Stand van zaken op de energiemarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand van zaken op de energiemarkt"

Transcriptie

1 Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13

2 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Conclusies 2. Resultaten Vertrouwen in de energiemarkt Tevredenheid energieleverancier Perceptie energieprijzen Groene stroom Benadering door energiebedrijven Overstappen van energieleverancier Vergelijken energiebedrijven Huidige leverancier Majka van Doorn Research consultant Thijs Hendrix Senior research consultant Leeswijzer MarketResponse Nederland BV Dodeweg 6A 3832 RC Leusden Projectnummer MarketResponse 13 Stand van zaken op de energiemarkt 2 7 ember 13

3 Conclusies

4 Conclusies Vertrouwen in de energiemarkt is stabiel. Het vertrouwen in de energiemarkt is het eerste halfjaar van 13 stabiel gebleven. Ook de tevredenheid met de eigen energieleverancier blijft stabiel, alsmede de tevredenheid op verschillende onderdelen. Aandeel switchers toegenomen. Het aandeel consumenten dat aangeeft te zijn overgestapt van energieleverancier is in het eerste halfjaar van 13 toegenomen. Ook het aandeel consumenten dat overweegt over te stappen blijft toenemen. Met name de prijs van energieleveranciers is een reden voor consumenten om over te stappen van energieleverancier. Het aandeel consumenten dat aangeeft niet te zullen switchen o.b.v. prijsvoordeel blijft ook dalen. Consumenten verwachten ook meer te kunnen besparen met een eventuele overstap dan twee jaar geleden. Consumenten stappen daarentegen juist niet over omdat ze tevreden zijn met hun huidige leverancier. Stand van zaken op de energiemarkt 4 7 ember 13

5 Conclusies Consumenten positiever over benadering door energiebedrijven. Steeds meer consumenten geven aan positief te staan ten opzichte van de manier waarop zij worden benaderd door energiebedrijven, ook is er steeds minder irritatie over deze benadering. Mogelijk komt dit doordat consumenten steeds minder vaak telefonisch worden benaderd en juist vaker per . Het aandeel consumenten dat zelf informatie zoekt over energiebedrijven blijft stabiel. Wel wantrouwen consumenten deze informatie minder dan in de tweede helft van vorig jaar. Hiermee is het vertrouwen in de geboden informatie weer op het niveau van een jaar geleden. Consumenten weten niet goed wat er gebeurd wanneer zij groene stroom afnemen. De meerderheid van de consumenten weet niet goed wat er gebeurd wanneer zij groene stroom afnemen, slechts 44% weet dat wel. Circa twee op de vijf consumenten denkt dat er in Nederland extra windmolens worden bijgebouwd wanneer zij overgaan op groene stroom. Een nagenoeg even grote groep denkt dat er in Nederland extra groene stroom wordt geproduceerd. Stand van zaken op de energiemarkt 5 7 ember 13

6 Vertrouwen in de energiemarkt Het vertrouwen in de energiemarkt is het afgelopen halfjaar stabiel gebleven.

7 Vertrouwen in energiemarkt Vertrouwen in de energiemarkt stabiel Vertrouwen hy1 13 (n=474) hy2 12 (n=528) hy1 12 (n=492) hy2 11 (n=527) hy1 11 (n=482) Het vertrouwen in de energiemarkt is het eerste halfjaar van 13 stabiel gebleven. Ten opzichte van het tweede halfjaar van 12 is het vertrouwen licht gedaald, deze daling is echter niet significant (n=83) (n=97) (n=81) (n=78) (n=8) (n=9) (n=77) (n=82) (n=68) (n=65) (n=97) (n=84) volledig tamelijk veel weinig geen Stand van zaken op de energiemarkt 7 7 ember 13

8 Tevredenheid energieleverancier De tevredenheid met de eigen energieleverancier blijft hoog en stabiel. Ten opzichte van zowel het laatste half jaar als dezelfde periode vorig jaar zijn er geen onderdelen verbeterd.

9 Tevredenheid energieleverancier Tevredenheid dienstverlening stabiel hy1 13 (n=489) De dienstverlening van energiebedrijven blijft op hoog niveau. De dienstverlening van uw energiebedrijf hy2 12 (n=548) hy1 12 (n=513) hy2 11 (n=553) hy1 11 (n=7) (n=9) (n=3) (n=83) (n=83) (n=81) (n=9) (n=82) (n=85) (n=69) (n=66) (n=99) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden (n=89) Stand van zaken op de energiemarkt 9 7 ember 13

10 Tevredenheid energieleverancier Tevredenheid facturering stabiel 9 De facturering door uw energiebedrijf 8 hy1 13 (n=491) hy2 12 (n=547) hy1 12 (n=517) hy2 11 (n=544) hy1 11 (n=3) (n=91) (n=) (n=81) (n=81) (n=82) (n=112) (n=81) (n=84) (n=7) (n=65) (n=1) (n=9) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden Stand van zaken op de energiemarkt 7 ember 13

11 Tevredenheid energieleverancier Tevredenheid afhandeling vragen stabiel De tevredenheid over de afhandeling van vragen is stabiel t.o.v. het tweede halfjaar van 12. Wel is sinds het eerste halfjaar van 11 de tevredenheid over de afhandeling van vragen significant gestegen. De afhandeling van vragen door uw energiebedrijf 9 8 hy1 13 (n=357) hy2 12 (n=382) hy1 12 (n=376) hy2 11 (n=398) hy1 11 (n=347) (n=65) (n=75) (n=56) (n=6) (n=51) (n=75) (n=55) (n=58) (n=59) (n=44) (n=7) (n=73) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden 29% van de respondenten had geen ervaring met de afhandeling van vragen door hun energiebedrijf. Stand van zaken op de energiemarkt 11 7 ember 13

12 Tevredenheid energieleverancier Tevredenheid verwerking bij overstap naar andere leverancier stabiel De verwerking bij een overstap naar een andere leverancier 9 8 hy1 13 (n=197) hy2 12 (n=193) hy1 12 (n=182) hy2 11 (n=184) hy1 11 (n=17) (n=27) (n=32) (n=31) (n=34) (n=33) (n=37) (n=33) (n=3) (n=3) (n=23) (n=38) (n=43) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden Voor 61% is de afhandeling van de overstap niet van toepassing. Stand van zaken op de energiemarkt 12 7 ember 13

13 Tevredenheid energieleverancier Tevredenheid klachtenafhandeling stabiel De afhandeling van klachten door uw energiebedrijf 9 8 hy1 13 (n=213) hy2 12 (n=228) hy1 12 (n=218) hy2 11 (n=259) hy1 11 (n=212) (n=36) (n=41) (n=34) (n=4) (n=33) (n=44) (n=33) (n=33) (n=36) (n=26) (n=43) (n=43) heel tevreden tevreden noch tevreden/noch ontevreden ontevreden heel ontevreden 58% van de consumenten heeft geen klacht gehad. Stand van zaken op de energiemarkt 13 7 ember 13

14 Perceptie energieprijzen De gepercipieerde energieprijs blijft hoog. Het aandeel consumenten dat niet wil overstappen voor prijsvoordeel blijft afnemen. Consumenten verwachten ook meer te kunnen besparen bij een eventuele overstap dan in 11.

15 Perceptie energieprijzen Perceptie energieprijzen blijft hoog Beoordeling energieprijzen hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=524) hy2 11 (n=558) hy1 11 (n=516) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) (n=5) (n=9) erg hoog hoog redelijk/precies goed laag erg laag Stand van zaken op de energiemarkt 15 7 ember 13

16 Perceptie energieprijzen Steeds meer consumenten zouden switchen o.b.v. prijsvoordeel hy1 13 in % (n=1) hy2 12 in % (n=563) hy1 12 in % (n=526) hy2 11 in % (n=559) hy1 11 in % (n=5) Inschattig totale energiekosten per maand > weet niet Gemiddelde hy1 13 in % (n=1) hy2 12 in % (n=563) hy1 12 in % (n=526) hy2 11 in % (n=559) hy1 11 in % (n=5) Inschatting kostenbesparing per jaar bij switch > zal niet switchen obv prijsvoordeel weet niet Gemiddelde Prijsdrempel bij switch (prijsverschil per jaar waarbij het aantrekkelijk wordt om over te stappen) hy1 13 in % (n=1) hy2 12 in % (n=563) hy1 12 in % (n=526) hy2 11 in % (n=559) hy1 11 in % (n=5) > zal niet switchen obv prijsvoordeel weet niet Gemiddelde Het aandeel consumenten dat aangeeft niet te zullen switchen o.b.v. prijsvoordeel blijft dalen (significant verschil vanaf HY2 11). Consumenten verwachten meer te kunnen besparen met een eventuele overstap dan in 11. Consumenten verwachten circa 84 euro op jaarbasis te kunnen besparen. Stand van zaken op de energiemarkt 16 7 ember 13

17 Groene stroom Het aandeel consumenten dat groene stroom gebruikt blijft stabiel. De bereidheid om meer te betalen voor groene stroom blijft stabiel, net als het bedrag dat men bereid is extra te betalen. De meerderheid van de consumenten weet niet wat er gebeurd als zij groene stroom afnemen.

18 Groene stroom Aandeel gebruikers groene stroom blijft stabiel hy1 13 (n=1) (n=92) (n=5) (n=84) Gebruik groene stroom hy2 12 (n=563) (n=85) (n=83) hy1 12 (n=526) (n=114) (n=82) hy2 11 (n=559) (n=87) ja nee weet niet (n=7) 58 hy1 11 (n=5) (n=67) (n=5) (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 18 7 ember 13

19 Groene stroom Circa kwart consumenten is bereid extra te betalen voor groene stroom hy1 13 (n=1) (n=92) (n=5) Bereid extra te betalen voor groene stroom (n=84) hy2 12 (n=563) (n=85) (n=83) hy1 12 (n=526) (n=114) (n=82) hy2 11 (n=559) (n=87) ja nee weet niet (n=7) hy1 11 (n=5) (n=67) (n=5) (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 19 7 ember 13

20 Groene stroom Gemiddelde bedrag extra betalen blijft stabiel Bereidheid extra betalen per maand voor groene stroom hy1 13 in % (n=123) hy2 12 in % (n=147) hy1 12 in % (n=127) hy2 11 in % (n=142) of meer Weet niet Gemiddelde 11,94 11,36 12,26 11,51 Basis: Allen die bereid zijn om extra te betalen voor groene stroom. Stand van zaken op de energiemarkt 7 ember 13

21 Groene stroom Meerderheid consumenten weet niet wat er gebeurd als zij groene stroom afnemen Als ik groene stroom afneem dan: wordt er ergens in Europa groene stroom geproduceerd 44 wordt er ergens in Nederland groene stroom geproduceerd 43 wordt er ergens in Nederland groene stroom productie bijgebouwd (bijvoorbeeld windmolens) 41 wordt er ergens in Europa groene stroom productie bijgebouwd (bijvoorbeeld windmolens) 24 hy1 13 (n=338) Stand van zaken op de energiemarkt 21 7 ember 13

22 Benadering door energiebedrijven Energiebedrijven benaderen consumenten steeds minder vaak per telefoon maar juist vaker per . Mogelijk daarmee samenhangend, verbetert ook de indruk die consumenten hebben van de benadering door energiebedrijven.

23 Benadering door energiebedrijven Consumenten worden steeds minder telefonisch benaderd maar vaker per De trend dat steeds minder consumenten telefonisch worden benaderd door energiebedrijven zet ook het eerste halfjaar van 13 door. Consumenten worden daarentegen steeds vaker per benaderd (significante stijging vanaf het tweede halfjaar van 11). Manier waarop benaderd ja, telefonisch ja, aan de deur ja, per ja, schriftelijk hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) nee (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) (n=5) ja, telefonisch ja, aan de deur ja, per ja, schriftelijk nee (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 23 7 ember 13

24 Benadering door energiebedrijven Meer enthousiasme over benadering door energiebedrijven Beoordeling manier waarop benaderd hy1 13 (n=323) hy2 12 (n=375) hy1 12 (n=352) hy2 11 (n=371) In het eerste halfjaar van 13 zijn consumenten vaker positief over de manier waarop zij worden benaderd door energiebedrijven dan in de voorgaande periodes. Ook is er significant minder irritatie over de benadering ten opzichte van het tweede halfjaar van (n=62) (n=76) (n=) (n=59) (n=58) (n=69) (n=53) (n=6) (n=37) (n=54) zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief (n=63) (n=55) Basis: Allen die benaderd zijn om over te stappen of voor het afsluiten van een nieuw contract. Stand van zaken op de energiemarkt 24 7 ember 13

25 Benadering door energiebedrijven Circa helft consumenten vindt informatie in aanbod energiebedrijven onduidelijk hy1 13 (n=323) (n=63) Sprake van onduidelijke of niet-eenduidige informatie (n=76) (n=) hy2 12 (n=376) (n=59) (n=58) hy1 12 (n=352) (n=69) (n=53) hy2 11 (n=371) (n=6) ja nee weet niet (n=37) (n=54) hy1 11 (n=366) (n=63) (n=55) Basis: Allen die benaderd zijn om over te stappen of voor het afsluiten van een nieuw contract. Stand van zaken op de energiemarkt 25 7 ember 13

26 Overstappen van energieleverancier Het aandeel consumenten dat is overgestapt van energieleverancier is sinds de liberalisering van de markt toegenomen. Ook het aandeel consumenten dat overweegt over te stappen blijft toenemen. Consumenten stappen met name over vanwege de prijs. De belangrijkste reden om niet over te stappen blijft de tevredenheid over de huidige leverancier.

27 Overstappen van energieleverancier Aandeel switchers toegenomen hy1 13 (n=1) (n=92) Overgestapt voor de levering van elektriciteit of gas (n=5) (n=84) hy2 12 (n=563) (n=85) (n=83) hy1 12 (n=526) (n=114) (n=82) ja nee weet niet hy2 11 (n=559) (n=87) (n=7) (n=67) hy1 11 (n=5) (n=5) (n=9) Het aandeel consumenten dat is overgestapt van energieleverancier is significant gestegen in de eerste half jaar van 13 ten opzichte van eerdere periodes. Stand van zaken op de energiemarkt 27 7 ember 13

28 Overstappen van energieleverancier Overstap naar ander contract bij eigen leverancier blijft stabiel Overgestapt bij eigen leverancier hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) (n=5) (n=9) ja nee weet niet Stand van zaken op de energiemarkt 28 7 ember 13

29 Overstappen van energieleverancier Aandeel consumenten dat overweegt over te stappen van energieleverancier blijft stabiel hy1 13 (n=281) Overwogen om over te stappen hy2 12 (n=359) hy1 12 (n=335) hy2 11 (n=364) hy1 11 (n=346) (n=66) (n=67) (n=46) (n=56) (n=51) (n=74) (n=47) (n=54) (n=39) (n=34) (n=64) (n=43) ja nee weet niet Basis: Allen die niet veranderd zijn van energieleverancier. Stand van zaken op de energiemarkt 29 7 ember 13

30 Overstappen van energieleverancier Aantal keer dat consumenten overstappen van energieleverancier stabiel Aantal keer overgestapt van energieleverancier hy1 13 (n=2) hy2 12 (n=4) hy1 12 (n=19) hy2 11 (n=195) 7 32 hy1 11 (n=174) (n=27) (n=37) (n=39) (n=29) (n=31) (n=41) (n=35) (n=33) (n=31) (n=33) 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer meer dan 5 keer (n=41) (n=47) Basis: Allen die na 4 overgestapt zijn naar een andere leverancier. Stand van zaken op de energiemarkt 3 7 ember 13

31 Overstappen van energieleverancier Mobiele telefoniemarkt beweegt 4% tot switch Aantal keer overgestapt van aanbieder voor mobiele telefonie hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) (n=5) (n=9) keer 1 keer 2 keer 3 keer meer dan 5 keer 4 keer weet niet 5 keer ik maak er geen gebruik van Het percentage consumenten dat switcht op de mobiele telefoniemarkt is ongeveer gelijk aan het percentage switchers op de energiemarkt. Stand van zaken op de energiemarkt 31 7 ember 13

32 Overstappen van energieleverancier Circa een derde van de consumenten is wel eens geswitcht van zorgverzekeraar Aantal keer overgestapt van ziektekostenverzekeraar hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) (n=5) (n=9) keer 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer meer dan 5 keer weet niet Circa een derde van de consumenten geeft in de eerste helft van 13 aan wel eens te zijn geswitcht van ziektekostenverzekeraar, dit is gelijk met dezelfde periode vorig jaar. Stand van zaken op de energiemarkt 32 7 ember 13

33 Overstappen van energieleverancier Overstapintentie blijft toenemen Van plan over te stappen hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) De intentie om over te stappen van energieleverancier blijft ook in de eerste helft van 13 toenemen (significante stijging van de top-3 score ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de periodes daarvoor). hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) (n=5) zeker wel waarschijnlijk wel misschien waarschijnlijk niet zeker niet (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 33 7 ember 13

34 Overstappen van energieleverancier Prijs blijft veruit belangrijkste oversteden vanwege prijs/andere leverancier is goedkoper dan huidige leverancier ontevreden/klachten over huidige leverancier Wat waren redenen om (eventueel) over te stappen De prijs blijft de belangrijkste reden om over te stappen naar een andere energieleverancier. Prijs wordt zelfs steeds belangrijker als reden om over te stappen (significante stijging ten opzichte van 11). vanwege service/andere leverancier biedt betere service dan huidige leverancier ik wil overstappen op groene stroom huidige leverancier is niet klantvriendelijk huidige leverancier is niet betrouwbaar huidige leverancier is slecht bereikbaar hy1 13 (n=284) hy2 12 (n=292) hy1 12 (n=275) hy2 11 (n=262) hy1 11 (n=258) (n=42) (n=53) (n=) (n=38) (n=42) (n=67) (n=49) vanwege prijs/andere leverancier is goedkoper dan huidige leverancier vanwege service/andere leverancier biedt betere service dan huidige leverancier huidige leverancier is niet klantvriendelijk (n=46) (n=35) (n=43) (n=54) (n=55) ontevreden/klachten over huidige leverancier ik wil overstappen op groene stroom Basis: Allen die hebben overwogen om over te stappen, al overgestapt zijn of van plan zijn de komende twee jaar over te stappen. Stand van zaken op de energiemarkt 34 7 ember 13

35 Overstappen van energieleverancier Tevreden consument stapt niet over Wat zijn redenen om niet over te stappen ik ben tevreden over huidige leverancier overstappen kost veel tijd/moeite Het loont de moeite voor energieleveranciers om de tevredenheid hoog te houden: tevredenheid over de eigen leverancier is al jarenlang veruit de belangrijkste reden om niet over te stappen. ik ben bang voor administratieve rompslomp als ik overstap huidige leverancier biedt goede service ik heb een (meerjaren)contract met huidige leverancier huidige leverancier heeft gunstige prijs ik ben bang dat ik toch meer zal betalen dan mij is beloofd ik ben bang om afgesloten te worden (n=79) (n=86) (n=6) (n=7) (n=64) (n=91) (n=62) (n=65) (n=55) (n=45) (n=82) (n=65) hy1 13 (n=374) hy2 12 (n=449) hy1 12 (n=436) hy2 11 (n=478) hy1 11 (n=447) ik ben tevreden over huidige leverancier ik ben bang voor administratieve rompslomp als ik overstap ik heb een (meerjaren)contract met huidige leverancier ik ben bang dat ik toch meer zal betalen dan mij is beloofd overstappen kost veel tijd/moeite huidige leverancier biedt goede service huidige leverancier heeft gunstige prijs ik ben bang om afgesloten te worden Basis: Allen die niet hebben overwogen om over te stappen, nog niet overgestapt zijn en ook niet van plan zijn de komende twee jaar over te stappen. Stand van zaken op de energiemarkt 35 7 ember 13

36 Vergelijken energiebedrijven Aandeel consumenten dat informatie zoekt over energiebedrijven blijft stabiel. Consumenten oriënteren zich met name online. Consumenten oriënteren zich in de eerste helft van 13 vaker op (prijs-)vergelijkingssites dan op de website van energiebedrijven. Het wantrouwen dat consumenten hebben in de geboden informatie is weer op het niveau van dezelfde periode vorig jaar.

37 Vergelijken energiebedrijven Aandeel consumenten dat informatie zoekt over energiebedrijven blijft stabiel (n=92) Zoekt u informatie over energiebedrijven anders dan uw eigen leverancier hy1 13 (n=1) (n=5) (n=84) hy2 12 (n=563) (n=85) (n=83) hy1 12 (n=526) (n=114) (n=82) hy2 11 (n=559) (n=87) ja nee weet niet (n=7) (n=67) hy1 11 (n=5) (n=5) (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 37 7 ember 13

38 Vergelijken energiebedrijven Consumenten zoeken vooral online naar informatie, met name via (prijs-)vergelijkingswebsites websites van één of meer energiebedrijven Welke informatiebronnen Consumenten oriënteren zich in tegenstelling tot een half jaar gelden vaker op (prijs-)vergelijkingswebsites dan op websites van energiebedrijven. (prijs-)vergelijkingswebsites websites van consumentenorganisaties folders of brochures dag- en weekbladen klantenservice van één of meer energiebedrijven praten met bekenden (vrienden, familie) (n=18) (n=31) (n=24) (n=15) (n=22) (n=28) (n=24) (n=24) (n=15) (n=16) (n=27) (n=16) hy1 13 (n=123) hy2 12 (n=138) hy1 12 (n=119) hy2 11 (n=116) hy1 11 (n=89) websites van één of meer energiebedrijven (prijs-)vergelijkingswebsites websites van consumentenorganisaties folders of brochures dag- en weekbladen klantenservice van één of meer energiebedrijven praten met bekenden (vrienden, familie) Basis: Allen die wel eens informatie zoeken over energiebedrijven. Stand van zaken op de energiemarkt 38 7 ember 13

39 Vergelijken energiebedrijven Vertrouwen in informatie weer gelijk aan zelfde periode vorig jaar Betrouwbaarheid informatie om energiebedrijven te vergelijken hy1 13 (n=117) hy2 12 (n=13) hy1 12 (n=8) hy2 11 (n=111) De perceptie van de betrouwbaarheid van informatie lijkt weer te zijn gestabiliseerd en is weer vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. hy1 11 (n=82) (n=18) (n=29) (n=24) (n=12) (n=22) (n=25) (n=24) (n=21) (n=14) (n=15) (n=26) (n=16) zeer betrouwbaar betrouwbaar neutraal onbetrouwbaar zeer onbetrouwbaar Basis: Allen die wel eens informatie zoeken over energiebedrijven. Stand van zaken op de energiemarkt 39 7 ember 13

40 Huidige leverancier

41 Huidige leverancier Marktaandelen grootste energieleveranciers (elektriciteit) Leverancier elektriciteit Nuon Essent Eneco Oxxio Greenchoice Delta NEM 3 4 Energiedirect Electrabel E.ON hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) (n=5) Nuon Essent Eneco Oxxio Greenchoice Delta NEM Energiedirect Electrabel E.ON (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 41 7 ember 13

42 Huidige leverancier Marktaandelen grootste energieleveranciers (gas) Nuon Essent Eneco Oxxio Greenchoice Delta NEM Energiedirect Electrabel Dong Energy E.ON ik heb geen gas Leverancier gas hy1 13 (n=1) hy2 12 (n=563) hy1 12 (n=526) hy2 11 (n=559) hy1 11 (n=5) (n=92) (n=5) (n=84) (n=85) (n=83) (n=114) (n=82) (n=87) (n=7) (n=67) Nuon Essent Eneco Oxxio Greenchoice Delta NEM Energiedirect Electrabel Dong Energy E.ON ik heb geen gas (n=5) (n=9) Stand van zaken op de energiemarkt 42 7 ember 13

43 Leeswijzer

44 Leeswijzer Op de titelpagina van ieder hoofdstuk staan de meest opvallende conclusies uit dat hoofdstuk beschreven. In deze rapportage komen iconen voor, die de grafieken verduidelijken of opvallende zaken aangeven. De betekenis van de iconen is hiernaast weergegeven. Significante stijging, deze score is ten opzichte van de vorige meting significant hoger. In het tekstvak staat de betekenis van deze stijging toegelicht. Significante daling, deze score is ten opzichte van de vorige meting significant lager. In het tekstvak staat de betekenis van deze daling toegelicht. Trend, er zijn geen significante verschillen met de vorige meting, maar er lijkt een trend te ontstaan of de onderzoeksresultaten behoeven bijzondere aandacht. Stand van zaken op de energiemarkt 44 7 ember 13

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2013 Den Haag, november 2013 Samenvatting Meer actieve consumenten Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2013 Den Haag, april 2014 Samenvatting Overstappers stappen vaker over en zijn daar zeer tevreden over In 2013 is

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2012 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 04 april 2017 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

Energie Rapport Stand van zaken op de consumentenmarkt Eerste halfjaar 2011

Energie Rapport Stand van zaken op de consumentenmarkt Eerste halfjaar 2011 Energie Rapport Stand van zaken op de consumentenmarkt Eerste halfjaar 2011 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2011 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3 1 Vraag naar producten...

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2011

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2011 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2011 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, maart 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Aanleiding 2. Conclusies 3. Resultaten 1. Overstapgedrag

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2015

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2015 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2015 Den Haag, april 2016 Samenvatting Stijgende trend overstappers Sinds de liberalisering van de energiemarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 31 mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2014 Den Haag, november 2014 Samenvatting Mispercepties over de energiemarkt zorgt voor afhakers Consumenten die

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt. Rapport

Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt. Rapport Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt Rapport Rapport Rapport Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt Project 16386 September 2010 Een onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

Rapportage Consumentenmarkt

Rapportage Consumentenmarkt Rapportage Consumentenmarkt Elektriciteit en gas Eerste helft 2015 Informatie in deze rapportage is afkomstig van energieleveranciers en van het consumentenonderzoek dat de ACM laat doen in juni en december

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheid 2010

Resultaten klanttevredenheid 2010 Vraag 1 : Ik ben via EasySwitch overgestapt van energieleverancier Ja 979 84% Nee 189 16% Totaal: 1168 100% Vraag 2 : Ik ben via EasySwitch overgestapt van energieleverancier vanwege het prijsvoordeel

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen

Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Onderzoek Administratieve processen Aard en omvang van problematiek rondom administratieve processen Resultaten deelonderzoek TNS NIPO DTe Den Haag, Februari 2005 1 Appendix Onderzoeksopzet Onderzoeksgroep

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EEN OP DE VIJF CONSUMENTEN SWITCHT BINNEN TELECOMMARKT

EEN OP DE VIJF CONSUMENTEN SWITCHT BINNEN TELECOMMARKT EEN OP DE VIJF CONSUMENTEN SWITCHT BINNEN TELECOMMARKT Rapport Consumentenonderzoek naar de telecommarkt 14 juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten mobiel Overstapgedrag Vertrouwen en tevredenheid

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt 94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt Drs. Maurice de Hond (www.peil.nl) Mei 2009 1 Inleiding Bij alle producten of diensten

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

Energiemonitor H1 2016

Energiemonitor H1 2016 Energiemonitor H1 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

Salderingsoverzicht Particulieren

Salderingsoverzicht Particulieren Salderingsoverzicht Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Uw kenmerk CU.

Uw kenmerk CU. Autoriteit Consument en Markt T.a.v. mr. B.C.M. van Buchem (directeur Consumenten) Directie consumenten Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Datum Uw kenmerk 160728CU Contactpersoon Claudia Umlauf Doorkiesnummer

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS AARDGAS 25: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds uari 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

Help consumenten door de bomen het bos te zien

Help consumenten door de bomen het bos te zien Help consumenten door de bomen het bos te zien Rapportage Kwantitatief onderzoek naar ketentransparantie energiebranche Thijs Hendrix, Senior Research Consultant Majka van Doorn, Research Consultant Maart

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' '

'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' ' 'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' ' Ook Martin Specken (48) uit Groningen hopt jaarlijks van de ene naar de andere leverancier.,,ik heb ik op één vaste datum in mijn agenda een terugkerende afspraak.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Klantenservice telecom- en energiebedrijven

Klantenservice telecom- en energiebedrijven Klantenservice telecom- en energiebedrijven Een herhaalonderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Ellen Cox en Kim

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Gericht sturen op loyaliteitsgedrag Centrale rol voor emoties Inspiration sessie CRM en onderzoek

Gericht sturen op loyaliteitsgedrag Centrale rol voor emoties Inspiration sessie CRM en onderzoek Gericht sturen op loyaliteitsgedrag Centrale rol voor emoties Inspiration sessie CRM en onderzoek 2008 TNO Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 juli 2011 www.delta.nl U bent belangrijk voor ons. Als klant van DELTA bieden wij u graag een ruime keuze aan energiecontracten. In deze folder

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Energieleveranciers. Vereniging eigen huis Januari 2010. Energieleveranciers januari 2010 1

Energieleveranciers. Vereniging eigen huis Januari 2010. Energieleveranciers januari 2010 1 Energieleveranciers Vereniging eigen huis Januari 2010 Energieleveranciers januari 2010 1 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Conclusies 3 Aanbevelingen 4 Conclusies per energieleverancier 9 Inleiding 10 Situatie

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Nuon houdt klanten worst voor: korting 25 % is slechts 3%

Nuon houdt klanten worst voor: korting 25 % is slechts 3% houdt klanten worst voor: korting 25 % is slechts 3% Energieleverancier maakt volop reclame voor de actie Blijven Loont. Het lijkt of trouwe klanten een voordeel krijgen van maar liefst 25 % op hun energierekening.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Energievergelijking Consumind Augustus 2015

Energievergelijking Consumind Augustus 2015 vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bestaat uit volgen onrlen: Complete vergelijking energieaanbiers voor: 1 jaar vast Complete vergelijking energieaanbiers voor: 2 jaar vast Complete

Nadere informatie

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp JBR Organisatie-adviseurs bv Energiebedrijven kunnen vóór 2020 in 4 mln. woningen 30% energie besparen Energiebedrijven

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2010

Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2010 Risico- en Crisisbarometer Basismeting 16 december 2010 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre van

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2016 In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers 3 mei 2017 Inleiding Wij willen onze dienstverlening steeds blijven verbeteren,

Nadere informatie

Groenestroomklanten per product voor de consumentenmarkt

Groenestroomklanten per product voor de consumentenmarkt Groenestroomklanten per product voor de consumentenmarkt Notitie Delft, november 2014 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders S. (Sofia) Cherif B.L. (Benno) Schepers 2 November 2014 3.E66.1 - Groenestroomklanten

Nadere informatie

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A. Brabers & J. de Jong. Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar,

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom. 23 februari 2016

Groepsaankoop groene stroom. 23 februari 2016 Groepsaankoop groene stroom 23 februari 2016 Programma Tijdslijn Deel I: de inschrijvingen Deel II: de veiling Deel III: de acceptatie Meest gestelde vragen Tijdslijn Campagne Tot en met 2 februari 2016

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie