Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1"

Transcriptie

1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

2 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op uw spaargeld, jaar na jaar! Een hoge gewaarborgde rentevoet 2 gedurende 8 jaar Uw rentevoet ligt vast gedurende lange tijd. Dat biedt u een enorme zekerheid en een sterke troef tegenover andere producten met gewaarborgde rentevoet. Bij een spaarrekening bijvoorbeeld kan de rentevoet na een paar maanden al worden aangepast. Met Safe Return+ bent u steeds zeker van een hoge gewaarborgde rentevoet gedurende langere tijd. Zo weet u precies hoeveel uw geld u minstens zal opleveren. Wilt u weten welke rentevoet op dit moment van toepassing is? Kijk dan op of contacteer uw makelaar. 3,40 % in 2010! Safe Return+ biedt meer dan de absolute zekerheid van een gewaarborgde rentevoet. Elk jaar kan een winstdeling worden toegekend die uw rendement verhoogt. Hoeveel ze bedraagt, hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsonderneming. Het fonds wordt zeer veilig beheerd, met het oog op stabiele prestaties in combinatie met mooie winsten. De + in Safe Return+ staat er dus niet zomaar! Dat wordt bewezen door het rendement van 2010: 3,40 %. In 2009 werd een rendement van 3,60 % behaald, wat zorgt voor een gemiddeld rendement van 3,50 % over de laatste 2 jaar. Het voordeel van het sneeuwbaleffect Uw contract Safe Return+ is ideaal om over een lange periode te laten doorlopen. De duurtijd heeft immers een sneeuwbaleffect op het eindkapitaal, dat na verloop van tijd steeds sneller aangroeit. Hoe werkt het sneeuwbaleffect? - Elk jaar worden er intresten uitgekeerd op uw spaargeld. - Die intresten worden bij het kapitaal opgeteld. - Het jaar nadien worden de nieuwe intresten berekend op de volledige reserve, dus ook op de intresten en de eventueel toegekende winstdeling van het jaar voordien. - Uw kapitaal groeit steeds sneller omdat de intresten elk jaar worden berekend op een hoger bedrag. Een concreet voorbeeld met een rentevoet van 2,50 % Voorbeeld 3 van sneeuwbaleffect Bedrag (in EUR) ,50 % Inleg U stort EUR in Safe Return+. Na 5 jaar doet u een bijstorting van EUR, 5 jaar later stort u nog eens EUR bij. In totaal hebt u dus EUR in uw contract gestort. De grafiek geeft weer hoe uw kapitaal evolueert. Door het sneeuwbaleffect verdubbelt uw kapitaal bijna in de laatste 10 jaar Tijd (in jaren) 1 Brutorendement 2010 behaald door de contracten Safe Return+. Onder voorbehoud van goedkeuring van de winstdeling door de algemene aandeelhoudersvergadering. Safe Return+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan jaarlijks toegekend worden in functie van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsonderneming. Rendementen uit het verleden zijn geen waarborg noch een beperking voor de toekomst. Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering - Safe Return+ beschikbaar bij uw makelaar of op voor de kenmerken en voorwaarden (instap- en uitstapkosten ) van dit product. 2 Op of bij uw makelaar vindt u de rentevoet die van toepassing is. De garantieperiode van de rentevoet start bij de begindatum van het contract en eindigt na 8 jaar. Voor bijstortingen is de rentevoet in voege op het moment van de bijstorting dus gewaarborgd tot het einde van deze 8 jaar. 3 In dit voorbeeld zijn de normale instapkosten en de spreiding van de premietaks van 1,10 % al verrekend en gaan we ervan uit dat de rentevoet van 2,50 % ook na 8 jaar blijft gelden.

3 Uw kapitaal blijft steeds beschikbaar Na een periode van kapitaalsopbouw, komt misschien een moment waarop u de vruchten wilt plukken van uw investering. Met Safe Return+ kunt u op elk moment beslissen om een gedeelte van uw kapitaal op te nemen. Vrije afkopen U kunt jaarlijks tot 10 % van de gestorte premie(s) (na aftrek van taks) opnemen, met een maximum van EUR per jaar. Indien u meer wenst af te kopen, kan dit uiteraard ook, mits afkoopvergoeding. Alle details vindt u in de Financiële infofiche Levensverzekering - Safe Return+, beschikbaar bij uw makelaar of op Vrije periodieke afkopen Met Safe Return+ kunt u uit uw opgebouwde kapitaal probleemloos een aanvullend inkomen voorzien. Periodieke afkopen zijn mogelijk met een vrij te kiezen periodiciteit (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) met een jaarlijks maximum van 10 % van de gestorte premie(s) (na aftrek van taks). In nood kunt u bovendien terugvallen op een sociale clausule: bij overlijden, ernstige ziekte, invaliditeit of langdurige werkloosheid kan kosteloos uw volledige kapitaal of een gedeelte ervan worden opgevraagd. Een concreet voorbeeld met een rentevoet van 2,50 % Start geplande afkopen vanaf 65 jaar Bedrag (in EUR) Na 5 jaar stort u EUR bij Na 10 jaar stort u EUR bij Evolutie kapitaal (zonder afkoop) Evolutie kapitaal (met afkoop) inleg Geplande afkoop van 135 EUR per maand. Het kapitaal blijft stabiel Leeftijd (in jaren) Voorbeeld van periodieke afkoop vanaf 65 jaar U bent 45 jaar en wilt Safe Return+ gebruiken om vanaf uw 65 ste iedere maand 135 EUR extra ter beschikking te hebben, zonder uw opgebouwde kapitaal aan te tasten. Dat is perfect mogelijk! In dit voorbeeld volstaat een totale inleg van EUR, opgebouwd in 3 stortingen, om vanaf 65 jaar elke maand 135 EUR af te kopen zonder dat uw kapitaal vermindert. U hoeft dus niet te beschikken over een reusachtig fortuin om vanaf uw pensioen te kunnen genieten van een mooie rente, met behoud van uw kapitaal!

4 Een gunstige fiscaliteit Uw spaargeld geniet een voordelig fiscaal regime: Er is geen beurs- of leveringstaks verschuldigd. De roerende voorheffing is niet verschuldigd op afkopen 4 : - uitgevoerd na 8 jaar - uitgevoerd binnen een periode van 8 jaar, enkel indien u opteert voor een overlijdensdekking gelijk aan 130 % van de gestorte premies (verminderd met de eventuele afkopen) en de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven één en dezelfde persoon zijn U kunt de betaling van de taks van 1,10 % 5 op de levensverzekeringsverrichtingen gratis spreiden over 4 jaar. Een uitstekend hulpmiddel voor de overdracht van uw vermogen Safe Return+ is een levensverzekering. Daardoor is het ook een waardevolle bondgenoot op vlak van successieplanning. Zo kunt u zonder enige bijkomende formaliteit de begunstigde(n) aanduiden in geval van Leven en Overlijden. Het maakt niet uit of het nu gaat om: - één of meerdere familieleden (ongeacht hun verwantschap) - iemand die u dierbaar is, maar waarmee u geen familieband hebt. U bepaalt ook zelf welk kapitaal de begunstigde(n) bij het overlijden van de verzekerde zal (zullen) ontvangen: de reserve 6 van het contract op het tijdstip van overlijden van de verzekerde (standaard) een kapitaal overlijden van minimum 130 % van de gestorte premies (optioneel) een vooraf vastgelegd minimumkapitaal (optioneel) U kunt een contract Safe Return+ onderschrijven vanaf EUR. Nadien zijn bijstortingen mogelijk vanaf EUR. 4 Alle details hieromtrent vindt u in de Financiële infofiche Levensverzekering - Safe Return+. 5 De premietaks van 1,10 % is verschuldigd door de verzekeringnemer die een natuurlijk persoon is met gewone verblijfplaats in België. 6 De reserve van het contract is gelijk aan de som van de nettopremie(s) (= de premie(s) verminderd met de instapkosten, de verschuldigde taks en de eventuele risicopremies) en de gekapitaliseerde gewaarborgde interest, verminderd met de eventuele afkopen. Bij dit bedrag wordt de reeds verworven winstdeling opgeteld.

5 Wilt u elk jaar opnieuw volledig zeker zijn van de opbrengst van uw spaargeld? Safe Return+ biedt u alles wat u verlangt van een veilige beleggingsverzekering: een gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar, een eventuele winstdeling en talrijke voordelen van een levensverzekering. Wie voor veiligheid kiest, kan niet om Safe Return+ heen! Kies voor de troeven van Safe Return+! Een hoge gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! Een mogelijke winstdeling als + : een globaal brutorendement van 3,40 % in 2010! 1 Een uiterst veilige belegging in tak 21 Een uitstekend hulpmiddel voor de overdracht van uw vermogen Uw kapitaal blijft steeds beschikbaar Reeds toegankelijk vanaf EUR Raadpleeg de Financiële infofiche Levensverzekering - Safe Return+ beschikbaar bij uw makelaar of op voor de kenmerken en voorwaarden (instap- en uitstapkosten, ) van dit product.

6 Veiligheid troef met tak 21 Safe Return+ is een levensverzekering van tak 21. Maar hoe wordt uw spaargeld beheerd en beveiligd? Alle verzekeraars in België worden al jarenlang onderworpen aan strenge regels. Uw spaargeld wordt dan ook op een zeer voorzichtige manier beheerd en stevig beveiligd. Voor elke 100 euro die u stort in tak 21, houdt AG Insurance specifieke beleggingen aan met een waarde van 100 euro, waardoor onze verplichtingen tegenover u voor 100 % gedekt zijn. Die beleggingen moeten zeer snel kunnen worden omgezet in cash en bestaan voor het grootste deel uit obligaties. Daarbovenop verplicht de wetgever alle verzekeraars om een solvabiliteitsmarge aan te leggen van 4 % als extra veiligheidsbuffer. Dat betekent dat AG Insurance verplicht is om zelf 4 euro extra opzij te zetten voor elke 100 euro verplichtingen tegenover u als klant. De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen (CBFA) volgt de toereikendheid van de beleggingen en de kapitaalbuffer strikt op. uw makelaar AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen N

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie