Seminarie MATLAB. D. Deses Voorwoord 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seminarie MATLAB. D. Deses 2012-2013. 1 Voorwoord 2"

Transcriptie

1 Seminarie MATLAB D. Deses Contents 1 Voorwoord 2 2 Het command venster Getallen, bewerkingen en variabelen Scripts Vectoren en matrices Bewerkingen Stelsels oplossen Eigenwaarden en eigenvectoren Grafieken D-Grafieken D-Grafieken Animaties Veeltermen Symbolische wiskunde Programmeren Functies Verdere oefeningen

2 1 Voorwoord Deze cursus bestaat uit dertien uren seminarie. Tijdens deze uren is het de bedoeling dat je deze nota s doorneemt en de voorbeelden en oefeningen onder begeleiding op computer uitvoert. Gaandeweg leer je met het wiskundepakket MATLAB werken. Na deze dertien uren volgt een evaluatie onder de vorm van een taak. Voor deze taak zal je twee verschille stellingen uit verschille cursussen kiezen en deze aan de hand van voorbeelden in MATLAB illustreren. Er is geen examen MATLAB. Zorg er dus voor dat je taak in orde is. Deze tekst is geschreven voor MATLAB R2010b. Na het opstarten krijg je verschille vensters. Het centrale venster is het command venster. Hierin kan je opdrachten ingeven die MATLAB zal uitvoeren. Verder draait deze tekst eerst en vooral om wiskunde. De verschille voorbeelden en oefeningen zullen het gebruik vergen van de leerstof uit andere cursussen. Denk daarom eerst na en begin dan pas MATLAB te gebruiken om het rekenwerk te verlichten, MATLAB zal niet voor jou denken! 2 Het command venster 2.1 Getallen, bewerkingen en variabelen Je kan gewoon getallen en bewerkingen gebruiken. >> De uitkomsten worden in de variabele ans gestoken, je kan aldus telkens het laatste antwoord verder gebruiken. >> sqrt(-36) >> ans^ i 2

3 -36 Opmerking 1. MATLAB gebruikt standaard complexe getallen, de uitdrukking 2i^2 is dus equivalent aan (2i) 2 en wordt dus -4. Dit in tegenstelling tot 2*i^2 dat gelijk is aan 2 (i 2 ) = 2. Verder kent MATLAB ook het getal π,voor e wordt dan weer de functie exp gebruikt. >> exp(i*pi) i Naast de getallen kent MATLAB ook alle nodige wiskundige functies: sin, cos, tan, sqrt, exp, sinh, cosh, tanh,... >> sqrt(4*(cos(pi/4)+i*sin(pi/4))) i Een van de andere meest gebruikte functies van MATLAB is de helpfunctie. Je kan altijd de helpfunctie gebruiken om meer informatie over een commando te krijgen. Gebruik je help commando, dan krijg je een korte beschrijving. Voor een meer uigebreide uitleg kan je doc commando gebruiken. Je kan ook kortweg doc ingeven om de help bladzijden te openen. >> help sqrt SQRT Square root. SQRT(X) is the square root of the elements of X. Complex results are produced if X is not positive. See also sqrtm, realsqrt, hypot. Overloaded methods: sym/sqrt Reference page in Help browser doc sqrt 3

4 MATLAB kent ook variabelen, om een waarde toe te kennen gebruik je gewoon =. In het workspace venster wordt er bijgehouden welke variabelen je al hebt gebruikt en welke waarde ze hebben. >>a=1;b=-1;c=-1; >>D=b^2-4*a*c D = 5 >> x1=(-b+sqrt(d))/(2*a),x2=(-b-sqrt(d))/(2*a) x1 = x2 = Opmerking 2. Met een komma kan je verschille commando s op eenzelfde lijn ingeven. Met een puntkomma kan je voorkomen dat een resultaat wordt weergegeven. Oefening 1. De NMBS gebruikt stukken spoor van een lengte van 50m, die in de zomer 1cm uitzetten. Verklaar waarom de treinen in de zomer vertraging oplopen. (hint: Een spoor dat uitzet buigt en komt van de grond, berken de hoogte door te benaderen met driehoeken) 2.2 Scripts Je hebt het reeds gemerkt, vaak moeten een aantal commando s achtereenvolgens worden uitgevoerd. Men kan zo n reeks commando s saven als een script. Je maakt een nieuwe script aan via het file-menu. We geven hier het voorbeeld van het oplossen van een vierkantsvergelijking ax 2 +bx+c = 0. a=1; b=-1; c=-1; D=b^2-4*a*c; 4

5 x1=(-b+sqrt(d))/(2*a) x2=(-b-sqrt(d))/(2*a) Opmerking 3. Let op het gebruik van ; om het wel of niet tonen van de opdrachten uit een script te regelen. 2.3 Vectoren en matrices Alles is een vector in MATLAB. Ook functies zijn eigenlijk vectoren van functiewaarden. >> x=-2*pi:.1:2*pi; >> y=sin(x) y = Columns 1 through Columns 11 through Opmerking 4. Wanneer je werkt met grote vectoren is het gebruik van ; zeer nuttig. Ook getallen zijn eigenlijk 1 1-vectoren. >> size(x) >> size(pi) 1 1 5

6 Naast vectoren kent MATLAB ook matrices. Die voer je als volgt in. >> A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9] A = Je kan rijen en kolommen uit een matrix halen. >> A(2,1:3) >> A(1:3,2) Opmerking 5. Let op! Het gebruik van, en ; is hier anders. We gebruiken, om elementen van een matrix te scheiden, terwijl ; de rijen van elkaar scheidt Bewerkingen >> A=[3,-1;5,-2] A = >> B=[2,4;3,-5] B = Je kan de gewone bewerkingen gebruiken voor matrices. 6

7 >> A*B,A^-1,B^ Opmerking 6. Een bewerking die we niet gewoon zijn in de wiskunde is het delen van matrices. In MATLAB gaat dit wel. A/B betekent hier A B 1. >> B/A >> B*A^ Opmerking 7. De bewerkingen *, ^ bestaan ook in een gepunte versie.*,.^ Deze versies werken element per element. >> A.*B,A.^-1,B.^ Stelsels oplossen Eenmaal je matrices kan invoeren, kunnen natuurlijk ook stelsels lineaire vergelijkingen worden opgelost. Daartoe gebruik je het commando linsolve. 7

8 Let wel, gezien het feit dat MATLAB numerieke methoden gebruikt, zullen enkel stelsels met een reguliere matrix tot een oplossing leiden. Het stelsel { 2x + 4y = 3 los je als volgt op. >> C=[2,4;3,8]; D=[3;7]; >> linsolve(c,d) x + 8y = 7 We hadden dit ook korter gekund door C^-1*D te gebruiken. Oefening 2. Gebruik een Vandermonde matrix (vander) om een veelterm van graad n 1 te bepalen door n punten Eigenwaarden en eigenvectoren We hernemen de matrix A van voorheen. en gaan opzoek naar eigenwaarden en eigenvectoren. Het commando [V,D]=eig(A) geeft de diagonaalmatrix D, die de eigenwaarden bevat, terug, samen met de overgangsmatrix V, die de eigenvectoren als kolommen heeft. We weten dat A = V DV 1. >> A=[3,-1;5,-2] A = >> [V,D]=eig(A) V = D = >> V*D*V^

9 De eigenvectoren uit V zijn genormeerd. We kunnen nagaan dat de eerste eigenvector, wel degelijk bij de eerste eigenwaarde hoort. >> E=V(1:2,1) E = >> norm(e) >> A*E >> D(1,1)*E Oefening 3. Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van een draaing, een homothetie, een spiegeling en een puntspiegeling in het vlak. 2.4 Grafieken D-Grafieken De grafiek van een functie maken, herleidt zich tot het berekenen van twee vectoren. We geven eerst het voorbeeld van de sech functie. >> x=-6:.01:6; >> y=sech(x); >> plot(x,y) Voor de functie f : R R : x 2 1/x wordt dit het volge. Let op het gebruik van.^ en./! >> x=-6:.01:6; >> y=2.^(1./x); >> plot(x,y) Je ziet onmiddellijk dat de grafiek niet bruikbaar is, hiervoor moeten we eerst de assen aanpassen. >> axis([-6,6,-2,5]) 9

10 Je kan dus de eigenschappen van de grafiek aanpassen nadat je de grafiek hebt gemaakt. Om meerdere grafieken op een enkele tekening te krijgen gebruik je hold all. Hiermee worden alle eigenschappen van een grafiek behouden en zullen de verdere grafieken bijgevoegd worden in een andere stijl. Een andere mogelijkheid is om bij plot meerdere x,y vectoren mee te geven. >> x=-6:.01:6; >> y1=x.^2-6*x+8; >> plot(x,y1, LineWidth,2) >> axis([-6,6,-2,10]) >> hold all >> y2=abs(x.^2-6*x+8); >> y3=abs(x).^2-6*abs(x)+8; >> plot(x,y2,x,y3) Oefening 4. Elke functie f is de som f e + f o van een even en een oneven functie: f(x) + f( x) f e (x) = 2 f(x) f( x) f o (x) = 2 Gebruik dit om een aantal functies op te splitsen in een even en een oneven functie. Maak tevens de grafieken. Oefening 5. Gebruik MATLAB om de hypergoniometrische functies te onderzoeken. Hierbij is sinh het oneven deel van e x en cosh het even deel. Verder definieert men de hyperbolische tangens, cotangens, secans en cosecans analoog als in de goniometrie. Oefening 6. Als je een ketting tussen twee punten ( 1, 1) en (1, 1) laat hangen zou je denken dat de ketting volgens een parabool hangt. Niets is minder waar, de werkelijke kromme is een catenaire of kettinglijn. De vergelijking is een verschuiving van een hyperbolische cosinus: y = cosh(x) + c Bepaal c zodat de kromme door de gewenste punten gaat. Maak de grafiek en bepaal het minimum. Vergelijk met een parabool die door de eindpunten en door het minimum gaat. Maak hiervoor een grafiek van beide krommen. Oefening 7. Beschouw de functies f(x), f( x ) en f(x). Wat is het verband tussen hun grafieken? 10

11 Je kan in MATLAB ook grafieken maken in poolcoördinaten. >> t=0:.01:2*pi; >> r=t/2; >> [x,y]=pol2cart(t,r); >> plot(x,y) >> axis equal Oefening 8. Onderzoek de volge polaire grafieken. r = sin(aθ), θ [0, 2π[ r = θ, θ > 0 Ook parameterkrommen kunnen getek worden. >> t=0:.01:2*pi; >> x=2*cos(t); >> y=3*sin(t); >> plot(x,y) Oefening 9. Onderzoek de Lissajous-krommen. { x = sin(at), t [0, 2π[ y = sin(bt) D-Grafieken Om 3D-grafieken te maken vertrek je van een meshgrid. Dit geeft twee matrices die x en y coördinaten bevatten voor een rechthoek van punten in het xy-vlak. Je kan een of twee parameters meegeven aan meshgrid (voor een vierkantig, resp. rechthoekig domein). Daarna gebruik je mesh, surf of contour voor de passe 3D-grafiek. >> [x,y]=meshgrid(-3:.1:3); >> z=x.*exp(-x.^2-y.^2); >> mesh(x,y,z) >> surf(x,y,z) >> contour(x,y,z) Soms is het handiger om bij mesh een zwart-wit grafiek te tekenen. dezelfde optie kan je ook bij surf de wireframe weglaten. Met 11

12 >> mesh(x,y,z, EdgeColor, black ) >> surf(x,y,z, EdgeColor, none ) Met colormap kan je kiezen het kleurepalet aan te passen. >> surf(x,y,z) >> colormap hot >> colormap cool >> colormap gray Je kan tenslotte ook kiezen om de kleur te laten afhangen van een functie. >> c=sqrt(x.^2+y.^2); >> surf(x,y,z,c) Oefening 10. Maak de grafiek van de hyperboloide gegeven door f(x, y) = x 2 y 2. Bepaal het raakvlak in (2, 3, f(2, 3)) en teken die op dezelfde grafiek. Gebruik eerst een surf-plot zonder wireframe, daarna een mesh-plot in zwartwit. Gebruik ten laatste hidden off. Wat doet dit? Oefening 11. Maak de grafiek van f(x, y) = 3 xy. Wat is hier het probleem? Hoe komt dit? Waarom biedt z=sign(x.*y).*(abs(x.*y)).^(1/3) een oplossing? Oefening 12. De grafiek van f(x, y) = 4 x 2 y 2 is een halve bol. Maak deze grafiek. Los de problemen die je tegenkomt zelf op. Je kan ook in 3D andere coördinatensystemen gebruiken. Voor sferische coordinaten doe je dit als volgt. >> [theta,phi]=meshgrid(0:.1:2*pi,-pi/2:.1:pi/2); >> r=1; >> [x,y,z]=sph2cart(theta,phi,r); >> surf(x,y,z) Ook cylindrische coördinaten kan je gebruiken. >> [theta,z]=meshgrid(0:.1:2*pi,-6:.5:6); >> r=1; >> [x,y,z]=pol2cart(theta,r,z); >> surf(x,y,z) Oefening 13. Waar ken je de vorm r = θ in sferische coördinaten van? 12

13 Oefening 14. Om het omwentelingslichaam gegeven door een 2D-kromme y = f(x) te bekomen kan je gebruik maken van cylindrische coördinaten. Je gebruikt hiervoor het oppervlak gegeven door r = f(z). Doe dit voor volge omwentelingslichamen: een kegel, een bol en ellipsoide. Oefening 15. De Belgische natuurkundige Joseph Plateau ( ) heeft geëxperimenteerd met zeepfilms. Hij zocht welke oppervlakte met minimale spanning men bekwam door zeepfilms tussen twee cirkels te maken. Het antwoord hierop is een catenoide, het omwentelingslichaam van een kettinglijn. Gebruik cylindrische coördinaten om een catenoide te maken. We kunnen tenslotte MATLAB ook gebruiken om oppervlakken in parametercoördinaten te tekenen. >> [u,v]=meshgrid(0:.1:2*pi); >> R=3;r=1; >> x=(r+r*cos(u)).*cos(v); >> y=(r+r*cos(u)).*sin(v); >> z=r*sin(u); >> mesh(x,y,z) Oefening 16. Een regeloppervlak wordt geparametriseerd door x = (1 u)p x (t) + uq x (t) y = (1 u)p y (t) + uq y (t), u [0, 1] z = (1 u)p z (t) + uq z (t) waarbij p(t) = (p x (t), p y (t), p z (t)) en q(t) = (q x (t), q y (t), q z (t)) twee krommen in R 3 zijn. Enkele voorbeelden: Cylinder: twee evenwijdige cirkels. p(t) = (cos(t), sin(t), 1), q(t) = (cos(t), sin(t), 1), t [0, 2π] Hyperboloide: twee evenwijdige cirkels doorlopen met een faseverschil. p(t) = (cos(t), sin(t), 1), q(t) = (cos(t+π/2), sin(t+π/2), 1), t [0, 2π] Möbiusband: p(t) = ((2 + cos(t)) cos(2t), (2 + cos(t)) sin(2t), sin(t)) q(t) = ((2 cos(t)) cos(2t), (2 cos(t)) sin(2t), sin(t)) t [0, 2π] 13

14 Helicoide: p(t) = (cos(2t), sin(2t), t), q(t) = (0, 0, t), t [0, 2π] Je kan tenslotte ook krommen in de ruimte tekenen. plot3. >> t=0:.01:1; >> x=cos(2*pi*t); >> y=sin(2*pi*t); >> z=t; >> plot3(x,y,z) Dit doe je met Oefening 17. Maak de grafieken uit de vorige oefening opnieuw, maar nu met de randen bijgetek. Oefening 18. Onderzoek een 3D versie van de Lissajous-krommen Animaties Het is ook mogelijk om met MATLAB animaties te maken. Dit wordt gedaan door een aantal grafieken uit te rekenen en die achtereenvolgens te tekenen en op te slaan met getframe. Het afspelen zelf gebeurd met movie. We gebruiken voor dit alles een for-lus, die uitgevoerd zal worden als je ze sluit met. >> for k=1:50 t=0:.05:2*pi; e=-2+k/50*4; r=1./(1+e.*cos(t)); [x,y]=pol2cart(t,r); plot(x,y) axis([-3,3,-3,3]); M(k)=getframe; >> movie(m) Je mag niet vergeten om na elke grafiek de assen juist te zetten. Voordat je movie aanroept is het best om elk bestaand grafisch venster te sluiten. Met movie(m,30) herhaal je het filmpje dertig keer. Oefening 19. Maak een animatie die het oppervlak z = f(x, y) continu omvormt tot het oppervlak z = g(x, y). Werk een aantal voorbeelden uit. Oefening 20. Maak een script die voor de regeloppervlakken uit vorige oefeningen een animatie maakt waarbij het regeloppervlak rechte per rechte verschijnt. 14

15 2.5 Veeltermen Naast numerieke computerprogramma s bestaan er ook symbolische programma s. MATLAB werkt numeriek. Om te laten zien wat symbolische berekeningen zijn zullen we in eerste instantie gaan kijken naar veeltermen. Voor MATLAB is een veelterm een vector van coëfficiënten. >> v=[1,0,-2]; >> polyval(v,[-1,0,1,sqrt(2),2]) >> roots(v) >> poly([sqrt(2),-sqrt(2)]) Met poly kan ook je de characteristieke veelterm van een matrix vinden. En daarmee dus ook de eigenwaarden. >> A=[3,-1;5,-2]; >> p=poly(a) p = >> roots(p) Met conv kan je het product van veeltermen uitrekenen. >> poly([1,2,3]) >> conv(conv([1,-1],[1,-2]),[1,-3]) >> roots(ans)

16 MATLAB kan tenslotte ook veeltermen integreren en afleiden. >> p=poly([1,2,3]) p = >> q=polyint(p) q = >> polyder(q) Oefening 21. Gebruik polyval om de grafiek van een veelterm te maken. Oefening 22. In de oude Islamkultuur worstelde men met volg probleem: vind getallen m, n zodat m + n = S en mn = P indien S en P gegeven zijn. Men wist dat m en n de oplossingen zijn van de vierkantsvergelijking x 2 Sx + P = 0. Gebruik deze methode om m en n te bepalen voor S = 10, P = 16 en S = 2000, P = Waarom had men problemen voor S = 10, P = 90? Controleer je antwoorden. Oefening 23. Maak met MATLAB een derdegraadsveelterm V (x) die in x = 1, 2 en 3 de waarde 6 heeft. Maak een grafiek van V (x) en de rechte y = 6. (hint: beschouw V(x)-6) Oefening 24. Bepaal de oppervlakte tussen de parabolen y = x 2 + 3x en y = x 2 + x + 4. Oefening 25. Gebruik polyfit om een veelterm van graad n 1 te bepalen die door n punten gaat. Vergelijk met de oefening op Vandermonde matrices. Wat gebeurt er als je de graad van de veelterm doet dalen? Maak ook telkens de nodige grafieken. Oefening 26. Implementeer het algoritme van Newton-Raphson om nulwaarden te vinden voor veeltermen. Gebruik dit om de nulwaarden te benaderen van 2x 3 x 2 3x Symbolische wiskunde De functionaliteit van MATLAB kan uitgebreid worden dmv toolboxes. Een ervan is de Symbolic Math Toolbox dat MATLAB in staat stelt om echte symbolische berekeningen te doen. Deze toolbox is gebaseerd op Mupad dat een programma is om symbolische wiskunde te doen en dat gratis te downloaden is op internet. 16

17 Een variabele in MATLAB moet eerst symbolisch gemaakt worden alvorens ze te kunnen gebruiken in symbolische berekeningen. >> syms x y z >> (x+y)*x-z+(x-z)*(1-y) x*(x + y) - z - (x - z)*(y - 1) >> simplify(ans) x^2 + x - 2*z + y*z Soms is het ook nodig om getallen in symbolische vorm om te zetten. >> sym( 1/sqrt(2) ) 2^(1/2)/2 >> pretty(ans) 1/ Verder kan MATLAB hiermee ook berekeningen uitvoeren. >> syms a b c x >> p=a*x^2+b*x+c p = a*x^2 + b*x + c >> solve(p,x) -(b + (b^2-4*a*c)^(1/2))/(2*a) -(b - (b^2-4*a*c)^(1/2))/(2*a) >> diff(p,x) b + 2*a*x >> diff(p,x,2) 2*a >> int(p,x) (a*x^3)/3 + (b*x^2)/2 + c*x Ook matrices kunnen in symbolische vorm voorkomen. Hiermee kan je de exacte waarden van de eigenwaarden vinden ipv een benadering! 17

18 >> A=sym( [3,-1;5,-2] ) A = [ 3, -1] [ 5, -2] >> [V,E]=eig(A) V = [ 1/2-5^(1/2)/10, 5^(1/2)/10 + 1/2] [ 1, 1] E = [ 1/2-5^(1/2)/2, 0] [ 0, 5^(1/2)/2 + 1/2] De symbolische toolbox kent ook de functies ezplot, ezplot3, ezsurf, ezcontour en ezmesh om grafieken van symbolische uitdrukkingen te maken. >> syms x y >> f=exp(-x^2-y^2) f = 1/exp(x^2 + y^2) >> int(int(f,x,-inf,inf),y,-inf,inf) pi >> ezmesh(f,[-3,3,-3,3]) Oefening 27. Gebruik factor en expand om een aantal veeltermen te ontbinden in factoren en uit te werken. Oefening 28. Gebruik de symbolische toolbox om de functie f : R R : x 2 1/x zo volledig mogelijk te onderzoeken. Oefening 29. Bepaal de oppervlakte tussen de grafieken van de hyperbolische sinus, hyperbolische cosinus en de y-as. Bepaal ook de oppervlakte onder de hyperbolische secans. Oefening 30. Gebruik taylor om achtereenvolge benaderingen te maken van de sinus functie. Maak de nodige grafieken. Oefening 31. Zoek het verband tussen de volumes van een cilinder, een kegel en een paraboloide met eenzelfde grondvlak en gelijke hoogten. 3 Programmeren Er bestaan verscheidene soorten programmeertalen: 18

19 1960: spaghetti programeren (BASIC) 1970: procedureel programmeren (PASCAL) 1990: object georienteerd programmeren (JAVA) MATLAB beschikt over een volwaardige procedurele programmeertaal. Iedere programmeertaal beschikt over volge commando structuren: 1. variabelen (a,b,c,...) en elementaire bewerkingen (+,*,sin, ) 2. voorwaardelijke structuren: als a < b dan (doe dit) anders (doe dat) 3. lussen: voor k = 1 to 10 (doe dit) 4. commando s inherent aan de taal zelf: Java: internet MATLAB : wiskunde Variabelen en bewerkingen heb je ondertussen al onder de knie, en de for-lus ben je al tegengekomen. De if-structuur ziet er als volgt uit. >> x=35; >> relpriem=[]; >> for k=1:x if gcd(k,x)==1 relpriem=[relpriem, k]; >> relpriem relpriem = Columns 1 through Columns 18 through Functies Soms is het handig om zelf een functie te kunnen schrijven die een uitkomst teruggeeft. Dit doe je ook via het file-menu. 19

20 function [ c ] = sommod( a,b,n ) % Som modulo n % sommod(a,b,n) geeft a+b mod n weer. c=mod(a+b,n); De twee lijnen met commentaar zijn optioneel, maar worden wel gebruikt door het helpsysteem van MATLAB. Probeer maar eens help sommod of doc sommod. Het aanroepen gebeurt zoals je zou verwachten. >> sommod(3,4,5) 2 Oefening 32. Schrijf een functie die n! uitrekent. Doe dit zowel iteratief als recursief. Oefening 33. Schrijf een functie die het nde Fibonacci getal uitrekent. Doe dit zowel iteratief als recursief. Ga na dat de verhouding van twee opeenvolge Fibonacci getallen naar de gulden snede convergeert. Oefening 34. Schrijf een functie die nagaat of een getal in een bepaalde verzameling zit. Een functie doorgeven aan een andere functie, gebeurt via een function handle die je aanmaakt Onderstaande functie gaat na of de bewerking b op de verzameling S commutatief is. 20

21 function [ res ] = iscomm( S, b ) % gaat na of b een comm bewerking is res=true; for k=1:length(s) for l=1:length(s) if not(b(s(k),s(l))==b(s(l),s(k))) res=false; break; if not(res) break; Nu maken we een bewerking aan. function [ c ] = bew( a,b ) c=sommod(a,b,5); We kunnen nu de functie iscomm oproepen. >> S=0:4 S = >> 1 Oefening 35. Maak een functie die voor een bepaalde bewerking op een verzameling een Cayley-tabel maakt. Oefening 36. Schrijf een verzameling functies die nagaan of een gegeven bewerking op een gegeven verzameling een commutatieve groep is. 3.2 Verdere oefeningen Oefening 37. Maak een script die de driehoek van Pascal genereert (< 50 lijnen, wat gebeurt er voor meer lijnen?). Zet dan alle p-vouden op 1 en alle andere op 1 voor een bepaald priemgetal p (begin met 2). Maak dan de grafiek, welk beeld krijg je? 21

22 Oefening 38. Onderstaand script maakt de Mandelbrot fractaal. wat elke regel doet. Leg het algoritme uit. clear for k=1:500 x=-2.5+k/500*4; for l=1:500 y=-1.5+l/500*3; z=x+y*i; c=z; for it=1:50 z=z^2+c; if abs(z)>2 M(k,l)=it; break image(m) axis equal Ga na Oefening 39. Maak een animatie van een kromme in poolcoordinaten die afhangt van een parameter, vb: r = a 2 cos(2θ). Oefening 40. Maak een aantal scripts om π te benaderen. (hint: arctangens (taylorreeks), oppervlakte cirkel, Monte-Carlo methode, integratie... bedenk maar iets) Oefening 41. Schrijf een procedure die het beeld van een kromme in C maakt voor de Moebius-transformatie z 4z 6 2z 4 Bepaal hiermee de beelden van de krommen a(t) = 2 + 2e Iπt, t = 0..1 en b(t) = 4 (2 + 4I)t, t = 0..1 en c(t) = (2 4I)t, t = Maak een tekening van de krommen en van hun beelden. Oefening 42. Maak een functie die, gegeven een dataset, de statistieken ervan teruggeeft. Doe dit eventueel ook voor twee dimensionale statistieken. Oefening 43. Onderstaand script maakt de Koch kromme. Het eerste deel maakt een programma aan het tweede deel gebruikt dit om een turtlegrafiek te maken. Ga na wat elke regel doet. Leg het algoritme uit. 22

23 % Koch kromme L=[1]; S=[1,60,1,-120,1,60,1]; h=1/3; n=5; % substituties s=1; for k=1:n NL=[]; s=s*h; for l=1:length(l) if L(l)==1 NL=[NL,S]; else NL=[NL,L(l)]; L=NL; % turtle grafiek x=0;y=0; t=0; for l=1:length(l) x1=x;y1=y; if L(l)==1 x=x+s*cos(t*pi/180);y=y+s*sin(t*pi/180); line([x1,x],[y1,y], Color, black ) else t=t+l(l); axis([0,1,-.1,1]) 23

Korte handleiding Maple bij de cursus Meetkunde voor B

Korte handleiding Maple bij de cursus Meetkunde voor B Korte handleiding Maple bij de cursus Meetkunde voor B Deze handleiding sluit aan op en is gedeeltelijk gelijk aan de handleidingen die gebruikt worden bij de cursussen Wiskunde 2 en 3 voor B. Er zijn

Nadere informatie

Matlab-Introductie (les 1)

Matlab-Introductie (les 1) Matlab-Introductie (les 1) Wat is Matlab? MATLAB staat voor MATrix LABoratory. Opstarten van Matlab Dit hangt af van het onderligge systeem (Windows, Linux,...), Maar kortweg geldt bijna altijd: ga met

Nadere informatie

Aantekeningen over MATLAB

Aantekeningen over MATLAB Aantekeningen over MATLAB Hieronder volgen zeer beknopte aantekeningen over MATLAB. Wat is MATLAB? MATLAB staat voor MATrix LABoratory. Opstarten van MATLAB Met de muis en het menu Matlab opstarten. Er

Nadere informatie

Introductie in R. http://www.math.montana.edu/stat/tutorials/r-intro.pdf http://www.math.montana.edu/stat/docs/splus_notes.ps

Introductie in R. http://www.math.montana.edu/stat/tutorials/r-intro.pdf http://www.math.montana.edu/stat/docs/splus_notes.ps Introductie in R R is een programmeer taal met een groot aantal voorgeprogrammeerde statistische functies. Het is de open source versie van S-plus. Wij gebruiken R dan ook omdat het gratis is. Documentatie

Nadere informatie

ICT in de lessen wiskunde van de 3de graad: een overzicht

ICT in de lessen wiskunde van de 3de graad: een overzicht ICT in de lessen wiskunde van de 3de graad: een overzicht Dr Didier Deses KA Koekelberg - VUB wiskak@yahoo.com Inleiding Wat omvat ICT in de wiskunde? Rekenmachine Wetenschappelijk Grafisch Symbolisch

Nadere informatie

P is nu het punt waarvan de x-coördinaat gelijk is aan die van het punt X en waarvan de y-coördinaat gelijk is aan AB (inclusief het teken).

P is nu het punt waarvan de x-coördinaat gelijk is aan die van het punt X en waarvan de y-coördinaat gelijk is aan AB (inclusief het teken). Inhoud 1. Sinus-functie 1 2. Cosinus-functie 3 3. Tangens-functie 5 4. Eigenschappen 4.1. Verband tussen goniometrische verhoudingen en goniometrische functies 8 4.2. Enkele eigenschappen van de sinus-functie

Nadere informatie

( ) Hoofdstuk 4 Verloop van functies. 4.1 De grafiek van ( ) 4.1.1 Spiegelen t.o.v. de x-as, y-as en de oorsprong

( ) Hoofdstuk 4 Verloop van functies. 4.1 De grafiek van ( ) 4.1.1 Spiegelen t.o.v. de x-as, y-as en de oorsprong Hoofdstuk 4 Verloop van functies Met DERIVE is het mogelijk om tal van eigenschappen van functies experimenteel te ontdekken. In een eerste paragraaf onderzoeken we het verband tussen de grafieken van

Nadere informatie

Voorkennis wiskunde voor Biologie, Chemie, Geografie

Voorkennis wiskunde voor Biologie, Chemie, Geografie Onderstaand overzicht volgt de structuur van het boek Wiskundige basisvaardigheden met bijhorende website. Per hoofdstuk wordt de strikt noodzakelijke voorkennis opgelijst: dit is leerstof die gekend wordt

Nadere informatie

12. Uitwerkingen van de opgaven

12. Uitwerkingen van de opgaven 12. Uitwerkingen van de opgaven 12.1. Uitwerkingen opgaven van hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3,87 0,152 641, 2 Bereken met behulp van Maxima: 2,13 7,29 78 0,62 45 (%i1) 3.87*0.152*641.2/(2.13*7.29*78*0.62*45);

Nadere informatie

Korte handleiding Maple, bestemd voor gebruik bij de cursus Wiskunde

Korte handleiding Maple, bestemd voor gebruik bij de cursus Wiskunde Korte handleiding Maple, bestemd voor gebruik bij de cursus Wiskunde voor B. 1 Eenvoudige operaties en functies. 1. De bewerkingen optellen aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen worden

Nadere informatie

Analyse I. 1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen Academiejaar 2005-2006 1ste semester 31 januari 2006

Analyse I. 1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen Academiejaar 2005-2006 1ste semester 31 januari 2006 1ste semester 31 januari 2006 Analyse I 1. Onderstel dat f : [a, b] R continu is, en dat f(a)f(b) < 0. Toon aan dat f minstens 1 nulpunt heeft gelegen in het interval (a, b). 2. Gegeven is een functie

Nadere informatie

2004 Gemeenschappelijke proef Algebra - Analyse - Meetkunde - Driehoeksmeting 14 vragen - 2:30 uur Reeks 1 Notatie: tan x is de tangens van de hoek x, cot x is de cotangens van de hoek x Vraag 1 In een

Nadere informatie

Checklist Wiskunde B HAVO HML

Checklist Wiskunde B HAVO HML Checklist Wiskunde B HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Lineaire vergelijkingen en lineaire ongelijkheden oplossen. Wanneer klapt het teken om? Haakjes en breuken wegwerken. Ontbinden in factoren: x buiten

Nadere informatie

Voorkennis wiskunde voor Bio-ingenieurswetenschappen

Voorkennis wiskunde voor Bio-ingenieurswetenschappen Onderstaand overzicht volgt de structuur van het boek Wiskundige basisvaardigheden met bijhorende website. Per hoofdstuk wordt de strikt noodzakelijke voorkennis opgelijst: dit is leerstof die gekend wordt

Nadere informatie

voorkennis wiskunde voor Farmaceutische wetenschappen en Biomedische wetenschappen

voorkennis wiskunde voor Farmaceutische wetenschappen en Biomedische wetenschappen Onderstaand overzicht volgt de structuur van het boek Wiskundige basisvaardigheden met bijhorende website. Per hoofdstuk wordt de strikt noodzakelijke voorkennis opgelijst: dit is leerstof die gekend wordt

Nadere informatie

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB Deel 3 havo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

Uitgewerkte oefeningen

Uitgewerkte oefeningen Uitgewerkte oefeningen Algebra Oefening 1 Gegeven is de ongelijkheid: 4 x. Welke waarden voor x voldoen aan deze ongelijkheid? A) x B) x [ ] 4 C) x, [ ] D) x, Oplossing We werken de ongelijkheid uit: 4

Nadere informatie

VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN. 1. Inleiding

VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN. 1. Inleiding VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN IGNACE VAN DE WOESTNE. Inleiding In diverse wetenschappelijke disciplines maakt men gebruik van functies om fenomenen of processen te beschrijven. Hiervoor biedt

Nadere informatie

Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 30 juni 2014: algemene feedback

Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 30 juni 2014: algemene feedback IJkingstoets juni 4 - reeks - p. / Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op juni 4: algemene feedback In totaal namen studenten deel aan deze ijkingstoets industrieel ingenieur

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : eerste ronde

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : eerste ronde 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2005-2006: eerste ronde 1 11 3 11 = () 11 2 3 () 11 5 6 () 11 1 12 11 1 4 11 1 6 2 ls a en b twee verschillende reële getallen verschillend van 0 zijn en 1 x + 1 b = 1, dan

Nadere informatie

Families parabolen en fonteinen met de TI-Nspire

Families parabolen en fonteinen met de TI-Nspire Families parabolen en fonteinen met de TI-Nspire Dr Didier Deses Samenvatting We bestuderen 1-parameterfamilies van parabolen. De klassieke families (bijv.: y = ax 2 ) komen aan bod alsook de parabolen

Nadere informatie

Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/.

Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/. Softmaths 1 Softmaths Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/. De code kan je bekomen op de school. Goniometrie en driehoeken Oplossen van driehoeken - Start van het programma:

Nadere informatie

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Complexe getallen. Een eigen samenvatting maken is nuttig.

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Complexe getallen. Een eigen samenvatting maken is nuttig. 6 Totaalbeeld Samenvatten Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Complexe getallen. Een eigen samenvatting maken is nuttig. Begrippenlijst: 21: complex getal reëel deel

Nadere informatie

1e bachelor ingenieurswetenschappen Modeloplossing examen oefeningen analyse I, januari y = u sin(vt) dt. wordt voorgesteld door de matrix

1e bachelor ingenieurswetenschappen Modeloplossing examen oefeningen analyse I, januari y = u sin(vt) dt. wordt voorgesteld door de matrix e bachelor ingenieurswetenschappen Modeloplossing examen oefeningen analyse I, januari 9. Opgave: Bereken dt ( q) als p = (, ), q = (, ) en p u+v x = e t dt T : (u, v) (x, y) : u y = u sin(vt) dt Oplossing:

Nadere informatie

5 Eenvoudige complexe functies

5 Eenvoudige complexe functies 5 Eenvoudige complexe functies Bij complexe functies is zowel het domein als het beeld een deelverzameling van. Toch kan men in eenvoudige gevallen het domein en het beeld in één vlak weergeven. 5.1 Functies

Nadere informatie

Voorbereidende sessie toelatingsexamen

Voorbereidende sessie toelatingsexamen 1/34 Voorbereidende sessie toelatingsexamen Wiskunde 2 - Veeltermen en analytische meetkunde Dr. Koen De Naeghel 1 KU Leuven Kulak, woensdag 29 april 2015 1 Presentatie en opgeloste oefeningen zijn digitaal

Nadere informatie

Examenvragen Hogere Wiskunde I

Examenvragen Hogere Wiskunde I 1 Examenvragen Hogere Wiskunde I Vraag 1. Zij a R willekeurig. Gegeven is dat voor alle r, s Q geldt dat a r+s = a r a s. Bewijs dat voor alle x, y R geldt dat a x+y = a x a y. Vraag 2. Gegeven 2 functies

Nadere informatie

Oefening 1. Welke van de volgende functies is injectief? (E) f : N N N : (n, m) 7 2m+n. m n. Oefening 2

Oefening 1. Welke van de volgende functies is injectief? (E) f : N N N : (n, m) 7 2m+n. m n. Oefening 2 IJkingstoets 30 juni 04 - reeks - p. /5 Oefening Een functie f : A B : 7 f () van verzameling A naar verzameling B is injectief als voor alle, A geldt: als 6=, dan is f () 6= f (). Welke van de volgende

Nadere informatie

Actief gedeelte - Maken van oefeningen

Actief gedeelte - Maken van oefeningen Actief gedeelte - Maken van oefeningen Algebra Oefening 1 Gegeven is de ongelijkheid: 4 x 2. Welke waarden voor x voldoen aan deze ongelijkheid? (A) x 2 (B) x 2 [ ] 4 (C) x, 2 [ ] 2 (D) x, 2 Oefening 2

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de functie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de functie f in het punt 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D)

Nadere informatie

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft:

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft: Determinanten Invoeren van het begrip determinant Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { a x + b y = c a 2 a 2 x + b 2 y = c 2 a Dit levert op: { a a 2 x

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. ANTWOORDEN van Tentamen Gewone differentiaalvergelijkingen, TW2030 Vrijdag 30 januari 2015,

Technische Universiteit Delft. ANTWOORDEN van Tentamen Gewone differentiaalvergelijkingen, TW2030 Vrijdag 30 januari 2015, Technische Universiteit Delft Faculteit EWI ANTWOORDEN van Tentamen Gewone differentiaalvergelijkingen, TW23 Vrijdag 3 januari 25, 4.-7. Dit tentamen bestaat uit 6 opgaven. Alle antwoorden dienen beargumenteerd

Nadere informatie

Inleiding Statistiek

Inleiding Statistiek Inleiding Statistiek Practicum 1 Op dit practicum herhalen we wat Matlab. Vervolgens illustreren we het schatten van een parameter en het toetsen van een hypothese met een klein simulatie experiment. Het

Nadere informatie

1.1 Definities en benamingen 9 Oefeningen Cirkel door drie punten 13 Oefeningen 14

1.1 Definities en benamingen 9 Oefeningen Cirkel door drie punten 13 Oefeningen 14 INHOUD 1 De cirkel 9 1.1 Definities en benamingen 9 Oefeningen 11 1.2 Cirkel door drie punten 13 Oefeningen 14 1.3 Onderlinge ligging van een rechte en een cirkel 20 1.3.1 Aantal snijpunten van een rechte

Nadere informatie

Gebruik van een grafisch rekenmachine in de 3de graad ASO

Gebruik van een grafisch rekenmachine in de 3de graad ASO in de 3de Dr Didier Deses Koninklijk Atheneum Koekelberg Vrije Universiteit Brussel T 3 -Vlaanderen wiskak@yahoo.com Overzicht 1 2 ::een grafiek maken Dmv y= en zoom [zdecimal]: ::een grafiek maken Dmv

Nadere informatie

Functies van vectoren

Functies van vectoren Functies van vectoren Alexander Ly Psychological Methods University of Amsterdam 15 September 2014 Overview 1 Notatie 2 Overview 1 Notatie 2 Matrices Een matrix schrijven we vaak met een hoofdletter A.

Nadere informatie

dx; (ii) * Bewijs dat voor elke f, continu ondersteld in [0, a]: dx te berekenen.(oef cursus) Gegeven is de bepaalde integraal I n = π

dx; (ii) * Bewijs dat voor elke f, continu ondersteld in [0, a]: dx te berekenen.(oef cursus) Gegeven is de bepaalde integraal I n = π Analyse. (i) Bereken A = π sin d; +cos 2 (ii) * Bewijs dat voor elke f, continu ondersteld in [, a]: a f()d = a f(a )d (iii) Gebruik (i) en (ii) om de integraal J = π sin d te berekenen.(oef +cos 2 cursus)

Nadere informatie

Complexe eigenwaarden

Complexe eigenwaarden Complexe eigenwaarden Tot nu toe hebben we alleen reële getallen toegelaten als eigenwaarden van een matrix Het is echter vrij eenvoudig om de definitie uit te breiden tot de complexe getallen Een consequentie

Nadere informatie

Gaap, ja, nog een keer. In één variabele hebben we deze formule nu al een paar keer gezien:

Gaap, ja, nog een keer. In één variabele hebben we deze formule nu al een paar keer gezien: Van de opgaven met een letter en dus zonder nummer staat het antwoord achterin. De vragen met een nummer behoren tot het huiswerk. Spieken achterin helpt je niets in het beter snappen... 1 Stelling van

Nadere informatie

In dit hoofdstuk komen korte onderwerpen aan bod die we uitwerken met DERIVE. Zo leer je heel wat functies van DERIVE kennen.

In dit hoofdstuk komen korte onderwerpen aan bod die we uitwerken met DERIVE. Zo leer je heel wat functies van DERIVE kennen. Hoofdstuk Een DERIVE-tour In dit hoofdstuk komen korte onderwerpen aan bod die we uitwerken met DERIVE. Zo leer je heel wat functies van DERIVE kennen..1 Exact en benaderend rekenen Met de standaardinstelling

Nadere informatie

Parameterkrommen met Cabri Geometry

Parameterkrommen met Cabri Geometry Parameterkrommen met Cabri Geometry 1. Inleiding Indien twee functies f en g gegeven zijn die afhangen van eenzelfde variabele (noem deze t), dan kunnen de functiewaarden daarvan gebruikt worden als x-

Nadere informatie

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag Basisvaardigheden algebra Willem van Ravenstein 2012 Den Haag 1. Variabelen Rekenenis het werken met getallen. Er zijn vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Verder ken

Nadere informatie

Machtsfuncties, Exponentiële, en Logaritmische Krommen

Machtsfuncties, Exponentiële, en Logaritmische Krommen (HOOFDSTUK 1, uit College Mathematics, door Frank Ayres, Jr. and Philip A. Schmidt, Schaum s Series, McGraw-Hill, New York; dit is de voorbereiding voor een uit te geven Nederlandse vertaling; het deel

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be Gebaseerd op nota s tijdens het examen, daarom worden niet altijd antwoordmogelijkheden vermeld.

toelatingsexamen-geneeskunde.be Gebaseerd op nota s tijdens het examen, daarom worden niet altijd antwoordmogelijkheden vermeld. Wiskunde juli 2009 Laatste aanpassing: 29 juli 2009. Gebaseerd op nota s tijdens het examen, daarom worden niet altijd antwoordmogelijkheden vermeld. Vraag 1 Wat is de top van deze parabool 2 2. Vraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4

Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4 Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4 1. Lineair verband. 1a. na 1 min 36 cm, na min. 3 cm, daling 4 cm per minuut. b. h = 40 4t h in cm en t per minuut b. k: rc = -3 m: rc = 0.5 p: rc

Nadere informatie

Inleiding goniometrie

Inleiding goniometrie Inleiding goniometrie We bekijken de volgende twee hellingen: 1 2 Duidelijk is dat de tweede helling steiler is dan de eerste helling. Ook zien we dat hellingshoek 2 groter is dan hellingshoek 1. Er bestaat

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Lesbrief GeoGebra. 1. Even kennismaken met GeoGebra (GG)

Lesbrief GeoGebra. 1. Even kennismaken met GeoGebra (GG) Lesbrief GeoGebra Inhoud: 1. Even kennismaken met GeoGebra 2. Meetkunde: 2.1 Punten, lijnen, figuren maken 2.2 Loodlijn, deellijn, middelloodlijn maken 2.3 Probleem M1: De rechte van Euler 2.4 Probleem

Nadere informatie

Matlab introductie. Kees Vuik

Matlab introductie. Kees Vuik Matlab introductie Kees Vuik 2014 Delft University of Technology Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Delft Institute of Applied Mathematics Copyright 2014 by Delft Institute

Nadere informatie

Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet weten en kunnen. HAVO 4 wiskunde B...

Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet weten en kunnen. HAVO 4 wiskunde B... Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet weten en kunnen. HAVO 4 wiskunde B 0. voorkennis In klas 3 heb je hoofdstuk 10 over algebraische vaardigheden gedaan. Hieronder zie je daarvan een

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Meetkunde

Hoofdstuk 4: Meetkunde Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen Assenstelsel Lineair

Nadere informatie

Werken met de CAS. in de tweede graad. R. Van Nieuwenhuyze. Oud-hoofdlector wiskunde aan Odisee, Brussel. Auteur Van Basis tot Limiet.

Werken met de CAS. in de tweede graad. R. Van Nieuwenhuyze. Oud-hoofdlector wiskunde aan Odisee, Brussel. Auteur Van Basis tot Limiet. Werken met de CAS in de tweede graad R. Van Nieuwenhuyze Oud-hoofdlector wiskunde aan Odisee, Brussel Auteur Van Basis tot Limiet. roger.van.nieuwenhuyze@gmail.com pag. 1 Van Nieuwenhuyze Roger CAS in

Nadere informatie

De studie van vlakke krommen gegeven in parametervorm. Lieve Lemmens en Andy Snoecx

De studie van vlakke krommen gegeven in parametervorm. Lieve Lemmens en Andy Snoecx De studie van vlakke krommen gegeven in parametervorm Doelstellingen Lieve Lemmens en An Snoecx Deze tekst stelt een voorbeeld van de analyse van een kromme met de Texas TI-NSpire (en/of computersoftware)

Nadere informatie

8. Differentiaal- en integraalrekening

8. Differentiaal- en integraalrekening Computeralgebra met Maxima 8. Differentiaal- en integraalrekening 8.1. Sommeren Voor de berekening van sommen kent Maxima de opdracht: sum (expr, index, laag, hoog) Hierbij is expr een Maxima-expressie,

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste ronde. 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1998-1999: Eerste ronde De eerste ronde bestaat uit 30 meerkeuzevragen Het quoteringssysteem werkt als volgt: per goed antwoord krijgt de deelnemer 5 punten, een blanco antwoord

Nadere informatie

PC les 1: MATLAB gebruiken

PC les 1: MATLAB gebruiken PC les 1: MATLAB gebruiken In deze les frissen we het gebruik van MATLAB op. We herhalen enkele commando s, en de basisbegrippen om numerieke algorithmen via MATLAB te schrijven. We doen dit aan de hand

Nadere informatie

Analyse I. 2. Formuleer en bewijs de formule van Taylor voor een functie f : R R. Stel de formules op voor de resttermen van Lagrange en Liouville.

Analyse I. 2. Formuleer en bewijs de formule van Taylor voor een functie f : R R. Stel de formules op voor de resttermen van Lagrange en Liouville. Academiejaar 006-007 1ste semester februari 007 Analyse I 1. Toon aan dat elke begrensde rij een convergente deelrij heeft. Geef de definitie van een Cauchy rij, en toon aan dat elke Cauchy rij begrensd

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 008 Algebraïsch rekenen (versie 7 juni 008) Inleiding In deze module worden een aantal basisrekentechnieken herhaald. De nadruk ligt vooral op het symbolisch rekenen.

Nadere informatie

maplev 2010/7/12 14:02 page 135 #137 Plaatjes in drie dimensies

maplev 2010/7/12 14:02 page 135 #137 Plaatjes in drie dimensies maplev /7/ 4: page 35 #37 Module Plaatjes in drie dimensies Onderwerp Voorkennis Expressies Bibliotheken Zie ook Driedimensionale plots. Module 9. plot3d, spacecurve, contourplot, gradplot, cylinderplot

Nadere informatie

Inhoud. Aan de student. Studiewijzer. Aan de docent. Over de auteurs. Hoofdstuk 0 Basiswiskunde 1

Inhoud. Aan de student. Studiewijzer. Aan de docent. Over de auteurs. Hoofdstuk 0 Basiswiskunde 1 Inhoud Aan de student V Studiewijzer Aan de docent VII IX Over de auteurs XI Hoofdstuk 0 Basiswiskunde 1 Leereenheid 0.1 Elementaire algebra 3 0.1.1 Verzameling van getallen en het symbool 4 0.1.2 Merkwaardige

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1996 1997: Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1996 1997: Eerste Ronde. 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1996 1997: Eerste Ronde De eerste ronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen Het quoteringssysteem werkt als volgt : een deelnemer start met 0 punten Per goed antwoord krijgt hij

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 011 Module 1 Algebraïsch rekenen (versie augustus 011) Inhoudsopgave 1 Rekenen met haakjes 1.1 Uitwerken van haakjes en ontbinden in factoren............. 1. De

Nadere informatie

IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 2014: algemene feedback

IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 2014: algemene feedback IJkingstoets burgerlijk ingenieur 5 september 204 - reeks 4 - p. IJkingstoets burgerlijk ingenieur september 204: algemene feedback In totaal namen 286 studenten deel aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur

Nadere informatie

Derive in ons wiskundeonderwijs Christine Decraemer

Derive in ons wiskundeonderwijs Christine Decraemer Dag van de Wiskunde 003 de en 3 de graad Module 6: Eerste sessie Derive in ons wiskundeonderwijs Christine Decraemer Je kunt Derive het best vergelijken met een uitgebreid rekentoestel. Niet enkel numerieke,

Nadere informatie

5. Vergelijkingen. 5.1. Vergelijkingen met één variabele. 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking

5. Vergelijkingen. 5.1. Vergelijkingen met één variabele. 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking 5. Vergelijkingen 5.1. Vergelijkingen met één variabele 5.1.1. Oplossen van een lineaire vergelijking Probleem : We willen x oplossen uit de lineaire vergelijking p x+q=r met p. Maxima biedt daartoe in

Nadere informatie

Oefeningen Numerieke Wiskunde

Oefeningen Numerieke Wiskunde Oefeningen Numerieke Wiskunde Oefenzitting 2: Foutenanalyse, Conditie en Stabiliteit Vereiste voorkennis Foutenanalyse van de som De begrippen conditie en stabiliteit 1 Oefeningen 1.1 Foutenanalyse van

Nadere informatie

TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER

TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER TRILLINGEN EN GOLVEN HANDOUT FOURIER Cursusjaar 2009 / 2010 2 Inhoudsopgave 1 FOURIERANALYSE 5 1.1 INLEIDING............................... 5 1.2 FOURIERREEKSEN.......................... 5 1.3 CONSEQUENTIES

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Tussentijdse Toets Wiskunde 2 1ste bachelor Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie en Informatica april 2011

Tussentijdse Toets Wiskunde 2 1ste bachelor Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie en Informatica april 2011 Tussentijdse Toets Wiskunde ste bachelor Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie en Informatica april Deze toets is bedoeld om u vertrouwd te maken met de wijze van ondervraging op het

Nadere informatie

Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 15 september 2014: algemene feedback

Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 15 september 2014: algemene feedback IJkingstoets 5 september 04 - reeks - p. /0 Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 5 september 04: algemene feedback In totaal namen 5 studenten deel aan deze ijkingstoets industrieel

Nadere informatie

WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS. deel 1 LOTHAR PAPULA. 2e druk > ACADEMIC SERVICE

WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS. deel 1 LOTHAR PAPULA. 2e druk > ACADEMIC SERVICE WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS deel 1 LOTHAR PAPULA 2e druk > ACADEMIC SERVICE inhoud 1 Algemene grondbegrippen 1 1.1 Enkele basisbegrippen in de verzamelingenleer 1 1.1.1 Definitieenbeschrijvingvaneenverzameling

Nadere informatie

IJkingstoets burgerlijk ingenieur juni 2014: algemene feedback

IJkingstoets burgerlijk ingenieur juni 2014: algemene feedback IJkingstoets burgerlijk ingenieur 30 juni 2014 - reeks 1 - p. 1 IJkingstoets burgerlijk ingenieur juni 2014: algemene feedback In totaal namen 716 studenten deel aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur

Nadere informatie

Calculus I, 19/10/2015

Calculus I, 19/10/2015 Calculus I, 9/0/05. a Toon aan dat de rationale functie f = 3 + 3 + voor alle 0 bekomen wordt via volgende procedure: Start met een gelijkbenige rechthoekige driehoek OAB, met B het punt, 0 op de -as,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Matrices en stelsels. 3.1 Matrices. [[1,7]],[[12,8] ] of [ 1, 7; 12,8 ] bepaalt de matrix

Hoofdstuk 3. Matrices en stelsels. 3.1 Matrices. [[1,7]],[[12,8] ] of [ 1, 7; 12,8 ] bepaalt de matrix Hoofdstuk 3 Matrices en stelsels 3.1 Matrices Een matrix is in DERIVE gedefinieerd als een vector van vectoren. De rijen van de matrix zijn de elementen van de vector. Op de volgende manier kan je een

Nadere informatie

d. Met de dy/dx knop vind je dat op tijdstip t =2π 6,28 het water daalt met snelheid van 0,55 m/uur. Dat is hetzelfde als 0,917 cm per minuut.

d. Met de dy/dx knop vind je dat op tijdstip t =2π 6,28 het water daalt met snelheid van 0,55 m/uur. Dat is hetzelfde als 0,917 cm per minuut. Hoofdstuk A: Goniometrische functies. I-. a. De grafiek staat hiernaast. De periode is ongeveer,6 uur. b. De grafiek snijden met y = levert bijvoorbeeld x,00 en x,8. Het verschil is ongeveer,7 uur en dat

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde B Datum: 3 januari Tijd: 9. -. uur Aantal opgaven: 5 Zet uw naam op alle in te leveren blaadjes. Laat bij elke opgave door middel van een berekening

Nadere informatie

Korte handleiding Maple, bestemd voor gebruik bij de cursus Wiskunde

Korte handleiding Maple, bestemd voor gebruik bij de cursus Wiskunde Korte handleiding Maple, bestemd voor gebruik bij de cursus Wiskunde 3 voor B. Functies van twee variabelen.. Een functie fx, y) van twee variabelen kan analoog aan een functie van één variabele in Maple

Nadere informatie

Wetenschappelijk Rekenen

Wetenschappelijk Rekenen Wetenschappelijk Rekenen Examen - Bacheloropleiding informatica Oefeningen 3 september 204. Beschouw de matrix A = 8 6 3 5 7 4 9 2 Deze matrix heeft 5 als dominante eigenwaarde. We proberen deze eigenwaarde

Nadere informatie

Het oplossen van vergelijkingen Voor het benaderen van oplossingen van vergelijkingen van de vorm F(x)=0 bespreken we een aantal methoden:

Het oplossen van vergelijkingen Voor het benaderen van oplossingen van vergelijkingen van de vorm F(x)=0 bespreken we een aantal methoden: Hoofdstuk 4 Programmeren met de GR Toevoegen: een inleiding op het programmeren met de GR Hoofdstuk 5 - Numerieke methoden Numerieke wiskunde is een deelgebied van de wiskunde waarin algoritmes voor problemen

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde. Vlaamse Wiskunde Olympiade 995 996 : Eerste Ronde De eerste ronde bestaat uit 30 meerkeuzevragen, opgemaakt door de jury van VWO Het quoteringssysteem werkt als volgt : een deelnemer start met 30 punten

Nadere informatie

Graphics. Small Basic graphics 1/6

Graphics. Small Basic graphics 1/6 Small Basic graphics 1/6 Graphics Naast het werken met tekst kan je in Small Basic ook werken met grafische elementen: lijnen, vormen en kleuren. Hierbij gebruik je het grafische venster met de witte achtergrond.

Nadere informatie

Integratie voor meerdere variabelen

Integratie voor meerdere variabelen Wiskunde 2 voor kunstmatige intelligentie, 27/28 Les 4 Integratie voor meerdere variabelen In deze les bekijken we het omgekeerde van de afgeleide, de integratie, en gaan na hoe we een integraal voor functies

Nadere informatie

Math D2 Gauss (Wiskunde leerlijn TOM) Deelnemende Modules: /FMHT/ / A. Oefententamen #2 Uitwerking

Math D2 Gauss (Wiskunde leerlijn TOM) Deelnemende Modules: /FMHT/ / A. Oefententamen #2 Uitwerking Math D Gauss Wiskunde leerlijn TOM Deelnemende Modules: 14-144/FMHT/14161/14144-1A Oefententamen # Uitwerking Vraagstuk 1. tel de doorsnijding van de oppervlakken x + y + z 4 en z 1. Van bovenaf bekijkt

Nadere informatie

Mijmeringen over met de TI-84+

Mijmeringen over met de TI-84+ Mijmeringen over met de TI-84+ Dr Didier Deses Samenvatting Het begrip oneindig komt in de lessen van het ASO regelmatig voor. Het duikt op in verschillende contexten: rijen, limieten, asymptoten, integralen,

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde B, (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Woensdag 3 juni 3.30 6.30 uur 0 04 Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen; het examen bestaat uit 9 vragen.

Nadere informatie

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen In welke volgorde moet ik uitwerken? */@ Welke (reken)regels moet ik hier gebruiken? */@ Welke algemene vorm hoort erbij? ** Hoe ziet de bijbehorende grafiek

Nadere informatie

Groepen, ringen en velden

Groepen, ringen en velden Groepen, ringen en velden Groep Een groep G is een verzameling van elementen en een binaire operator met volgende eigenschappen: 1. closure (gesloten): als a en b tot G behoren, doet a b dat ook. 2. associativiteit:

Nadere informatie

2.1 Lineaire formules [1]

2.1 Lineaire formules [1] 2.1 Lineaire formules [1] De lijn heeft een helling (richtingscoëfficiënt) van 1; De lijn gaat in het punt (0,2) door de y-as; In het plaatje is de lijn y = x + 2 getekend. Omdat de grafiek een rechte

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Les 2 Lineaire afbeeldingen Als een robot bij de robocup (het voetbaltoernooi voor robots een doelpunt wil maken moet hij eerst in de goede positie komen, d.w.z. geschikt achter de bal staan. Hiervoor

Nadere informatie

3.1 Kwadratische functies[1]

3.1 Kwadratische functies[1] 3.1 Kwadratische functies[1] Voorbeeld 1: y = x 2-6 Invullen van x = 2 geeft y = 2 2-6 = -2 In dit voorbeeld is: 2 het origineel; -2 het beeld (of de functiewaarde) y = x 2-6 de formule. Een functie voegt

Nadere informatie

6. Lineaire operatoren

6. Lineaire operatoren 6. Lineaire operatoren Dit hoofdstukje is een generalisatie van hoofdstuk 2. De meeste dingen die we in hoofdstuk 2 met de R n deden, gaan we nu uitbreiden tot andere lineaire ruimten Definitie. Een lineaire

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding

Nadere informatie

1 Eigenwaarden en eigenvectoren

1 Eigenwaarden en eigenvectoren Eigenwaarden en eigenvectoren Invoeren van de begrippen eigenwaarde en eigenvector DEFINITIE Een complex (of reëel getal λ heet een eigenwaarde van de n n matrix A als er een vector x is met Ax = λx Dan

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: functieverloop 22 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Illustratie 2

Hoofdstuk 1. Illustratie 2 Hoofdstuk 1 Numerical Methods College 2 A. Floating-point representatie (Hoofdstuk 1) B. Matlab A.A.N. Ridder Twee belangrijke onderwerpen die moeten leiden tot een beter begrip van de numerieke problematiek:

Nadere informatie

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Uitwerkingen Mei 01 Eindexamen VWO Wiskunde B A B C Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Onafhankelijkheid van a Opgave 1. We moeten aantonen dat F a een primitieve is van de

Nadere informatie

Dag van de wiskunde 22 november 2014

Dag van de wiskunde 22 november 2014 WISKUNDIGE UITDAGINGEN MET DE TI-84 L U C G H E Y S E N S VRAGEN/OPMERKINGEN/ peter.vandewiele@telenet.be TOEPASSING 1: BODY MASS INDEX Opstarten programma en naamgeven! Peter Vandewiele 1 TOEPASSING 1:

Nadere informatie

Algebra leren met deti-89

Algebra leren met deti-89 Algebra leren met deti-89 Werkgroep T 3 -symposium Leuven 24-25 augustus 2001 Doel Reflecteren op het leren van algebra in een computeralgebra-omgeving, en in het bijzonder op het omgaan met variabelen

Nadere informatie

FORMULARIUM. www.basiswiskunde.be. Inhoudsopgave. 1 Algebra 2. 2 Lineaire algebra 4. 3 Vlakke meetkunde 5. 4 Goniometrie 7. 5 Ruimtemeetkunde 10

FORMULARIUM. www.basiswiskunde.be. Inhoudsopgave. 1 Algebra 2. 2 Lineaire algebra 4. 3 Vlakke meetkunde 5. 4 Goniometrie 7. 5 Ruimtemeetkunde 10 FORMULARIUM wwwbasiswiskundebe Inhoudsopgave Algebra 2 2 Lineaire algebra 4 3 Vlakke meetkunde 5 4 Goniometrie 7 5 Ruimtemeetkunde 0 6 Reële functies 2 7 Analyse 3 8 Logica en verzamelingen 6 9 Kansrekening

Nadere informatie

Poolcoördinaten (kort)

Poolcoördinaten (kort) Poolcoördinaten (kort) WISNET-HBO update juli 2013 Carthesiaanse coördinaten In het algemeen gebruiken we voor de plaatsbepaling in het platte vlak de gewone (Carthesiaanse) coördinaten voor, in een rechthoekig

Nadere informatie