Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:"

Transcriptie

1 Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum: VIVIUM betaalt aan de begunstigde(n) in geval van leven de waarde van de eenheden van het contract. - In geval van overlijden van het verzekerde kind voor de einddatum: VIVIUM betaalt aan de begunstigde(n) in geval van overlijden de waarde van de eenheden van het contract. - De waarde van de eenheden in euro wordt bepaald op de eerste gekende valorisatie, ten vroegste één bankwerkdag volgend op de kennisneming van het overlijden door VIVIUM, tenzij de waarde van deze eenheden de dag volgend op het overlijden lager zou zijn, in dat geval wordt de laagste waarde betaald. Aanvullende waarborgen optioneel: Doelgroep - premievrijstelling in geval van overlijden: in geval van overlijden van de verzekerde van deze waarborg, neemt VIVIUM de premie zoals voorzien van het betalingsplan over. - premievrijstelling in geval van invaliditeit: in geval van invaliditeit van de verzekerde van deze waarborg, neemt VIVIUM de premie zoals voorzien van het betalingsplan over. Junior Life Cycle richt zich tot alle beleggers die op lange termijn willen beleggen ten voordele van hun (klein)kinderen en hierbij een berekend risico willen nemen. 1 Deze «financiële informatiefiche m.b.t. levensverzekeringen» beschrijft de modaliteiten van het product die van toepassing zijn op 01/01/2009.

2 Fondsen De verdeling van de fondsen stemt overeen met elk stadium van het leven van het kind. Hoe jonger het kind, hoe ruimer zijn beleggingshorizon en hoe groter het potentiële aandelenpercentage. De samenstelling van het fonds wordt dus progressief en automatisch aangepast in functie van de leeftijd van het kind. Situatie op 31/12/2008 Naam van het Aandelen Obligaties Cash fonds JLC ,12% 0,00% 6,88% JLC ,83% 20,85% 1,32% JLC ,01% 37,13% 0,86% JLC ,94% 52,77% 1,29% JLC ,72% 54,24% 10,03% Naam van het Risicoschaal* Min. horizon fonds JLC jaar JLC jaar JLC jaar JLC jaar JLC jaar * Op een schaal van 0 tot 6 (0 is het kleinste risico). De fondsen zijn beheerde fondsen, d.w.z. dat de beheerder, VIVIUM, de samenstelling ervan mag wijzigen in functie van de opportuniteiten van de markt. Rendement - Het betreft een tak 23 fonds, er kan geen enkele rendementsgarantie worden gegeven - Ondanks alle maatregelen die worden genomen om deze doelstellingen te bereiken, blijft de belegging in deze fondsen onderworpen aan bepaalde risico s. Er kan dus geen enkele formele garantie worden gegeven. De waarde van het fonds kan variëren in de tijd. Het overeenkomstige financiële risico berust bij de verzekeringsnemer. 2

3 Rendement van het verleden Situatie op 31/12/2008 Naam van het fonds Lanceringsdatum Sinds lancering Op 5 jaar Op 3 jaar Op 1 jaar JLC /06/05-9,47% n.t. -13, ,05% JLC /03/00-7,69% -2,19% -11,87% -37,64% JLC /03/00-5,31% -1,36% -9,52% -30,91% JLC /03/00-4,01% -1,46% -8,42% -26,03% JLC /03/00-2,07% -0,81% -6,68% -20,90% Het rendement wordt berekend op basis van de netto inventariswaarde (NIW) van de voorgaande periode. Er wordt bij de rendementsbepaling rekening gehouden met de beheerskosten van het fonds aangezien deze verrekend zijn in de netto inventariswaarde. Het rendement wordt weergegeven in jaarlijkse rendementen. De cijfers en de rendementen op dit document zijn louter indicatief en vormen geen definitieve offerte. Deze simulaties bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Kosten - Instapkosten 6% op elke storting. - Uitstapkosten - 2% tot de 18 e verjaardag van het verzekerde kind op het afgekochte gedeelte, - Vanaf de leeftijd van 18 jaar van het verzekerde kind wordt er nooit een afkoopvergoeding aangerekend. - Beheerskosten die onmiddellijk aangerekend worden voor het contract - Afkoop- /overnamevergoeding - Kosten in geval van fondsoverdracht Toetreding/onderschrijving De beheerskosten voor VIVIUM bedragen 0,90% per jaar en worden dagelijks afgetrokken van de NIW. De betaling van de beheerskosten gebeurt op trimestriële basis. Niet van toepassing. Het contract gaat ten vroegste in op de dag na ontvangst van de storting op de rekening van VIVIUM. Looptijd - Het contract stopt automatisch op de 1 ste dag van de maand volgend op de 25 ste verjaardag van het verzekerde kind. - Het contract stopt bij overlijden van het verzekerde kind. 3

4 Inventariswaarde - De eerste inventariswaarde bedroeg 25 EUR per eenheid op de lanceringsdatum. - Elke storting wordt omgezet in fondseenheden. - De conversie van beleggingen in eenheden gebeurt op de eerste gekende valorisatie, maar ten vroegste één bankwerkdag volgend op de ontvangst van de storting op de bankrekening van VIVIUM. De bepaling gebeurt door de fondsbeheerder en is bindend voor alle partijen. Als de voorafgaande dagen geen bankwerkdagen zijn, dan wordt de eerstvolgende bankwerkdag de valorisatiedatum. - De inventariswaarde verkrijgt men door de waarde van de activa van het fonds, na aftrek van de beheersvergoeding, de kosten die mogelijk voortvloeien uit het fondsbeheer (zoals vermeld in het beheersreglement) en de eventuele belastingen, rechten en taksen te delen door het aantal eenheden die aanwezig zijn op de dag van de bepaling. - VIVIUM deelt minstens op wekelijkse basis de inventariswaarde van het fonds mee aan de pers en past deze aan in de polis. Premie - Optie Spaarplan: vaste periodieke premies Maandelijkse storting van minimum 30 EUR, Jaarlijkse storting van minimum 300 EUR, Mogelijke bijkomende stortingen van 250 EUR. - Optie Vrij Sparen Koopsom van minimum EUR, Bijkomende stortingen van 250 EUR. Deze minima zijn inclusief de verschuldigde premietaks. Fiscaliteit - Taks van 1,1% op het bedrag van de premie bij de storting. - Vrijstelling van de roerende voorheffing in geval van gedeeltelijke of volledige afkoop. Afkoop/overname De verzekeringsnemer kan op elk moment zijn contract - Gedeeltelijke afkoop/overname - Volledige afkoop/overname Overdracht van fondsen gedeeltelijk of volledig afkopen. - De vraag tot gedeeltelijke afkoop moet bij VIVIUM worden ingediend via het document dat hiervoor is bestemd of met een door de verzekeringsnemer gedateerde en getekende brief, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de verzekeringsnemer. De vraag tot afkoop moet worden uitgedrukt in euro. - De vraag tot volledige afkoop moet bij VIVIUM worden ingediend via het document dat hiervoor is bestemd of met een door de verzekeringsnemer gedateerde en getekende brief, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de verzekeringsnemer. De vraag tot afkoop moet worden uitgedrukt in euro. Tevens moet het exemplaar van het contract dat in het bezit is van de verzekeringsnemer (of, bij gebreke, een getekende verklaring van verlies) worden teruggestuurd naar VIVIUM. - De volledige afkoop maakt een einde aan het contract. Niet van toepassing. 4

5 Informatie - De verzekeringsnemer ontvangt minstens op jaarbasis de evolutie van zijn contract. - Het beheersreglement kan op eenvoudige vraag worden verkregen bij de maatschappij. Verzekeraar VIVIUM N.V., verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de CBFA onder het codenummer Vennootschapszetel: Koningsstraat 153, B-1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE Tel. +32 (0) Internet: - BIC: BBRUBEBB - rekening: (IBAN BE ) 5

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie