Jeugdzorg 7 juni RAPPORTAGE totaalset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset"

Transcriptie

1 Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset

2 Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk? Waar ervaart u knelpunten? In deze rapportage vindt u de antwoorden van de medewerkers. Organisaties die meedoen aan de voordezorg.nl nodigen hun medewerkers uit om een vragenlijst in te vullen om inzicht te krijgen in zaken waarvan medewerkers vinden dat ze kunnen worden verbeterd. Deze rapportage geeft u een aantal belangrijke inzichten: - Inzicht in de tevredenheid en vitaliteit per organisatie. - Inzicht in oorzaken van hoge of lage scores op vitaliteit en tevredenheid. - Inzicht in de koppeling van vitaliteit en tevredenheid met harde data van verzuim. De resultaten van de voordezorg.nl zijn geanalyseerd door PwC. Deelnemende organisaties krijgen de resultaten teruggekoppeld in rapportages op concernniveau en op het niveau van de organisatie-eenheden waarvoor de organisatie zich heeft ingeschreven. Voor u ligt het rapport voor de totale groep medewerkers binnen de Jeugdzorg. De opbouw van het rapport is als volgt: 1. Belangrijkste scores 2. Aan de slag met voordezorg.nl 3. nader toegelicht 4. nader toegelicht 5. en verzuim 6. Diversiteit in medewerkers en organisatie-eenheden 7. Scores op de instrumenten 8. Uitleg van het model

3 1. Belangrijkste scores Jeugdzorg totaalset Hier logo Totaalscores Gemiddelde score Gemiddelde score 6,2% Overzicht oorzaken en effecten voordezorg.nl Onderstaand model vormt de basis voor de vitaliteitsscan en geeft weer welke oorzaken (zie linkerkant model) van invloed kunnen zijn op de vitaliteit, tevredenheid, verzuim en verloop van medewerkers uit de zorg (zie rechterkant model). Dit model is binnen internationaal wetenschappelijk onderzoek getoetst en vastgesteld. De High Performance Work Practices hebben tot doel de prestaties van de medewerkers te bevorderen en daarmee verzuim en verloop te verminderen. De scores van de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van het concern weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De mate van invloed verschilt. Op de volgende pagina's wordt de invloed van de oorzaken op de effecten weergegeven. 7,4 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk High Performance Work Practices: Oorzaken Training en Ontwikkeling Prestatiemanagement 6,4 Trainingsmogelijkheden 6,4 Salaris 4,5 Doorgroeimogelijkheden 6,6 Aannamebeleid 6,9 Inzetbereidheid Energie Gezondheid 6,2 Werk-privé beleid Arbeidstevredenheid Autonomie Leiderschap en Samenwerking 6,9 Zelfstandigheid tijdens het werk Relatie met leidinggevende 5,7 Invloed op beslissingen Communicatie door leidinggevende 8,3 5,8 geneigdheid Betrokkenheid bij de organisatie 5,4 Werkdruk 7,7 Samenwerking binnen team & 6,2% Overzicht respons voordezorg.nl Respons Percentage Aantal gemiddelde org 1 org 2 org 3 org 4 org 5 org 6 47% 0,552 0,55 0,322 0,552 0,573 0,

4 2 Aan de slag met voordezorg.nl Dit onderdeel geeft een samenvatting van de onderliggende rapportage. Geef medewerkers meer invloed en coach hen om het verzuim en verloop te verlagen Het gemiddelde verzuimpercentage van medewerkers binnen jeugdzorg bedraagt 6,2%. Naast een laag verzuimpercentage zijn scores op verloop en verloopgeneigdheid relevant voor de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers 1. geneigdheid is een relevante indicator voor het toekomstige verlooppercentage. Inzicht in de belangrijkste oorzaken van verloopgeneigdheid zorgt ervoor dat tijdig en adequaat kan worden ingegrepen om verloop van huidige medewerkers tegen te gaan. Met een gemiddelde score van 8,3 is de verloopgeneigdheid erg laag. Medewerkers zijn dus niet voornemens de organisatie te verlaten. De belangrijkste oorzaken die van invloed zijn op verloopgeneigdheid betreffen de relatie met leidinggevende, de invloed op beslissingen en feedback. De score op de oorzaak ligt voor relatie met leidinggevende () relatief hoog, terwijl deze voor feedback (6,2) en invloed op beslissingen (5,7) een stuk lager is. Het verbeteren van coaching en het betrekken van medewerkers bij beslissingen die binnen organisaties genomen worden leiden tot een lagere verloopgeneigdheid. Zet de sterke relatie met leidinggevenden in om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten Medewerkers uit de jeugdzorg scoren een gemiddelde van op tevredenheid. Opvallend is dat de spreiding van deze scores sterk verdeeld is (laagste score van 2,9 en hoogste score van 9,4). De drie belangrijkste oorzaken van tevredenheid zijn invloed op beslissingen, relatie met leidinggevende en feedback. Die oorzaken komen ook terug bij verloopgeneigdheid, dus werken aan tevreden medewerkers zorgt er ook voor dat deze medewerkers behouden blijven voor de sector. Van de indicatoren die tevredenheid beïnvloeden wordt het laagste gescoord op betrokkenheid bij de organisatie (5,8), terwijl het hoogste gescoord wordt op verloopgeneigdheid. De betrokkenheid bij de organisatie wordt vooral bepaald door de relatie met leidinggevende. Het is daarom belangrijk om medewerkers meer te laten participeren door bijvoorbeeld gebruik te maken van de goede relatie met leidinggevenden. 1 Omdat het verlooppercentage onbekend is (vanwege anonimiteit van onderzoek) en bepaald wordt door medewerkers die de zorginstelling verlaten, en daarmee niet hebben deelgenomen aan het onderzoek, is het niet representatief om de belangrijkste oorzaken aan het verlooppercentage te koppelen.

5 Coach medewerkers op samenwerking en vraag gericht om hun mening om vitaliteit te vergroten Vitale medewerkers zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid. Medewerkers in de jeugdzorg hebben een gemiddelde score van op. De belangrijkste oorzaken die vitaliteit beïnvloeden zijn relatie met leidinggevende, samenwerking binnen het team en werkprivébeleid. Binnen deze oorzaken wordt relatief hoog gescoord: samenwerking binnen het team (7,7), relatie met leidinggevende () en werkprivébeleid (). Op vraagniveau zijn echter onderdelen te zien die lager scoren: leidinggevenden zouden de medewerkers meer naar hun mening kunnen vragen en daarmee de coachende rol op zich moeten nemen, waarbij medewerkers meer vrijheid krijgen om hun werkzaamheden in te richten en actiever uitdaging te zoeken in hun werk. Intern leerpotentieel ligt vooral op aannamebeleid, doorgroeimogelijkheden en feedback Per organisatie zijn de scores op de HR instrumenten bepaald. Als er tussen deze scores grote verschillen bestaan tussen de organisaties kunnen organisaties die laag scoren in contact worden gebracht met organisaties die hoog scoren. In dat gesprek kan een discussie ontstaan over de redenen van hoge of lage scores, kan er intern van elkaar worden geleerd en best practices worden opgebouwd. Binnen Jeugdzorg ligt het interne leerpotentieel vooral op aannamebeleid, doorgroeimogelijkheden en feedback. Daarnaast is in de vergelijking opvallend dat bepaalde organisaties op meerdere instrumenten structureel hoger of lager scoren. Het loont om de best practices van de diverse organisaties met elkaar te delen. Maak de doelstellingen voor verbeteracties altijd zo concreet mogelijk. Dit zorgt ervoor dat u de verbeteracties kunt monitoren en evalueren.

6 3. Jeugdzorg totaalset Belangrijke oorzaken voor vitaliteitsindicatoren Voor elk van de indicatoren van is in onderstaande tabel de top 3 aan belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Een toename in score van de oorzaak levert een positieve bijdrage aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken aan te pakken, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijv. energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Gemiddelde score Oorzaak nr. 1 (belangrijkste) RelatieMetLeidinggevende RelatieMetLeidinggevende Oorzaak nr. 2 Oorzaak nr. 3 Samenwerking ZelfstandigheidTijdensHetWerk Samenwerking Energie 6,9 RelatieMetLeidinggevende WerkpriveBeleid Gezondheid Belangrijke oorzaken voor totaalscore De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore staan in de figuur hieronder rood gearceerd. Door onderstaande oorzaken aan te pakken, kan de totale vitaliteit van de medewerkers worden verhoogd. Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk High Performance Work Practices: Oorzaken Training en Ontwikkeling Prestatiemanagement 6,4 Trainingsmogelijkheden 6,4 Salaris 4,5 Doorgroeimogelijkheden 6,6 Aannamebeleid Inzetbereidheid Energie Gezondheid 6,2 Werk-privé beleid Arbeidstevredenheid Autonomie 6,9 Zelfstandigheid tijdens het werk 5,7 Invloed op beslissingen Leiderschap en Samenwerking Relatie met leidinggevende Communicatie door leidinggevende Grootste impact geneigdheid Betrokkenheid bij de organisatie 5,4 Werkdruk 7,7 Samenwerking binnen team & Interne vergelijking Binnende de jeugdzorg verschillen de scores van vitaliteitsindicatoren. Per indicator is de laagste score van een organisatie rood gearceerd en de hoogste score groen gearceerd. De verschillen tussen organisaties geven aan waar intern leervermogen zit. Met deze informatie kunnen eerder genoemde indicatoren gericht worden ingezet om de scores te verbeteren. Indicator Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Energie Gezondheid gemiddelde 6,9 org 1 org 2 org 3 org 4 org 5 org 6 7,4 7,1 7,1 7,4 6,9 7,4 7,4 6,7 6,6 6,9 6,5 7,7

7 4. Jeugdzorg totaalset Belangrijke oorzaken voor tevredenheidsindicatoren Voor elk van de indicatoren van is in onderstaande tabel de top 3 aan belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Een toename in score van de oorzaak levert een positieve bijdrage aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken aan te pakken, kunnen de tevredenheidsindicatoren (bijv. arbeidstevredenheid) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Gemiddelde score Oorzaak nr. 1 (belangrijkste) Oorzaak nr. 2 Oorzaak nr. 3 Arbeidstevredenheid InvloedOpBeslissingen RelatieMetLeidinggevende geneigdheid 8,3 RelatieMetLeidinggevende InvloedOpBeslissingen Betrokkenheid bij organisatie 5,8 InvloedOpBeslissingen RelatieMetLeidinggevende Belangrijke oorzaken voor totaalscore De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore staan in de figuur hieronder rood gearceerd. Door onderstaande oorzaken aan te pakken, kan de totale tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk High Performance Work Practices: Oorzaken Training en Ontwikkeling Prestatiemanagement 6,4 Trainingsmogelijkheden 6,4 Salaris 4,5 Doorgroeimogelijkheden 6,6 Aannamebeleid Inzetbereidheid Energie Gezondheid 6,2 Werk-privé beleid Grootste impact Autonomie Leiderschap en Samenwerking 6,9 Zelfstandigheid tijdens het werk Relatie met leidinggevende 5,7 Invloed op beslissingen Communicatie door leidinggevende Arbeidstevredenheid geneigdheid Betrokkenheid bij de organisatie 5,4 Werkdruk 7,7 Samenwerking binnen team & Interne vergelijking Binnen de jeugdzorg verschillen de scores van tevredenheidsindicatoren. Per indicator is de laagste score van een organisatie rood gearceerd en de hoogste score groen gearceerd. De verschillen tussen organisaties geven aan waar intern leervermogen zit. Met deze informatie kunnen eerder genoemde indicatoren gericht worden ingezet om de scores te verbeteren. Indicator gemiddelde org 1 org 2 org 3 org 4 org 5 org 6 Arbeidstevredenheid geneigdheid 8,3 Betrokkenheid bij organisatie 5,8 7,0 7,1 7,4 6,6 7,9 7,8 7,0 8,7 8,0 8,3 8,4 7,4 8,4 6,1 5,7 5,5 5,9 5,3 5,9

8 5. en verloop Jeugdzorg totaalset Belangrijke indicatoren voor verzuim en verloopgeneigdheid Voor elk van de indicatoren van en is in onderstaande tabel de top 3 aan belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Een toename in score van de oorzaak levert een positieve bijdrage aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken aan te pakken, kan verzuim en verloop onder medewerkers worden aangepakt Indicator Gemiddelde Oorzaak nr. 2 Oorzaak nr. 1 (belangrijkste) score 6,2% Oorzaak nr. 3 InvloedOpBeslissingen geneigdheid 8,3 RelatieMetLeidinggevende Belangrijke indicatoren voor totaalscore In de figuur hieronder ziet u het onderzoeksmodel en de wijze waarop beïnvloeding van scores op verzuim en verloop verondersteld wordt. Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk High Performance Work Practices: Oorzaken Training en Ontwikkeling Prestatiemanagement Trainingsmogelijkheden Salaris Doorgroeimogelijkheden Aannamebeleid 6,9 Inzetbereidheid Energie Gezondheid Werk-privé beleid Arbeidstevredenheid Autonomie Leiderschap en Samenwerking 8,3 geneigdheid Zelfstandigheid tijdens het werk Relatie met leidinggevende 5,8 Betrokkenheid bij de organisatie Invloed op beslissingen Communicatie door leidinggevende Werkdruk Samenwerking binnen team & 6,2% Interne vergelijking en Binnen de de jeugdzorg verschillen de scores van het verzuim. De hoogste score van een organisatie rood gearceerd en de laagste score groen gearceerd. De verschillen tussen organisaties geven aan waar intern leervermogen zit. Met deze informatie kunnen eerder genoemde indicatoren gericht worden ingezet om de scores te verbeteren. Indicator gemiddelde 6,2% org 1 org 2 org 3 org 4 org 5 org 6 5,3% 8,0% 6,5% 4,6% 6,8% 6,8%

9 6. Diversiteit binnen de organisatie Jeugdzorg totaalset Sectorvergelijking In onderstaande grafiek zijn al de respondenten geplot op hun totaalscore voor vitaliteit en tevredenheid. Elke stip vertegenwoordigt een medewerker. Daarnaast zijn de jeugdzorggemiddelden in de grafiek weergegeven door middel van de groene stip en de lijnen. Hieruit kunt u de spreiding, het aantal medewerkers dat bovengemiddeld tevreden en vitaal is (daar waar je iedereen zou willen hebben) en het aantal medewerkers dat ondergemiddeld vitaal en/of tevreden is opmaken. 9,5 8,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6, ,5 9 9,5 * Verhouding totaalscores voor de sectoren Het is belangrijk dat medewerkers vitaal én tevreden zijn. Vitale medewerkers die niet tevreden zijn zullen wellicht vertrekken naar een andere organisatie of een andere sector. Tevreden medewerkers die niet vitaal zijn, zijn vaak niet bereid een stapje extra te doen voor de organisatie/patiënt/cliënt. Beide scores (vitaliteit én tevredenheid) zijn zodoende belangrijk. Hieronder zijn beide scores inzichtelijk gemaakt voor de deelnemende organisaties. 8 18,0% 7 7,4 7,4 7,1 7,1 7,4 7,1 7,0 16,0% 14,0% 6,5 6,6 12,0% 6 10,0% 8,0% 5,5 6,0% 5 4,0% 4,5 2,0% 4 org 4 org 1 gemiddelde org 3 org 6 org 5 org 2 0,0%

10 7. Scores op uw HR-instrumenten Jeugdzorg totaalset In onderstaande tabel worden de scores van alle instrumenten voor de organisaties weergegeven, bestaande uit een gemiddelde score voor jeugdzorg, inclusief de hoogste score en laagste score. Het verschil in scores tussen de organisaties geeft het leerpotentieel weer per instrument. Instrument Gemiddelde score Hoogste organisatie-score Laagste organisatie-score Trainingsmogelijkheden 6,4 6,8 5,8 Doorgroeimogelijkheden 4,5 5,2 3,8 6,2 6,8 5,5 Salaris 6,4 6,8 6,0 Aannamebeleid 6,6 5,1 Werk-privé beleid 7,8 6,8 Zelfstandigheid tijdens werk 6,9 6,5 Invloed op beslissingen 5,7 6,2 4,9 Werkdruk 5,4 5,8 4,8 Relatie met leidinggevende 7,9 7,1 Communicatie door leidinggevende 6,7 Samenwerking binnen team 7,7 7,9 Scores op instrumenten (High Performance Work Practices) per organisatie Onderstaande tabel geeft de scores uitgesplitst naar de verschillende organisaties weer. Het verschil tussen organisaties geeft aan waar de verbetermogelijkheden liggen en dat organisaties van elkaar kunnen leren. Training & ontwikkeling Prestatiemanagement Trainingsmogelijkheden Salaris Doorgroeimogelijkheden Aannamebeleid Werk-privé beleid Gemiddeld org 1 org 2 org 3 6,4 4,5 6,2 6,4 6,6 6,6 4,8 6,8 6,0 6,8 5,2 6,2 6,8 5,8 5,8 4,1 5,6 6,3 6,8 7,8 6,8 org 4 6,3 4,2 6,5 6,3 org 5 org 6 6,0 5,0 5,5 6,4 5,1 7,1 6,3 3,8 6,2 6,3 6,2 7,4 Autonomie Leiderschap & samenwerking Zelfstandigheid Invloed op beslissingen Werkdruk Relatie met leidinggevende Communicatie Samenwerking Gemiddeld 6,9 5,7 5,4 7,7 org 1 7,0 6,2 5,8 7,8 7,4 7,9 org 2 6,5 5,5 4,8 7,0 7,7 org 3 5,6 5,5 6,7 7,1 6,9 org 4 6,1 5,6 7,9 7,9 org 5 org 6 7,0 4,9 5,3 6,7 7,0 5,6 5,6 7,9

11 8 Uitleg van het model Ten grondslag aan voordezorg.nl ligt een analysemodel. In dit hoofdstuk lichten we dit model toe. Met het analysemodel van voordezorg.nl sluiten we aan bij literatuur over High Performing Work Practices (HPWPs). Dit zijn HR-activiteiten die tot doel hebben om de prestaties van medewerkers en daarmee ook die van deorganisatie te bevorderen. Het gaat om onder andere training, salaris, autonomie en ontwikkeling. We kijken in de sscan naar twee soorten effecten van HPWPs. Ten eerste analyseren we de effecten op de vitaliteit van medewerkers. Dit zijn de zogenaamde actieve effecten, omdat ze zich richten op activiteit van medewerkers. Leidt meer training bijvoorbeeld tot meer proactiviteit in het werk? Hiernaast kijken we passieve effecten, zoals tevredenheid, verzuim en verloop. We noemen deze passief, omdat ze niet direct met meer werkinzet te maken hebben. Deze effecten zijn beide belangrijk. Het gaat niet alleen om tevredenheid, maar juist ook om vitaliteit. Organisaties willen medewerkers die een extra stapje zetten. Al met al zijn er drie belangrijke onderdelen van ons theoretisch raamwerk van belang: High Performance Work Practices, actieve effecten en passieve effecten. Het theoretisch raamwerk is weergegeven in onderstaand figuur. Hierbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen vier onderdelen van High Performance Work Practices: Training & ontwikkeling, Prestatiemanagement, Autonomie en Leiderschap & samenwerking. Hoe komen we tot scores en hun oorzaken? Elk van de 19 onderwerpen uit het model, oorzalen én effecten (behalve verzuim en verloop), meten we door middel van schaalconstructie. Dit betekent dat er een aantal vragen over het onderwerp worden gesteld. De gemiddelde score op de set vragen bepaalt de score op het onderwerp. De schalen die we gebruiken zijn allemaal wetenschappelijk gevalideerd. Na het bepalen van uw scores op de verschillende onderwerpen bepalen we door middel van regressie-analyse welke oorzaken de grootste invloed hebben op de effecten. Als u uw score op één van de effecten wilt verbeteren kunt u de meest bepalende oorzaken aanpakken. Een verhoging op de scores van belangrijke oorzaken zal leiden tot een hogere score op het effect.

12 Achterkant

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Benchmark 2015. Vitaliteit voor de zorg. De snelste weg naar vitale medewerkers

Benchmark 2015. Vitaliteit voor de zorg. De snelste weg naar vitale medewerkers Benchmark 2015 Vitaliteit voor de zorg De snelste weg naar vitale medewerkers 2 Onderzoeksrapport Vitaliteit voor de zorg Onderzoeksrapport Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaal en energiek aan het werk Met

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Analyserapport Kennismonitor

Analyserapport Kennismonitor Analyserapport Kennismonitor Organisatie Instelling A Afdeling Afdeling Zuid Kennismonitor Dementie intramuraal Deelnemers met account 31 Deelnemers gestart 30 Deelnemers klaar 26 Datum van resultaten

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015 Clemens van der Veen Marjon Peeters Agenda Algemeen WNPS+ Marjon Uitkomsten Najaar 2014 Aantallen deelnemers Respons Sectorresultaten

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid Rapportage onderzoek Leiderschap en Bevlogenheid 2013-2014 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie onderzoek...2 Doelen van het onderzoek...2 Procedure van het onderzoek...2 Resultaten...3 Kenmerken deelnemers

Nadere informatie

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie -08-0 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid Quickscan Duurzame Inzetbaarheid Naam bedrijf: Naam medewerker: Het brede begrip duurzame inzetbaarheid is te verdelen in drie hoofdthema s: Vitaliteit & Gezondheid, Ontwikkeling & Mobiliteit, Betrokkenheid

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op.

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. SUR-V.com HR Monitor Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. Onze unieke HR Monitor Weet u wat er speelt binnen uw organisatie? Waar uw medewerkers energie van krijgen

Nadere informatie

Verzuimbenchmark 2017

Verzuimbenchmark 2017 Verzuimbenchmark 2017 Sectorrapport 2017 Respons 52 bedrijven Sectoren Afval & Milieu,,, Energie NWb Wij delen kennis en ervaringen Introductie verzuimbenchmark 2017 De verzuimbenchmark is een jaarlijks

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor

Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor Iris Bollen o.l.v. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Maart 2012 1. Inleiding In januari en februari 2012 is de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback

Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback Training Routine Outcome Monitoring en het bespreken van feedback door van Programma 1. Wat is ROM en waarom? 2. Welke vragenlijsten worden ingevuld? 3. Hoe zien de rapportages er uit? 4. Hoe kun je de

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek MVO-Festival 2015

Bezoekersonderzoek MVO-Festival 2015 Bezoekersonderzoek MVO-Festival 2015 Uitgevoerd door: Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek Bezoekersonderzoek, uitgevoerd voor MVO-Festival te Rotterdam. Wij, van P&H Research, willen MVO-Festival

Nadere informatie

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in?

Vlootschouw. Wat houdt een vlootschouw in? Vlootschouw Wat houdt een vlootschouw in? Een vlootschouw (of een personeelsschouw) is een methodische aanpak om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers in een organisatie in kaart

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Nederlands Autisme Register, rapportage

Nederlands Autisme Register, rapportage Nederlands Autisme Register, rapportage 20 17 Een initiatief van: (Jong)volwassenen met autisme over zichzelf Ouders/verzorgers over hun kind met autisme Wettelijke vertegenwoordigers over hun naaste met

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Investeren in Inzetbaarheid loont! Official sponsor: Partners: WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI

VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Investeren in Inzetbaarheid loont! Official sponsor: Partners: WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Investeren in Inzetbaarheid loont! Official sponsor: Partners: Introductie Wat is de invloed van externe ontwikkelingen? Wat kan ik beïnvloeden? Wat levert investeren in

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014 9 januari 2014 Utrecht Met intakeupdate 15 januari 2014 Programma 1. Opening (Paul, ActiZ) 2. Toelichting MedewerkerMonitor (Arlette, ) 3. Intake (Marjon,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken

Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-handleiding 01830254 H0314722 Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Quick Scan Organisatiecultuur en Cliëntgerichtheid Rosa Spier Huis

Quick Scan Organisatiecultuur en Cliëntgerichtheid Rosa Spier Huis Quick Scan Organisatiecultuur en Cliëntgerichtheid Rosa Spier Huis Deelnameperiode: november 2012 - december 2012 Aan: Rosa Spier Huis Datum: 22-01-2013 Auteur: Dhiradj Ramautarsing, Change Management

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

De psychosociale gezondheid van politiepersoneel

De psychosociale gezondheid van politiepersoneel De psychosociale gezondheid van politiepersoneel Hoe staat het? Wat maakt het? En wat kraakt het? Prof.dr. Toon Taris 1 Introductie Politie is in beweging (bv overgang Nationale Politie) en staat in het

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Onderzoek. Over uw toekomst gesproken. Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC s

Onderzoek. Over uw toekomst gesproken. Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC s Onderzoek Over uw toekomst gesproken Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC s Mei 2010 Onderzoek Over uw toekomst gesproken Verslag van de nulmeting 2009

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek is een verandertraject

Medewerkersonderzoek is een verandertraject Medewerkersonderzoek is een verandertraject 10 vuistregels om het optimale uit het onderzoek te halen Introductie Het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is voor een organisatie een zeer waardevolle

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Job crafting op basis van een online feedback instrument

Job crafting op basis van een online feedback instrument Job crafting op basis van een online feedback instrument Theoretische achtergrond Toepasbaarheid Resultaten Aan het werk! Groepsopdracht / discussie Theoretische achtergrond (1) Job crafting 1.0: Fysieke

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013. Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman

Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013. Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013 Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman Agenda 1. Toelichting MedewerkerMonitor 2. Respons en ervaringen 3. Toelichting rapportages MedewerkerMonitor 4.

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie