M De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB"

Transcriptie

1 M De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006

2 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend HRM-systeem' doen het financieel vaak beter dan hun concurrenten. Een dergelijk prestatieverhogend HRM-systeem bestaat uit een combinatie van HRM-instrumenten die gericht zijn op bedrijfsopleidingen, deelname aan werkoverleg, prestatiebeloning en het onderling wisselen van taken. Opvallend genoeg is het niet zo dat grotere bedrijven altijd beter scoren: binnen het MKB (bedrijven met maximaal 100 werknemers) geldt dat bedrijven met 6 tot 50 werknemers hoger scoren dan zowel de kleinere als de grotere bedrijven. Dit is gemeten met de gegevens van de EIM-monitor 'Determinanten bedrijfsprestaties MK- B'. Aanleiding Betere bedrijfsprestaties vinden vaak hun basis in beter presterende werknemers. Om succesvol te zijn is het voor een organisatie dus van belang om de juiste werknemers aan te trekken, deze te behouden, te ontwikkelen en te motiveren. Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van HRMinstrumenten op de bedrijfsprestaties. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het effect van specifieke combinaties van HRM-instrumenten op bedrijfsprestaties. Van deze combinaties van instrumenten wordt verwacht dat ze een positief effect hebben op de inzet en motivatie van de werknemers en langs deze weg ook op de bedrijfsprestaties. De meeste studies over het effect op de bedrijfsprestaties zijn uitgevoerd onder grote bedrijven. Over de effecten van HRM-systemen in het MKB is nog maar weinig bekend. In deze minirapportage gaan we in op wat nu precies wordt verstaan onder een prestatieverhogend HRM-systeem, we laten zien dat het ook in het MKB lijkt te werken, en we geven aan in welke mate het prestatieverhogend HRM-systeem binnen het MKB worden toegepast. Prestatieverhogend HRM-systeem Een prestatieverhogend HRM-systeem verwijst naar een combinatie van HRM-instrumenten die ervoor zorgen dat het bedrijf werknemers in dienst heeft die de juiste vaardigheden bezitten, die hun vaardigheden in hun werk toepassen en van wie het werk bijdraagt aan verbeterde bedrijfsprestaties 1. Hierbij ligt de nadruk op de HRM-instrumenten als geïntegreerd systeem. Niet de HRM-instrumenten afzonderlijk maar de integratie van de HRMinstrumenten zou de prestaties bevorderen. Een prestatieverhogend HRM-systeem kenmerkt zich door HRM-instrumenten die gericht zijn op de volgende aspecten van bedrijfsvoering: beloning naar prestatie, het wisselen van taken (taakroulatie), regelmatige deelname van werknemers aan werkoverleg, voldoende aandacht voor bedrijfsopleidingen, uitgebreide aandacht voor werving en selectie en een marktconform salarisniveau. In deze rapportage richten we ons op de eerste vier HRMinstrumenten. 1 Way, S.A. (2002), 'High Performance Work Systems and Intermediate Indicators of Firm Performance Within the US Small Business Sector', Journal of Management 28 (6), p

3 Prestatieverhogend HRM-systeem interessant voor het MKB In een zojuist verschenen onderzoek door EIM 1 is de samenhang tussen het hebben van een prestatieverhogend HRM-systeem en bedrijfsprestaties voor het MKB onderzocht. Hieruit blijkt dat er een positieve samenhang bestaat tussen het toepassen van een prestatieverhogend HRM-systeem en zaken als arbeidsproductiviteit en winstgevendheid. Dit is interessant voor het MKB omdat bedrijven met dit gegeven hun HRMbeleid verder vorm kunnen geven en kunnen toetsen of hun HRM-beleid de kenmerken heeft van een prestatieverhogend HRM-systeem. Monitor 'Determinanten bedrijfsprestaties MKB' De Monitor is in 2006 gestart. Het doel van deze monitor is om de bedrijfsvoering van het MKB in kaart te brengen. Hiervoor worden bedrijven geïnterviewd over thema's zoals innovatie, positie ten opzichte van de concurrentie, de bedrijfsstrategie, marketing, HRM, ondernemerschap en bedrijfsprestaties. In de maanden mei en juni van 2006 zijn de eerste telefonische enquêtes afgenomen. Ongeveer 2200 bedrijven uit het MKB zijn geïnterviewd. Het MKB is hier gedefinieerd als bedrijven met minimaal 1 en maximaal 100 werknemers. Vrijwel alle sectoren van het particuliere bedrijfsleven zijn in dit panel vertegenwoordigd. De Monitor 'Determinanten bedrijfsprestaties MKB' bevat gegevens over de volgende HRM-instrumenten: prestatiebeloning, taakroulatie, bedrijfsopleidingen en deelname aan werkoverleg. Op basis van deze vier HRM-instrumenten is een schaal afgeleid, die aangeeft in welke mate het personeelsbeleid van een bedrijf kenmerken vertoont van een prestatieverhogend HRMsysteem. Deze schaal loopt van 0 tot 1, waarbij een 1 aangeeft dat het gevoerde personeelsbeleid een maximale score heeft op alle onderzochte kenmerken van een prestatieverhogend HRM-systeem. 1 De Kok en Den Hartog (2006), 'Is human resource management profitable for small firms?' EIM Research Report H Dit rapport is te downloaden via 3

4 Resultaten Dit positieve effect wordt nu ook ondersteund door de resultaten uit de EIMmonitor 'Determinanten bedrijfsprestaties MKB'. Uit de monitor blijkt dat bedrijven die hoger scoren op de maatstaf voor een prestatieverhogend HRM-systeem, het financieel vaak beter doen dan hun concurrenten. Op de schaal die aangeeft in welke mate het personeelsbeleid van het bedrijf de kenmerken van een prestatieverhogend systeem vertoont, scoort het Nederlandse MKB relatief laag. De gemiddelde score op deze schaal is 0,28. Dit impliceert dat er nog veel ruimte is voor bedrijven om hun HRMsysteem te verbeteren. Het is overigens niet zo dat grotere bedrijven per definitie hoger scoren dan kleinere bedrijven: bedrijven met 6 tot 50 werknemers hebben gemiddeld genomen een hogere score dan bedrijven met minder dan 6 of meer dan 50 werknemers. Daarnaast scoren bedrijven in de sectoren zakelijke en financiële diensten relatief hoog. Hoe kunnen de resultaten geïnterpreteerd worden? De vier HRM-instrumenten waar in deze rapportage naar is gekeken, zijn gebruikt als indicatoren voor de aanwezigheid van een prestatieverhogend HRM-systeem. Hoe hoger een bedrijf op deze vier HRM-instrumenten scoort, des te waarschijnlijker is het dat er sprake is van een prestatieverhogend HRM-systeem. Dat wil zeggen dat als een bedrijf een vorm van prestatiebeloning toepast, een groot deel van de werknemers regelmatig van taken laat wisselen, een groot deel van de werknemers bedrijfsopleiding laat volgen en als de werknemers regelmatig aan werkoverleg deelnemen, dit de kansen op een betere dan gemiddelde bedrijfsprestatie verhoogt. Een prestatieverhogend HRM-systeem bestaat echter uit meer dan de praktijken waarover we gegevens over hebben verzameld. Je kan de resultaten dan ook niet omdraaien: als een ondernemer enkel de 4 onderzochte HRMinstrumenten toepast in zijn bedrijf, wil dit niet zeggen dat de bedrijfsprestaties automatisch verbeteren. Om inzicht te krijgen in hoe de score is opgebouwd, bespreken we nu de vier onderliggende HRM-instrumenten. Merendeel MKB geen prestatiebeloning De beloning die de werknemers ontvangen is vaak niet direct aan hun prestaties gekoppeld. Slechts 18% van de bedrijven in het MKB heeft een formele regeling voor winstdeling, bonussen of een aandelenplan 1. Dit percentage varieert van 6% in de horeca tot ongeveer 25% in de zakelijke dienstverlening en 26% in de financiële dienstverlening. Daarnaast blijken de grotere MKB-bedrijven meer aan deze vormen van prestatiebeloning te doen dan de kleinere bedrijven. Ongeveer 15% van de bedrijven met minder dan 1 Informele regelingen worden niet meegeteld. Het totaal aantal bedrijven in het MKB dat aan prestatiebeloning doet kan hierdoor hoger uitvallen. 4

5 5 werknemers past een van deze vormen van prestatiebeloning toe, terwijl dit 40% is onder bedrijven met 50 tot 100 werknemers. Minder taakroulatie in kleinere bedrijven In het MKB blijken werknemers die geen managementfunctie vervullen, veelal niet van taak te wisselen. In ongeveer driekwart van de bedrijven komt taakroulatie helemaal niet voor. Nog geen 5% van alle bedrijven kent taakroulatie voor minstens de helft van de werknemers. Dit zijn voornamelijk bedrijven uit de zakelijke dienstverlening en de horeca. Figuur 1 Percentage MKB-bedrijven dat aangeeft dat geen van de werknemers van taak wisselt 100% 90% 80% 70% Percentage MKB-bedrijven 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 t/m 5 6 t/m t/m t/m 100 Aantal werknemers Bron: Determinanten bedrijfsprestaties MKB, Dit is op zich niet zo vreemd. Immers, bij kleinere bedrijven zijn er minder werknemers waarmee men taken kan wisselen. Ook zijn de uit te voeren taken vaak breder gedefinieerd. Je mag dan ook verwachten dat taakroulatie bij grote bedrijven vaker voorkomt dan bij kleinere bedrijven. In Figuur 1 is het percentage MKB-bedrijven weergegeven waarbij geen taakroulatie voorkomt. Hier is duidelijk te zien dat kleinere MKB-bedrijven minder aan taakroulatie doen. Bijna een kwart van de werknemers volgt een bedrijfsopleiding Gemiddeld volgt 23% van de werknemers een bedrijfsopleiding in het MKB. Binnen de sectoren varieert dit percentage van 18% in de sector handel tot 46% in de sector financiële diensten. In bedrijven met minder dan 5 werknemers volgt ongeveer 20% van de werknemers een bedrijfsopleiding terwijl dit bij bedrijven met 6 tot 25 werknemers ruim 26% is. 5

6 Meer dan de helft van het MKB in werkoverleg In meer dan de helft van het MKB nemen alle werknemers deel aan werkoverleg. Het percentage werknemers dat deelneemt aan werkoverleg is weergegeven in Figuur 2. Hierbij is gekeken naar werknemers die geen managementfunctie vervullen. Figuur 2 Percentage MKB-bedrijven dat aangeeft welk deel van hun werknemers deelneemt aan werkoverleg 60% 50% Percentage MKB-bedrijven 40% 30% 20% 10% 0% 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-75% % 100% Percentage werknemers dat participeert in werkoverleg Bron: Determinanten bedrijfsprestaties MKB, Ongeveer 21% van de MKB-bedrijven geeft aan dat geen van de werknemers deelnemen aan werkoverleg, 26% geeft aan dat een deel van de werknemers is betrokken en 53% geeft aan dat alle werknemers deelnemen aan werkoverleg. Dit laatste percentage varieert van 38% in de transportsector tot 74% in de financiële dienstverlening. Kleinere bedrijven geven vaker aan dat alle werknemers deelnemen aan werkoverleg. 6

Loont het investeren in het personeel?

Loont het investeren in het personeel? Loont het investeren in het personeel? ROA-R-2003/1 Jasper van Loo Andries de Grip Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij?

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij? Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij? Ruud Gerards Annemarie Künn-Nelen Annelore Verhagen Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Verkorte en bewerkte versie o.b.v. afstudeerscriptie Ondernemerschap in kaart gebracht door I. Dijkman

Nadere informatie

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma.

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

E-commerce in het MKB

E-commerce in het MKB M200804 E-commerce in het MKB E-marketing: meer dan een website alleen K.P. van den Berg MSc Zoetermeer, juli 2008 E-commerce Het gebruik van internet neemt nog steeds toe. Steeds meer mensen krijgen toegang

Nadere informatie

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Nardo de Vries (Panteia/EIM) Nicole Braams (Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Nog een wereld te winnen voor BPO

Nog een wereld te winnen voor BPO THEMA BPO ONDERZOEK NAAR BUSINESS-PROCESSOUTSOURCING IN NEDERLAND Nog een wereld te winnen voor BPO Tekst: Arnoud van Gemeren en Jorick van der Vlies Ontwikkelingen binnen business-processoutsourcing (BPO)

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Een studie naar de effecten van verticale en horizontale afstemming van personeelsbeleid in kleine bedrijven. Hilbrand Knol Dit boek is postuum uitgegeven door

Nadere informatie