TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT"

Transcriptie

1 TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden met een beleggingsfonds, dat belegt in Euro Medium Term Notes «VT Carmignac Klik» (EMTN) (3) SGA Société Générale Acceptance N.V. Société Générale S.A. XS Berekeningsagent EMTN Société Générale S.A. (Moody s Aa2, Standard & Poor s A+) (9) Verzekeringsonderneming Kosten Beheerskosten Vergoeding ten laste van de EMTN Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Valuta Premietaks Roerende voorheffing Premiestortingen Argenta Assuranties nv Geen instapkosten. Geen uitstapkosten op eindvervaldag (wel kost bij vervroegde afkoop: zie beheersreglement); Geen beurstaks Er zijn geen beheerskosten ten laste van het intern fonds Kap B1 Click Performer. Argenta Assuranties nv ontvangt elk kwartaal een recurrente vergoeding van Société Générale S.A. van 1,15 % (op jaarbasis) van de nettoinventariswaarde van de EMTN. 8 jaar en 1 dag EUR Verzekeringstaks van 1,1 % op de premie Er moet geen roerende voorheffing betaald worden bij vereffening op de eindvervaldag Minimaal 600,00 euro of veelvoud van 600,00 Euro, inclusief premietaks. Bijstortingen zijn niet mogelijk (6) Oprichtingsdatum intern fonds 23/11/2009 Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer Emissiedatum EMTN 30/11/09, d.i. de datum waarop het intern fonds Kap B1 Click Performer in de EMTN belegt. Einddatum intern fonds Argenta 24/11/2017 Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer Inschrijvingsperiode 23/09/ /11/2009 Kapitaalbescherming 100 % op de einddatum (2) (inclusief premietaks) (6) Onderliggende waarde EMTN Maandelijkse waarderingsdata Het fonds Carmignac Commodities (3) met dynamisch veiligheidsmechanisme De 25ste dag van iedere maand tussen 01/12/2009 en 30/09/2017 met uitzondering van de laatste 2 maandelijkse vaststellingen die plaatsvinden op 18/10/2017 en 10/11/2017 Jaarlijkse klikdata 25/11/2010, 25/11/2011, 26/11/2012, 25/11/2013, 25/11/2014, 25/11/2015, 25/11/2016, 10/11/2017 Risicoklasse Risicoklasse 2, geressorteerd op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico), gebaseerd op de jaarlijkse volatiliteit Kapitaal bij overlijden Minimum 105 % van de inleg

2 Argenta Assuranties nv - Belgiëlei 49-53, B Antwerpen. RPR Antwerpen, O.N Adm. code Argenta Assuranties nv is als verzekeringsonderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen. Dit document omvat enkel productinformatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Het houdt geen voorstel in tot het sluiten van de verzekering, noch een voorstel, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende gestructureerde obligaties. (1) Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer is een tak 23 product van Argenta Assuranties nv. Tak 23 producten zijn levensverzekeringen waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer biedt geen gewaarborgd minimumrendement en het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Raadpleeg de algemene voorwaarden (ref. DW08053/N), de bijzondere voorwaarden, het beheersreglement en de financiële informatiefiche van Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer, verkrijgbaar in uw Argenta kantoor of op www. argenta.be. Gelieve voor meer informatie tevens de website te raadplegen. (2) De verzekeringnemer draagt door de belegging van de premie in de verzekering een kredietrisico in geval van wanbetaling of faillissement van Argenta Assuranties nv of Société Générale S.A.; in voorkomend geval zal er op de eindvervaldag geen kapitaalbescherming zijn. Er is verder geen kapitaalbescherming i.g.v. van vervroegde afkoop van de verzekering. Indien er geen kapitaalbescherming is, loopt de verzekeringnemer het risico dat de uitgekeerde waarde lager is dan de geïnvesteerde premie. (3) Het fonds Carmignac Commodities betekent het compartiment Carmignac Portfolio Commodities van de SICAV naar Luxemburgs recht Carmignac Portfolio. (4) Het historische rendement van het fonds Carmignac Commodities vormt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de EMTN Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. (5) De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de EMTN te beschrijven. Ze vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en hebben geen contractuele waarde. (6) De premies zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1%. (7) Exclusief synthetisch dividend van 3,00% per jaar op de netto-inventariswaarde van de onderliggende korf waarop het Dynamisch Veiligheidsmechanisme is toegepast. Een synthetisch dividend is een afhouding van de netto-inventariswaarde die wordt aangewend om 100% kapitaalbescherming te bieden op de eindvervaldag. Elk jaar wordt er 3,00% van de waarde van de fondsen afgehouden alsof de fondsen een jaarlijks dividend van 3,00% per jaar zouden uitkeren. Dit dividend wordt niet meegerekend in de berekening van de finale stijging van de korf. (8) De in deze brochure beschreven EMTN is een waarde die staat voor de rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. Deze brochure beschrijft uitsluitend de technische en financiële kenmerken van de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. Deze brochure behelst geen offerte voor het sluiten van een levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. De voorwaarden voor het sluiten van genoemde verzekering en het functioneren van de rekeneenheid worden uitgebreid beschreven in de algemene voorwaarden en het beheersreglement. Bij de beleggingskeuze voor de premies, die in het kader van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer met de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds worden betaald, moet de verzekeringnemer zich bewust zijn van het eventuele risico dat de uitgekeerde waarde lager kan zijn dan de door hem ingelegde bedragen. Deze brochure behelst geen offerte, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende EMTN, die uitsluitend volgens de plaatselijk geldende voorschriften direct of indirect aan het publiek kunnen worden aangeboden. (9) De activa van Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer worden geïnvesteerd in de de EMTN (i.e. gestructureerde obligaties uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V., die beleggen in een dynamisch beheerde kort die als doel heeft een meerwaarde te creëren op basis van de prestaties van het fonds Carmignac Commodities (9) dat die belegt in grondstoffenaandelen. U vindt hierover meer informatie in het prospectus en finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN verkrijgbaar op aanvraag in uw Argenta-kantoor. Uw Argenta-kantoorhouder tot uw dienst: Réalisation NSL Studio I (090814)

3 ARGENTA FUND PLAN CLICK PERFORMER (1) 100 % kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Minimum 105 % van de inleg bij overlijden Looptijd: 8 jaar en 1 dag Rendement gekoppeld aan Carmignac Commodities (3) Geen roerende voorheffing op de eindvervaldag Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen. RPR Antwerpen, O.N , adm. code Argenta Assuranties nv is als verzekeringsonderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen.

4 ARGENTA FUND PLAN CLICK PERFORMER (1) Veilig beleggen in het fonds Carmignac Commodities (3) De eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar. De voornaamste motoren achter deze nieuwe groei zijn dezelfde als voor de kredietcrisis: de opkomende landen. De honger van China, India en Brazilië naar grondstoffen lijkt onverzadigbaar. Het aanbod ervan is beperkt, zowel fysiek als op het vak van ontginning. Beleggen in bedrijven die actief zijn in de exploratie en de ontginning van brandstoffen, metalen en mineralen kan daarom bijzonder interessant zijn. Argenta Fund Plan Click Performer met als onderliggende waarde een EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. belegt in het fonds Carmignac Commodities (3). Zo kunt u beleggen in de attractieve sector van de basisgrondstoffen tegen zeer voordelige voorwaarden: Uw kapitaal is 100 % beschermd (2) op de einddatum*. Argenta Fund Plan Click Performer is een levensverzekering Tak 23. U bepaalt vrij de begunstigde bij leven en overlijden. In geval van overlijden garanderen wij minstens een uitkering van 105 % van de inleg. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eindvervaldag. Een dubbel veiligheidsmechanisme moet zorgen voor extra rendement. Enerzijds wordt een dynamisch mechanisme toegepast om de prestaties van de belegging te optimaliseren. Anderzijds worden de jaarlijkse positieve prestaties vastgeklikt (per tranche van 20 %) op de jaarlijkse klikdata. De EMTN belegt in het gerenommeerde fonds Carmignac Commodities (3), een actief beheerde korf die als doel heeft een meerwaarde te creëren door te profiteren van de beste, wereldwijde opportuniteiten in de sectoren energie, edelmetalen, basismetalen, land- en bosbouwproducten. Allocatie van de activa Carmignac Commodities (3) Aandelen 98,70 % Energie 38,90 % Steenkool en andere brandstoffen 2,20 % Geïntegreerde olie- en gasmijnen 5,10 % Materialen en energiediensten 7,80 % Exploratie en ontginning van olie en gas 14,40 % Gas - en olieboringen 7,30 % Transport en opslag van olie en gas 2,10 % Mijnen en metalen 38,80 % Staal 3,00 % Diverse metalen en mineralen 35,80 % Kostbare metalen en mineralen 17,60 % Kostbare metalen en mineralen 3,10 % Goud 14,60 % Landbouwreserves 3,40 % Houdbare producten 0,00 % Kunstmest en chemische landbouwproducten 3,40 % Landbouwproducten 0,00 % Kas/Diversen 1,30 % Het fonds Carmignac Commodities (3) is voor 100 % in grondstoffenaandelen belegd. Het streeft ernaar te profiteren van de beste grondstoffenaandelen wereldwijde opportuniteiten in de sectoren van energie, edelmetalen, basismetalen, landbouw - en bosbouw-producten. Dit fonds behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,96 % sinds zijn lancering in Maart 2003 (4). Bron: Carmignac, juli 2009 * Het kapitaal is enkel op de eindvervaldag beschermd (2). Uitstappen op een vroegere datum dan de eindvervaldag ( vervroegde afkoop ) gebeurt tegen de inventariswaarde van het intern fonds die op die dag van toepassing is. Société Générale S.A. garandeert de nakoming van de verbintenissen van de emittent van de EMTN (3). De kredietwaardigheid van Société Générale S.A. is A+ (Standard & Poor s) en Aa2 (Moody s) (2).

5 Dubbel VEILIGHEIDSMECHANISME OP het fonds CARMIGNAC COMMODITIES (3) 1 - Dynamisch veiligheidsmechanisme Om het risico van de belegging te beperken en de toekomstige prestaties te optimaliseren wordt er een dynamisch veiligheidsmechanisme toegepast op het onderliggende fonds Carmignac Commodities (3) waarin de EMTN belegt. Dit dynamisch veiligheidsmechanisme laat toe de belegging in het fonds Carmignac Commodities (3) aan te passen in functie van de volatiliteit. Deze blootstelling kan maximaal 200 % bedragen, en de volatiliteitsdoelstelling is 25 %. Wanneer de onrust op de financiële markten toeneemt, stijgt de kans op koersdalingen. Het risico is hoog en er wordt minder geïnvesteerd in het grondstoffenfonds en meer in risicovrije activa. Wanneer de rust op de financiële markten terugkeert, wordt opnieuw meer in het grondstoffenfonds geïnvesteerd. Historische prestaties van het fonds Carmignac Commodities (5) 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 Het fonds Carmignac Commodities (3) met het dynamisch veiligheidsmechanisme zou historisch gezien een jaarlijks geactualiseerd rendement opgeleverd hebben van 18,58%. Een rechtstreekse investering in Carmignac Commodities zou 14,96% opgeleverd hebben (5). 50,00 Carmignac Commodities Carmignac Commodities met dynamisch veiligheidsmechanisme 0,00 Aug-03 Aug-04 Aug-05 Aug-06 Aug-07 Aug-08 Aug-09 Bron: Bloomberg 2 - Innovatief kliksysteem Elke maand wordt de prestatie van het dynamisch veiligheidsmechanisme op het fonds Carmignac Commodities (9) bekeken. Deze maandelijkse prestaties worden begrensd tussen -5 % en +5 %. Elk jaar wordt de som van deze begrensde prestaties gemaakt. We noemen dit de Referentieprestatie. Is deze Referentieprestatie hoger dan de activeringsdrempel (veelvoud van 20 %), dan wordt deze vastgeklikt en beschermd tot de eindvervaldag. Op de eindvervaldag wordt minstens [100% van de inleg + de gerealiseerde verhogingen van de kapitaalbescherming] uitbetaald. De mogelijke jaarlijkse verhoging vangt aan op +20 % en gaat steeds per tranche van +20 % omhoog. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 Klik 120% Kapitaalgarantie Klik 140% Klik 160% Waarde van het fonds Carmignac Commodities met dynamisch veiligheidsmechanisme Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde van Argenta Fund Plan Click Performer: 100 % van de ingelegde premie (2) (inclusief premietaks) (6) + gerealiseerde verhoging van de kapitaalsbescherming per tranche van 20 % OF de Referentieprestatie op de eindvervaldag (indien deze hoger is)

6 VOORBEELDEN VAN HET MECHANISME (7) Positief scenario Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 12 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 8 Prestatie van het fonds Carmignac Commodities (9) inclusief dynamisch veiligheidsmechanisme (begrensd tussen +5% en -5%) Referentieprestatie (= som van de maandelijks begrensde prestaties) 2,1% 3,2% 6,8% 5,0% 1,4% 22,1% 35,5% 48,6% 107,5% 2,1% 5,3% 10,3% 22,1% 22,1% 35,5% 48,6% 107,5% Jaarlijks klikmechanisme 20% 40% 100,0% Kapitaalbescherming op vervaldag 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 120% 120% 140% 200% Terugbetaling op eindvervaldag 207,5% Jaarlijks rendement 9,6% Op het einde van jaar 1 bedraagt de Referentieprestatie +22,1 %. Dat ligt hoger dan de activeringsdrempel van 20 %, waardoor de belegger op de eindvervaldag minstens 120 % van zijn inleg ontvangt. In jaar 3 wordt op dezelfde wijze de activeringsdrempel van 40 % geactiveerd. Op de eindvervaldag bedraagt de som van de jaarlijkse Referentieprestaties +207,5 %. Dat is hoger dan de 100 % van de inleg + de gerealiseerde verhogingen van de kapitaalbescherming van 100 % (=200 %). De begunstigde ontvangt op de eindvervaldag 207,5 % van de ingelegde premie (inclusief premietaks) (6). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 9,6 %, vrij van roerende voorheffing. Neutraal scenario Prestatie van het fonds Carmignac Commodities (9) inclusief dynamisch veiligheidsmechanisme (begrensd tussen +5% en -5%) Referentieprestatie (= som van de maandelijkse begrensde prestaties) Terugbetaling op eindvervaldag 114,6% 160% Jaarlijks rendement 6,1% Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 12 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 5 Jaar 8 0,9% 2,2% 2,3% 0,6% 9,6% 26,6% 64,4% 14,6% 0,9% 3,1% 5,4% 9,6% 9,6% 26,6% 64,4% 14,6% Jaarlijks Klikmechanisme 20% 60% Kapitaalbescherming op vervaldag 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 120% 160,0% Op het einde van jaar 1 bedraagt de Referentieprestatie +9,6 %. Dat overschrijdt de activeringsdrempel van 20 % niet, waardoor de verhoogde kapitaalgarantie van 120 % in jaar 1 niet wordt geactiveerd. In jaar 2, jaar 3 en jaar 5 worden de activeringsdrempels van respectievelijk 20 %, 40 % en 60 % wel geactiveerd. Op de eindvervaldag bedraagt de Referentieprestatie 14,6 %. De begunstigde ontvangt op de eindvervaldag 160 % van de ingelegde premie (inclusief premietaks) (6). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 6,1 %, vrij van roerende voorheffing. Negatief scenario Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 12 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 8 Prestatie van het fonds Carmignac Commodities (9) inclusief dynamisch veiligheidsmechanisme (begrensd tussen +5% en -5%) Referentieprestatie (= som van de maandelijks begrensde prestaties) -3,2% -1,1% -6,8% -5,0% 0,2% -13,1% -15,6% -23,3% -34,5% -3,2% -4,3% -9,3% -13,1% -13,1% -15,6% -23,3% -34,5% Jaarlijks klikmechanisme Kapitaalbescherming op vervaldag 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Terugbetaling op eindvervaldag 65,5% 100% Jaarlijks rendement 0,0% Op het einde van jaar 1 bedraagt de Referentieprestatie -13,1 %. Dat overschrijdt de activeringsdrempel van 20 % niet, waardoor de verhoogde kapitaalgarantie van 120 % in jaar 1 niet wordt geactiveerd. Ook gedurende de resterende looptijd wordt geen activeringsdrempel geactiveerd. Op de eindvervaldag bedraagt de Referentieprestatie -34,5 %. De begunstigde ontvangt op de eindvervaldag 100 % van de ingelegde premie (inclusief premietaks) (6). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 0,0 %.

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie