ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT"

Transcriptie

1 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort:

2 2

3 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt te doorlopen gedurende de opleiding. Uiteindelijk zal de student de beroepsopdrachten op startbekwaam niveau uitoefenen. Gedurende de opleiding heeft de student geoefend met de opdrachten en heeft hij feedback verzameld. In overleg met de studieloopbaanbegeleider en de werkbegeleider/praktijkopleider wordt besloten of de student in staat is de beroepsopdracht als toets uit te voeren. De toets wordt uitgevoerd op een vastgesteld moment dat van te voren bij de student en de beoordelaar bekend is. De afdeling waar de toets wordt afgenomen is eveneens bekend. Op de volgende pagina s wordt een precieze en algemene instructie beschreven voor de student en de beoordelaar. De algemene instructie geldt voor alle beroepsopdrachten die als toets uitgevoerd worden. Daar waar de instructie afwijkt, zal dat per beroepsopdracht aangegeven worden. 3

4 4

5 INSTRUCTIE VOOR DE STUDENT Binnenkort ga je een beroepsopdracht als toets uitvoeren. Op deze pagina vind je de instructie voor het uitvoeren van de toets. Voorbereiding 1. Bereid je met behulp van de activiteiten uit het ondersteuningsmagazijn voor op het uitvoeren van de toets. 2. Verzamel de feedbackformulieren zodat je je goed kunt voorbereiden op de toets (wat is belangrijk voor je om op te letten/wat doe je goed/waar moet je nog wat extra aandacht aan schenken voordat je de toets gaat uitvoeren etc.) Overleg hierover ook met je SLB-er en je begeleider in de praktijk. 3. Vraag toestemming voor het uitvoeren van de toets aan je werkbegeleider/ praktijkopleider. 4. Maak een planning en schrijf de afspraken die je maakt voor de uitvoering en de beoordeling van de toets in het daarvoor bestemde formulier. (Zie het afsprakenformulier toets beroepsopdracht achter in het opdrachtenboek) 5. Voeg het formulier bij het beoordelingsformulier van de toets. Uitvoering toets 1. Voer de toets uit volgens de planning Nabespreking toets 1. Bespreek de beoordeling van de toets met de beoordelaar en vraag om eventuele toelichting op de beoordeling. 2. Bij een voldoende beoordeling: vraag de beoordelaar het beoordelingsformulier af te tekenen en te voorzien van een stempel van de praktijkorganisatie. zet zelf ook de handtekening op het beoordelingsformulier Stel je POP en PAP in overleg met je studieloopbaanbegeleider / beoordelaar bij. Maak daarbij gebruik van de argumentatie waarop de beoordeling gebaseerd is. Bij een onvoldoende beoordeling: vraag de beoordelaar om een beschrijving van de beoordeling maak een plan voor de voorbereiding van de herkansing start opnieuw de voorbereiding van de toets Voldoende beoordeling De toets is voldoende als ALLE werkprocessen met VOLDOENDE zijn beoordeeld. 5

6 INSTRUCTIE VOOR DE BEOORDELAAR Binnenkort gaat u een student beoordelen die een beroepsopdracht als toets zal uitvoeren. Op deze pagina vindt u de instructie voor het beoordelen van de toets. Voorbereiding 1. Bespreek met de student de planning en leg samen met de student de afspraken voor de uitvoering en beoordeling van de toets vast in het daarvoor bestemde formulier. (Zie het afsprakenformulier toets beroepsopdracht achter in het opdrachtenboek) Uitvoering en beoordeling van de toets 1. Observeer de uitvoering van de toets. 2. Beoordeel de uitgevoerde werkprocessen met voldoende/onvoldoende. 3. Vervolgens geeft u het totaal oordeel aan op het formulier. De opdracht is voldoende als alle werkprocessen met een voldoende zijn beoordeeld. 4. Beargumenteer en beschrijf uw beoordeling op het beoordelingsformulier. Maak daarbij gebruik van de competenties zoals die op het overzicht van de beroepstaak worden genoemd. Nabespreking van de toets 1. Bespreek de beoordeling van de toets met de student. Bij een voldoende beoordeling: tekent u de toets af met handtekening en stempel van de organisatie laat de student eveneens het formulier tekenen ondersteunt u indien nodig de student bij het bijstellen van zijn POP en PAP. Bij een onvoldoende beoordeling: evalueert u uitvoerig de resultaten van de toets met de student en geeft u toelichting op de beschreven beoordeling. Maakt u met de student afspraken m.b.t. de voorbereiding en uitvoering van de herkansing Voldoende beoordeling De toets is voldoende als ALLE werkprocessen met VOLDOENDE zijn beoordeeld. 6

7 OPLEIDING tot VERZORGENDE-IG TOETS BEROEPSOPDRACHT Zelfstandig de ondersteuning geven bij de persoonlijke basiszorg in het verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg, dat kan jij! Beroepstaak B Niveau Startbekwaam Datum: April 2011 Cohort:

8 8

9 INLEIDING Binnenkort ga je de toets Zelfstandig de ondersteuning geven bij de persoonlijke basiszorg in het verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg, dat kan jij! afleggen. Wat je moet doen en hoe je je kunt voorbereiden op de toets lees je in de ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENT EN BEOORDELAARS achter het tabblad toetsen van het opdrachtenboek. Wat er van de beoordelaar van de toets verwacht wordt staat ook beschreven in deze algemene instructie. Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam niveau Geheel zelfstandig de ondersteuning geven bij de persoonlijke basiszorg in het verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg Ondersteun zelfstandig gedurende 5 werkdagen 3-5 zorgvragers bij de persoonlijke basiszorg. Dit kunnen zijn: oudere zorgvragers, psychiatrische en psychogeriatrische zorgvragers, chronische zieken en/of revaliderenden Je werkbegeleider/ praktijkopleider mag hierbij het volgende van je verwachten: Je verzamelt systematisch de gegevens door het voeren van een anamnesegesprek en stelt zelfstandig een zorgplan op. Je bespreekt het zorgplan met de betrokkenen Je ondersteunt de zorgvragers bij de gehele persoonlijke basiszorg Je biedt palliatieve- terminale zorg. Je geeft somatische en psychosociale hulp bij pijnbestrijding en ongemak en signaleert mogelijke complicaties. Je neemt hierop de juiste actie Bij een onvoorziene situatie reageer je adequaat en je past de middelen en maatregelen volgens afspraak toe. Je begeleidt de zorgvrager bij de zelfredzaamheid door geen handelingen over te nemen die de zorgvrager nog kan en zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg en dagindeling Je ondersteunt de zorgvrager en/ of mantelzorgers op psychosociaal gebieden en ondersteunt bij verwerking van verlies Je stemt zelfstandig de werkzaamheden af met collega s en maakt afspraken met collega s en andere betrokkenen. Je neemt actief deel in overlegvormen Je evalueert de totale zorgverlening en periodiek aan het einde van een uitvoeringstraject. Je verzamelt hiervoor de relevante gegevens en voert zo nodig veranderingen door. Je houdt het zorgdossier bij. Taaltaken Zorgplan opstellen werkplanning maken voor de uitvoering van de zorg Systematisch gegevens verzamelen Werkzaamheden mondeling overdragen Rekentaken Interpreteren van een vochtlijst/ voedingslijst en vochtbalans 9

10 . 10

11 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht B Naam student: Datum: Opleiding: VERZORGENDE-IG Niveau: Startbekwaa m Werkprocessen Beroepstaak B Startbekwaam Niveau 1.1 De student heeft zelfstandig een anamnesegesprek gevoerd, heeft een zorgplan opgesteld en het zorgplan besproken met de betrokkenen. (D-H-J-K-M) 1.2 De student heeft de zorgvragers ondersteund bij de gehele persoonlijke basiszorg (F-K-R) 1.3 De student heeft palliatieve-terminale zorg geboden en somatische en psychosociale hulp gegeven bij pijnbestrijding en ongemak en heeft mogelijke complicaties gesignaleerd en hierop de juiste actie ondernomen (E-F-V) 1.8 De student heeft bij een onvoorziene situatie adequaat gereageerd en je de middelen en maatregelen volgens afspraak toegepast. (A-T-V) 1.9 Bij de uitvoering van de zorg is gebruik gemaakt van de kennis over stoornissen, beperkingen en functioneringsproblemen en ziektebeelden bij de oudere zorgvrager, psychiatrische en psychogeriatrische zorgvrager, chronische zieken en revaliderenden. (B-I-K-R-V-X) 2.1 De student heeft de zorgvrager begeleidt in de zelfredzaamheid de door geen handelingen over te nemen die de zorgvrager nog kan en zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg en dagindeling (C-D) 2.2 De zorgvragers en/ of mantelzorgers zijn ondersteunt op psychosociaal gebieden en ondersteunt bij verwerking van verlies.(d) 2.5 De begeleiding is gericht op de zorgvragers uit de specifieke branche. (D-G) O V 3.3 De werkzaamheden zijn afgestemd met collega s en naasten en/ of andere betrokkenen. De student neemt actief deel aan overleg (B-E-Q-U) 3.4 De totale zorgverlening is geëvalueerd en periodiek aan het einde van een uitvoeringstraject. De relevante gegevens zijn hiervoor verzameld en veranderingen zijn doorgevoerd. Je houdt het zorgdossier (D-J-M) Totaal Oordeel Beroepsopdracht B Onvoldoende Voldoende 11

12 Argumentatie beoordeling (verplicht invullen) (Maak bij de argumentaties van de beoordeling gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Afspraak: Naam beoordelaar: Paraaf beoordelaar: Paraaf student: Stempel praktijkorganisatie 12

13 Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsproducten Werkprocessen Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg Competenties: B1 Zorgplan 1.1, 1.9, 2.5, 3.4 B2 Basiszorg 1.2, 1.3, 1.9, 2.1, 2.2, 3.3 B3 Crisissituaties 1.8, 1.9, 2.5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, Q, R, T, U, V, X Competenties in de werkprocessen A. Beslissingen en activiteiten initiëren B. Aansturen C. Begeleiden D. Aandacht en begrip tonen Prestatie-indicatoren Neemt in onvoorziene situaties en crisissituaties op tijd de nodige beslissingen. Leidt de ontstane situatie snel in goede banen en voorkomt escalatie. Realiseert weloverwogen verbeteringen. Neemt bij het uitvoeren van de zorg zelfstandig beslissingen t.a.v. veranderingen. Neemt tijdig beslissingen bij verward of agressief gedrag. Zorgt ervoor dat veiligheid en gezondheid van de zorgvrager en anderen niet in gevaar komen. Neemt bij afwijkingen van lichamelijke functies en het gedrag van de zorgvrager tijdig beslissingen om zo nodig deskundige hulp in te schakelen. Zorgt er met behulp van duidelijke aanwijzingen voor dat de afstemming van de zorgverlening goed verloopt. Stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager en benadrukt het belang hiervan. Adviseert de mantelzorger/naasten over draagkracht en draaglast. Toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van de zorgvrager en zijn naasten/ mantelzorgers. Past diverse vormen van gesprekstechnieken toe. Doet moeite om gevoelens en problemen te begrijpen. Behandelt de zorgvrager met respect en geduld. Let op het psychosomatisch welbevinden van mantelzorg en naasten en stimuleert hen om overbelasting te voorkomen Biedt zelfstandig de nodige ondersteuning aan de zorgvrager en naasten/ mantelzorger. Toont betrokkenheid bij problemen en vragen. Biedt de zorgvrager zelfstandig steun bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de regie voeren over het eigen leven. Stimuleert de zorgvrager om over zijn klachten en problemen te praten. Luistert aandachtig wanneer bij de evaluatie zaken naar voren worden gebracht. Neemt de benodigde tijd om over de verkregen informatie na te denken zodat deze op de juiste wijze kan worden verwerkt. 13

14 Competenties in de werkprocessen E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen G. Relaties bouwen en netwerken H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren Prestatie-indicatoren Schakelt zo nodig andere zorgverleners in. Informeert en overlegt met alle betrokkenen. Meldt tijdig belangrijk zaken. Vraagt in het kader van de afstemming van de zorgverlening de mening van betrokkenen. Overlegt regelmatig en tijdig met andere zorgverleners. Handelt volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode). Toont zich eerlijk en betrouwbaar. Gaat discreet met gevoelige zaken om. Accepteert en respecteert verschillen in zorgvragers in normen en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing Handelt volgens de ethische maatstaven van de organisatie en de beroepsgroep. Communiceert open en duidelijk. Gaat discreet met gevoelige zaken om. Legt actief contact met sociaal netwerk van de zorgvrager. Legt actief contact met sociaal netwerk van de zorgvrager. Stimuleert zelfredzaamheid van de zorgvrager om eigen netwerk te onderhouden. Leidt het anamnesegesprek met de zorgvrager aan de hand van een standaard vragenlijst in goede banen. Kijkt naar de verschillende belangen en mogelijkheden, probeert eruit te halen wat realistisch mogelijk is. Streeft overeenstemming na door te zoeken naar duidelijke winwin situatie Leidt het anamnesegesprek met de zorgvrager aan de hand van een standaard vragenlijst in goede banen. Kijkt naar de verschillende belangen en mogelijkheden, probeert eruit te halen wat realistisch mogelijk is. Streeft overeenstemming na door te zoeken naar duidelijke winwin situatie Verwerkt gegevens nauwkeurig en volledig. Formuleert op correcte wijze kernachtig de doelen en activiteiten in een zorgplan. Formuleert vlot en bondig in correct Nederlands Past haar kennis over stoornissen, beperkingen ziektebeelden van verschillende zorgcategorieën toe. Gebruikt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager bij het opstellen van de zorgdoelen. Werkt en handelt doelgericht en accuraat. Werkt ergonomisch. Analyseert grondig verkregen gegevens. Legt juiste verbanden. Trekt logische conclusies uit verkregen gegevens. Haalt belangrijkste informatie uit de evaluatiegegevens en trekt logische conclusies. Lost problemen op en stelt het zorgplan bij 14

15 Competenties in de werkprocessen Q. Plannen en organiseren R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T. Instructies en procedures volgen U. Omgaan met veranderingen en aanpassen V. Met druk en tegenslag omgaan X Ondernemend en commercieel handelen Prestatie-indicatoren Bepaalt in overleg welke werkzaamheden en activiteiten prioriteit hebben. Stemt activiteiten goed op elkaar af. Plant werkzaamheden in een logische volgorde met realistische tijdsplanning Geeft de zorgvrager op maat ondersteuning bij de persoonlijke basiszorg. Voorkomt verwaarlozing. Zorgt ervoor dat de zorgvrager voldoende eet en drinkt. Houd zich aan gemaakte afspraken. Checkt regelmatig of de zorgvrager nog tevreden is. Houdt zich aan de voorgeschreven (werk) procedures. Volgt de veiligheidregels en voorschriften op. Kent de wettelijke richtlijnen en past deze toe. Past eigen gedrag en/of eigen aanpak snel en gemakkelijk aan, aan de nieuwe, veranderde eisen. Hanteert eigen gevoelens. Kent eigen grenzen. Is tijdens stressvolle situaties gericht op het werk en zaken die gedaan moeten worden. Hanteert eigen gevoelens en grenzen. Handelt effectief en professioneel. Maakt de zorgvrager attent op mogelijkheden en regelingen die de zorg kunnen ondersteunen. Bespreekt en motiveert mogelijke alternatieven die een verbetering zijn voor de kwaliteit van zorg voor de zorgvrager. 15

16 16

17 AFSPRAKEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TOETS NAAM STUDENT OPLEIDING CURSUSJAAR DE TOETS BEROEPSOPDRACHT NIVEAU : A B C D E (omcirkel de beroepstaakletter) : BEGINNER GEVORDERD- STARTBEKWAAM (omcirkel het niveau) WORDT AFGENOMEN OP DATUM TIJDSTIP TIJDSTIP NAGESPREK AFDELING NAAM BEOORDELAAR : VAN TOT : VAN TOT OVERIGE RELEVANTE AFSPRAKEN: DATUM:. WERKBEGELEIDER/PRAKTIJKOPLEIDER: STUDENT: NAAM NAAM PARAAF. PARAAF. 17

18 18

19 OPLEIDING tot VERZORGENDE-IG TOETS BEROEPSOPDRACHT Zelfstandig begeleiding geven aan een (groep) zorgvragers in het verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg, dat kan jij! Beroepstaak C Niveau Startbekwaam Datum: April 2011 Cohort:

20 20

21 INLEIDING Binnenkort ga je de toets Zelfstandig begeleiding geven aan een (groep) zorgvragers in het verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg, dat kan jij! afleggen. Wat je moet doen en hoe je je kunt voorbereiden op de toets lees je in de ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENT EN BEOORDELAARS achter het tabblad toetsen van het opdrachtenboek. Wat er van de beoordelaar van de toets verwacht wordt staat ook beschreven in deze algemene instructie. Beroepsopdracht Beroepstaak C Startbekwaam niveau Je werkt als leerling verzorgende op een kleinschalige woongroep, verzorgingshuis, verpleeghuis of in de thuiszorg. Je hebt, gedurende 5 diensten, de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en het geven van voorlichting, advies en instructie van 5 tot 8 zorgvrager, zodat de begeleiding is afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de zorgvrager. Je werkbegeleidster mag hierbij het volgende van je verwachten: Je verleent de begeleiding volgens het opgestelde zorgplan, je bent zelf verantwoordelijk voor de planning, de uitvoering en de afstemming. Je biedt palliatief- terminale zorg en hierbij voer je de begeleiding zelfstandig uit. Je evalueert de begeleiding met de zorgvrager en collega s, rapporteert en stelt, in overleg, het zorgplan eventueel bij. Bij het geven van voorlichting, advies en instructie maak je gebruik van de kennis die je hebt van stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden bij de oudere zorgvrager, psychiatrische en psychogeriatrische zorgvrager, chronische zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden. Je stimuleert de zorgvrager de regie te houden over zijn eigen leven. Je toont betrokkenheid bij de zorgvrager en familie/ mantelzorgers door ze de gelegenheid te geven om over problemen en gevoelens te praten en je geeft voorlichting waar mogelijk. In een onvoorziene situatie of een crisissituatie houd je je aan de procedures. Je blijft gericht op het werk dat gedaan moet worden. Je bespreekt hierbij je eigen grenzen en gevoelens Taaltaken Zorgvrager motiveren tot deelname (stimuleren) Gesprekken voeren en overleggen Voorlichting geven bij stoornissen, beperkingen en handicaps Instructie geven 21

22 22

23 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht C Naam student: Datum: Opleiding: VERZORGENDE-IG Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak C Startbekwaam Niveau 1.1 De student heeft zelfstandig een anamnesegesprek gevoerd, heeft een zorgplan opgesteld en het zorgplan besproken met de betrokkenen. (D-H- J-K-M) 1.3 De student heeft de zorgvragers ondersteund bij de palliatief-terminale zorg (E-F-V) 1.4 De zorgvragers zijn ondersteunt bij het huishouden en wonen. (L-R-T) 1.6 De veranderingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager zijn gesignaleerd en gerapporteerd (J-N) 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie (I-L) 1.8 De student heeft bij een onvoorziene situatie adequaat gereageerd en je de middelen en maatregelen volgens afspraak toegepast. (A-T-V) 1.9 Bij de uitvoering van de zorg is gebruik gemaakt van de kennis over stoornissen, beperkingen en functioneringsproblemen en ziektebeelden bij de oudere zorgvrager, psychiatrische en psychogeriatrische zorgvrager, chronische zieken en revaliderenden. (B-I-K-R-V-X) 2.1 De student heeft de zorgvrager begeleidt in de zelfredzaamheid de door geen handelingen over te nemen die de zorgvrager nog kan en zelf keuzes te maken bij de persoonlijke basiszorg en dagindeling (C-D) 2.2 De zorgvrager is op psychosociaal gebied begeleid, en ondersteunt bij verwerking van verlies (D) 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied (G-R) 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied (C-U) 2.5 De begeleiding is gericht op de zorgvragers uit de specifieke branche (D-G) 3.4 De totale zorgverlening is geëvalueerd en periodiek aan het einde van een uitvoeringstraject. De relevante gegevens zijn hiervoor verzameld en veranderingen zijn doorgevoerd. Je houdt het zorgdossier (D-J-M) O V Totaal Oordeel Beroepsopdracht C Onvoldoende Voldoende Argumentatie beoordeling (verplicht invullen) (Maak bij de argumentaties van de beoordeling gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) 23

24 Afspraak: Naam beoordelaar: Paraaf beoordelaar: Paraaf student: Stempel praktijkorganisatie 24

25 Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren Beroepstaak C Startbekwaam Beroepsproducten Werkprocessen Begeleiden C1 Voorlichting, advies en instructie 1.1, 1.7, 1.9, 2.3, 2.5, 3.4 C2 Psychosociale begeleiding 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.4 C3 Groepsbegeleiding 1.4, 1.9, 2.4, 2.5, 3.4 Competenties: A, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, R, T, U, V, X Competenties in de werkprocessen A. Beslissingen en activiteiten initiëren C. Begeleiden D. Aandacht en begrip tonen E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen G. Relaties bouwen en netwerken H. Overtuigen en beïnvloeden Prestatie-indicatoren Neemt bij het uitvoeren van palliatieve/terminale zorg zelfstandig beslissingen t.a.v. veranderingen. Neemt tijdig beslissingen bij verward of agressief gedrag. Zorgt ervoor dat veiligheid en gezondheid van de zorgvrager en anderen niet in gevaar komen. Neemt bij afwijkingen van lichamelijke functies en het gedrag van de zorgvrager tijdig beslissingen om zo nodig deskundige hulp in te schakelen. Stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager en benadrukt het belang hiervan. Adviseert de mantelzorger/naasten over draagkracht en draaglast. Behandelt de zorgvrager met respect en geduld. Let op het psychosomatisch welbevinden van mantelzorg en naasten en stimuleert hen om overbelasting te voorkomen. Toont betrokkenheid bij de problemen en vragen van de zorgvrager en zijn naasten/mantelzorgers. Leeft zich in de situatie van de ander in en helpt hen door moeilijke periodes heen. Beseft dat eigen gevoelens en gedrag van invloed kunnen zijn op de situatie. Schakelt zo nodig andere zorgverleners in. Informeert en overlegt met alle betrokkenen. Meldt tijdig belangrijk zaken. Handelt volgens de ethische maatstaven van de organisatie, de beroepsgroep en de maatschappij. Communiceert open en duidelijk. Gaat discreet met gevoelige zaken om. Legt actief contact met sociaal netwerk van de zorgvrager. Leidt het anamnesegesprek met de zorgvrager aan de hand van een standaard vragenlijst in goede banen. Kijkt naar de verschillende belangen en mogelijkheden, probeert eruit te halen wat realistisch mogelijk is. Streeft overeenstemming na door te zoeken naar duidelijke winwin situatie. 25

26 Competenties in de werkprocessen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T. Instructies en procedures volgen U. Omgaan met veranderingen en aanpassen V. Met druk en tegenslag omgaan X Ondernemend en commercieel handelen Prestatie-indicatoren Geeft duidelijk informatie aan een groep zorgvragers. Houdt rekening met de doelgroep en stemt hierop af. Straalt deskundigheid en betrouwbaarheid uit. Controleert regelmatig of de informatie duidelijk is overgekomen Verwerkt gegevens nauwkeurig en volledig. Formuleert op correcte wijze kernachtig de doelen en activiteiten in een zorgplan. Formuleert vlot en bondig. Past haar kennis over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen, en ziektebeelden van verschillende zorgcategorieën toe. Gebruikt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager voor het opstellen van de zorgdoelen. Kiest en gebruikt gericht de voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen of instructiematerialen. Houdt rekening met mogelijkheden, beschikbaarheid en bijbehorende kosten. Zet op juiste wijze materialen en middelen in om voorlichting en advies aan zorgvrager te verhelderen Analyseert grondig verkregen gegevens. Legt juiste verbanden. Trekt logische conclusies uit verkregen gegevens. Haalt belangrijkste informatie uit de evaluatiegegevens en trekt logische conclusies. Lost problemen op en stelt het zorgplan bij. Signaleert snel veranderingen in de gezondheidstoestand. Interpreteert deze en bespreekt dit. Onderneemt actie om vervolgstappen ingang te zetten. Ondersteunt de zorgvrager op het gebied van praktische zaken en dagbesteding. Sluit zoveel als mogelijk aan bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager. Checkt regelmatig of de begeleiding (nog) voldoet aan de verwachtingen en wensen. Houdt zich aan voorgeschreven procedures. Kent de wettelijke richtlijnen en past deze toe. Volgt de aanwijzingen van leidinggevende/organisatie op. Begeleidt op professionele wijze een groep met verschillende achtergronden, sekse, cultuur en gezindheid. Past haar communicatie, gedrag en begeleidingsvormen aan op de groepsleden. Hanteert eigen gevoelens. Kent eigen grenzen. Is tijdens stressvolle situaties gericht op het werk en zaken die gedaan moeten worden. Handelt effectief en professioneel De zorgvrager attent maken op de mogelijkheden en kansen. 26

27 AFSPRAKEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TOETS NAAM STUDENT OPLEIDING CURSUSJAAR DE TOETS BEROEPSOPDRACHT NIVEAU : A B C D E (omcirkel de beroepstaakletter) : BEGINNER GEVORDERD- STARTBEKWAAM (omcirkel het niveau) WORDT AFGENOMEN OP DATUM TIJDSTIP TIJDSTIP NAGESPREK AFDELING NAAM BEOORDELAAR : VAN TOT : VAN TOT OVERIGE RELEVANTE AFSPRAKEN: DATUM:. WERKBEGELEIDER/PRAKTIJKOPLEIDER: STUDENT: NAAM NAAM PARAAF. PARAAF. 27

28 28

29 OPLEIDING tot VERZORGENDE-IG TOETS BEROEPSOPDRACHT Kun jij zelfstandig verpleegtechnische handelingen uitvoeren? Beroepstaak D Niveau Startbekwaam Datum: April 2011 Cohort:

30 Beroepsopdracht Beroepstaak D Startbekwaam Kun jij de verpleegtechnische handelingen zelfstandig uitvoeren? In de afgelopen periode heb je op school alle verplichte verpleegtechnische handelingen en alle verpleegtechnische handelingen met keuze uitgevoerd. Je hebt deze verpleegtechnische handelingen getoetst op school en/of in de Praktijk en de verpleegtechnische handelingen zijn afgetekend op de overzichtslijsten. Misschien heb je in de praktijk niet alle verpleegtechnische handelingen kunnen aftoetsen en kunnen aftekenen. Voor het behalen van je diploma moet je alle verplichte verpleegtechnische handelingen en de voor de setting bepaalde verpleegtechnische handelingen met keuze hebben afgetekend. De verpleegtechnische handelingen die je niet hebt kunnen aftekenen in de praktijk kun je op school in een simulatie in het vaardigheidslokaal alsnog aftoetsen. De startbekwame beroepsopdracht luidt dan ook: Laat in de Praktijk zien dat je de verpleegtechnische handelingen zelfstandig kunt uitvoeren? Mocht dit niet mogelijk zijn dan luidt de startbekwame opdracht: Laat je SLB zien dat je verpleegtechnische handelingen in een simulatie in het skillslab kunt uitvoeren? Je SLB mag hierbij het volgende van je verwachten aan bewijslast: Alle verplichte verpleegtechnische vaardigheden zijn afgetekend door de docent op school op de overzichtslijst Alle verpleegtechnische vaardigheden naar keuze zijn afgetekend door de docent op school op de overzichtslijst. De getoetste vaardigheden in de praktijk zijn afgetekend op de overzichtslijsten door je begeleider in de praktijk. Je hebt alle beoordelingsformulieren van de getoetste vaardigheden in de praktijk verzameld. Criteria: Alle verplichte verpleegtechnische vaardigheden en 4 vaardigheden naar keuze (en voorkomen in de setting, zijn getoetst in de praktijk. Als dat niet het geval is, dan worden de ontbrekende vaardigheden in het vaardigheidslokaal met een simulatie afgetoetst. Rekentaken Sondevoeding berekenen en bereiden Berekenen zuurstof Recept berekenen/ aanpassen voor aantal personen Voorgeschreven medicatie hoeveelheden berekenen en bereiden 30

31 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht D Naam student: Datum: Opleiding: VERZORGENDE-IG Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak D Startbekwaam Niveau 1.1 De student heeft systematisch gegevens verzameld en geanalyseerd om de verpleegtechnische vaardigheid te kunnen uitvoeren, stelt het zorgplan waar nodig bij (D-H-J-K- 1.5 De verpleegtechnische vaardigheden zijn volgens protocol uitgevoerd, op deskundige en zorgvuldige wijze (K-L-T) 1.6 De veranderingen in de gezondheidstoestand zijn geobserveerd, gesignaleerd en gerapporteerd. De student zet zo nodig vervolgstappen in gang (J-N) 1.7 Er is voorlichting, advies en instructie gegeven over de uitvoering van de vaardigheid (I-L) 1.9 Bij de uitvoering van de zorg is gebruik gemaakt van de kennis over stoornissen, beperkingen en functioneringsproblemen en ziektebeelden bij de oudere zorgvrager, psychiatrische en psychogeriatrische zorgvrager, chronische zieken en revaliderenden (A-B-I-K-R-V-X) 2.1 De zorgvrager is gestimuleerd om de regie te houden over zijn eigen leven (C-D) 3.3 De werkzaamheden zijn afgestemd met collega s en naasten en/ of andere betrokkenen.(b-e-q-u) 3.4 De totale zorgverlening is geëvalueerd met de zorgvrager en collega s en relevante gegevens voor de evaluatie van het zorgplan zijn verzameld. De veranderingen zijn indien nodig ingevoerd. (D-J-M) O V Totaal Oordeel Beroepsopdracht D Onvoldoende Voldoende Argumentatie beoordeling (verplicht invullen) (Maak bij de argumentaties van de beoordeling gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) 31

32 Afspraak: Naam beoordelaar: Paraaf beoordelaar: Paraaf student: Stempel praktijkorganisatie 32

33 Overzicht Beroepstaak D Ondersteunen bij verpleegtechnische vaardigheden Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren Beroepstaak D Startbekwaam Beroepsproducten Werkprocessen D1: Voorbehouden 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, Competenties: handelingen D3: Verpleegtechnische handelingen 2.1, 3.3, , 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, , 3.3, 3.4 A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, T, U, V, X Competenties in de werkprocessen A. Beslissingen en activiteiten initiëren B. Aansturen C. Begeleiden D. Aandacht en begrip tonen E. Samenwerken en overleggen H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren Prestatie-indicatoren Neemt bij het uitvoeren van de zorg zelfstandig beslissingen t.a.v. veranderingen. Neemt tijdig beslissingen bij verward of agressief gedrag. Zorgt ervoor dat veiligheid en gezondheid van de zorgvrager en anderen niet in gevaar komen. Neemt bij afwijkingen van lichamelijke functies en het gedrag van de zorgvrager tijdig beslissingen om zo nodig deskundige hulp in te schakelen. Zorgt er met behulp van duidelijke aanwijzingen voor dat de afstemming van de zorgverlening goed verloopt Stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager en benadrukt het belang hiervan. Adviseert de mantelzorger/naasten over draagkracht en draaglast. Toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van de zorgvrager en zijn naasten/ mantelzorgers. Past diverse vormen van gesprekstechnieken toe. Doet moeite om gevoelens en problemen te begrijpen. Behandelt de zorgvrager met respect en geduld. Let op het psychosomatisch welbevinden van mantelzorg en naasten en stimuleert hen om overbelasting te voorkomen Vraagt in het kader van de afstemming van de zorgverlening de mening van betrokkenen. Overlegt regelmatig en tijdig met andere zorgverleners. Leidt het anamnesegesprek met de zorgvrager aan de hand van een standaard vragenlijst in goede banen. Kijkt naar de verschillende belangen en mogelijkheden, probeert eruit te halen wat realistisch mogelijk is. Streeft overeenstemming na door te zoeken naar duidelijke winwin situatie. Geeft duidelijk informatie aan een groep zorgvragers. Houdt rekening met de doelgroep en stemt hierop af. Straalt deskundigheid en betrouwbaarheid uit. Controleert regelmatig of de informatie duidelijk is overgekomen. Verwerkt gegevens nauwkeurig en volledig. Formuleert op correcte wijze kernachtig de doelen en activiteiten in een zorgplan. Formuleert vlot en bondig in correct Nederlands 33

34 Competenties in de werkprocessen K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T. Instructies en procedures volgen U. Omgaan met veranderingen en aanpassen V. Met druk en tegenslag omgaan X Ondernemend en commercieel handelen Prestatie-indicatoren Past haar kennis over stoornissen, beperkingen ziektebeelden van verschillende zorgcategorieën toe. Gebruikt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager bij het opstellen van de zorgdoelen Werkt precies op bekwame wijze handelingen uit en verantwoordt dit. Rekent vlot en accuraat uit en laat dit controleren. Kiest passende materialen en middelen. Werkt efficiënt en kostenbewust. Gebruikt materialen en middelen gericht. Zorgt voor onderhoud van materialen en laat voorbeeldrol bij zorgvrager zien. Waarborgt juiste inzet van materialen en middelen. Analyseert grondig verkregen gegevens. Legt juiste verbanden. Trekt logische conclusies uit verkregen gegevens. Signaleert snel veranderingen in de gezondheidstoestand. Interpreteert deze op juiste wijze. Zet actuele informatie om in gerichte vervolgstappen. Bepaalt in overleg welke werkzaamheden en activiteiten prioriteit hebben. Stemt activiteiten goed op elkaar af. Plant werkzaamheden in een logische volgorde met realistische tijdsplanning Ondersteunt de zorgvrager op het gebied van praktische zaken en dagbesteding. Sluit zoveel als mogelijk aan bij de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager. Checkt regelmatig of de begeleiding (nog) voldoet aan de verwachtingen en wensen Houdt zich aan de voorgeschreven (werk) procedures. Volgt de veiligheidregels en voorschriften op. Kent de wettelijke richtlijnen en past deze toe. Past eigen gedrag en/of eigen aanpak snel en gemakkelijk aan, aan de nieuwe, veranderde eisen. Kan eigen gevoelens goed hanteren Kent haar eigen grenzen Maakt de zorgvrager attent op mogelijkheden en regelingen die de zorg kunnen ondersteunen. Bespreekt en motiveert mogelijke alternatieven die een verbetering zijn voor de kwaliteit van zorg voor de zorgvrager. 34

35 AFSPRAKEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TOETS NAAM STUDENT OPLEIDING CURSUSJAAR DE TOETS BEROEPSOPDRACHT NIVEAU : A B C D E (omcirkel de beroepstaakletter) : BEGINNER GEVORDERD- STARTBEKWAAM (omcirkel het niveau) WORDT AFGENOMEN OP DATUM TIJDSTIP TIJDSTIP NAGESPREK AFDELING NAAM BEOORDELAAR : VAN TOT : VAN TOT OVERIGE RELEVANTE AFSPRAKEN: DATUM:. WERKBEGELEIDER/PRAKTIJKOPLEIDER: STUDENT: NAAM NAAM PARAAF. PARAAF. 35

36 36

37 OPLEIDING tot VERZORGENDE-IG TOETS BEROEPSOPDRACHT Ik werk zelfstandig mee in een organisatie Beroepstaak E Niveau Startbekwaam Datum: April 2011 Cohort:

38 38

39 INLEIDING Binnenkort ga je de toets Ik werk mee in een organisatie afleggen. Wat je moet doen en hoe je je kunt voorbereiden op de toets lees je in de ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENT EN BEOORDELAARS achter het tabblad toetsen van het opdrachtenboek. Wat er van de beoordelaar van de toets verwacht wordt staat ook beschreven in deze algemene instructie. Beroepsopdracht Beroepstaak E Startbekwaam niveau Laat zien dat jij in staat bent, gedurende drie weken, een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie gebonden taken van de afdeling of het team. Ook het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening hoort bij deze opdracht. Kijk aan welke van de volgende taken jij een actieve bijdrage kunt leveren. Per beroepstaak is een voorbeeld beschreven van wat je zou kunnen doen ten aanzoen van deze taak. In de praktijkactiviteiten staan deze voorbeelden nogmaals aangegeven. Je kunt samen met de werkbegeleider wellicht nog andere dingen bedenken: Opname, overplaatsing en ontslag: je voert de gesprekken aan de hand van standaard formulieren voor het uitvoeren van deze taken. Je verwerkt de gegevens in het zorgdossier en stelt een zorgplan op. Overleggen: Je levert een actieve bijdrage in de overlegvormen die op de afdeling of binnen het team voorkomen. Dit kunnen ook overleggesprekken met zorgvragers en/of mantelzorgers zijn over de zorg. Je verwerkt de gegevens in notulen of zorgdossiers. Klinische les: Je geeft een klinische les of zit een thema bijeenkomst voor. Werkbegeleiding: Je begeleid nieuwe medewerkers gericht op een goede afstemming van de zorg. Je geeft feedback over het uitvoeren van de taken, voert gesprekken over de voortgang van het leerproces en beoordeeld de werkwijze. Kwaliteitsverbeterplannen: Je bevorderd en bewaakt de kwaliteit van zorg door verbeter trajecten op te zetten en deel te nemen aan intervisiegroepen of onderzoeken die binnen de instelling zijn gestart. Voor het maken van deze opdracht mag de werkbegeleider van jou het volgende verwachten: Je voert een opnamegesprek aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst, stelt een zorgplan op en bespreekt dit met de zorgvrager en/of mantelzorgers of Je verzorgt het ontslag of de overplaatsing van een zorgvrager. Je vraagt feedback over je eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Je neemt deel aan inhoudelijke discussies over het beroep en draagt je visie over het beroep uit. Je leest vakliteratuur, volgt bijscholingen en past de geleerde kennis toe. Je bevordert de kwaliteit van de zorg door actief te participeren in ontwikkelgroepen of intervisiegroepen en (een) verbetertraject(en) op te zetten. Je stemt je werkzaamheden af met collega s onderling en met andere disciplines. Je neemt actief deel aan overlegsituaties voor afstemming van de zorg. Je begeleidt nieuwe collega s of stagiaires. Je evalueert de zorg en verwerkt de gegevens in het zorgplan of rapporteert volgens bestaande richtlijnen. 39

40 Taaltaken Klinische les geven Deelnemen aan besprekingen Notuleren werkoverleg Schriftelijk reageren op brieven, beoordelingen Verslag maken 40

41 41

42 BEOORDELINGSFORMULIER Beroepsopdracht E Naam student: Datum: Opleiding: VERZORGENDE-IG Niveau: Startbekwaam Werkprocessen Beroepstaak E Startbekwaam Niveau 1.1 De student heeft systematisch gegevens verzameld om de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de zorgvrager en de mantelzorger/naasten in de kaart te brengen. - Zij heeft een anamnesegesprek gevoerd met de zorgvrager, eventueel met naasten, aan de hand van een standaard vragenlijst. - De student heeft de verzamelde gegevens geanalyseerd, heeft zorg- en ondersteuningsdoelen en passende activiteiten geformuleerd en het zorgplan opgesteld. - Zij heeft het zorgplan met de zorgvrager en betrokkenen besproken.(d-h-j- K-M) 3.1 De student leest vakliteratuur, volgt bijscholingen en voert haar werkzaamheden uit volgens de daar geleerde kennis en vaardigheden. - Ze vraagt feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. - Ze heeft samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en voert dit uit. - Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega s en anderen over het beroep en levert zo een bijdrage aan visieontwikkeling van het beroep en de beroepsuitoefening en draagt deze visie ook uit aan anderen. (K-P) 3.2 De student werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg door bijvoorbeeld te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen en door haar kennis van het vakgebied in te zetten bij verbetertrajecten. Ze neemt deel aan onderzoeken die binnen de instelling verricht worden, gebruikt waar mogelijk informatie uit (wetenschappelijk) onderzoek en werkt mee aan standaard- en/of protocolontwikkeling. De student werkt met kwaliteitszorgsystemen. Ze ziet toe op naleving van protocollen en richtlijnen van de organisatie (S-T) De student stemt de werkzaamheden af met collega s onderling en met collega s van andere disciplines; maakt afspraken met collega s over de manier waarop zij zorg verlenen en hoe ze dit organiseren en draagt indien nodig werkzaamheden over. - De student stemt de zorg zo nodig af met naasten of met andere betrokkenen. - Zij neemt deel aan voor afstemming relevante overlegvormen en collegiale consultaties. - Ze begeleidt nieuwe collega s, studenten en stagiaires en geeft hen aanwijzingen, gericht op een goede afstemming van de zorgverlening. (B-E-Q-U) 3.4- De student evalueert de (totale) zorgverlening. Zij evalueert periodiek en aan het einde van het uitvoeringstraject van de zorgverlening met alle betrokkenen. - Ze verzamelt relevante gegevens voor de evaluatie en analyseert deze. - Zij bespreekt de gegevens uit de evaluatie met betrokkenen. - Zij voert, indien daartoe aanleiding is, in overleg veranderingen door in het O V 42

43 zorgplan of schrijft een rapportage ten behoeve van ontslag of overdracht van de zorgvrager naar een andere zorgsetting dan wel voor de beëindiging van haar eigen werkzaamheden. - Zij houdt het zorgdossier bij. (D-J-M) Totaal Oordeel Beroepsopdracht E Onvoldoende Voldoende Argumentatie beoordeling (verplicht invullen) (Maak bij de argumentaties van de beoordeling gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende bladzijde) Afspraak: Naam beoordelaar: Paraaf beoordelaar: Paraaf student: Stempel praktijkorganisatie 43

44 Overzicht Beroepstaak E Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren Beroepstaak E Startbekwaam Beroepsproducten Werkprocessen Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Competenties: E1, E2, E3 Opname, ontslag en overplaatsing 1.1, 3.3, 3.4 E4. Werkbegeleiding 3.1, 3.3 E5 Klinische les 3.1, 3.2, 3.3 E6 Overleggen 1.1, 3.2, 3.3 E7 3.1, 3.2 Kwaliteitsverbeterplan B, D, E, H, J, K, M, P, Q, S, T, U Competenties in de werkprocessen B. Aansturen D. Aandacht en begrip tonen E. Samenwerken en overleggen H. Overtuigen en beïnvloeden J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren Prestatie-indicatoren Zorgt er met behulp van duidelijke aanwijzingen voor dat de afstemming van de zorgverlening goed verloopt. Toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van de zorgvrager en zijn naasten/ mantelzorgers. Past diverse vormen van gesprekstechnieken toe. Doet moeite om gevoelens te begrijpen. Luistert aandachtig wanneer bij de evaluatie zaken naar voren worden gebracht. Neemt de benodigde tijd om over de verkregen informatie na te denken zodat deze op de juiste wijze kan worden verwerkt. Vraagt in het kader van de afstemming van de zorgverlening de mening van betrokkenen. Overlegt regelmatig en tijdig met andere zorgverleners. Leidt het anamnesegesprek met de zorgvrager aan de hand van een standaard vragenlijst in goede banen. Kijkt naar de verschillende belangen en mogelijkheden, probeert eruit te halen wat realistisch mogelijk is. Streeft overeenstemming na door te zoeken naar duidelijke winwin situatie. Verwerkt gegevens nauwkeurig en volledig. Formuleert op correcte wijze kernachtig de doelen en activiteiten in een zorgplan. Formuleert vlot en bondig. Past haar kennis over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen, en ziektebeelden van verschillende zorgcategorieën toe. Gebruikt de beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager voor het opstellen van de zorgdoelen. Draagt vakkennis in duidelijke taal over aan collega s en andere deskundigen. Hanteert een actieve houding in vakinhoudelijke discussies. Levert bijdrage aan de ontwikkeling van het vak Verzorgende-IG. Analyseert grondig verkregen gegevens. Legt juiste verbanden. Trekt logische conclusies uit verkregen gegevens. Haalt belangrijkste informatie uit de evaluatiegegevens en trekt logische conclusies. Lost problemen op en stelt het zorgplan bij. 44

45 Competenties in de werkprocessen P. Leren Q. Plannen en organiseren S. Kwaliteit leveren T. Instructies en procedures volgen U. Omgaan met veranderingen en aanpassen Prestatie-indicatoren Gebruikt feedback om te leren. Houdt vakkennis en vaardigheden bij. Stelt persoonlijke concrete doelen op t.a.v. persoonlijke ontwikkeling. Verwoord haar visie op verzorging. Bepaalt in overleg welke werkzaamheden en activiteiten prioriteit hebben. Stemt activiteiten goed op elkaar af. Plant werkzaamheden in een logische volgorde met realistische tijdsplanning. Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden op systematische wijze. De uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie stelt. Gebruikt eigen deskundigheid om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Handelt volgens de voorgeschreven procedures rondom kwaliteitsverbetering. Past eigen gedrag en/of eigen aanpak snel en gemakkelijk aan, aan de nieuwe, veranderde eisen. 45

46 AFSPRAKEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TOETS NAAM STUDENT OPLEIDING CURSUSJAAR DE TOETS BEROEPSOPDRACHT NIVEAU : A B C D E (omcirkel de beroepstaakletter) : BEGINNER GEVORDERD- STARTBEKWAAM (omcirkel het niveau) WORDT AFGENOMEN OP DATUM TIJDSTIP TIJDSTIP NAGESPREK AFDELING NAAM BEOORDELAAR : VAN TOT : VAN TOT OVERIGE RELEVANTE AFSPRAKEN: DATUM:. WERKBEGELEIDER/PRAKTIJKOPLEIDER: STUDENT: NAAM NAAM PARAAF. PARAAF. 46

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio dat je vult voordat je toegelaten wordt tot de Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG. Dit is het laatste deel van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Werkproces 1.1: Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig in de GGZ verzamelt gegevens over dreigende of gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld.

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld. Examen 2, Deel 1. Verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitvoeren. Handleiding werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit. Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Werkproces 1.1: Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig in de GHZ verzamelt gegevens over dreigende of gezondheidsproblemen

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Werkproces 1.1: Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig in de VVT verzamelt gegevens over dreigende of gezondheidsproblemen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg: Werkproces 1.1: Inventariseert de hulpvraag van de cliënt. De medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Activiteiten Praklijkleren BBL regulier Beginner week 1-20 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Datum: Februari 2016 Fase: Beginner BBL

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Werkproces 1.1: Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig in de KZ checkt met behulp van het ingevuld landelijk indicatieprotocol

Nadere informatie