Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden"

Transcriptie

1 Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze uit een breed gamma van met elk een eigen beleggingspolitiek en potentieel rendement. Bij deze wordt voornamelijk belegd in aandelen, obligaties, liquiditeiten, vastgoed of een specifieke combinatie ervan. Omwille van de risico s verbonden aan beleggings, is Fidea Flexinvest een lange-termijn-beleggingsverzekering. Bij lijden wordt de reserve uitgekeerd en bestaat er de mogelijkheid een aanvullende lijdensdekking op te nemen. Men kiest zelf de begunstigde die bij lijden het opgebouwde vermogen ontvangt. Deze verzekering richt zich tot mensen die hun geld willen beleggen in waarvan de risico s zijn beschreven in de rubriek. Fidea Flexinvest biedt bovendien een belangrijke flexibiliteit. De keuze kan steeds worden herzien of bijgestuurd, men kan opteren voor éénmalige of regelmatige stortingen en het vermogen blijft steeds beschikbaar. Men kan steeds de volledige som, of een deel ervan, opvragen (of zelfs vaste bedragen regelmatig gespreid een bepaalde periode) en vragen om de aanvullende waarborgen aan te passen aan de omstandigheden. Waarborgen 2 Hoofdwaarborg Uitkering van de reserve bij lijden Aanvullende waarborgen: De reserve, uitgekeerd bij lijden, kan -mits betaling van de toepasselijke premies- worden aangevuld: Bij lijden: tot een bepaald kapitaal (minimum euro) met een bepaald kapitaal (minimum euro) met een bepaald percentage (minimum euro) Bij lijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering lijden Doelgroep Fidea Flexinvest is een tak 23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. De doelgroep voor deze is zeer uiteenlopend. De gaan van zeer defensief tot zeer dynamisch. 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 01/07/ Een tabel met de premievoeten voor de dekking van het lijdensrisico kan kosteloos verkregen worden bij de tussenpersonen. 1

2 Fondsnaam Aard van het fonds Beleggingspolitiek/ samenstelling Risicoprofiel Risico klasse 3 Defensive obligaties, aangevuld met een beperkt % aandelen Defensief 2 Neutral Gemengde aandelen en obligaties, evenwichtig verdeeld Dynamisch 3 Dynamic aandelen en obligaties, evenwichtig verdeeld Dynamisch 3 Top 5 Sector World Equities Aandelen aandelen, verdeeld een aantal (5-tal) sectoren met de beste groeivooruitzichten aandelen Dynamisch 5 Dynamisch 5 European Equities Europees gespreide portefeuille, hoofdzakelijk aandelen Dynamisch 4 Fondsen European Bonds Europees gespreide portefeuille, hoofdzakelijk obligaties Defensief 1 Medium Obligatie Portefeuille van roerende waarden, bij voorkeur obligaties uitgedrukt in euro, zodanig dat de gemiddelde restlooptijd van de portefeuille ongeveer 3 jaar bedraagt Defensief 0 Cash Liquiditeit fonds Gespreide portefeuille (in EUR), hoofdzakelijk liquiditeiten, kortlopende termijnrekeningen, kortlopende obligaties, geldmarktinstrumenten Zeer defensief 0 3 Er zijn 7 risicoklassen waarbij klasse 0 het laagste risico aangeeft en klasse 6 het hoogste. Beleggingsdoelstelling De binnen Fidea Flexinvest hebben als doel een zo hoog mogelijk rendement na te streven, zonder dat er minima zijn vooropgesteld voor de inventariswaarde Verdeelsleutel De verdeelsleutel voor toekomstige stortingen kan op elk ogenblik worden gewijzigd. Uit bovenstaand aanbod kunnen gelijktijdig maximaal 5 worden gekozen. De bovenvermelde worden beheerd door KBC Asset Management. Rendement Het rendement is afhankelijk van de beleggingsresultaten en de waarde-evolutie van de. Door de verzekeringsonderneming wordt geen rendementsgarantie gegeven en 2

3 de waarde van de reserve kan dan ook schommelen in de tijd. Het financiële risico dat hiermee verbonden is, wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Winstdeelname is niet van toepassing. 1 jaar Rendementen* 3 jaar 5 jaar 10 jaar sedert start Cash 0,38% 2,02% 2,27% 2,24% 2,18% Defensive 6,52% 0,47% 1,30% 1,32% 1,45% Dynamic 12,82% -3,97% -1,34% -1,38% 0,38% Neutral 9,71% -1,82% 0,22% 0,13% 1,04% Rendement uit verleden Medium -0,02% 2,87% 2,27% 2,32% European Bonds 1,25% 2,35% 1,49% 3,40% 3,60% European Equities 7,51% -11,04% -4,26% -3,94% -3,64% World Equities 17,95% -5,35% -2,96% -4,64% Top 5 Sector 16,68% -4,10% -1,26% -4,75% -1,30% * Rendementen worden uitgedrukt op jaarbasis. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de rendementen rekenen we respectievelijk terug van 31/12/2010 met 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en tot de startdatum. Het rendement is gebaseerd op de evolutie van de netto inventariswaarde per eenheid van de betrokken. 3

4 Kosten Instapkosten 3 % per storting (wordt afgetrokken van het intekenbedrag) Beheerskosten Voor bovenvermelde bedraagt het toepasselijke beheerloon maximum 1,2 % op jaarbasis per fonds. De verzekeringsonderneming behoudt zich het recht voor, het beheerloon van de te allen tijde aan te passen. Momenteel wordt effectief 0,50 % op jaarbasis per fonds aangerekend, behalve voor volgende (tussen haakjes de effectieve percentages op jaarbasis): Fidea Flexinvest Cash: (0,20 %) en Fidea Flexinvest Medium (0,20%). Voor die beleggen in andere onderliggende, kan er bij deze onderliggende tevens een beheersvergoeding van toepassing zijn. Deze beheerskosten zitten reeds vervat in de inventariswaarde. Afkoopvergoeding 1% gedurende de eerste 6 jaar, nadien géén Kosten bij dracht van (= Kosten bij wisseling). Dit is éénmaal per kalenderjaar gratis, nadien wordt 1 % gerekend op het gedragen bedrag (maximum 123 euro). Toetreding/ Inschrijving Looptijd Inventariswaarde - 0p elk ogenblik - De omzetting in eenheden gebeurt volgens de inventariswaarde van ten laatste de derde bankwerkdag volgend op de ontvangst van de premiestortingen door de verzekeraar. - De verzekering eindigt bij het lijden van de verzekerde - Onbepaalde duur - De keuze van de moet steeds gebeuren vanuit een lange-termijnbeleggingsperspectief en in eenstemming met het vooropgestelde risicoprofiel van de klant (van zeer defensief tot zeer dynamisch). - De inventariswaarde wordt elke bankwerkdag bepaald - De waarde van de Fidea Flexinvest beleggings wordt iedere bankwerkdag berekend en ter indicatieve titel in de pers bekendgemaakt Capital formule (beleggingsformule met vrije stortingen) Premie minimumstorting: euro (inclusief taks) Bijkomende stortingen minimum euro (inclusief taks) Budget formule (spaarformule met regelmatige stortingen) minimum 49 euro per maand (inclusief taks) 4

5 Fiscaliteit Geen fiscaal voordeel op de premies. Geen roerende voorheffing Belgische rijksinwoners zijn voor nieuwe stortingen onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1%, voor rechtspersonen bedraagt dit percentage 4,4% Gedeeltelijke afkoop/ opname minimum euro per opvraging er moet minimum euro belegd blijven uittredingskosten: 1 % gedurende de eerste 6 jaar, nadien géén Geplande gedeeltelijke afkoop Afkoop/ Opname Geplande gedeeltelijke afkoop: meerdere opvragingen in één keer aanvragen de reserve bij de eerste gedeeltelijke opvraging moet minimum euro bedragen. Frequentie: maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks opgevraagd bedrag: minimum: 245 euro maximum: [reserve / (6 x aantal jaarlijkse opvragingen)] Looptijd per aanvraag: max. drie jaar Afkoopvergoeding: géén er moet minimum euro belegd blijven Volledige afkoop/ opname Er kan op ieder moment gegaan worden tot een volledige afkoop 1% afkoopvergoeding gedurende de eerste 6 jaar, nadien géén Overdracht van Informatie (= wissel): Men kan op elk moment de reeds opgebouwde reserve herverdelen de beschikbare. Dit is éénmaal per kalenderjaar gratis, nadien wordt 1 % gerekend op het gedragen bedrag (maximum 123 euro). Voor elke storting vanaf euro ontvangt de verzekeringnemer een bevestigingsbrief. Één maal per jaar ontvangt u een uittreksel waarin u uitvoerig uw beleggingsverzekering wordt geïnformeerd. De integrale tekst van het beheersreglement kan kosteloos verkregen worden bij de Fidea-bemiddelaar. 5

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

beleggingsfonds boost invest

beleggingsfonds boost invest beleggingsfonds boost invest Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias Leven - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0662,

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Reglement Scala Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsen Beleggingsen van de Tak 23 Inhoudsopgave Deel 1 1.1. Algemene beschrijving van de en 3 1.2. van de en 3 1.3. Eenheidswaarde 3 1.3.1. Verwerking

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Wegwijzer KapitaalPlan

Wegwijzer KapitaalPlan Wegwijzer KapitaalPlan Over de Wegwijzer KapitaalPlan In deze Wegwijzer KapitaalPlan vindt u algemene informatie over het product KapitaalPlan van MoneyMaxx België. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie