Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan"

Transcriptie

1 Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan

2 Argenta Life Plan

3 Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken dan het klassieke spaarboekje? En hebt u interesse in de beurzen maar wilt u tegelijk ook een stuk zekerheid? Dan kan Argenta Life Plan iets voor u zijn. Wat is Argenta Life Plan? Met Argenta Life Plan kunt u gespreid beleggen in één contract. Zo combineert u de voordelen van een spaarverzekering met die van een beleggingsverzekering. Want Argenta Life Plan is opgebouwd uit twee luiken: een tak 21-luik (de spaarverzekering) en een tak 23-luik (de beleggingsverzekering). Of u ze alletwee invult, kiest u helemaal zelf. -luik Lager risico Vast rendement Mogelijke winstdeling -luik Hoger risico Mogelijk hoger rendement Keuze uit verschillende geschikte interne verzekeringsfondsen, afhankelijk van uw beleggersprofiel. Met het tak 23-luik mikt u op een hoger rendement, maar dat brengt meer risico met zich mee. Dat risico brengt u in evenwicht met het tak 21-luik, dat u zekerheid geeft. KOEN MAENHOUT, PRODUCT MANAGER ARGENTA

4 Wat zijn uw voordelen? 1 U combineert zekerheid en een mogelijk hoger rendement Uw spaargeld in het tak 21-luik is veilig. U krijgt een vaste interestvoet tot 31 december van het achtste jaar dat volgt op uw storting. Daarbij komt jaarlijks nog een mogelijke winstdeling. Met het tak 23-luik mikt u op een hoger rendement via de beurzen en financiële markten. U belegt daarbij in een uitgebreid aanbod interne verzekeringsfondsen*. Door een ruime spreiding binnen deze fondsen kan uw risico beperkt worden. 2 U hebt vrijheid Wilt u alleen sparen in het tak 21-luik, alleen beleggen in het tak 23-luik, of toch liever de twee combineren? Het kan allemaal. U kiest helemaal zelf hoe u uw kapitaal verdeelt. Wilt u in het tak 23-luik uw eigen accenten leggen via specifieke interne verzekeringsfondsen? Ook dat kan. 3 U hebt minder administratie U wilt graag beide luiken invullen? Dat kan gemakkelijk in één contract. Zo bespaart u uzelf onnodige administratie. Wilt u beleggen in het tak 23-luik? Dan kunt u bij de start vastleggen in welke interne verzekeringfondsen u wilt beleggen. Stort u daarna bij? Dan komt uw kapitaal automatisch terecht in diezelfde fondsen. Geen extra administratie dus. Wilt u toch in andere interne verzekeringsfondsen beleggen? Dan kunnen de specifieke beleggingsregels die u gekozen hebt, worden aangepast zoals u het wilt. 4 U hebt flexibiliteit Wilt u geld verplaatsen binnen uw interne verzekeringsfondsen? Dat kan helemaal gratis op elk moment. Wilt u geld verplaatsten van het tak 21-luik naar het tak 23-luik? Dat kan gemakkelijk op het einde van een interestvoetwaarborgtermijn. Staat u onderweg voor onvoorziene kosten? Elk jaar kunt u 5 % van de reserve uit het tak 21-luik gratis opnemen. Daar meer uit opnemen kan ook. U betaalt er dan een vergoeding voor. 5 U kunt uw kinderen en kleinkinderen beschermen Wilt u dat uw kinderen of kleinkinderen een deel van uw geld krijgen als u overlijdt? Of iemand anders? Via de overlijdenswaarborg kan dat. Daarin duidt u een of meer begunstigden aan. Wilt u dat een extra bedrag wordt uitgekeerd als u zou overlijden? Dat kan via de aanvullende overlijdenswaarborg. Praktisch U kunt een contract openen op twee manieren. Via een koopsom of een spaarplan, wat voor u het beste uitkomt. Koopsom U stort vanaf het begin een premie van euro of meer. Daarna kunt u vrij bijstorten wanneer het u uitkomt, vanaf 50 euro. Spaarplan U spaart minstens 600 euro per jaar. Dat bedrag stort u in één keer of opgesplitst in deelbedragen die u elke maand, elk trimester of elk half jaar stort. *Het volledige overzicht van onze interne verzekeringsfondsen in functie van uw beleggersprofiel vindt u op of bij uw kantoorhouder.

5 Een voorbeeld Afhankelijk van uw beleggersprofiel, kunt u een deel beleggen in het tak 21-luik (met vaste interestvoet) en een deel in het tak 23-luik (met variabel rendement). Voor de invulling van het tak 23-luik zullen we u advies geven over voor u geschikte interne verzekeringsfondsen. De standaardverdeling kan er, afhankelijk van uw profiel, als volgt uitzien: ZEER VOORZICHTIG VOORZICHTIG NEUTRAAL DYNAMISCH 70 % 30 % 70 % 30 % 50 % 50 % 30 % 70 % Risico s Argenta Life Plan kan voor u bepaalde risico s inhouden. Uw kantoorhouder zal ze met u aftoetsen voordat u een contract afsluit. Dat in overeenstemming met uw persoonlijke situatie en uw behoeften. -luik Als u tijdens de eerste 8 jaar een bedrag afkoopt, betaalt u roerende voorheffing. Op vervroegd afkopen kan een financiële correctie toegepast worden. In dat geval wordt minder terugbetaald dan de gestorte premies. Op vervroegd afkopen kan ook een afkoopvergoeding van toepassing zijn. -luik Het kapitaal dat u stort in uw beleggingsverzekering is niet gegarandeerd. Het rendement is afhankelijk van de interne verzekeringsfondsen. Het rendement is dus ook niet gegarandeerd en kan bijgevolg negatief zijn. Wij adviseren u alleen over de interne verzekeringsfondsen die geschikt zijn voor uw beleggingsprofiel.

6 Technische kenmerken Type verzekering Risicoprofiel Kapitaalgarantie Argenta Life Plan is een levensverzekering met een tak 21-luik en/of een tak 23-luik. Argenta Life Plan kan geschikt zijn voor beleggers vanaf een zeer voorzichtig beleggersprofiel en voor beleggers die willen investeren in verzekeringsfondsen om zo (een deel van) hun kapitaal te laten aangroeien. Dat dankzij een dynamische spreiding met mogelijke risicobeperking in functie van het beleggersprofiel. Het kapitaal dat u stort in dit luik is gegarandeerd. Het kapitaal dat u stort in dit luik is niet gegarandeerd. De verzekeringsnemer draagt het financiële risico volledig. Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito s en Levensverzekeringen Minimumbedrag Rendement Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito s en Levensverzekeringen. Als Argenta Assuranties nv failliet zou gaan, is elke verzekeringsnemer beschermd tot euro voor het tak 21-luik. Voor het tak 23-luik is er geen enkele garantie en komt het Bijzonder Beschermingsfonds dus ook niet tussen. U moet minstens euro storten in een contract Argenta Life Plan. Bijstorten kan voor minstens 50 euro per storting. U kunt ook kiezen voor een betaalplan waarbij u maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks bijstortingen doet voor minstens 600 euro per jaar. Bij (her)activering is de interestvoet op de storting gegarandeerd tot 31 december van het 8ste jaar volgend op het jaar van de storting. Daarna wordt de vrijgekomen inlage telkens automatisch hernieuwd aan de rentevoet en voor de looptijd van dat moment. Ook voor elke nieuwe storting geldt een nieuwe rentevoet en interestvoetwaarborgtermijn. De rentevoet en looptijd die van toepassing zijn op het moment van de storting, bijstorting of hernieuwing vindt u in de tarieflijst. Die vindt u gratis bij uw kantoorhouder of op Winstdeling Wat zijn uw voordelen? Overlijdensdekking Het rendement hangt af van het rendement van de geselecteerde interne verzekeringsfondsen. Het rendement is niet gegarandeerd. De verzekeringsnemer draagt het financiële risico volledig. De Algemene Vergadering beslist jaarlijks of er een winstdeling wordt toegekend. Ze bepaalt ook de grootte en de voorwaarden van de winstdeling. De winstdeling wordt toegekend op de reserve die aanwezig is in het tak 21-luik op 31 december van het jaar waarop ze betrekking heeft. Bij overlijden wordt de reserve van dat moment uitgekeerd aan de begunstigden bij overlijden die in de polis zijn opgenomen. U kunt bijkomend, onder voorwaarden, een bepaald kapitaal bij overlijden voorzien. Zo bent u er zeker van dat de begunstigden minstens dat bedrag uitgekeerd krijgen bij overlijden. Bedraagt de reserve op dat moment meer? Dan wordt alsnog de reserve uitgekeerd. Fiscaliteit Onder het huidige fiscale regime betaalt u 25 % roerende voorheffing op een fictief rendement van 4,75 % als u vervroegd afkoopt tijden de eerste 8 jaar na activatie. Het tak 21-luik wordt geactiveerd door storting van minstens euro of door de aanwezigheid van een spaarplan waarbij minstens 30 % van de premies toebedeeld worden aan tak 21. Hebt u een overlijdensdekking van minstens 130 % van de gestorte premies (exclusief kosten en taksen)? En bent u zelf ook de verzekerde en de begunstigde bij leven? Dan betaalt u geen roerende voorheffing. Onder de de huidige fiscale wetgeving is het tak 23-luik van Argenta Life Plan niet onderhevig aan roererende voorheffing.

7 Verzekeringstaks Instapkosten Beheerskosten U betaalt een taks van 2 % op elke gestorte premie als u een in België gedomicilieerd natuurlijk persoon bent. U betaalt instapkosten van maximaal 2 % op de eerste schijf van euro van de gestorte premie (exclusief verzekeringstaks) en maximaal 1,50 % op de schijf boven euro van de gestorte premie (exclusief verzekeringstaks). De beheerskosten bedragen 0,30 % op jaarbasis op de schijf tot euro en 0,20 % op de schijf boven euro. Die kosten worden maandelijks automatisch afgehouden van de beschikbare reserve. De beheerskosten gelden zoals vermeld in het beheersreglement van het betrokken intern verzekeringsfonds. Die kosten zitten automatisch verrekend in de netto inventariswaarden. Overdrachtskosten Afkoop Overdracht tussen interne verzekeringsfondsen binnen tak 23: gratis. Overdracht van tak 23 naar tak 21: gratis. Overdracht van tak 21 naar tak 23: 1 % switchkosten, maar gratis voor de vrijgekomen inlage op het einde van een interestvoetwaarborgtermijn. De interestvoet is per storting voor een vooraf bepaalde periode gegarandeerd. Op het einde van elke periode kunt u de vrijgekomen reserve of een deel daarvan opvragen zonder kosten. Bijkomend kunt u één keer per jaar gratis tot 5 % van de reserve uit dit luik opnemen. Er moet wel altijd minstens euro in uw contract blijven, waarvan minstens euro in het tak 21-luik. Koopt u meer dan 5 % af of is het niet uw eerste opname van dat jaar? Dan bedraagt de afkoopvergoeding 1 % op de afkoopwaarde, met een minimum van 75 euro, geïndexeerd in functie van de gezondheidsindex (basis 1988 = 100). In uitzonderlijke omstandigheden kan Argenta Assuranties nv tot maximum 5 % aanrekenen (conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit). Het minimum af te kopen bedrag is euro. Als u tijdens de eerste 8 jaar na (her)activatie van het tak 21-luik een bedrag afkoopt, betaalt u roerende voorheffing op een fictief rendement van 4,75 %. Bij een gehele of gedeeltelijke afkoop of overdracht uit het tak 21-luik kan een financiële correctie worden toegepast. U kunt op elk moment uw reserve gedeeltelijk of volledig afkopen. Een gedeeltelijke afkoop moet minstens euro bedragen en er moet minstens euro in de reserve blijven. U betaalt geen uitstapkosten. Wijziging beleggingsregels Looptijd U kunt de beleggingsregels voor de verdeling van uw toekomstige stortingen op elk moment wijzigen. Argenta Life Plan loopt onbeperkt.

8 Argenta Life Plan is een levensverzekeringsproduct naar Belgisch recht dat de mogelijkheid biedt om tak 21 met tak 23 te combineren binnen één polis. Argenta Life Plan is een product van Argenta Assuranties nv, een onderneming naar Belgisch recht toegelaten onder het administratief codenummer 0858 om de verzekeringsverrichtingen van tak 21 en tak 23 uit te oefenen. Deze productfiche is slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. De informatie is pas volledig in combinatie met de financiële infofiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Die documenten kunt u gratis krijgen bij uw kantoorhouder of op Voor u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. U vindt de netto-inventariswaarden voor het gedeelte tak 23 op Die worden ook gepubliceerd op de website van De Tijd en L Echo. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Eventuele klachten kunnen, na mogelijke bespreking op het Argenta-kantoor, gericht worden aan: Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel , fax , Telefonische klachten moeten schriftelijk worden bevestigd (per fax, of gewone brief). Is de cliënt van oordeel dat zijn klacht niet of onvoldoende werd beantwoord door het Klachtenbeheer van Argenta Assuranties? Dan kan hij zich richten tot: Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel , fax , De cliënt behoudt ook altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. De informatie in deze fiche is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1juni V.U. Argenta Assuranties nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen btw BE I BAN BE BIC ARSPBE22 VERLIPL 44 / PF / Uw appeltje voor de dorst

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie