Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten"

Transcriptie

1 M Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006

2

3 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Liberalisering van voorheen publieke markten, zoals elektriciteit en telecommunicatie, moet voor de afnemers betere kwaliteiten en betere prijzen opleveren. Het MKB lijkt in deze markten voordelen te laten liggen. Uit onderzoek van EIM komt naar voren dat in de afgelopen drie jaar 19% van de MKBbedrijven is overgestapt naar een andere elektriciteitsleverancier en 36% van de MKBbedrijven is overgestapt naar een andere leverancier voor telecommunicatie. Daarbij stappen relatief meer grotere MKB-bedrijven over dan kleinere. Het behalen van prijsvoordeel is de belangrijkste reden om over te stappen. Verder blijkt dat MKB-bedrijven meer voordeel hebben van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt dan van de elektriciteitsmarkt. In de telecommunicatiemarkt heeft 37% van de MKB-bedrijven de afgelopen drie jaar betere prijzen gerealiseerd als gevolg van de liberalisering; in de elektriciteitsmarkt was dat slechts 10%. De kwaliteit van de dienstverlening is in die periode voor 16% van de MKB-bedrijven verbeterd in de telecommunicatiemarkt, tegen slechts 4% in de elektriciteitsmarkt. Grotere MKB-bedrijven profiteren duidelijk meer van de liberalisering dan kleinere MKB-bedrijven. Het grootste deel van de MKB-bedrijven is van mening dat MKB-bedrijven veel besparingsmogelijkheden laten liggen door niet kritisch te kijken naar de kosten van elektriciteit en/of telecommunicatie. 22% van de MKB-bedrijven verwacht voor elektriciteit goedkoper uit te zijn bij een andere leverancier; voor telecommunicatie is dat zelfs 36%. Liberalisering, wat heeft het MKB daaraan? Vaak wordt kritisch gekeken naar de liberalisering van voorheen publieke markten. Het wordt er allemaal niet beter op en het wordt alleen maar duurder. Alleen de grote bedrijven hebben er wat aan. Uitspraken die worden gedaan wanneer voorheen publieke markten, zoals de energiemarkt en de telecommunicatiemarkt, worden of zijn geliberaliseerd. Maar zijn deze uitspraken juist? Profiteert niet ook het MKB van liberaliseringsprocessen in de energiemarkt en in de telecommunicatiemarkt? Hoe gedragen bedrijven in het MKB zich bij de inkoop van energie en telecommunicatiediensten? Om hier meer zicht op te krijgen heeft EIM een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder bedrijven in het MKB over hun inkoopgedrag in de elektriciteitsmarkt en in de telecommunicatiemarkt. Deze inventarisatie is uitgevoerd binnen het door EIM uitgevoerde publieke onderzoeksprogramma 'MKB en Ondernemerschap'. In de laatste meting van het MKB-Beleidspanel (april 2006) is een onderzoek onder bijna ondernemers in het MKB gehouden naar het overstapgedrag in de elektriciteits- en in de telecommunicatiemarkt 1. Aan het representatieve panel is gevraagd of 1 Het MKB-Beleidspanel loopt sinds Drie keer per jaar worden ongeveer ondernemers uit het MKB telefonisch ondervraagd over praktische en strategische ondernemerszaken. Vragen zijn er gesteld over innovatie, milieu, sociale zaken, arbeidskwesties, concurrentieperceptie, bedrijfsopvolging, et cetera. Tot dusver hebben 22 metingen plaatsgevonden. Van elk panellid wordt een verscheidenheid aan basiskenmerken bijgehouden. 3

4 men is overgestapt naar een andere leverancier, waarom men is overgestapt, of men een overstap heeft overwogen, welke argumenten daar een rol bij spelen, etc. Enkele van deze vragen zijn ook drie jaar geleden gesteld aan ondernemers in het MKB in het kader van de Observatory of European SMEs MKB stapt voor elektriciteit minder over dan voor telecommunicatie Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt waren grote afnemers vanaf januari 1999 vrij om een andere leverancier voor elektriciteit te kiezen. Voor middelgrote afnemers was dat vanaf januari 2002 mogelijk. Pas vanaf 2004 is de elektriciteitsmarkt voor alle afnemers vrij. Daarnaast was voor alle afnemers de markt voor zogenaamde groene stroom reeds vanaf juli 2001 vrij. In de periode is 11% van de bedrijven met minder dan 250 werkzame personen overgestapt naar een andere leverancier voor elektriciteit (zie tabel 1). Door de stapsgewijze liberalisering van de elektriciteitsmarkt zijn het vooral de grotere bedrijven die in de periode zijn overgestapt. In de periode is het aantal MKB-bedrijven dat is overgestapt wel toegenomen, namelijk naar 19%. Daarbij valt op dat zich onder de grotere MKB-bedrijven (50 tot 100 werkzame personen) meer overstappers bevinden dan onder de kleinere MKB-bedrijven (minder dan 50 werkzame personen). Van de bedrijven die niet zijn overgestapt heeft bijna een kwart wel overwogen om over te stappen. Ook hierbij zijn het relatief meer grotere MKB-bedrijven die een overstap naar een andere elektriciteitsleverancier overwegen dan kleinere MKB-bedrijven. tabel 1 Aantal keer Aantal bedrijven in het MKB dat de laatste drie jaar is overgestapt naar een andere leverancier voor elektriciteit (in procenten van het totaal aantal bedrijven), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) in 2006 en overgestapt totaal totaal Meerdere keren Eén keer Niet overgestapt Weet niet Totaal Bron: EIM 2006 en Observatory of European SMEs De liberalisering van de telecommunicatiemarkt is vele jaren eerder ingezet dan die van de elektriciteitsmarkt. Het percentage bedrijven dat is overgestapt naar een andere leverancier was in de telecommunicatiemarkt in de periode al beduidend hoger 1 European Commission (2003), Observatory of European SMEs 2003, No. 3; SMEs and the liberalisation of network industries: Telecommunications and Electricity Markets, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, _en.pdf. 4

5 dan in de elektriciteitsmarkt. In de telecommunicatiemarkt ging het om 27% van de bedrijven met minder dan 250 werkzame personen (zie tabel 2), tegen slechts 11% in de elektriciteitsmarkt. Ook in de periode veranderden MKB-bedrijven meer van telecommunicatieleverancier dan van elektriciteitsleverancier, namelijk 36% bij telecommunicatie tegen 19% bij elektriciteit. Onder de grotere bedrijven binnen het MKB is het percentage overstappers in de telecommunicatiemarkt hoger dan onder de kleinere bedrijven. Van de bedrijven die niet zijn overgestapt heeft bijna een derde wel overwogen om over te stappen. Ook dit is hoger dan in de elektriciteitsmarkt. En ook hierbij zijn het relatief meer grotere MKB-bedrijven die een overstap naar een andere telecommunicatieleverancier overwegen dan kleinere MKB-bedrijven. tabel 2 Aantal keer Aantal bedrijven in het MKB dat de laatste drie jaar is overgestapt naar een andere leverancier voor telecommunicatie (in procenten van het totaal aantal bedrijven), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) in 2006 en overgestapt totaal totaal Meerdere keren Eén keer Niet overgestapt Weet niet Totaal Bron: EIM 2006 en Observatory of European SMEs Prijs is belangrijkste reden om over te stappen Overstappen naar een andere leverancier is pas interessant wanneer de andere leverancier een beter product of betere dienstverlening en/of een betere prijs aan kan bieden. Voor MKB-bedrijven die voor elektriciteit of telecommunicatie overstappen naar een andere leverancier blijkt de prijs de belangrijkste reden te zijn. 84% van de MKBbedrijven die zijn overgestapt naar een andere elektriciteitsleverancier en 87% van de MKB-bedrijven die zijn overgestapt naar een andere leverancier voor telecommunicatie gaven de prijs op als belangrijke reden om over te stappen (zie tabel 3). Bij de telecommunicatie speelt bij bijna een kwart van de bedrijven ook de kwaliteit van de dienstverlening een rol bij de beslissing om over te stappen naar een andere leverancier. Bij elektriciteit speelt de kwaliteit van de dienstverlening, met name voor de bedrijven tussen 10 en 100 werkzame personen, een minder grote rol. 14% van de MKB-bedrijven die voor elektriciteit zijn overgestapt noemde andere redenen zoals: elektriciteit en gas bij één leverancier onderbrengen faillissement van de leverancier milieuaspect (overstap op groene stroom) aansluiting bij een collectief inkoopcontract. 5

6 tabel 3 Redenen om over te stappen naar een andere leverancier voor elektriciteit of telecommunicatie (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal bedrijven dat is overgestapt), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) in 2006 (meerdere antwoorden mogelijk) Reden totaal totaal Prijs Kwaliteit dienstverlening Andere reden Belemmeringen om over te stappen in de elektriciteitsmarkt en in de telecommunicatiemarkt komen grosso modo overeen In tabel 4 zijn de redenen aangegeven om niet over te stappen naar een andere leverancier. In de elektriciteitsmarkt is de administratieve rompslomp de belangrijkste belemmering om over te stappen naar een andere leverancier. De vele publiciteit over administratieve problemen bij het overstappen naar een andere elektriciteitsleverancier heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat dit als een belangrijke belemmering wordt gezien om over te stappen. Andere belangrijke belemmeringen om te switchen naar een andere elektriciteitsleverancier zijn het gebrek aan vertrouwen in de leveranciers en het idee dat een overstap te weinig oplevert. Ook in de telecommunicatiemarkt vormen de administratieve rompslomp en het gebrek aan vertrouwen in de leveranciers de belangrijkste knelpunten om naar een andere leverancier te gaan. Opvallend is dat hoge overstapkosten nauwelijks worden genoemd als belemmering, zowel in de elektriciteitsmarkt als in de telecommunicatiemarkt. 6

7 tabel 4 Redenen om niet over te stappen naar een andere leverancier voor elektriciteit of telecommunicatie (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal bedrijven dat niet is overgestapt), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) in 2006 (meerdere antwoorden mogelijk) Reden totaal totaal Administratieve rompslomp Geen vertrouwen in leveranciers Levert te weinig op Te veel moeite, kost tijd Gebrek aan duidelijke informatie Meenemen nummer Te hoge overstapkosten Andere reden Aan de bedrijven die wel zijn overgestapt naar een andere leverancier is gevraagd wat bij die overstap de belangrijkste barrières waren die moesten worden overwonnen. Het grootste deel van de overstappers heeft geen belemmeringen ervaren (zie tabel 5). Bij elektriciteit blijkt dat de administratieve aspecten duidelijk de belangrijkste belemmering zijn geweest. Bijna een kwart van de overstappers heeft last gehad van administratieve beslommeringen. De perceptie van de bedrijven die niet zijn overgestapt wordt dus in de praktijk bevestigd. Bij telecommunicatie hebben overstappers ook last gehad van moeilijk op te zeggen oude contracten en lastige en langdurige procedures (andere belemmeringen in tabel 5). tabel 5 Ervaren barrières bij het overstappen naar een andere leverancier voor elektriciteit of telecommunicatie (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal bedrijven dat is overgestapt) in 2006 (meerdere antwoorden mogelijk) Reden Administratieve rompslomp Geen vertrouwen in leveranciers 3 7 Levert te weinig op 3 2 Te veel moeite, kost tijd 12 6 Gebrek aan duidelijke informatie 5 3 Meenemen nummer 2 Te hoge overstapkosten 0 1 Andere belemmeringen Geen belemmeringen

8 Liberalisering elektriciteitsmarkt levert MKB minder op dan liberalisering telecommunicatiemarkt Door de liberalisering van markten krijgen afnemers de kans om naar een andere leverancier over te stappen om een beter product, een betere dienstverlening, een betere prijs of een pakket dat beter aansluit bij de eigen wensen, te krijgen. Daarnaast kunnen afnemers die niet overstappen een beter aanbod van de bestaande leverancier krijgen door te profiteren van de resultaten van de toegenomen concurrentie op de markt (zoals betere kwaliteiten en lagere prijzen). Aan alle MKB-bedrijven in het onderzoek (zowel overstappers als niet-overstappers) is daarom gevraagd wat de invloed van de liberalisering in de elektriciteitsmarkt en de telecommunicatiemarkt voor hun bedrijf is geweest in de afgelopen drie jaar. Prijs 1 Ten aanzien van de prijs is het duidelijk dat de liberalisering van de telecommunicatiemarkt voor meer MKB-bedrijven prijsvoordeel heeft opgeleverd dan de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 37% van de MKB-bedrijven heeft prijsvoordeel weten te behalen in de telecommunicatiemarkt, tegen slechts 10% in de elektriciteitsmarkt (zie tabel 6). In de elektriciteitsmarkt hebben veel MKB-bedrijven (29%) de ervaring dat de prijs is verslechterd. Daarnaast blijkt dat het vooral de grotere MKB-bedrijven zijn die prijsvoordeel weten te behalen, zowel in de telecommunicatiemarkt als in de elektriciteitsmarkt. tabel 6 Invloed (in de afgelopen drie jaar) van de liberalisering op de prijs voor het MKB-bedrijf voor elektriciteit of telecommunicatie (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal MKB-bedrijven), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) in 2006 Reden totaal totaal Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Weet niet Totaal Kwaliteit van de dienstverlening Ook ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening blijken in de telecommunicatiemarkt meer MKB-bedrijven voordeel te behalen dan in de elektriciteitsmarkt: 16% van de MKB-bedrijven in de telecommuncatiemarkt tegen slechts 4% in de elektriciteitsmarkt. In de telecommunicatiemarkt zijn het wederom de grotere MKB-bedrijven die een betere kwaliteit van de dienstverlening hebben gekregen. 1 In de telefonische enquête onder MKB-bedrijven is gevraagd wat de invloed van de liberalisering op de prijs voor hun bedrijf is geweest, waarbij ten aanzien van de elektriciteitsmarkt uitdrukkelijk is gevraagd daarbij de recente prijsverhogingen als gevolg van de stijgende olieprijzen buiten beschouwing te laten. 8

9 tabel 7 Invloed (in de afgelopen drie jaar) van de liberalisering op de kwaliteit van de dienstverlening voor het MKB-bedrijf voor elektriciteit of telecommunicatie (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal MKB-bedrijven), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) in 2006 Reden totaal totaal Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Weet niet Totaal Markttransparantie Om te kunnen profiteren van de voordelen van marktwerking is het van belang dat afnemers duidelijk inzicht hebben in het aanbod van de verschillende leveranciers en de aanbiedingen kunnen vergelijken en beoordelen. Dat vereist een zekere transparantie van de markt. Voor bijna de helft van de MKB-bedrijven is de markttransparantie in zowel de elektriciteitsmarkt als de telecommunicatiemarkt niet veranderd (zie tabel 8). In de elektriciteitsmarkt ervaren iets meer bedrijven minder transparantie dan meer transparantie. In de telecommunicatiemarkt is dat andersom. tabel 8 Invloed (in de afgelopen drie jaar) van de liberalisering op de markttransparantie van elektriciteit of telecommunicatie (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal MKB-bedrijven), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) in 2006 Reden totaal totaal Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Weet niet Totaal Invloed van liberalisering op MKB-bedrijven Het grootste deel van de MKB-bedrijven zegt dat de liberalisering van de elektriciteitsmarkt geen positieve of negatieve invloed heeft gehad op het bedrijf. Opvallend is dat in 2003 nog meer bedrijven (met minder dan 250 werkzame personen) een positieve invloed van de liberalisering hebben ervaren dan een negatieve invloed (zie figuur 1). In 2006 zijn er meer bedrijven (met minder dan 100 werkzame personen) die juist een negatieve invloed van de liberalisering hebben ervaren dan een positieve invloed. Verder raakt de liberalisering van de elektriciteitsmarkt de grotere MKB-bedrijven meer dan de kleinere. 9

10 figuur 1 Invloed van de liberalisering van de elektriciteitssector op de MKBbedrijven (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal MKBbedrijven), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% negatieve invloed geen invloed povitieve invloed weet niet Bron: EIM 2006 en Observatory of European SMEs De liberalisering van de telecommunicatiemarkt blijkt voor het MKB veel meer op te leveren dan de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Ruim een kwart van de MKBbedrijven ervaart een positieve invloed van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt, tegen slechts 4% van de MKB-bedrijven die een negatieve invloed ervaart (zie figuur 2). De grotere MKB-bedrijven blijken meer te profiteren dan de kleinere. figuur 2 Invloed van de liberalisering van de telecommunicatiesector op de MKBbedrijven (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal MKBbedrijven), naar grootteklasse (aantal werkzame personen) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% negatieve invloed geen invloed povitieve invloed weet niet Bron: EIM 2006 en Observatory of European SMEs

11 Ruim 10% van de MKB-bedrijven koopt elektriciteit en/of telecommunicatie in via collectieve inkoopcontracten Vaak zijn MKB-bedrijven te klein om extra voordelen te bedingen bij hun leveranciers. Dat geldt ook voor producten als elektriciteit en telecommunicatie. Om toch te kunnen profiteren kunnen MKB-bedrijven zich aansluiten bij collectieve contracten voor de inkoop van elektriciteit en/of telecommunicatie. In de praktijk is het aantal bedrijven dat is aangesloten bij een collectief inkoopcontract voor elektriciteit en/of telecommunicatie nog beperkt. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 10% van de MKB-bedrijven is aangesloten bij een collectief inkoopcontract voor elektriciteit en/of telecommunicatie. Verder blijkt dat grotere MKB-bedrijven zich meer bij collectieve inkoopcontracten voor elektriciteit en/of telecommunicatie aansluiten dan kleinere MKB-bedrijven. MKB laat voordelen liggen Ten slotte is in het onderzoek aan de MKB-bedrijven gevraagd of zij het eens of oneens zijn met de volgende twee stellingen: Mijn bedrijf zou waarschijnlijk goedkoper uit zijn wanneer ik zou overstappen naar een andere leverancier van elektriciteit/telecommunicatie ; MKB-bedrijven laten veel besparingsmogelijkheden liggen door niet kritisch te kijken naar de kosten van elektriciteit/telecommunicatie. In figuur 3 zijn de meningen van MKB-bedrijven op deze stellingen weergegeven voor elektriciteit en voor telecommunicatie. Veel MKB-bedrijven denken dat ze bij een andere leverancier goedkoper uit zijn: 22% van de bedrijven bij elektriciteit en zelfs 36% van de bedrijven bij telecommunicatie (zie figuur 3). Wanneer in het algemeen de stelling wordt voorgelegd of MKB-bedrijven veel besparingsmogelijkheden laten liggen door niet kritisch naar hun kosten voor elektriciteit en/of telecommunicatie te kijken, blijkt een meerderheid van de MKB-bedrijven het hiermee eens te zijn: bij elektriciteit 56% van de bedrijven en bij telecommunicatie 60% van de bedrijven. Kennelijk is in de geliberaliseerde markten nog veel te halen voor het MKB. figuur 3 Mening over stellingen (aantal bedrijven in procenten van het totaal aantal MKB-bedrijven) Bedrijf waarschijnlijk goedkoper uit bij andere leverancier MKB-bedrijven laten veel besparingsmogelijkheden liggen Bedrijf waarschijnlijk goedkoper uit bij andere leverancier MKB-bedrijven laten veel besparingsmogelijkheden liggen 0% 20% 40% 60% 80% 100% oneens noch eens, nog oneens eens weet niet 11

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

M200703. Inkoopgedrag in het MKB. Aandacht voor de inkoop verschilt met de bedrijfsomvang en met het inkoopaandeel in de kosten

M200703. Inkoopgedrag in het MKB. Aandacht voor de inkoop verschilt met de bedrijfsomvang en met het inkoopaandeel in de kosten M200703 Inkoopgedrag in het MKB Aandacht voor de inkoop verschilt met de bedrijfsomvang en met het inkoopaandeel in de kosten drs. M.J. Overweel drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, januari 2007 2 Inkoopgedrag

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2013 Den Haag, april 2014 Samenvatting Overstappers stappen vaker over en zijn daar zeer tevreden over In 2013 is

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2013 Den Haag, november 2013 Samenvatting Meer actieve consumenten Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Energie Rapport Stand van zaken op de consumentenmarkt Eerste halfjaar 2011

Energie Rapport Stand van zaken op de consumentenmarkt Eerste halfjaar 2011 Energie Rapport Stand van zaken op de consumentenmarkt Eerste halfjaar 2011 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2011 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3 1 Vraag naar producten...

Nadere informatie

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer M200704 Markt- en klantgerichtheid in het MKB drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, februari 2007 Markt- en klantgerichtheid in het MKB In de rapportage beschrijft EIM drie indicatoren om de klant- en marktgerichtheid

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2014 Den Haag, november 2014 Samenvatting Mispercepties over de energiemarkt zorgt voor afhakers Consumenten die

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Energiemonitor H1 2016

Energiemonitor H1 2016 Energiemonitor H1 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A. Brabers & J. de Jong. Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar,

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2012 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2011

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2011 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2011 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, maart 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie

Rapportage Consumentenmarkt

Rapportage Consumentenmarkt Rapportage Consumentenmarkt Elektriciteit en gas Eerste helft 2015 Informatie in deze rapportage is afkomstig van energieleveranciers en van het consumentenonderzoek dat de ACM laat doen in juni en december

Nadere informatie

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven M200805 De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven drs. N.G.L. Timmermans Zoetermeer, juli 2008 Administratieve lasten grootste knelpunt van MKB-bedrijven Veel overheidsbeleid ter stimulering

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Afhankelijkheid in het MKB

Afhankelijkheid in het MKB M200906 Afhankelijkheid in het MKB Vier op de tien MKB-ondernemers zitten in de tang! K.P. van den Berg MSc Zoetermeer, februari 2009 Afhankelijkheid in het MKB Alle ondernemers hebben te maken met klanten

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB M200316 Bedrijfsoverdrachten in het MKB dr. J. Meijaard drs. B.J. Diephuis Zoetermeer, 17 februari 2004 Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Sociale zekerheid in de crisis

Sociale zekerheid in de crisis M201003 Sociale zekerheid in de crisis drs. M.E. Winnubst Zoetermeer, 26 februari 2010 Sociale zekerheid in de crisis Een ondernemer kan vanwege verschillende oorzaken een inkomensterugval meemaken. Zwangerschap,

Nadere informatie

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven M201217 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, 30 oktober 2012 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven Open innovatie

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2015

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2015 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2015 Den Haag, april 2016 Samenvatting Stijgende trend overstappers Sinds de liberalisering van de energiemarkt

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager M201120 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager drs. B van der Linden Zoetermeer, december 2011 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager Ondernemers zijn te verdelen in managers, marktzoekers,

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt 94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt Drs. Maurice de Hond (www.peil.nl) Mei 2009 1 Inleiding Bij alle producten of diensten

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt. Rapport

Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt. Rapport Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt Rapport Rapport Rapport Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt Project 16386 September 2010 Een onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Knelpunten van het MKB in de steden

Knelpunten van het MKB in de steden M000 Knelpunten van het MKB in de steden K.P. van den Berg MSc drs. W.V.M. van Rijt-Veltman Zoetermeer, januari 00 Knelpunten van het MKB in de steden Van alle mogelijke bedrijfsknelpunten vormen de administratieve

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel M200706 Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel Zoetermeer, mei 2007 Waar is die wortel? De nieuwe staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Corporate Venturing in het MKB

Corporate Venturing in het MKB M200920 Corporate Venturing in het MKB Ruimte voor vernieuwing, durf en kansen C. van Essen MSc Zoetermeer, 10 december 2009 Corporate venturing in het MKB Corporate venturing is onder grote, multinationale

Nadere informatie

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd?

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? M201020 Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? Beleving van overheidsregels en verplichtingen in het MKB drs. J. Snoei drs. B. van der Linden Zoetermeer, december 2010 Administratieve lasten merkbaar

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

M Ondernemerschap en strategie in het MKB

M Ondernemerschap en strategie in het MKB M200609 Ondernemerschap en strategie in het MKB drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2006 Ondernemerschap en strategie in het MKB Vernieuwing staat niet hoog in het vaandel van ondernemers in het MKB.

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Aanleiding 2. Conclusies 3. Resultaten 1. Overstapgedrag

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit M201205 De rekening betalen Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers op tijd? Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 7 mei 2012 De rekening betalen In deze samenvatting vindt u bulletsgewijs

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB

Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB M200915 Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB A. Ruis Msc. drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, september 2009 Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB Er liggen voldoende kansen voor moeilijk plaatsbare

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Arbeidsproductiviteit in MKB en grootbedrijf

Arbeidsproductiviteit in MKB en grootbedrijf M21221 Arbeidsproductiviteit in MKB en groot Verklaring van verschillen tussen MKB en groot en ontwikkelingen 1993-29 Anne Bruins Ton Kwaak Zoetermeer, november 212 Arbeidsproductiviteit in MKB en groot

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 04 april 2017 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Michelle Hendriks, Diana Delnoij, Peter Groenewegen. Massale overstap van in 2006 lijkt eenmalig. Dit jaar

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Concurrentie in het MKB Hoe concurrentie het MKB scherp houdt

Concurrentie in het MKB Hoe concurrentie het MKB scherp houdt Concurrentie in het MKB Hoe concurrentie het MKB scherp houdt drs. W.V.M. van Rijt-Veltman drs. J. Snoei Zoetermeer, maart 2013 Rapportnummer: A201313 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Stigma op falen? Ondernemend Nederland over gefailleerden. drs. M.J.P.M. Peek

Stigma op falen? Ondernemend Nederland over gefailleerden. drs. M.J.P.M. Peek Stigma op falen? Ondernemend Nederland over gefailleerden drs. M.J.P.M. Peek Economisch Bureau ING & Ministerie van Economische Zaken 2001 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Onderzoeksvragen 3 3. Ondernemers

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd:

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd: Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een QuickScan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. In deze QuickScan

Nadere informatie

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Samen gaan we groener Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Waarom een groepsaankoop? onevenwicht op de markt duurder dan in omliggende landen prijzen stijgen sterk we betalen

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog

Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog M20 Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog Vijfde meting perceptie MKB over regeldruk Johan Snoei John Boog Zoetermeer, december Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog De druk van overheidsregels en

Nadere informatie