Managed Funds Stability Fund 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managed Funds Stability Fund 1"

Transcriptie

1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract met een onbepaalde looptijd. Er is geen uitkering bij leven tenzij via afkoop. - Bij overlijden van de verzekerde: VIVIUM betaalt de begunstigde(n) de waarde van de deelbewijzen van het contract. De waarde van de deelbewijzen in euro wordt vastgesteld bij de eerste bekende valorisatie, ten vroegste één bankwerkdag na kennisneming van het overlijden door VIVIUM, tenzij de waarde van deze deelbewijzen op de dag na het overlijden lager is; in dat geval wordt de minst hoge waarde betaald. Doelgroep Stability Fund is bedoeld voor beleggers die op middellange termijn wensen te beleggen en daarbij een matig risico willen nemen. 1 Deze "financiële informatiefiche levensverzekering" beschrijft de voorwaarden van het product die gelden op 19/08/2013

2 Fonds - Het fonds belegt in liquiditeiten, in vastrentende activa, in aandelen en in vastgoed. Spreiding van de activa Modelportefeuille Activa 8% Liquiditeiten: 0 20% 66% Vastrentend: Euroland overige 20% Aandelen: Euroland overige 6% Vastgoed 0 12% Min. en max. van de activa waarin het fonds belegt 48 84% 15 35% 33 49% 10 30% 0 30% 0 30% - Het beleggingsdoel van de portfeuille is een doorlopende vermogensaangroei te realiseren door middel van een aanzienlijke belegging in vastrentende effecten en een eerder beperkte belegging in aandelen. - Op een schaal van 0 tot 6 staat dit fonds op niveau 2 (waarbij 0 het minimumrisico is). - Het fonds is bedoeld voor beleggers die op middellange termijn (4 jaar) wensen te beleggen en die daarbij een matig risico willen nemen. - Het fonds is een beheerd fonds. Dit betekent dat de beheerder, VIVUM N.V., de samenstelling ervan kan wijzigen afhankelijk van de marktopportuniteiten. Rendement - Dit fonds behoort tot tak 23. Er kan geen enkele garantie aangaande het rendement worden geboden. - Ondanks alle maatregelen die werden getroffen om de doelstellingen vermeld in de rubriek fonds te behalen, blijven er voor deze fondsen bepaalde beleggingsrisico's bestaan. Er kan dus geen enkele formele garantie worden gegeven. De waarde van het fonds kan schommelen in de tijd. Het bijbehorende financiële risico berust bij de verzekeringsnemer. 2

3 Rendement in het verleden Toestand op 31/12/2013 Jaarlijks Jaarlijks rendement rendement sinds op 5 jaar lancering Jaarlijks rendement op 3 jaar Op 1 jaar 2,67% 4,34% 1,95% 2,91% Het rendement wordt berekend op basis van de netto inventariswaarde (NIW) van de vorige periode. Er wordt bij de rendementsbepaling rekening gehouden met de beheerskosten van het fonds aangezien deze verrekend zijn in de netto inventariswaarde. De cijfers en rendementen in dit document worden gegeven ter informatie en vormen geen definitief aanbod. Deze gesimuleerde resultaten bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Kosten - Instapkosten De instapkosten hangen af van het bedrag van de eerste premie en het eventuele betalingsplan tijdens het eerste jaar: voor een storting tot EUR: 6% van de storting voor een storting van EUR tot EUR: 5% van de storting voor een storting van meer dan EUR: 4% van de storting Voor aanvullende stortingen worden de eerder gedane stortingen samengevoegd met de aanvullende storting. Daarna worden de instapkosten van de bijbehorende schijf toegepast. - Uitstapkosten Er zijn geen uitstapkosten. - Rechtstreeks op het contract aangerekende beheerskosten - Afkoop- /overnamevergoeding - Kosten bij fondsoverdracht De beheerskosten voor VIVIUM bedragen 0,75% per jaar en worden dagelijks van de NIW afgetrokken. Supplementaire beheerskosten gelinkt aan de fondsen zijn altijd mogelijk. Er zijn geen afkoopkosten. De verzekeringsnemer heeft te allen tijde het recht om de tegenwaarde in euro van zijn deelbewijzen van een beleggingsfonds over te dragen naar een of meer andere fondsen uit het assortiment Managed Funds: - eenmaal per jaar gratis; - daarna dient de verzekeringsnemer voor elke overdracht op zijn verzoek een vergoeding te betalen van 0,5% van de waarde van de over te dragen deelbewijzen. Toetreding/Inschrijving Het contract neemt ten vroegste een aanvang op de dag na ontvangst van de storting op de rekening van VIVIUM. 3

4 Looptijd - Het contract loopt ten einde bij het overlijden van de verzekerde. - Het contract heeft een onbepaalde looptijd. - De minimale beleggingshorizon van het fonds is 4 jaar. Inventariswaarde - Op 30/03/1998 bedroeg de eerste inventariswaarde 1,24 EUR per deelbewijs. - Elke storting wordt omgezet in deelbewijzen van het fonds. - De omzetting van de beleggingen in deelbewijzen gebeurt bij de eerste bekende waardering ten vroegste na een bankwerkdag volgend op de ontvangst van de storting op de bankrekening van VIVIUM. De vaststelling wordt gedaan door de beheerder van het fonds en is bindend voor alle partijen. Als de vorige dagen geen bankwerkdagen zijn, wordt de volgende bankwerkdag de waarderingsdatum. - De inventariswaarde wordt verkregen door de waarde van de activa in het fonds, met aftrek van de beheersvergoeding, de kosten die wellicht zullen voortvloeien uit het fondsbeheer (zoals vermeld in het beheersreglement), en eventuele belastingen, rechten en taksen, te delen door het aantal deelbewijzen op de dag van de vaststelling. - VIVIUM deelt de inventariswaarde van het fonds ten minste elke week aan de pers mee en past deze aan in de polis. Premie - Contract met eenmalige premie of periodieke premies. - De cliënt mag het bedrag en het ogenblik van de storting kiezen. - Minimale maandelijkse storting van 30 EUR - Minimale jaarlijkse storting van 250 EUR - Minimale eenmalige premie van 250 EUR Deze minima zijn inclusief de verschuldigde premietaks. Fiscaliteit (op basis van de huidige fiscaliteit) Afkoop/overname - Gedeeltelijke afkoop/overname - Belasting van 2,00% op het bedrag van de premie bij de storting. - Vrijstelling van roerende voorheffing bij gedeeltelijke of gehele afkoop. De verzekeringsnemer mag zijn contract te allen tijde gedeeltelijk of geheel afkopen. - De aanvraag tot afkoop moet bij VIVIUM worden ingediend aan de hand van het daartoe voorziene document of via een door de verzekeringsnemer gedateerde en ondertekende brief samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart. De aanvraag tot afkoop moet in euro worden uitgedrukt. 4

5 - Totale afkoop/overname - De aanvraag tot afkoop moet bij VIVIUM worden ingediend aan de hand van het daartoe voorziene document of via een door de verzekeringsnemer gedateerde en ondertekende brief samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart. De aanvraag tot afkoop moet in euro worden uitgedrukt. Bij totale afkoop moet de verzekeringsnemer zijn/haar exemplaar van het contract (of, bij ontstentenis daarvan, een ondertekende verliesaangifte) naar VIVIUM terugsturen. - De totale afkoop maakt een einde aan het contract. Fondsoverdracht - De verzekeringsnemer heeft te allen tijde het recht om, binnen VIVIUM, de tegenwaarde in euro van zijn deelbewijzen van een beleggingsfonds over te brengen naar een of meer andere fondsen uit het assortiment Managed Funds of een ander assortiment beleggingsfondsen. Dit moet hij/zij doen aan de hand van het formulier 'overdracht' of een door hem/haar gedateerd en ondertekend document. - In dat geval worden de betrokken deelbewijzen van het beleggingsfonds respectievelijk verkocht en gekocht tegen de eerste bekende eenheidswaarde ten vroegste een bankwerkdag na de ontvangst door VIVIUM van het formulier 'overdracht' of het door de verzekeringsnemer ondertekende document. Informatie - De verzekeringsnemer ontvangt ten minste elk jaar de evolutie van zijn contract. - Het beheersreglement is op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij de verzekeringsmaatschappij. 5

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Wegwijzer KapitaalPlan

Wegwijzer KapitaalPlan Wegwijzer KapitaalPlan Over de Wegwijzer KapitaalPlan In deze Wegwijzer KapitaalPlan vindt u algemene informatie over het product KapitaalPlan van MoneyMaxx België. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Warrant Plan Oktober 2014

Warrant Plan Oktober 2014 Warrant Plan Oktober 2014 1 Deze presentatie wordt u persoonlijk en vertrouwelijk bezorgd. Ze mag niet worden verspreid onder derden zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas Fortis. 2 Presentatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie