TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING"

Transcriptie

1 TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering op 8 jaar en een dag gekoppeld aan een beleggingsfonds, dat belegt in Euro Medium Term Notes Corporate 25 (EMTN) (4)(7). Société Générale XS Garantie m.b.t. EMTN (4) Société Générale S.A. (Moody s Aa2, Standard & Poor s A+) (2) Verzekeringsonderneming Kosten Beheerskosten Vergoeding ten laste van de EMTN (4) Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Valuta Premietaks Roerende voorheffing Argenta Assuranties nv Geen instapkosten; Geen uitstapkosten op eindvervaldag (wel kost bij vervroegde afkoop: zie beheersreglement); Geen beurstaks. Er zijn geen beheerskosten ten laste van het intern fonds Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. Argenta Assuranties nv ontvangt elk trimester een recurrente vergoeding van Société Générale S.A. Deze bedraagt maximaal 1,50 % van de netto-inventariswaarde op jaarbasis. 8 jaar en een dag EUR Verzekeringstaks van 1,1 % op de premie Er dient geen roerende voorheffing betaald te worden bij vereffening op de eindvervaldag. Premiestortingen Minimaal 2.400,00 Euro. Hogere premiestortingen mogelijk met een veelvoud van 100,00 Euro (3) (2.500 euro, euro,...). Bijstortingen zijn niet mogelijk. Oprichtingsdatum intern fonds Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 18/10/2010 Emissiedatum EMTN (4) 25/10/2010, d.i. de datum waarop het intern fonds Kap B4 Corporate 25 in de EMTN (4) belegt. Einddatum EMTN (4) 10/10/2018 Einddatum intern fonds Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 18/10/2018 Inschrijvingsperiode van de verzekering 25/08/ /10/2010 Kapitaalbescherming 100 % op de eindvervaldag van de verzekering (2) (exclusief premietaks) (3)(6) Onderliggende waarde van de EMTN (4) Referentiekorf van 25 internationale bedrijven zoals gedefinieerd op pagina 4 Risicoklasse Kapitaal bij overlijden Risicoklasse 1, geressorteerd op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico), gebaseerd op de jaarlijkse volatiliteit. Reserve van de verzekering op datum van overlijden (zonder kosten en toepasbare fiscaliteit) (3)(6). Er is geen kapitaalbescherming in geval van overlijden. Voordelen van de belegging in de EMTN (4) Een kapitaalbescherming van 100 % (2) op de eindvervaldag van de verzekering. Als geen enkel bedrijf uit de referentiekorf door een kredietgebeurtenis getroffen wordt (zoals gedefinieerd op pagina 4 van deze brochure), geniet de begunstigde van de verzekering van een coupon van 48 % op de eindvervaldag. Dit stemt overeen met een jaarlijks rendement van 5,02 %. U betaalt geen roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering. Het jokermechanisme biedt een unieke bescherming en laat toe dat maximaal twee bedrijven door een kredietgebeurtenis worden getroffen zonder dat dit de coupon op de eindvervaldag van de verzekering beïnvloedt. Een diversifieerde belegging in een korf van 25 internationale bedrijven. Nadelen van de belegging in de EMTN (4) U moet weten dat de waarde van de verzekering tijdens haar levensduur lager kan zijn dan het bedrag van het gegarandeerde kapitaal op de eindvervaldag. Enkele bedrijven uit de referentiekorf beschikken niet over een rating. De laagste rating in de referentiekorf toegekend door Moody s is B2, de laagste rating in de referentiekorf toegekend door S&P is B. Als er binnen de referentiekorf meer dan twee kredietgebeurtenissen plaatsvinden, vermindert de coupon op de eindvervaldag. Vanaf zes kredietgebeurtenissen wordt er op de eindvervaldag geen coupon uitbetaald.

2 Argenta Assuranties nv is als verzekeringsonderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen. Dit document omvat enkel productinformatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Het houdt geen voorstel in tot het sluiten van de verzekering, noch een voorstel, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende gestructureerde obligaties. (1) Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 is een tak 23 product van Argenta Assuranties nv. Tak 23 producten zijn levensverzekeringen waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Argenta Assuranties nv geeft geen garanties inzake kapitaalbescherming of rendement van de verzekering. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Raadpleeg de algemene voorwaarden (ref. DW08053/N), de bijzondere voorwaarden, het beheersreglement en de financiële informatiefiche van Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25, verkrijgbaar in uw Argenta kantoor of op (2) Er is kapitaalbescherming op de eindvervaldag van de verzekering: op de eindvervaldag van de verzekering wordt minimaal de premie (exclusief de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1%) weer uitgekeerd. Deze kapitaalbescherming vloeit voort uit het feit dat de premies (exclusief de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1%), die na afhouding van de premietaks van 1,1 % - door het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 in de EMTN Corporate 25 met een terugbetaling van minstens 100 % van de uitgifteprijs op eindvervaldag van de EMTN Corporate 25 worden belegd, op de eindvervaldag van de verzekering minstens volledig worden terugbetaald, indien de emittent van de EMTN Corporate 25 zijn verbintenissen nakomt. Société Générale S.A. garandeert de nakoming van de verbintenissen van de emittent van de EMTN (4). De kredietwaardigheid van Société Générale S.A. is A+ (Standard & Poor s) en Aa2 (Moody s). Het rendement van de verzekering is afhankelijk van het rendement van de belegging door het intern fonds in de EMTN Corporate 25. Op de eindvervaldag van de verzekering (tevens de eindvervaldag van de EMTN Corporate 25 ) wordt maximaal 148 % van de premies, die na afhouding van de premietaks van 1,1 % - door het intern fonds in de EMTN Corporate 25 werden belegd, uitgekeerd, indien de emittent van de EMTN Corporate 25 zijn verbintenissen - die worden gegarandeerd door Société Générale S.A. - nakomt. Het financiële risico van de belegging door het intern fonds in de EMTN Corporate 25 wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De kapitaalbescherming, noch het rendement, worden gegarandeerd door Argenta Assuranties nv. De verzekeringnemer draagt door de belegging van de premie in de verzekering tevens een kredietrisico in geval van faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv. In voorkomend geval zal er op de eindvervaldag geen kapitaalbescherming zijn, zelfs indien de emittent van de EMTN Corporate 25 en Société Générale SA hun verplichtingen nakomen. De verzekeringnemer loopt dan het risico dat de uitgekeerde waarde lager is dan de geïnvesteerde premie. Er is geen kapitaalbescherming in geval van vervroegde afkoop van de verzekering of in geval van beëindiging van de verzekering als gevolg van overlijden. In deze gevallen wordt de reserve van de verzekering uitgekeerd, berekend aan de hand van de inventariswaarde van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 die op die dag van toepassing is. (3) De premies zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1%. (4) De activa van het beleggingsfonds Argenta Fund Plan Corporate 25 gekoppeld aan Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 worden geïnvesteerd in de EMTN Corporate 25 (i.e. gestructureerde obligaties uitgegeven door Société Générale S.A.). U vindt hierover meer informatie in het prospectus en finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN verkrijgbaar op aanvraag in uw Argenta-kantoor. (5) De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de EMTN te beschrijven. Ze vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en hebben geen contractuele waarde. Het hoofdstuk Illustratie mechanisme van de EMTN (4) en het gevolg op het rendement van de verzekering (2) in deze brochure beschrijft uitsluitend de technische en financiële kenmerken van de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. (6) Gelieve de fiscale informatie in bijlage van de financiële infofiche van Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 te raadplegen. (7) De in deze brochure beschreven EMTN zijn een waarde die staat voor de rekeneenheid van het intern fonds van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. Deze brochure behelst geen offerte voor het sluiten van een levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25. De voorwaarden voor het sluiten van genoemde verzekering en het functioneren van de rekeneenheid worden uitgebreid beschreven in de algemene voorwaarden en het beheersreglement. Bij de beleggingskeuze voor de premies, die in het kader van de levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 met de EMTN als rekeneenheid van het intern fonds worden betaald, moet de verzekeringnemer zich bewust zijn van het eventuele risico dat de uitgekeerde waarde lager kan zijn dan de door hem ingelegde bedragen. Deze brochure behelst geen offerte, aanbeveling, uitnodiging of werving tot het nemen of kopen van de onderliggende EMTN, die uitsluitend volgens de plaatselijk geldende voorschriften direct of indirect aan het publiek kunnen worden aangeboden. Uw Argenta-kantoorhouder tot uw dienst: Réalisation NSL Studio I (100222)

3 ARGENTA FUND PLAN Corporate 25 (1) 100 % kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag van de verzekering Looptijd: 8 jaar en 1 dag Een gespreide investering in een korf van 25 internationale bedrijven Potentieel rendement tot 48 % op de eindvervaldag (1)(2) Geen roerende voorheffing op de eindvervaldag Argenta Assuranties nv - Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen - btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 - Onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen - Adm. code 0858.

4 ARGENTA FUND PLAN CORPORATE 25 (1) Inleiding De wereldwijde financiële crisis heeft de kredietverstrekkingen en de beschikbare liquiditeit van verschillende ondernemingen negatief beïnvloed. Veel bedrijven geven nu obligaties aan historisch hoge intrestvoeten uit om hun financieringsbehoefte in te vullen en het vertrouwen van de investeerders te herstellen. Een investering in deze obligaties kan aantrekkelijk zijn, maar de toegang tot een dergelijke investering is voor de particuliere belegger vaak moeilijk. Daarom biedt Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) u de mogelijkheid om toch te profiteren van deze hoge intresten dankzij een gediversifieerde investering in een korf van 25 internationale bedrijven. Bovendien biedt Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) u 100 % kapitaalbescherming (2)(3) op de eindvervaldag van de verzekering. Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) is een tak 23-levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds dat belegt in Euro Medium Term Notes (EMTN) (4) uitgegeven door SGA Société Générale S.A. Een innoverende beleggingsopportuniteit op de solvabiliteit van de Amerikaanse en Europese bedrijvenmarkt Dankzij de onderliggende korf van 25 gerenommeerde bedrijven kunt u genieten van een deelname in verschillende sectoren en verschillende regio s aan interessante voorwaarden: Uw kapitaal is 100 % (2)(3) beschermd op de eindvervaldag van de verzekering. U investeert in een korf van 25 internationaal gerenommeerde bedrijven (zie pagina 4). Op de eindvervaldag van de verzekering behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt een coupon van 48 % als de bedrijven uit de korf (zie pagina 4) gedurende de looptijd van de EMTN (4) niet getroffen worden door een kredietgebeurtenis (zie pagina 4). Dankzij het jokermechanisme zal de coupon op de eindvervaldag slechts verminderen wanneer 3 of meer bedrijven door een kredietgebeurtenis getroffen worden. Argenta Fund Plan Corporate 25 (1) is een tak 23-levensverzekering. U bepaalt vrij de begunstigde bij overlijden. OMSCHRIJVING VAN HET MECHANISME Als 0, 1 of zelfs 2 bedrijven uit de referentiekorf gedurende de looptijd van de EMTN (4) door een kredietgebeurtenis getroffen werden, behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt op de eindvervaldag van de EMTN (4) een coupon van 48 %. Op de eindvervaldag van de verzekering geniet de begunstigde van de verzekering dus van een rendement van 48 % (2). Als 3 tot 5 bedrijven uit de referentiekorf gedurende de looptijd van de EMTN (4) door een kredietgebeurtenis getroffen werden, behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt op de eindvervaldag van de EMTN (4) een coupon van 36 %, 24 % of 12 % (wanneer respectievelijk 3, 4 en 5 bedrijven door een kredietgebeurtenis getroffen worden). Op de eindvervaldag van de verzekering geniet de begunstigde van de verzekering dus van een rendement van 36 %, 24 % of 12 % (2) (wanneer respectievelijk 3, 4 en 5 bedrijven door een krediet- gebeurtenis getroffen worden). Als 6 of meer bedrijven uit de referentiekorf gedurende de looptijd van de EMTN (4) door een kredietgebeurtenis getroffen werden, behaalt het beleggingsfonds dat in de EMTN (4) belegt op de eindvervaldag van de EMTN (4) geen coupon. Op de eindvervaldag van de verzekering geniet de begunstigde van de verzekering dus enkel van de kapitaalbescherming van 100 % (2)(3). Aantal bedrijven dat door een kredietbegebeurtenis getroffen wordt Illustratie van het mechanisme (5) 12% 24% 36% 48% 48% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Terugbetaling van het kapitaal en coupon op de eindvervaldag Kapitaalbescherming van 100 % op de eindvervaldag van de EMTN (2)(4) Coupon op de eindvervaldag van de EMTN (2)(4) Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde van Argenta Fund Plan Corporate 25 (zonder premietaks en toepasbare fiscaliteit) 3)(6) : 100 % van de ingelegde premie (2) de potentiële coupon (exclusief premietaks) (3) (2) +

5 ILLUSTRATIE (5) MECHANISME VAN DE EMTN (4) EN HET GEVOLG OP HET RENDEMENT VAN DE VERZEKERING (2) (zonder kosten en zonder toepasbare fiscaliteit) (3)(6) Positief scenario : Maximaal 2 bedrijven worden getroffen door een kredietgebeurtenis Dankzij het jokermechanisme wordt het rendement op de eindvervaldag van de verzekering niet beïnvloed door deze eerste twee kredietgebeurtenissen. +48% Terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag van de verzekering: 148 % Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Tijdens de volledige looptijd van de EMTN (4) (tussen de uitgiftedatum van de EMTN (4) en 4 werkdagen voor de eindvervaldag van de EMTN (4) ) worden maximaal 2 bedrijven getroffen door een kredietgebeurtenis. Op de eindvervaldag van het verzekeringscontract ontvangt de begunstigde van de verzekering 100 % + een rendement van 48 %, ofwel 148,00 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (2)(3). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 5,02 %, vrijgesteld van enige roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering. Neutraal scenario : Vier bedrijven worden getroffen door een kredietgebeurtenis Dankzij het jokermechanisme wordt het rendement op de eindvervaldag van de verzekering niet beïnvloed door deze eerste twee kredietgebeurtenissen. +24% Terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag van de verzekering: 124 % Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Tijdens de volledige looptijd van de EMTN (4) (tussen de uitgiftedatum van de EMTN (4) en 4 werkdagen voor de eindvervaldag van de EMTN (4) ) worden 4 bedrijven getroffen door een kredietgebeurtenis. Op de eindvervaldag van het verzekeringscontract ontvangt de begunstigde van de verzekering 100 % + een rendement van 24 %, ofwel 124,00 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (2)(3). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 2,72 %, vrijgesteld van enige roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering. Negatief scenario : Zes of meer bedrijven worden getroffen door een kredietgebeurtenis Terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag van de verzekering: 100 % Lancering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Tijdens de volledige looptijd van de EMTN (4) (tussen de uitgiftedatum van de EMTN (4) en 4 werkdagen voor de eindvervaldag van de EMTN (4) ) worden 6 of meer bedrijven (in dit voorbeeld 9 bedrijven) getroffen door een kredietgebeurtenis. Op de eindvervaldag van het verzekeringscontract ontvangt de begunstigde van de verzekering geen coupon. De begunstigde van de verzekering ontvangt 100 % van de ingelegde premie (exclusief premietaks) (2)(3). Dat komt overeen met een jaarlijks rendement van 0 %, vrijgesteld van enige roerende voorheffing op de eindvervaldag van de verzekering.

6 EEN KORF VAN 25 ZORGVULDIG GESELECTEERDE BEDRIJVEN Bedrijf Land Sector Rating S&P Rating Moody's Alcan France SAS Frankrijk Staal NR NR Alcatel Lucent Frankrijk Telecommunicatie B B1 Alcoa Inc Verenigde Staten Grondstoffen BBB- Baa3 ArcelorMittal Luxemburg Staal BBB Baa3 Avis Budget Car Rental LLC Verenigde Staten Transport B+ NR British Airways PLC Verenigd Koninkrijk Luchtvaart BB- B1 Cable & Wireless LTD Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie NR NR Continental AG Duitsland Automobiel B B1 Dean Foods Co Verenigde Staten Distributie BB- Ba3 Dole Food Co Inc Verenigde Staten Distributie B B1 DSG International PLC Verenigd Koninkrijk Distributie NR Ba3 Fiat SPA Italië Automobiel BB+ Ba1 Heidelbergcement AG Duitsland Bouw BB- Ba3 Hertz Corp (The) Verenigde Staten Automobiel B NR Hilton Hotels Corp Verenigde Staten Hotellerie NR NR Levi Strauss & Co Verenigde Staten Distributie B+ B2 ProLogis Verenigde Staten Immobiliën BBB- Baa2 Rallye Frankrijk Distributie NR NR Rhodia Frankrijk Chemie BB- Ba3 Saks Inc Verenigde Staten Distributie B+ B2 Sol Melia SA Spanje Hotellerie NR NR Solvay SA België Chemie A A3 Tesoro Corp Verenigde Staten Olie/Gas BB+ Ba1 UPC Holding BV Nederland Telecommunicatie B+ B2 Virgin Media Finance PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie BB- Ba3 DEFINITIE VAN EEN KREDIETGEBEURTENIS Bron: Bloomberg op 05/08/2010 ISDA (International Swaps and Derivatives Association) is een vereniging die de belangrijkste spelers op het vlak van afgeleide producten samenbrengt (www.isda.org). ISDA bepaalt onder meer de 3 soorten tekortkomingen die als kredietgebeurtenis gedefinieerd kunnen worden: faillissement, wanbetaling en herstructurering. Onderstaande voorwaarden zijn indicatief, maar niet volledig. U kunt de volledige definitie van een kredietgebeurtenis en de finale uitgiftevoorwaarden van de EMTN (4) die bepalen welke kredietgebeurtenissen in het bijzonder in aanmerking worden genomen voor ieder van de betrokken bedrijven uit de referentiekorf op eenvoudig verzoek opvragen in uw Argenta-kantoor. Faillissement Elk administratief document, elke verklaring, actie of beslissing die bevestigt dat een bedrijf haar verplichtingen niet meer kan nakomen of een bijeenkomst van de bevoegde instanties van een bedrijf om zich over een resolutie uit te spreken betreffende de ontbinding (behalve via fusie), liquidatie, of het neerleggen van de balans. Wanbetaling Niet-naleving door een bedrijf van een betalingsverplichting voor een of meer obligaties, na het verstrijken van de uitsteltermijn die van toepassing is, voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk is aan de wanbetalingsdrempel ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta). Herstructurering Elke vermindering van de rente, van het bedrag van de coupon of de hoofdsom die verschuldigd is; elk uitstel van de vervaldag; elke verlaging van het prioriteitsniveau van de betaling van een obligatie of elke wijziging van valuta of van samenstelling, die betrekking heeft op een of meer obligaties voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk is aan de drempel van tekortkoming ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta), en die niet is opgenomen in de modaliteiten van de betrokken obligatie.

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Fund Plan Best Indices Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen - BTW

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds )

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds ) Beheersreglement Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna ) Dit beheersreglement maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Oprichtingsdatum Beheerder Inschrijvingsperiode Beleggingspolitiek

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

ERGO Life Euro Equities

ERGO Life Euro Equities ERGO Life Euro Equities n Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale n Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag).

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Delta Ll o y d S Fl o o r 40 Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Mijn persoonlijke bankier De terugbetaling van het kapitaal aan 100% is effectief, behalve in het

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Sustainable Goals 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Dynamic Deep Value 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type

Nadere informatie

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer.

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Delta Ll o y d S Co u p o n V 6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Mijn persoonlijke bankier * Onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Aanbod geldig tot 20 december 2007, behoudens

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Atlantic Quality 90 06/2026 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzek ering Waarborgen

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering COMMERCIEEL DOCUMENT Gestructureerd fonds Een coupon die elk jaar toeneemt! Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden 1 Informatienota

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Global Megatrends 90/2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Megatrends 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies

Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - RPR

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement!

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! Recht op terugbetaling op einddatum van minstens 90 % van uw netto-inleg, behalve bij faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV. AG Protect+ Risk

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie