Ondernemen in de kenniseconomie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemen in de kenniseconomie"

Transcriptie

1 Minirapportage: Waarover en waar vragen jonge bedrijven advies? inlichtingen: drs. A. Bruins datum: bestelnr.: M Kennis is in de loop de jaren een sleutelfactor voor economische groei geworden. Veel bedrijven, en vooral kleinere bedrijven, beschikken niet zelf over alle noodzakelijke kennis. Daarom wenden zij zich tot bronnen buiten het bedrijf om kennis te halen en om advies te vragen. In deze minirapportage wordt geschetst op welke gebieden jonge bedrijven advies vragen en bij welke instanties of personen zij dat doen. Het zal blijken dat belastingzaken en het voeren van de administratie de belangrijkste gebieden zijn waarop jonge bedrijven advies vragen en dat de accountant de meest geraadpleegde adviseur is. Ondernemen in de kenniseconomie Internationalisering, individualisering, de tendens tot uitbesteding en ontwikkelingen op het gebied van ICT maken de samenleving, en daarmee de omgeving waarbinnen bedrijven functioneren, steeds complexer. Een belangrijk middel om die complexiteit te reduceren is het gebruikmaken van kennis. Voor bedrijven betekent het toenemende belang van kennis als concurrentiefactor dat zij zich via nieuwe kenniscreatie, nieuwe kennisabsorptie en een optimaal gebruik van aanwezige kennis dienen te onderscheiden van hun concurrenten. Hiermee kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken en groei realiseren. Kennisgebieden die belangrijk zijn voor het runnen en laten groeien van een bedrijf zijn 1 : kennis over het voeren van de administratie; kennis over wet- en regelgeving; kennis over belastingzaken; marketingkennis; branchekennis; kennis over financieringsmogelijkheden; kennis over personeelsbeleid; kennis over het intermediaire veld; kennis over strategiebepaling; vakkennis; kennis over huisvestingszaken. Extern kennis halen Vorig jaar is in het onderzoek onder de deelnemers aan het EIM-Jongebedrijvenpanel nagegaan hoe het is gesteld met de kennis in jonge bedrijven 2. Kennis kan aanwezig zijn bij de ondernemer zelf, maar ook bij medewerkers. Wanneer onvoldoende kennis binnen het bedrijf aanwezig is, kan extern kennis worden gehaald. Uit het onderzoek in 2002 is naar voren gekomen dat veel bedrijven extern kennis halen op het gebied van: belastingzaken; voeren van de administratie; wet- en regelgeving. 1 Behalve deze kennis dient er operationele kennis binnen het bedrijf aanwezig te zijn, bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling, productiemethoden, automatisering, etc. 2 Zie: Hoe slim zijn jonge ondernemingen?, EIM, maart 2003, pag Het EIM-Jongebedrijvenpanel bestaat uit ondernemers die in 1994 met hun bedrijf zijn gestart. De ondernemers en hun bedrijven worden sindsdien met jaarlijks onderzoek gevolgd. 1

2 Daarentegen halen weinig bedrijven extern kennis op het gebied van: marketing; huisvestingszaken; strategiebepaling; personeelsbeleid. Advies vragen Een stap verder dan extern kennis halen gaat het vragen van advies. Met het vragen van advies haalt een bedrijf niet alleen kennis binnen, maar krijgt het bedrijf ook aanwijzingen hoe het die kennis gecombineerd met de reeds aanwezige kennis kan toepassen. In het onderzoek dat in 2003 is gehouden onder de deelnemers aan het EIM-Jongebedrijvenpanel, is nagegaan op welke gebieden de bedrijven advies hebben gevraagd en bij welke personen of instanties zij dat deden. In het onderzoek zijn de hiervoor genoemde kennisgebieden, exclusief kennis over het intermediaire veld, strategiebepaling en vakkennis, maar met toevoeging van kennis over opleiding en cursussen onderscheiden. Waarover vragen jonge bedrijven advies? Veel jonge bedrijven blijken in een periode van twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek op ten minste een van de negen onderscheiden kennisgebieden advies te hebben gevraagd; een op de vijf bedrijven geeft echter te kennen helemaal geen advies te hebben gevraagd. Advies vragen doen veel bedrijven op dezelfde kennisgebieden als die waarop veel bedrijven extern kennis halen: belastingzaken; voeren van de administratie; wet- en regelgeving; (zie figuur 1). figuur 1 mate waarin jonge bedrijven advies vragen op verschillende kennisgebieden huisvesting marketing personeelsbeleid financiering branchekennis opleiding/cursussen wet- en regelgeving voeren van de administratie belastingzaken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% verschilende keren een enkele keer geheel niet 2

3 Ook blijkt dat de gebieden waarop weinig bedrijven advies vragen dezelfde zijn als die waarop weinig bedrijven extern kennis halen: marketing; personeelsbeleid; huisvesting. De frequentie waarmee bedrijven advies vragen is veelal niet erg hoog. Voor alle kennisgebieden geldt dat er meer bedrijven zijn die slechts een enkele keer advies hebben gevraagd dan dat er bedrijven zijn die dat verschillende keren deden. Gelet op de aard van de kennisgebieden ligt het voor de hand te veronderstellen dat er verschillen zijn tussen bedrijven die werknemers in dienst hebben en bedrijven die geen werknemers in dienst hebben en tussen bedrijven die investeren en bedrijven die niet investeren. In de volgende twee paragrafen gaan we na of er daadwerkelijk sprake is van verschillen. Werknemers in dienst hebben en advies vragen 40% van de bedrijven heeft werknemers in dienst. Gemiddeld gaat het daarbij om 8 werknemers. Dat bedrijven die werknemers in dienst hebben veel vaker dan bedrijven die geen werknemers in dienst hebben advies vragen op het gebied van personeelsbeleid zal niemand verbazen, maar het al dan niet in dienst hebben van werknemers blijkt meer in het algemeen samenhang te hebben met het vragen van advies (zie figuur 2). figuur 2 aandeel jonge bedrijven met en zonder werknemers die advies vragen op verschillende kennisgebieden huisvesting marketing personeelsbeleid financiering branchekennis opleiding/cursussen wet- en regelgeving voeren van de administratie belastingzaken percentage bedrijven werknemers geen werknemers Bedrijven met werknemers vragen op vrijwel alle gebieden vaker advies dan bedrijven zonder werknemers. De uitzondering wordt gevormd door branchekennis, op welk gebied beide groepen bedrijven even vaak advies vragen. Relatief is het verschil tussen bedrijven met en bedrijven zonder werknemers het geringst bij die gebieden waarop in het algemeen veel bedrijven advies vragen: belastingzaken en het voeren van de administratie. Ten aanzien van de overige gebieden (met uitzondering van personeelsbeleid) is het aandeel bedrijven die advies vragen onder de bedrijven die werknemers in dienst hebben steeds ongeveer twee keer zo groot als onder de bedrijven die geen werknemers in dienst hebben. 3

4 Investeren en advies vragen 50% van de bedrijven heeft in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek investeringen gepleegd. Deze bedrijven vragen vaker advies dan bedrijven die geen investeringen hebben gepleegd (zie figuur 3). figuur 3 aandeel jonge bedrijven met en zonder investeringen die advies vragen op verschillende kennisgebieden huisvesting marketing personeelsbeleid financiering branchekennis opleiding/cursussen wet- en regelgeving voeren van de administratie belastingzaken percentage bedrijven investeringen gepleegd geen investeringen gepleegd Er is veel overeenstemming met de bevindingen in de voorgaande paragraaf. Het verschil tussen bedrijven die wel investeren en bedrijven die niet investeren is echter minder groot ten aanzien van de gebieden personeelsbeleid en opleidingen/cursussen. Ten aanzien van branchekennis is er nu wel sprake van enig verschil, en wel ten gunste van de investerende bedrijven. Levensfase van het bedrijf en advies vragen Behalve werknemers in dienst hebben en investeren is er blijkbaar ook nog iets anders dat leidt tot verschil in de mate waarin jonge bedrijven advies vragen. Dat blijkt wanneer we de onderzoeksuitkomsten waarop we tot nu toe de aandacht hebben gericht, vergelijken met onderzoeksuitkomsten van het EIM-Starterscohort Het onderwerp 'advies vragen', is namelijk ook aan de orde gesteld in het onderzoek dat in 2003 is gehouden onder de deelnemers aan het EIM-Starterscohort Deze bedrijven zijn dus recenter gestart dan de bedrijven in het EIM-Jongebedrijvenpanel. We noemen ze daarom nieuwe bedrijven. Vergeleken met jonge bedrijven hebben maar half zo veel nieuwe bedrijven (19%) werknemers in dienst en eveneens veel minder nieuwe bedrijven hebben geïnvesteerd, namelijk een op de drie (32%) in plaats van een op de twee. Toch is ten aanzien van alle kennisgebieden het aandeel bedrijven die advies vragen onder nieuwe bedrijven hoger dan onder jonge bedrijven (zie tabel 1). Dit wijst erop dat er een verband is tussen het vragen van advies en de levensfase van het bedrijf. Het grootst is het verschil ten aanzien van financiering en marketing, gevolgd door opleiding/cursussen en huisvesting. 4

5 tabel 1 aandeel (%) jonge en nieuwe bedrijven die advies vragen op verschillende kennisgebieden kennisgebied jonge bedrijven nieuwe bedrijven belastingzaken voeren van de administratie wet- en regelgeving opleiding/cursussen branchekennis financiering personeelsbeleid marketing huisvesting Bron: EIM-Jongebedrijvenpanel en EIM-Starterscohort , meting Overigens geldt ook weer dat nieuwe bedrijven die werknemers in dienst hebben en nieuwe bedrijven die hebben geïnvesteerd vaker advies vragen dan bedrijven waarbij daarvan geen sprake is. Waar vragen jonge bedrijven advies? Hoewel advies vragen ten aanzien van belastingzaken het meest wordt genoemd, moet de belastingadviseur het ruim afleggen tegen de accountant als het gaat om de instanties of personen waar jonge bedrijven advies vragen (zie figuur 4). Tweederde van de bedrijven vraagt advies bij de accountant. Een op de drie bedrijven doet dat bij de belastingadviseur en een op de vier bedrijven wendt zich tot de Belastingdienst. In vergelijkbare mate vraagt men advies bij de bank. Van deze vier adviseurs is de accountant de enige waarbij het aandeel bedrijven die er verschillende keren advies vragen groter is dan het aandeel bedrijven die dat een enkele keer doen. Bij commerciële adviesbureaus en bij het in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken werkende innovatienetwerk voor ondernemers Syntens vragen slechts heel weinig bedrijven advies. figuur 4 mate waarin jonge bedrijven advies vragen bij verschillende instanties of personen commercieel adviesbureau Syntens ondernemersvereniging commercieel samenwerkingsverband makelaar gemeente Kamer van Koophandel branche- of beroepsorganisatie Belastingdienst bank belastingadviseur accountant 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% verschilende keren een enkele keer geheel niet 5

6 In grote lijnen ziet het beeld van de instanties of personen waar nieuwe bedrijven advies vragen er hetzelfde uit als dat van jonge bedrijven. De belangrijkste verschillen zitten hem in de mate waarin advies wordt gevraagd bij de belastingadviseur en bij de Belastingdienst. Nieuwe bedrijven doen dat vaker dan jonge bedrijven. Ook bij nieuwe bedrijven blijven deze adviseurs echter ver achter bij de accountant. Tot de gemeente en de Kamer van Koophandel wenden nieuwe bedrijven zich daarentegen iets minder vaak dan jonge bedrijven en tot een commercieel samenwerkingsverband juist iets vaker. 6

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Belangstelling MKB voor duurzame energie

Belangstelling MKB voor duurzame energie M201204 Belangstelling MKB voor duurzame energie Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, april 2012 Inleiding Flinke interesse bij MKB-bedrijven om te investeren in duurzame energie De vakbladen en aanbieders

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 rotterdam.nl/onderzoek Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Onderzoek en Business Intelligence Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Auteur: C. de Vries Onderzoek en

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie