De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit"

Transcriptie

1 De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In een liberale elektriciteitsmarkt kunnen afnemers hun elektriciteitsleverancier vrij kiezen. Zowel huishoudens als zakelijke afnemers zouden hun keuze, naast de prijs, ook moeten kunnen laten afhangen van de wijze waarop de elektriciteit wordt opgewekt. Deze informatie wordt door se energieleveranciers thans niet verstrekt, althans voor zover de stroom niet uit duurzame bronnen komt. Duurzaam opgewekte elektriciteit wordt als groene stroom verkocht. Dit roept de vraag op welke kleur de overige stroom heeft die energieleveranciers aanbieden. Met andere woorden: hoe wordt de overige elektriciteit opgewekt in verhouding tot de daaraan gerelateerde milieueffecten. In opdracht van Greenpeace heeft het Energieonderzoek Centrum (ECN) onderzoek verricht naar de milieukwaliteit van de in gebruikte stroom in de jaren en 1999 waarin de eerste effecten van de liberalisering optraden. In de notitie De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit presenteert het ECN haar conclusies. se en buitenlandse brandstofmix Figuur 1 laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen de wijze waarop in en de landen om ons heen elektriciteit wordt opgewekt. In wordt elektriciteit voornamelijk opgewekt uit gas en kolen, in voornamelijk uit kolen en uranium en in voornamelijk uit uranium. In domineert de elektriciteitsproductie met kerncentrales met aanvullend een mix van kolen en gas.

2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Overige, incl. duurzaam Waterkracht Nucleair Gas Olie Kolen 0% * voorlopgige gegevens Figuur 1 Brandstofmix van de elektriciteitsproductie in,, en in en 1999

3 se import van buitenlandse stroom De importen zijn in, als gevolg van de liberalisering gestegen van 12,2 TWh in naar 18,9 TWh in 1999 en 19,3 TWh in In 1999 nam de import dus spectaculair toe. De veel kleinere toename van de import in 2000 ten opzichte van 1999 komt door het feit dat de capaciteit van de hoogspanningskabel niet nog meer import toeliet. De elektriciteitsexport van is gering (< 0,4 TWh). Daarmee is uniek ten opzichte van de ons omringende landen. Geen ander land importeert relatief zoveel stroom uit het buitenland. Tabel 3 laat de herkomst van de im- en export zien. De toegenomen hoeveelheid in 1999 lijkt voornamelijk uit te komen. Tabel 3 Export en import voor elektriciteit van en naar,, en [TWh] [TWh] [TWh] Import 12,2 18,9 19,3 Export 0,4 0,3 0,3 Netto import 11,8 18,6 19,0 Import 38,3 40,7 40,7 Export 39,0 39,4 42,3 Netto import -0,7 1,3-1,6 Import 7,8 9,0 11,1 Export 6,4 8,3 7,3 Netto import 1,4 0,7 3,8 Import 4,6 4,5 3,4 Export 62,2 67,8 72,2 Netto import -57,6-63,3-68,8 Uitstoot van CO 2 en kernafval van centrales in en omringende landen In figuur 4 toont de eerste kolom de gemiddelde specifieke CO 2 -emissie voor conventioneel thermisch vermogen, dat wil zeggen voor elektriciteitsopwekking uit kolen, olie en gas. De gemiddelde specifieke CO 2 -emissie uit conventioneel thermisch vermogen ligt in lager dan die in de andere landen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een gunstige verhouding tussen elektriciteitsopwekking uit gas en kolen. Wanneer gekeken wordt naar de totale CO 2 -emissie (iedere derde kolom van figuur 4) van de landen dan dalen de specifieke CO 2 -emissies voor en onder het niveau van. Dat komt door het relatief hoge aandeel kernenergie in deze landen. Kernenergie stoot geen CO 2 uit. Daar staat dan natuurlijk tegenover dat in plaats daarvan meer kernafval wordt geproduceerd. De gemiddelde specifieke CO 2 -emissie van blijft zelfs met veel kernenergie relatief hoog vanwege het grote aandeel (bruin)kolen in de brandstofmix. De verbranding van (bruin)kool veroorzaakt veel CO 2.

4 gr/kwh Thermisch conventioneel Thermisch conventioneel + nucleair Totaal, incl. duurzaam en waterkracht * voorlopige gegevens Figuur 4 Specifieke CO 2 -emissie in gram/kwh voor elektriciteitproductie in,, en in en 1999 Milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Door de toenemende import verandert de milieukwaliteit van onze stroom. In opgewekte elektriciteit, met relatief veel gas en weinig kernenergie, wordt immers aangevuld met stroom die voor een veel groter gedeelte afkomstig is van kolen en kernenergie. Informatie over brandstofmix van energieleveranciers Hoewel de importen van stroom uit het buitenland goed bekend zijn en de milieukwaliteit van de gemiddelde stroom uit het buitenland ook bekend is, is het lastig om te achterhalen welke invloed de extra import nu precies heeft op de stroom in. Daarvoor moet je immers ook weten uit welke centrales de in geïmporteerde stroom nu precies afkomstig is. Het ECN heeft hierover navraag gedaan bij de drie grootste leveranciers van energie in. Van de drie grootste energieleveranciers is op dit moment ENECO de enige leverancier die mededelingen doet over de brandstofmix van de geleverde stroom. Essent verwijst naar EPZ, het dochterbedrijf dat verantwoordelijk is voor de elektriciteitsproductie en inkoop. EPZ heeft meegedeeld de informatie wel te willen verstrekken, doch heeft dat nog niet gedaan. Nuon is op dit moment niet bereid informatie over de brandstofmix te verstrekken. Uit andere bronnen kan echter wel degelijk worden afgeleid hoe de stroom in gemiddeld is veranderd de laatste jaren Deze brandstofmix wordt in figuur 5 getoond. In de brandstofmix verdubbelt het aandeel nucleaire stroom. Het aandeel gas in de brandstofmix neemt af van 57% naar 51%, terwijl het aandeel kolen met 1% stijgt naar bijna 31%.

5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Overige, incl. duurzaam Waterkracht Nucleair Gas Olie Kolen 0% Productie Levering, incl. SEPimport Productie Levering, incl. SEPimport Levering, incl. alle importen 1999 Figuur 5 Brandstofmix van in geproduceerde en geleverde elektriciteit in en 1999 Uit de figuur blijkt dat in 1999 de stroom viezer is geworden ten opzichte van. Met name de verdere toename van kernenergie valt hier op. Door de import houdt bijna twee kerncentrales van het type Borssele draaiende in het buitenland. Belangrijkste conclusies importeert een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit uit en. Voor zijn de producenten van deze elektriciteit bekend en daarmee ook de brandstofmix van deze importstroom. Samen met de brandstofmix van de in geproduceerde stroom is vastgesteld dat de elektriciteit uit ons stopcontact voor ongeveer 30% afkomstig is van kolen, voor ongeveer 50% van gas en ongeveer 10% van kerncentrales. Hoewel de import van stroom uit het buitenland op de hele brandstofmix invloed heeft, is met name de verdubbeling van het aandeel nucleaire stroom opvallend. Doordat de brandstofmix van elektriciteitsproducenten in, of, in vergelijking met de brandstofmix van de in geproduceerde elektriciteit, een groter aandeel kolen of nucleair bevat, zorgt een toename van de stroomimport er voor dat de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit afneemt. Van de grote drie se energieleveranciers geeft alleen ENECO informatie over de door haar aangeboden stroom. Deze informatie is echter niet volledig. Nuon geeft expliciet aan dat informatie over haar stroommix gevoelig ligt in het kader van haar profilering als groen energiebedrijf. Essent verwijst voor informatie naar een ander onderdeel van de Essentgroep, het productiebedrijf EPZ. Deze laatste geeft geen informatie. Greenpeace, mei 2001

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven & Doel en afbakening Doel van de beoordeling Deze beoordeling is erop gericht de consument (keuze)informatie te geven over de duurzaamheid van stroomleveranciers

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland)

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) De energievoorziening gaat veranderen. De energiemarkten zijn sterk in beweging en dat leidt tot onzekerheden. De energiesector

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Versie: 1.3 Datum: 28 juli 2009 Status: vastgesteld In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?*

Waar haalt u de energie vandaan?* PwC energie-enquête 2009 Waar haalt u de energie vandaan?* Onderzoek naar het energiegedrag van Nederlandse huishoudens *connectedthinking PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de

Nadere informatie

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Emissiereductie kan en moet sneller en goedkoper De huidige energiemix is inefficiënt Met 46 mln ton per jaar

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Publieke waarden in de energiesector gemeten De ontwikkeling van een database en een onderzoek naar de meting van doelmatigheid

Publieke waarden in de energiesector gemeten De ontwikkeling van een database en een onderzoek naar de meting van doelmatigheid Publieke waarden in de energiesector gemeten De ontwikkeling van een database en een onderzoek naar de meting van doelmatigheid Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies, Technische Universiteit

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 WWW.HIVOS.NL INHOUD HIVOS EN 100% DUURZAAM Internationale organisatie Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd. Duurzame

Nadere informatie

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark TNO-rapport TNO 2014 R10643 In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark Mobility Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven

E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven E-dating Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven Binnen afzienbare termijn zullen, als het om energievoorziening gaat, de woorden betrouwbaar en betaalbaar synoniem zijn voor duurzaam,

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie