BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!"

Transcriptie

1 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! BNP Paribas Fortis NV is de financiële instelling waar het geheel van de geïnvesteerde nettopremies wordt geplaatst. Bij faling of wanbetaling van de depothouder riskeert de belegger zijn kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.

2 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! Intekenen op deze belegging kan van 6 januari tot en met 2 februari 204 Met AG Protect+ Ethical Europe Equity Index viseert u als belegger niet alleen een hoog potentieel rendement. U hebt ook de zekerheid dat dit rendement enkel wordt bepaald door de resultaten van ondernemingen die voldoen aan een reeks ethische criteria, zonder rechtstreeks te beleggen in deze ondernemingen. Waarom Europese aandelen? Na zes opeenvolgende kwartalen van recessie heeft de Eurozone opnieuw aangesloten met economische groei. De komende maanden wordt een verdere stijging van de Europese aandelen verwacht. Deze voorspelling wordt gesteund door een aantal macro-economische indicatoren en het oordeel dat Europese aandelen momenteel goedkoop zijn in vergelijking met de andere markten. Waarom de Ethical Europe Equity-index? De Ethical Europe Equity-index biedt u als belegger niet alleen het hoge rendementspotentieel van Europese aandelen, maar ook de gemoedsrust dat u niet deelneemt in de koersevolutie van onethische beleggingen gelinkt aan de wapenindustrie, de tabakssector en vervuilende bedrijven. Deze bedrijven worden immers uitgesloten bij de samenstelling van deze index. Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid staan voorop, en dit hoeft geen aanslag te betekenen op het potentieel financieel rendement. Immers, de aandelen worden niet enkel op basis van ethische criteria geselecteerd, maar ook nog steeds op basis van financiële criteria zoals volatiliteit en liquiditeit! BNP Paribas Fortis NV is de financiële instelling waar het geheel van de geïnvesteerde nettopremies wordt geplaatst. Bij faling of wanbetaling van de depothouder riskeert de belegger zijn kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.

3 Belangrijkste troeven van AG Protect+ Ethical Europe Equity Index. Deelname in de potentiële koersstijging van Europese aandelen, met uitsluiting van onethische bedrijven en geselecteerd op basis van zowel ethische als financiële criteria, zonder rechtstreeks in deze aandelen te beleggen. 2. U geniet 00 % bescherming van de nettopremie, behalve bij faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV. 3. Bij een positief resultaat ontvangt u bovenop uw nettopremie een meerwaarde van 25 % van de positieve evolutie van de Ethical Europe Equity-index. 4. De volatiliteit van het eindresultaat wordt beperkt door het verloop van de index op 3 vooraf bepaalde observatiedata gedurende de laatste 2,5 jaar te observeren. Beleggingsverzekering (tak 23) van AG Insurance Belegging op 9 jaar 00 % bescherming van de nettopremie Defensief tot dynamisch profiel 2 Geen roerende voorheffing, premietaks 2 % Inschrijvingsperiode: van 6 januari tot en met 2 februari 204 Raadpleeg de financiële infofiche Levensverzekering en het beheersreglement voor alle kenmerken en kosten van AG Protect+ Ethical Europe Equity Index. Deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw makelaar of op Raadpleeg de rubriek Wat zijn de risico s van deze belegging? om het hieraan verbonden beleggingsrisico te kennen. 2 Dit product is bestemd voor deze beleggingsprofielen, voor zover het beantwoordt aan hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en ervaring en kennis van de financiële markten. De Ethical Europe Equity-index : een zorgvuldig selectieproces De Ethical Europe Equity-index is samengesteld uit een universum van aandelen behorend tot het Ethibel Excellence Europe Register en afgeleid van de MSG-research van Vigeo. In deze lijst bevinden zich enkel Europese aandelen die zorgvuldig worden geselecteerd op basis van de drie belangrijkste ethische criteria voor de extra-financiële analyse van beleggingen: milieu, sociale prestaties en goed ondernemingsbestuur (MSG). Is er wel een aantrekkelijk rendementspotentieel? Ja. Na toepassing van dit MSG-filter worden immers ook financiële criteria toegepast om die aandelen te selecteren die het risico van de index sterk beperken:. eerst wordt voorrang gegeven aan de meest liquide vennootschappen, 2. vervolgens worden hieruit de vennootschappen gefilterd die gekend zijn om hun hoge dividenden 2, 3. hieruit worden enkel de 30 aandelen met de kleinste historische volatiliteit weerhouden. Bovendien worden deze 30 aandelen gewogen op basis van hun volatiliteit, zodat de minst volatiele aandelen het grootste gewicht hebben. Het hele selectieproces wordt elke drie maand herhaald, zodat aandelen die niet meer aan de selectiecriteria voldoen, op tijd uit de korf worden verwijderd. Dit gebeurt onder audit en na goedkeuring van Forum Ethibel. Wilt u meer weten over deze index en de aandelen? Neem een kijkje op De Ethical Europe Equity-index is een index van het type Price. Dit houdt in dat de dividenden die worden opgeleverd door de aandelen die deze index samenstellen, niet opnieuw worden geïnvesteerd in de index. Bijgevolg hebben ze ook geen directe invloed op de prestatie van deze index. 2 U belegt niet rechtstreeks in deze aandelen en strijkt dus geen dividenden op, maar u geniet wel van de vele andere voordelen zoals in deze brochure beschreven.

4 Vergelijking van de evolutie van de Ethical Europe Equity-index (simulatie) en de index EURO STOXX 50 gedurende de laatste 5 jaar De grafiek hiernaast toont het rendementspotentieel van de Ethical Europe Equity-index. Hierin zien we duidelijk dat deze index op dat vlak niet onderdoet voor de EURO STOXX 50-index Om de evolutie te vergelijken, zijn de koersen van beide indexen in deze grafiek herleid naar 00 op datum van 28// Voor de periode van 28 november 2008 tot 28 november 203 boekte de index een totale procentuele meerwaarde van 26,66 %. Dit geeft een actuarieel rendement van 4,84 % voor deze periode //2008 Ethical Europe Equity 27// //200 EURO STOXX 50 28//20 28//202 28//203 Let op! Deze Ethical Europe Equity-index is vrij nieuw en heeft bijgevolg nog geen historiek. Daarom is bovestaande grafiek gebaseerd op een gesimuleerde evolutie van deze index en bieden deze gegevens geen garantie voor de toekomst. Hoe wordt het rendement bepaald? Het rendement van de belegging wordt bepaald op basis van de evolutie van de index tussen de begin- en eindwaarde, waarbij:. Beginwaarde = slotkoers van de index op 4/03/ Eindwaarde = gemiddelde van de slotkoersen op 3 vooraf bepaalde data, maandelijks gespreid tussen 28/08/2020 en 28/02/2023. Als deze evolutie tussen begin- en eindwaarde positief is, ontvangt u: 00 % (exclusief taks en instapkosten) + 25 % van de positieve evolutie van de index Als de evolutie tussen begin- en eindwaarde op de einddatum negatief of nihil is, wordt er uiteraard geen meerwaarde uitgekeerd. Wel krijgt u 00 % van uw geïnvesteerde nettopremie terug (exclusief taks en instapkosten). Raadpleeg de rubriek Wat zijn de risico s van deze belegging? om het hieraan verbonden kredietrisco te kennen.

5 Berekeningsvoorbeeld Deze fictieve voorbeelden gelden louter als illustratie van het berekeningsmechanisme van de eventuele meerwaarde. Ze bieden geen enkele garantie of indicatie voor toekomstige prestaties. Ethical Europe Equity (Price)-index Negatief scenario Neutraal scenario Positief scenario Beginwaarde Eindwaarde op basis van gemiddelde van 3 observaties gedurende de looptijd Gerealiseerde prestatie op basis van het gemiddelde van de 3 weerhouden slotkoersen Meerwaarde: 25% van de gerealiseerde prestatie op basis van het gemiddelde van de 3 weerhouden slotkoersen 50, ,58 -,45% 30% 57,40% 0 % 37,50 % 7,75 % De begunstigde krijgt op einddatum 00 % van zijn geïnvesteerde nettopremie, maar geen meerwaarde. Dit betekent een actuarieel rendement van -0,38 % 2. 00% van zijn geïnvesteerde nettopremie + een meerwaarde van 37,50 %, dit betekent een actuarieel rendement van 3,2 % % van zijn geïnvesteerde nettopremie + een meerwaarde van 7,75 %, dit betekent een actuarieel rendement van 5,79 % 2. Exclusief taks en instapkosten. 2 Exclusief taks, maar instapkosten inbegrepen. Gratis uitgebreide overlijdensdekking Als u een contract AG Protect+ Ethical Europe Equity Index onderschrijft krijgt u bovendien een gratis uitgebreide overlijdensdekking. Dat maakt deze belegging een geschikt instrument voor successieplanning. Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van het contract, wordt de nettopremie die werd geïnvesteerd in haar totaliteit uitbetaald aan de begunstigden, als aan volgende voorwaarden werd voldaan: de verzekerde was bij het sluiten van het contract nog geen 68 jaar, de verzekerde was nog geen 70 jaar op het moment van overlijden, het totaal van de gestorte nettopremies in de contracten AG Protect+ afgesloten op het hoofd van dezelfde verzekerde bedraagt niet meer dan euro. Indien door een tegenvallende prestatie van de index Ethical Europe Equity, de waarde van het contract op het moment van overlijden van de verzekerde kleiner zou zijn dan de geïnvesteerde nettopremie, wordt deze nettopremie toch uitbetaald aan de begunstigden, dankzij de uitgebreide overlijdensdekking! Wat met de fiscaliteit? U betaalt geen roerende voorheffing op de eventuele meerwaarde die u ontvangt op einddatum, noch op de eventuele uitbetaling van een overlijdenskapitaal, conform de fiscale wetgeving van kracht op 0/0/204 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. De premietaks bedraagt 2 %. Deze beleggingsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.

6 Wat zijn de risico s van deze belegging? Kredietrisico: de bescherming van de nettopremie op de einddatum wordt geregeld via een depot van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis NV. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van die onderneming. Bij een faling of wanbetaling van deze financiële instelling loopt u dus het risico uw kapitaal op de einddatum niet volledig terug te krijgen. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven. Beleggingsrisico: er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling van het grootste deel van het rendement van het depot bij BNP Paribas Fortis NV, via swapcontracten met gespecialiseerde financiële partners. AG Insurance staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is tot een betalingsverplichting in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringnemer. De tegenpartijen die gehouden zijn tot een betalingsplicht ten gunste van het fonds, beschikken op het ogenblik van het aangaan van de contracten minimaal over een rating Investment Grade (minimaal Baa3 bij Moody s, BBB bij Standard & Poor s en BBB bij Fitch). Liquiditeitsrisico: uitzonderlijk zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden. Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd. U draagt op elk moment het volledige financiële risico. De eenheidswaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde vooraleer de einddatum bereikt is. Daaruit volgt dat u zich ervan bewust moet zijn dat u bij een eventuele afkoop vóór de einddatum mogelijk niet uw volledige geïnvesteerde nettopremie terugkrijgt. De kapitaalsbescherming wordt immers op eindvervaldag geboden. Technische kenmerken van AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Omschrijving Inschrijving AG Protect+ Ethical Europe Equity Index is een individuele levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) van AG Insurance. Betrokken partijen: Verzekerde = de verzekeringnemer. Begunstigde bij leven van de verzekerde = naar keuze. Verzekeraar = AG Insurance nv. Begunstigde bij overlijden van de verzekerde = naar keuze. Inschrijvingsperiode: van 6 januari tot en met 2 februari 204 (uitgezonderd vervroegde afsluiting). Geen bijkomende stortingen mogelijk na de inschrijvingsperiode. Uiterste betaaldatum: 7 maart 204. Nettobelegging: minimaal 2500 EUR (exclusief taks en instapkosten). Eenheidswaarde: 00 EUR.

7 Kosten en taksen Fiscaliteit Garanties Rendement Instapkosten: maximaal 3,5 %. Beheerskosten: maximaal,40 % op jaarbasis (begrepen in de eenheidswaarde). Uitstapkosten: geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. De afkoopvergoeding bedraagt %. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het einde van het contract. De fiscale aspecten van deze belegging vindt u eerder terug in deze brochure, onder de rubriek Wat met de fiscaliteit? Waarborgen bij leven: aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid op de einddatum. Waarborgen bij overlijden: de geïnvesteerde nettopremie tot de datum van oprichting van het fonds, vervolgens het aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de eenheid met, onder bepaalde voorwaarden (zie Gratis uitgebreide overlijdensdekking ), een minimale waarde van 00 EUR per eenheid. Er is geen gewaarborgd eindrendement. Het eindrendement is afhankelijk van de gerealiseerde meerwaarde van het fonds AG Protect+ Ethical Europe Equity Index. Fonds AG Protect+ Ethical Europe Equity Index: Aanvangsdatum van het fonds: 4 maart 204. Einddatum van het fonds: 4 maart Doel van het fonds: de geïnvesteerde nettopremie (exclusief taks en instapkosten) op de einddatum beschermen tegen 00 % en een mogelijke meerwaarde realiseren die 25 % bedraagt van de positieve evolutie van de index Ethical Europe Equity. Beginwaarde van de index: slotkoers op 4 maart 204. Eindwaarde van de index: rekenkundig gemiddelde van 3 prestaties van de index op 3 vooraf bepaalde observatiedata tussen 28 augustus 2020 en 28 februari Risicoklasse van het fonds AG Protect+ Ethical Europe Equity Index op 6 januari 204 wordt geschat op III, op een schaal van 0 tot VI (waarbij VI staat voor het hoogste risico). De risicoklasse wordt ieder jaar herzien en kan dus evolueren in de tijd. AG Insurance behoudt zich in bepaalde omstandigheden het recht voor om het fonds AG Protect+Ethical Europe Equity Index voor de voorziene einddatum te vereffenen, alsook om het beheersreglement volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In het beheersreglement vindt u meer informatie over deze mogelijkheid en wat ze inhoudt voor de verzekeringnemer. Op verzekert AG Insurance een maandelijkse opvolging van de evolutie van AG Protect+ Ethical Europe Equity Index. Als er in de toekomst belangrijke wijzigingen zouden zijn van het risicoprofiel of de waarde van AG Protect+ Ethical Europe Equity Index, dan vindt u die daar ook terug.

8 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Inschrijven? Neem contact op met uw makelaar. Samen kunnen jullie nagaan of deze belegging geschikt is voor uw profiel en maken jullie de beste keuze! Uw makelaar Dit document bevat algemene informatie. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden gratis verkrijgbaar bij uw makelaar of te raadplegen op AG Insurance sa nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Verantwoordelijke uitgever: Johan Adriaen N

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Februari 2015

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 GELDIG OP 10/04/2015 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico

AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico AG Fund+ Kies voor potentieel en beperk uw risico AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en waarmee

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

ERGO Life Euro Equities

ERGO Life Euro Equities ERGO Life Euro Equities n Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale n Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 FLASH INVEST April 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 8 jaar Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie