FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1"

Transcriptie

1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Bij overlijden vóór het einde van het contract verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) minimum de tegenwaarde in euros van de eenheden van het contract te betalen. Als overlijdenskapitaal is mogelijk: 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen Zodra de eerste storting op de rekening van de maatschappij is gebeurd, verleent zij voorlopig een gratis waarborg van 6250 die gedurende een periode van maximum 30 dagen het overlijden door ongeval dekt. Na deze termijn is de overlijdenswaarborg van toepassing, zoals vermeld in het contract. DOELGROEP Fortuna di Generali richt zich tot de cliënten die performant willen beleggen dankzij aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen of gespecialiseerde fondsen. De keuze van de beleggingsfondsen wordt bepaald door het risicoprofiel en de beleggingshorizon. Het financieel risico verbonden aan beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. FONDSEN De klant kan tot maximum 5 fondsen kiezen uit de 8 beleggingsfondsen uit ons gamma. Onder normale marktomstandigheden zijn onze fondsen voor 100% samengesteld uit ICB s. Om een goed beheer te kunnen verzekeren, wordt er echter aan de beheerder een marge van 10% toegestaan om te investeren in monetaire middelen. Bovenop deze marge op het niveau van de ICB s, kan er per fonds aan de beheerder een supplementaire marge worden toegestaan om te investeren in monetaire middelen. De investeringspolitiek wordt hieronder meer in detail beschreven. Euro Equities belegt hoofdzakelijk in aandelen uit de Eurozone met als objectief een prestatie op middellange termijn te behalen dat minstens even hoog is als de referentie-index, zijnde de EuroStoxx50. Dit objectief wordt verwezenlijkt dankzij het actief beheer van het fonds, dat permanent naar het beste evenwicht streeft tussen rendement en risico. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 14/01/2014. INFO_FICHE_FORTUNA_DI_GENERALI_NL_ED0414

2 Maatschappij. ISIN Code: LU New European Opportunities is een fonds dat streeft naar een evenwicht tussen veiligheid en het optimale rendement van uw kapitaal. Het fonds wordt actief beheerd en bestaat uit de beste West-Europese aandelen (min. 30% - max. 50%), de beste aandelen uit Centraal- en Oost-Europa (min. 30% - max. 50%) en de beste obligaties van Centraal- en Oost Europa (min. 10% - max. 30%). Daarenboven kan tot 15% van de portefeuille in geldmarktinstrumenten geïnvesteerd worden. Maatschappij. ISIN Code: LU US Equities belegt hoofdzakelijk in Amerikaanse aandelen. Het fonds is samengesteld uit aandelen van grote en middelgrote Amerikaanse ondernemingen die genoteerd zijn op de belangrijkste Amerikaanse beurzen. Wanneer het fonds in euro investeert, is dit in geldmarktinstrumenten en obligaties, voor maximum 30%. Maatschappij. ISIN Code: LU Maxima belegt hoofdzakelijk in aandelen en obligaties uit de Eurozone. Onder normale omstandigheden is het fonds voor 10% uit obligaties, voor 80% uit aandelen en voor 10% uit monetaire middelen samengesteld. In functie van de marktvooruitzichten wordt aan de beheerder per beleggingscategorie een marge van 10% toegestaan. Maatschappij. ISIN Code: LU World Opportunities belegt op verschillende internationale beurzen. Een actief dagelijks beheer maakt het mogelijk om de beste opportuniteiten die zich voordoen meteen te grijpen. De aandelenportefeuille bestaat voor minstens 50% uit blue chips (aandelen van grote ondernemingen). Door het actieve beheer is het mogelijk dat er, ten gevolge van de marktomstandigheden, grote cashposities worden aangehouden. Maatschappij. ISIN Code: LU Secura investeert hoofdzakelijk in aandelen en obligaties uit de Eurozone. Onder normale omstandigheden bestaat het fonds voor 50% uit obligaties, voor 40% uit aandelen en voor 10% uit monetaire middelen. In functie van de marktvooruitzichten wordt aan de beheerder per beleggingscategorie een marge van 10% toegestaan. Maatschappij. ISIN Code: LU Real Estate Securities belegt voor minstens 50% in de vastgoedsector (vooral de Belgische) en is voldoende gespreid tussen de

3 verschillende sectoren (kantoren, retail, semi-industrieel,...). Aan de beheerder wordt een marge van 50% toegekend om te investeren in andere markten (aandelen, obligaties, liquiditeiten). Het compartiment streeft naar een hoog rendement met de nodige stabiliteit. Maatschappij. ISIN Code: LU Euro Bonds belegt hoofdzakelijk in obligaties (vaste en / of veranderlijke rente) uit de Eurozone. Het compartiment heeft de toelating om meer dan 35% van zijn activa te beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten van de Belgische Staat en haar plaatselijke besturen. Maatschappij. ISIN Code: LU De gedetailleerde technische kenmerken van de 8 fondsen van ons investeringsgamma kunnen geraadpleegd worden op de site www. generali.be onder de rubriek Mijn gezin en ik - Mijn spaargeld - Beleggingsfondsen. RENDEMENT Het rendement is gekoppeld aan de prestaties van de investeringsfondsen, zoals gekozen door de klant. Er is dan ook geen garantie qua kapitaal, noch garantie qua rendement. Er wordt geen enkele winstdeling toegekend aan dit contract. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer. RENDEMENT UIT VERLEDEN Bonds Specialized Balanced Equities Euro Bonds Real Estate Secura World Maxima New Euro US Securities Opportunities European Equities Equities Opportunities Risico klasse * ,22% 11,95% 31,36% 46,34% ,83% -0,24% -3,95% -5,56% ,89% -3,95% -14,45% -19,65% -5,87% ,68% -11,17% -26,57% -34,19% -38,45% ,30% 8,62% 12,95% 6,90% 13,95% 2,06% ,20% 6,02% 7,14% 34,13% 8,07% -1,66% ,95% 10,66% 19,36% 24,57% 22,97% 13,97% ,54% 7,08% 6,66% 2,83% 13,59% 18,09% 16,14% 1,67% ,17% 0,58% 2,01% 2,27% 3,47% 3,33% 3,80% -3,85% ,26% -16,04% -19,47% -26,81% -39,12% -43,82% -46,31% -31,69% ,09% 14,28% 13,58% 14,94% 23,53% 22,82% 27,48% 17,70% ,41% 10,17% 0,45% 3,59% 0,24% 6,57% 0,34% 16,97% ,91% 0,99% -5,60% -8,52% -11,96% -19,49% -13,78% -0,73% ,49% 7,51% 12,67% 15,15% 14,28% 17,18% 15,76% 9,52% ,07% 7,00% 6,13% 10,59% 12,76% 0,33% 22,70% 20,68% De rendementen van het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. * Risicoklasse op 31/12/2013. De risicoklassen worden gemeten op een schaal gaande van 0 (laagste risicoklasse) tot 6 (hoogste risicoklasse). De rendementen van de 8 fondsen van ons investeringsgamma kunnen geraadpleegd worden op de site onder de rubriek Mijn gezin en ik - Mijn spaargeld - Beleggingsfondsen.

4 KOSTEN Instapkosten De instapkosten variëren tussen 0% en 3%. Uitstapkosten Totale opvragingen 3% - 2% - 1% per jaar met een minimum van 75 geïndexeerd (basis = 1988) * 0% vanaf het 4 de jaar Gedeeltelijke geplande opvragingen 2,5 per geplande opvraging. Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 3% - 2% - 1% per jaar 0% vanaf het 4 de jaar Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend Afkoopvergoeding / opnamevergoeding Kosten bij overdracht van fondsen TOETREDING / INSCHRIJVING LOOPTIJD INVENTARISWAARDE PREMIE De beheerskosten bedragen 1,20% per jaar en worden vastgelegd voor een periode van 5 jaar. Vanaf het 4 de jaar, past de maatschappij geen enkele financiële vergoeding toe voor de opvragingen. 0,75% per overdracht. De inventariswaarde kan op en in de Belgische financiële pers geraadpleegd worden. Een storting in één van de fondsen van het San Marco Fund gamma uitvoeren is op elk moment mogelijk. Het contract wordt beëindigd ten gevolge van een totale afkoop, bij het overlijden van de verzekerde of bij de 105 de verjaardag van de verzekerde. In geval van het overlijden van de verzekerde verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) het overlijdenskapitaal, voorzien in de bijzondere voorwaarden, te betalen. De valorisatiefrequentie is wekelijks en de valorisatiedag is op dinsdag vastgesteld, op basis van de slotwaarde van de aandelen op de vorige dag. Indien dinsdag geen werkdag is, gebeurt de evaluatie op de volgende werkdag. De waarde van de eenheid wordt uitgedrukt in euro. De stortingen, taks van 2,00% inbegrepen, zijn vrij: minimum aanvangsstorting: 2000 minimum bijkomende stortingen: 1000 FISCALITEIT De contracten Fortuna di Generali genieten van het volgende fiscale stelsel: geen beurstaks geen roerende voorheffing taks van 2,00% op de stortingen, indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is; 4,40% indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is * Ter informatie, op 01/10/2012, bedroeg dit minimumbedrag 122,91.

5 AFKOOP / OPNAME Gedeeltelijke afkoop / opname Geplande opvragingen Toegelaten indien de overlijdensdekking gelijk is aan 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen : minimumopvraging: 625 maximumopvraging: 20% van de stortingen per jaar frequentie: maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks In verhouding tot het samengestelde bedrag in elk fonds. Niet-geplande opvragingen maximum aantal opvragingen: 1 per maand en 4 per jaar minimumbedrag per opvraging: 250 Na de opvraging moet het samengestelde spaarbedrag minimum 1250 bedragen. Volledige afkoop / opname OVERDRACHT VAN FONDSEN De verzekeringsnemer kan te allen tijde in de loop van de overeenkomst het geheel of een gedeelte van zijn spaartegoed opvragen, uitgezonderd wanneer een wet of een reglementering die van toepassing is op de overeenkomst, dit verbiedt. De opvraging moet door de verzekeringsnemer schriftelijk, gedateerd en door hemzelf ondertekend worden aangevraagd, vergezeld van een kopie recto verso van zijn identiteitskaart. Om de volledige opvraging van de overeenkomst te krijgen, moet de verzekeringsnemer de originele polis terugsturen. De overdrachten tussen de fondsen van het San Marco Fund gamma zijn toegelaten voor zover dat de volgende regels gerespecteerd worden: minimum overdracht: 250 het samengestelde spaarbedrag na overdracht moet tenminste gelijk zijn aan 250 per fonds INFORMATIE Ieder jaar bezorgt de maatschappij de verzekeringsnemer een gedetailleerd overzicht m.b.t. de situatie van zijn contract op 31 december van het afgelopen jaar. Deze informatie vermeldt o.a. de stand van het samengestelde spaarbedrag rekening houdend met de stortingen en opvragingen. Volgende inlichtingen zijn beschikbaar: op vraag het beheersreglement van de fondsen op de fondsenfiches (met de inventariswaarden, de risicoklassen,...). Deze informatie wordt maandelijks geupdatet. Generali Belgium NV Louizalaan Brussel T 02/ F 02/ Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr Ondernemingsnr RPR Brussel

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21 1/4 piazza invest 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Piazza invest is een verzekeringsproduct van de tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en verbonden met verschillende interne beleggingsfondsen van AXA Belgium (zie

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

oxylife secure (tak 21)

oxylife secure (tak 21) Bijlage 1 oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie