Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:"

Transcriptie

1 PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Bij overlijden van de verzekerde vóór het einde van het contract verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) bij overlijden minimum de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Dit overlijdenskapitaal bedraagt: Vast kapitaal (min max ) 00 tot 50% van het samengestelde spaarbedrag 00% - 200% van de stortingen Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: Kapitaal ongeval: maximum Vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit Invaliditeitsrente Zodra de maatschappij de eerste storting heeft ontvangen, voorziet zij gratis een voorlopige waarborg van 6250 die gedurende een periode van maximum 30 dagen het overlijden door ongeval dekt. Deze voorlopige waarborg vervalt vanaf het moment dat de gekozen overlijdenswaarborg geactiveerd wordt. DOELGROEP Profilife richt zich tot de personen die een performant regelmatig sparen willen opbouwen dankzij aandelenfondsen, obligatiefondsen of gedifferentieerde fondsen. De keuze van de beleggingsfondsen wordt zowel bepaald op basis van de beleggingshorizon als op basis van het risicoprofiel. FONDSEN De klant kan in maximum 5 fondsen van de verschillende beleggingsfondsen uit ons gamma storten. Generali Carmignac Global Bonds (LU243928) Dit fonds belegt wereldwijd in overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta s. Het wordt actief beheerd en kan zowel inspelen op een stijging als een daling van de rente, waardoor het in alle omstandigheden rendement aan uw portefeuille kan toevoegen. Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (LU ) Dit fonds is gericht op aandelen, maar kan de aandelenpositie laten variëren tussen 00% en 0%, afhankelijk van de inzichten en verwachtingen van de specialisten bij Carmignac. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

2 Generali Carmignac Patrimoine (LU ) Het vlaggenschip van Carmignac. Het gemengde fonds belegt wereldwijd zowel in aandelen (maximaal 50%), in obligaties als in internationale munten. Het aandelen- of obligatiegedeelte kan te allen tijde aangepast worden en de beheerder kan ook posities innemen om het risico te beperken. Generali M&G Dynamic Allocation (LU ) Het topfonds van M&G Investment. Dit fonds wordt dynamisch beheerd op basis van de expertise en know how van de beheerders en biedt de flexibiliteit om wereldwijd te beleggen in gediversifieerde activa. Generali Global Value, managed by Edmond de Rothschild Asset Management (LU ) Dit internationale aandelenfonds investeert wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van specifieke thema s waarvan de beheerders van Edmond de Rothschild het potentieel op waardevermeerdering op middellange en lange termijn hoog inschatten. Generali Euro Liquidity (LU243948) Dit fonds belegt in kortetermijnbeleggingen (beleggingen op de geldmarkt en staats- en bedrijfsuitgiftes), voornamelijk in de Eurozone. Real Estate Securities (LU ) Real Estate Securities streeft ernaar om een rendement dichtbij het C + F Immo Rente (het «onderliggende fonds»), exclusief kosten, uitgedrukt in euro, te genereren. Met dit doel, zal Real Estate Securities tot maximum 00% van zijn activa in het onderliggende fonds beleggen. Dit fonds streeft naar een hoog rendement en stabiliteit. Volgens zijn prospectus, is de beleggingspolitiek en het beleggingsdoel van het onderliggende fonds: Het onderliggende fonds heeft als doel om minimum 50% te beleggen in effecten die voornamelijk representatief zijn voor de vastgoedsector in de brede zin. Hieronder verstaan we: Bevaks, aandelen die in vastgoed, in vastgoedmaatschappijen of in vastgoedontwikkeling beleggen, vastgoedcertificaten,.... De mogelijkheid bestaat om bijkomstig in effecten uit een andere sector te beleggen waarbij de nadruk ligt op een hoog rendement. Het compartiment kan onder meer beleggen in obligaties met een minimum rating A3 bij Moody s of A- bij Standard & Poors, in thesaurie-instrumenten en in liquide middelen. De prospectus van het onderliggende fonds is gratis ter beschikking voor de beleggers op de hoofdzetel van de beheersmaatschappij. Anderzijds kan Real Estate Securities tot maximum 0% van zijn activa in (quasi-)liquide middelen onderbrengen. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

3 World Opportunities (LU ) World Opportunities beoogt een optimaal rendement van het beschikbare kapitaal. De belegging vindt plaats in Instellingen voor Collectieve Belegging (I.C.B. s) die als doel hebben om te beleggen in financiële instrumenten over de hele wereld: aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, reverse convertibles, opties, over-the-counter notes, rente-instrumenten, fondsen, trackers, liquide middelen en andere toegestane instrumenten. Het beheer van het compartiment is actief en tracht te profiteren van de marktopportuniteiten. In dit kader, is het mogelijk dat de portefeuille, in functie van de marktomstandigheden, aanzienlijke hoeveelheden liquide middelen bewaart. Onder normale marktomstandigheden is de portefeuille World Opportunities voor 00% belegd. De portefeuille mag echter voor 0% aan monetaire middelen bezitten. World Optimal Equities (LU243935) World Optimal Equities focust om op lange termijn een groei van het kapitaal te bekomen met een laag niveau van verwachte inkomsten vertrekkende van een aandelenportefeuille die alle internationale markten bereikt (min. 70% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven over de hele wereld). De beheerder is vrij bij het selecteren van bedrijven, ongeacht hun geografische locatie, hun sector of hun grootte en zijn keuzes zullen voornamelijk worden gemaakt in functie van de meest aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten die beschikbaar zijn op de markt. Hij richt zich op 3 categorieën van bedrijven: verandering, waarde en het merk, elk mikkend op een duidelijke bron van prestatie. Dit resulteert in een evenwichtige stijl die zich richt op het behalen van sterke relatieve rendementen ondersteund in verschillende marktomstandigheden. World Optimal Opportunities (LU243905) Het objectief van World Optimal Opportunities is om een interessante meerwaarde in euro te realiseren, rekening houdende met het beleggingsrisico. De beleggingsstrategie baseert zich op een fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten. Dit fonds kan onbeperkt beleggen in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en andere gestructureerde producten, in doelfondsen, derivaten, geldmiddelen en cash equivalenten evenals termijndeposito s. Bovendien, kan tot 20% van het nettovermogen indirect belegd worden in edelmetalen en tot 0% in andere fondsen. De beleggingsfondsen World Optimal Opportunities en World Optimal Equities zijn uitsluitend beschikbaar via bepaalde tussenpersonen. Voor deze beleggingsfondsen, impliceert het veranderen van tussenpersoon tijdens de looptijd van het contract, de overdracht van de reserve in de betrokken fondsen naar de beschikbare fondsen bij de nieuwe tussenpersoon. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

4 De beleggingsfondsen die in aanmerking komen voor het contract, hun beleggingsstrategie, hun beheersregels, evenals de bepaling van de waarde van de eenheden worden vermeld in de beheersreglementen. Voor meer informatie over onze fondsen en de laatste update van de risicoklassen, kan u terecht bij uw makelaar of op onze website https://www.generali.be/evolutie-van-onze-beleggingsfondsen.html. RENDEMENT Het rendement is gekoppeld aan de prestaties van de beleggingsfondsen die door de klant gekozen worden. Er is bijgevolg geen garantie qua kapitaal, noch garantie qua rendement. Er wordt geen enkele winstdeling toegekend in het kader van dit contract. Het rendement is afhankelijk van de evolutie van de inventariswaarde van het fonds van de tak 23. De inventariswaarde kan onderhevig zijn aan schommelingen. RENDEMENT UIT VERLEDEN Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Carmignac Global Bonds werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Portfolio Global Bond. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 2,70% 3,46% 4,05% Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Portfolio Investment Latitude. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 9,88% N/A N/A Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 5,88% 5,67% 3,7% Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

5 Het Tak 23-beleggingsfonds Generali M&G Dynamic Allocation werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds M&G Dynamic Allocation Fund. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 2,63% 8,67% 5,60% Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Global Value werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds EdR Fund Global Value. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 8,4% 6,76% 8,35% Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Euro Liquidity werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Generali Trésorerie. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. -0,46% -0,28% 0,3% Het Tak 23-beleggingsfonds World Optimal Equities werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Fidelity Funds - World Fund. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 3,32% 7,87%,08% Het Tak 23-beleggingsfonds World Optimal Opportunities werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities II. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 6,47% N/A N/A Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

6 De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het Tak 23-beleggingsfonds Real Estate Securities werd opgericht op 30/5/ ,68% 6,90% 6,38% Het Tak 23-beleggingsfonds World Opportunities werd opgericht op 30/5/ ,% 2,90% 7,30% KOSTEN Het financiële risico van de producten gebonden aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst. Instapkosten Uitstapkosten De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen en variëren tussen % en 7%. De forfaitaire instapkosten bedragen 0. Forfaitaire incassokosten worden op elke overschrijving ingehouden. Deze bedragen,24. In geval van betaling via domiciliëring, worden deze kosten tot nul verminderd. Totale opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - % met een minimum van 75 geïndexeerd (basis = 988) 0% vanaf het 6de jaar Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - % per jaar 0% vanaf het 6de jaar Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend Afkoopvergoeding / opnamevergoeding Kosten bij overdracht van fondsen De beheerskosten zijn opgenomen in de eenheidswaarde en worden vermeld in de beheersreglementen. Niet van toepassing overdracht gratis per jaar. Vervolgens % van het overgedragen bedrag, met een minimum van 2,5 en een maximum van 37,5 per gecrediteerd fonds. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

7 TOETREDING / INSCHRIJVING LOOPTIJD Een storting in één van de fondsen uit ons gamma uitvoeren is op elk moment mogelijk. De looptijd van het contract is vrij maar is minimum 5 jaar. Het contract wordt beëindigd ten gevolge van een totale afkoop en bij het overlijden van de verzekerde. In geval van het overlijden van de verzekerde, verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) het overlijdenskapitaal, voorzien in de bijzondere voorwaarden, uit te keren. INVENTARISWAARDE De valorisatiefrequentie is dagelijks, op basis van de slotwaarde van de activa op de vorige dag. De waarde van de eenheid wordt uitgedrukt in euro. De inventariswaarde kan via deze link https://www.generali.be/evolutie-van-onze-beleggingsfondsen.html en in de Belgische financiële pers geraadpleegd worden. PREMIE De stortingen, inclusief taks, zijn vrij: Minimum maandelijkse storting: 37,50 Maximum bijkomende stortingen: 2000 / jaar of éénmaal het bedrag dat overeenkomt met het jaarlijks objectief indien dit groter is dan 2000 FISCALITEIT De contracten Profilife genieten van het volgende fiscale stelsel: Er is geen fiscaal voordeel op de stortingen Er is geen roerende voorheffing Er is geen beurstaks Dit contract is onderworpen aan een belasting van 2,00% op de stortingen indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is, 4,40% indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is Deze fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op dit moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant. Deze fiscale behandeling kan aan latere veranderingen onderhevig zijn. AFKOOP / OPNAME Gedeeltelijke afkoop / opname Niet-geplande opvragingen Maximum aantal opvragingen: per maand en 4 per jaar Minimumbedrag per opvraging: 250 Na de opvraging moet het samengestelde spaarbedrag minimum 250 bedragen. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

8 Volledige afkoop / opname De verzekeringsnemer kan te allen tijde in de loop van het contract het geheel of een gedeelte van zijn spaartegoed opvragen, uitgezonderd wanneer een wet of een reglementering die van toepassing is op het contract, dit verbiedt. De opvraging moet door de verzekeringsnemer gevraagd worden aan de hand van een opvragingsformulier, verzonden door de tussenpersoon, volledig ingevuld, gedateerd en door de verzekeringsnemer ondertekend worden aangevraagd, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart of een kopie van de statuten. In het geval van een volledige opvraging van het contract, moet de verzekeringsnemer de originele polis terugsturen. OVERDRACHT VAN FONDSEN De overdrachten tussen de fondsen uit ons gamma zijn toegelaten voor zover de volgende regels gerespecteerd worden: Minimum overdracht: 250 Het samengestelde spaarbedrag na overdracht moet tenminste gelijk zijn aan 250 per fonds INFORMATIE Ieder jaar bezorgt de maatschappij de verzekeringsnemer een gedetailleerd overzicht m.b.t. de situatie van zijn contract op 3 december van het afgelopen jaar. Deze informatie vermeldt o.a. de stand van het samengestelde spaarbedrag rekening houdend met de activiteiten van het voorbije jaar. Volgende inlichtingen zijn beschikbaar: op de fondsenfiches (met de inventariswaarden, de risicoklassen,...) worden maandelijks geupdatet de beheersreglementen Elke klacht in verband met dit document kan door de verzekeringsnemer aan de maatschappij worden voorgelegd: Schriftelijk aan Generali Belgium - Dienst Beheer Klachten - Louizalaan 49, 050 Brussel Per Per telefoon: Per fax: De informatie met betrekking tot de procedure over de behandeling van de klachten is beschikbaar op de website be in de rubriek Contact: Uw mening telt voor ons. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving, verbindt de maatschappij zich ertoe beroep te doen op een procedure van buitengerechtelijke consumentengeschillenbeslechting. Deze is volledig gratis voor de verzekeringsnemer. Indien de verzekeringsnemer vervolgens van mening is dat hij geen adequate oplossing heeft gekregen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, een gekwalificeerde entiteit, gelegen op het huidige adres de Meeûssquare 35 te 000 Brussel onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal ,00 EUR - BTW - Ondernemingsnr. (BE) / RPR Brussel - Louizalaan, Brussel - Tel.: Fax: Eventuele klachten kan men melden via volgend adres: Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) nr. 045 (KB van 04/07/979 - BS van 4/07/979) Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026 Verantw. Uitg.: GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, Brussel 07/205 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen FORTUNA di GENERALI TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

ESCLUSIVO di GENERALI Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 ESCLUSIVO di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Esclusivo di Generali garandeert prestaties bij leven of

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen FORTUNA di GENERALI TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: PROFILIFE JUNIOR TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife Junior garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 2) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen FORTUNA di GENERALI TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR - CAMELEON Dynamico JUNIOR TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 2) gecombineerd wordt met

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen

100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag 100% - 200% van de stortingen FORTUNA di GENERALI TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Type levensverzekering Werking Private Investment Portfolio Private Investment Portfolio 1 Private Investment Portfolio is een levensverzekeringsoplossing

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Informatiefiche DYNAMIC FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen)

Informatiefiche DYNAMIC FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen) Informatiefiche DYNAMIC FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen) Editiedatum: 01/01/2018. Het Dynamic Fund (tak 23) is een optie binnen het product Niet-Fiscaal Sparen (Combinatie tak 21 en/of tak 23) en het

Nadere informatie

Informatiefiche STABILITY FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen)

Informatiefiche STABILITY FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen) Informatiefiche STABILITY FUND (tak 23) (Niet-Fiscaal Sparen) Editiedatum: 01/01/2018. Het Stability Fund (tak 23) is een optie binnen het product Niet-Fiscaal Sparen (Combinatie tak 21 en/of tak 23) en

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht, met gegarandeerde

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

PROFILIFE Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

PROFILIFE Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 PROFILIFE PROFILIFE 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

Delta Lloyd Strategy

Delta Lloyd Strategy Delta Lloyd Strategy Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 08/03/2012 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

CAMELEON Dynamico Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

CAMELEON Dynamico Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Nadere informatie

financiële infofiche Dyna-Safe Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Dyna-Safe Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Een koopsomcontract waarbij de verzekeringnemer de mogelijkheid heeft om te beleggen en/of in het tak 21-luik in het tak 23-luik. De intrestvoet op de stortingen in het tak 21-luik

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE TAK 21 EN 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE TAK 21 EN 23 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht die bestaat uit een combinatie van twee contracten: een contract Kapitaalsopbouw

Nadere informatie