Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:"

Transcriptie

1 Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op de einddatum: VIVIUM betaalt aan de begunstigde(n) in geval van leven de waarde van de eenheden van het contract. - In geval van overlijden van de verzekerde (= verzekeringsnemer) voor de einddatum: VIVIUM betaalt aan de begunstigde(n) in geval van overlijden de waarde van de eenheden van het contract. - De waarde van de eenheden in euro wordt bepaald op de eerste gekende valorisatie, ten vroegste één bankwerkdag volgend op de kennisneming van het overlijden door VIVIUM, tenzij de waarde van deze eenheden de dag volgend op het overlijden lager zou zijn, in dat geval wordt de laagste waarde betaald. Aanvullende waarborg optioneel: Doelgroep - in geval van overlijden van de verzekerde, betaalt VIVIUM aan de begunstigde(n) een kapitaal dat gelijk is aan de hoogste waarde die het contract heeft bereikt tussen de ingangsdatum en het moment van overlijden. Life Cycle Plan richt zich tot alle beleggers die op lange termijn willen beleggen om een kapitaal op te bouwen en hierbij een berekend risico willen nemen in functie van hun leeftijd. 1 Deze «financiële informatiefiche m.b.t. levensverzekeringen» beschrijft de modaliteiten van het product die van toepassing zijn op 01/01/2009.

2 Fondsen De verdeling van de fondsen stemt overeen met elk stadium van het leven van de spaarder. Hoe jonger de spaarder, hoe ruimer de beleggingshorizon en hoe groter het potentiële aandelenpercentage. De samenstelling van het fonds wordt dus progressief en automatisch aangepast in functie van de leeftijd van de spaarder. Situatie op 31/12/2008 Naam van het fonds Aandelen Obligaties Liquiditeiten LCP ,00% 0,00% 0,00% LCP ,44% 1,61% -0,04% LCP ,42% 6,94% 0,63% LCP ,39% 10,85% -0,25% LCP ,31% 17,07% 0,62% LCP ,24% 21,78% 1,98% LCP ,62% 29,73% 1,64% LCP ,69% 42,65% 1,66% LCP ,55% 49,65% 6,79% LCP ,54% 50,48% 23,99% LCP ,43% 48,64% 40,92% Naam van het Risicoschaal* Min. horizon fonds LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar LCP jaar * Op een schaal van 0 tot 6 (0 is het kleinste risico). De fondsen zijn beheerde fondsen, d.w.z. dat de beheerder, VIVIUM, de samenstelling ervan mag wijzigen in functie van de opportuniteiten van de markt. Rendement - Het betreft een tak 23 fonds, er kan geen enkele rendementsgarantie worden gegeven - Ondanks alle maatregelen die worden genomen om deze doelstellingen te bereiken, blijft de belegging in deze fondsen onderworpen aan bepaalde risico s. Er kan dus geen enkele formele garantie worden gegeven. De waarde van het fonds kan variëren in de tijd. Het overeenkomstige financiële risico berust bij de 2

3 Rendement van het verleden Situatie op 31/12/2008 Naam van het fonds Lanceringsdatum Sinds de lancering Op 5 jaar Op 3 jaar Op 1 jaar LCP /06/ LCP /03/00-4,04% -6,97% -13,93% -43,31% LCP /03/00-7,54% -2,99% -13,39% -41,69% LCP /03/00-7,42% -3,22% -13,47% -41,47% LCP /03/00-6,93% -2,67% -12,42% -38,99% LCP /03/00-6,27% -2,45% -11,76% -36,96% LCP /03/00-5,41% -1,91% -10,63% -33,98% LCP /03/00-5,05% -1,98% -9,98% -31,18% LCP /03/00-3,58% -1,39% -8,26% -25,65% LCP /03/00-1,42% 0,52 % -4,25% -14,77% LCP /03/ % -0,31% -3,37% -10,26% Het rendement wordt berekend op basis van de netto inventariswaarde (NIW) van de voorgaande periode.er wordt bij de rendementsbepaling rekening gehouden met de beheerskosten van het fond. Deze zijn verrekend in de netto inventariswaarde. Het rendement wordt weergegeven in jaarlijkse rendementen. De cijfers en de rendementen op dit document zijn louter indicatief en vormen geen definitieve offerte. Deze simulaties bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Kosten - Instapkosten 6% op elke storting. - Uitstapkosten - 2% gedurende de eerste 4 jaren op het afgekochte gedeelte, - vervolgens 0%, - 0% vanaf de 55 ste verjaardag van de - Beheerskosten die onmiddellijk aangerekend worden voor het contract - Afkoop- /overnamevergoeding - Kosten in geval van fondsoverdracht Toetreding/onderschrijving De beheerskosten voor VIVIUM bedragen 0,90% per jaar en worden dagelijks afgetrokken van de NIW. De betaling van de beheerskosten gebeurt op trimestriële basis. Niet van toepassing. Het contract gaat ten vroegste in op de dag na ontvangst van de storting op de rekening van VIVIUM. Looptijd - Het contract stopt automatisch op de 1 ste dag van de maand volgend op de 70 ste verjaardag van de - Het contract stopt bij overlijden van de verzekerde. 3

4 Inventariswaarde - De eerste inventariswaarde bedroeg 25 EUR per eenheid, op de lanceringsdatum. - Elke storting wordt omgezet in fondseenheden. - De conversie van beleggingen in eenheden gebeurt op de eerste gekende valorisatie, maar ten vroegste één bankwerkdag volgend op de ontvangst van de storting op de bankrekening van VIVIUM. De bepaling gebeurt door de fondsbeheerder en is bindend voor alle partijen. Als de voorafgaande dagen geen bankwerkdagen zijn, dan wordt de eerstvolgende bankwerkdag de valorisatiedatum. - De inventariswaarde verkrijgt men door de waarde van de activa van het fonds, na aftrek van de beheersvergoeding, de kosten die mogelijk voortvloeien uit het fondsbeheer (zoals vermeld in het beheersreglement), evenals de eventuele belastingen, rechten en taksen te delen door het aantal eenheden die aanwezig zijn op de dag van de bepaling. - VIVIUM deelt minstens op wekelijkse basis de inventariswaarde van het fonds mee aan de pers en past deze aan in de polis. Premie - Optie Spaarplan: vaste periodieke premies Maandelijkse storting van minimum 50 EUR, Jaarlijkse storting van minimum 500 EUR, Mogelijke bijkomende stortingen van 250 EUR. - Optie Vrij Sparen Koopsom van minimum EUR, Bijkomende stortingen van 500 EUR. Deze minima zijn inclusief de verschuldigde premietaks. Fiscaliteit - Taks van 1,1% op het bedrag van de premie bij de storting. - Vrijstelling van de roerende voorheffing in geval van gedeeltelijke of volledige afkoop. Afkoop/overname De verzekeringsnemer kan op elk moment zijn contract - Gedeeltelijke afkoop/overname - Volledige afkoop/overname gedeeltelijk of volledig afkopen. - De vraag tot gedeeltelijke afkoop moet bij VIVIUM worden ingediend via het document dat hiervoor is bestemd of met een door de verzekeringsnemer gedateerde en getekende brief, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de De vraag tot afkoop moet worden uitgedrukt in euro. - De vraag tot volledige afkoop moet bij VIVIUM worden ingediend via het document dat hiervoor is bestemd of met een door de verzekeringsnemer gedateerde en getekende brief, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de De vraag tot afkoop moet worden uitgedrukt in euro. Tevens moet het exemplaar van het contract dat in het bezit is van de verzekeringsnemer (of, bij gebreke, een getekende verklaring van verlies) worden teruggestuurd naar VIVIUM. - De volledige afkoop maakt een einde aan het contract. 4

5 Overdracht van fondsen Niet van toepassing. Informatie - De verzekeringsnemer ontvangt minstens op jaarbasis de evolutie van zijn contract. - Het beheersreglement kan op eenvoudige vraag worden verkregen bij de maatschappij. Verzekeraar VIVIUM N.V., verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de CBFA onder het codenummer Vennootschapszetel: Koningsstraat 153, B-1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE Tel. +32 (0) Internet: - BIC: BBRUBEBB - rekening: (IBAN BE ) 5

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie