TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING"

Transcriptie

1 TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering op 8 jaar en een dag gekoppeld aan een beleggingsfonds, dat belegt in Euro Medium Term Notes Corporate 25 (EMTN) (4)(7). Société Générale XS Garantie m.b.t. EMTN (4) Société Générale S.A. (Moody s Aa2, Standard & Poor s A+) (2) Verzekeringsonderneming Kosten Beheerskosten Vergoeding ten laste van de EMTN (4) Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Valuta Premietaks Roerende voorheffing Argenta Assuranties nv Geen instapkosten; Geen uitstapkosten op eindvervaldag (wel kost bij vervroegde afkoop: zie beheersreglement); Geen beurstaks. Er zijn geen beheerskosten ten laste van het intern fonds Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. Argenta Assuranties nv ontvangt elk trimester een recurrente vergoeding van Société Générale S.A. Deze bedraagt maximaal 1,50 % van de netto-inventariswaarde op jaarbasis. 8 jaar en een dag EUR Verzekeringstaks van 1,1 % op de premie Er dient geen roerende voorheffing betaald te worden bij vereffening op de eindvervaldag. Premiestortingen Minimaal 2.400,00 Euro. Hogere premiestortingen mogelijk met een veelvoud van 100,00 Euro (3) (2.500 euro, euro,...). Bijstortingen zijn niet mogelijk. Oprichtingsdatum intern fonds Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 18/10/2010 Emissiedatum EMTN (4) 25/10/2010, d.i. de datum waarop het intern fonds Kap B4 Corporate 25 in de EMTN (4) belegt. Einddatum EMTN (4) 10/10/2018 Einddatum intern fonds Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 18/10/2018 Inschrijvingsperiode van de verzekering 25/08/ /10/2010 Kapitaalbescherming 100 % op de eindvervaldag van de verzekering (2) (exclusief premietaks) (3)(6) Onderliggende waarde van de EMTN (4) Referentiekorf van 25 internationale bedrijven zoals gedefinieerd op pagina 4 Risicoklasse Kapitaal bij overlijden Risicoklasse 1, geressorteerd op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico), gebaseerd op de jaarlijkse volatiliteit. Reserve van de verzekering op datum van overlijden (zonder kosten en toepasbare fiscaliteit) (3)(6). Er is geen kapitaalbescherming in geval van overlijden. Voordelen van de belegging in de EMTN (4) Een kapitaalbescherming van 100 % (2) op de eindvervaldag van de verzekering. Als geen enkel bedrijf uit de referentiekorf door een kredietgebeurtenis getroffen wordt (zoals gedefinieerd op pagina 4 van deze brochure), geniet de begunstigde van de verzekering van een coupon van 48 % op de eindvervaldag. Dit stemt overeen met een jaarlijks rendement van 5,02 %. U betaalt geen roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering. Het jokermechanisme biedt een unieke bescherming en laat toe dat maximaal twee bedrijven door een kredietgebeurtenis worden getroffen zonder dat dit de coupon op de eindvervaldag van de verzekering beïnvloedt. Een diversifieerde belegging in een korf van 25 internationale bedrijven. Nadelen van de belegging in de EMTN (4) U moet weten dat de waarde van de verzekering tijdens haar levensduur lager kan zijn dan het bedrag van het gegarandeerde kapitaal op de eindvervaldag. Enkele bedrijven uit de referentiekorf beschikken niet over een rating. De laagste rating in de referentiekorf toegekend door Moody s is B2, de laagste rating in de referentiekorf toegekend door S&P is B. Als er binnen de referentiekorf meer dan twee kredietgebeurtenissen plaatsvinden, vermindert de coupon op de eindvervaldag. Vanaf zes kredietgebeurtenissen wordt er op de eindvervaldag geen coupon uitbetaald.

2 Argenta Assuranties nv is als verzekeringsonderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen. Dit document omvat enkel productinformatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Het houdt geen voorstel in tot het sluiten van de verzekering, noch een voorstel, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende gestructureerde obligaties. (1) Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 is een tak 23 product van Argenta Assuranties nv. Tak 23 producten zijn levensverzekeringen waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Argenta Assuranties nv geeft geen garanties inzake kapitaalbescherming of rendement van de verzekering. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Raadpleeg de algemene voorwaarden (ref. DW08053/N), de bijzondere voorwaarden, het beheersreglement en de financiële informatiefiche van Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25, verkrijgbaar in uw Argenta kantoor of op (2) Er is kapitaalbescherming op de eindvervaldag van de verzekering: op de eindvervaldag van de verzekering wordt minimaal de premie (exclusief de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1%) weer uitgekeerd. Deze kapitaalbescherming vloeit voort uit het feit dat de premies (exclusief de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1%), die na afhouding van de premietaks van 1,1 % - door het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 in de EMTN Corporate 25 met een terugbetaling van minstens 100 % van de uitgifteprijs op eindvervaldag van de EMTN Corporate 25 worden belegd, op de eindvervaldag van de verzekering minstens volledig worden terugbetaald, indien de emittent van de EMTN Corporate 25 zijn verbintenissen nakomt. Société Générale S.A. garandeert de nakoming van de verbintenissen van de emittent van de EMTN (4). De kredietwaardigheid van Société Générale S.A. is A+ (Standard & Poor s) en Aa2 (Moody s). Het rendement van de verzekering is afhankelijk van het rendement van de belegging door het intern fonds in de EMTN Corporate 25. Op de eindvervaldag van de verzekering (tevens de eindvervaldag van de EMTN Corporate 25 ) wordt maximaal 148 % van de premies, die na afhouding van de premietaks van 1,1 % - door het intern fonds in de EMTN Corporate 25 werden belegd, uitgekeerd, indien de emittent van de EMTN Corporate 25 zijn verbintenissen - die worden gegarandeerd door Société Générale S.A. - nakomt. Het financiële risico van de belegging door het intern fonds in de EMTN Corporate 25 wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De kapitaalbescherming, noch het rendement, worden gegarandeerd door Argenta Assuranties nv. De verzekeringnemer draagt door de belegging van de premie in de verzekering tevens een kredietrisico in geval van faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv. In voorkomend geval zal er op de eindvervaldag geen kapitaalbescherming zijn, zelfs indien de emittent van de EMTN Corporate 25 en Société Générale SA hun verplichtingen nakomen. De verzekeringnemer loopt dan het risico dat de uitgekeerde waarde lager is dan de geïnvesteerde premie. Er is geen kapitaalbescherming in geval van vervroegde afkoop van de verzekering of in geval van beëindiging van de verzekering als gevolg van overlijden. In deze gevallen wordt de reserve van de verzekering uitgekeerd, berekend aan de hand van de inventariswaarde van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 die op die dag van toepassing is. (3) De premies zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1%. (4) De activa van het beleggingsfonds Argenta Fund Plan Corporate 25 gekoppeld aan Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 worden geïnvesteerd in de EMTN Corporate 25 (i.e. gestructureerde obligaties uitgegeven door Société Générale S.A.). U vindt hierover meer informatie in het prospectus en finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN verkrijgbaar op aanvraag in uw Argenta-kantoor. (5) De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de EMTN te beschrijven. Ze vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en hebben geen contractuele waarde. Het hoofdstuk Illustratie mechanisme van de EMTN (4) en het gevolg op het rendement van de verzekering (2) in deze brochure beschrijft uitsluitend de technische en financiële kenmerken van de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. (6) Gelieve de fiscale informatie in bijlage van de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 te raadplegen. (7) De in deze brochure beschreven EMTN zijn een waarde die staat voor de rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. Deze brochure behelst geen offerte voor het sluiten van een levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. De voorwaarden voor het sluiten van genoemde verzekering en het functioneren van de rekeneenheid worden uitgebreid beschreven in de algemene voorwaarden en het beheersreglement. Bij de beleggingskeuze voor de premies, die in het kader van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 met de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds worden betaald, moet de verzekeringnemer zich bewust zijn van het eventuele risico dat de uitgekeerde waarde lager kan zijn dan de door hem ingelegde bedragen. Deze brochure behelst geen offerte, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende EMTN, die uitsluitend volgens de plaatselijk geldende voorschriften direct of indirect aan het publiek kunnen worden aangeboden. Uw Argenta-kantoorhouder tot uw dienst: Réalisation NSL Studio I (100222)

3 ARGENTA FUND PLAN Corporate 25 (1) 100 % kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag van de verzekering Looptijd: 8 jaar en 1 dag Een gespreide investering in een korf van 25 internationale bedrijven Potentieel rendement tot 48 % op de eindvervaldag (1)(2) Geen roerende voorheffing op de eindvervaldag Argenta Assuranties nv - Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen - btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 - Onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen - Adm. code 0858.

4 ARGENTA FUND PLAN CORPORATE 25 (1) Inleiding De wereldwijde financiële crisis heeft de kredietverstrekkingen en de beschikbare liquiditeit van verschillende ondernemingen negatief beïnvloed. Veel bedrijven geven nu obligaties aan historisch hoge intrestvoeten uit om hun financieringsbehoefte in te vullen en het vertrouwen van de investeerders te herstellen. Een investering in deze obligaties kan aantrekkelijk zijn, maar de toegang tot een dergelijke investering is voor de particuliere belegger vaak moeilijk. Daarom biedt Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) u de mogelijkheid om toch te profiteren van deze hoge intresten dankzij een gediversifieerde investering in een korf van 25 internationale bedrijven. Bovendien biedt Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) u 100 % kapitaalbescherming (2)(3) op de eindvervaldag van de verzekering. Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) is een tak 23-levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds dat belegt in Euro Medium Term Notes (EMTN) (4) uitgegeven door SGA Société Générale S.A. Een innoverende beleggingsopportuniteit op de solvabiliteit van de Amerikaanse en Europese bedrijvenmarkt Dankzij de onderliggende korf van 25 gerenommeerde bedrijven kunt u genieten van een deelname in verschillende sectoren en verschillende regio s aan interessante voorwaarden: Uw kapitaal is 100 % (2)(3) beschermd op de eindvervaldag van de verzekering. U investeert in een korf van 25 internationaal gerenommeerde bedrijven (zie pagina 4). Op de eindvervaldag van de verzekering behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt een coupon van 48 % als de bedrijven uit de korf (zie pagina 4) gedurende de looptijd van de EMTN (4) niet getroffen worden door een kredietgebeurtenis (zie pagina 4). Dankzij het jokermechanisme zal de coupon op de eindvervaldag slechts verminderen wanneer 3 of meer bedrijven door een kredietgebeurtenis getroffen worden. Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) is een tak 23-levensverzekering. U bepaalt vrij de begunstigde bij overlijden. OMSCHRIJVING VAN HET MECHANISME Als 0, 1 of zelfs 2 bedrijven uit de referentiekorf gedurende de looptijd van de EMTN (4) door een kredietgebeurtenis getroffen werden, behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt op de eindvervaldag van de EMTN (4) een coupon van 48 %. Op de eindvervaldag van de verzekering geniet de begunstigde van de verzekering dus van een rendement van 48 % (2). Als 3 tot 5 bedrijven uit de referentiekorf gedurende de looptijd van de EMTN (4) door een kredietgebeurtenis getroffen werden, behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt op de eindvervaldag van de EMTN (4) een coupon van 36 %, 24 % of 12 % (wanneer respectievelijk 3, 4 en 5 bedrijven door een kredietgebeurtenis getroffen worden). Op de eindvervaldag van de verzekering geniet de begunstigde van de verzekering dus van een rendement van 36 %, 24 % of 12 % (2) (wanneer respectievelijk 3, 4 en 5 bedrijven door een krediet- gebeurtenis getroffen worden). Als 6 of meer bedrijven uit de referentiekorf gedurende de looptijd van de EMTN (4) door een kredietgebeurtenis getroffen werden, behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt op de eindvervaldag van de EMTN (4) geen coupon. Op de eindvervaldag van de verzekering geniet de begunstigde van de verzekering dus enkel van de kapitaalbescherming van 100 % (2)(3). Aantal bedrijven dat door een kredietbegebeurtenis getroffen wordt Illustratie van het mechanisme (5) 12% 24% 36% 48% 48% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Terugbetaling van het kapitaal en coupon op de eindvervaldag Kapitaalbescherming van 100 % op de eindvervaldag van de EMTN (2)(4) Coupon op de eindvervaldag van de EMTN (2)(4) Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde van Argenta Fund Plan Corporate 25 (zonder premietaks en toepasbare fiscaliteit) 3)(6) : 100 % van de ingelegde premie (2) de potentiële coupon (exclusief premietaks) (3) (2) +

5 ILLUSTRATIE (5) MECHANISME VAN DE EMTN (4) EN HET GEVOLG OP HET RENDEMENT VAN DE VERZEKERING (2) (zonder kosten en zonder toepasbare fiscaliteit) (3)(6) Positief scenario : Maximaal 2 bedrijven worden getroffen door een kredietgebeurtenis Dankzij het jokermechanisme wordt het rendement op de eindvervaldag van de verzekering niet beïnvloed door deze eerste twee kredietgebeurtenissen. +48% Terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag van de verzekering: 148 % Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Tijdens de volledige looptijd van de EMTN (4) (tussen de uitgiftedatum van de EMTN (4) en 4 werkdagen voor de eindvervaldag van de EMTN (4) ) worden maximaal 2 bedrijven getroffen door een kredietgebeurtenis. Op de eindvervaldag van het verzekeringscontract ontvangt de begunstigde van de verzekering 100 % + een rendement van 48 %, ofwel 148,00 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (2)(3). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 5,02 %, vrijgesteld van enige roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering. Neutraal scenario : Vier bedrijven worden getroffen door een kredietgebeurtenis Dankzij het jokermechanisme wordt het rendement op de eindvervaldag van de verzekering niet beïnvloed door deze eerste twee kredietgebeurtenissen. +24% Terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag van de verzekering: 124 % Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Tijdens de volledige looptijd van de EMTN (4) (tussen de uitgiftedatum van de EMTN (4) en 4 werkdagen voor de eindvervaldag van de EMTN (4) ) worden 4 bedrijven getroffen door een kredietgebeurtenis. Op de eindvervaldag van het verzekeringscontract ontvangt de begunstigde van de verzekering 100 % + een rendement van 24 %, ofwel 124,00 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (2)(3). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 2,72 %, vrijgesteld van enige roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering. Negatief scenario : Zes of meer bedrijven worden getroffen door een kredietgebeurtenis Terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag van de verzekering: 100 % Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Tijdens de volledige looptijd van de EMTN (4) (tussen de uitgiftedatum van de EMTN (4) en 4 werkdagen voor de eindvervaldag van de EMTN (4) ) worden 6 of meer bedrijven (in dit voorbeeld 9 bedrijven) getroffen door een kredietgebeurtenis. Op de eindvervaldag van het verzekeringscontract ontvangt de begunstigde van de verzekering geen coupon. De begunstigde van de verzekering ontvangt 100 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (2)(3). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 0 %, vrijgesteld van enige roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering.

6 EEN KORF VAN 25 ZORGVULDIG GESELECTEERDE BEDRIJVEN Bedrijf Land Sector Rating S&P Rating Moody's Alcan France SAS Frankrijk Staal NR NR Alcatel Lucent Frankrijk Telecommunicatie B B1 Alcoa Inc Verenigde Staten Grondstoffen BBB- Baa3 ArcelorMittal Luxemburg Staal BBB Baa3 Avis Budget Car Rental LLC Verenigde Staten Transport B+ NR British Airways PLC Verenigd Koninkrijk Luchtvaart BB- B1 Cable & Wireless LTD Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie NR NR Continental AG Duitsland Automobiel B B1 Dean Foods Co Verenigde Staten Distributie BB- Ba3 Dole Food Co Inc Verenigde Staten Distributie B B1 DSG International PLC Verenigd Koninkrijk Distributie NR Ba3 Fiat SPA Italië Automobiel BB+ Ba1 Heidelbergcement AG Duitsland Bouw BB- Ba3 Hertz Corp (The) Verenigde Staten Automobiel B NR Hilton Hotels Corp Verenigde Staten Hotellerie NR NR Levi Strauss & Co Verenigde Staten Distributie B+ B2 ProLogis Verenigde Staten Immobiliën BBB- Baa2 Rallye Frankrijk Distributie NR NR Rhodia Frankrijk Chemie BB- Ba3 Saks Inc Verenigde Staten Distributie B+ B2 Sol Melia SA Spanje Hotellerie NR NR Solvay SA België Chemie A A3 Tesoro Corp Verenigde Staten Olie/Gas BB+ Ba1 UPC Holding BV Nederland Telecommunicatie B+ B2 Virgin Media Finance PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie BB- Ba3 DEFINITIE VAN EEN KREDIETGEBEURTENIS Bron: Bloomberg op 05/08/2010 ISDA (International Swaps and Derivatives Association) is een vereniging die de belangrijkste spelers op het vlak van afgeleide producten samenbrengt (www.isda.org). ISDA bepaalt onder meer de 3 soorten tekortkomingen die als kredietgebeurtenis gedefinieerd kunnen worden: faillissement, wanbetaling en herstructurering. Onderstaande voorwaarden zijn indicatief, maar niet volledig. U kunt de volledige definitie van een kredietgebeurtenis en de finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN (4) die bepalen welke kredietgebeurtenissen in het bijzonder in aanmerking worden genomen voor ieder van de betrokken bedrijven uit de referentiekorf op eenvoudig verzoek opvragen in uw Argenta-kantoor. Faillissement Elk administratief document, elke verklaring, actie of beslissing die bevestigt dat een bedrijf haar verplichtingen niet meer kan nakomen of een bijeenkomst van de bevoegde instanties van een bedrijf om zich over een resolutie uit te spreken betreffende de ontbinding (behalve via fusie), liquidatie, of het neerleggen van de balans. Wanbetaling Niet-naleving door een bedrijf van een betalingsverplichting voor een of meer obligaties, na het verstrijken van de uitsteltermijn die van toepassing is, voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk is aan de wanbetalingsdrempel ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta). Herstructurering Elke vermindering van de rente, van het bedrag van de coupon of de hoofdsom die verschuldigd is; elk uitstel van de vervaldag; elke verlaging van het prioriteitsniveau van de betaling van een obligatie of elke wijziging van valuta of van samenstelling, die betrekking heeft op een of meer obligaties voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk is aan de drempel van tekortkoming ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta), en die niet is opgenomen in de modaliteiten van de betrokken obligatie.

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Februari 2015

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: HSBC Bank plc, London (Website Prospectus van de Emittent: http://www.hsbc.com/investor-relations/fixed-incomesecurities/issuance-programmes) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie