OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO"

Transcriptie

1 OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: Naam student:. Groep:

2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP en PAP/werkplanning 7 POP en PAP/werkplanning Nederlands en rekenen 9 Overzicht ijkmomenten 11 Portfolio 17 Gegevens: Student, school, praktijkorganisatie Tabblad Overzicht ijkmoment 2. Tabblad Studentenkaart Studentenkaart beroepsopdrachten 21 Studentenkaart toetsen op school Tabblad Competenties 4. Tabblad Nederlands Uitslagformulier instaptoets niveau 1F 25 Uitslagformulier instaptoets niveau 2F Tabblad Rekenen 6. Tabblad Burgerschap 7. Tabblad Beroepshouding Beroepshoudingsformulier 29 Stage/werkgeversevaluatie Tabblad Eigen keuze Formulieren voor in het portfolio (te vinden op het portaal) Portaalsite: GEZ-o 123 taal / ABC rekenen Analyseformulier rekenen Beoordelingsformulier Nederlands POP en PAP/werkplanning Nederlands en rekenen Portaalsite: GEZ-o Studentenmateriaal 2.0 Beoordelingsformulier D-startbekwaam Beroepshoudingsformulier Feedbackformulier zelf invullen POP en PAP/wekplanning Stage/werkgeversevaluatie Portaalsite: GEZ Onderwijs Protocollen Protocollen Albeda College Branche Gezondheidszorg 3

4 Albeda College Branche Gezondheidszorg 4

5 Inleiding Voor je ligt het portfolio ten behoeve van de verkorte SPW4-VIG opleiding tot Verzorgende-IG. Tijdens je opleiding werk je aan diverse activiteiten. Dit doe je op school en in de praktijk. Door het werken aan deze activiteiten ontwikkel jij je persoonlijk en beroepsmatig. Het portfolio is een hulpmiddel om de groei in je leerproces aan te tonen. Tijdens je opleiding is er een aantal ijkmomenten. Op deze momenten moet je een portfolio inleveren. Wat er tijdens een ijkmoment moet worden ingeleverd is vastgesteld. In het overzicht ijkmomenten staat beschreven aan welke eisen je portfolio moet voldoen. Je portfolio wordt gewaardeerd door de assessor. Na deze waardering krijg je het portfolio terug, voorzien van een advies van de assessor. Per ijkmoment lever je een nieuw portfolio in. Je oude portfolio s bewaar je thuis. Al het materiaal dat je gedurende je opleiding verzamelt bewaar je. Je kunt hierbij denken aan uitgewerkte activiteiten, zelftesten, reflectieverslagen, feedbackformulieren, werkplanning een POP en een PAP. Aan de hand van het overzicht ijkmoment maak je daarvan een selectie voor in het portfolio. Je SLB kan je hierbij helpen. Het is aan te raden het overzicht ijkmoment te gebruiken bij het maken van je POP, PAP/werkplanning. Voor een overzichtelijk portfolio maak je steeds gebruik van de bijgevoegde tabbladen. Het samenstellen van je portfolio zijn belangrijke momenten in je opleiding. De assessor waardeert je portfolio en bekijkt of je de opleiding kunt vervolgen. De assessor beoordeelt de bewijsstukken op de volgende punten: 1. Is het door jou zelfgemaakt (Authentiek) 2. Is het het juiste bewijsstuk (Relevant) 3. Toont het voldoende aan wat er gevraagd wordt (Voldoende bewijs) 4. Is het bewijsstuk niet ouder dan 1 jaar (Actueel) 5. Is er variatie in de verschillende bewijsstukken (Voldoende variatie) Tips om deze punten aan te tonen: 1. Zet je eigen naam, handtekening en de datum wanneer je het gemaakt hebt op ieder bewijsstuk. 2. Reflectieverslagen, beoordelingen en feedback zijn voorzien van de naam en paraaf van je beoordelaar. 3. Kijk goed of het bewijsstuk van de juiste beroepstaak is 4. Wanneer je een competentie aantoont beschrijf je om welke competentie het gaat en op welke manier je de gevraagde competentie bewijst. De assessor geeft je een advies op papier. Je werkgever wordt op de hoogte gebracht van het advies. Achter het tabblad studentenkaart zit een lege studentenkaart. Hierop worden de resultaten van je beroepsopdrachten, casustoeten en overige toetsen op school, je verzuim en beroepshouding geregistreerd. Zorg ervoor dat je SLB en je docent de studentenkaart ondertekenen. Deze studentenkaart kun je bij elk ijkmoment in het portfolio laten zitten. Dit geldt ook voor het onderdeel Nederlands, rekenen (het individuele leerplan). Feedbackformulieren voor taal- en rekentaken kun je vinden op het portaal. Het beroepshoudingsformulieren kun je ook uitprinten vanaf het portaal. (Site studentenmateriaal) Albeda College Branche Gezondheidszorg 5

6 Beroepstaken in schema: Beroepstaak Beroepstaak Beroepstaak Beroepstaak Beroepstaak A B C D E Beginner Vrijstelling B2 deels Vrijstelling Verplicht Vrijstelling Gevorderd Vrijstelling B1, B2, B3 Vrijstelling Met keuze Vrijstelling Startbekwaam Vrijstelling B1, B2, B3 Vrijstelling Praktijk deels Albeda College Branche Gezondheidszorg 6

7 POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) Naam student: Groep: Datum: Beroepsgericht leerdoel Leerdoel: omdat: Beroepstaak/beroepsproduct: Werkprocessen/competenties: Persoonlijk leerdoel Leerdoel: omdat: Albeda College Branche Gezondheidszorg 7

8 PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) / Werkplanning Naam student: Groep: Datum: Periode in weken (0nderwijsperiode planner) Week 1 Wat ga je doen? Welke activiteiten, testen, kennistoetsen, casustoetsen, beroepsopdrachten, gesprekken? Wanneer klaar? Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Albeda College Branche Gezondheidszorg 8

9 POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) Nederlands en rekenen Naam student: Groep: Datum: Leerdoel Nederlands Leerdoel: omdat: Leerdoel rekenen Leerdoel: omdat: Albeda College Branche Gezondheidszorg 9

10 PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) / Werkplanning Nederlands en rekenen Naam student: Groep: Datum: Periode in weken (0nderwijsperiode planner) Week 1 Wat ga je doen? Welke activiteiten, testen, kennistoetsen, casustoetsen, beroepsopdrachten, gesprekken? Wanneer klaar? Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Albeda College Branche Gezondheidszorg 10

11 Overzicht ijkmomenten Overzichtsformulier IJkmoment 1: (16-26 weken) 1. Overzicht ijkmoment 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten Theorieactiviteiten beroepstaak B Bewijsstuk Overzichtsformulier ijkmoment 4 Overzicht ondersteuningsmagazijn school ondertekend door je docent Praktijkactiviteiten beroepstaak B Vaardigheidstoets beroepstaak D- verplicht is met een voldoende afgerond Toetsen Casustoets D-verplicht is met een voldoende afgerond Kennistoets beroepstaak B, 1 e zorgcategorie is met een voldoende afgerond Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? 3. Competenties Competenties beroepstaak B J. Formuleren en rapporteren Overzicht ondersteuningsmagazijn praktijk ondertekend door je werkbegeleider of praktijkopleider Resultaat vaardigheidstoets D-verplicht ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Resultaat ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Resultaat van casustoets D-verplicht is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van kennistoets beroepstaak B, 1 e zorgcategorie is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Een uitgewerkte activiteit (school of praktijk) of een zelfreflectie waarin competentie J tot uiting komt K. Vakdeskundigheid toepassen Door docent ingevuld en ondertekend evaluatieformulier naar aanleiding van je presentatie over een ziektebeeld. Competenties beroepstaak D T. instructies en procedures opvolgen Een ingevuld protocol van een vaardigheid uit D-verplicht voorzien van feedback en ondertekend door werkbegeleider of praktijkopleider Albeda College Branche Gezondheidszorg 11

12 4. Nederlands/ rekenen Nederlands Instaptoets Nederlands niveau 2F is afgerond Laat zien dat je werkt aan de beroepsspecifieke taaltaken* Rekenen Instaptoets rekenen niveau 2F is afgerond Laat zien dat je werkt aan de beroepsspecifieke rekentaken* 5. Burgerschap Laat zien dat je aanwezig bent geweest bij de verplichte bijeenkomst burgerschap 6. Beroepshouding Vraag feedback over je beroepshouding 7. Eigen keuze Voeg aan je portfolio iets toe naar eigen keuze, bijvoorbeeld iets waar je trots op bent Cijfers van de onderdelen zijn genoteerd op het uitslagformulier niveau 2F ondertekend door je SLB 2 taaltaken (lezen, luisteren, schrijven, spreken of gesprek voeren) beoordeeld door je docent. Gebruik hiervoor de beoordelingsformulieren van jouw niveau Van elk domein (4) een print van instaptoets niveau 2F uit studiemeter 2 rekentaken met analyseformulier. Laat zien dat je aan een domein hebt gewerkt Voeg je LLB paspoort voorzien van stempel toe aan het portfolio Een beroepshoudingformulier ingevuld door jezelf en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je docent en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je werkbegeleider of praktijkopleider en Werkgeversbeoordeling (indien aanwezig) Eén bewijs naar eigen keuze *verplicht onderdeel voor iedereen Taal- en rekentaken vind je op studentenmateriaal. Je mag een taaltaak ook zelf ontwerpen mits goedgekeurd door je docent. Albeda College Branche Gezondheidszorg 12

13 Overzichtsformulier ijkmoment 2: (31-46 weken) Indien ijkmoment 2 positief is gewaardeerd mag gestart worden met de proeve Bewijsstuk 1. Overzicht ijkmoment Waarderingsformulier assessor ijkmoment 1 Overzichtsformulier ijkmoment 2 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten Beroepsopdracht B gevorderd is met een voldoende afgerond Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht B gevorderd Beroepsopdracht B startbekwaam is met een voldoende afgerond Vaardigheidstoets beroepstaak D- keuze is met een voldoende afgerond Beroepsopdracht E startbekwaam is met een voldoende afgerond Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht B startbekwaam Resultaat vaardigheidstoets D-keuze ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht E startbekwaam Beroepsopdracht D startbekwaam is met een voldoende afgerond. 12 beoordelingsformulieren D-verplicht en 4 beoordelingsformulieren D-keuze Toetsen Casustoets D-keuze is met een voldoende afgerond Rekentoets beroepstaak D is met een voldoende afgerond Kennistoets beroepstaak B, 2 e en 3 e zorgcategorie is met een voldoende afgerond Casustoets B gevorderd is met een voldoende afgerond Casustoets B startbekwaam is met een voldoende afgerond Resultaten ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Resultaat van casustoets D-keuze is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van rekentoets beroepstaak D is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van kennistoets beroepstaak B, 2 e en 3 e zorgcategorie is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets B gevorderd is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets B startbekwaam is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Albeda College Branche Gezondheidszorg 13

14 Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? 3. Competenties Laat zien dat je bewust werkt aan het ontwikkelen van je beroepsgerichte competenties, Nederlands en rekenen Competenties keuze Laat zien in welke competentie jij vindt dat je gegroeid bent. 4. Nederlands/rekenen Nederlands Het examen Nederlands op niveau 2F is met een voldoende afgerond Rekenen Het examen rekenen op niveau 2F is met een voldoende afgerond 5. Burgerschap Laat zien dat je aanwezig bent geweest bij de verplichte bijeenkomst burgerschap 6. Beroepshouding Vraag feedback over je beroepshouding 7. Eigen keuze Voeg aan je portfolio iets toe naar eigen keuze, bijvoorbeeld iets waar je trots op bent Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Een uitgewerkte POP/PAP voor school beoordeeld door SLB en/of Een uitgewerkte POP/PAP voor de praktijk beoordeeld door praktijkopleider of werkbegeleider Een uitgewerkte activiteit (school of praktijk) of een zelfreflectie waarin deze competentie tot uiting komt Resultaat ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Resultaat ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Voeg je LLB paspoort voorzien van stempel toe aan het portfolio Een beroepshoudingformulier ingevuld door jezelf en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je docent en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je werkbegeleider of praktijkopleider en Werkgeversbeoordeling (indien aanwezig) Eén bewijs naar eigen keuze Albeda College Branche Gezondheidszorg 14

15 Overzichtsformulier IJkmoment 3: (34-50 weken) Indien ijkmoment 3 voldoet aan de eisen kan deze direct naar de subexamencommissie Bewijsstuk 1. Overzicht ijkmoment Formulier ijkmoment 3 Positief waarderingsformulier assessor ijkmoment 2 Volledig ingevuld en gestempeld eindbeoordelingsformulier proeve Albeda College Branche Gezondheidszorg 15

16 Albeda College Branche Gezondheidszorg 16

17 OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD 2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: Versie: 1 KD 2012 Crebo: Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 17

18 Albeda College Branche Gezondheidszorg 18

19 Gegevens 1.1 Gegevens student Foto Naam student Adres Geboortedatum 1.2 Gegevens school adres Telefoonnummer(s) Locatie Groepscode SLB Teamleider opleiding 1.3 Gegevens praktijkorganisatie Praktijkorganisatie adres Telefoonnummer(s) Organisatie Locatie Praktijkopleider Werkbegeleider Albeda College Branche Gezondheidszorg 19

20 Albeda College Branche Gezondheidszorg 20

21 Studentenkaart beroepsopdrachten Naam student: Groep: Beroepsopdrachten Resultaat 1 e kans Resultaat 2 e kans Beg. Gev. Start. Beg. Gev. Start. Beroepsopdracht B Setting Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent Beroepstaak D Beoordelingsformulieren 16x 16x Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent Beroepsopdracht E Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent IJkmoment 1 2 Aanwezigheid in % op school Paraaf SLB Examen Nederlands Examen rekenen Lezen Luisteren Schrijven Spreken Gesprek voeren Getallen Verhoudingen Verbanden Meten en meetkunde Albeda College Branche Gezondheidszorg 21

22 Albeda College Branche Gezondheidszorg 22

23 Studentenkaart toetsen op school Naam student: Groep: Casustoetsen Resultaat 1 e kans Resultaat 2 e kans Beg. Gev. Start. Beg. Gev. Start. Casustoets B Setting Resultaat: Datum: Paraaf docent: Casustoets D Verpl. Keuze Verpl. Keuze Resultaat: Datum: Paraaf docent: Toetsen Resultaat 1 e kans Resultaat 2 e kans Cijfer Datum Paraaf Cijfer Datum Paraaf Kennistoets 1 B gevorderd Kennistoets 2 B gevorderd Kennistoets 3 B gevorderd Beroepstaak D rekentoets Vaardigheidstoets D-verplicht Vaardigheidstoets D-keuze Albeda College Branche Gezondheidszorg 23

24 Albeda College Branche Gezondheidszorg 24

25 VIA Starttaal Uitslag instaptoets niveau 1F Naam student: Groep: Instaptoets Cijfer Datum Paraaf Als/dan Geslacht Voornaamwoorden Hun/zij Inf-vdw Znw-bnw-lw Hoofdletters Meervoudsvormen Zwakke werkwoorden gecombineerd Sterke werkwoorden gecombineerd Vaste uitdrukkingen- betekenis Betekenis- vaste uitdrukkingen Pv-ond-wwgez Woordenschat 1 Woordenschat 2 Eindcijfer Naam docent: Naam student: Handtekening docent: Handtekening student: Albeda College Branche Gezondheidszorg 25

26 Albeda College Branche Gezondheidszorg 26

27 VIA Starttaal Uitslag instaptoets niveau 2F Naam student: Groep: Instaptoets Cijfer Datum Paraaf Zij- hun- hen Inf- vdw- znw- bnw- lw- vz- bw Pv- ond- wwgez- lv- mv Als/dan Geslacht Voornaamwoorden Aaneenschrijven Accentwoorden en tremawoorden Hoofdletters Meervoudsvormen Voegwoorden Enkelvoudige zinnen Voorzetsels Vaste uitdrukkingen- betekenis Betekenis- vaste uitdrukkingen Woordenschat 1 Woordenschat 2 Eindcijfer Naam docent: Naam student: Handtekening docent: Handtekening student: Albeda College Branche Gezondheidszorg 27

28 Albeda College Branche Gezondheidszorg 28

29 Beroepshoudingsformulier Invulformulier competenties die vooral over de beroepshouding gaan Naam student Datum: Naam en paraaf invuller: Rol: docent/ werkbegeleider/ medestudent Beroepscompetentie Vertaald naar gedrag op school Competentie C Adviseert een medestudent Begeleiden hoe hij iets het beste aan kan pakken. Vertaald naar gedrag in de praktijk Neemt geen handelingen over die de zorgvrager zelf kan. Competentie D Aandacht en begrip tonen Competentie E Samenwerken en overleggen Competentie F Ethisch en integer handelen Neemt geen werk over van een medestudent Toont interesse in en betrokkenheid bij medestudent Luistert actief naar docent en medestudent Stelt vragen Observeert medestudent op welbevinden en maakt dit bespreekbaar Stemt het leerproces af met SLB-er en docent Werkt actief samen met medestudenten Verdiept zich in eigen waarden en normen en die van medestudenten Respecteert verschillen tussen medestudenten. Gaat discreet met gevoelige zaken om en is eerlijk en betrouwbaar Stimuleert de zorgvrager tot zelfredzaamheid en om zelf keuzes te maken. Kan zich inleven in andermans gevoelens Luistert actief naar zorgvragers, mantelzorgers en collega s Doet moeite om anderen te begrijpen Toont interesse, betrokkenheid, geduld en respect Schakelt, indien nodig, andere zorgverleners in Stemt actief de zorg af met de zorgvrager en collega s. Handelt volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode). Respecteert verschillen tussen zorgvragers/mantelzorgers en collega s. Gaat discreet met gevoelige zaken om en is eerlijk en betrouwbaar Albeda College Branche Gezondheidszorg 29

30 Competentie G Relaties bouwen en netwerken Competentie P Leren Legt contacten binnen de groep. Is actief in het onderhouden van een goede relatie met medestudenten en docenten. Stelt eigen POP op. Vraagt om feedback Legt actief contact met de zorgvrager/mantelzorger en collega s. Stimuleert de zorgvrager om eigen netwerk te onderhouden Gebruikt feedback om te leren. Houdt vakkennis en vaardigheden bij. Competentie T Instructies en procedures opvolgen Competentie V Met druk en tegenslag omgaan Ontvangt feedback en past het gedrag aan Komt op tijd. Komt voorbereid op school Houdt zich aan de regels op school Is aanwezig bij contacturen. Bespreekt eigen gevoelens bij tegenslag Kent eigen grenzen Stelt persoonlijke concrete doelen op t.a.v. persoonlijke ontwikkeling. Houdt zich aan wettelijke richtlijnen en procedures, ook in onvoorziene en crisissituaties Handelt conform de regels en richtlijnen van de instelling. Bekijkt richtlijnen en regels kritisch en bespreekt deze. Bespreekt eigen gevoelens bij tegenslag Kent de eigen grenzen Kan onder emotionele en stressvolle omstandigheden professioneel blijven Beoordeling: 1. de student vertoont dit gedrag nooit 2. de student laat dit gedrag in standaard situatie en onder begeleiding zien 3. de student laat dit gedrag zien in onverwachte situatie en in zelfstandig werken 4. de student is in zijn gedrag een voorbeeld voor anderen Cesuur: - ijkmoment 1 (gevorderd niveau): 4 items op 2 en 4 items op 3 scoren - ijkmoment 2 (startbekwaam): 4 items op 3 en 4 items op 4 scoren Conclusie: Er is ten opzichte van de vorige beoordeling sprake van: 0 geen groei 0 minimale groei 0 voldoende groei Albeda College Branche Gezondheidszorg 30

31 Portfolio Cohort Opleiding verzorgende-ig Stage/werkgevers evaluatie (gebaseerd op het beroepshoudingsformulier) Naam student: Datum: Naam en paraaf beoordelaar(s): Docent: Werkbegeleider: Praktijkopleider: Procedure De student bereidt zich inhoudelijk voor op het gesprek. Tevens biedt de student het beoordelingsformulier minimaal 2 weken voor het gesprek aan bij zijn/haar werkbegeleider/praktijkopleider. Het formulier dient ingevuld te zijn voor aanvang van het gesprek. Beoordeling 1. de student vertoont dit gedrag nooit 2. de student laat dit gedrag in standaard situatie en onder begeleiding zien 3. de student laat dit gedrag zien in onverwachte situatie en in zelfstandig werken 4. de student is in zijn gedrag een voorbeeld voor anderen Cesuur: - ijkmoment 1(gevorderd niveau): 4 items op 2 en 4 items op 3 scoren - ijkmoment 2 (startbekwaam niveau): 4 items op 3 en 4 items op 4 Beroepscompetentie Vertaald naar gedrag in de praktijk Competentie C Begeleiden Toelichting Neemt geen handelingen over die de zorgvrager zelf kan. Stimuleert de zorgvrager tot zelfredzaamheid en om zelf keuzes te maken. Competentie D Aandacht en begrip tonen Toelichting Kan zich inleven in andermans gevoelens. Luistert actief naar zorgvragers, mantelzorgers en collega s. Doet moeite om anderen te begrijpen. Toont interesse, betrokkenheid, geduld en respect. Albeda College Branche Gezondheidszorg 31

32 Portfolio Cohort Opleiding verzorgende-ig Competentie E Samenwerken en overleggen Toelichting Schakelt, indien nodig, andere zorgverleners in Stemt actief de zorg af met de zorgvrager en collega s. Competentie F Ethisch en integer handelen Toelichting Handelt volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode). Respecteert verschillen tussen zorgvragers/mantelzorgers en collega s. Gaat discreet met gevoelige zaken om en is eerlijk en betrouwbaar. Competentie G Relaties bouwen en netwerken Toelichting Legt actief contact met de zorgvrager/mantelzorger en collega s. Stimuleert de zorgvrager om eigen netwerk te onderhouden. Competentie P Leren Toelichting Gebruikt feedback om te leren en houdt vakkennis en vaardigheden bij. Stelt persoonlijke concrete doelen op t.a.v. persoonlijke ontwikkeling. Competentie T Instructies en procedures opvolgen Toelichting Houdt zich aan wettelijke richtlijnen en procedures, ook in onvoorziene en crisissituaties. Handelt conform de regels en richtlijnen van de instelling. Bekijkt richtlijnen en regels kritisch en bespreekt deze. Albeda College Branche Gezondheidszorg 32

33 Portfolio Cohort Opleiding verzorgende-ig Competentie V Met druk en tegenslag omgaan Toelichting Bespreekt eigen gevoelens bij tegenslag. Kent de eigen grenzen. Kan onder emotionele en stressvolle omstandigheden professioneel blijven. 0 Tussenbeoordeling Na het bekijken van de cesuur (begin van het beoordelingsformulier) blijkt dat de student zich ontwikkelt richting het functioneren op gevorderd/startbekwaam* niveau. 0 Eindbeoordeling Na het bekijken van de cesuur (begin van het beoordelingsformulier) blijkt dat de student functioneert op gevorderd/startbekwaam* niveau. Conclusie 0 geen groei 0 minimale groei 0 voldoende groei Toelichting: Advies/leerdoelen: Datum Naam Handtekening Student Docent Werkbegeleider Praktijkopleider *doorstrepen wat niet van toepassing is. Albeda College Branche Gezondheidszorg 33

34 Portfolio Cohort Opleiding verzorgende-ig Albeda College Branche Gezondheidszorg 34

OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD: 2012 Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP en PAP/werkplanning

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 2.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding... 5 POP (Persoonlijk Ontwikkelings

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KRAAM KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO Doorstroom Helpende Zorg naar het tweede leerjaar van niveau 3 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 2 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 1 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Portfolio 5 2. Showportfolio

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 1 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Portfolio 5 2. Showportfolio

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Crebo 95530 Versie 1.0 Albeda

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 1 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit beroepsopdrachten waarmee de student getoetst wordt op

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Naam student:.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde COHORTEN Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde COHORTEN Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Fase: beginner Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

Beoordeling en evaluatie

Beoordeling en evaluatie Beoordelingsformulier Beoordeling en evaluatie Student: Studentnummer: Opleiding en crebonr.: Niveau en leerweg: BPV bedrijf: Praktijkopleider: BPV-periode van/tot: SLBer Schoolperiode van/tot: Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling . Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding Instructie beoordeling: Het beroepshoudingformulier wordt voor de BOL leerlingen tijdens de schoolperiode door de SLBer beoordeeld

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95520 Versie: va juli 2015 regulier & va sept. 2015 verkort Naam

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg Beroepstaak B beginner: B1 en B3 Beroepstaak C beginner: C1 Beroepstaak E beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK Beroepstaak A Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject Beroepstaak B Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de deelnemer

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG [Geef tekst op] VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK B-VIG Fase: Gevorderd/Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B gevorderd/startbekwaam Beroepstaak C gevorderd/startbekwaam Beroepstaak D verplicht

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Huishoudelijke zorg op maat! (Thuiszorg)

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner KD 2012 Beroepstaak A startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3

Nadere informatie

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK Fase: Gevorderd Beroepstaak B gevorderd Beroepstaak C gevorderd Beroepstaak D verplicht en met keuze Beroepstaak D startbekwaam

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG.2014 Crebo 95 Algemene inleiding Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Activiteiten Oriëntatie

Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 en 95 Versie: juni 2013 Naam Student:. Activiteiten /juni2013 Inhoudsopgave oriëntatie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

Activiteiten Oriëntatie

Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Orientatie 1516 Naam Student:. Inhoudsopgave oriëntatie Ondersteuningsmagazijn

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Opleiding MBO Verpleegkundige. Handleiding Proeve van bekwaamheid

Opleiding MBO Verpleegkundige. Handleiding Proeve van bekwaamheid Opleiding MBO Verpleegkundige Handleiding Proeve van bekwaamheid Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Definitieve versie 3.0 Inhoudsopgave Handleiding Proeve van

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten ZIEKENHUIS Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie