerntaak 1 Bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan. De student: о stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan op. ( 1.1) о geeft voorlichting,advies en instructie (1.6) Kerntaak 2 Begeleiden van de zorgvrager(s).de student: о begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid. (2.1) о begeleidt zorgvrager(s) op psychosociaal gebied (2.2) о begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied (2.3) о begeleidt een groep zorgvragers op sociaal maatschappelijk gebied (2.4) Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie-en professiegebonden taken. De student: о evalueert de zorgverlening. ( 3.5) Beroepshouding. De student: о toont respect. о begeleidt о toont aandacht en begrip о bouwt relaties op en netwerkt о overtuigt en beïnvloedt о presenteert о formuleert en rapporteert о past vakdeskundigheid toe о zet materialen en middelen in о analyseert о richt zich op de behoeften en verwachtingen van de klant о gaat om met veranderingen en past zich aan о werkt samen о geeft en ontvangt feedback. Handtekening student voor akkoord: Leergedrag. De student: o neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leren. o stuurt op actieve wijze het eigen leerproces. o reflecteert op de eigen persoonlijke beroepsontwikkeling in Handtekening loopbaanbegeleider voor akkoord: relatie tot ontwikkelingen in de zorgvraag. o maakt aan de hand van de werkprocessen en de competenties, het portfolio en persoonlijke interesse een planning voor de persoonlijke beroepsontwikkeling op school en in de stage o voert deze uit. o geeft en ontvangt feedback Reflectie van de student op zijn/haar eigen kennis, vaardigheden en beroepshouding met betrekking tot het opgaan voor de CE proeve 23

24 Feedback van loopbaanbegeleider op de kennis, vaardigheden en beroepshouding van de student in betreffende situatie. Eventueel gemaakte afspraken Student gaat op voor de CE proeve ondersteunen bij begeleiding GO/ NO GO 24

25 AFSPRAKEN VOOR AFRONDING OPLEIDINGSDEEL ONDERSTEUNEN BIJ BEGELEIDING. Het portfolio is gevuld en je kunt opgaan voor de CE proeve ondersteunen bij begeleiding als: - elke schriftelijke toets en opdracht behorend bij dit portfolio is met een 5,5 of een voldoende/ voldaan afgesloten. Toetsen binnen een vakgebied mogen met een 5,5 worden beoordeeld. - alle BPV opdrachten moeten voldoende of voldaan zijn; - alle reflectieverslagen moeten voldaan en ondertekend zijn; - alle feedbackformulieren moeten voldaan en ondertekend zijn; - de loopbaanbegeleider geeft een go. - Zie voor verdere afspraken de opleidingsgids Opmerking: - mochten er ondanks bovenstaande afspraken alsnog problemen of onduidelijkheden zijn, beslist de eamencommissie over de voortgang. 25

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Handleiding voor het gebruiken van het CE 1 portfolio ondersteunen bij verpleegkundige basiszorg. Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen, wat ook wel certificeerbare eenheid

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Handleiding voor het gebruiken van het CE 1 portfolio ondersteunen bij verpleegkundige basiszorg. Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio dat je vult voordat je toegelaten wordt tot de Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG. Dit is het laatste deel van

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen bij Persoonlijke verzorging, wat ook wel certificeerbare eenheid (CE) wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Examen 3, deel 1. Begeleiden bij het sociaal functioneren Handleiding werkproces 1.5 Begeleidt een zorgvrager Bewijsstuk: Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg: Werkproces 1.1: Inventariseert de hulpvraag van de cliënt. De medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN MBO-VERPLEEGKUNDIGE

COMPETENTIELIJNEN MBO-VERPLEEGKUNDIGE COMPETENTIELIJNEN MBO-VERPLEEGKUNDIGE 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.7 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld.

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld. Examen 2, Deel 1. Verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitvoeren. Handleiding werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit. Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Activiteiten Praklijkleren BBL regulier Beginner week 1-20 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Datum: Februari 2016 Fase: Beginner BBL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op

Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op Omschrijving Door middel van deze praktijkopdracht laat je zien dat je in staat bent om verpleegplannen te maken voor (laag) complexe zorgvragers. In

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

eigen mening gevormd over je eigen functioneren tot nu toe aan de hand van de

eigen mening gevormd over je eigen functioneren tot nu toe aan de hand van de BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 1 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: VZVP1A4 4 dagen per week van 30 januari 2017- tot 14 april 2017 (10 weken) VZVP1B4 4 dagen per week van 17 april 2017-

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie