Hoofdstuk 4: Meetkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4: Meetkunde"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde VMBO 2011/2012

2 Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen Assenstelsel Lineair verband Begrippen Maten Grafieken Kwadratisch verband Figuren Verhoudingstabel Snijpunten Exponentieel verband Toepassingen Procenten Formules Wortelverband Breuken Machtsverband Aannames Periodiek verband 2

3 Begrippen Begrippen Punten en lijnen Hoeken en koershoeken Begrippen Zijde Snijpunt Evenwijdig Loodrecht Diagonalen Snijpunt Diagonaal Zijde Loodrecht Evenwijdig 3

4 Punten en lijnen Hoe teken ik een evenwijdige lijn? Teken een lijn. Leg een evenwijdige lijn van je geodriehoek op de getekende lijn en teken een nieuwe lijn. Nu heb je twee evenwijdige lijnen. Hoe teken ik een lijn loodrecht op de ander? Teken een lijn. Leg de nullijn van je geodriehoek op de getekende lijn. Nullijn Teken een lijn langs je geodriehoek. Evenwijdige lijn 4

5 Punten en lijnen Wat is de afstand van een punt tot een lijn? De afstand van een punt tot een lijn is de kortst mogelijke lengte ertussen. Deze afstand kun je vinden door een loodrechte lijn te tekenen door het punt en de lijn. Wat is een deellijn? Een deellijn verdeelt een hoek in twee even grote hoeken. Wat is een hoogtelijn? Een hoogtelijn is een lijn die vanuit het hoekpunt loodrecht op de overstaande zijde staat. Deellijn Hoogtelijn 5

6 Punten en lijnen Wat is een grensvlak? Een grensvlak is een vlak van het ruimtefiguur. Grensvlak Wat is een grensvlakdiagonaal? Grensvlakdiagonaal Een diagonaal in een grensvlak is een grensvlakdiagonaal. Wat zijn iso-hoogtelijnen? Met iso-hoogtelijnen is het verschil tussen hoog en laag op een kaart zichtbaar. Een iso-hoogtelijn verbindt alle punten op dezelfde hoogte met elkaar. Een voorbeeld is een weerkaart met de luchtdruk. 6

7 Hoeken en koershoeken Begrippen Wat is een hoek? Punten en lijnen Hoeken en koershoeken Elke hoek heeft twee benen, die samenkomen in een hoekpunt. Je kan de benen langer maken, de hoek verandert niet. Je kan in plaats van hoek A ook zeggen: A A Been Verschillende hoeken Rechte hoek: precies 90 Stompe hoek: groter dan 90 Scherpe hoek: kleiner dan 90 Wat is een gestrekte en volle hoek? Gestrekte hoek: precies 180 Volle hoek: precies

8 Hoeken en koershoeken Hoe construeer je een driehoek? Als er drie zijden gegeven zijn: zijde AB = 9 cm, AC = 6 cm en BC = 6 cm. Teken de langste zijde (AB) en maak de passeropening 6 cm. Trek een cirkelboogje op 6 cm vanaf punt A. Trek een cirkelboogje op 6 cm vanaf punt B. Maak de driehoek ABC af. Als er een zijde en twee hoeken gegeven zijn: zijde AB = 4 cm, A = 40 en B = 80 Teken de gegeven zijde AB. Teken B. Teken A. Teken driehoek ABC A B 8

9 Hoeken en koershoeken Wat is een koers en wat is een koershoek? Koersen kun je aangeven met windrichtingen zoals Noord, Zuid, Noordwest. N Om een koers nauwkeurig aan te geven gebruik je een koershoek in graden. Een koershoek meet je altijd vanaf het noorden. Hiernaast is een koershoek van 38 getekend. 38 Hoe kan je een plaats op de kaart vinden met twee koershoeken? Teken vanuit de twee plaatsen de koers met je kompasroos. De plaats die je zoekt is het snijpunt van beide lijnen. Voorbeeld Vanuit A is de koershoek 110 en vanuit B is de koershoek

10 Hoe meet je een hoek? Leg het midden van de kompasroos precies op het hoekpunt. Leg de 0 van je kompasroos op één van de benen van de hoek. Doe dit zo dat je het andere been kunt meten in de richting van de wijzers van de klok. Lees bij het andere been af hoe groot de hoek is. Hoe meet je een koershoek? Trek een lijn tussen twee plaatsen. Leg het middelpunt van je kompasroos op de plaats van vertrek met het Noorden naar boven. Lees af hoe groot de hoek is. Voorbeeld Hoeken en koershoeken N 10

11 Hoeken en koershoeken Bijzondere hoeken Overstaande hoeken: als twee lijnen elkaar snijden zijn de overstaande hoeken gelijk. Z-hoeken + + o x x o F-hoeken * * De gelijke tekens in de figuren betekenen dat de hoeken precies even groot zijn. Let op: de lijnen moeten wel evenwijdig zijn! 11

12 Kijkhoek Wat is een kijklijn? Een kijklijn is een lijn waarlangs iemand kijkt, dit is altijd een rechte lijn. Wat is een kijkhoek? Een kijkhoek is de hoek waarnaar je kan kijken. Je kan je kijkhoek vergroten door je plaats te veranderen. Voorbeeld De kijklijnen voor plek 1 en plek 2 zijn weergegeven. Door van plek 1 naar plek 2 te gaan heb je een grotere kijkhoek en zie je meer

13 Driehoek Figuren Driehoek Cirkel Ruimtefiguren Hoeken in een driehoek en vierhoek In elk driehoek zijn de drie hoeken samen precies 180. In elk vierhoek zijn de vier hoeken samen precies 360. Als je in een driehoek twee hoeken weet kan je de derde uitrekenen. Als je in een vierhoek drie hoeken weet kan je de vierde uitrekenen. C? A B C= =

14 Driehoek Driehoeken Er zijn verschillende driehoeken te onderscheiden: Gelijkzijdige driehoek, alle zijden zijn even lang en alle hoeken zijn even groot. Gelijkbenige driehoek, heeft twee even lange zijden en hoeken. Rechthoekige driehoek, heeft één hoek van 90 graden. Gelijkzijdig Gelijkbenig Rechthoekig Bijzondere vierhoeken Vlieger, is een vierhoek waarvan één diagonaal symmetrieas is. Ruit, is een vlieger waarvan beide diagonalen symmetrieassen zijn. Parallellogram, is een vierhoek waarvan de diagonalen elkaar middendoor delen. Vlieger Ruit Parallellogram 14

15 Driehoek Overstaande en aanliggende rechthoekszijde. De overstaande rechthoekszijde van P staat tegenover P. De aanliggende rechthoekszijde van P ligt vast aan P. P Wat is de sinus, cosinus en tangens? Bij berekeningen in een rechthoekige driehoek kun je gebruik Maken van de verhoudingen sinus, cosinus of tangens. Aanliggende rechthoekszijde van P. Overstaande rechthoekszijde van P. sin A = cos A = overstaande _ rechthoekszijde schuine _ zijde aanliggende _ rechthoekszijde schuine _ zijde overstaande _ rechthoekszijde tan A = aanliggende _ rechthoekszijde o s s a c s o t a P l avan P ovan P 15

16 Driehoek Hoe bereken je een hoek in een rechthoekige driehoek? Kijk wat de overstaande, aanliggende en lange zijde zijn. Kies uit de ezelsbruggetjes de juiste verhouding. Vul de verhouding in en bereken de hoek. Voorbeeld Er is gegeven: overstaande rechthoekszijde van P en de langste zijde. Dus gebruik het ezelsbruggetje sol. Sin P = Sin P = QR PR 3 7 P = 25 P 7 R 3 Q 16

17 Driehoek Hoe bereken je een zijde in een rechthoekige driehoek? Kijk wat de overstaande, aanliggende en lange zijde zijn. Kies uit de ezelsbruggetjes de juiste verhouding. Vul de verhouding in en bereken de zijde. Voorbeeld C Bereken zijde AB. Zijde AB is de aanliggende zijde, zijde AC is de overstaande zijde en zijde BC is de lange zijde. 10 A? 31 B Omdat de overstaande zijde bekent is en we de aanliggende zijde willen weten is het handig om de tangens te gebruiken. ( toa ) tan B = AC AB 10 AB 10 tan 31 tan 31 = AB = = 16,6 17

18 Driehoek Een andere manier om te rekenen met driehoek is de stelling van Pythagoras. Wat is de stelling van Pythagoras De stelling van Pythagoras kan je gebruiken voor berekeningen in een rechthoekig driehoek. Let op: Er moet dus een hoek van 90 zijn! Rechthoekszijde De stelling van Pythagoras: rechthoekszijde 2 x rechthoekszijde 2 = schuine zijde 2 Rechthoekszijde Hoe bereken je een zijde? Maak een schema. Bereken de kwadraten. Bereken de lengte van de zijde. Voorbeeld zijde kwadraat KM = 5 25 KL = LM =? 169 M 5 cm K? 12 cm L LM = 169 = 13cm 18

19 Cirkel Figuren Driehoek Cirkel Ruimtefiguren Wat is een cirkel? Het middenpunt wordt aangegeven met de M. Een lijn door het middenpunt is de middellijn. De middellijn verdeelt de cirkel in twee gelijke stukken. De middellijn noem je ook wel de diameter. straal De straal is hetzelfde als een halve diameter. De omtrekis gelijk aan π diameter M diameter 19

20 Ruimtefiguur Figuren Driehoek Cirkel Ruimtefiguren Wat zijn ruimtefiguren? Kubus Balk Prisma Piramide Bol Cilinder Kegel 20

21 Einde presentatie 4A Voorbeeldopgave blok4a 21

22 Wat moet je ermee kunnen? De volgende toepassingen worden besproken: - Omtrek - Oppervlakte - Inhoud - Uitslag - Aanzichten - Doorsneden - Coordinaten - Vergroting - Gelijkvormig - Symmetrie Dit zijn toepassingen van de in de vorige presentatie genoemde theorie. 22

23 Omtrek Hoe bereken je een omtrek? Omtrek heeft te maken met de lengte om iets heen. Zorg dat je de lengte van alle zijden van de figuur weet. Tel al die lengten bij elkaar op, het antwoord is de omtrek van de figuur. Voorbeeld 1 3 m De bovenste zijde is 5 3 = 2m 2 m De onbekende verticale zijde is 2 1,5m = 0,5m De omtrek is dan: , ,5 + 5 = 14 meter 5 m 1,5 m Hoe bereken je de omtrek van een cirkel? De omtrek van de cirkel bereken je met deze formule: Omtrek cirkel = diameter x π Het getal spreek je uit als pi en is ongeveer 3,14. π Voorbeeld 2 Bereken de omtrek van de cirkel: Diameter x = omtrek π π 18 x = 56,5 cm 18 cm 23

24 Oppervlakte Hoe bereken je de oppervlakte van een driehoek? Als de basis en hoogte bekend zijn, dan bereken je de oppervlakte van een driehoek met: 1 Oppervlakte driehoek = basis x hoogte x 2 Hoogte Voorbeeld Bereken de oppervlakte van driehoek ABC. C AB is de basis, AB = 7 cm CD is de hoogte, CD = 4 cm Basis A 4 cm 2 cm 5 cm B De oppervlakte is: 7 x 4 x 1:2 = 14 cm 2 Hoe bereken je de oppervlakte van een parallellogram? Basis en hoogte zijn wederom belangrijk, de hoogte staat wederom loodrecht op de basis. De formule voor de oppervlakte is: Oppervlakte parallellogram = basis x hoogte Hoogte Basis 24

25 Oppervlakte Hoe bereken je de oppervlakte van een balk? Bovenvlak Bereken de oppervlakte van het bovenvlak, het voorvlak en het zijvlak. Vermenigvuldig deze oppervlakten met 2. De totale oppervlakte vind je door deze uitkomsten op te tellen Hoe bereken je de oppervlakte van een cirkel? De oppervlakte van een cirkel kun je berekenen met de formule: Voorvlak Zijvlak Oppervlakte cirkel = straal straal π Hoe bereken je de oppervlakte van een cilinder? Schets de uitslag van de cilinder. Bereken de lengte van de rechthoek door de omtrek van de cirkel te berekenen. Bereken de oppervlakte van de rechthoek. Bereken de oppervlakte van de cirkel. Bereken de oppervlakte van de cilinder door alles bij elkaar op te tellen. 25

26 Oppvervlakte Samengestelde figuren Figuren kunnen ook bestaan uit meerdere vormen. Je kan de oppervlakte dan uitrekenen door de figuren op te splitsen in figuren die je kent: Oppervlakte rechthoek = lengte x breedte Oppervlakte driehoek = basis x hoogte x Oppervlakte parallellogram = basis x hoogte Oppervlakte cirkel = straal x straal x π 1 2 Voorbeeld huisje Verdeel figuur in bekende figuren Bereken de bekende figuren Kijk welke vlakken je dubbel hebt 26

27 Inhoud Hoe kun je de inhoud van een balk, cilinder of prisma berekenen? Bereken de oppervlakte van de bodem. Bereken de inhoud door het grondoppervlak te vermenigvuldigen met de hoogte. Schrijf de juiste inhoudsmaat achter je antwoord. (cm 3, dm 3, m 3 etc.) Hoe reken je om naar liters? Reken de gegeven lengtematen om in dm. Bereken de inhoud in dm 3. Schrijf je antwoord op in liter. Gebruik: 1 dm 3 = 1 liter Inhoud kegel en piramide Dit bereken je met de formule: 1 3 Inhoud = x oppervlakte bodem x hoogte Voorbeeld 1 Bereken de inhoud van de balk in liter. 3,5 m 0,8 m 160 cm 3,5 m = 35 dm 160 cm = 16 dm 0,8 m = 8 dm Oppervlakte bodem is 35 x 16 = 560 dm 2 De inhoud is 560 x 8 = 4480 dm 3 De inhoud is 4480 liter. 27

28 Uitslag en doorsnede Wat is een uitslag? Een uitslag is een bouwplaat, als je deze dichtvouwt moet je het ruimtefiguur krijgen. Met een uitslag van een ruimtefiguur kun je goed zien welke vorm de vlakken hebben. Wat is een doorsnede? Als je een voorwerp recht doorsnijdt, noem je het platte snijvlak een doorsnede. Als je een voorwerp meerdere keren evenwijdig doorsnijdt krijg je twee doorsneden die evenwijdig aan elkaar zijn: evenwijdige doorsneden. Je tekent de doorsnede altijd in zijn echte vorm, de vorm die je ziet als je er recht voor staat. 28

29 Aanzichten Aanzichten Vooraanzicht: dan kun je zien hoe een ruimtefiguur er van voren uitziet. Bovenaanzicht: dan kun je kijken hoe een ruimtefiguur er van boven uitziet. Zijaanzicht: dan kun je zien hoe een ruimtefiguur er van de zijkant uitziet. Bovenaanzicht Cilinder Vooraanzicht (en in dit specifieke geval ook zijaanzicht) 29

30 Plaats in de ruimte Hoe kun je een plaats in de ruimte aangeven? Twee coördinaten: een plaats op een plat vlak kun je aangeven met (afstand, richting). Drie coördinaten: een plaats in de ruimte kun je aangeven met (afstand, richting, hoogte). Hoe kun je een punt met drie coördinaten in de ruimte aangeven? Begin in het punt O. De eerste coördinaat geeft aan hoeveel plaatsen je naar voren moet. De tweede coördinaat geeft aan hoeveel plaatsen je naar rechts moet. De derde coördinaat geeft aan hoeveel plaatsen je naar boven moet. 30

31 Vergroten en gelijkvormigheid Wat is een vergroting? Als je een figuur vergroot, dan moeten alle lengten met hetzelfde getal vermenigvuldigd worden. Let op: de vorm moet gelijk blijven! De hoeken blijven ook gelijk. Wat is een factor? Het getal waar je steeds mee vermenigvuldigt heet de factor. Dit getal geeft aan hoeveel keer zo groot de afmetingen van een figuur worden. Is het getal groter dan 1? Dan wordt het figuur groter. Is het getal kleiner dan 1? Dan wordt het figuur kleiner. Hoe reken je een factor uit? Bepaal wat de oude en nieuwe maat is. Bereken de factor. Voorbeeld Oude waarde = 10 euro Nieuwe waarde = 15 euro Met welk factor is de oude waarde toegenomen? Bereken dit door: 10 1,5 15 = De oudewaardex factor = nieuwewaarde 31

32 Vergroten en gelijkvormigheid Wat gebeurt er met de afmetingen van een vergroting? De omtrek van een vergroting wordt een factor k groter. De oppervlakte van een vergroting wordt een factor k 2 groter. De inhoud van een vergroting wordt een factor k 3 groter. Wat is een schaal? Een schaal is een manier om een maat van een tekening om te rekenen naar de werkelijkheid. Hoe bereken je de schaal van een tekening? Meet in de tekening een lengte van een voorwerp waarvan je de werkelijke maat weet. Maak een rekenschema. Bereken de factor. Schrijf de schaal op. Voorbeeld Een bureau is op de tekening 2,5 cm en in het echt 200 cm. cm in tekening x factor = cm in werkelijkheid 2,5 x factor = 200 De factor is dus 200 : 2,5 = 80 De schaal is dus 1 :

33 Symmetrie Wat is symmetrie? Een figuur noem je symmetrisch als een of meerdere delen bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. Lijnsymmetrie: je kaneenfiguurmet eenlijndoor middensnijdenen de twee helftenzijn dan precies gelijk. Draaisymmetrie: je kanhet figuuromeenpunt draaienmet eenbepaaldehoekzodathet figuur dezelfde vorm behoudt. Puntsymmetrie: je draaiteenfiguurmet 180 o om een punt en het figuur heeft dan dezelfde vorm. Lijnsymmetrisch met verschillende symmetrieassen Draaisymmetrisch om punt C. 33

34 Tips & Tricks Formules die gegeven zijn op het examen π - Omtrek cirkel = x diameter π - Oppervlakte cirkel = x straal x straal - Inhoud prisma = oppervlakte grondvlak x hoogte - Inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak x hoogte 1 - Inhoud kegel = x oppervlakte grondvlak x hoogte Inhoud piramide = x oppervlakte grondvlak x hoogte Inhoud bol = x π xstraal x straal x straal 3 34

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen Dit kan ik al! - 1 Als je iets nieuws leert vind je het vaak moeilijk. Ken je het eenmaal, dan denk je vaak was dat nou zo moeilijk?. Je kunt dus vaak meer dan je denkt! Met deze lijst kun jij aangeven

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO 13.0 INTRO 1 a Rechtsoven staat het woord in spiegelschrift Linksonder staat het woord ondersteoven Rechtsonder staat het woord achterstevoren en ondersteoven. Alleen de H, I,

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Doorlopende leerlijnen voor het vak wiskunde Handleiding voor docenten Voortgezet onderwijs Doorlopende leerlijnen Opstroommodules van vmbo naar

Nadere informatie

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder.

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. Oefenopgaven oppervlakte en inhoud 1. Bereken de oppervlakte van de driehoeken en parallellogrammen hieronder. 2. Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. 3. A. Bereken

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999 ANTWOORDEN blz. 3 a. Zeer onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk a. Dan heb je ergens een schuld uitstaan 86 Dan hadden beide een kopie van de kerfstok; om fraude te voorkomen a. MMXII, MCCCXXVII, DLXXXVI,

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud. Eerste kennismaking. Zelf tekeningen maken. Doorsneden tekenen. Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden

INHOUD. Inhoud. Eerste kennismaking. Zelf tekeningen maken. Doorsneden tekenen. Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden Annelies Droessaert INHOUD Inhoud Eerste kennismaking Zelf tekeningen maken Doorsneden tekenen Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden Toepassingen met afstanden en hoeken Animaties Bronnen

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis wiskunde 3

bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Kennisbasis docent wiskunde bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2009 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen jan.manders@dominicuscollege.nl 2 Introductie

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten In de wiskunde werken we meestal met exacte getallen: 2π, 5, 3, 2 log 3. Ook in natuurwetenschappelijke vakken komen exacte getallen voor, maar

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie