FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23"

Transcriptie

1 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering van AG Insurance waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Bij leven Het aantal eenheden vermenigvuldigd met de eindwaarde van een eenheid wordt uitbetaald aan de begunstigde bij leven als de verzekerde op de einddatum van het contract in leven is. Bij overlijden Het aantal eenheden vermenigvuldigd met de waarde van een eenheid wordt uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum. Onder bepaalde voorwaarden geniet de verzekeringsnemer automatisch van een uitgebreide overlijdensdekking. Het kapitaal overlijden is dan gelijk aan het totale aantal eenheden dat aan het contract is toegewezen, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid met, voor elke verzekerde die jonger is dan 80 jaar op het moment van overlijden, een minimumwaarde van 100 UR per eenheid (voor zover deze verzekerde jonger is dan 71 jaar op het moment van de sluiting, en voor zover het totaal van de gestorte premies in de contracten Post Optima Invest op het hoofd van dezelfde verzekerde een bedrag van UR niet overschrijdt (zie artikel 7 van de algemene voorwaarden)). Doelgroep Fonds Deze verzekering richt zich tot beleggers die hun geld wensen te investeren in een levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds met het oog op het behalen van een aantrekkelijk rendement gecombineerd met de bescherming van de nettopremie (exclusief taks en instapkosten) op einddatum, behoudens faling van BNP Paribas Fortis NV 2. Het fonds Post Optima MUNDO heeft tot doel de initiële nettopremie (exclusief taks en instapkosten) te beschermen op de einddatum, behoudens faling van BNP Paribas Fortis NV 2 en een mogelijke meerwaarde te realiseren. Deze potentiële meerwaarde op de einddatum is afhankelijk van de beste evolutie van één van de 3 volgende portefeuilles: UROP+, USA+ et MRGING+. lke portefeuille is opgedeeld in verschillende onderliggende waarden, rekening houdend met de belangrijkste investeringsregio van de portefeuille in kwestie. De verdeling wordt als volgt vastgelegd: Onderliggende waarde Bloomberg Referenties UROP+ USA+ MRGING+ URO STOXX 50 Price UR index iboxx Germany Performance Sovereigns 3-5 Years index CS TF (I) on iboxx USD Government 1-3 S&P BRIC 40 URO Price index SX5 Index (1) 25,00% 12,50% 12,50% U R QW3I Index (2) 25,00% 12,50% 12,50% S&P 500 index U SPX Index (3) 12,50% 25,00% 12,50% S A CSBGU3 SW quity (4) 12,50% 25,00% 12,50% ishares J.P. Morgan USD merging Markets M R SB Index (5) 12,50% 12,50% 25,00% MB UP quity (6) 12,50% 12,50% 25,00% Bond Fund * Dit product wordt op geen manier gesponsord, onderschreven of bevorderd door: (1) STOXX LIMITD. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de index URO STOXX 50 zijn het bezit van STOXX LIMITD. (2) INTRNATIONAL INDX COMPANY LIMITD noch door TH INTRNATIONAL INDX COMPANY ASSOCIATS. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de index iboxx Germany Performance Sovereigns zijn in het bezit van INTRNATIONAL INDX COMPANY LIMITD. (3),(5) Standard & Poor's, noch door McGraw-Hill, Inc. "Standard & Poor's ", "S&P, "S&P 500 et "S&P BRIC 1

2 40, zijn eigendom van McGraw-Hill Companies, Inc. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de indexen S&P zijn in het bezit van Dow Jones. (4) Crédit Suisse TF (I) plc, noch door Crédit Suisse Fund Management. (6) «ishares». Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de xchange Traded Funds (TF s) «ishares» zijn in het bezit van BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Het fonds heeft als doelstelling om op de einddatum de begunstigde bij leven, per aangehouden eenheid, 100% van de netto geïnvesteerde premie uit te keren aangevuld met 70% van de eventuele meerwaarde van de best presterende portefeuille. Deze evolutie wordt in 3 stappen bepaald: 1. De slotprestatie van elk van de 6 onderliggende waarden wordt berekend op basis van 31 observaties die plaatsvinden op 31 vooraf bepaalde maandelijkse data tussen 31 oktober 2018 en 30 april Berekenen van de prestatie van elke portefeuille rekening houdende met de weging van de onderliggende waarden. 3. Weerhouden van 70% van de prestatie van de best presterende portefeuille. en voorbeeld ter illustratie van het berekeningsmechanisme is beschikbaar in het beheersreglement. * Op de vooraf bepaalde observatiedata zoals bepaald in het beheersreglement, wordt de eerste stap berekend. De eindwaarde van elke onderliggende waarde wordt bepaald op 12/05/2021 door het gemiddelde te nemen van de observatiewaardes (31 maandelijkse observatiemomenten tijdens de laatste 30 maanden van de looptijd). De eerste observatie is op 31/10/2018 en de laatste op 30/04/2021. De eindwaarde van een portefeuille is dan gelijk aan de som van de 31 observatiewaardes gedeeld door 31. Dit fonds heeft een risicoklasse III, op een schaal van Ø tot VI, waarbij VI overeenstemt met het hoogste risiconiveau. Het fonds richt zich tot de belegger met een profiel vanaf defensief tot dynamisch. Rendement Het rendement is afhankelijk van de gerealiseerde meerwaarde van het fonds Post Optima MUNDO (zoals hierboven beschreven). Tussentijds kan de waarde van het fonds schommelen, afhankelijk van evoluties op de financiële markten. r wordt door de verzekeringsonderneming geen winstdeling toegekend. De waarde van een eenheid hangt af van de waarde van de onderliggende activa en is nooit gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment gedragen door de verzekeringsnemer. De verzekeraar zelf gaat t.a.v. de verzekeringsnemer geen verbintenis aan die wat betreft de duur en het bedrag of de rendementsvoet bepaald is. Op einddatum wordt de netto geïnvesteerde premie 100% beschermd, behoudens faling van BNP Paribas Fortis NV 2. De bescherming op de einddatum van 100% van de netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) gebeurt via een depot van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis NV. De verzekeringsonderneming is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van de onderneming waarbij zij de nettopremies geplaatst heeft, noch voor het eventueel falen van elke andere tegenpartij gehouden tot een betalingsverplichting ten gunste van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringsnemer van de Post Optima INVST die met dit fonds is verbonden. De tegenpartijen gehouden tot een betalingsverplichting ten gunste van het fonds hebben minimum een investment grade rating bij het sluiten van de contracten. (Investment grade: minimum Baa3 bij Moody s, BBB bij Standard & Poor s en BBB bij Fitch). 2

3 Rendement uit verleden Niet van toepassing. 3

4 Kosten: - Instapkosten Deze kosten bedragen 2% van de netto geïnvesteerde premie. - Uitstapkosten Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde. Gedurende de eerste 5 jaar bedraagt de afkoopvergoeding 2,50% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. In afwijking van de algemene voorwaarden van de Post Optima INVST, is echter geen afkoopvergoeding verschuldigd wanneer de afkoop uitwerking heeft meer dan 5 jaar na de inwerkingtreding van het contract. r is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen de 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract. - Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend - Afkoopvergoeding/ opnamevergoeding - Kosten bij overdracht tussen fondsen Toetreding/Inschrijving Looptijd Inventariswaarde De beheerskosten bedragen maximaal 1,20% per jaar en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarde. Zie rubriek Uitstapkosten. Niet van toepassing. De inschrijvingsperiode loopt van 25/02/2013 tot 22/03/2013 inclusief (behoudens vervroegde afsluiting). Uiterste betaaldatum van de premie: 26/03/ jaar en 1 maand. Oprichtingsdatum van het fonds: 12/04/2013. inddatum van het fonds: 12/05/2021 In geval van overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering. Bij de oprichting van het fonds op 12/04/2013 bedraagt de waarde per eenheid 100 UR. De eenheidswaarde wordt maandelijks de eerste bankwerkdag van de maand berekend. Deze eenheidswaarde kan gratis opgevraagd worden in elk postkantoor en wordt gepubliceerd op de website 4

5 Premie Fiscaliteit Afkoop/opname: - Gedeeltelijke afkoop/opname FINANCIËL INFOFICH LVNSVRZKRING VOOR TAK 23 Minimum UR (inclusief taks en instapkosten). Bijkomende stortingen zijn enkel toegelaten tijdens de inschrijvingsperiode via een bijkomend levensverzekeringscontract. r is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. r is een premietaks van 2% 3 verschuldigd. Rekening houdend met het feit dat de verzekeraar bij «Post Optima MUNDO» geen verbintenis aangaat die wat betreft de duur en het bedrag of de rendementsvoet bepaald zijn, houdt de verzekeraar geen roerende voorheffing in bij afkoop vóór einddatum, noch op het kapitaal leven.of overlijden 4. Niet mogelijk. - Volledige afkoop/opname De verzekeringsnemer kan een volledige afkoop vragen. Deze afkoop moet schriftelijk aangevraagd worden. De originele bijzondere voorwaarden van het contract moeten bezorgd worden. Overdracht van fondsen Informatie Niet mogelijk. Jaarlijks ontvangt de verzekeringsnemer een volledig overzicht van zijn contract met onder meer de vermelding van de waarde van de eenheden die met zijn contract zijn verbonden. Het beheersreglement van dit fonds is gratis beschikbaar in alle postkantoren en op de website Bovendien kan de verzekeringsnemer in elk postkantoor steeds de actuele toestand van zijn contract opvragen. 1 Deze "financiële infofiche levensverzekering" beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 25/02/ Rating van BNP Paribas Fortis nv: A2 (stable outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch 3 Taks op premie van 2% is verschuldigd indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon met gewone verblijfplaats in België is. 4 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/02/2013 en onder voorbehoud van latere aanpassing. 5

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 GELDIG OP 10/04/2015 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Smart Invest Bon SRI 90 Europe Booster 2

Smart Invest Bon SRI 90 Europe Booster 2 Smart Invest Bon SRI 90 Europe Booster 2 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis Flash Invest Januari 2015

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Februari 2015

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie