cameleon/cameleon Dynamico

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cameleon/cameleon Dynamico"

Transcriptie

1 cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cameleon en Cameleon Dynamico garanderen prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) het spaargeld (nettostortingen, intresten en eventuele winstdeling, verminderd met eventuele premies voor de overlijdensdekking en opvragingen) te betalen en de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Bij overlijden vóór het einde van het contract verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) minimum het samengestelde spaarbedrag te betalen. Als overlijdenskapitaal is mogelijk: Vast kapitaal (min max ); 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag; 130% van de stortingen in tak % van de stortingen in tak 23; 130% van de stortingen in tak % van het samengestelde spaarbedrag in tak 23; 100% van het samengestelde spaarbedrag in tak % van de stortingen in tak 23. Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: Kapitaal ongeval: maximum ; Vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit; Invaliditeitsrente. Zodra de eerste storting op de rekening van de maatschappij is gestort, verleent zij voorlopig een gratis waarborg van die gedurende een periode van maximum 30 dagen het overlijden door ongeval dekt. Na deze termijn is de overlijdenswaarborg van toepassing, zoals vermeld in het contract. DOELGROEP Cameleon en Cameleon Dynamico richten zich tot de cliënten die een performant regelmatig sparen willen opbouwen dankzij de combinatie van tak 21 (Self Life of Self Life Dynamico 2 ) en tak 23. De keuze van de beleggingsfondsen wordt bepaald door het risicoprofiel en het beleggingshorizon. Het financieel risico verbonden aan beleggingsfondsen wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 14/01/ De financiële infofiche levensverzekering van Self Life en Self Life Dynamico zijn beschikbaar op Generali Belgium neemt deel aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen. Meer informatie over die beschermingsregeling vindt u terug op alsook bij uw makelaar. INFO_FICHE_CAMELEON_CAMELEON_DYNAMICO_NL_ED0114

2 GEDEELTE TAK 21 RENDEMENT Gewaarborgde intrestvoet Self Life Rentevoet van kracht op 20/03/2013: 1,25%. Self Life Dynamico Rentevoet van kracht op 08/10/2012: 0,50%. De rentevoet op de stortingen wordt gewaarborgd voor de duur die in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld. Deze samengestelde intrest wordt per 2 weken aan het spaarbedrag toegekend. De bijkomende stortingen zullen genieten van de rentevoet die van kracht is op het ogenblik van ontvangst door de maatschappij. Winstdeelname RENDEMENT UIT VERLEDEN In functie van de prestaties van de maatschapij kan, op het gedeelte tak 21, een eventuele winstdeling toegekend worden indien de uitgevoerde stortingen in het jaar 450 of wanneer het samengestelde spaarbedrag in tak 21 op 31/ Self Life 2001: 6,45% 2002: 5,75% 2003: 5,00% 2004: 4,55% 2005: 4,45% 2006: 4,75% 2007: 4,75% 2008: 3,50% 2009: 3,00% 2010: 2,85% 2011: 2,85% 2012: 2,35% 2013: 2,25% Self Life Dynamico 2006: 6,75% 2007: 6,60% 2008: 3,00% 2009: 3,30% 2010: 3,10% 2011: 3,25% 2012: 3,00% 2013: 3,10% De bovenvermelde vergoedingen zijn globale netto-vergoedingen 3 die toegekend zijn voor de contracten. Onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling door de Algemene Vergadering. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. GEDEELTE TAK 23 FONDSEN Keuze uit 5 fondsen in de 4 categorieën van het San Marco Fund gamma. Categorie Equities : aandelenfondsen Categorie Balanced : gemengde fondsen Categorie Specialized : gespecialiseerde fondsen Categorie Bonds : obligatiefondsen De technische kenmerken van de 8 fondsen van het San Marco Fund gamma bevinden zich op onze website onder de rubriek Onze fondsen. 3 Zonder rekening te houden met een eventuele inhouding van de roerende voorheffing zoals beschreven in de rubriek Fiscaliteit.

3 RENDEMENT RENDEMENT UIT VERLEDEN (voor zover beschikbaar) TOETREDING/INSCHRIJVING INVENTARISWAARDE OVERDRACHT VAN FONDSEN Het rendement van de 8 fondsen van het San Marco Fund gamma zijn beschikbaar op onder de rubriek Onze fondsen. Idem Een storting in één van de fondsen van het San Marco Fund gamma uitvoeren is op elk moment mogelijk. De inventariswaarde kan op en in de Belgische financiële pers geraadpleegd worden. De waardebepaling van de fondsen van het San Marco Fund gamma is wekelijks. De overdrachten tussen de fondsen van het San Marco Fund gamma zijn toegelaten voor zover dat de volgende regels gerespecteerd worden: Minimum overdracht: 250. Het samengestelde spaarbedrag na overdracht moet tenminste gelijk zijn aan 250 per fonds. ALGEMEEN KOSTEN Instapkosten De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen en variëren tussen 1% en 7%. Forfaitaire instapkosten van 10 en inningskosten van 1,24 zijn ook van toepassing. Indien de storting per bankdomiciliëring wordt uitgevoerd, worden de inningskosten herleid tot nul. Uitstapkosten Voor het gedeelte tak 21 Totale opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1% % per jaar tot de 60 ste verjaardag van de verzekerde met een minimum van 75 geïndexeerd (basis = 1988); 0% na de 60 ste verjaardag van de verzekerde wanneer de verstreken duur groter of gelijk is aan 5 jaar; Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1% % per jaar tot de 60 ste verjaardag van de verzekerde; 0% na de 60 ste verjaardag van de verzekerde wanneer de verstreken duur groter of gelijk is aan 5 jaar; Voor het gedeelte tak 23 Totale opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1% per jaar met een minimum van 75 geïndexeerd (basis=1988); 0% vanaf het 6 de jaar.

4 Beheerskosten die rechtstreeks op Nihil het contract worden aangerekend Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - 1%; 0% vanaf het 6 de jaar. Afkoopvergoeding/opnamever- De maatschappij past geen enkele financiële vergoeding toe voor de opvragingen. goeding Kosten bij overdracht van fondsen 1 gratis per jaar, daarna 1% van het overgedragen bedrag met minimum 12,5 en maximum 37,5 per gecrediteerd fonds. Overdracht van tak 21 Idem naar tak 23, of omgekeerd LOOPTIJD De looptijd van het contract varieert tussen minimum 5 jaar en maximum 45 jaar in functie van de gekozen combinatie tak 21 en tak 23. Bij overlijden van de verzekerde stopt het contract. De maatschappij verbindt zich ertoe om aan de begunstigde(n) het overlijdenskapitaal, voorzien in de bijzondere voorwaarden, te betalen. PREMIE FISCALITEIT De stortingen, taksen inbegrepen, zijn vrij: Minimum maandelijkse storting: 50 Maximum bijkomende stortingen: 2000/ jaar of éénmaal het bedrag dat overeenkomt met het jaarlijks objectief indien dit groter is dan 2000 De contracten genieten van het volgende fiscale stelsel: Taks van 2,00% op de stortingen. Voor het gedeelte tak 21 Dit contract is onderworpen aan een belasting van 2,00% op de stortingen. Conform de huidige wetgeving is bij afkoop binnen de eerste 8 jaar van het contract een roerende voorheffing op de intresten verschuldigd. De intresten worden berekend aan een forfaitair intrestvoet van 4,75%. Vrijstellingen van de roerende voorheffing indien de opvragingen na 8 jaar gebeuren. Voor het gedeelte tak 23 Geen beurstaks; Geen roerende voorheffing. AFKOOP/OPNAME Gedeeltelijke afkoop/opname Niet-geplande opvragingen Maximum aantal opvragingen: 1 per maand en 4 per jaar. Minimumbedrag per opvraging: 250. Na de opvraging moet het samengestelde spaarbedrag in tak 21 en in tak 23 minimum 1250 bedragen.

5 Volledige afkoop/opname De verzekeringsnemer kan ten allen tijde in de loop van de overeenkomst het geheel of een gedeelte van zijn spaartegoed opvragen, uitgezonderd wanneer een wet of een reglementering die van toepassing is op de overeenkomst, dit verbiedt. De opvraging moet door de verzekeringsnemer schriftelijk, gedateerd en door hemzelf ondertekend worden aangevraagd, vergezeld van een kopie recto verso van zijn identiteitskaart. Om de volledige opvraging van de overeenkomst te krijgen, moet de verzekeringsnemer de originele polis terugsturen. INFORMATIE Ieder jaar bezorgt de maatschappij de verzekeringsnemer een gedetailleerd overzicht m.b.t. de situatie van zijn contract op 31 december van het afgelopen jaar. Deze informatie vermeldt o.a. de stand van het samengestelde spaarbedrag rekening houdend met de stortingen en opvragingen. Volgende inlichtingen zijn beschikbaar: op vraag: het beheersreglement van de fondsen; op de fondsenfiches (met de inventariswaarden, de risicoklassen,...). Deze informatie wordt maandelijks geupdate. Generali Belgium NV Louizalaan Brussel T 02/ F 02/ Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr Ondernemingsnr RPR Brussel

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie