Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23"

Transcriptie

1 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). WAARBORGEN Cameleon en Cameleon Dynamico garanderen prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) het spaargeld (nettostortingen, intresten en eventuele winstdeling, verminderd met eventuele premies voor de overlijdensdekking en opvragingen) te betalen en de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Bij overlijden vóór het einde van het contract verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) minimum het samengestelde spaarbedrag te betalen. Als overlijdenskapitaal is mogelijk: Vast kapitaal (min max ); 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag; 130% van de stortingen in tak % van de stortingen in tak 23; 130% van de stortingen in tak % van het samengestelde spaarbedrag in tak 23; 100% van het samengestelde spaarbedrag in tak % van de stortingen in tak 23. Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: Kapitaal ongeval: maximum ; Vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit; Invaliditeitsrente. Zodra de eerste storting op de rekening van de maatschappij is gestort, verleent zij voorlopig een gratis waarborg van die gedurende een periode van maximum 30 dagen het overlijden door ongeval dekt. Na deze termijn is de overlijdenswaarborg van toepassing, zoals vermeld in het contract. DOELGROEP Cameleon en Cameleon Dynamico richten zich tot de cliënten die een performant regelmatig sparen willen opbouwen dankzij de combinatie van tak 21 (Self Life of Self Life Dynamico 2 ) en tak 23. De keuze van de beleggingsfondsen wordt bepaald door het risicoprofiel en het beleggingshorizon. Het financieel risico verbonden aan beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 23/01/ De financiële infofiche levensverzekering van Self Life en Self Life Dynamico zijn beschikbaar op Generali Belgium neemt deel aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen. Meer informatie over die beschermingsregeling vindt u terug op alsook bij uw makelaar. INFO_FICHE_CAMELEON_CAMELEON_DYNAMICO_NL_ED0215

2 GEDEELTE TAK 21 RENDEMENT Gewaarborgde intrestvoet Self Life Rentevoet van kracht op 23/01/2015: 1,25%. Self Life Dynamico Rentevoet van kracht op 23/01/2015: 0,50%. De rentevoet op de stortingen wordt gewaarborgd voor de duur die in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld. Deze samengestelde intrest wordt per 2 weken aan het spaarbedrag toegekend. De bijkomende stortingen zullen genieten van de rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst door de maatschappij. Winstdeelname RENDEMENT UIT VERLEDEN In functie van de prestaties van de maatschapij kan, op het gedeelte tak 21, een eventuele winstdeling toegekend worden indien de uitgevoerde stortingen in het jaar 450 of wanneer het samengestelde spaarbedrag in tak 21 op 31/ Self Life 2001: 6,45% 2002: 5,75% 2003: 5,00% 2004: 4,55% 2005: 4,45% 2006: 4,75% 2007: 4,75% 2008: 3,50% 2009: 3,00% 2010: 2,85% 2011: 2,85% 2012: 2,35% 2013: 2,25% 2014: 2,25% Self Life Dynamico 2006: 6,75% 2007: 6,60% 2008: 3,00% 2009: 3,30% 2010: 3,10% 2011: 3,25% 2012: 3,00% 2013: 3,10% 2014: 3,10% De bovenvermelde vergoedingen zijn globale netto-vergoedingen 3 die toegekend zijn voor de contracten. Onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling door de Algemene Vergadering. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. GEDEELTE TAK 23 FONDSEN Keuze uit 5 fondsen in de 4 categorieën van het San Marco Fund gamma. Categorie Equities : aandelenfondsen Categorie Balanced : gemengde fondsen Categorie Specialized : gespecialiseerde fondsen Categorie Bonds : obligatiefondsen De technische kenmerken van de 8 fondsen van het San Marco Fund gamma bevinden zich op onze website onder de rubriek Spaargeld à Beleggingsfondsen. 3 Zonder rekening te houden met een eventuele inhouding van de roerende voorheffing zoals beschreven in de rubriek Fiscaliteit.

3 RENDEMENT RENDEMENT UIT VERLEDEN (voor zover beschikbaar) TOETREDING/INSCHRIJVING INVENTARISWAARDE OVERDRACHT VAN FONDSEN Het rendement van de 8 fondsen van het San Marco Fund gamma zijn beschikbaar op onder de rubriek Spaargeld à Beleggingsfondsen. Idem Een storting in één van de fondsen van het San Marco Fund gamma uitvoeren is op elk moment mogelijk. De inventariswaarde kan op en in de Belgische financiële pers geraadpleegd worden. De waardebepaling van de fondsen van het San Marco Fund gamma is wekelijks. De overdrachten tussen de fondsen van het San Marco Fund gamma zijn toegelaten voor zover dat de volgende regels gerespecteerd worden: Minimum overdracht: 250. Het samengestelde spaarbedrag na overdracht moet tenminste gelijk zijn aan 250 per fonds. ALGEMEEN KOSTEN Instapkosten De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen en variëren tussen 1% en 7%. Voor het gedeelte binnen Tak 21 worden forfaitaire instap- & incassokosten aangerekend. De forfaitaire instapkosten bedragen 10. Forfaitaire incassokosten worden op elke overschrijving ingehouden. Deze bedragen 1,24. In geval van betaling via domiciliering, worden deze kosten tot nul verminderd. Uitstapkosten Voor het gedeelte tak 21 Totale opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1% % per jaar tot de 60 ste verjaardag van de verzekerde met een minimum van 75 geïndexeerd (basis = 1988); 0% na de 60 ste verjaardag van de verzekerde wanneer de verstreken duur groter of gelijk is aan 5 jaar; Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1% % per jaar tot de 60 ste verjaardag van de verzekerde; 0% na de 60 ste verjaardag van de verzekerde wanneer de verstreken duur groter of gelijk is aan 5 jaar; Voor het gedeelte tak 23 Totale opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1% per jaar met een minimum van 75 geïndexeerd (basis=1988); 0% vanaf het 6 de jaar.

4 Beheerskosten die rechtstreeks op Nihil het contract worden aangerekend Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1%; 0% vanaf het 6 de jaar. Afkoopvergoeding/opnamever- De maatschappij past geen enkele financiële vergoeding toe voor de opvragingen. goeding Kosten bij overdracht van fondsen 1 gratis per jaar, daarna 1% van het overgedragen bedrag met minimum 12,5 en maximum 37,5 per gecrediteerd fonds. Overdracht van tak 21 Idem naar tak 23, of omgekeerd LOOPTIJD De looptijd van het contract varieert tussen minimum 5 jaar en maximum 45 jaar in functie van de gekozen combinatie tak 21 en tak 23. Bij overlijden van de verzekerde stopt het contract. De maatschappij verbindt zich ertoe om aan de begunstigde(n) het overlijdenskapitaal, voorzien in de bijzondere voorwaarden, te betalen. PREMIE FISCALITEIT De stortingen, taksen inbegrepen, zijn vrij: Minimum maandelijkse storting: 50 Maximum bijkomende stortingen: 2000/ jaar of éénmaal het bedrag dat overeenkomt met het jaarlijks objectief indien dit groter is dan 2000 De contracten genieten van het volgende fiscale stelsel: Taks van 2,00% op de stortingen. Voor het gedeelte tak 21 Dit contract is onderworpen aan een belasting van 2,00% op de stortingen. Conform de huidige wetgeving is bij afkoop binnen de eerste 8 jaar van het contract een roerende voorheffing op de intresten verschuldigd. De intresten worden berekend aan een forfaitair intrestvoet van 4,75%. Vrijstellingen van de roerende voorheffing indien de opvragingen na 8 jaar gebeuren. Voor het gedeelte tak 23 Geen beurstaks; Geen roerende voorheffing. AFKOOP/OPNAME Gedeeltelijke afkoop/opname Niet-geplande opvragingen Maximum aantal opvragingen: 1 per maand en 4 per jaar. Minimumbedrag per opvraging: 250. Na de opvraging moet het samengestelde spaarbedrag in tak 21 en in tak 23 minimum 1250 bedragen.

5 Volledige afkoop/opname De verzekeringsnemer kan ten allen tijde in de loop van de overeenkomst het geheel of een gedeelte van zijn spaartegoed opvragen, uitgezonderd wanneer een wet of een reglementering die van toepassing is op de overeenkomst, dit verbiedt. De opvraging moet door de verzekeringsnemer schriftelijk, gedateerd en door hemzelf ondertekend worden aangevraagd, vergezeld van een kopie recto verso van zijn identiteitskaart. Om de volledige opvraging van de overeenkomst te krijgen, moet de verzekeringsnemer de originele polis terugsturen. INFORMATIE Ieder jaar bezorgt de maatschappij de verzekeringsnemer een gedetailleerd overzicht m.b.t. de situatie van zijn contract op 31 december van het afgelopen jaar. Deze informatie vermeldt o.a. de stand van het samengestelde spaarbedrag rekening houdend met de stortingen en opvragingen. Volgende inlichtingen zijn beschikbaar: op vraag: het beheersreglement van de fondsen; op de fondsenfiches (met de inventariswaarden, de risicoklassen,...). Deze informatie wordt maandelijks geupdate. Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal ,00 EUR - BTW - Ondernemingsnr. (BE) / RPR Brussel - Louizalaan, Brussel - Tel.: Fax: Eventuele klachten kan men melden via volgend adres: Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) nr (KB van 04/07/ BS van 14/07/1979) Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026 Verantw. Uitg.: GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, Brussel 02/2015

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen FORTUNA di GENERALI TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Gedeelte

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie