OPLEIDING Verzorgende-IG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING Verzorgende-IG"

Transcriptie

1 OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: Naam Student:. Groep:

2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2

3 Inhoud Inleiding... 5 POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)... 7 PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) / Werkplanning... 9 Overzicht ijkmomenten Overzichtsformulier IJkmoment Overzichtsformulier IJkmoment Overzichtsformulier IJkmoment Overzichtsformulier IJkmoment Overzichtsformulier IJkmoment Overzichtsformulier IJkmoment Overzichtsformulier IJkmoment PORTFOLIO Gegevens Studentenkaart beroepsopdrachten Studentenkaarten toetsen op school en 35 Burgerschap Beroepshoudingsformulier Stage/werkgevers evaluatie (gebaseerd op het beroepshoudingsformulier) Uitleg STARR- reflectie Albeda College Branche Gezondheidszorg 3

4 Albeda College Branche Gezondheidszorg 4

5 Inleiding Voor je ligt het portfolio ten behoeve van de opleiding Verzorgende-IG. Tijdens je opleiding werk je aan diverse activiteiten. Dit doe je op school en in de praktijk. Door het werken aan deze activiteiten ontwikkel jij je persoonlijk en beroepsmatig. Het portfolio is een hulpmiddel om de groei in je leerproces aan te tonen. Tijdens je opleiding is er een aantal ijkmomenten. Op deze momenten moet je een portfolio inleveren. Wat er tijdens een ijkmoment moet worden ingeleverd is vastgesteld. In het overzicht ijkmomenten staat beschreven aan welke eisen je portfolio moet voldoen. Je portfolio wordt gewaardeerd door een assessor. Na deze waardering krijg je het portfolio terug, voorzien van een advies van de assessor. Per ijkmoment lever je een nieuw portfolio in. Je oude portfolio s bewaar je thuis. Al het materiaal dat je gedurende je opleiding verzamelt bewaar je. Je kunt hierbij denken aan uitgewerkte activiteiten, zelftesten, reflectieverslagen, feedbackformulieren, werkplanning een POP en een PAP. Aan de hand van het overzicht ijkmoment maak je daarvan een selectie voor in het portfolio. Je SLB kan je hierbij helpen. Het is aan te raden het overzicht ijkmoment te gebruiken bij het maken van je POP, PAP/werkplanning. Voor een overzichtelijk portfolio maak je steeds gebruik van de bijgevoegde tabbladen. Het samenstellen van je portfolio zijn belangrijke momenten in je opleiding. De assessor waardeert je portfolio en bekijkt of je de opleiding kunt vervolgen. De assessor beoordeelt de bewijsstukken op de volgende punten: 1. Is het door jou zelfgemaakt (Authentiek) 2. Is het het juiste bewijsstuk (Relevant) 3. Toont het voldoende aan wat er gevraagd wordt (Voldoende bewijs) 4. Is het bewijsstuk niet ouder dan 1 jaar (Actueel) Tips om deze punten aan te tonen: 1. Zet je eigen naam, handtekening en de datum wanneer je het gemaakt hebt op ieder bewijsstuk. Feedback van een begeleider maakt je bewijsstuk authentiek. 2. Reflectieverslagen, beoordelingen en feedback zijn voorzien van de naam en paraaf van je beoordelaar. 3. Kijk goed of het bewijsstuk van de juiste beroepstaak is 4. Wanneer je een competentie aantoont beschrijf je om welke competentie het gaat en op welke manier je de gevraagde competentie bewijst. 5. Laat de de prestatie-indicatoren die bij het werkproces horen terugkomen in je bewijs. Prestatie-indicatoren zijn leidend bij wat je moet beheersen. De assessor geeft je een advies op papier. Je werkgever (indien van toepassing) wordt op de hoogte gebracht van het advies. Achter het tabblad studentenkaart zit een lege studentenkaart. Hierop worden de resultaten van je beroepsopdrachten, casustoeten en overige toetsen op school, je verzuim en beroepshouding geregistreerd. Zorg ervoor dat je SLB en je docent de studentenkaart ondertekenen. Deze studentenkaart kun je bij elk ijkmoment in het portfolio laten zitten. De beroepshoudingsformulieren kun je ook uitprinten vanaf het portaal. (Site studentenmateriaal) Albeda College Branche Gezondheidszorg 5

6 Albeda College Branche Gezondheidszorg 6

7 POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) Naam student: Groep: Datum: Beroepsgericht leerdoel Leerdoel: omdat: Beroepstaak/beroepsproduct: Werkprocessen/competenties: Persoonlijk leerdoel Leerdoel: omdat: Albeda College Branche Gezondheidszorg 7

8 Albeda College Branche Gezondheidszorg 8

9 PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan) / Werkplanning Naam student: Groep: Datum: Periode in weken (0nderwijsperiode planner) Week 1 Wat ga je doen? Welke activiteiten, testen, kennistoetsen, casustoetsen, beroepsopdrachten, gesprekken? Wanneer klaar? Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Albeda College Branche Gezondheidszorg 9

10 Albeda College Branche Gezondheidszorg 10

11 Overzicht ijkmomenten Overzichtsformulier IJkmoment 1 Reguliere opleiding: (8-12 weken) 1. Overzicht ijkmoment 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten NVT 1 e ijkmoment Toetsen NVT 1 e ijkmoment Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? 3. Competenties Leg in eigen woorden uit waarom je geschikt bent om op stage te gaan (BOL) of dat je de opleiding kunt voortzetten (BBL) Competenties beroepstaak A K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten Doorstroom groepen: N.v.t. Bewijsstuk Overzichtsformulier ijkmoment 1 NVT 1 e ijkmoment NVT 1 e ijkmoment Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Schrijf hiervoor een zelfreflectie volgens de STARR- methode Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie K tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie L tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Competenties beroepstaak B D. Aandacht en begrip tonen Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie D tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. 4. Nederlands/ rekenen Nederlands De referentietoets Nederlands op 1F is met een voldoende afgesloten. Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio. Albeda College Branche Gezondheidszorg 11

12 Rekenen De referentietoets rekenen op 1F is met een voldoende afgesloten. Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio. 5. Burgerschap Niet van toepassing dit ijkmoment 6. Beroepshouding Laat zien dat je inzicht hebt in je eigen beroepshouding en vraag feedback 7. keuze Voeg aan je portfolio iets toe naar eigen keuze, bijvoorbeeld iets waar je trots op bent Niet van toepassing bij dit ijkmoment Een beroepshoudingformulier ingevuld door jezelf en Een beroepshoudingformulier ingevuld door een medestudent (BOL) Een beroepshoudingformulier ingevuld door je werkbegeleider of praktijkopleider (BBL) Eén bewijs naar eigen keuze wat een relatie heeft met je ontwikkeling als verzorgende. Albeda College Branche Gezondheidszorg 12

13 Overzichtsformulier IJkmoment 2 Reguliere opleiding: (14-22 weken) 1. Overzicht ijkmoment 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten NVT 2 e ijkmoment Toetsen Kennistoets beroepstaak B, 1 e deel is met een voldoende afgerond Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? 3. Competenties Laat zien dat je bewust werkt aan het ontwikkelen van je beroepsgerichte competenties, Nederlands en rekenen Bewijsstuk Doorstroom groepen: N.v.t. Waarderingsformulier assessor ijkmoment 1 Overzichtsformulier ijkmoment 2 NVT 2 e ijkmoment Resultaat van kennistoets beroepstaak B, 1 e deel is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Een uitgewerkte POP/PAP voor school beoordeeld door SLB en/of Een uitgewerkte POP/PAP voor de praktijk beoordeeld door praktijkopleider of werkbegeleider Competenties beroepstaak B R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie R tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Competenties beroepstaak C C. Begeleiden Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie C tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. 4. Nederlands/ rekenen Nederlands Referentietoets op 2F is gemaakt, hoeft nog niet met een voldoende afgesloten te zijn. Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio De student laat zien dat hij/zij voldoende inspanningen verricht om het referentieniveau 2F te bereiken. Handtekening van de vakdocent op de studentenkaart. Albeda College Branche Gezondheidszorg 13

14 Rekenen Referentietoets op 2F is gemaakt, hoeft nog niet met een voldoende afgesloten te zijn. De student laat zien dat hij/zij voldoende inspanningen verricht om het referentieniveau 2F te bereiken. 5. Burgerschap Niet van toepassing dit ijkmoment 6. Beroepshouding Laat zien dat je inzicht hebt in je eigen beroepshouding en vraag feedback 7. Eigen keuze Voeg aan je portfolio iets toe naar eigen keuze, bijvoorbeeld iets waar je trots op bent Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio. Handtekening van de vakdocent op de studentenkaart. Niet van toepassing dit ijkmoment Een beroepshoudingformulier ingevuld door jezelf en Een beroepshoudingformulier ingevuld door een medestudent (BOL) Een beroepshoudingformulier ingevuld door je werkbegeleider of praktijkopleider (BBL) Eén bewijs naar eigen keuze wat een relatie heeft met je ontwikkeling als verzorgende. Albeda College Branche Gezondheidszorg 14

15 Overzichtsformulier IJkmoment 3 Reguliere opleiding: (28-40 weken) 1. Overzicht ijkmoment 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten Beroepsopdracht A startbekwaam is met een voldoende afgerond Beroepsopdracht B beginner is met een voldoende afgerond Beroepsopdracht C beginner is met een voldoende afgerond Toetsen Casustoets A startbekwaam is met een voldoende afgerond Casustoets B beginner is met een voldoende afgerond Casustoets C beginner is met een voldoende afgerond Kennistoets beroepstaak B, 2 e deel is met een voldoende afgerond Kennistoets beroepstaak B, 3 e deel is met een voldoende afgerond Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? 3. Competenties Laat zien dat je bewust werkt aan het ontwikkelen van je beroepsgerichte competenties, Nederlands en rekenen Doorstroom groepen: zie addendum Bewijsstuk Waarderingsformulier assessor ijkmoment 2 Overzichtsformulier ijkmoment 3 Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht A startbekwaam Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht B beginner Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht C beginner Resultaten ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Resultaat van casustoets A startbekwaam is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets B beginner is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets C beginner is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van kennistoets beroepstaak B, 2 e deel is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van kennistoets beroepstaak B, 3 e deel is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Een uitgewerkte POP/PAP voor school beoordeeld door SLB en/of Een uitgewerkte POP/PAP voor de praktijk beoordeeld door praktijkopleider of werkbegeleider Albeda College Branche Gezondheidszorg 15

16 Competenties beroepstaak B E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie E tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie F tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Competenties beroepstaak C D. Aandacht en begrip tonen Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven na aanleiding van een rollenspel waarin competentie D tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. 4. Nederlands/ rekenen Nederlands Referentietoets op 2F is gemaakt, hoeft nog niet met een voldoende afgesloten te zijn. De student laat zien dat hij/zij voldoende inspanningen verricht om het referentieniveau 2F te bereiken. Rekenen Referentietoets op 2F is gemaakt, hoeft nog niet met een voldoende afgesloten te zijn. De student laat zien dat hij/zij voldoende inspanningen verricht om het referentieniveau 2F te bereiken. 5. Burgerschap Laat zien dat je aanwezig bent geweest bij de verplichte bijeenkomst burgerschap 6. Beroepshouding Laat zien dat je inzicht hebt in je eigen beroepshouding en vraag feedback 7. Eigen keuze Voeg aan je portfolio iets toe naar eigen keuze, bijvoorbeeld iets waar je trots op bent Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio. (ook als je deze toets bij ijkmoment 2 voldoende had) Handtekening van de vakdocent op de studentenkaart. Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio. (ook als je deze toets bij ijkmoment 2 voldoende had) Handtekening van de vakdocent op de studentenkaart. Voeg je LLB paspoort voorzien van stempel van één domein toe aan het portfolio Een beroepshoudingformulier ingevuld door jezelf en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je docent en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je werkbegeleider of praktijkopleider en Laatste werkgeversbeoordeling (BBL) / stage beoordeling (BOL) Eén bewijs naar eigen keuze wat een relatie heeft met je ontwikkeling als verzorgende. Albeda College Branche Gezondheidszorg 16

17 Overzichtsformulier IJkmoment 4 Reguliere opleiding: (50-80 weken) 1. Overzicht ijkmoment 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten Praktijkactiviteiten (vitale functies) uit het addendum (alleen doorstroom) Doorstroom groepen: (20-40 weken) Bewijsstuk Waarderingsformulier assessor ijkmoment 3 Overzichtsformulier ijkmoment 4 Overzicht ondersteuningsmagazijn praktijk uit het addendum ondertekend door je werkbegeleider of praktijkopleider Toetsen Casustoets D-verplicht is met een voldoende afgerond Vaardigheidstoets beroepstaak D- verplicht is met een voldoende afgerond Resultaat van casustoets D-verplicht is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat vaardigheidstoets D-verplicht ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Kennistoets beroepstaak B, 1 e zorgcategorie is met een voldoende afgerond Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? 3. Competenties Laat zien dat je bewust werkt aan het ontwikkelen van je beroepsgerichte competenties, Nederlands en rekenen Competenties beroepstaak B J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen Resultaat van kennistoets beroepstaak B, 1 e zorgcategorie is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Een uitgewerkte POP/PAP voor school beoordeeld door SLB en/of Een uitgewerkte POP/PAP voor de praktijk beoordeeld door praktijkopleider of werkbegeleider Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie J tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Door docent ingevuld en ondertekend evaluatieformulier naar aanleiding van je presentatie over een ziektebeeld. Competenties beroepstaak C C. Begeleiden Een zelfreflectie volgens de STARRmethode waarin competentie C tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Albeda College Branche Gezondheidszorg 17

18 Competenties beroepstaak D T. instructies en procedures opvolgen Een feedbackformulier n.a.v. een vaardigheid uit D-verplicht voorzien van feedback en ondertekend door werkbegeleider of praktijkopleider 4. Nederlands/ rekenen/engels Nederlands Referentietoets op 2F is met een voldoende afgesloten Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio. Rekenen Referentietoets op 2F is met een voldoende afgesloten 5. Burgerschap Laat zien dat je aanwezig bent geweest bij de verplichte bijeenkomst burgerschap 6. Beroepshouding Vraag feedback over je beroepshouding 7. Eigen keuze Voeg aan je portfolio iets toe naar eigen keuze, bijvoorbeeld iets waar je trots op bent Print de uitslag van je referentietoets en voeg deze toe aan je portfolio Voeg je LLB paspoort voorzien van 2 e stempel op een domein toe aan het portfolio Laatste werkgeversbeoordeling (BBL) / stage beoordeling (BOL) Eén bewijs naar eigen keuze wat een relatie heeft met je ontwikkeling als verzorgende. Albeda College Branche Gezondheidszorg 18

19 Overzichtsformulier IJkmoment 5 Reguliere opleiding ( weken) 1. Overzicht ijkmoment 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten Beroepsopdracht B gevorderd is met een voldoende afgerond Beroepsopdracht C gevorderd is met een voldoende afgerond Beroepsopdracht E gevorderd is met een voldoende afgerond Bewijsstuk Doorstroom groepen (40-70 weken) Waarderingsformulier assessor ijkmoment 4 Overzichtsformulier ijkmoment 5 Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht B gevorderd Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht C gevorderd Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht E gevorderd Resultaten ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Toetsen Casustoets B gevorderd is met een voldoende afgerond Casustoets C gevorderd is met een voldoende afgerond Casustoets D-keuze is met een voldoende afgerond Vaardigheidstoets beroepstaak D- keuze is met een voldoende afgerond Rekentoets beroepstaak D is met het cijfer 10 afgerond Casustoets E gevorderd is met een voldoende afgerond Kennistoets beroepstaak B, 2 e en 3 e zorgcategorie is met een voldoende afgerond Resultaat van casustoets B gevorderd is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets C gevorderd is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets D-keuze is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat vaardigheidstoets D-keuze ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Resultaat van rekentoets beroepstaak D is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets E gevorderd is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van kennistoets beroepstaak B, 2 e en 3 e zorgcategorie is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Albeda College Branche Gezondheidszorg 19

20 Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? 3. Competenties Laat zien dat je bewust werkt aan het ontwikkelen van je beroepsgerichte competenties, Nederlands en rekenen Competenties beroepstaak B C. Begeleiden Q. Plannen en organiseren Competenties beroepstaak C U. Omgaan met verandering en aanpassingen Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Een uitgewerkte POP/PAP voor school beoordeeld door SLB en/of Een uitgewerkte POP/PAP voor de praktijk beoordeeld door praktijkopleider of werkbegeleider Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie C tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie Q tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin competentie U tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatieindicatoren van deze competentie. Competenties beroepstaak D K. Vakdeskundigheid toepassen Een feedbackformulier n.a.v. een vaardigheid uit D-verplicht of keuze voorzien van feedback en ondertekend door werkbegeleider of praktijkopleider Laat zien dat je bewust werkt aan het ontwikkelen van je beroepsgerichte competenties, Nederlands en rekenen 4. Nederlands/ rekenen Nederlands Alle zelftesten spreken, gesprekken voeren en schrijven zijn gemaakt. Een uitgewerkte POP/PAP voor school beoordeeld door SLB en/of Een uitgewerkte POP/PAP voor de praktijk beoordeeld door praktijkopleider of werkbegeleider Print de uitslag van de zelftesten en voeg ze toe aan je portfolio Rekenen Alle examenopdrachten (vier) zijn gemiddeld voldoende gemaakt. 5. Burgerschap Laat zien dat je aanwezig bent geweest bij de verplichte bijeenkomst burgerschap Print de uitslag van je examenopdrachten uit en voeg ze toe aan je portfolio Voeg je LLB paspoort voorzien van 3e stempel op een domein toe aan het portfolio Albeda College Branche Gezondheidszorg 20

21 6. Beroepshouding Laat zien dat je inzicht hebt in je eigen beroepshouding en vraag feedback 7. Eigen keuze Voeg aan je portfolio iets toe naar eigen keuze, bijvoorbeeld iets waar je trots op bent Een beroepshoudingformulier ingevuld door jezelf en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je docent en Een beroepshoudingformulier ingevuld door je werkbegeleider of praktijkopleider en Een laatste werkgeversbeoordeling (BBL) / laatste stage beoordeling (BOL) Eén bewijs naar eigen keuze wat een relatie heeft met je ontwikkeling als verzorgende. Albeda College Branche Gezondheidszorg 21

22 Albeda College Branche Gezondheidszorg 22

23 Overzichtsformulier IJkmoment 6 Reguliere opleiding ( weken) Doorstroom groepen (50-92 weken) Indien ijkmoment 6 positief is gewaardeerd kan je je inschrijven voor het BBG Bewijsstuk 1. Overzicht ijkmoment Waarderingsformulier assessor ijkmoment 5 Overzichtsformulier ijkmoment 6 2. Studentenkaart Beroepsopdrachten Beroepsopdracht B startbekwaam examen is met een voldoende afgerond Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht B startbekwaam examen Beroepsopdracht C startbekwaam examen is met een voldoende afgerond Beroepsopdracht E startbekwaam examen is met een voldoende afgerond Beroepsopdracht D startbekwaam examen is met een voldoende afgerond. Beroepsopdracht A startbekwaam examen toevoegen (deze is beoordeeld in de beginnerfase). Toetsen Casustoets B startbekwaam examen is met een voldoende afgerond Casustoets C startbekwaam examen is met een voldoende afgerond Casustoets E startbekwaam examen is met een voldoende afgerond Aanwezigheid Hoeveel % was je aanwezig op school? Was dit minimaal 90%? Competenties keuze Laat zien in welke competentie jij vindt dat je gegroeid bent. Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht C startbekwaam examen Volledig ingevuld beoordelingsformulier beroepsopdracht E startbekwaam examen 12 beoordelingsformulieren D-verplicht en 4 beoordelingsformulieren D-keuze Resultaten ingevuld en ondertekend op studentenkaart door SLB Resultaat van casustoets B startbekwaam examen is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets C startbekwaam examen is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Resultaat van casustoets E startbekwaam examen is ingevuld en ondertekend op de studentenkaart door je docent Registratie aanwezigheid door SLB op de studentenkaart Is de aanwezigheid lager dan 90% voeg dan een verklaring met de reden van het verzuim toe en laat dit ondertekenen door SLB Een zelfreflectie volgens de STARRmethode schrijven waarin deze competentie tot uiting komt. Maak gebruik van de prestatie-indicatoren die bij deze competentie horen. Albeda College Branche Gezondheidszorg 23

24 Nederlands/ rekenen Nederlands Het Centraal examen MBO (CEM) en instellingsexamen (IE) zijn gemaakt, het eindcijfer voor Nederlands is ingevuld op de studentenkaart. Uitslagen van de examens zijn ingevuld op de studentenkaart. Het gemiddelde resultaat moet voldoende zijn. (Voor Nederlands wordt het cijfer van het CEM-examen (= 1 cijfer) en het cijfer van het instellingsexamen (= 1 cijfer) gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands.) Rekenen Het Centraal examen MBO (CEM) is gemaakt, het eindcijfer is ingevuld op de studentenkaart. Burgerschap Laat zien dat je aanwezig bent geweest bij de verplichte bijeenkomst burgerschap Beroepshouding Vraag feedback over je beroepshouding Onderzoeken Laat zien dat je gewerkt hebt aan onderzoeken in de theorie en praktijk. Het CEM-examen is gemaakt, het eindcijfer is ingevuld op de studentenkaart Voeg je LLB paspoort voorzien van de 4 stempels op een domein toe aan het portfolio Laatste Werkgeversbeoordeling (BBL) / laatste stage beoordeling (BOL) Voeg twee feedbackformulieren toe van de onderzoeken. Albeda College Branche Gezondheidszorg 24

25 Overzichtsformulier IJkmoment 7 Examendossier Regulier opleiding ( weken) Doorstroom groepen ( weken) Bewijsstukken: Positief waarderingsformulier assessor ijkmoment 6 Alle onderdelen examendossier (wordt verzameld door SLB) Volledig ingevuld en gestempeld eindbeoordelingsformulier BBG Volledig ingevuld en gestempeld eindbeoordelingsformulier proeve (= uitslag BBG en praktijkexamens) Voor ijkmoment 7 moet je met goed resultaat je BBG voeren. Verder heb je zelf geen actieve rol in ijkmoment 7. De bovengenoemde bewijsstukken gaan naar de sub examencommissie en op basis daarvan wordt je diploma aangevraagd. Albeda College Branche Gezondheidszorg 25

26 Albeda College Branche Gezondheidszorg 26

27 OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD 2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 27

28 Albeda College Branche Gezondheidszorg 28

29 Gegevens 1.1 Gegevens Student Foto Naam Student Adres Geboortedatum 1.2 Gegevens school adres Telefoonnummer(s) Locatie Groepscode SLB Docent Docent Onderwijsleider opleiding 1.3 Gegevens praktijkorganisatie Praktijkorganisatie adres Telefoonnummer(s) Organisatie Locatie Praktijkopleider Werkbegeleider Albeda College Branche Gezondheidszorg 29

30 Albeda College Branche Gezondheidszorg 30

31 Studentenkaart beroepsopdrachten Naam student: Groep: Beroepsopdrachten Resultaat 1 e kans Resultaat 2 e kans Beg. Gev. Start. Beg. Gev. Start. Beroepsopdracht A Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent Beroepsopdracht B Setting Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent Beroepsopdracht C Setting Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent Beroepstaak D Beoordelingsformulieren 16x 16x Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent Beroepsopdracht E Resultaat: Datum: Paraaf SLB / docent Albeda College Branche Gezondheidszorg 31

32 Albeda College Branche Gezondheidszorg 32

33 Studentenkaart toetsen op school Naam student: Groep: Casustoetsen Resultaat 1 e kans Resultaat 2 e kans Beg. Gev. Start. Beg. Gev. Start. Casustoets A Resultaat: Datum: Paraaf docent: Casustoets B Setting Resultaat: Datum: Paraaf docent: Casustoets C Setting Resultaat: Datum: Paraaf docent: Casustoets D Resultaat: Datum: Paraaf docent: Verpl. Keuze Verpl. Keuze Casustoets E Resultaat: Datum: Paraaf docent: Albeda College Branche Gezondheidszorg 33

34 Albeda College Branche Gezondheidszorg 34

35 Overige toetsen Resultaat 1 e kans Resultaat 2 e kans Resultaat 3 e kans Cijfer Datum Paraaf Cijfer Datum Paraaf Cijfer Datum Paraaf Kennistoetsen: B beginner nr1 B beginner nr2 B beginner nr3 B beginner instroom B gevorderd nr1 B gevorderd nr2 B gevorderd nr3 Vaardigheidstoetsen: Beroepstaak D rekentoets Vaardigheidstoets D-verplicht Vaardigheidstoets D-keuze IJkmoment Aanwezigheid in % op school Paraaf SLB Inspanning m.b.t. Nederlands Inspanning m.b.t. rekenen Examen Nederlands Examen rekenen Lezen en Luisteren CEM Schrijven Spreken Gesprek voeren CEM Albeda College Branche Gezondheidszorg 35

36 Albeda College Branche Gezondheidszorg 36

37 Mijn visa en stempels als bewijs van Wereldburgerschap Ik heb mijn werkopdrachten gemaakt die horen bij de onderstaande Burgerschapsthema s. Dit bewijs bewaar ik in mijn Portfolio. Bij ijkmoment 6 gaat dit bewijs in mijn examendossier. Naam: Klas:: : Sociaal Burgerschap Politiek Burgerschap Opdracht/ les/ excursie (vul in): Opdracht/ les/ excursie (vul in): Datum: Stempel / handtekening docent: Economisch Burgerschap Datum: Stempel / handtekening docent: Vitaal Burgerschap Opdracht/ les/ excursie (vul in): Opdracht/ les/ excursie (vul in): Datum: Stempel / handtekening docent: Datum: Stempel / handtekening docent: Albeda College Branche Gezondheidszorg 37

38 Albeda College Branche Gezondheidszorg 38

39 Beroepshoudingsformulier Invulformulier competenties die vooral over de beroepshouding gaan Naam student Datum: Naam en paraaf invuller: Rol: docent/ werkbegeleider/ medestudent Beroepscompetentie Vertaald naar gedrag op school Competentie C Adviseert een medestudent Begeleiden hoe hij iets het beste aan kan pakken. Fase in de opleiding 0 Beginner 0 Gevorderd 0 Startbekwaam Vertaald naar gedrag in de praktijk Neemt geen handelingen over die de zorgvrager zelf kan. Competentie D Aandacht en begrip tonen Competentie E Samenwerken en overleggen Competentie F Ethisch en integer handelen Neemt geen werk over van een medestudent Toont interesse in en betrokkenheid bij medestudent Luistert actief naar docent en medestudent Stelt vragen Observeert medestudent op welbevinden en maakt dit bespreekbaar Stemt het leerproces af met SLB-er en docent Werkt actief samen met medestudenten Verdiept zich in eigen waarden en normen en die van medestudenten Respecteert verschillen tussen medestudenten. Gaat discreet met gevoelige zaken om en is eerlijk en betrouwbaar Stimuleert de zorgvrager tot zelfredzaamheid en om zelf keuzes te maken. Kan zich inleven in andermans gevoelens Luistert actief naar zorgvragers, mantelzorgers en collega s Doet moeite om anderen te begrijpen Toont interesse, betrokkenheid, geduld en respect Schakelt, indien nodig, andere zorgverleners in Stemt actief de zorg af met de zorgvrager en collega s. Handelt volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode). Respecteert verschillen tussen zorgvragers/mantelzorgers en collega s. Gaat discreet met gevoelige zaken om en is eerlijk en betrouwbaar Albeda College Branche Gezondheidszorg 39

40 Competentie G Relaties bouwen en netwerken Competentie P Leren Legt contacten binnen de groep. Is actief in het onderhouden van een goede relatie met medestudenten en docenten. Stelt eigen POP op. Vraagt om feedback Legt actief contact met de zorgvrager/mantelzorger en collega s. Stimuleert de zorgvrager om eigen netwerk te onderhouden Gebruikt feedback om te leren. Houdt vakkennis en vaardigheden bij. Competentie T Instructies en procedures opvolgen Competentie V Met druk en tegenslag omgaan Ontvangt feedback en past het gedrag aan Komt op tijd. Komt voorbereid op school Houdt zich aan de regels op school Is aanwezig bij contacturen. Bespreekt eigen gevoelens bij tegenslag Kent eigen grenzen Stelt persoonlijke concrete doelen op t.a.v. persoonlijke ontwikkeling. Houdt zich aan wettelijke richtlijnen en procedures, ook in onvoorziene en crisissituaties Handelt conform de regels en richtlijnen van de instelling. Bekijkt richtlijnen en regels kritisch en bespreekt deze. Bespreekt eigen gevoelens bij tegenslag Kent de eigen grenzen Kan onder emotionele en stressvolle omstandigheden professioneel blijven Beoordeling: 1. de student vertoont dit gedrag nooit 2. de student laat dit gedrag in standaard situatie en onder begeleiding zien 3. de student laat dit gedrag zien in onverwachte situatie en in zelfstandig werken 4. de student is in zijn gedrag een voorbeeld voor anderen Cesuur: - beginnersfase: alle items op 2 scoren - gevorderde fase: 4 items op 2 en 4 items op 3 scoren - startbekwame fase: 4 items op 3 en 4 items op 4 scoren Conclusie: Er is ten opzichte van de vorige beoordeling sprake van: 0 geen groei 0 minimale groei 0 voldoende groei Albeda College Branche Gezondheidszorg 40

41 Stage/werkgevers evaluatie formulier (gebaseerd op het beroepshoudingsformulier) Naam student: Naam BPV-organisatie: Datum: Fase in de opleiding 0 Beginner 0 Gevorderd 0 Startbekwaam Procedure De student bereidt zich inhoudelijk voor op het gesprek. Tevens biedt de student het beoordelingsformulier minimaal 2 weken voor het gesprek aan bij zijn/haar werkbegeleider/praktijkopleider. Het formulier dient ingevuld te zijn voor aanvang van het gesprek. Beoordeling 5. de student vertoont dit gedrag nooit 6. de student laat dit gedrag in standaard situatie en onder begeleiding zien 7. de student laat dit gedrag zien in onverwachte situatie en in zelfstandig werken 8. de student is in zijn gedrag een voorbeeld voor anderen Cesuur: - beginnersfase: alle items minimaal op 2 scoren - gevorderde fase: score alle items vanaf 2 en minimaal 4 items op 3 scoren - startbekwame fase: alle items vanaf 3 en minimaal 4 items op 4 scoren Beroepscompetentie Vertaald naar gedrag in de praktijk Competentie C Begeleiden Toelichting Stimuleert de zorgvrager tot zelfredzaamheid en om zelf keuzes te maken. Maak bij het geven van voorlichting gebruik van de vak inhoudelijke kennis Competentie D Aandacht en begrip tonen Toelichting Kan zich inleven in andermans gevoelens. Luistert actief naar zorgvragers, mantelzorgers en collega s. Doet moeite om anderen te begrijpen. Toont interesse, betrokkenheid, geduld en respect. Competentie E Samenwerken en overleggen toelichting Schakelt, indien nodig, andere zorgverleners in Stemt actief de zorg af met de zorgvrager en collega s. Albeda College Branche Gezondheidszorg 41

42 Competentie F Ethisch en integer handelen Toelichting Handelt volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode). Respecteert verschillen tussen zorgvragers/mantelzorgers en collega s. Gaat discreet met gevoelige zaken om en is eerlijk en betrouwbaar. Competentie G Relaties bouwen en netwerken Toelichting Legt actief contact met de zorgvrager/mantelzorger(event.kraamgezin) en collega s. Stimuleert de zorgvrager om eigen netwerk te onderhouden. Competentie P Leren Toelichting Gebruikt feedback om te leren en houdt vakkennis en vaardigheden bij. Stelt persoonlijke concrete doelen op t.a.v. persoonlijke ontwikkeling en toont inzet om deze doelen te behalen. Werkt actief aan het behalen van de opleidingsdoelen. Competentie T Instructies en procedures opvolgen Toelichting Houdt zich aan wettelijke richtlijnen en procedures, ook in onvoorziene en crisissituaties. Handelt conform de regels en richtlijnen van de instelling. Bekijkt richtlijnen en regels kritisch en bespreekt deze. Competentie V Met druk en tegenslag omgaan Toelichting Bespreekt eigen gevoelens bij tegenslag. Kent de eigen grenzen. Kan onder emotionele en stressvolle omstandigheden professioneel blijven. Albeda College Branche Gezondheidszorg 42

43 0 Tussenevaluatie Na het bekijken van de cesuur (begin van het beoordelingsformulier) blijkt dat de student zich ontwikkelt wel/niet* richting het functioneren op beginners/gevorderde/startbekwaam* niveau. 0 Eindevaluatie Uit het beoordelingsformulier blijkt dat de student wel/ niet* functioneert op beginners/gevorderde/startbekwaam* niveau. Toelichting (verplicht): Beroepstaak Fase Aantal activiteiten afgerond Beroepsopdracht getoetst/gepland A B C D verplicht D met keuze E Advies/leerdoelen (verplicht): Aantal verzuimdagen : Reeds ingehaalde verzuimdagen: Datum Student Docent Werkbegeleider Praktijkopleider Naam Handtekening *doorstrepen wat niet van toepassing is. Albeda College Branche Gezondheidszorg 43

44 Albeda College Branche Gezondheidszorg 44

45 Uitleg STARR- reflectie Onderwerp Functie Voorbeeldvragen S: De functie van de vraag is de Wat was de situatie? Situatie context en complexiteit van de situatie in beeld te krijgen. Deze Wat was er precies aan de hand? moet op het juiste niveau zijn: complexiteit, begeleiding en Wanneer vond de situatie plaats? verantwoordelijkheid. Hoe lang heeft de situatie geduurd? Waarom heb je voor deze situatie gekozen? Wie waren er bij betrokken? T: Taak A: Acties R.1: Resultaat R.2: Reflectie De functie van de vraag is te achterhalen welke doelen de student zich heeft gesteld en welke verantwoordelijkheid de student had. Deze moet op het juiste niveau zijn. Dit is de meest belangrijke vraag. Let op antwoorden in de wij -vorm i.p.v. ik -vorm. Het gaat nl. om de actie van de student zelf. Stuur dus op de ik -vorm Deze vraag geeft aan hoe effectief de actie van de student was. Deze vraag geeft aan of de student kan leren van zijn handelen: reflectievermogen Wat waren jouw taken? Wat waren jouw verantwoordelijkheden? Wat waren je bevoegdheden? Welke competenties heb je ingezet? Welke werkprocessen heb je ingezet? Vertel eens hoe je dat stap voor stap hebt aangepakt? Waarom heb je het zo aangepakt? Welke problemen kwam je tegen? Wat zie je precies toen? Welk talent / kwaliteit heb je ingezet? Wat leverde het op? Hoe liep het af? Kun je resultaten / cijfers / uitkomsten noemen? Wat vind je zelf van je handelen? Wat zou je hetzelfde doen? Waarom? Hoe is jou persoonlijke visie tot uiting gekomen in je handelen? Albeda College Branche Gezondheidszorg 45

OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG B-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD: 2012 Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP en PAP/werkplanning

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 2.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding... 5 POP (Persoonlijk Ontwikkelings

Nadere informatie

Portfolio opleiding Zorghulp

Portfolio opleiding Zorghulp Portfolio opleiding Zorghulp Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Zorghulp 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning gesprekken en gespreksformulier

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KRAAM KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 1 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit beroepsopdrachten waarmee de student getoetst wordt op

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: Juni 2014 Crebo 95 1 Algemene inleiding Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Crebo 95530 Versie 1.0 Albeda

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling . Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding Instructie beoordeling: Het beroepshoudingformulier wordt voor de BOL leerlingen tijdens de schoolperiode door de SLBer beoordeeld

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 1 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Portfolio 5 2. Showportfolio

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO Doorstroom Helpende Zorg naar het tweede leerjaar van niveau 3 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 2 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde COHORTEN Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde COHORTEN Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

Beoordeling en evaluatie

Beoordeling en evaluatie Beoordelingsformulier Beoordeling en evaluatie Student: Studentnummer: Opleiding en crebonr.: Niveau en leerweg: BPV bedrijf: Praktijkopleider: BPV-periode van/tot: SLBer Schoolperiode van/tot: Datum:

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95520 Versie: va juli 2015 regulier & va sept. 2015 verkort Naam

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 1 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Portfolio 5 2. Showportfolio

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Fase: beginner Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Naam student:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Huishoudelijke zorg op maat! (Thuiszorg)

Nadere informatie

Activiteiten Oriëntatie

Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 en 95 Versie: juni 2013 Naam Student:. Activiteiten /juni2013 Inhoudsopgave oriëntatie

Nadere informatie

Activiteiten Oriëntatie

Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Orientatie 1516 Naam Student:. Inhoudsopgave oriëntatie Ondersteuningsmagazijn

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je?

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je? Stagedossier Leerjaar 2 Verpleegkunde Naam: Klas: Leerjaar: PS-nummer: SLB er BPV-docent: Stage organisatie: evt. afdeling: Stage adres: Stageperiode: Naam werkbegeleider: Functie werkbegeleider: Van..

Nadere informatie

Studiewijzer leerjaar VZ-IG profiel GHZ

Studiewijzer leerjaar VZ-IG profiel GHZ Inhoud Jaarplanning... 1 Deel A... 1 Inleiding...1 Voorbereiding op de BPV...2 BPV opdrachten...4 Criteria...5 Beoordeling...6 BEOORDELING BASISHOUDING...7 Deel B... 10 Examenopdracht:... 10 Een dag uit

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK Beroepstaak A Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject Beroepstaak B Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de deelnemer

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG [Geef tekst op] VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK B-VIG Fase: Gevorderd/Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B gevorderd/startbekwaam Beroepstaak C gevorderd/startbekwaam Beroepstaak D verplicht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG.2014 Crebo 95 Algemene inleiding Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student geacht wordt

Nadere informatie

2. Voorbereiding. Voor BOL-studenten Vaardig op stage = Vaardig op bpv

2. Voorbereiding. Voor BOL-studenten Vaardig op stage = Vaardig op bpv 2. Voorbereiding In dit hoofdstuk vind je afspraken en regels voor een goede voorbereiding op je bpv. Hieronder staan in het kort zijn de taken van school / het bpv-bedrijf / de student bij de voorbereiding

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

Handleiding examinering student eind stage

Handleiding examinering student eind stage Handleiding examinering student eind stage Handleiding voor het uitvoeren van examinering in de beroepspraktijk. Medewerker Beheer ICT P2-K1: Ondersteunen van gebruikers P2-K1-W1: Opstellen van instructies

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Studiewijzer leerjaar Combi GHZ/ VZ-IG

Studiewijzer leerjaar Combi GHZ/ VZ-IG Inhoud Jaarplanning... 1 Deel A... 1 Inleiding...1 Voorbereiding op de BPV...2 BPV opdrachten...4 Criteria...5 Beoordeling...6 BEOORDELING BASISHOUDING...7 Deel B... 10 Examenopdracht:... 10 Een dag uit

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 1 van 88 Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 2 van 88 INHOUD pagina

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie