Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan MKB Roadmaps 2.0"

Transcriptie

1 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste versie van MKB Roadmaps loopt in december 2013 af. Gezien het succes van deze editie hebben LIOF en Limburg Economic Development (LED) besloten om financiering te verstrekken voor MKB Roadmaps 2.0, een nieuwe editie gebaseerd op de eerste editie van MKB Roadmaps, maar verbeterd op basis van de inzichten die deze eerste editie heeft opgeleverd. Doelstelling MKB Roadmaps 2.0 en geleerde lessen uit MKB Roadmaps Doelstelling van MKB Roadmaps 2.0 is wederom het ondersteunen van (aspirant) ondernemers bij het ontwikkelen van de zakelijke kant van hun innovatie. De innovatie is daarbij minimaal een proof of concept waarvan de technische werking is aangetoond. Het te bereiken eindresultaat is oftewel een businessplan waarmee een nieuwe innovatie in de markt kan worden gezet of een versnelling van de marktintroductie van een reeds gelanceerde innovatie. Opzet MKB Roadmaps 2.0 In het schema op de volgende pagina wordt de doorloop van MKB Roadmaps 2.0 weergegeven. Indienen projectvoorstellen Projectvoorstellen moeten worden ingediend op basis van het voorgeschreven format. Er worden maximaal 20 projecten toegelaten om in de selectie mee te dingen. Indien er meer projectenvoorstellen worden ingediend zal de projectbegeleiding een voorselectie maken om tot 20 projecten te komen die naar de selectiecommissie doorgaan. Stand van zaken innovatie: interview consultant In de projectformats wordt de stand van zaken m.b.t. de innovatie weergegeven. De 20 ondernemers van de voorgeselecteerde projecten bespreken in een interview met een consultant de stand van zaken. De consultant stelt een rapport op basis van zijn bevindingen op. Leidraad hierbij vormen de 9 bouwstenen van het Business Canvas Model. Dit rapport vormt tevens de 0-meting van de stand van zaken voor de projecten die uiteindelijk tot MKB Roadmaps 2.0 worden toegelaten. Selectie door selectiecommissie Een commissie van onafhankelijke deskundigen zal de selectie van de projecten bepalen die tot MKB Roadmaps 2.0 worden toegelaten. De commissie vertegenwoordigt de disciplines die nodig zijn bij het zakelijk ontwikkelen van innovaties in health en life sciences, te weten: Economische expertise Ervaren ondernemerschap Financiële expertise

2 Figuur 1. Opzet MKB Roadmaps 2.0 Indienen projectvoorstellen volgens format Interview consultants voor eenduidige vaststelling stand van zaken project 0-meting dashboard Selectie door selectiecommissie Terugkoppeling jury aan afvallers Start MKB Roadmaps Workshops Business modelling - Marktintroductie - Partnering Maandelijkse lunchbijeenkomsten Stakeholderanalyse Health Innovation Portal Vouchers à meting dashboard Interregio bijeenkomst Pitch - Teaser Selectie (wie pitcht en wie geeft teaser) door selectiecommissie Eindmeting dashboard Slotbijeenkomst 2-3 realistische businessplannen, de rest acceleratie in voortgang Marketing expertise Kennis van het veld van health en life science Zicht op het belang van de innovatie voor de regio Zuid-Limburg Een relevant netwerk dat de (aspirant) ondernemers kan helpen De commissie zal uit maximaal 6 personen bestaan en zal een onafhankelijke voorzitter hebben. De selectie zal op inhoudelijke gronden plaatsvinden en wordt gebaseerd op het ingediende projectformat en het rapport van de consultant. Minimaal net zo belangrijk daarbij is het beeld van de (aspirant) ondernemer achter het project. Deze zal een pitch verzorgen (5 minuten) aan het selectiepanel en met het panel in discussie treden. De selectiecommissie stelt vast of de persoon voldoende ondernemerschapskwaliteiten heeft om de innovatie succesvol naar de markt te brengen. Er worden maximaal 10 deelnemers toegelaten tot het programma. De ondernemers die niet worden geselecteerd, krijgen een schriftelijk advies mee van het selectiepanel. Daarin geeft het panel aan wat de ondernemer kan doen om bij een volgende ronde van Roadmaps wellicht wel te worden geselecteerd. Start MKB Roadmaps 2.0 Uit de selectie komen 10 innovaties die MKB Roadmaps 2.0 gaan doorlopen. De aftrap van dit traject zal plaatsvinden tijdens de eerste ontbijtbijeenkomst.

3 Workshops MKB Roadmaps 2.0 legt de (zakelijke) verantwoordelijkheid voor het slagen van de innovatie bij de ondernemer. Om een vliegende start te maken biedt MKB Roadmaps de ondernemer bij de start van het programma één van de drie volgende workshops: Het opstellen van een gedegen business model. In het business model worden een aantal strategisch keuzes gemaakt over de zakelijke aspecten van de innovatie. Het dient als basis voor de business case en uiteindelijk het business plan. Financiën in een business plan: het business plan kan nog zo goed cijfermatig onderbouwd zijn, als er geen zwarte cijfers (winst) wordt gerealiseerd, zal de innovatie niet succesvol op de markt worden gebracht. Het is dan ook zaak om tijdens het werken aan het business plan continu de financiële consequenties in de gaten te houden. Tijdens deze workshop wordt hierop ingegaan: wat zijn de belangrijke elementen van een business plan, welke aannames zijn belangrijk, hoe schat je de omzet, enzovoort. Samenwerken met de juiste partners. MKB-ondernemers hebben hun bedrijf vaak alleen vanaf de grond opgebouwd en zijn niet gewend om om hulp te vragen. Bij het ondernemerschap komen echter vele aspecten kijken die de ondernemer niet allemaal machtig is. Het is zaak dat de ondernemer doet waar hij goed in is, bij de kern van zijn onderneming blijft. Voor alle andere aspecten is het verstandig te bezien of samenwerking met een partner soelaas biedt. In de workshop partnering wordt hierbij stilgestaan. Het deelnemen aan één van de drie workshops wordt verplicht gesteld. De workshops hebben alle drie eenzelfde opbouw. Allereerst wordt begonnen met een dagdeel introductie in het onderwerp. Hieraan nemen de deelnemers die voor de workshop hebben gekozen gezamenlijk deel. Vervolgens kunnen o.b.v. de workshop een aantal zaken worden uitgewerkt voor de eigen innovatie. In één of twee 1-op-1 sessies worden deze zaken met de ondernemer besproken en verder uitgewerkt. Als laatste zullen de behaalde resultaten tijdens een ontbijtbijeenkomst worden teruggekoppeld aan de andere deelnemers. Toewerken naar een businessplan Vouchers Na de workshop is de ondernemer zelf aan zet. Hij heeft een voucher van beschikbaar om expertise in te zetten. Hiermee kan advies worden ingehuurd om ondersteuning te krijgen bij de zakelijke aspecten van de innovatie. In kaart brengen stakeholders Alle deelnemers wordt vervolgens de gelegenheid geboden om (met een gedeeltelijke financiële ondersteuning vanuit Liof) deel te nemen aan het Health Innovation Portal (HIP). HIP is een combinatie van 1-op-1 ondersteuning en ondersteuning via internet om stakeholders in beeld te brengen. Daarbij krijgt de ondernemer de kans om in beeld te brengen wat voor de stakeholder van belang is wat de innovatie betreft.

4 Als eerste vult de ondernemer via HIP een quickscan in. Op basis van deze quickscan volgt een telefonisch interview tussen HIP en de ondernemer. De zaken die hieruit naar voren komen worden in een daarop volgend 1-op-1 gesprek nader uitgewerkt. Vervolgens wordt een schillen-aanpak gehanteerd. Er worden diverse schillen van stakeholders benoemd. Van stakeholders die dicht bij de innovatie staan, tot stakeholders die er verder vanaf staan. HIP heeft op basis van wetenschappelijke artikelen en praktijkervaring, allerlei aspecten verzameld die verschillende stakeholders belangrijk vinden in een innovatie. HIP heeft een ranking aan deze aspecten toegekend. Samen met de ondernemer brengt HIP de stakeholders (in de verschillende schillen) in beeld die van belang zijn voor de ondernemer. De ondernemer gaat de stakeholder interviewen over de innovatie, en gebruikt daarbij de aspecten die volgens het HIP portal voor de stakeholder van belang zijn. Uiteindelijk worden al die aspecten van stakeholders in de diverse schillen gerangschikt. Daarmee heeft de ondernemer een duidelijk beeld waaraan de innovatie moet voldoen. En wie de stakeholders zijn die relevant zijn voor het vermarkten van de innovatie. Ontbijtbijeenkomsten De ondernemers kunnen veel leren van elkaars ervaring en competenties. Dit aspect wordt gefaciliteerd door het houden van ontbijtbijeenkomsten. De ondernemers komen bij elkaar om onder het genot van een broodje met elkaar van gedachten te wisselen over de zakelijke kant van een innovatie. Dit alles onder begeleiding van experts op dit vlak. Een plenair begin, vervolgens uiteen gaan in groepjes rond een bepaald onderwerp, om vervolgens plenair terug te koppelen. Deze opzet heeft in de vorige editie van MKB Roadmaps bewezen bijzonder effectief zijn. Er ontstaan cross-overs tussen ondernemers die geen verstand van elkaars product hebben, maar met hun frisse blik helpen om meer kansen te zien. Barrières waar een ondernemer al enige tijd tegenaan loopt worden geslecht. Daar waar ondernemers elkaar niet verder kunnen helpen, brengen de experts hun kennis in om de ondernemers alsnog verder te helpen. Interregio met pitchtraining MKB Roadmaps organiseert hulp voor de ondernemer. Tijdens Roadmaps wordt het belang van hulp organiseren benadrukt. Zorg dat je netwerk op orde is, je de juiste partners weet te vinden, zodat je je op de kern van je bedrijf kunt concentreren. Een gelegenheid om nieuwe partners te ontmoeten is de Interregio bijeenkomst. Als onderdeel van MKB Roadmaps, biedt deze bijeenkomst een podium aan alle deelnemers van MKB Roadmaps. Een podium voor een zaal van ondernemers in dezelfde sector, voor investeerders en andere (intermediaire) partijen die de ondernemer steun kunnen bieden. De ondernemer wordt niet voor de leeuwen gegooid. Speciaal voor interregio bijeenkomst krijgen de deelnemers aan MKB Roadmaps een training hoe ze hun innovatie het beste voor zo n publiek kunnen presenteren. Op deze wijze opent MKB Roadmaps nieuwe deuren voor de ondernemer. Voortgangsmeting, koers voor de ondernemer! De voortgang van de ondernemer wordt op een zo objectief mogelijke manier gemeten. Niet om te beoordelen of de ondernemer zijn werk doet, maar om de ondernemer te helpen bij het blijven stellen van prioriteiten. Speciaal voor MKB Roadmaps heeft Maastricht Instuments dashboards ontwikkeld. Deze dashboards zijn opgebouwd uit de bouwstenen van het Business Canvas Model. Ze bieden de

5 gelegenheid om alle aspecten van de zakelijke kant van een innovatie te scoren. Het dashboard geeft deze aspecten op een overzichtelijke grafische wijze weer. Gedurende MKB Roadmaps worden 3 metingen verricht: de 0-meting bij de selectie, de 1-meting na de interregio bijeenkomst, en de 2-meting aan het einde van het project. Raakvlak met andere (subsidie)trajecten MKB Roadmaps is een laagdrempelig project waarbij de ondernemer wordt ondersteund in het ontwikkelen van de zakelijke kant van een innovatie. Een relatief beperkt bedrag in de vorm van een voucher helpt de ondernemer om expertise in te huren. Via diverse andere vormen krijgt de ondernemer benodigde kennis aangereikt (workshops, ontbijtbijeenkomsten, ). De ondernemer verricht uiteindelijk het grootste deel van het werk. De ondernemer leert dus bij in Roadmaps en doet praktijkervaring op door de opgedane kennis op het eigen product zélf toe te passen. Dat maakt dat ook bij volgende innovaties de ondernemer in staat is de zakelijke kant van de innovatie te organiseren. Ook zonder eventuele steun van Roadmaps. De ondernemer kan daarmee de innovatie niet alleen technisch, maar ook zakelijk klaar maken voor marktintroductie. Aan het einde van MKB Roadmaps heeft de ondernemer zijn business plan klaar en weet precies wat moet gebeuren om tot een succesvolle marktintroductie te komen. Regelingen zoals het Valorisatieprogramma Zuid-Limburg, Limburg Makers, Horizon 2020 en Kennischeques kunnen dan door de ondernemer gericht worden aangesproken om de succesvolle marktintroductie mogelijk te maken. Daarmee bereidt MKB Roadmaps de weg voor de ondernemer om goed onderbouwde aanvragen voor de zojuist genoemde subsidietrajecten op te stellen. Indien nodig, natuurlijk!