Steeman HRD Assessment Centers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steeman HRD Assessment Centers"

Transcriptie

1 Steeman HRD Wijk bij Duurstede tel: +31 (0) Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren, beoordelen en ontwikkelen van hun competenties en kernwaarden. Steeman HRD Assessment Centers Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren, beoordelen en ontwikkelen van hun competenties en kernwaarden. Als wezenlijk onderdeel van de werkwijze biedt Steeman HRD onder andere assessment centers aan. Onderstaand kunt u hier meer over lezen. De Assessment Center Methode Het begrip assessment center komt voort uit de Assessment Center Methode (ACM). De ACM is een methodiek waarbij met een uiteenlopend aantal technieken en systemen, de relatief sterk en minder sterk ontwikkelde competenties in beeld worden gebracht betreffende individuen, teams en organisaties. De ACM is toepasbaar voor diverse HRM vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld: Selectie en werving; Management Development; Talent Development Training en Opleiding; Geïntegreerd in Performance Management; Organisatiecultuur. Steeman HRD jan 2007 Competent op Koers

2 Het Assessment Center (AC) is een strak gedefinieerde procedure voor het beoordelen van competenties. Doorgaans betreft het vraagstukken rondom de individuele geschiktheid voor een functie, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanadvisering. Het Assessment Center Kenmerkend voor een assessment center is dat iemand wordt beoordeeld (geassessed) op zijn/haar handelswijze. Daartoe zal men voorafgaand aan het AC de functievereisten moeten vertalen naar een zogenaamd competentieprofiel. Een competentie kan omschreven worden als de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen, waarden en verstandelijke capaciteiten, die bepalen of iemand succesvol kan zijn in het vervullen van een specifieke rol of functie. Op grond van dit functieprofiel met bijbehorende competenties worden er in een assessment center verschillende simulaties gebruikt om iemands optreden op kritieke momenten te beoordelen. Veel simulaties zijn interactief, dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van een rollenspeler die bijvoorbeeld een klant of een medewerker speelt. Een assessment center duurt meestal een dag. De kandidaat krijgt een aantal opdrachten (simulaties), er wordt een gedragsgericht interview afgenomen en één of meer psychologische tests om tot een afgerond oordeel en advies te komen. Steeman HRD houdt zich aan de code van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), die stelt dat de kandidaat het recht heeft geen toestemming tot rapportage aan de opdrachtgever te geven. Voordelen van de Assessment Center Methode er wordt feitelijk gedrag in kaart gebracht en niet wat iemand zegt te zullen of kunnen doen; de acceptatie van de terugkoppeling is hoog, omdat concrete gedragsvoorbeelden kunnen worden aangehaald. er is een nauwe aansluiting tussen het assessment center en de praktijk, vanuit de stelling 'gedrag voorspelt gedrag'. Vergeleken met andere beoordelingsmethoden heeft een assessment center een hoge voorspellende waarde. Alle simulaties tijdens een assessment center worden op video opgenomen, zodat beelden altijd kunnen worden teruggehaald. Transparantie van de beoordeling is een keurmerk van de Assessment Center Methode. Met behulp van de verschillende bouwstenen van een assessment center (zie onderstaand) kan een vraagstelling op maat beantwoord worden. Competent op Koers 2

3 Bouwstenen van het Assessment Center Bij de opzet van een assessment center worden een aantal bouwstenen gebruikt: 1. Het competentieprofiel Een accuraat en actueel competentieprofiel is wezenlijk voor een goed assessment. Het bevat de onderscheidende competenties en gedragsindicatoren, die relevant zijn om een functie succesvol uit te oefenen. Het competentieprofiel is eveneens leidraad voor het assessmentprogramma en dient als norm voor de uiteindelijke beoordeling van de deelnemer. Competentieprofilering is een aanvullende dienst die Steeman HRD biedt. Indien de opdrachtgever al competentieprofielen hanteert in het functiegebouw, vervalt deze stap. 2. De simulaties Simulaties zijn aan de praktijk ontleende, maar gefingeerde situaties, waarmee gedrag kan worden gesimuleerd dat vervolgens wordt beoordeeld. Steeman HRD beschikt over een database aan simulaties die eventueel aangepast kunnen worden aan de specifieke klantsituatie en vraagstelling. 3. De rollenspeler In de simulaties wordt de deelnemer geconfronteerd met een tegenspeler die getraind is in het oproepen van relevant gedrag. Hierdoor kan beoordeeld worden in welke mate de deelnemer voldoet aan het competentieprofiel. Rollenspelers zijn geen acteurs die een rol spelen, maar getrainde adviseurs die naar gelang de vraagstelling aan de kandidaat situaties kunnen aanbieden, waardoor de deelnemer de mogelijkheid heeft bepaald gedrag te laten zien. 4. De assessor De beoordeling van het gedrag van de kandidaat gebeurt door een observator (assessor) tijdens de simulaties. Het feitelijk vertoonde gedrag wordt door de assessor gescoord en beoordeeld aan de hand van het competentieprofiel. 5. Het interview De kandidaat wordt middels een STAR interview gedurende een assessment center geïnterviewd over kritische situaties, om op deze manier aanvullende informatie te verkrijgen over zijn/haar handelswijzen en om achterliggende opvattingen in beeld te krijgen. 6. Psychologische test(s) Ter ondersteuning van de oordeelsvorming over een bepaalde kandidaat worden tijdens het assessment center psychologische tests afgenomen, zoals een persoonlijkheidstest of een capaciteitentest. Competent op Koers 3

4 Het Programma Een assessmentdag met selectievraagstelling ziet er voor de kandidaat bijvoorbeeld als volgt uit: Briefing De kandidaat wordt voorgelicht over het doel en de opbouw van het programma, de simulaties en de wijze van rapporteren. Simulaties Uitgangspunt is dat de kandidaat aan minimaal twee onafhankelijke simulaties deelneemt. Persoonlijkheidsonderzoek In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de NEO-Big 5 persoonlijkheidstest. Aanvullende tests Afhankelijk van de vraagstelling van het onderzoek krijgt de kandidaat bijvoorbeeld een capaciteitentest of vragenlijst naar loopbaanwaarden. Algemeen interview Verschillende toepassingen Selectie Centers Dit zijn assessment centers met als doelstelling een uitspraak te doen over iemands geschiktheid voor een bepaalde functie. Meestal gebeurt dit in de vorm van een rapportage uitmondend in een aanbeveling. Op afspraak kunnen er ontwikkeltips voor de betrokkene worden gegeven. Development Centers Dit zijn assessment centers met als doelstelling over de ontwikkeling van iemand te adviseren. Het kan dan gaan om ontwikkeling binnen de huidige functie, of om doorgroei naar een volgende functie (potentieelbeoordeling). De rapportage kan verschillende vormen aannemen: een ontwikkelrapport, waarin uitspraken worden gedaan over het huidige niveau van functioneren op bepaalde gedragscompetenties; een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), dat de deelnemer zelf opstelt, ten behoeve van zijn of haar verdere ontwikkeling op bepaalde gedragscompetenties. Competent op Koers 4

5 Learning Centers Een bijzondere toepassing van de Assessment Center Methode is het Learning Center. Hierbij is sprake van een integratie van beoordelen en ontwikkelen. Op basis van de simulatietechniek wordt in een learning center direct feedback gegeven aan de kandidaat, die deze feedback kan gebruiken bij een volgende simulatie. Door de combinatie van feedback die onmiddellijk na het vertoonde gedrag wordt gegeven en de mogelijkheid om gedragsadviezen direct uit te proberen is een learning center een prima middel om mensen te motiveren tot gedragsverandering. Daarnaast zijn learning centers heel geschikt om de ontwikkelbaarheid van competenties met de deelnemer vast te stellen. Dit voorkomt irreële verwachtingen en frustratie wanneer de deelnemer aan de gang gaat met de persoonlijke ontwikkeling. Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) Een Persoonlijk Ontwikkel Plan biedt de mogelijkheid om de belangrijkste conclusies van een assessment vast te leggen in een aantal acties. Een dergelijk plan kent het volgende format: een zo concreet mogelijke beschrijving van het te ontwikkelen gedrag; de motivatie en het belang van ontwikkeling ervan (wat levert het op); welke acties zijn mogelijk on-the-job; welke off-the-job activiteiten gaan ondernomen worden (bijvoorbeeld training); noodzakelijke randvoorwaarden / vormen van ondersteuning; tijdsplanning. Een Persoonlijk Ontwikkel Plan biedt de kandidaat de mogelijkheid te reflecteren op het eigen ontwikkeltraject en dit om te zetten in een concreet actieplan. Tevens kan het POP input leveren voor coachingsactiviteiten, door bijvoorbeeld de direct leidinggevende of een P&Ofunctionaris. Contact Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met drs. Ben Steeman: telefonisch: Steeman HRD Wijk bij Duurstede Competent op Koers 5

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt Door uzelf te kennen kunt u pas echt succesvol zijn. Weten wat uw ware persoonlijkheid is en waar u goed in bent. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Observatie Leerwerkplek Arbeidskundig Onderzoek Arbeidsdeskundig Onderzoek Trainingen Werving & Selectie / Assessments Psychologisch Onderzoek

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Instrumenten en privacy

LMD politie en brandweer. Instrumenten en privacy LMD politie en brandweer Instrumenten en privacy Instrumenten en privacy alles over tests en dossiers Je hebt besloten de handschoen op te pakken en je voor te bereiden op de toelating tot het LMD-bestand.

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Feedback Training en Consulting 06-06-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Feedback Training en Consulting vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Validering Skills Indicator

Validering Skills Indicator Validering Skills Indicator 2007 Opdrachtgever: TFC Arnhem Dick Slettenhaar BAROC Knowledge Consultancy (101207) Validering SI - 1/25 - Inhoud Validering Skills Indicator... 1 Inleiding... 3 Validiteit

Nadere informatie