Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 30 juni 2014: algemene feedback

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 30 juni 2014: algemene feedback"

Transcriptie

1 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. / Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op juni 4: algemene feedback In totaal namen studenten deel aan deze ijkingstoets industrieel ingenieur die aangeboden werd aan aspirant-studenten industrieel ingenieur aan de VUB en de UGent. Hiervan waren er 4 geslaagd. Een verdeling van de scores kan je hieronder vinden, zodat je je resultaat kan positioneren binnen de deelnemersgroep..% van de deelnemers haalde 6/ of meer. 6.7% van de deelnemers haalde 4/ of meer..% van de deelnemers haalde / of meer. 46.7% van de deelnemers haalde / of meer. 6.% van de deelnemers haalde 7/ of meer. % van de deelnemers haalde 5/ of minder. Hieronder staan de vragen, met telkens het juiste antwoord. Oefening Geef de vergelijking van de rechte door het punt P (, ) en evenwijdig met de rechte y 6 =. (A) y = + 8 (B) y = 8 (C) y = (D) y = 6 9 y 6 = Oefening Waaraan is de som A B C + + gelijk? 6 (A) (B + C) + (A 6B) 6A ( 6) (B) (B + C) + (A 6B) 6A ( 6) (C) B + (A 6B + C) 6A ( 6) (D) (B + C) + A 6(A + B) ( 6) (B + C) + A 6(A + B) ( 6)

2 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. / Oefening Van een bewegend voorwerp observeren we de plaatsfunctie (t), de snelheidsfunctie v(t) en de versnellingsfunctie a(t). Als de grafiek van de snelheidsfunctie v(t) een parabool is, dan is (A) de plaatsfunctie een eerstegraadsfunctie en de versnellingsfunctie een eponentie le functie. (B) de plaatsfunctie een eerstegraadsfunctie en de versnellingsfunctie een derdegraadsfunctie. (C) de plaatsfunctie een eponentie le functie en de versnellingsfunctie een derdegraadsfunctie. (D) de plaatsfunctie een derdegraadsfunctie en de versnellingsfunctie een eerstegraadsfunctie. de plaatsfunctie zowel als de versnellingsfunctie een tweedegraadsfunctie. Antwoord: D Oefening 4 Notationele afspraak: log = log. Een kapitaal staat op een spaarrekening met een intrestvoet van,5% per jaar. Er wordt geen geld afgehaald van deze rekening en ook geen geld bijgestort. Alle intresten worden jaarlijks bij het kapitaal gevoegd. Het kapitaal op deze spaarrekening is verdubbeld na n jaar met (A) n = log.5. (B) n = log.5. (C) n =. log.5 (D) n = 4. n = log.5. Oefening 5 Voor een functie y = f () is f () = +. De punten P (, 5) en Q(, b) liggen op de grafiek van f. Bereken b. (A) b = 5 (B) b = 7 (C) b = 8 (D) b = 9 b = 5

3 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. / Antwoord: D Oefening 6 Wat is de grootste verzameling van -waarden in R waarvoor onderstaande uitdrukking gedefinieerd is? ( ) (A) [, ] (B) ], ] [, + [ (C) ], ] ], + [ (D) ], [ ], + [ [, [ Oefening 7 In een appartementsgebouw wonen 6 vrouwen en 4 mannen. De gemiddelde lengte van een man in het gebouw is 8 cm en de gemiddelde lengte van een vrouw in het gebouw is 65 cm. Wat is de gemiddelde lengte van een inwoner van het gebouw? (A) 7 cm (B) 7,5 cm (C) 74 cm (D) 75 cm De gemiddelde lengte is niet te bepalen uit de gegevens. Oefening 8 De oppervlakte van de driehoek ingesloten door de rechten =, y = en y = is (A) 6 (B) 9 4 (C) 9 (D) 9 9

4 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. 4/ Oefening 9 Wat is het functievoorschrift g() dat hoort bij de stippellijn als de volle lijn de kromme is die hoort bij y = f ()? (A) g() = f ( ) + (B) g() = f ( ) (C) g() = f () (D) g() = f ( ) g() = f ( + ) Oefening De vergelijking + + y + = y + stelt (A) een cirkel voor met middelpunt (, ) en straal (B) een cirkel voor met middelpunt (, ) en straal (C) een cirkel voor met middelpunt (, ) en straal (D) een cirkel voor met middelpunt (, ) en straal geen cirkel voor. Oefening Bepaal de eenheidsvectoren loodrecht op ~v = (, ). (A) (, ) en,!! (B), en, (C) (, ) en (, )

5 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. 5/ (D) elke vector van de vorm ( k, k), met k vrij te kiezen elke vector van de vorm ( k, k), met k vrij te kiezen Oefening y = Voor welke waarde van k heeft het stelsel oneindig veel oplossingen? k + 5y = (A) k = (B) k = (C) k = 5 5 (D) k = er kan geen geschikte k-waarde gevonden worden Antwoord:B Oefening De oplossingsverzameling van het lineair stelsel = wordt gegeven door (A) λ met λ, λ R λ (B) λ + λ (C) met λ R λ (D) Oefening 4 Z π sin cos d =

6 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. 6/ (A) (B) 4 (C) 4 (D) Oefening 5 Bereken. (A) (B) (C) (D) Oefening 6 ( + i) = (A) 8 (B) 8 (C) 8 i (D) 8 i 8 + i Oefening 7 De wortels van de vergelijking = zijn (A),, i, i (B),, i, i (C),, i, i (D),, i, i,, i, i Antwoord: E

7 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. 7/ Oefening 8 π = (A) (B) sin (C) (D) Oefening 9 lim + + = (A) (B) + (C) (D) Oefening De functie y = tan heeft (A) verticale asymptoten voor = π + k π, k Z (B) verticale asymptoten voor = π + k π, k Z (C) verticale asymptoten voor = π 4 + k π, k Z (D) verticale asymptoten voor = π 4 + k π, k Z verticale asymptoten voor = k π, k Z

8 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. 8/ Oefening Los op: ( + ) > ( + ) (A) ], [ (B) ], [ ], + [ (C) ], [ (D) [, + [ voor alle R Oefening Met behulp van de cijfers van t/m 9 maakt men getallen die uit verschillende cijfers bestaan. Hoeveel van deze getallen zijn even? (A) 4 (B) 4 (C) 8 (D) Oefening Waaraan is volgende onbepaalde integraal gelijk? e d = Z (A) e (B) e (C) (D) + constante e + constante + constante e e + constante + constante Oefening 4 Aan welke van de volgende uitdrukkingen is (A) (B) y ( + y) y y ( y) y y ( y) y gelijk?

9 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. 9/ (C) (D) + y ( y) 6 y y (+y) 6 y 6 y ( + y) y Antwoord: E Oefening 5 Veronderstel dat a, b, c en d ree le getallen zijn met a b < c d en < a < c. Welke van volgende uitspraken is als enige zeker waar? (A) a < c d (B) b < d (C) a < cd b (D) als d <, dan is b < als b <, dan is d < Antwoord: D Oefening 6 Een functie f : A B : 7 f () van verzameling A naar verzameling B is injectief als voor alle, y A geldt: als 6= y, dan is f () 6= f (y). Welke van de volgende functies is injectief? (A) f : N N N : (n, m) 7 m + n (B) f : N N N : (n, m) 7 m n (C) f : N N N : (n, m) 7 m 5n (D) f : N N N : (n, m) 7 mn f : N N N : (n, m) 7 m+n Oefening 7 Beschouw de functie f : R R met onderstaande grafiek. f () - - Verder is g : R R een willekeurige functie. Welke van onderstaande uitspraken is juist voor elke dergelijke functie g?

10 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. / (A) Als g() = g( ) voor alle R, dan is f (g()) = g() voor alle R. (B) Als g() = g( ) voor alle R, dan is g(f ()) = g() voor alle R. (C) Als g() voor alle R, dan is f (g()) = g() voor alle R. (D) Als g() voor alle R, dan is g(f ()) = g() voor alle R. Als g() = g( ) en g() voor alle R, dan is g(f ()) = g() voor alle R. Oefening 8 Men tekent een regelmatige zeshoek waarvan de hoekpunten op een cirkel met straal 8 liggen. Deze regelmatige zeshoek splitst men op in driehoeken door ieder hoekpunt te verbinden met het middelpunt van de cirkel. Elk van deze driehoeken wordt gespiegeld ten opzichte van de zijde die behoort tot die driehoek en tot de oorspronkelijke zeshoek. Alle bekomen driehoeken vormen samen een nieuwe vlakke figuur. Wat is de straal van de kleinste cirkel die deze volledige figuur bevat? (A) (B) (C) 8 (D) 8 6 Antwoord: D Oefening 9 Veronderstel dat m 6= een vast natuurlijk getal is. Waaraan is limn (A) m m (B) m (C) (D) - nm m n gelijk? m Antwoord: E Oefening Gegeven zijn de volgende veeltermen f (X) = X + X g(x) = 5 + 7X X h(x) = 5X 4 X + X. Welke van de volgende veeltermen die hiermee gemaakt worden, heeft de hoogste graad? (A) f (g(x)) + h(x) (B) g(x).(f (X) + h(x)) (C) h(f (X) + g(x)) (D) g(x).f (X) + h(x) f (h(x)) + g(x)

11 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. / Antwoord: E Oefening Definieer de functie f : R R : 7 cos( ). Bepaal de afgeleide van de functie f in het punt π/. (A) f ( π/) = π (B) f ( π/) = π (C) f ( π/) = π (D) f ( π/) = f ( π/) = π Oefening Gegeven is de cirkel met vergelijking y y =. M = (a, b) noemen we het middelpunt van deze cirkel en R de straal. Bepaal a + b + R. (A) (B) 4 (C) (D) 4 Oefening Noteer met M de grootste waarde die 4 y kan aannemen als en y ree le getallen zijn die moeten voldoen aan + y =. Dan geldt: (A) 6 M < 5 (B) 5 M < 6 (C) 6 M < 49 (D) 49 M < M Antwoord: D Oefening 4 In programmeertalen gedragen variabelen zich als een doos waarin e e n waarde kan zitten. Een variabele heeft een naam, bijvoorbeeld. Met een toekenning steek je een waarde in : := 7 vervangt de waarde die in zit vo o r de toekenning door de waarde 7.

12 IJkingstoets juni 4 - reeks - p. / De rechterkant van een toekenning kan ook een rekenkundige uitdrukking zijn, en dan wordt die uitgerekend om de waarde te kennen die aan de variabele links wordt gegeven. Bijvoorbeeld na de drie toekenningen := 7 y := := + bevat de waarde 8 en y de waarde 4. Hieronder staan 6 toekenningen die na elkaar, in de gegeven volgorde worden uitgevoerd. := 7 y := 8 z := 9 y := y + := y + z := y + Geef aan welke waarde na deze toekenningen in de variabele z zit. (A) z heeft waarde 8 (B) z heeft waarde (C) z heeft waarde 7 (D) z heeft waarde z heeft waarde 5 Oefening 5 P (5, 9) is een punt op de grafiek van een afleidbare functie f : R R. De raaklijn aan de grafiek van f in het punt P snijdt de -as in het puntpq(, ). Je mag aannemen dat f () voor alle R. Definieer de h : R R : 7 h() = f () Bepaal de afgeleide h (5). (A) h (5) = 8 (B) h (5) = (C) h (5) = 6 (D) h (5) = h (5) = 7

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Gelijke oppervlakten De parabool met vergelijking y = 4x x2 en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong O en in punt. Zie. y 4 3 2 1-1 O 1 2 3

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden.

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. - 239 - Naam:... Klas:... Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. Eventjes herhalen!!! Voor een vergelijking van de eerste graad, herleid op nul, is het linkerlid een veelterm

Nadere informatie

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Eamen VWO 04 tijdvak dinsdag 0 mei 3.30 uur - 6.30 uur wiskunde B Bij dit eamen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Dit eamen

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: goniometrie en meetkunde 22 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden Uitwerkingen ij _ Voorkennis: Sinusoïden V_ a A( π, ), B( π, ), C( π, ) en D(π, ) Met de rekenmachine : Y = sinx Y = Met CALC, Intersect of G-Solve, ISCT: c V_ a x,6, x,5 of x,67 Bij een verschuiving van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 7 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

De twee schepen komen niet precies op hetzelfde moment in S aan.

De twee schepen komen niet precies op hetzelfde moment in S aan. Gevaar op zee Schepen die elkaar te dicht naderen worden gewaarschuwd door de kustwacht. Wanneer schepen niet op zo n waarschuwing hebben gereageerd, stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat een onderzoek

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Driehoeksmeting in een. Copyright. rechthoekige driehoek

Driehoeksmeting in een. Copyright. rechthoekige driehoek Driehoeksmeting in een opyright rechthoekige driehoek opyright Driehoeksmeting in een rechthoekige driehoek. Goniometrische getallen van een scherpe hoek.... Sinus, cosinus en tangens van een scherpe hoek...

Nadere informatie

Overzicht eigenschappen en formules meetkunde

Overzicht eigenschappen en formules meetkunde Overzicht eigenschappen en formules meetkunde xioma s Rechten en hoeken 3 riehoeken 4 Vierhoeken 5 e cirkel 6 Veelhoeken 7 nalytische meetkunde Op de volgende bladzijden vind je de eigenschappen en formules

Nadere informatie

Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus

Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus 0. Vooraf - Bij dit werkblad wordt kennis verondersteld van de eigenschappen van middelpuntshoeken en omtrekshoeken van cirkels, van de elementaire eigenschappen

Nadere informatie

ZESDE KLAS MEETKUNDE

ZESDE KLAS MEETKUNDE ZESDE KLAS MEETKUNDE maandag 1. Het vierkant. Eigenschappen. 2. Vierkanten tekenen met passer en lat vanuit zeshoek 3. Vierkanten tekenen met passer en lat binnen cirkel 4. Vierkanten tekenen met passer

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

1r iii'tn'» Orgaan van

1r iii'tn'» Orgaan van 1r iii'tn'» Orgaan van de Nederlandse Verenïging van Wiskundeleraren 0 54e jaargang 1978/1979 no. 5 januari Examennummer Woiters-Noordhoff EUCLIDES Redactie: B. Zwaneveld, voorzitter - Drs. S. A. Muller,

Nadere informatie

GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14

GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14 GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 3 Docentenhandleiding... 5 BIJLAGEN... 10 Goniometrie, leerling blad 1... 10 INTRODUCTIE sinusoïde... 11 WISKUNDIGE DENKACTIVITEIT GONIOMETRIE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Meetkunde

Hoofdstuk 4: Meetkunde Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen Assenstelsel Lineair

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

2 Inproduct. Verkennen. Uitleg

2 Inproduct. Verkennen. Uitleg 2 Inproduct Verkennen Inproduct Inleiding Verkennen Het begrip arbeid komt uit de natuurkunde. Bekijk de applet zorgvuldig. Als je de rode stippellijn laat samenvallen met de beweging van A naar B dan

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

Definitie: Een functie f heeft een absoluut maximum f(x 0 ) in het punt. x 1 Domein(f) als voor alle x Domein(f) geldt:

Definitie: Een functie f heeft een absoluut maximum f(x 0 ) in het punt. x 1 Domein(f) als voor alle x Domein(f) geldt: Definitie: Een functie f heeft een absoluut maximum f(x 0 ) in het punt x 0 Domein(f) als voor alle x Domein(f) geldt: f(x) f(x 0 ). Een functie f heeft een absoluut minimum f(x 1 ) in het punt x 1 Domein(f)

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: eerste en tweede leerjaar BASISVORMING Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w Leerplannummer: 2006/005 (vervangt 97169) Nummer inspectie: 2006 / 5 // 1 /

Nadere informatie

Naam:... Nr... SPRONG 5. a Kleur het juiste percentage van de figuren en vul in hoeveel percent er overblijft.

Naam:... Nr... SPRONG 5. a Kleur het juiste percentage van de figuren en vul in hoeveel percent er overblijft. Naam:... Nr.... SPRONG 5 G G 1 Percenten T a Kleur het juiste percentage van de figuren en vul in hoeveel percent er overblijft. Kleur 20 % blauw. 25 % maak je geel. 50 % krijgt een groene kleur. Er blijft

Nadere informatie

Didactisch gebruik van GeoGebra in de tweede graad

Didactisch gebruik van GeoGebra in de tweede graad Didactisch gebruik van GeoGebra in de tweede graad 3 Het basisvenster 1 Downloaden van GeoGebra - GeoGebra is een gratis wiskundepakket dat meetkunde of geometrie en algebra combineert. Elk meetkundig

Nadere informatie