Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen:"

Transcriptie

1 PROFILIFE TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Profilife garandeert prestaties bij leven of bij overlijden. Op termijn verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Bij overlijden van de verzekerde vóór het einde van het contract verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) bij overlijden minimum de tegenwaarde in euro van de eenheden van het contract te betalen. Dit overlijdenskapitaal bedraagt: Vast kapitaal (min max ) 00 tot 50% van het samengestelde spaarbedrag 00% - 200% van de stortingen Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen: Kapitaal ongeval: maximum Vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit Invaliditeitsrente Zodra de maatschappij de eerste storting heeft ontvangen, voorziet zij gratis een voorlopige waarborg van 6250 die gedurende een periode van maximum 30 dagen het overlijden door ongeval dekt. Deze voorlopige waarborg vervalt vanaf het moment dat de gekozen overlijdenswaarborg geactiveerd wordt. DOELGROEP Profilife richt zich tot de personen die een performant regelmatig sparen willen opbouwen dankzij aandelenfondsen, obligatiefondsen of gedifferentieerde fondsen. De keuze van de beleggingsfondsen wordt zowel bepaald op basis van de beleggingshorizon als op basis van het risicoprofiel. FONDSEN De klant kan in maximum 5 fondsen van de verschillende beleggingsfondsen uit ons gamma storten. Generali Carmignac Global Bonds (LU243928) Dit fonds belegt wereldwijd in overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta s. Het wordt actief beheerd en kan zowel inspelen op een stijging als een daling van de rente, waardoor het in alle omstandigheden rendement aan uw portefeuille kan toevoegen. Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (LU ) Dit fonds is gericht op aandelen, maar kan de aandelenpositie laten variëren tussen 00% en 0%, afhankelijk van de inzichten en verwachtingen van de specialisten bij Carmignac. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

2 Generali Carmignac Patrimoine (LU ) Het vlaggenschip van Carmignac. Het gemengde fonds belegt wereldwijd zowel in aandelen (maximaal 50%), in obligaties als in internationale munten. Het aandelen- of obligatiegedeelte kan te allen tijde aangepast worden en de beheerder kan ook posities innemen om het risico te beperken. Generali M&G Dynamic Allocation (LU ) Het topfonds van M&G Investment. Dit fonds wordt dynamisch beheerd op basis van de expertise en know how van de beheerders en biedt de flexibiliteit om wereldwijd te beleggen in gediversifieerde activa. Generali Global Value, managed by Edmond de Rothschild Asset Management (LU ) Dit internationale aandelenfonds investeert wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van specifieke thema s waarvan de beheerders van Edmond de Rothschild het potentieel op waardevermeerdering op middellange en lange termijn hoog inschatten. Generali Euro Liquidity (LU243948) Dit fonds belegt in kortetermijnbeleggingen (beleggingen op de geldmarkt en staats- en bedrijfsuitgiftes), voornamelijk in de Eurozone. Real Estate Securities (LU ) Real Estate Securities streeft ernaar om een rendement dichtbij het C + F Immo Rente (het «onderliggende fonds»), exclusief kosten, uitgedrukt in euro, te genereren. Met dit doel, zal Real Estate Securities tot maximum 00% van zijn activa in het onderliggende fonds beleggen. Dit fonds streeft naar een hoog rendement en stabiliteit. Volgens zijn prospectus, is de beleggingspolitiek en het beleggingsdoel van het onderliggende fonds: Het onderliggende fonds heeft als doel om minimum 50% te beleggen in effecten die voornamelijk representatief zijn voor de vastgoedsector in de brede zin. Hieronder verstaan we: Bevaks, aandelen die in vastgoed, in vastgoedmaatschappijen of in vastgoedontwikkeling beleggen, vastgoedcertificaten,.... De mogelijkheid bestaat om bijkomstig in effecten uit een andere sector te beleggen waarbij de nadruk ligt op een hoog rendement. Het compartiment kan onder meer beleggen in obligaties met een minimum rating A3 bij Moody s of A- bij Standard & Poors, in thesaurie-instrumenten en in liquide middelen. De prospectus van het onderliggende fonds is gratis ter beschikking voor de beleggers op de hoofdzetel van de beheersmaatschappij. Anderzijds kan Real Estate Securities tot maximum 0% van zijn activa in (quasi-)liquide middelen onderbrengen. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

3 World Opportunities (LU ) World Opportunities beoogt een optimaal rendement van het beschikbare kapitaal. De belegging vindt plaats in Instellingen voor Collectieve Belegging (I.C.B. s) die als doel hebben om te beleggen in financiële instrumenten over de hele wereld: aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, reverse convertibles, opties, over-the-counter notes, rente-instrumenten, fondsen, trackers, liquide middelen en andere toegestane instrumenten. Het beheer van het compartiment is actief en tracht te profiteren van de marktopportuniteiten. In dit kader, is het mogelijk dat de portefeuille, in functie van de marktomstandigheden, aanzienlijke hoeveelheden liquide middelen bewaart. Onder normale marktomstandigheden is de portefeuille World Opportunities voor 00% belegd. De portefeuille mag echter voor 0% aan monetaire middelen bezitten. World Optimal Equities (LU243935) World Optimal Equities focust om op lange termijn een groei van het kapitaal te bekomen met een laag niveau van verwachte inkomsten vertrekkende van een aandelenportefeuille die alle internationale markten bereikt (min. 70% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven over de hele wereld). De beheerder is vrij bij het selecteren van bedrijven, ongeacht hun geografische locatie, hun sector of hun grootte en zijn keuzes zullen voornamelijk worden gemaakt in functie van de meest aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten die beschikbaar zijn op de markt. Hij richt zich op 3 categorieën van bedrijven: verandering, waarde en het merk, elk mikkend op een duidelijke bron van prestatie. Dit resulteert in een evenwichtige stijl die zich richt op het behalen van sterke relatieve rendementen ondersteund in verschillende marktomstandigheden. World Optimal Opportunities (LU243905) Het objectief van World Optimal Opportunities is om een interessante meerwaarde in euro te realiseren, rekening houdende met het beleggingsrisico. De beleggingsstrategie baseert zich op een fundamentele analyse van de wereldwijde financiële markten. Dit fonds kan onbeperkt beleggen in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en andere gestructureerde producten, in doelfondsen, derivaten, geldmiddelen en cash equivalenten evenals termijndeposito s. Bovendien, kan tot 20% van het nettovermogen indirect belegd worden in edelmetalen en tot 0% in andere fondsen. De beleggingsfondsen World Optimal Opportunities en World Optimal Equities zijn uitsluitend beschikbaar via bepaalde tussenpersonen. Voor deze beleggingsfondsen, impliceert het veranderen van tussenpersoon tijdens de looptijd van het contract, de overdracht van de reserve in de betrokken fondsen naar de beschikbare fondsen bij de nieuwe tussenpersoon. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

4 De beleggingsfondsen die in aanmerking komen voor het contract, hun beleggingsstrategie, hun beheersregels, evenals de bepaling van de waarde van de eenheden worden vermeld in de beheersreglementen. Voor meer informatie over onze fondsen en de laatste update van de risicoklassen, kan u terecht bij uw makelaar of op onze website https://www.generali.be/evolutie-van-onze-beleggingsfondsen.html. RENDEMENT Het rendement is gekoppeld aan de prestaties van de beleggingsfondsen die door de klant gekozen worden. Er is bijgevolg geen garantie qua kapitaal, noch garantie qua rendement. Er wordt geen enkele winstdeling toegekend in het kader van dit contract. Het rendement is afhankelijk van de evolutie van de inventariswaarde van het fonds van de tak 23. De inventariswaarde kan onderhevig zijn aan schommelingen. RENDEMENT UIT VERLEDEN Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Carmignac Global Bonds werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Portfolio Global Bond. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 2,70% 3,46% 4,05% Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Portfolio Investment Latitude. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 9,88% N/A N/A Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 5,88% 5,67% 3,7% Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

5 Het Tak 23-beleggingsfonds Generali M&G Dynamic Allocation werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds M&G Dynamic Allocation Fund. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 2,63% 8,67% 5,60% Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Global Value werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds EdR Fund Global Value. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 8,4% 6,76% 8,35% Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Euro Liquidity werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Generali Trésorerie. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. -0,46% -0,28% 0,3% Het Tak 23-beleggingsfonds World Optimal Equities werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Fidelity Funds - World Fund. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 3,32% 7,87%,08% Het Tak 23-beleggingsfonds World Optimal Opportunities werd opgericht op /7/205. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities II. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. 6,47% N/A N/A Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

6 De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het Tak 23-beleggingsfonds Real Estate Securities werd opgericht op 30/5/ ,68% 6,90% 6,38% Het Tak 23-beleggingsfonds World Opportunities werd opgericht op 30/5/ ,% 2,90% 7,30% KOSTEN Het financiële risico van de producten gebonden aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst. Instapkosten Uitstapkosten De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen en variëren tussen % en 7%. De forfaitaire instapkosten bedragen 0. Forfaitaire incassokosten worden op elke overschrijving ingehouden. Deze bedragen,24. In geval van betaling via domiciliëring, worden deze kosten tot nul verminderd. Totale opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - % met een minimum van 75 geïndexeerd (basis = 988) 0% vanaf het 6de jaar Niet-geplande gedeeltelijke opvragingen 5% - 4% - 3% - 2% - % per jaar 0% vanaf het 6de jaar Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend Afkoopvergoeding / opnamevergoeding Kosten bij overdracht van fondsen De beheerskosten zijn opgenomen in de eenheidswaarde en worden vermeld in de beheersreglementen. Niet van toepassing overdracht gratis per jaar. Vervolgens % van het overgedragen bedrag, met een minimum van 2,5 en een maximum van 37,5 per gecrediteerd fonds. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

7 TOETREDING / INSCHRIJVING LOOPTIJD Een storting in één van de fondsen uit ons gamma uitvoeren is op elk moment mogelijk. De looptijd van het contract is vrij maar is minimum 5 jaar. Het contract wordt beëindigd ten gevolge van een totale afkoop en bij het overlijden van de verzekerde. In geval van het overlijden van de verzekerde, verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) het overlijdenskapitaal, voorzien in de bijzondere voorwaarden, uit te keren. INVENTARISWAARDE De valorisatiefrequentie is dagelijks, op basis van de slotwaarde van de activa op de vorige dag. De waarde van de eenheid wordt uitgedrukt in euro. De inventariswaarde kan via deze link https://www.generali.be/evolutie-van-onze-beleggingsfondsen.html en in de Belgische financiële pers geraadpleegd worden. PREMIE De stortingen, inclusief taks, zijn vrij: Minimum maandelijkse storting: 37,50 Maximum bijkomende stortingen: 2000 / jaar of éénmaal het bedrag dat overeenkomt met het jaarlijks objectief indien dit groter is dan 2000 FISCALITEIT De contracten Profilife genieten van het volgende fiscale stelsel: Er is geen fiscaal voordeel op de stortingen Er is geen roerende voorheffing Er is geen beurstaks Dit contract is onderworpen aan een belasting van 2,00% op de stortingen indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is, 4,40% indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is Deze fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op dit moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant. Deze fiscale behandeling kan aan latere veranderingen onderhevig zijn. AFKOOP / OPNAME Gedeeltelijke afkoop / opname Niet-geplande opvragingen Maximum aantal opvragingen: per maand en 4 per jaar Minimumbedrag per opvraging: 250 Na de opvraging moet het samengestelde spaarbedrag minimum 250 bedragen. Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

8 Volledige afkoop / opname De verzekeringsnemer kan te allen tijde in de loop van het contract het geheel of een gedeelte van zijn spaartegoed opvragen, uitgezonderd wanneer een wet of een reglementering die van toepassing is op het contract, dit verbiedt. De opvraging moet door de verzekeringsnemer gevraagd worden aan de hand van een opvragingsformulier, verzonden door de tussenpersoon, volledig ingevuld, gedateerd en door de verzekeringsnemer ondertekend worden aangevraagd, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart of een kopie van de statuten. In het geval van een volledige opvraging van het contract, moet de verzekeringsnemer de originele polis terugsturen. OVERDRACHT VAN FONDSEN De overdrachten tussen de fondsen uit ons gamma zijn toegelaten voor zover de volgende regels gerespecteerd worden: Minimum overdracht: 250 Het samengestelde spaarbedrag na overdracht moet tenminste gelijk zijn aan 250 per fonds INFORMATIE Ieder jaar bezorgt de maatschappij de verzekeringsnemer een gedetailleerd overzicht m.b.t. de situatie van zijn contract op 3 december van het afgelopen jaar. Deze informatie vermeldt o.a. de stand van het samengestelde spaarbedrag rekening houdend met de activiteiten van het voorbije jaar. Volgende inlichtingen zijn beschikbaar: op de fondsenfiches (met de inventariswaarden, de risicoklassen,...) worden maandelijks geupdatet de beheersreglementen Elke klacht in verband met dit document kan door de verzekeringsnemer aan de maatschappij worden voorgelegd: Schriftelijk aan Generali Belgium - Dienst Beheer Klachten - Louizalaan 49, 050 Brussel Per Per telefoon: Per fax: De informatie met betrekking tot de procedure over de behandeling van de klachten is beschikbaar op de website be in de rubriek Contact: Uw mening telt voor ons. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving, verbindt de maatschappij zich ertoe beroep te doen op een procedure van buitengerechtelijke consumentengeschillenbeslechting. Deze is volledig gratis voor de verzekeringsnemer. Indien de verzekeringsnemer vervolgens van mening is dat hij geen adequate oplossing heeft gekregen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, een gekwalificeerde entiteit, gelegen op het huidige adres de Meeûssquare 35 te 000 Brussel onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal ,00 EUR - BTW - Ondernemingsnr. (BE) / RPR Brussel - Louizalaan, Brussel - Tel.: Fax: Eventuele klachten kan men melden via volgend adres: Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) nr. 045 (KB van 04/07/979 - BS van 4/07/979) Bedrijf dat deel uitmaakt van de Generali Groep, ingeschreven in het Italiaanse register van de verzekeringsgroepen onder het nummer 026 Verantw. Uitg.: GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, Brussel 07/205 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 03/08/205. INFO_FICHE_PROFILIFE_DI_GENERALI_NL_ED075

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Doelgroep. Rendement

Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd door de

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

oxylife secure (tak 21)

oxylife secure (tak 21) Bijlage 1 oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life 8-jaar-rente is een levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

ERGO Life 8-jaar-rente 1

ERGO Life 8-jaar-rente 1 FinanciEle infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 ERGO Life 8-jaar-rente 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rente-uitkering gedurende 8 jaar. Waarborgen Maandelijkse rente. ERGO

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21 1/4 piazza invest 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Piazza invest is een verzekeringsproduct van de tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en verbonden met verschillende interne beleggingsfondsen van AXA Belgium (zie

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen

Plan for Life + 1. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Fondsen Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Plan for Life + 1 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 20 oktober 2014. Type levensverzekering

Nadere informatie