Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23"

Transcriptie

1 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) het spaargeld (nettostortingen, intresten en eventuele winstdeling, verminderd met eventuele premies voor de overlijdensdekking, beheerskosten en opvragingen) te betalen en de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Bij overlijden vóór het einde van het contract verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) minimum het samengestelde spaarbedrag te betalen. Als overlijdenskapitaal is mogelijk: 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag; 130% van de stortingen in tak % van de stortingen in tak 23; 100% van het samengestelde spaarbedrag in tak % van de stortingen in tak 23. Zodra de eerste storting op de rekening van de maatschappij is gestort, verleent zij voorlopig een gratis waarborg van 6250 die gedurende een periode van maximum 30 dagen het overlijden door ongeval dekt. Na deze termijn is de overlijdenswaarborg van toepassing, zoals vermeld in het contract. DOELGROEP Cambio richt zich tot de cliënten die op middellange termijn willen beleggen in een formule die de zekerheid van Tak 21 (gamma Crescendo di Generali en Crescendo Dynamico 2 ) en het rendement van Tak 23 combineert. De keuze van de beleggingsfondsen wordt bepaald door het risicoprofiel en het beleggingshorizon. Het financieel risico verbonden aan beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. GEDEELTE TAK 21 RENDEMENT Gewaarborgde intrestvoet Crescendo di Generali Intrestvoet van kracht op 08/07/2013: 1,25%. De intrestvoet is gewaarborgd tot de 1 ste van de maand die volgt (of samenvalt met) de 8 ste verjaardag van de storting. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 14/01/ De financiële infofiche levensverzekering van Crescendo di Generali en Crescendo Dynamico zijn beschikbaar op Generali Belgium neemt deel aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen. Meer informatie over die beschermingsregeling vindt u terug op alsook bij uw makelaar. INFO_FICHE_CAMBIO_NL_ED0114

2 Crescendo Dynamico Intrestvoet van kracht op 17/02/2012: 0,50%. De intrestvoet is gewaarborgd tijdens de hele duurtijd van het contract. Elke storting wordt gekapitaliseerd aan de intrestvoet in voege op het ogenblik van ontvangst door de maatschappij. Deze samengestelde intrest wordt per 2 weken aan het spaarbedrag toegekend. Winstdeelname RENDEMENT UIT VERLEDEN In functie van de prestaties van de maatschappij kan een eventuele winstdeling toegekend worden indien het samengestelde spaarbedrag op 31/ Crescendo di Generali 2001: 6,45% 2002: 5,75% 2003: 5,00% 2004: 4,55% 2005: 4,45% 2006: 4,35% 2007: 4,35% 2008: 3,00% 2009: 2,75% 2010: 2,50% 2011: 2,50% 2012: 2,00% 2013: gegarandeerde rentevoet (*) Crescendo Dynamico 2004: 5,90% 2005: 5,40% 2006: 6,75% 2007: 6,60% 2008: 1,50% 2009: 3,00% 2010: 2,15% 2011: 2,00% 2012: 2,10% 2013: 2,05% De bovenvermelde vergoedingen zijn globale netto-vergoedingen 3 die toegekend zijn voor de contracten voor Crescendo Dynamico. Onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling door de Algemene Vergadering. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. (*) Het globaal nettorendement³ is gelijk aan de gegarandeerde intrestvoet. GEDEELTE TAK 23 FONDSEN Keuze uit 5 fondsen in de 4 categorieën van het San Marco Fund gamma. Categorie Equities : aandelenfondsen Categorie Balanced : gemengde fondsen Categorie Specialized : gespecialiseerde fondsen Categorie Bonds : obligatiefondsen De gedetailleerde technische kenmerken van de 8 fondsen van ons investeringsgamma kunnen geraadpleegd worden op de site onder de rubriek Mijn gezin en ik - Mijn spaargeld - Beleggingsfondsen. RENDEMENT RENDEMENT UIT VERLEDEN Het rendement, dat gekoppeld is aan de prestaties van de investeringsfondsen, wordt gekozen door de klant. Er is vervolgens geen garantie qua kapitaal, noch garantie qua rendement. Er wordt dan ook geen enkele winstgevende deelname toegestaan aan dit contract. Het financiële risico wordt ondersteund door de verzekeringsnemer. De rendementen van het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De rendementen van de 8 fondsen van ons investeringsgamma kunnen geraadpleegd worden op de site onder de rubriek Mijn gezin en ik - Mijn spaargeld - Beleggingsfondsen. 3 Zonder rekening te houden met een eventuele inhouding van de roerende voorheffing zoals beschreven in de rubriek fiscaliteit

3 TOETREDING/INSCHRIJVING INVENTARISWAARDE OVERDRACHT VAN FONDSEN Een storting in één van de fondsen van het San Marco Fund gamma uitvoeren is op elk moment mogelijk. De inventariswaarde kan op en in de Belgische financiële pers geraadpleegd worden. De waardebepaling van de fondsen van het San Marco Fund gamma is wekelijks. De overdrachten tussen de fondsen van het San Marco Fund gamma zijn toegelaten voor zover dat de volgende regels gerespecteerd worden: Minimum overdracht: 250. Het samengestelde spaarbedrag na overdracht moet tenminste gelijk zijn aan 250 per fonds. ALGEMEEN KOSTEN Instapkosten De instapkosten variëren tussen 0% en 3%. Uitstapkosten Voor het gedeelte tak 21 Totale opvragingen 0% voor het samengestelde spaarbedrag van de winstdelingen en van stortingen ouder dan 3 jaar op 31/12 van het vorige jaar; 0% voor 33% van het samengestelde spaarbedrag van de andere stortingen op 31/12 van het vorige jaar met een absoluut maximum van per jaar; Op het niet-kostenloze saldo: degressieve percentages volgens storting van 3% - 2% - 1% per jaar met min. 75 geïndexeerd (basis 1988) en 0% vanaf het vierde jaar. Gedeeltelijke geplande opvragingen 2,5 per geplande opvraging. Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 0% voor het samengestelde spaarbedrag van de winstdelingen en van stortingen ouder dan 3 jaar op 31/12 van het vorige jaar; 0% voor 33% van het samengestelde spaarbedrag van de andere stortingen op 31/12 van het vorige jaar met een absoluut maximum van per jaar; Op het niet-kostenloze saldo: degressieve percentages volgens storting van 3% - 2% - 1% per jaar, 0% vanaf het vierde jaar. Totale opvragingen 3% -2% - 1% per jaar met een minimum van 75 geïndexeerd (basis = 1988); 0% vanaf het 4 de jaar. Gedeeltelijke geplande opvragingen 2,5 per geplande opvraging. Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 3% - 2% - 1% - 0% per jaar. Beheerskosten die rechtstreeks op Voor het gedeelte tak 21 het contract worden aangerekend 0,015% per maand van het samengestelde spaarbedrag

4 Zie het beheersreglement van de fondsen Afkoopvergoeding/opnamevergoeding Tengevolge van de specifieke marktomstandigheden, kan eventueel een financiële vergoeding worden aangerekend op het samengestelde spaarbedrag van uw contract. Dit is in overeenkomst met het Koninklijk Besluit van 14 november Kosten bij overdracht van fondsen 0,75% per overdracht. Overdracht van tak 21 Idem naar tak 23, of omgekeerd LOOPTIJD PREMIE Het contract wordt beëindigd ten gevolge van een totale afkoop, bij het overlijden van de verzekerde of bij de 105 ste verjaardag van de verzekerde. In geval van het overlijden van de verzekerde verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) het overlijdenskapitaal, voorzien in de bijzondere voorwaarden, te betalen. De stortingen, taks van 2,00% inbegrepen, zijn vrij: Minimum aanvangsstorting: 5000; Minimum bijkomende stortingen: 2500; Maximumstorting per contract: FISCALITEIT De contracten genieten van het volgende fiscale stelsel: Taks van 2,00% op de stortingen indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is; 4,40% indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is. Voor het gedeelte tak 21 Er is geen fiscaal voordeel op de stortingen. Conform de huidige wetgeving is voor de geplande opvragingen de roerende voorheffing op de intresten altijd van toepassing. De intresten worden berekend aan een intrestvoet, waarbij de minimale intrestvoet 4,75% bedraagt. Binnen de eerste 8 jaar geen roerende voorheffing voor niet-geplande opvragingen indien: overlijdensdekking gelijk is aan minimum 130% van de stortingen en verzekeringsnemer = verzekerde = begunstigde leven. Vrijstelling van de roerende voorheffing indien de opvragingen na 8 jaar gebeuren. Geen beurstaks; Geen roerende voorheffing. AFKOOP/OPNAME Gedeeltelijke afkoop/opname Geplande opvragingen Toegelaten indien de overlijdensdekking gelijk is aan 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen : 4 Wanneer de verzekeringsnemer 1 contract Crescendo di Generali en/of 1 contract Crescendo Dynamico en/of 1 contract Cambio bezit, wordt het totaal bedrag van de stortingen voor deze verzekeringsnemer beperkt tot

5 Minimumopvraging: 625; Maximumopvraging: 20% van de stortingen per jaar; Frequentie: maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks. Niet-geplande opvragingen Maximum aantal opvragingen: 1 per maand en 4 per jaar; Minimumbedrag per opvraging: 250. Na de opvraging moet het samengestelde spaarbedrag minimum 1250 bedragen. Volledige afkoop/opname De verzekeringsnemer kan ten allen tijde in de loop van de overeenkomst het geheel of een gedeelte van zijn spaartegoed opvragen, uitgezonderd wanneer een wet of een reglementering die van toepassing is op de overeenkomst, dit verbiedt. De opvraging moet door de verzekeringsnemer schriftelijk, gedateerd en door hemzelf ondertekend worden aangevraagd, vergezeld van een kopie recto verso van zijn identiteitskaart. Om de volledige opvraging van de overeenkomst te krijgen, moet de verzekeringsnemer de originele polis terugsturen. INFORMATIE Ieder jaar bezorgt de maatschappij de verzekeringsnemer een gedetailleerd overzicht m.b.t. de situatie van zijn contract op 31 december van het afgelopen jaar. Deze informatie vermeldt o.a. de stand van het samengestelde spaarbedrag rekening houdend met de stortingen en opvragingen. Volgende inlichtingen zijn beschikbaar: op vraag: het beheersreglement van de fondsen; op de cliëntenfiche; de fondsenfiches (met de inventariswaarden, de risicoklassen,...). Deze informatie wordt maandelijks geupdate. Generali Belgium NV Louizalaan Brussel T 02/ F 02/ Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr Ondernemingsnr RPR Brussel

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Plan for Life + 1 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 20 oktober 2014. Type levensverzekering

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie