TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT"

Transcriptie

1 TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden met een beleggingsfonds, dat belegt in Euro Medium Term Notes «VT Carmignac Klik» (EMTN) (3) SGA Société Générale Acceptance N.V. Société Générale S.A. XS Berekeningsagent EMTN Société Générale S.A. (Moody s Aa2, Standard & Poor s A+) (9) Verzekeringsonderneming Kosten Beheerskosten Vergoeding ten laste van de EMTN Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Valuta Premietaks Roerende voorheffing Premiestortingen Argenta Assuranties nv Geen instapkosten. Geen uitstapkosten op eindvervaldag (wel kost bij vervroegde afkoop: zie beheersreglement); Geen beurstaks Er zijn geen beheerskosten ten laste van het intern fonds Kap B1 Click Performer. Argenta Assuranties nv ontvangt elk kwartaal een recurrente vergoeding van Société Générale S.A. van 1,15 % (op jaarbasis) van de nettoinventariswaarde van de EMTN. 8 jaar en 1 dag EUR Verzekeringstaks van 1,1 % op de premie Er moet geen roerende voorheffing betaald worden bij vereffening op de eindvervaldag Minimaal 600,00 euro of veelvoud van 600,00 Euro, inclusief premietaks. Bijstortingen zijn niet mogelijk (6) Oprichtingsdatum intern fonds 23/11/2009 Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer Emissiedatum EMTN 30/11/09, d.i. de datum waarop het intern fonds Kap B1 Click Performer in de EMTN belegt. Einddatum intern fonds Argenta 24/11/2017 Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer Inschrijvingsperiode 23/09/ /11/2009 Kapitaalbescherming 100 % op de einddatum (2) (inclusief premietaks) (6) Onderliggende waarde EMTN Maandelijkse waarderingsdata Het fonds Carmignac Commodities (3) met dynamisch veiligheidsmechanisme De 25ste dag van iedere maand tussen 01/12/2009 en 30/09/2017 met uitzondering van de laatste 2 maandelijkse vaststellingen die plaatsvinden op 18/10/2017 en 10/11/2017 Jaarlijkse klikdata 25/11/2010, 25/11/2011, 26/11/2012, 25/11/2013, 25/11/2014, 25/11/2015, 25/11/2016, 10/11/2017 Risicoklasse Risicoklasse 2, geressorteerd op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico), gebaseerd op de jaarlijkse volatiliteit Kapitaal bij overlijden Minimum 105 % van de inleg

2 Argenta Assuranties nv - Belgiëlei 49-53, B Antwerpen. RPR Antwerpen, O.N Adm. code Argenta Assuranties nv is als verzekeringsonderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen. Dit document omvat enkel productinformatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Het houdt geen voorstel in tot het sluiten van de verzekering, noch een voorstel, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende gestructureerde obligaties. (1) Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer is een tak 23 product van Argenta Assuranties nv. Tak 23 producten zijn levensverzekeringen waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer biedt geen gewaarborgd minimumrendement en het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Raadpleeg de algemene voorwaarden (ref. DW08053/N), de bijzondere voorwaarden, het beheersreglement en de financiële informatiefiche van Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer, verkrijgbaar in uw Argenta kantoor of op www. argenta.be. Gelieve voor meer informatie tevens de website te raadplegen. (2) De verzekeringnemer draagt door de belegging van de premie in de verzekering een kredietrisico in geval van wanbetaling of faillissement van Argenta Assuranties nv of Société Générale S.A.; in voorkomend geval zal er op de eindvervaldag geen kapitaalbescherming zijn. Er is verder geen kapitaalbescherming i.g.v. van vervroegde afkoop van de verzekering. Indien er geen kapitaalbescherming is, loopt de verzekeringnemer het risico dat de uitgekeerde waarde lager is dan de geïnvesteerde premie. (3) Het fonds Carmignac Commodities betekent het compartiment Carmignac Portfolio Commodities van de SICAV naar Luxemburgs recht Carmignac Portfolio. (4) Het historische rendement van het fonds Carmignac Commodities vormt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de EMTN Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. (5) De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de EMTN te beschrijven. Ze vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en hebben geen contractuele waarde. (6) De premies zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1%. (7) Exclusief synthetisch dividend van 3,00% per jaar op de netto-inventariswaarde van de onderliggende korf waarop het Dynamisch Veiligheidsmechanisme is toegepast. Een synthetisch dividend is een afhouding van de netto-inventariswaarde die wordt aangewend om 100% kapitaalbescherming te bieden op de eindvervaldag. Elk jaar wordt er 3,00% van de waarde van de fondsen afgehouden alsof de fondsen een jaarlijks dividend van 3,00% per jaar zouden uitkeren. Dit dividend wordt niet meegerekend in de berekening van de finale stijging van de korf. (8) De in deze brochure beschreven EMTN is een waarde die staat voor de rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. Deze brochure beschrijft uitsluitend de technische en financiële kenmerken van de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. Deze brochure behelst geen offerte voor het sluiten van een levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer. De voorwaarden voor het sluiten van genoemde verzekering en het functioneren van de rekeneenheid worden uitgebreid beschreven in de algemene voorwaarden en het beheersreglement. Bij de beleggingskeuze voor de premies, die in het kader van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer met de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds worden betaald, moet de verzekeringnemer zich bewust zijn van het eventuele risico dat de uitgekeerde waarde lager kan zijn dan de door hem ingelegde bedragen. Deze brochure behelst geen offerte, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende EMTN, die uitsluitend volgens de plaatselijk geldende voorschriften direct of indirect aan het publiek kunnen worden aangeboden. (9) De activa van Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer worden geïnvesteerd in de de EMTN (i.e. gestructureerde obligaties uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V., die beleggen in een dynamisch beheerde kort die als doel heeft een meerwaarde te creëren op basis van de prestaties van het fonds Carmignac Commodities (9) dat die belegt in grondstoffenaandelen. U vindt hierover meer informatie in het prospectus en finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN verkrijgbaar op aanvraag in uw Argenta-kantoor. Uw Argenta-kantoorhouder tot uw dienst: Réalisation NSL Studio I (090814)

3 ARGENTA FUND PLAN CLICK PERFORMER (1) 100 % kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Minimum 105 % van de inleg bij overlijden Looptijd: 8 jaar en 1 dag Rendement gekoppeld aan Carmignac Commodities (3) Geen roerende voorheffing op de eindvervaldag Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen. RPR Antwerpen, O.N , adm. code Argenta Assuranties nv is als verzekeringsonderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen.

4 ARGENTA FUND PLAN CLICK PERFORMER (1) Veilig beleggen in het fonds Carmignac Commodities (3) De eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar. De voornaamste motoren achter deze nieuwe groei zijn dezelfde als voor de kredietcrisis: de opkomende landen. De honger van China, India en Brazilië naar grondstoffen lijkt onverzadigbaar. Het aanbod ervan is beperkt, zowel fysiek als op het vak van ontginning. Beleggen in bedrijven die actief zijn in de exploratie en de ontginning van brandstoffen, metalen en mineralen kan daarom bijzonder interessant zijn. Argenta Fund Plan Click Performer met als onderliggende waarde een EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. belegt in het fonds Carmignac Commodities (3). Zo kunt u beleggen in de attractieve sector van de basisgrondstoffen tegen zeer voordelige voorwaarden: Uw kapitaal is 100 % beschermd (2) op de einddatum*. Argenta Fund Plan Click Performer is een levensverzekering Tak 23. U bepaalt vrij de begunstigde bij leven en overlijden. In geval van overlijden garanderen wij minstens een uitkering van 105 % van de inleg. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eindvervaldag. Een dubbel veiligheidsmechanisme moet zorgen voor extra rendement. Enerzijds wordt een dynamisch mechanisme toegepast om de prestaties van de belegging te optimaliseren. Anderzijds worden de jaarlijkse positieve prestaties vastgeklikt (per tranche van 20 %) op de jaarlijkse klikdata. De EMTN belegt in het gerenommeerde fonds Carmignac Commodities (3), een actief beheerde korf die als doel heeft een meerwaarde te creëren door te profiteren van de beste, wereldwijde opportuniteiten in de sectoren energie, edelmetalen, basismetalen, land- en bosbouwproducten. Allocatie van de activa Carmignac Commodities (3) Aandelen 98,70 % Energie 38,90 % Steenkool en andere brandstoffen 2,20 % Geïntegreerde olie- en gasmijnen 5,10 % Materialen en energiediensten 7,80 % Exploratie en ontginning van olie en gas 14,40 % Gas - en olieboringen 7,30 % Transport en opslag van olie en gas 2,10 % Mijnen en metalen 38,80 % Staal 3,00 % Diverse metalen en mineralen 35,80 % Kostbare metalen en mineralen 17,60 % Kostbare metalen en mineralen 3,10 % Goud 14,60 % Landbouwreserves 3,40 % Houdbare producten 0,00 % Kunstmest en chemische landbouwproducten 3,40 % Landbouwproducten 0,00 % Kas/Diversen 1,30 % Het fonds Carmignac Commodities (3) is voor 100 % in grondstoffenaandelen belegd. Het streeft ernaar te profiteren van de beste grondstoffenaandelen wereldwijde opportuniteiten in de sectoren van energie, edelmetalen, basismetalen, landbouw - en bosbouw-producten. Dit fonds behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,96 % sinds zijn lancering in Maart 2003 (4). Bron: Carmignac, juli 2009 * Het kapitaal is enkel op de eindvervaldag beschermd (2). Uitstappen op een vroegere datum dan de eindvervaldag ( vervroegde afkoop ) gebeurt tegen de inventariswaarde van het intern fonds die op die dag van toepassing is. Société Générale S.A. garandeert de nakoming van de verbintenissen van de emittent van de EMTN (3). De kredietwaardigheid van Société Générale S.A. is A+ (Standard & Poor s) en Aa2 (Moody s) (2).

5 Dubbel VEILIGHEIDSMECHANISME OP het fonds CARMIGNAC COMMODITIES (3) 1 - Dynamisch veiligheidsmechanisme Om het risico van de belegging te beperken en de toekomstige prestaties te optimaliseren wordt er een dynamisch veiligheidsmechanisme toegepast op het onderliggende fonds Carmignac Commodities (3) waarin de EMTN belegt. Dit dynamisch veiligheidsmechanisme laat toe de belegging in het fonds Carmignac Commodities (3) aan te passen in functie van de volatiliteit. Deze blootstelling kan maximaal 200 % bedragen, en de volatiliteitsdoelstelling is 25 %. Wanneer de onrust op de financiële markten toeneemt, stijgt de kans op koersdalingen. Het risico is hoog en er wordt minder geïnvesteerd in het grondstoffenfonds en meer in risicovrije activa. Wanneer de rust op de financiële markten terugkeert, wordt opnieuw meer in het grondstoffenfonds geïnvesteerd. Historische prestaties van het fonds Carmignac Commodities (5) 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 Het fonds Carmignac Commodities (3) met het dynamisch veiligheidsmechanisme zou historisch gezien een jaarlijks geactualiseerd rendement opgeleverd hebben van 18,58%. Een rechtstreekse investering in Carmignac Commodities zou 14,96% opgeleverd hebben (5). 50,00 Carmignac Commodities Carmignac Commodities met dynamisch veiligheidsmechanisme 0,00 Aug-03 Aug-04 Aug-05 Aug-06 Aug-07 Aug-08 Aug-09 Bron: Bloomberg 2 - Innovatief kliksysteem Elke maand wordt de prestatie van het dynamisch veiligheidsmechanisme op het fonds Carmignac Commodities (9) bekeken. Deze maandelijkse prestaties worden begrensd tussen -5 % en +5 %. Elk jaar wordt de som van deze begrensde prestaties gemaakt. We noemen dit de Referentieprestatie. Is deze Referentieprestatie hoger dan de activeringsdrempel (veelvoud van 20 %), dan wordt deze vastgeklikt en beschermd tot de eindvervaldag. Op de eindvervaldag wordt minstens [100% van de inleg + de gerealiseerde verhogingen van de kapitaalbescherming] uitbetaald. De mogelijke jaarlijkse verhoging vangt aan op +20 % en gaat steeds per tranche van +20 % omhoog. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 Klik 120% Kapitaalgarantie Klik 140% Klik 160% Waarde van het fonds Carmignac Commodities met dynamisch veiligheidsmechanisme Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde van Argenta Fund Plan Click Performer: 100 % van de ingelegde premie (2) (inclusief premietaks) (6) + gerealiseerde verhoging van de kapitaalsbescherming per tranche van 20 % OF de Referentieprestatie op de eindvervaldag (indien deze hoger is)

6 VOORBEELDEN VAN HET MECHANISME (7) Positief scenario Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 12 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 8 Prestatie van het fonds Carmignac Commodities (9) inclusief dynamisch veiligheidsmechanisme (begrensd tussen +5% en -5%) Referentieprestatie (= som van de maandelijks begrensde prestaties) 2,1% 3,2% 6,8% 5,0% 1,4% 22,1% 35,5% 48,6% 107,5% 2,1% 5,3% 10,3% 22,1% 22,1% 35,5% 48,6% 107,5% Jaarlijks klikmechanisme 20% 40% 100,0% Kapitaalbescherming op vervaldag 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 120% 120% 140% 200% Terugbetaling op eindvervaldag 207,5% Jaarlijks rendement 9,6% Op het einde van jaar 1 bedraagt de Referentieprestatie +22,1 %. Dat ligt hoger dan de activeringsdrempel van 20 %, waardoor de belegger op de eindvervaldag minstens 120 % van zijn inleg ontvangt. In jaar 3 wordt op dezelfde wijze de activeringsdrempel van 40 % geactiveerd. Op de eindvervaldag bedraagt de som van de jaarlijkse Referentieprestaties +207,5 %. Dat is hoger dan de 100 % van de inleg + de gerealiseerde verhogingen van de kapitaalbescherming van 100 % (=200 %). De begunstigde ontvangt op de eindvervaldag 207,5 % van de ingelegde premie (inclusief premietaks) (6). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 9,6 %, vrij van roerende voorheffing. Neutraal scenario Prestatie van het fonds Carmignac Commodities (9) inclusief dynamisch veiligheidsmechanisme (begrensd tussen +5% en -5%) Referentieprestatie (= som van de maandelijkse begrensde prestaties) Terugbetaling op eindvervaldag 114,6% 160% Jaarlijks rendement 6,1% Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 12 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 5 Jaar 8 0,9% 2,2% 2,3% 0,6% 9,6% 26,6% 64,4% 14,6% 0,9% 3,1% 5,4% 9,6% 9,6% 26,6% 64,4% 14,6% Jaarlijks Klikmechanisme 20% 60% Kapitaalbescherming op vervaldag 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 120% 160,0% Op het einde van jaar 1 bedraagt de Referentieprestatie +9,6 %. Dat overschrijdt de activeringsdrempel van 20 % niet, waardoor de verhoogde kapitaalgarantie van 120 % in jaar 1 niet wordt geactiveerd. In jaar 2, jaar 3 en jaar 5 worden de activeringsdrempels van respectievelijk 20 %, 40 % en 60 % wel geactiveerd. Op de eindvervaldag bedraagt de Referentieprestatie 14,6 %. De begunstigde ontvangt op de eindvervaldag 160 % van de ingelegde premie (inclusief premietaks) (6). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 6,1 %, vrij van roerende voorheffing. Negatief scenario Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 12 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 8 Prestatie van het fonds Carmignac Commodities (9) inclusief dynamisch veiligheidsmechanisme (begrensd tussen +5% en -5%) Referentieprestatie (= som van de maandelijks begrensde prestaties) -3,2% -1,1% -6,8% -5,0% 0,2% -13,1% -15,6% -23,3% -34,5% -3,2% -4,3% -9,3% -13,1% -13,1% -15,6% -23,3% -34,5% Jaarlijks klikmechanisme Kapitaalbescherming op vervaldag 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Terugbetaling op eindvervaldag 65,5% 100% Jaarlijks rendement 0,0% Op het einde van jaar 1 bedraagt de Referentieprestatie -13,1 %. Dat overschrijdt de activeringsdrempel van 20 % niet, waardoor de verhoogde kapitaalgarantie van 120 % in jaar 1 niet wordt geactiveerd. Ook gedurende de resterende looptijd wordt geen activeringsdrempel geactiveerd. Op de eindvervaldag bedraagt de Referentieprestatie -34,5 %. De begunstigde ontvangt op de eindvervaldag 100 % van de ingelegde premie (inclusief premietaks) (6). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 0,0 %.

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Fund Plan Best Indices Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen - BTW

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

ERGO Life Euro Equities

ERGO Life Euro Equities ERGO Life Euro Equities n Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale n Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%

Nadere informatie

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds )

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds ) Beheersreglement Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna ) Dit beheersreglement maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Oprichtingsdatum Beheerder Inschrijvingsperiode Beleggingspolitiek

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic - Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 5 in bedragen en in percentages

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index

Fund Life Opportunity Index - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index 2

Fund Life Opportunity Index 2 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index 2 in bedragen en in percentages op

Nadere informatie

Fund Oxylife Opportunity 6

Fund Oxylife Opportunity 6 - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2018... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Managed Funds Dynamic Fund 1

Managed Funds Dynamic Fund 1 Managed Funds Dynamic Fund 1 PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen premies en/of winstdeelnames

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen premies

Nadere informatie

CAPI PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN

CAPI PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Invest Bon Women Leadership 2027/4 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity 3

Beheersreglement life opportunity 3 Beheersreglement life opportunity 3 Naam van het interne beleggingsfonds Fund life opportunity 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct life opportunity 3, uitgegeven door

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Global Demography 90/2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Global Megatrends 90/2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

CAPI PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN

CAPI PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN of LANGE TERMIJNSPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Invest Bon Europe ESG Leaders 2027/2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENOVEREENKOMST ZELFSTANDIGE (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT EEN VOORBEELD Een concreet voorbeeld, gebaseerd op de reële prestaties van een van de basisfondsen die u kunt kiezen in AG Fund+, toont u de troeven

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies

Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - RPR

Nadere informatie

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel : gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse

Nadere informatie

millesimo click 1 FONDSEN Het intern beleggingsfonds «Millesimo Click 1» streeft ernaar :

millesimo click 1 FONDSEN Het intern beleggingsfonds «Millesimo Click 1» streeft ernaar : 1/5 millesimo click 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Millesimo click is een verzekeringsproduct van de tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en verbonden met een intern beleggingsfonds van AXA Belgium. De storting

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv

Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe nv TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Invest Bon Europe ESG Leaders 2027/3 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Invest Bon Global Infrastructure 2027 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Dynamic Deep Value 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Europe Select 3 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN OF LANGE TERMIJNSPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... - Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Atlantic Quality 90 06/2026 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzek ering Waarborgen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Stability Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Stability Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Stability Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Invest Bon Deep Value Europe Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie