6%*. Voor wakkere beleggers!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6%*. Voor wakkere beleggers!"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting. Delta Lloyd Safe Coupon IV wordt uitgegeven door Société Générale Acceptance nv en in België verdeeld door Delta Lloyd Bank nv.

2 Stel je kapitaal veilig en ontvang een gewaarborgde vaste coupon van 6%* het 1 ste jaar variabele coupons van 0% of van 6%* tot 10%* van het 2 de jaar tot en met het 10 de jaar en een BONUS-coupon* op de vervaldag. Het 1 ste jaar, een gewaarborgde vaste coupon van 6%*. Delta Lloyd Safe Coupon IV is een belegging op 10 jaar gekoppeld aan een korf van 25 internationale aandelen. Zij garandeert een vaste brutocoupon van 6%* in het eerste jaar van je investering. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting. Instapprijs: 103%. Van het 2 de tot en met het 10 de jaar, variabele coupons van 0% of van 6%* tot 10%*. Jaarlijks wordt de reële prestatie van de 25 aandelen van de Korf sinds de startdatum vastgesteld. Vervolgens wordt de Referentieprestatie voor elk van de 25 aandelen van de Korf vastgesteld met een maximum van +10% en een minimum van -50% van haar oorspronkelijke waarde. De Referentiecoupon is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de 25 Referentieprestaties. Referentiecoupon > 6% Coupon tot 10%* Indien de Referentiecoupon hoger is dan 6%, ontvang je een coupon die gelijk is aan de Referentiecoupon (tot 10%*). 0 < Referentiecoupon < 6% Coupon = 6%* Indien de Referentiecoupon tussen 0% en 6% ligt, ontvang je een coupon van 6%*. Referentiecoupon < 0% Coupon = 0% Indien de Referentiecoupon lager is dan 0%, keert Delta Lloyd Safe Coupon IV geen coupon uit. Op de vervaldag recupereer je je oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal en ontvang je bovendien een BONUS-coupon. 100% van het oorspronkelijke kapitaal** Coupon jaar 10* + + Bonus-coupon* (Bonus-coupon = Boost -prestatie van de Korf som van de coupons 1 tot 10) * De jaarlijkse coupons en de Bonus-coupon zijn bruto en dus onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** De kapitaalgarantie van 100% is effectief, behalve in het geval van een credit event bij Delta Lloyd Bank nv (zie waarschuwing inzake kredietrisico).

3 Je kapitaal is 100% gegarandeerd**. Op het einde van het 10 de jaar ontvang je de laatste variabele coupon bovenop je oorspronkelijke kapitaal. Bonus-coupon * Op de vervaldag van Delta Lloyd Safe Coupon IV kan je eveneens een Bonus-coupon ontvangen. Deze Bonus-coupon is gelijk aan de Boost -prestatie van de Korf*** verminderd met de som van de uitbetaalde coupons van jaar 1 tot en met jaar 10. Hieronder volgt een illustratie van de berekening van de Boost -prestatie van de korf. In dit voorbeeld: om duidelijkheidsredenen wordt een korf van 10 in plaats van 25 aandelen gebruikt. Jaar 10 Startwaarde Reële waarde Reële prestatie Boost -prestatie Aandeel 1 100% 67% -33% 63,3% Aandeel 2 100% 89% -11% 63,3% Aandeel 3 100% 105% 5% 63,3% Aandeel 4 100% 112% 12% 63,3% Aandeel 5 100% 170% 70% 70% Aandeel 6 100% 198% 98% 98% Aandeel 7 100% 205% 105% 100% Aandeel 8 100% 221% 121% 100% Aandeel 9 100% 225% 125% 100% Aandeel % 249% 149% 100% Boost -prestatie van de korf 82,1% Som uitbetaalde coupons 1 tot 10 77% Bonus-coupon 5,1% Op de vervaldag De reële waarde en de reële prestatie van elk aandeel worden vastgesteld. Het rekenkundig gemiddelde van de vastgestelde reële waarden van de 4 minst presterende aandelen sinds de startdatum (aandeel 1 tot 4 in dit voorbeeld) = 93,3%. De Minimumwaarde = 175% x 93,3% = 163,3%, hetzij een Minimumprestatie = 63,3% (163,3% - 100%). De Maximumwaarde = 200%, hetzij een Maximumprestatie = 100% (200% - 100%). De aandelen 1 tot 4, waarvan de reële prestatie lager ligt dan de Minimumprestatie (63,3%) zien hun prestatie stijgen tot aan een Boost -prestatie die gelijk is aan 63,3%. De aandelen 5 en 6, waarvan de reële prestatie zich bevindt tussen de Minimumprestatie (63,3%) en de Maximumprestatie (100%) worden in rekening gebracht aan een Boost -prestatie die gelijk is aan hun Reële Prestatie, hetzij respectievelijk 70% en 98%. De aandelen 7 en 10, waarvan de reële prestatie hoger ligt dan de Maximumprestatie (100%), worden in rekening gebracht aan een Boost -prestatie die gelijk is aan de Maximumprestatie, hetzij 100%. De Boost -prestatie van de Korf is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de Boost -prestaties toegewezen aan de 25 aandelen (10 aandelen in dit voorbeeld) van de korf, hetzij 82,1%. De uitbetaalde Bonus-coupon is gelijk aan de Boost -prestatie van de Korf verminderd met de som van de 10 uitbetaalde coupons (77%), hetzij 5,1%*. * De jaarlijkse coupons en BONUS-coupon zijn bruto en dus onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** De kapitaalgarantie van 100% is effectief, behalve in het geval van een credit event bij Delta Lloyd Bank nv (zie waarschuwing inzake kredietrisico). *** Rekenkundig gemiddelde van de Boost -prestatie van de 25 aandelen, de Boost -prestatie van elk aandeel wordt toebedeeld in functie van een minimumprestatie en een maximumprestatie. De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

4 Illustratie van het mechanisme Gunstig geval 24,0% 23,3% 18,0% 12,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,8% 7,8% 8,2% 8,9% 8,6% 9,2% 9,2% Jaar 0,0% Bonuscoupon Bonuscoupon Referentiecoupon - 2,7% 4,9% 6,8% 7,8% 8,2% 8,9% 8,6% 9,2% 9,2% Uitbetaalde Coupon 6,0% 6,0% 6,0% 6,8% 7,8% 8,2% 8,9% 8,6% 9,2% 9,2% 23,3% Som van de coupons 'Boost'-prestatie van de Korf 6,0% 12,0% 18,0% 24,8% 32,6% 40,8% 49,7% 58,3% 67,5% 76,7% 100% Jaarlijks wordt de reële prestatie van de 25 aandelen van de Korf sinds de startdatum vastgesteld. Vervolgens wordt de Referentieprestatie voor elk van de 25 aandelen van de Korf vastgesteld met een maximum van +10% en een minimum van -50% van de oorspronkelijke waarden. De Referentiecoupon is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de 25 Referentieprestaties. Jaar 1 De belegger ontvangt een vaste coupon van 6%*. Jaar 2 De Referentiecoupon is hoger dan 0% en lager dan 6%, de belegger ontvangt een coupon van 6%*. Jaar 4 De Referentiecoupon is hoger dan 6%, de belegger ontvangt een coupon van 6,8%*. De procedure wordt voortgezet tot op de vervaldag. Terugbetaling van Delta Lloyd Safe Coupon IV op de vervaldag. Jaar 10 De Boost -prestatie van de korf wordt berekend op de korf van 25 aandelen, volgens de formule uitgelegd op pagina % van het oorspronkelijke kapitaal** Coupon jaar 10 (9,2%*) + + Bonus-coupon* ( Boost -prestatie van de Korf som van de coupons van 1 tot 10) = 100% + 9,2% + (100% - 76,7%) = 132,5%* Delta Lloyd Safe Coupon IV betaalt op de vervaldag 132,5%* van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal terug. Het bruto Actuarieel Rendement (AR) bedraagt in dit voorbeeld 7,9%. * De jaarlijkse coupons en Bonus-coupon zijn bruto en dus onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** De kapitaalgarantie van 100% is effectief, behalve in het geval van een credit event bij Delta Lloyd Bank nv (zie waarschuwing inzake kredietrisico) De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

5 Illustratie van het mechanisme Gemiddeld geval 16,0% 17,4% 12,0% 8,0% 9,2% 6,0% 7,0% 8,1% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 0,0% Bonuscoupon Jaar Bonuscoupon Referentiecoupon - 1,7% 3,3% 2,1% 3,7% 4,9% 9,2% 5,2% 7,0% 8,1% Uitbetaalde Coupon 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 9,2% 6,0% 7,0% 8,1% 17,4% Som van de coupons 6,0% 12,0% 18,0% 24,0% 30,0% 36,0% 45,2% 51,2% 58,2% 66,3% 'Boost'-prestatie van de Korf 83,7% Jaarlijks wordt de reële prestatie van de 25 aandelen van de Korf sinds de startdatum vastgesteld. Vervolgens wordt de Referentieprestatie voor elk van de 25 aandelen van de Korf vastgesteld met een maximum van +10% en een minimum van -50% van de oorspronkelijke waarden. De Referentiecoupon is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de 25 Referentieprestaties. Jaar 1 De belegger ontvangt een gewaarborgde vaste coupon van 6%*. Jaar 2 De Referentiecoupon is hoger dan 0% en lager dan 6%, de belegger ontvangt een coupon van 6%*. Jaar 7 De Referentiecoupon is hoger dan 6%, de belegger ontvangt een coupon van 9,2%*. De procedure wordt voortgezet tot op de vervaldag. Terugbetaling van Delta Lloyd Safe Coupon IV op de vervaldag. Jaar 10 De Boost -prestatie van de korf wordt berekend op de korf van 25 aandelen, volgens de formule uitgelegd op pagina % van het oorspronkelijke kapitaal* Coupon jaar 10 (8,1%*) + + Bonus-coupon* ( Boost -prestatie van de Korf som van de coupons 1 tot 10) = 100% + 8,1% + (83,7% - 66,3%) = 125,5%* Delta Lloyd Safe Coupon IV betaalt op de vervaldag 125,5%* van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal terug. Het bruto Actuarieel Rendement (AR) bedraagt in dit voorbeeld 6,8%. * De jaarlijkse coupons en Bonus-coupon zijn bruto en dus onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** De kapitaalgarantie van 100% is effectief, behalve in het geval van een credit event bij Delta Lloyd Bank nv (zie waarschuwing inzake kredietrisico). De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

6 Illustratie van het mechanisme Ongunstig geval 16,0% 14,0% 12,0% 12,5% 10,0% 8,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 4,0% 2,0% Jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Bonuscoupon Bonuscoupon Referentiecoupon - -0,9% -3,1% -4,0% -5,1% 4,9% 2,7% 3,1% 3,0% -3,0% Uitbetaalde Coupons 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 0,0% 12,5% Som van de coupons 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0% 30,0% 30,0% 'Boost'-prestatie van de Korf 42,5% Jaarlijks wordt de reële prestatie van de 25 aandelen van de Korf sinds de startdatum vastgesteld. Vervolgens wordt de Referentieprestatie voor elk van de 25 aandelen van de Korf vastgesteld met een maximum van +10% en een minimum van -50% van de oorspronkelijke waarden. De Referentiecoupon is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de 25 Referentieprestaties. Jaar 1 De belegger ontvangt een vaste coupon van 6%*. Jaar 2 De Referentiecoupon is lager dan 0%, de belegger ontvangt geen coupon. Jaar 7 De Referentiecoupon is hoger dan 0% en lager dan 6%, de belegger ontvangt een coupon van 6%*. De procedure wordt voortgezet tot op de vervaldag. Terugbetaling van Delta Lloyd Safe Coupon IV op de vervaldag. Jaar 10 De Boost -prestatie van de korf wordt berekend op de korf van 25 aandelen, volgens de formule uitgelegd op pagina % van het oorspronkelijke kapitaal** Coupon jaar 10 (0%) + + Bonus-coupon* ( Boost -prestatie van de Korf som van de coupons 1 tot 10) = 100% + 0% + (42,5% - 30,0%) = 112,5%* Delta Lloyd Safe Coupon IV betaalt op de vervaldag 112,5%* van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal terug. Het bruto Actuarieel Rendement (AR) bedraagt in dit voorbeeld 3,3%. * De jaarlijkse coupons en Bonus-coupon zijn bruto en dus onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** De kapitaalgarantie van 100% is effectief, behalve in het geval van een credit event bij Delta Lloyd Bank nv (zie waarschuwing inzake kredietrisico). De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

7 Delta Lloyd Safe Coupon IV, een belegging gebaseerd op een korf van 25 internationaal gediversifieerde aandelen Bedrijf Land Sector Abertis Infrastructures SA Spanje Commerciële diensten Apple Inc Verenigde Staten Infomatica AstraZaneca PLC Groot-Britannië Farmacie Casino guichard Perrachon SA Frankrijk Voeding Crédit Agricole Frankrijk Bank Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie ENI SpA Italië Olie of Gas European Aeronautic Defence and Space Co NV Nederland Ruimtevaart/defensie France Telecom SA Frankrijk Telecommunicate Gas Natural SDG SA Spanje Olie of Gas Intesa sanpaolo SpA Italië Bank Kirin Brewery Co Ltd Japan Dranken Mediaset SpA Italië Media Nintendo Co Ltd Japan Spellen/hobby s Rentokil Initial PLC Groot-Britannië Commerciële diensten RWE AG Duitsland Elektriciteit Stora Enso Oyj Finland Papier en hout Tokyo Electric Power Co Inc/the Japan Elektriciteit Tokyo gas Co Ltd Japan Olie of Gas Tokyo Motor Corp Japan Automobiel TUI AG Duitsland Vrijetijd Valeo SA Frankrijk Auto-onderdelen en -materiaal Verizon Communications Inc États-Unis Telecommunicate Vinci SA Frankrijk Bouw Vivendi Frankrijk Media Sectorale spreiding Bouw 4% Auto-onderdelen en -materiaal 4% Automobiel 4% Vrijetijd 4% Commerciële diensten 8% Informatica 4% Farmacie 4% Papier en hout 4% Voeding 4% Spellen/hobby s 4% Elektriciteit 8% Bank 8% Geografische spreiding Media 8% Telecommunicatie 12% Verenigde Staten 8% Nederland 4% Duitsland 12% Spanje 8% Dranken 4% Ruimtevaart/defensie 4% Olie of Gas 12% Italië 12% Groot-Britannië 12% Japan 20% Frankrijk 24% Finland 4%

8 Historische resultaten De simulaties die in dit document worden voorgesteld, zijn het resultaat van ramingen van Société Générale op een gegeven moment, op basis van de door Société Générale geselecteerde parameters, de marktvoorwaarden op dat bepaald moment en de historische gegevens die geenszins de toekomstige resultaten voorspellen. Bijgevolg hebben de in dit document vermelde prijzen slechts een indicatieve waarde en zijn ze geenszins een vast en definitief aanbod van Société Générale. De koershistorieken werden dagelijks onderzocht tussen 1 januari 1980 en 18 februari Alle dagen uit de onderzochte periode van 1 januari 1980 tot 17 februari 1997 werden achtereenvolgens als startdatum beschouwd. Voor elk van deze periodes bepalen we de terugbetalingswaarde van een structuur die gelijkaardig is aan die van Delta Lloyd Safe Coupon IV op de vervaldag en berekenen we het overeenkomstig Actuarieel Rendement (AR). Voor het ontbrekende deel van de historiek tussen 1 januari 1980 en hun beursnotering werden de aandelen Abertis Infraestructuras SA, Apple Computer Inc, AstraZeneca Plc, Deutsche Telekom AG, ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SpA, European Aeronautic Defense and Space Co, France Telecom, Gas Natural SDG SA, Mediaset SpA, Nintendo Co Ltd, Stora Enso Oyj, Verizon Communications Inc, Vinci SA respectievelijk vervangen door Autostrada Torino-Milano SpA, Fortis, Hewlett-Packard Co, GlaxoSmithKline plc, Nortel Networks Corp, Exxon Mobil Corp, Boeing Co/The, Sprint Nextel, News Corp Ltd, Sony Corp, Abitibi-Consolidated Plc, Alltel Corp en Bouygues. Aantal gerealiseerde testen: Spreiding van het AR* AR= > 8% 35,91% 7% < = AR < 8% 13,76% 6% < = AR < 7% 31,43% 5% < = AR < 6% 16,22% AR < 5% 2,68% 0% 10% 20% 30% 40% Evolutie van het bruto AR* 10% 8% 6% 4% Samenvatting van de resultaten* Actuarieel Rendement Minimum 3,84% Gemiddelde 7,17% Maximum 9,02% 2% 0% Jan-90 Jan-92 Jan-94 Jan-96 Jan-98 Jan-00 Jan-02 Jan-04 Jan-06 * Bruto actuarieel rendement onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%.

9 Hoofdkenmerken Type Emittent Borgsteller Naam Valuta EMTN SGA Société Générale Acceptance N.V. Société Générale (Moody s Aa2, S&P AA) Delta Lloyd Safe Coupon IV Uitgifteprijs 103% Coupure EUR 1000 EUR en 5000 EUR Commercialiseringsperiode van 23/04/2007 tot 06/07/2007 Uitgiftedatum 13/07/2007 Vervaldag* Vaststellingsdata (i);(i van 2 tot 10) 13/07/ /07/07; 06/07/09; 05/07/10; 05/07/12; 05/07/13; 07/07/14;06/07/15; 05/07/16; 06/07/17 Kapitaalgarantie op de vervaldag** 100% Fiscaliteit Onderliggende waarde Belgische fiscaliteit: 15% roerende vooheffing op de uitgekeerde coupons en op de meerwaarde (tenzij wettelijke wijzigingen) Korf van 25 internationale aandelen Materiële levering Ja *** Financiële dienstverlening Leveringskosten Notering Secundaire markt Delta Lloyd Bank 10 EUR + 21% btw Luxembourg Onder normale marktomstandigheden geeft Société Générale een dagelijkse indicatieve prijs tijdens de hele looptijd met een maximale aankoop-verkoopmarge van 1% per coupure vereist. Voor een aankoop-verkooptransactie op de secundaire markt is een minimumbedrag van één coupure (nl EUR) vereist. * Ingeval zich een credit event voordoet bij Delta Lloyd Bank nv kan de looptijd van de belegging gevoelig boven of onder deze liggen die in de technische fiche wordt vermeld (zie waarschuwing inzake het kredietrisico). In dat geval kan de effectieve eindvervaldag van de belegging dus voor of na deze die in de technische fiche wordt vermeld plaatsvinden. ** De kapitaalgarantie van 100% is gegarandeerd, behalve in het geval van een credit event bij Delta Lloyd Bank nv (zie waarschuwing inzake het kredietrisico). *** Ter informatie: de wet van 14 december 2005 ter afschaffing van effecten aan toonder (gepubliceerd in het BS van 6 februari 2006) voorziet dat vanaf 1 januari 2008 uitsluitend gedematerialiseerde effecten of effecten op naam mogen worden uitgegeven. De uiterste omzettingsdatum van de effecten aan toonder uitgegeven voor 1 januari 2008 in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam is 31/12/12 of 31/12/13 (volgens het statuut van de effecten). 9

10 Waarschuwingen Waarschuwing inzake het kredietrisico In het kader van de indekkingen die tussen de borgsteller Société Générale (SG) en de Uitgever SGA Société Générale Acceptance NV binnen het kader van de EMTN dienen verricht te worden, kan SG bij DELTA LLOYD BANK NV een gedeelte van de bij de verkoop van de EMTN bekomen liquiditeiten beleggen (het Deposito). In het geval dat een Credit Event zou plaatsvinden dat de capaciteit van DELTA LLOYD BANK NV om aan de verplichtingen tegenover SG in het kader van dit Deposito te voldoen, zou aantasten (volledige informatie inzake de Credit Events kan maar bekomen worden door het lezen van annex I en II van de Final Terms), kan er een impact zijn op het terugbetalingsbedrag van de EMTN. In het geval van het plaatsvinden van een Credit Event, zal SG de vervroegde terugbetaling van het Deposito vragen. De bedragen die het voorwerp uitmaken van een niet-naleving van een betalingsverplichting door DELTA LLOYD BANK NV zijn deze die in het kader van het deposito door DELTA LLOYD BANK NV niet zouden zijn terugbetaald aan SG ten gevolge van de aanvraag tot vervroegde terugbetaling en binnen een tijdspanne van twee jaar te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van het Credit Event. De terugbetalingswaarde van de EMTN zal desgevallend gelijk zijn aan de waarde van de EMTN zoals bepaald door SG op het moment van kennisgeving van het Credit Event verminderd met de som van de bedragen die voorwerp uitmaken van een niet-naleving van een betalingsverplichting door DELTA LLOYD BANK NV. De definitieve bepaling door SG van de terugbetalingswaarde van de EMTNs zal desgevallend plaatsvinden op de datum van de tweede verjaardag van de kennisgeving van het Credit Event. De EMTN zullen bij de beleggers aan deze waarde worden teruggekocht. Zo kunnen de looptijd en de eindvervaldag ten gevolge van het zich voordoen van een Credit Event gevoelig afwijken van deze hierboven in de technische fiche vermeld. In het geval van een Credit Event is de kapitaalbescherming aan 100% niet langer effectief. Door te beleggen in de EMTN nemen de beleggers tevens een kredietrisico op de borgsteller (Société Générale). 10

11 Waarschuwing Je dient, zonder je uitsluitend te baseren op de verstrekte informatie, over te gaan tot je eigen analyse van het product, van de voordelen en de risico s ervan. Indien je dat nodig acht, gelieve vooraf je eigen juridische, fiscale, financiële, boekhoudkundige of elke andere bevoegde professionele adviseur te raadplegen om je ervan te vergewissen dat dit product beantwoordt aan je financiële, juridische, fiscale of boekhoudkundige situatie. Je aandacht wordt gevestigd op het feit dat de inschrijving op dit product het voorwerp kan zijn van beperkingen voor bepaalde personen of landen krachtens de nationale reglementering die voor de bedoelde personen gelden. Je dient je dus ervan te vergewissen dat je op dit product mag inschrijven. De uitbetaalde coupons op de Notes zullen onderworpen zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 15%. Deze roerende voorheffing zal worden ingehouden door de Belgische financiële tussenpersoon die tot de uitkering van de interesten overgaat. Er is geen bijkomende inkomstenbelasting op dit soort inkomsten. De houders van Notes die in het buitenland interesten op de Notes zouden ontvangen zonder enige inhouding van Belgische roerende voorheffing, dienen die inkomsten aan te geven in hun jaarlijkse belastingaangifte, en dergelijke inkomsten zullen dan belast worden, in principe tegen 15%, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen (additionele opcentiemen). De Notes zijn een belegging met kapitaalgarantie op de vervaldag*. De waarden van de Notes kunnen variëren tijdens hun levensduur. Voor deze Notes geldt het Debt Issuance Programme Prospectus dat op 01/08/2006 door de CSSF werd goedgekeurd (en tevens al diens amendementen en aanvullingen) en is opgesteld conform de Richtlijn 2003/71/EG, inclusief de prospectusbijlage Final Terms (Definitieve Voorwaarden van 19 april 2007). Om volledig geïnformeerd te zijn over de Delta Lloyd Safe Coupon IV «Notes» en de emittent van deze Notes en zijn borg dien je zowel de Final Terms als het Prospectus te lezen. Het is aanbevolen aan de beleggers kennis te nemen van de rubriek «Risk Factors» van het Debt Issuance Programme Prospectus van 01/08/2006 (het «Prospectus») en van Part B punt 8 van de Final Terms (de «Definitieve Voorwaarden» van 19 april 2007). Het Prospectus en de Final Terms worden kosteloos ter beschikking van het publiek gesteld. Een papieren exemplaar ervan is verkrijgbaar in de kantoren van Delta Lloyd Bank. Mijn persoonlijke bankier * De kapitaalgarantie van 100% is gegarandeerd, behalve in het geval van een onvoorziene gebeurtenis bij Delta Lloyd Bank nv (zie waarschuwing inzake het kredietrisico). 11

12 Delta Lloyd Safe Coupon IV combineert rendabiliteit, transparantie en zekerheid! 1 Delta Lloyd Safe Coupon IV is een belegging op 10 jaar, gebaseerd op een korf van 25 internationale kwaliteitsaandelen, die zowel geografisch als sectoraal gediversifieerd is. Delta Lloyd Bank wil maar één ding: je vandaag, maar ook en vooral in de toekomst, de beste financiële adviezen verstrekken. Je Delta Lloyd Bank-adviseur zorgt samen met jou voor de samenstelling en het beheer van je vermogen en laat je profiteren van eenvoudige en concrete oplossingen voor beleggingen, kredieten en verzekeringen, en stelt je zo in staat om volkomen sereen je financiële doelstellingen te bereiken. 2 Dankzij Delta Lloyd Safe Coupon IV stel je je kapitaal veilig en ontvang je een vaste gewaarborgde coupon van 6%* in het 1 ste jaar en variabele coupons van 0% of van 6%* tot 10%* van het 2 de tot en met het 10 de jaar. 3 Op de vervaldag krijg je je oorspronkelijke kapitaal volledig terug en ontvang je bovendien een BONUS-coupon. Een algemene achteruitgang van de financiële markten tast je oorspronkelijke kapitaal niet aan, aangezien dit voor 100%** is veiliggesteld. Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan Brussel Tel Fax NSL STUDIO - Verantwoordelijke uitgever: Vic Moeyersoons, Delta Lloyd Bank, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel Mijn persoonlijke bankier Delta Lloyd Bank * De coupons zijn bruto, onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Avenue de l Astronomie Bruxelles él. 02 event 229 bij 76 Delta 00 Lloyd Fax Bank 02 nv 229 (zie waarschuwing inzake het kredietrisico). ** De kapitaalgarantie van 100% is gegarandeerd, behalve in het geval van een credit

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 20 februari 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Snowball Notes II terugbetaalbaar op 6 april 2016 (the Notes ) uitgegeven

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie