Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld"

Transcriptie

1 Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

2 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Doelstelling Respons Representativiteit Resultaten werknemers Leeftijd en werkweek Onderdelen van het werk-privé beleid Relatie werknemer en werkgever Verzuim en werkdruk Personeelsbezetting gedurende de week Resultaten werkgevers Redenen voor werk-privé beleid Onderdelen van het werk-privé beleid Personeelsbezetting gedurende de week Steun bij conflicterende roosters Conclusies

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding WoonWerk, opgericht door de werkgeversorganisatie CBW-MITEX en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond, stimuleert de arbeidsmarkt wonen met ondersteunende maatregelen. Inzicht verkrijgen in de huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen is hierbij essentieel. Een onderdeel daarvan is de zogenaamde werk-privé balans. Het traditionele kostwinnersmodel, waarbij de man voor het inkomen zorgt en de vrouw de kinderen en het huishouden voor haar rekening neemt, is niet meer de standaard. Dit vraagt om aanpassingen van zowel werknemer als de werkgever. De werkgever kan op deze veranderingen in de samenleving inspringen met het voeren van een zogenaamd werk-privé beleid, een scala van regelingen om werk, privé en gezin goed samen te laten gaan. 1.2 Doelstelling Dit onderzoek is een eerste inventarisatie van hoe de woonbranche omgaat met de balans tussen werk en privé. Heeft de werknemer maar rekening te houden met de werkgever of juist andersom; is er een klimaat waarbij je de balans tussen werk en privé met je direct leidinggevende kunt bespreken, et cetera. 1.3 Respons WoonWerk heeft de beschikking over twee panels. Een panel met werkgevers uit de woonbranche en een panel met werknemers uit de woonbranche. Onderstaande tabel geeft de respons van beide panels weer. Tabel 1. Respons percentages Panel N n Responspercentage Werkgeverspanel ,6% Werknemerspanel ,5% 3

4 1.4 Representativiteit Aan dit onderzoek hebben 323 werknemers deelgenomen, wat bij een betrouwbaarheid van ongeveer 95% een maximale foutmarge van ongeveer 5,3% oplevert. Dit is een heel acceptabel foutpercentage en de kans is daarmee dus zeer groot dat wanneer we dit onderzoek nog eens zouden uitvoeren, dezelfde resultaten naar boven komen voor de werknemers. In getallen is de kans daarop 95,0%. Dit is voldoende om representatieve uitspraken te kunnen doen. Onder werkgevers hebben slechts 59 personen meegedaan aan dit onderzoek. Dit aantal is niet voldoende groot om representatieve uitspraken te kunnen doen en alle resultaten in hoofdstuk drie zijn dan ook indicatief. Tabel 2. Marges bij verschillende steekproefgroottes en een betrouwbaarheidsniveau van 95% Steekproefomvang Maximale afwijking Minimale afwijking n=50 13,9% 2,8 n=75 11,3% 2,3 n=100 9,8% 2,0 n=150 8,0 1,6 n=200 6,9 1,4 n=300 5,7 1,1 n=400 4,9 1,0 n=500 4,4 0,9% n=600 4,0 0,7% Daarnaast worden zo nu en dan de gegevens van de werknemers uitgesplitst naar bijvoorbeeld de deelbranche. Bij de bespreking van deze resultaten zal dan met behulp van statistische toetsen opnieuw worden gekeken of het mogelijk is om uitspraken te doen op dat niveau. 4

5 2. Resultaten werknemers 2.1 Leeftijd en werkweek De gemiddelde leeftijd van de respondenten van het werknemerspanel is 47 jaar en mannen zijn met 65% oververtegenwoordigd in het panel. Om een indruk te geven van de gehele leeftijdsverdeling is in onderstaande figuur de leeftijd weergegeven in klassen. De werkelijke leeftijdsverdeling in de woonbranche wijkt niet heel veel af van de in dit onderzoek gevonden leeftijd. Figuur 1. Leeftijd naar klasse 60% 45% 40% 20% 0% 4% 21% 30% 1% Gemiddeld werken de bevraagde panelleden ruim 33 uur per week. Het meest voorkomende aantal gewerkte uren is 37. Ruim 61% van de werknemers werkt 36 uur of meer, zij worden in dit onderzoek als fulltimer beschouwd. Bijna de helft, 45% van alle respondenten werkt exact het aantal uur dat in het contract staat en 8% werkt minder uren dan dat er op het contract staat. Zij die overwerken, 47%, doen dat gemiddeld bijna drie uur per week, met uitschieters naar zo n twintig uur overwerk per week. 5

6 2.2 Onderdelen van het werk-privé beleid Onderstaande figuur geeft een overzicht van alle bevraagde onderdelen met betrekking tot het werk-privé beleid. Het gemiddeld aantal maatregelen ligt rond de twee. Flexibele begin- en eindtijden worden het meest gebruikt, thuiswerken is nog niet zo populair. Dit laatste kan verklaard worden door de aard van de werkzaamheden, die thuiswerken niet toelaten. Bij 22% van de bevraagde werknemers is geen werk-privé beleid. Figuur 2. Kunt u aangeven of één of meerdere van onderstaande zaken mogelijk zijn? Flexibele begin/ en eindtijden 36% Scholing onder werktijd 26% Kortdurend zorgverlof voor ziek kind/ of mantelzorg 25% Minder uren werken 23% Gecomprimeerde werkweek 21% Hulpmiddelen bij het uitvoeren van de functie 21% Flexibiliteit werkdagen in verband met kinderopvang 17% Verminderen van de werkdruk 17% Maatregelen om oudere werknemers in het bedrijf te 13% Functie aanpassing 13% Thuis werken 12% 0% 10% 20% 30% 40% 2.3 Relatie werknemer en werkgever Figuur 3 laat zien dat over alle werknemers als geheel genomen ruim de helft met zijn of haar direct leidinggevende goed over de privésituatie kan praten. Wanneer dezelfde vraag alleen wordt voorgelegd aan degene die werken in een bedrijf waar geen werk-privé beleid, zie je dat het percentage mensen dat de privésituatie goed kan bespreken, daalt van 53% naar 37%. Dit is op zich logisch, over iets wat er niet is kan je ook niet praten, maar het betekent ook dat er in deze bedrijven niet snel iets zal veranderen omdat de cultuur er niet naar is. Opvallend is dat de werknemers waar geen werk-privé beleid is niet vaker naar een andere baan zoeken en ook niet vaker verzuimen. Het lijkt erop dat werknemers zich schikken in de situatie zoals die is. Dit is in lijn met ander arbeidstevredenheidsonderzoek. Figuur 3. Met mijn direct leidinggevende kan ik goed over mijn privésituatie praten Alle respondenten 17% 36% 23% 14% 10% Bedrijven waar geen mogelijkheden zijn 10% 27% 25% 22% 15% Geheel mee eens Mee eens Noch eens, nog oneens Mee oneens Geheel mee oneens 6

7 Figuur 4 laat zien dat bijna de helft van de werkgevers sympathie heeft voor conflicterende werkroosters en daarbij dan ook de werknemer helpt bij het oplossen van eventuele problemen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het wisselen van een werkdag omdat anders de kinderopvang in het gedrang komt en afstemming van zorgtaken met de partner. Figuur 4. Ik kan er van op aan dat mijn werkgever mij steunt bij conflicterende werkroosters Geheel mee eens Mee eens Noch mee, noch mee oneens 15% 31% 25% 19% 10% Niet mee eens Geheel niet mee eens Vier op de tien werknemers moet van zijn baas lange dagen maken en altijd beschikbaar zijn om serieus genomen te worden op het werk, zie figuur 5. Dit heeft zijn weerslag op het aantal verzuimdagen. Werknemers die het eens zijn met de stelling zijn 14 dagen per jaar afwezig, tegenover 10 dagen voor werknemers die ook serieus genomen wanneer ze niet elke dag overwerken en altijd paraat moeten staan. Figuur 5. In deze organisatie wordt je eigenlijk alleen serieus genomen als je lange werkdagen maakt en altijd beschikbaar bent Geheel mee eens Mee eens Noch mee, noch mee oneens 15% 25% 20% 26% 15% Niet mee eens Geheel niet mee eens Veruit de meest werknemers, 80%, vinden dat ze voldoende vrijheid hebben om de taken van de functie uit te voeren. Slechts 12% ervaart te weinig vrijheid. Er zijn geen verschillen gevonden het midden- en kleinbedrijf en het grootwinkelbedrijf. Figuur 6. Ik ervaar voldoende vrijheid bij het uitvoeren van mijn taken Geheel mee eens Mee eens Noch mee eens, noch mee oneens 31% 47% 11% 10% 2% Mee oneens Geheel mee oneens 7

8 2.4 Verzuim en werkdruk Met gemiddeld over alle deelbranches 11 ziekte dagen per jaar, of een percentage van 5,5%, zit de woonbranche boven het getal van de detailhandel als geheel, dat een verzuimpercentage van 4,0% 1 kent. Een gedeeltelijke verklaring kan liggen in de hogere gemiddelde leeftijd in de woonbranche vergeleken met de gehele detailhandel. Hierbij zijn alle respondenten meegenomen die het afgelopen jaar minder dan 42 weken afwezig waren. De werkdruk ligt in de woonbranche over het algemeen genomen redelijk hoog. Bijna de helft ervaart de werkdruk als hoog en voor één op de acht werknemers ligt de werkdruk te hoog, zie figuur 7. Er is een positief verband tussen de hoogte van de werkdruk en het moeten maken van lange dagen om serieus genomen te worden. Het moeten maken van lange dagen om serieus genomen te worden, verhoogt daarmee op zichzelf al de werkdruk. Er is een sterk positief verband gevonden tussen de hoogte van de ervaren werkdruk en het aantal verzuimdagen. Hoe hoger de werkdruk, des te hoger het verzuim. Figuur 7. Hoe ervaar je de werkdruk in je bedrijf? Zeer laag Laag Noch laag, noch hoog 3% 42% 43% 13% Hoog Te hoog Ruim twee derde van de medewerkers in de woonbranche heeft de afgelopen zes maanden niet gezocht naar een andere baan. Een klein percentage, 3%, zou graag binnen de organisatie iets anders doen en maar liefst 28% heeft de laatste zes maanden serieus naar een andere baan gezocht, al dan niet buiten de organisatie. Zie de bovenste balk van figuur 8. Wanneer deze vraag alleen wordt voorgelegd aan degene die het eens zijn met de stelling dat je alleen serieus genomen wordt als je hard werkt en lange dagen maakt, zie je dat het percentage dat naar een baan gezocht heeft met 11% stijgt van 28% naar 39%. Zie de onderste balk van figuur acht. Figuur 8. Heb je de afgelopen zes maanden serieus gezocht naar een andere baan? Alle respondenten 7% 21% 3% 69% Alleen zij die het eens zijn met stelling in figuur 5 6% 33% 5% 56% Ja, zowel binnen als buiten de organisatie Ja, buiten de organisatie Ja, binnen de organisatie Nee 1 CBS Statline, 1 e kwartaal

9 2.5 Personeelsbezetting gedurende de week Gemiddeld staan in een kwart van de bedrijven op de drukke uren de meest ervaren werknemers op de winkelvloer. Afgezet tegen de bedrijfsgrootte ontstaat het beeld in figuur 9. Duidelijk wordt dat in kleinere bedrijven vaker de ervaren verkopers op de winkelvloer staan en dat de werknemers in hele grote bedrijven, 51 en meer, het vaker niet kunnen beoordelen. Figuur 9. Welke verkoopmedewerkers staan er op de drukke uren op de winkelvloer? Overal 51 en meer 11 tot 50 6 tot 10 0 tot 5 25% 16% 22% 37% 31% 32% 45% 58% 45% 44% 52% 30% 20% 19% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Degene met de meeste ervaring Degene die dan toevallig dienst hebben Dat kan ik niet beoordelen 9

10 3. Resultaten werkgevers Veel bedrijven houden tegenwoordig rekening met de balans tussen werk en privé voor hun medewerkers, het zogenaamde werk-privé beleid. Hieronder worden bijvoorbeeld regelingen op het gebied van flexibele arbeidstijden, deeltijdwerk en verlofregelingen bedoeld, maar ook bijvoorbeeld thuiswerken. Aan ons werkgeverspanel is gevraagd of zij een dergelijk beleid hebben. Figuur tien geeft de resultaten weer, 39% heeft een werk-privé beleid. Figuur 10. Heeft u een werk-privé beleid? 39% Ja 61% Nee 3.1 Redenen voor werk-privé beleid De werkgevers die een werk-privé beleid hebben, doen dit vooral omdat ze zien dat de samenleving veranderd is en het traditionele kostwinners model niet langer meer vanzelfsprekend is. Voor bijna de helft is dit een reden. Een andere reden is dat het wederzijdse betrokkenheid kweekt. Als je als werkgever laat zien dat je betrokken bent bij je werknemers zal je andersom ook betrokkenheid ontwikkelen. Opvallend is dat deze redenen veel vaker worden genoemd dan de minder altruïstische motieven zoals omdat het van me verlangd wordt en omdat het meer oplevert dan dat het kost. In totaal gaven werkgevers 1,23 antwoord op deze vraag, hetgeen betekent dat men redelijk eensgezind is over het waarom van een werk-privé beleid. Figuur 11. Wat was voor u een reden om een dergelijk werk-privé beleid in te voeren? Omdat de veranderende samenleving daarom vraagt 46% Omdat dan de werknemers meer betrokken raken bij de organisatie omdat ik met dit beleid laat zien betrokken te zijn bij mijn werknemers 42% Omdat de werknemers dit van mij verlangen 23% Omdat het meer oplevert dan dat het kost 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10

11 3.2 Onderdelen van het werk-priv privé beleid De werkgevers die een werk-privé beleid hebben lijken hier bewust mee bezig, getuige het grote aantal mogelijkheden die zij hun werknemers bieden. Gemiddeld bieden zij vier van de in figuur 12 getoonde mogelijkheden. Flexibele arbeidstijden wordt door bijna alle werkgevers aangeboden en minder uren werken en deeltijdwerk zijn ook populair. Figuur 12. Welke onderdelen van een werk-privé beleid heeft u? Flexibele arbeidstijden Minder uren werken Deeltijdwerk Scholing onder werktijd Zwangerschapsverlof Kortdurend zorgverlof voor ziek kind/ mantelzorg binnen Maatregelen om oudere werknemers in het bedrijf te Hulpmiddelen bij het uitvoeren van de functie Flexibiliteit werkdagen in verband met kinderopvang Verminderen van de werkdruk Functie aanpassing 38% 35% 31% 27% 23% 23% 19% 15% 50% 50% 85% 3.3 Personeelsbezetting gedurende de week In een winkel is het niet altijd even druk. Gemiddeld halen de ondernemers 24% procent van de omzet uit de drukke uren, figuur 13 laat de verdere verdeling zien. Horizontaal is het percentage van de tijd weergegeven, verticaal het percentage van de omzet. Figuur 13. Hoeveel procent van uw omzet behaalt u op koopavonden, koopzondagen en in het weekend? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11

12 Figuur 14 geeft aan welk percentage van de meest ervaren medewerkers op de drukke uren in de winkel staan. Gemiddeld is dat 58%. Een kwart van de omzet wordt dus met 58% van de ervaren werknemers behaald. Daarnaast is er een positief verband tussen de hoeveelheid omzet behaald tijdens de pieken het aantal ervaren medewerkers dat tijdens de pieken werkt. Figuur 14. Welk percentage van uw meest ervaren verkoopmedewerkers staan op de drukken uren, tijdens koopavonden, koopzondagen, koopavonden en in het weekend, in de winkel? Allemaal (100 %) Het grootste deel (75 %) De helft (50 %) 33% 25% 9% 6% 27% Een klein deel (25 %) Geen een (0 %) Figuur 15 laat zien dat er grofweg twee manieren zijn om het verkooppersoneel in te zetten op de drukke uren. Pakweg de helft van de ondernemers zet op de drukke uren de meest ervaren werknemers in en de andere helft laat de drukke uren rouleren over alle werknemers. Figuur 15. Hoe worden de koopzondagen, weekend- en avonddiensten verdeeld over de verkoopmedewerkers? 2% De meest ervaren medewerkers draaien die diensten 47% Daar hebben we parttimers voor 49% Alle werknemers rouleren de diensten 2% De nieuwe medewerkers draaien deze diensten 12

13 3.4 Steun bij conflicterende roosters Ongeveer twee derde van de werkgevers heeft sympathie voor de werk-privé balans van hun medewerkers en steunt hen bij conflicterende werkroosters, bijvoorbeeld wanneer er kinderen gehaald dan wel gebracht moeten worden. Figuur 16. Medewerkers kunnen er van op aan dat ik ze steun bij conflicterende werkroosters Geheel mee eens Mee eens Noch mee, noch mee oneens Niet mee eens 28% 42% 25% 2% 4% Geheel niet mee eens 13

14 4. Conclusies Vier op de tien werknemers werkt in een bedrijfscultuur waar je alleen serieus genomen wordt als je lange dagen maakt en altijd beschikbaar bent. Dit heeft zijn weerslag op het verzuim. Het verzuim van deze groep is met 14 dagen per jaar fors hoger dan de groep die zeggen ook serieus genomen te worden zonder lange dagen te maken en er altijd te zijn voor de werkgever, waar het verzuim gemiddeld 10 dagen bedraagt. Bijna de helft van de bevraagde werknemers, 47% werkt over. Gemiddeld is dat zo n drie uur per week. Bij 78% van de respondenten blijkt er op het werk aandacht te zijn voor de werk-privé balans. Flexibele begin- en eindtijden is het meest genoemde onderdeel. Het ziekteverzuim ligt met 5,5% 1,5% hoger dan gemiddeld in de detailhandel. Een mogelijke verklaring kan liggen in de hogere gemiddelde leeftijd in de woonbranche vergeleken met de detailhandel. Verder onderzoek zou hier uitsluitsel over kunnen geven. Veruit de meeste werknemers, ruim 80%, ervaart voldoende vrijheid bij het uitvoeren van zijn of haar taken. Slechts 13% ervaart te weinig vrijheid bij het uitvoeren van zijn of haar functie. Voldoende taakvrijheid is een belangrijke indicator voor arbeidstevredenheid en de woonbranche scoort hier goed. Ruim een kwart, 28%, heeft de afgelopen zes maanden serieus gezocht naar een andere baan, buiten de organisatie. Onder respondenten die in hun functie alleen serieus genomen worden wanneer er lange dagen gemaakt worden is bijna vier op de tien, 39%, de laatste zes maanden serieus op zoek geweest naar een baan buiten de organisatie. 14

15 Symfonielaan ew nieuwegein PoStbuS Je nieuwegein tel: fax:

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Respons... 2 2. Resultaten werknemers... 3 3. Resultaten werkgevers... 7 4. Conclusies...

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, januari 2012 Jeroen Kleingeld LEUK DAT JE

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, januari 2012 Jeroen Kleingeld LEUK DAT JE FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, januari 2012 Jeroen Kleingeld EN HOE GAAT HET NOU? LEUK DAT JE DAT VRAAGT! WW_kaft gesprekken.indd 1 16-01-2012 13:50:13 Inhoud 1.

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

HRM Toolbox voor de woonbranche

HRM Toolbox voor de woonbranche HRM Toolbox voor de woonbranche Digitaal Panelonderzoek onder werkgevers in de woonbranche WoonWerk Nicole Ras Nieuwegein, Januari 2009 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Q2 1. Bent u een man of vrouw?

Q2 1. Bent u een man of vrouw? Q2 1. Bent u een man of vrouw? man vrouw man vrouw 69,71% 267 30,29% 116 Q3 2. Wat is uw leeftijd? 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 1,31% 5 11,49% 44

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Versie 3. Nulmeting Arbo WoonWerk 2010

Versie 3. Nulmeting Arbo WoonWerk 2010 Nulmeting Arbo WoonWerk 2010 Nieuwegein april 2010 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en aanpak... 4 1.2 Doel onderzoek... 4 1.3 Zowel werkgevers als werknemers... 4 1.4 Meest opvallende punten...

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Mei 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Nederland klaar voor het Nieuwe Werken. Onderzoek in het kader van de Week van het Nieuwe Werken

Nederland klaar voor het Nieuwe Werken. Onderzoek in het kader van de Week van het Nieuwe Werken Nederland klaar voor het Nieuwe Werken Onderzoek in het kader van de Week van het Nieuwe Werken Inhoudsopgave Samenvatting Doelstelling en opzet van het onderzoek Hoe denkt Nederland over flexibel werken?

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager Werk&Mantelzorg is een initiatief

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel COLOFON Dit is een uitgave van de Commissie Sociale en Onderwijsaangelegenheden van het Hoofdbedrijfschap (HBD). Het HBD is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Bouw en wonen > Woningcorporatie

Bouw en wonen > Woningcorporatie Bouw en wonen > Woningcorporatie (421): 71.3 (50952): 62.2 Gemaakte selecties Rapportage rapport Bouw en wonen > Woningcorporatie Contractsoorten Alle Geslacht Vrouwen en mannen Vakbondslid Leden en niet-leden

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Leeftijdsbewust beleid in de woonbranche

Leeftijdsbewust beleid in de woonbranche Leeftijdsbewust beleid in de woonbranche WoonWerk Nicole Ras Nieuwegein, december 2009 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Demografie van de detailhandel Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Inleiding Door ITS-Nijmegen is een onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

Maak Werk van Mantelzorg!

Maak Werk van Mantelzorg! Maak Werk van Mantelzorg! Bron: Stichtng Werk en Mantelzorg Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Zorg & Welzijn Mantelzorgquiz Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg? Vraag

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Juni 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17 Feiten en cijfers Werk en Mantelzorg mei 17 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Door de toename van de vraag nemen ook de zorgkosten toe. Door de verschuiving

Nadere informatie

Onderzoeksmogelijkheden voor de gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof

Onderzoeksmogelijkheden voor de gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof TNO-rapport Onderzoeksmogelijkheden voor de gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof Datum 29 juni 2009 Auteurs Dr. D.L. Ooms Dr. M.J. Huiskamp Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Beste Werkgevers voor Werkende Ouders 2009

Beste Werkgevers voor Werkende Ouders 2009 Rapport Beste Werkgevers voor Werkende Ouders 2009 Voor: LOF Door: Synovate Datum: 18 september 2009 Project: 90107 Synovate Onderzoeksconclusie Wat onderscheidt de 77 werkgevers die op de Loflist staan

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009 Mantelzorg: m/v verschillen Alice de Boer Saskia Keuzenkamp OCW 28 april 2009 Opbouw: twee vragen Wie helpt wie, met wat, hoeveel en welke gevolgen? Hoe combineren mantelzorgers arbeid en zorg? Verschillen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT Deze notitie bevat een aanpak voor het terugdringen van overwerk in drie delen: - beperkende regels voor overwerk, - registreren, analyseren en veranderen,

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie