M Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel"

Transcriptie

1 M Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011

2 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media willen realiseren en welke middelen zij hiervoor inzetten. De digitale mogelijkheden zijn in de afgelopen jaren namelijk enorm toegenomen, zoals een website, , apps, SMS of sociale media. Deze media kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals meer omzet, verbetering klantenservice of uitbreiding klantenbestand. Het resultaat van de beoogde doelstelling wordt echter niet altijd behaald. Zo blijkt dat een derde van de ondernemers een omzetdoelstelling heeft bij het gebruik van sociale media, maar dat het maar 60% van de ondernemers lukt om deze doelstelling te realiseren. Relatiebeheer en personeelswerving scoren bij sociale media veel beter. Daar haalt ruim 90% van de ondernemers zijn eigen doelstelling. Dit wil overigens niet zeggen dat het gebruik van sociale media niet geschikt is om meer omzet te halen. De ondernemers die hierin succesvol waren, zagen hun omzet met gemiddeld 12% toenemen. Maar sociale media lijken geschikter dit op een meer indirecte manier te realiseren. Dit kan door nieuwe contacten te leggen of bijvoorbeeld actief te zijn op fora om daarmee interesse te wekken en bewustwording te creëren voor het product of de dienst. Dat er een gat ligt tussen de doelstelling en de realisatie daarvan geldt ook voor de inzet van de website. Hierbij geeft een substantieel aandeel van de ondernemers, van bijna 15%, aan dat de website nog helemaal niets heeft opgeleverd. De website voldoet kennelijk nog niet aan de verwachtingen die zij vooraf hadden. Het blijft dus van belang om als ondernemer goed na te denken over welke doelstellingen je wilt bereiken en welke digitale media je daarvoor wilt inzetten. Dit is natuurlijk ook sectorafhankelijk. Zo is het gebruik van sociale media veel groter in de zakelijke dienstverlening (49%) dan in de bouw (13%). In de consumentgerichte sectoren (logies, consumentenartikelen) is het websitebezit (meer dan 80%) ook veel hoger dan in de bouw (onder de 50%). Belangrijkste vragen voor de ondernemer zijn dan ook: waar zit mijn klant, hoe kan ik hem het beste bereiken (digitaal of niet) en welke (digitale) media kan ik het beste inzetten om de klant te bedienen? In het afgelopen decennium heeft het gebruik van internet en digitale media onder consumenten en bedrijven een enorme vlucht genomen. Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om zich op het web te begeven. Bedrijven staan diverse digitale media ter beschikking, zoals een website, een digitale advertentie op bijvoorbeeld Google, of zoekmachinemarketing. Ook het gebruik van sociale media is sterk in opkomst en staat volop in de belangstelling. In deze minirapportage wordt ingegaan op de inzet van digitale media door MKB-bedrijven. Speciale aandacht wordt hierbij ook besteed aan sociale media en websites. De gegevens zijn gebaseerd op de online meting van het MKB Beleidspanel eind In deze rapportage wordt ingegaan op het gebruik van digitale media door het MKB. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan sociale media. Er wordt ingegaan op het gebruik per sector, de motieven en de resultaten van de inzet van sociale media. Ook wordt het gebruik van websites behandeld. Aan bod komen onder andere het gebruik per sector, de doelstelling en de resultaten. 2

3 1 Digitale media Gebruik digitale media Ongeveer de helft (49%) van de MKB-bedrijven maakt gebruik van digitale media om klanten te benaderen. Een ruime meerderheid (80%) van deze groep doet dit naar eigen zeggen in beperkte mate. De meest genoemde redenen waarom bedrijven in het geheel geen gebruik maken van digitale media zijn 'geen toegevoegde waarde voor het bedrijf', 'men is er nog niet aan toegekomen' of 'kost te veel tijd en geld'. Tabel 1 Redenen MKB-bedrijven om digitale media niet te gebruiken Reden % Geen toegevoegde waarde voor bedrijf 45 Nog niet aan toegekomen 24 Kost te veel tijd en geld 16 Bedrijf aan het afbouwen 10 Ik vind het te ingewikkeld 10 Weet niet/geen antwoord 6 Anders, namelijk 4 De bedrijven die wel digitale middelen inzetten, maken voornamelijk gebruik van vier soorten digitale media: digitale nieuwsbrieven ( ), online adverteren (zoals op Google), sociale media en in iets mindere mate SMS. De eerste drie worden ook door bedrijven als belangrijkste digitale middelen gezien om klanten te benaderen. Sociale media hebben binnen bedrijven dus al in korte tijd een belangrijke plek verworven als middel om klanten te benaderen. Websites of apps via de mobiele telefoon worden zeer beperkt gebruikt. 3

4 Figuur 1 Gebruik digitale middelen voor het benaderen van klanten (%) Digitale nieuwsbrieven 37 Online adverteren 33 Sociale media 31 SMS 19 Apps 4 Website 4 Digitaal spaarsysteem 3 Weet niet/geen antwoord 4 Anders, namelijk Doelen digitale media Het genereren van meer omzet en het werven van nieuwe klantgroepen zijn de belangrijkste doelen om digitale media in te zetten. Ook het creëren van een beter imago wordt door bijna de helft van de bedrijven genoemd. Andere veel genoemde doelen zijn efficiency in de verkoop, nuttige marktinformatie en inspiratie. Tabel 2 Doelen gebruik digitale media Meer omzet 63 Beter imago 45 Nieuwe klantgroepen 45 Efficiency in de verkoop 24 Nuttige (markt)informatie 21 Inspiratie, aanzet tot innovatie 19 (Nieuwe) samenwerkingspartners 15 Efficiency in de aftersales 11 Personeel werven 5 Contact met bestaande klanten 4 Niets 4 Anders, namelijk 3 Weet niet/geen antwoord 4 4

5 Resultaat inzet digitale media Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat het gebruik van digitale middelen extra omzet heeft opgeleverd. Een beter imago en nieuwe klantgroepen wordt door bijna een derde van de bedrijven genoemd. Opvallend is dat 12% van de bedrijven aangeeft dat het gebruik van digitale middelen het bedrijf helemaal niets heeft opgeleverd. Ook weet een op de tien bedrijven niet waartoe de inzet van digitale middelen heeft geleid. Een grote groep bedrijven vindt de inzet van digitale media dus moeilijk meetbaar of geeft aan dat dit eigenlijk niets heeft opgeleverd. Tabel 3 Resultaat inzet digitale middelen Doelstelling % Meer omzet 46 Beter imago 33 Nieuwe klantgroepen 32 Efficiency in de verkoop 17 Inspiratie, aanzet tot innovatie 15 Nuttige marktinformatie 14 (Nieuwe) samenwerkingspartners 12 Niets 12 Efficiency in de aftersales 8 Personeel werven 3 Weet niet/geen antwoord 10 Anders, namelijk 5 In het voorgaande is aangegeven welke doelen bedrijven hebben bij de inzet van digitale media. In hoeverre zijn bedrijven er ook in geslaagd deze doelstellingen te realiseren? Tabel 4 toont de slagingskans van deze doelstellingen. Het blijkt dat de slagingskansen van de doelstellingen dicht bij elkaar liggen. De meeste liggen tussen de 55 en 65%. In het realiseren van meer omzet zijn bedrijven het meest succesvol: 63% van de bedrijven slaagt hierin. Het minst succesvol zijn bedrijven in het vinden van nuttige marktinformatie. Slechts 45% van de bedrijven weet dit te realiseren. 5

6 Tabel 4 Realisatie doelstellingen digitale middelen Doelstelling % Meer omzet 63 Inspiratie, aanzet tot innovatie 62 Beter imago 62 Efficiency in de verkoop 59 (Nieuwe) samenwerkingspartners 58 Efficiency in de aftersales 56 Personeel werven 56 Nieuwe klantgroepen 53 Nuttige marktinformatie 45 6

7 2 Uitgelicht: Sociale media Bijna 30% van de bedrijven in het MKB maakt gebruik van sociale media. Figuur 1 toont dat de participatiegraad in sociale media behoorlijk verschilt per sector. Zo springt de participatiegraad in de zakelijke dienstverlening eruit. Bijna de helft van de bedrijven in deze sector maakt gebruik van sociale media. In de overige sectoren ligt het gebruik rond de 30% of lager. In de bouw is de participatiegraad het laagst: 13% van de bedrijven maakt gebruik van sociale media. Ook in de industrie (20%) en handel & reparatie (22%) is dit percentage relatief laag. Figuur 2 Gebruik sociale media per sector Verhuur en zakelijke dienstverlening 49 Financiële instellingen 31 Vervoer, opslag en communicatie 30 Overige dienstverlening 28 sector Logies en maaltijden 24 Handel en reparatie consumentenartikelen 22 Industrie 20 Bouwnijverheid 13 Gemiddeld % Als belangrijkste reden om sociale media niet te gebruiken, noemt twee derde van de bedrijven dat zij er de toegevoegde waarde niet van inzien. Bedrijven twijfelen dus over het nut en de noodzaak van sociale media. Ook geeft een op de vijf bedrijven aan dat het naar verwachting te veel tijd en geld gaat kosten. Bovendien zijn er bedrijven die beducht zijn voor privacyaspecten. 7

8 Tabel 5 Reden geen gebruik sociale media Reden % Geen toegevoegde waarde voor bedrijf 67 Kost te veel tijd en geld 22 Privacy 19 Bedrijf aan het afbouwen 14 Te ingewikkeld 10 Nog niet aan toegekomen 6 Weet niet/geen antwoord 2 Anders, namelijk 1 LinkedIn is het populairste sociale medium. Ruim driekwart van de bedrijven heeft een LinkedInprofiel. Andere belangrijke sociale media voor bedrijven zijn Facebook (38%), Hyves (37%), Twitter (28%) en YouTube (16%). Figuur 3 Sociale media LinkedIn 78 Facebook 38 Hyves 37 Twitter 28 sociale media YouTube Bloggs 8 16 Myspace 4 Delicious 3 Hallo! 2 Overig % De twee belangrijkste activiteiten op sociale mediasites zijn 'profiel aanmaken' en 'reageren op binnenkomende berichten en initiatieven', op afstand gevolgd door 'ik benader zelf veel personen' en 'ik doe mee aan discussies. Bedrijven zijn over het algemeen dus vaker passief dan actief op sociale mediasites. 8

9 Tabel 6 Activiteiten op sociale mediasites Activiteit % Ik reageer alleen op binnenkomende berichten en initiatieven 64 Ik heb alleen mijn profiel aangemaakt 53 Ik doe mee aan discussies in diverse groepen 27 Ik benader zelf veel personen 26 Ik initieer zelf veel 15 Weet niet/geen antwoord 0,3 Anders, namelijk 4 De belangrijkste doelstellingen om sociale media voor het bedrijf in te zetten, zijn uitbreiding van het aantal contacten en het opzoeken van oude contacten. Bedrijven gebruiken sociale media dus voornamelijk voor relatiebeheer. Ook het creëren van een bedrijfsimago en het inzetten als marketinginstrument worden veel genoemd. Sociale media worden dus ook gebruikt om het eigen bedrijf een profiel te geven en bekendheid te genereren bij potentiële klanten. Bijna een op de drie bedrijven heeft ook een omzetdoel. Tabel 7 Doelen sociale media Motief % Uitbreiding van het aantal contacten 76 Opzoeken oude contacten 49 Bedrijfsimago 43 Marketinginstrument 42 Opdoen van nieuwe ideeën 33 Meer omzet 32 Meer kennis 25 Verbetering klantenservice 15 Personeelswerving 7 Anders, namelijk 4 Weet niet/geen antwoord 3 In de vorige tabel zijn de doelen weergegeven van bedrijven om sociale media te gebruiken. Tabel 8 geeft de slagingskans weer van deze doelstellingen: in hoeverre zijn de bedrijven er daadwerkelijk in geslaagd om de doelstellingen te realiseren? Bedrijven blijken er zeer goed in geslaagd te zijn om doelen die vallen onder relatiebeheer (uitbreiden en/of opzoeken oude contacten) te realiseren. Ook personeelswerving is succesvol. Al deze doelen scoren boven de 90%. Ook voor het opdoen van kennis en nieuwe ideeën blijken sociale media een geschikt medium. Meer omzet en verbetering van de klantenservice blijken 9

10 lastiger om via sociale media te realiseren. Hierin slaagt ongeveer 60% van de bedrijven. Tabel 8 Realisatie doelen sociale media Motief slagingspercentage Opzoeken oude contacten 99 Personeelswerving 93 1 Uitbreiding van het aantal contacten 90 Opdoen van nieuwe ideeën 85 Meer kennis 80 Bedrijfsimago 73 Marketinginstrument 67 Verbetering klantenservice 61 Meer omzet 59 Uit de vorige tabel blijkt dat 59% van de bedrijven daadwerkelijk extra omzet heeft gerealiseerd via sociale media. Het gebruik van sociale media heeft bij deze groep tot gemiddeld 12% extra omzet geleid. De (bredere) groep bedrijven die een omzetmotief hebben, heeft gemiddeld 6% omzet gerealiseerd. Hier zitten dus ook bedrijven bij die geen extra omzet gerealiseerd hebben, maar wel een omzetmotief hadden. 1 n=44; omdat bij deze doelstelling de n laag is, moet dit resultaat als indicatief worden beschouwd. 10

11 3 Uitgelicht: Website 68% van de bedrijven in het MKB bezit een website. Onder zzp'ers is het websitebezit relatief laag met een aandeel van 58%. Kleine bedrijven (2-9 werkzame personen) en middelgrote bedrijven ( werkzame personen) zijn op het internet veel vaker met een website te vinden, met respectievelijk 76% en 93%. Figuur 3 laat zien dat er tussen sectoren grote verschillen zijn ten aanzien van websitebezit. Vooral in de consumentgerichte sectoren zoals logies & maaltijden en handel, reparatie & consumentenartikelen is het websitebezit relatief hoog. Dit is ook niet zo verwonderlijk, aangezien consumenten zich steeds meer op het internet oriënteren en de bedrijven hierop hebben ingespeeld. In de bouw en in de overige dienstverlening is het percentage bedrijven dat een website onderhoudt relatief laag. Figuur 4 Websitebezit per sector Logies en maaltijden 82 Handel en reparatie, consumentenartikelen 81 Financiele instellingen 79 Industrie 74 sector Vervoer, opslag en communicatie 68 Verhuur en zakelijke dienstverlening 66 Overige dienstverlening 54 Bouwnijverheid 48 Totaal MKB % De belangrijkste redenen waarom bedrijven geen website hebben, zijn dat die bedrijven geen toegevoegde waarde zien voor hun bedrijf (47%) of er nog niet aan toegekomen zijn. Deze laatste reden is door ruim een kwart van de bedrijven genoemd. Andere redenen zijn 'kost te veel tijd of geld', het bedrijf sluit aan bij de website van de organisatie of het bedrijf wordt afgebouwd. 11

12 Tabel 9 Redenen geen website (%) Reden % Geen toegevoegde waarde 47 Nog niet aan toegekomen 26 Kost te veel tijd en geld 13 Bedrijf aan het afbouwen 12 Maakt gebruik van website aangesloten organisatie 10 Te ingewikkeld 8 Weet niet/geen antwoord 2 Anders, namelijk 6 De belangrijkste redenen om een website te bezitten zijn de naamsbekendheid en presentatie van het bedrijf. Ruim 90% van de websitebezitters geeft dit als reden op. Andere belangrijke redenen die bedrijven noemen, zijn voorlichting/productinformatie (57%), een extra verkoopkanaal (41%) en klantenwerving (49%). Relatief weinig wordt een website ingezet voor personeelswerving (9%) of het inwinnen van marktinformatie (3%). Een website levert bedrijven vooral meer klanten, omzet en een beter imago op. Ongeveer de helft van de bedrijven noemt deze aspecten. Naast extra verkoop (in omzet en klanten) draagt een website dus vooral bij aan de uitstraling van het bedrijf. Opvallend is verder ook dat 13% van de ondernemers aangeeft dat de website het bedrijf helemaal niets oplevert. De resultaten sluiten bij deze groep bedrijven dus niet aan bij de verwachtingen die zij vooraf hadden. Daarnaast is er ook nog een groep van ongeveer 5% die niet weet wat de website heeft opgeleverd of die aangeeft dat dit niet te meten is. 12

13 Tabel 10 Wat heeft de website de ondernemers opgeleverd? Resultaat % Meer klanten 57 Beter imago 46 Meer omzet 46 Nieuwe klantgroepen 25 Efficiency in de verkoop 17 Inspiratie, aanzet tot innovatie 13 Niets 13 Samenwerkingspartners 10 Personeel 9 Efficiency in de aftersales 8 (Markt)informatie 7 (Nog) niet te meten 1 Weet niet/geen antwoord 4 Anders, namelijk 7 Aan de bedrijven die extra omzet behalen met behulp van de website, is gevraagd hoe groot deze extra omzet is. Het gemiddelde extra omzetpercentage is 16%. Ruim de helft van de bedrijven haalt tot 10% extra omzet. Er is ook een kleine groep die meer dan 50% extra omzet binnenhaalt. Dit betreft vooral webshops. Ruim een op de vijf geeft aan niet te weten hoe groot dit extra omzetpercentage is. Tabel 11 Extra omzet door website Omzetpercentage % 0-5% % % % 6 Meer dan 50% 9 Weet niet/geen antwoord 23 Totaal

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd?

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? M201020 Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? Beleving van overheidsregels en verplichtingen in het MKB drs. J. Snoei drs. B. van der Linden Zoetermeer, december 2010 Administratieve lasten merkbaar

Nadere informatie

Knelpunten van het MKB in de steden

Knelpunten van het MKB in de steden M000 Knelpunten van het MKB in de steden K.P. van den Berg MSc drs. W.V.M. van Rijt-Veltman Zoetermeer, januari 00 Knelpunten van het MKB in de steden Van alle mogelijke bedrijfsknelpunten vormen de administratieve

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland

Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Midden- Nederland DIMENSUS beleidsonderzoek Januari 2010 Projectnummer

Nadere informatie

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer M200704 Markt- en klantgerichtheid in het MKB drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, februari 2007 Markt- en klantgerichtheid in het MKB In de rapportage beschrijft EIM drie indicatoren om de klant- en marktgerichtheid

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen door het MKB

Buitenlandse investeringen door het MKB M00408 Buitenlandse investeringen door het MKB Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden? Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 13 oktober 004 Buitenlandse investeringen

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht B2B-marketing in logistiek Logistiek marketing Event Branding, sales en communicatie 30 maart 2017 Citysense, Utrecht Georganiseerd door: Contentpartner: 1. Heeft uw organisatie een marketingafdeling?

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld M200903 MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, februari 2009 Grootstedelijk MKB Uit eerder onderzoek van EIM 1 blijkt dat het vertrouwen van het MKB in de

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog

Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog M20 Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog Vijfde meting perceptie MKB over regeldruk Johan Snoei John Boog Zoetermeer, december Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog De druk van overheidsregels en

Nadere informatie

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit M201205 De rekening betalen Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers op tijd? Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 7 mei 2012 De rekening betalen In deze samenvatting vindt u bulletsgewijs

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Kansen voor projectontwikkelaars met apps

Kansen voor projectontwikkelaars met apps Kansen voor projectontwikkelaars met apps Jappe Franke, Joske Houtkamp, Wies Vullings (Alterra) Frank Swager (LATEI projectontwikkeling) 23/05/2012 NEPROM Dag van de Projectontwikkeling Onderwerpen Waarom

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

HELP, ik word ZZP-er! - online cursus

HELP, ik word ZZP-er! - online cursus HELP, ik word ZZP-er! - online cursus Alle ingrediënten voor een succesvolle start van je eigen bedrijf Startdata cursus: 31 januari 15 april 15 juni 15 september 15 november 2011 Cursusduur: 6 of 12 maanden

Nadere informatie

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven M200805 De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven drs. N.G.L. Timmermans Zoetermeer, juli 2008 Administratieve lasten grootste knelpunt van MKB-bedrijven Veel overheidsbeleid ter stimulering

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

GFK SOCIAL MEDIA METER

GFK SOCIAL MEDIA METER GFK SOCIAL MEDIA METER 2012 INTOMART GFK Peter Mulder Mervin van Veen Bastiaan van Nood 28169 Mei 2012 Intomart GfK 2012 GfK Social Media Meter Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Typering Social

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel M200706 Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel Zoetermeer, mei 2007 Waar is die wortel? De nieuwe staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Facebook Advertising Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Google AdWords binnen jouw marketingstrategie... 2 Branding... 2 Remarketing... 3 Aanzetten tot actie... 3 3. Wat is Google AdWords precies?... 4 Advertentiepositie...

Nadere informatie

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP ONLINE PLATFORM VOOR d e z a ke li j ke te leco m h a n d e l tbm telecom business magazine Magenta Publishing http://www.tbmnet.nl ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP Alle

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Themarapport Social media, verlichtingszaken en de woonbranche 2012

Themarapport Social media, verlichtingszaken en de woonbranche 2012 Themarapport Social media, en de 2012 Het Themarapport Social media, en de 2012 is een uitgave van: pagina 1 Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31) 0546

Nadere informatie

MKB Online monitor 2017

MKB Online monitor 2017 MKB Online monitor 2017 Highlights DTG, Research & Intelligence Amsterdam, juni 2017 Achtergrond KANTAR TNS voert jaarlijks in opdracht van DTG de MKB Online Monitor uit. Dit is het vierde opeenvolgende

Nadere informatie

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-288 21 december 2000 9.30 uur Bedrijven verwachten groei aantal websites Eind volgend jaar zal bijna 6 van de 10 bedrijven die toegang hebben tot een

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Huisvesting MKB in zicht

Huisvesting MKB in zicht M200315 Huisvesting MKB in zicht Ondernemers van het MKB-Beleidspanel laten de kenmerken van hun locatie zien drs. Wilma van Rijt Zoetermeer, 23 januari 2004 Huisvesting MKB in zicht De bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Social Media Gebruik Logistiek

Social Media Gebruik Logistiek Social Media Gebruik Logistiek Colofon Social Media Gebruik Logistiek is een uitgave van het KennisDC Logistiek. Hierin werken ondernemers, overheid en onderwijs in de regio met elkaar samen. Doel is ondernemers

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Social Media Pakketten

Social Media Pakketten Social Media Pakketten Ons bedrijf op social media? Dat kost zoveel tijd... Als ondernemer kunt u uw kostbare tijd wel beter besteden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons uit te besteden met

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit?

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Als je een eigen onderneming wil starten is het Internet een uitstekend medium om je toekomstige bedrijf of activiteit(en) te promoten. Maar ook om

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN!

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! WWW.TEVREDENMARKETING.NL Email: info@tevredenmarketing.nl - Tel: 020-261 9445 U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende diensten 1 Google Adwords

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager M201120 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager drs. B van der Linden Zoetermeer, december 2011 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager Ondernemers zijn te verdelen in managers, marktzoekers,

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB M201006 Financieringsmonitor MKB December 2008 en december 2009 vergeleken Lia Smit Pim van der Valk Zoetermeer, januari 2010 Financieringsmonitor MKB 1 Samenvatting MKB-bedrijven in 2009 meer op zoek

Nadere informatie

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Henk Jaap Kloosterman & Sonia Drannikova Waarom een enquete? Social Media krijgen een steeds prominentere

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Belangstelling MKB voor duurzame energie

Belangstelling MKB voor duurzame energie M201204 Belangstelling MKB voor duurzame energie Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, april 2012 Inleiding Flinke interesse bij MKB-bedrijven om te investeren in duurzame energie De vakbladen en aanbieders

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie