Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis"

Transcriptie

1 AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig met de nadruk op obligaties? Of moet u voluit gaan voor activa met meer risico, zoals aandelen, die meer potentieel bieden? Met AG Protect+ Best Performance 2 hoeft u die keuze niet te maken. Deze beleggingsverzekering van AG Insurance volgt de evolutie van 3 verschillende beleggingsprofielen (defensief, neutraal en dynamisch). Op einddatum is 90 % van de meerwaarde van het best presterende profiel voor u! Beleggingsverzekering van AG Insurance (tak 23) Beleggingshorizon: 8 jaar en 7 maanden Nettopremie 100 % beschermd op de einddatum (behalve bij faling van BNP Paribas Fortis nv) Defensief tot dynamisch beleggersprofiel Geen roerende voorheffing (onder voorbehoud van latere wijzigingen) Inschrijvingsperiode van 15/04/2013 tot en met 31/05/2013 Raadpleeg de financiële infofiche Levensverzekering en het beheersreglement voor alle kenmerken en kosten van AG Protect+ Best Performance 2. Deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw makelaar of op

2 Combineer een hoog potentieel rendement met bescherming AG Protect+ Best Performance 2 mikt op een zo hoog mogelijk rendement door drie beleggingsprofielen (defensief, neutraal en dynamisch) te volgen. Elk profiel belegt met een specifiek gewicht in een korf samengesteld uit 4 onderliggende waarden waarmee u bent blootgesteld aan de volgende activaklassen: Europese obligaties, vreemde munten, Europese aandelen en groeimarktaandelen. Op einddatum ontvangt u 90 % van de mogelijke meerwaarde van het best presterende profiel. Uw belegging beschikt dus over het potentieel van risicovolle activa, zoals aandelen uit groeilanden, zonder te moeten vrezen dat u een verkeerde keuze maakte. Bovendien is uw geïnvesteerde nettopremie (gestorte premie exclusief taks en instapkosten) 100 % beschermd op de einddatum van uw contract, behalve bij faling van BNP Paribas Fortis nv*, de financiële instelling waar het geheel van de geïnvesteerde nettopremies wordt geplaatst. Bij faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Fortis nv riskeert u uw kapitaal op de vervaldag niet terug te krijgen. Is AG Protect+ Best Performance 2 een belegging voor u? Wilt u: minimaal 2500 euro beleggen (exclusief taks en instapkosten)? beleggen met een horizon van 8 jaar en 7 maanden? een belegging waarvan de opbrengst onzeker is, maar de geïnvesteerde nettopremie (gestorte premie exclusief taks en instapkosten) voor 100 % beschermd is op einddatum? met één belegging drie verschillende beleggersprofielen volgen om zeker te zijn dat u de meest winstgevende aanpak kiest? gespreid beleggen in aandelen, obligaties en vreemde munten? Hebt u ja geantwoord op deze vragen? Dan is AG Protect+ Best Performance 2 een goede belegging voor u. Deze belegging is immers bestemd voor beleggers met een defensief tot dynamisch profiel. * Rating van BNP Paribas Fortis nv: A2 (stable outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven. Gratis uitgebreide overlijdensdekking Met AG Protect+ Best Performance 2 beschikt u als verzekeringnemer gratis over een uitgebreide overlijdensdekking. Dat maakt deze belegging een geschikt instrument voor successieplanning. Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van het contract, wordt de nettopremie die werd geïnvesteerd in haar totaliteit uitbetaald aan de begunstigden, als aan volgende voorwaarden werd voldaan: bij het sluiten van het contract was de verzekerde nog geen 68 jaar, op het moment van overlijden was de verzekerde nog geen 70 jaar, het totaal van de gestorte nettopremies in de contracten AG Protect+ afgesloten op het hoofd van dezelfde verzekerde, bedraagt niet meer dan euro. Als de waarde van het contract op het moment van overlijden van de verzekerde kleiner zou zijn dan de geïnvesteerde nettopremie, wordt de geïnvesteerde nettopremie toch uitbetaald aan de begunstigden, dankzij de uitgebreide overlijdensdekking! Gunstige fiscaliteit De nieuwe fiscale wetgeving is in België van kracht sinds 1 januari Onder voorbehoud van latere wijzigingen is de mogelijke meerwaarde die toegekend zal worden op einddatum niet onderworpen aan roerende voorheffing.

3 Brede spreiding van onderliggende activa Een goede spreiding van uw portefeuille draagt bij tot een verhoging van het potentiële rendement en een verlaagde blootstelling aan risico. De samenstelling van zo n portefeuille vergt normaal een belangrijk vermogen en een goede financiële kennis. Met AG Protect+ Best Performance 2 hebt u al een goed gespreide belegging vanaf 2500 euro. U belegt in een gevarieerde korf van Europese aandelen, Europese obligaties, vreemde munten en groeimarktaandelen. Voor een optimale spreiding worden de obligaties en aandelen vertegenwoordigd door een index die op zijn beurt ruim gespreid is. Defensief profiel Neutraal profiel Dynamisch profiel 13,33% 60% 20% 40% 30% 15% 13,33% 13,33% 20% 25% 20% 30% Europese obligaties Vreemde munten Europese aandelen Groeimarktaandelen Activaklasse Activa Onderliggende waarden Europese obligaties Staatsobligaties van de eurozone iboxx Euro Sovereigns Eurozone Index U kunt de evolutie van deze index volgen via Vreemde munten Amerikaanse dollar Wisselkoers USD/EUR = 1/pariteit EUR/USD gepubliceerd door de ECB U kunt de evolutie van deze pariteit volgen via Europese aandelen 50 belangrijkste beurskapitalisaties van de eurozone ( blue chips ) EURO STOXX 50 Price Index U kunt de evolutie van deze index volgen via > blue-chips indices > Eurozone Aandelen groeilanden 40 aandelen van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) S&P BRIC 40 Price index U kunt de evolutie van deze index volgen via > Emerging markets > S&P 40 Indices

4 U profiteert automatisch van het best presterende profiel Met AG Protect+ Best Performance 2 weet u nu al dat u op einddatum het beste van 3 verschillende beleggingsprofielen hebt gevolgd voor uw belegging. Daardoor haalt u op een efficiënte manier voordeel uit elk beursscenario. Op einddatum ontvangt u 90 % van de prestatie van het best presterende profiel. Voor elk scenario is er in principe een profiel dat het beste resultaat geeft. Traditioneel wordt uitgegaan van: Scenario Dalende beurzen Licht stijgende beurzen Sterk stijgende beurzen Beste resultaat Defensief profiel Neutraal profiel Dynamisch profiel Op de einddatum ontvangt de belegger: Hoe wordt de meerwaarde berekend? Op de einddatum van het contract wordt de mogelijke meerwaarde bepaald in drie stappen: 1. Startwaarde bepalen van elk profiel Op 14/06/2013 wordt het niveau van de vier onderliggende waarden geregistreerd. Het verschil tegenover deze waarden zal op de einddatum de meerwaarde bepalen. Voor elk profiel wordt de startwaarde vastgelegd op Eindprestatie bepalen van elk profiel Op 14/01/2022 wordt de eindprestatie bepaald van elke onderliggende waarde op basis van 25 observaties op vooraf bepaalde data tussen 30/12/2019 en 30/12/2021. Op basis daarvan wordt voor elk profiel de eindwaarde berekend. 100 % van de geïnvesteerde nettopremie (exclusief taks en instapkosten) + 90 % van de stijging van het best presterende profiel 3. Meerwaarde bepalen Van de prestatie van het best presterende profiel wordt 90 % uitbetaald op einddatum. Als de beste prestatie nul of negatief is, wordt geen meerwaarde uitbetaald. Voorbeelden van de berekening van de meerwaarde Deze fictieve voorbeelden zijn enkel een illustratie van het berekeningsmechanisme van de eventuele meerwaarde. Ze bieden geen enkele garantie of indicatie voor de reële prestaties van AG Protect+ Best Performance 2. Startwaarde van het profiel = 100 Negatief scenario Neutraal scenario Positief scenario Defensief Neutraal Dynamisch Defensief Neutraal Dynamisch Defensief Neutraal Dynamisch Waarde op einddatum ,10 143,49 140, Rendement op einddatum Toegekende meerwaarde = 90 % van beste prestatie -8 % -12 % -25 % +47,10 % +43,49% +40,33 % +25 % +56% +80 % Geen enkel profiel noteert een positieve evolutie. Er wordt geen meerwaarde toegekend. 90 % x 47,10 % = 42,39 % 90 % x 80 % = 72 % De begunstigde krijgt op einddatum 100 % van zijn geïnvesteerde nettopremie 2, maar geen meerwaarde. Dit is een actuarieel rendement van -0,40 % % van zijn geïnvesteerde nettopremie 2 + een meerwaarde van 42,39 %. Dit is een actuarieel rendement van 3,79 % % van zijn geïnvesteerde nettopremie 2 + een meerwaarde van 72 %. Dit is een actuarieel rendement van 6,10 % 3. 1 De waarde op einddatum is gelijk aan het gemiddelde van 25 maandelijkse observaties op 25 vooraf bepaalde data tussen 30/12/2019 en 30/12/ Exclusief taks en instapkosten. 3 Exclusief taks, maar instapkosten inbegrepen.

5 AG Protect+ Best Performance 2: technische kenmerken Beschrijving AG Protect+ Best Performance 2 is een individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) van AG Insurance. Betrokken partijen: Verzekerde = de verzekeringnemer Begunstigde bij leven van de verzekerde = vrij te kiezen. Begunstigde bij overlijden van de verzekerde = vrij te kiezen. Verzekeraar = AG Insurance nv. Risico Belangrijkste risico s verbonden aan een belegging in AG Protect+ Best Performance 2: Kredietrisico: de bescherming van de nettopremie op einddatum wordt geregeld via een depot van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis nv. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van die onderneming. Bij een faillissement of wanbetaling van de depothouder loopt de belegger het risico zijn kapitaal op de einddatum niet terug te krijgen. Beleggingsrisico: er wordt belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling van het grootste deel van het rendement van het depot bij BNP Paribas Fortis nv, via swap-contracten met gespecialiseerde financiële partners. De verzekeringsmaatschappij staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is aan een betalingsverplichting in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringnemer. De tegenpartijen die gehouden zijn tot een betalingsplicht ten gunste van het fonds beschikken op het ogenblik van het aangaan van de contracten minimaal over een rating investment grade (minimaal Baa3 bij Moody s, BBB bij Standard & Poor s en BBB bij Fitch). Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijk omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden. Risico op schommeling van de waarde van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment gedragen door de verzekeringnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde. Daaruit volgt dat de verzekeringnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij bij een eventuele afkoop voor de einddatum mogelijk niet zijn volledige belegde nettopremie terugkrijgt. Inschrijving Inschrijvingsperiode: van 15 april 2013 tot en met 31 mei 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Uiterste betaaldatum: 10/06/2013. Nettobelegging: minimaal 2500 euro (exclusief taks en instapkosten). Geen bijkomende stortingen mogelijk na de inschrijvingsperiode. Eenheidswaarde: 100 euro. Kosten Instapkosten: maximum 3,50 %. Beheerskosten: maximaal 1,40 % op jaarbasis (begrepen in de eenheidswaarde). Uitstapkosten: geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. De afkoopvergoeding bedraagt 1 %. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het einde van het contract.

6 Fiscaliteit Garantie Rendement Taks op de levensverzekeringen: 2 % (verzekeringnemer = fysiek persoon). Deze beleggingsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering. De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij afkoop voor einddatum, noch op het kapitaal leven op de einddatum en evenmin op het kapitaal overlijden, conform de fiscale wetgeving van kracht op 01/04/2013 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Waarborgen bij leven: aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid op de einddatum. Waarborgen bij overlijden: de geïnvesteerde nettopremie tot aan de datum van oprichting van het fonds, vervolgens het aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid met, onder bepaalde voorwaarden (zie het onderdeel Gratis uitgebreide overlijdensdekking op bladzijde 2), een minimale waarde van 100 euro per eenheid. Er is geen rendement gewaarborgd. Het eindrendement is afhankelijk van de gerealiseerde meerwaarde van het fonds AG Protect+ Best Performance 2. Het fonds AG Protect+ Best Performance 2 Aanvangsdatum van het fonds: 14/06/2013; einddatum van het fonds: 14/01/2022. Het fonds heeft tot doel de geïnvesteerde nettopremie (exclusief taks en instapkosten) op de einddatum te beschermen tegen 100 %, en een mogelijke meerwaarde te realiseren die 90% bedraagt van de positieve evolutie van het beleggingsprofiel met de beste positieve evolutie. Startwaarde van de onderliggende waarden: slotkoers op 14/06/2013. Eindwaarde van de onderliggende waarden: gemiddelde van de slotkoersen die genoteerd worden op 25 vooraf bepaalde maandelijkse observatiedata tijdens de laatste twee jaar van het fonds. De eerste observatie valt op 30/12/2019 en de laatste op 30/12/2021. Risicoklasse van het fonds AG Protect+ Best Performance 2 op 15/04/2013: III, op een schaal van 0 tot VI (waarbij VI staat voor het hoogste risico). De risicoklasse wordt ieder jaar herzien en kan dus evolueren in de tijd. AG Insurance behoudt zich het recht voor om het fonds AG Protect+ Best Performance 2 te vereffenen voor de voorziene einddatum en het beheersreglement volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In het beheersreglement vindt u meer informatie over deze mogelijkheid en de gevolgen voor de verzekeringnemer. Op verzekert AG Insurance een maandelijkse opvolging van de evolutie van AG Protect+ Best Performance 2. Als er in de toekomst belangrijke wijzigingen zouden zijn van het risicoprofiel of de waarde van AG Protect+ Best Performance 2, dan vindt u die daar ook terug. Wilt u meer weten over deze beleggingsverzekering? Contacteer dan uw makelaar. Hij geeft u graag meer informatie. Uw makelaar Dit document bevat algemene informatie. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden bij mij en te raadplegen op AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Verantwoordelijke Uitgever: Nathalie Chevalier N

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie