Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc."

Transcriptie

1 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 06 22ste jaargang 3 mei 2006 Antwerpen maakt zich klaar voor zeilschepen PAGINA 15 Europort Maritime 2007 biedt platform voor gehele maritieme industrie PAGINA 17 T/M 48 Oorlogsherinneringen van Mien Groenewegen-Frings PAGINA 59 MTU Benelux: +31 (0) De Haas Diesel Motoren BV KOSTEN BESPAREN MET NTZ! NTZ Radiaal Bypass Filter: Minder olie verversen Minder onderhoud Langere levensduur van: - motor - keerkoppeling - hydraulisch systeem. Tel BERGAMBACHT HOLLAND TEL FAX vermogens van 5 tot 60 kva op voorraad snelle service lage inbouwprijzen levering van alle onderdelen LISTER PETTER MOTORS met o.a. Web: NU OOK DISTRIBUTOR WARTSILA-DEUTZ MARINE +31(0) BLUE POWER omvormers, acculaders combinaties Tel.: BARTH AGGREGATEN 's-gravendeel TEL FAX SCHROEVENDOK tot m. br. (max. 650 t.) HELLINGEN tot 70 m (max. 11m breed) VAN GREVENSTEIN S SCHEEPSWERF BV Noord SJ Krimpen aan de Lek Telefoon: Fax: Altijd stroom mee! GENERATORSETS binnenkalkhaven JC Dordrecht telefoon fax DEN HAAG - Het wetsvoorstel ter herziening van de Binnenvaartwet is half april eindelijk naar de Tweede Kamer gegaan. Al jaren wordt over de nieuwe Binnenvaartwet gesproken. Doel van het wetsvoorstel is het vereenvoudigen en harmoniseren van regels en het (daardoor) verbeteren van toezicht, uitvoering en terugdringing van inspanningen van de rechterlijke macht.voorbeeld daarvan is de herdefiniëring van het bereik van de drie in het wetsvoorstel opgenomen wetten. Uitgangspunt hierbij is de aansluiting bij de Akte van Mannheim. Het onderling zeer uiteenlopende bereik van deze drie wetten wordt daarmee teruggebracht tot meer inzichtelijke gemeenschappelijke criteria, waardoor de handhaafbaarheid sterk verbeterd. Een voorbeeld van vereenvoudiging en harmonisering is het afschaffen van de vergunningbewijzen voor binnenschepen en van de inschrijving eigen vervoer. Verder wordt de ondergrens voor het stellen van ondernemerseisen opgehoogd tot de internationaal voorgeschreven grens van 200 ton en wordt regelgeving inzake vaarbewijzen geharmoniseerd op basis van de herziene Rijnvaartakte. Daardoor worden in belangrijke mate verschillen tussen de eisen die gelden voor de beroepsvaart en de recreatieve vaart met schepen van overeenkomstige afmetingen opgeheven. Certificaatplicht Ook de certificaatplicht wordt geharmoniseerd. Daardoor wordt bijvoorbeeld voor de recreatievaart duidelijker vastgelegd vanaf welke grens de certificaatplicht gaat gelden. Gevolg daarvan is dat, met uitzondering van passagiersschepen en sleep- en duwboten, voor alle schepen kleiner dan 20 meter geen certificaatplicht wordt ingevoerd of regels worden gesteld die betrekking hebben op de inrichting, de werktuigen en de uitrusting van het schip. Ook wordt het gebrek aan samenhang tussen de Binnenschepenwet en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart met betrekking tot de vaarbewijsplicht voor zeeschepen en duw- en sleepboten opgeheven door aansluiting te zoeken bij de Herziene Rijnvaartakte. De minister wijst in haar uitleg aan de Tweede Kamer op de invoering van de bestuurlijke boete op overtreding van de verbodsbepalingen van dit wetsvoorstel, naast gelijktijdige strafbaarstelling daarvan in de Wet op economische delicten (WED). Daarmee is beoogd de handhaafbaarheid van de binnenvaartwetgeving te verbeteren en politie en rechterlijke macht te ontlasten. Modernisering In 1998 is het goederenvervoer per schip geliberaliseerd. Tegelijk is een groot deel van de Wet vervoer binnenvaart ingetrokken. In de praktijk is sindsdien gebleken dat het nut en het doel van delen van die wet kwestieus zijn geworden. Inmiddels is ook de wenselijk van Uw partner in scheepsverven Tel.: Fax: Herziene Binnenvaartwet eindelijk naar Tweede Kamer Trefwoorden: harmonisering, vereenvoudiging en aansluiting bij Akte van Mannheim Trefwoorden: harmonisering, vereenvoudiging en aansluiting bij Akte van Mannheim opschoning en modernisering van andere binnenvaartwetgeving komen vast te staan. Er wordt ook een relatie gelegd met het regeringsbeleid doordat een aantal onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord van 16 mei 2003 van het tweede kabinet balkenende terugkomen in het wetsvoorstel. Het gaat met name om het herstel van de concurrentiekracht, de vermindering van overregulering en bureaucratie, meer aandacht voor uitvoering dan voor beleid, meer toezicht in verband met het aanpakken van overtredingen, alsmede ontlasting van de rechterlijke macht. Deze onderwerpen en het Actieprogramma Andere Overheid zijn verwerkt in de uitgangspunten na de nieuwe sturingsvisie van Verkeer en Waterstaat Beter Geregeld. Deze sturingsvisie hanteert het ministerie als afwegingsmiddel voor onder meer: - het bepalen van de mate van aansturing versus zelfsturing door het maatschappelijk veld; - de keuze voor algemene weten regelgeving versus specifieke V en W wet- en regelgeving; - de wijze waarop met de dynamiek van Europese en overige internationale wet- en regelgeving wordt omgegaan. Veiligheid Het wetsvoorstel zet in op de veiligheid van de vaart van schepen op de binnenwateren en op een in sociaal-economisch opzicht goede bedrijfsuitoefening in het vervoer van goederen en personen met deze schepen. De reikwijdte van het wetsvoorstel strekt zich zowel uit tot de recreatieve vaart als het bedrijfsmatige vervoer. Het wetsvoorstel stelt eisen aan bestuurders, de techniek en de inrichting van schepen in het algemeen. Daarnaast worden eisen gesteld aan bemanningsleden en de ondernemers van de schepen die zich bezig houden met het bedrijfsmatig vervoer over binnenwateren. De gebruikers van vaarwegen op wie deze wet van toepassing is, nemen de zorg voor een verantwoorde gang van zaken in de binnenvaart op zich. Toegang tot de markt In het hoofdstuk Toegang tot de markt worden de voorwaarden hiertoe voor de ondernemer in de binnenvaart aangegeven. Het gaat om voorschriften voor opleiding, nationaliteit en vestigingsplaats waaraan de ondernemer moet voldoen voor zowel nationaal als internationaal beroepsvervoer. schepenwet die betrekking hebben op de deugdelijkheid, de inrichting en uitrusting van het schip in relatie tot de minimum bemanningseisen, opgenomen. Verder is in deze paragraaf een grondslag opgenomen voor de eisen inzake de samenstelling van de bemanning en de vaartijden van de schepen op de binnenwateren. Scheepsnummer en gegevensverstrekking In hoofdstuk 4 zijn de bepalingen uit de Wet vervoer binnenvaart opgenomen die betrekking hebben op de scheepsnummering en gegevens verstrekking. Hiermee wordt beoogd een zo actueel mogelijk inzicht te krijgen in de opbouw en de ontwikkeling van de Nederlandse binnenvloot, teneinde de marktsituatie te kunnen beoordelen met het oog Regels aan boord Het hoofdstuk Regels aan boord handelt over de technische eisen waarvoor thans de Binnenschepenwet de juridische grondslag bevat, nader uitgewerkt in het Binnenschepenbesluit. In het wetsvoorstel zijn de bepalingen uit de Binnenop eventuele toepassing van internationaal afgestemde capaciteitsmaatregelen. Ook wordt op deze wijze de uitvoering mogelijk van periodieke keuringen met betrekking tot technische eisen aan de binnenschepen in het kader van richtlijn nr. 82/714/EEG en het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (ROSR 1995). Integratie en harmonisatie De in de drie wetten en aanverwante internationale regelgeving gebruikte begripsbepalingen zijn kritisch bezien en waar mogelijk op één lijn gebracht. Afwijkingen van overeenkomstige definities uit een verwante internationale regeling als het ROSR 1995 zijn in een beperkt aantal gevallen aanvaard, omdat dit hetzij een noodzakelijke verbetering betrof van een verouderd begrip, hetzij beter aansloot bij de specifieke Nederlandse situatie. Naar verwachting zal dit niet leiden tot problemen bij een toekomstige implementatie van specifieke richtlijnen. Ook worden de onderling verschillende toepassingscriteria van de drie betrokken wetten gelijkgetrokken. Reacties De komende maanden is het aan de leden van de Tweede Kamer om uit te maken of zij zich in de inhoud van het wetsvoorstel kunnen vinden. Wie meer over de inhoud wil weten kan het wetsvoorstel opvragen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat of heel eenvoudig downloaden op In een latere editie krijgen de binnenvaartorganisaties en leden van de verschillende kamerfracties de gelegenheid om op de inhoud van het wetsvoorstel te reageren. Natuurlijk mogen ook de lezers reageren op de inhoud. Dit kan zowel schriftelijk als per . NU OOK COMPLEET ONLINE scheepvaartkrant.nl Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel Fax Femke vaar(t)wel! ALMERE - Voor één dag stonden Femke Snellens en Erwin van Laak in het middelpunt van de belangstelling.op vrijdag 28 april gaf het toekomstige schipperspaar elkaar het jawoord in Almere. Hun huwelijk is het begin van meerdere grote veranderingen. Na een dienstverband van 28 maanden bij De Scheepvaartkrant verruilt Femke de kantoorstoel voor de stuurstoel. Samen met Erwin heeft zij het nieuwbouw koppelverband Roxy en Roxy II gekocht, waarmee zij de uitdaging van het ondernemerschap in de binnenvaart aangaan. Het koppelverband bestaat uit een motorschip van 95,5 x 11,45 meter en een bak van 76,5 x 11,45 meter. Het laadvermogen is 5500 ton, diepte 3,58 meter.tijdens de bruiloft werden Femke en Erwin omringd door hun vele vrienden en familieleden uit de binnenvaart. Als klap op de vuurpijl was er nog een speciaal optreden van de Captaingirls. Voor de meiden groep was het hun primeuroptreden, waar ze geheel zonder kleerscheuren vanaf kwamen. Wie weet volgen er meerdere optredens... DE MOTOR ACHTER UW VOORTSTUWING DIESELMOTOREN TEL. (078)

2 SCHEEPVAARTKRANT PAGINA 2 WOENSDAG 3 MEI De Scheepvaartkrant is verkrijgbaar bij: ALBLASSERDAM Rabobank Schulz Rijnvaart ALKMAAR Tesselse Brug ALMERE Zuidersluis - Sluiswachtershuis AMBT-DELDEN Sluis Delden AMMERZODEN C.P.M Eysermans AMSTERDAM Anton van Megen Oliehandel Amstelsluis Amsterdam Port Services Datema Amsterdam (boekhandel) Fiwado/Calpam Bunkerstation A dam Centraal Fiwado/Calpam Bunkerstation A dam Rijnkan. Fa. Dijk & Zn. Reinplus vanwoerden Bunkerstation Havengebouw Internaat Prinses Beatrix J. de Leeuw Scheepsbenodigdheden Van der Linden Oliehandel Nieuwe Meersluis Neerlandia Scheepservice Oranjesluizen Slurink-Zwaans Bunkerstation Westerkeersluis Houthaven Wika Willemsluis ST. ANNALAND Johan den Engelsman Rabobank ARNHEM Fiwado/Calpam Bunkerstation Arnhem BELFELD Fa. W. van Hoorn BENEDEN LEEUWEN Bootservice Leeuwen BERGEN OP ZOOM Burgermeester Peter Sluis BEVERWIJK Havenkantoor Beverwijk BORN Sluizencomplex Born BRESKENS Rijkshavenmeester K. Schokker BROEK OP LANGEDIJK Fa. Ten Bruggen Cate BRIELLE Jachthaven Tromp WSV Nautica BRUINISSE ABN-AMRO Bank Media Delta Rabo Bank CAPELLE A/D IJSSEL De Meerpaal Internaat Terlouw Bunkerstation COLIJNSPLAAT Gem. Visafslag COEVORDEN Boekhandel.Kantoor.Kardol CUYK Van Dreumel DELFZIJL Jacob Dijk Kantoorboekhandel Openbare Bibliotheek Delfzijl Primera Larooi Nautische Unie Fa. R.J. de Vries Café Werfzicht DEN HAAG Gemeente Den Haag Havenkantoor DEN HELDER CIV Den Helder Kalfsbeek DEN OEVER CIV Den Oever DEVENTER Sluizencomplex Prins Bernardsluis DINTELOORD Dintel Bunkerstation vd Kolk DOESBURG Sluizencomplex Doesburg DOETINCHEM Pannekoekschip DORDRECHT A.D.T. v.d. Heuvel Hoogland & Massee Super De Boer Delta Bunkerstation Dolderman Drechtstroom Havendienst Dordrecht De Graaff Watersport Scheepswerf Hoebee Internaat De Singel Moret, Tankstation MTU Detroit Diesel Benelux Paktank Tankopslag Café De Pul Café Groothoofd Slurink-Zwaans Bunkerstation Het Zwanejong Kleuteropvang Lectuur Shop DRACHTEN Primera Hof DRIEBERGEN KLPD Divisie Mobiliteit DRONTEN Sluizencomplex Ketelsluis DRUTEN Reinplus vanwoerden Bunkerstation De Gerlien van Tiem Bunkerstation Druten ECHTELD Sluizencomplex Pr. Bernhardsluis EEFDE Sluisencomplex Eefde ENGELEN Sluis Engelen EGMOND AAN ZEE Prins Hendrik Stichting ENKHUIZEN Gemeentelijke Havendienst J en J van Hemert EUROPOORT Albatros Waterboot Europoort FARMSUM Zeesluis Delfzijl Zeesluis Farmsum GEERTRUIDENBERG Bunkercentrale Dongemond GENDT I.S.N. GORINCHEM Watersport ver. Bouwmeester GR & ZV Grote Merwedesluis GOUDA Oliehandel Julianasluis Juliana Schutsluis GOUDERAK Boekhandel Kamerpoort Rabobank GRONINGEN Watersportcentrum Oosterhaven H. Slik Damsterdiep 136 Stedelijk Beheer GRIJPSKERK Sluizencomplex Gaarkeuken HAARLEM Gemeentewerken Haarlem Winkelschip Veenings, Fina 26 HASSELT De Haan Boekhandel HARDERWIJK Gemeente Werken Harderwijk van Scherpenzeel Oliehandel HARDINXVELD-GIESSENDAM Dekker-Stam Bunkerstation Rabobank Den Breejen scheepswerf HARLINGEN Bruna Boekhandel Tsjerk Hiddesluis Interk. Komm. Werk onder Varenden Noordzee College Fa.Walinga Grote Ossenmarkt 3 HEDEL I.M.S. Techn. Groothandel HELLEVOETSLUIS Schutsluis hellevoetsluis HENGELO Havenkantoor Hengelo HEUSDEN G. Legerstee bunkerstation HEYEN P. van Neyenhof Oliehandel H.I.AMBACHT Boekhandel Milo HOEK VAN HOLLAND D.G.S.M. Fotoshop Quigly HOOGVLIET V/d Slobbe Scheepproviandering HOORN Boon Maritiem IJMUIDEN Maritieme Academie Amsterdam Maritiem College Velzen Fa. Redert Oliehandel Anton van Megen IJSSELMUIDEN Dekatel Nederland IRNSUM Jachthaven Ter Zoolsterzijl KAMPEN Bunkerstation Verweij Esso Vermeulen KERKDRIEL Bunkerstation Kerkdriel KORNWERDERZAND Sluizencomplex Kornwerderzand KRAGGENBURG Voorstersluis KRIMPEN A/D IJSSEL ABN-AMRO Bank Dienst Openbare Werken Kalkman Scheepstechniek KRIMPEN A/D LEK Fa. de Jong LANGWEER Veerpont Seinen LAUWERSOOG CIV Lauwerszee UA LEIDEN Sticht.Hist.Haven Kortgalgewater LEKKERKERK Rabobank LELYSTAD HAVEN Sluizencomplex Houtrib Noordersluis LEMMER Internaat Het Kompas The Read shop Primera Sluizencomplex Prinses Margriet LEEUWARDEN Technisch Watersport Centrum LOBITH-TOLKAMER Taveerne De Bijland Fiwado/Calpam Bunkerstation obith Markerink Reparatiebedrijf Service Centrum Lobith LOCHEM Boekhandel Bruna LOENEN A/D VECHT Sigaren magazijn de Beurs MAASBRACHT ABN-AMRO Bank St. Antonius Houben Fransbergen Trading ING Bank De Kempenaar Boekhandel Kruijf Scheepsbenodigdheden KSCC Schipperscentrum Café Le Mistral Schulpen Plus Markt Tullemans Dumphandel Valkenburg Rabo bank De Tip Watersport Voor 21,-... Van Bussel Sluis Maasbracht St. Maas- en Scheepv. Museum MAASSLUIS Brugwachtershuisje De Haas Diesel Motoren MAASTRICHT Nautica Jansen Scheepswerf Maasdok MARKNESSE Het Anker Maritiem MEDEMBLIK Havenkantoor R.W. MEPPEL M.Z.W. MIDDELBURG Boone Bunkerstation MIDDELHARNIS Boekhandel Vroegindewey MILLINGEN Bunkerstation Heymen REINPLUS VANWOERDEN Bunker Fiwado/Calpam Bunkerstation Millingen MOERDIJK Fa. van Ballegooy Scheepswerf Moerdijk NEDERHASSELT Sluis Grave NIEUW LEKKERLAND Bunkerstation Hoefnagel NIEUWEGEIN Sluizencomplex Beatrixsluis Boekhandel Gildenborch Ontvangstvoorziening Nieuwegein Verdouw Boekhandel Pr. Hendrik Internaat NIJMEGEN KSCC Kantoorschip Waalhaven Fiwado/Calpam Bunkerstation Waalkade Bunkerschip Neptun Canisius College Sluis Weurt NOORDSCHARWOUDE Scheepwerf H. Spaansen NOORDWIJK Vink Accountant OOLTGENSPLAAT Erna OOSTERHOUT Sluis 1 OUDERKERK A/D IJSSEL Plusmarkt Vergeer OUDDORP Fa. C. van Koppen OUDE TONGE Albert Heijn Supermarkt OUDESCHILD-TEXEL CIV Texel PAPENDRECHT BP Bunkerstation Papendrecht Multishop Boden Rabobank Veth Machinefabriek DE PUNT Kattouw PURMEREND Schutsluis Purmerend PUTTERSHOEK Café Het Veerhuis Terlouw Bunkerboot Corina Kampers Groep RIDDERKERK-BOLNES Bunkercentrum Bolnes Ridderpoort Cafe Plaza Bunkerstation Terlouw Bunkerboot corina RILLAND (KREEKRAK SLUIZEN) Comex ROTTERDAM BOTLEK Verschuren Bunkerstation Esso bunkerservice Hartelmond Rozenburgsluizen ROTTERDAM EUROPOORT Fiwado/Calpam Bunkerboot Fiwado 5 ROTTERDAM ABN-AMRO Bank V/d Pol Balck Reparatiebedrijf Albeda College (v. graftstr.) Van Andel Accu s Arbeidsbureau Maritiem AVR Bilgeboten Rotterdam Bas van der Heijden (IJsselmonde) Bevrachters - Goudsesingel Blauw Levensmiddelen Bunkerrama Bunkerstation Bureau Voorlichting Binnenvaart De Beurs / Astrid Molendijk C-1000 Supermarkt (Maashaven) Café De Ballentent Café Rest. Dimple s Café De Rijnvaart Café De Willensbrug Café Promenade Chinees restaurant Ming Garden Croosboot FEMM Fiwado/Calpam Bunkerstation Rotterdam Havendienst Rotterdam Internaat Pr. Irene Sportdorp Internaat Robbenoord KSCC L.O.V.K./Zwarte Zwaan Maritiem Museum Boekhandel Multi Shop Bode Oechies Parksluizen Radio Holland Netherlands Salvator Tagrijn Sonneburg Sociaal Raadslieden Rotterdam (IJsselmonde) Scheepskoers t Schip Scheepsbenodigdheden t Shoppie Smits Sigarenmagazijn De Steenplaat Bejaardentehuis S.T.C. - Prof. Rutten (Waalhaven) S.T.C. Lloydsstraat Troost Oliehandel t Vliegveld VT Tankrederij 55+ Flat Harmonie ROZENBURG Milo SAMBEEK Sluis Sambeek SAS VAN GENT Fa. Sandrini t Sas Tabakshop Café Schippershuis Jachthaven a.b. Duwboot Savanna Verex SCHARWOUDE Gemeente havendienst Hoorn SCHEVENINGEN Maritiem - Hal SCHIEDAM Buitensluis SCHOKKERHAVEN (NAGELE) Jachthaven De Jonge SCHOREN Verbo SLIEDRECHT C. Visscher Rabobank SLUISKIL Fa. Herrebout Scheepswerf de Schroef SNEEK Westers Nautic SPAARNDAM Sluis Spaarndam SPIJKENISSE Waterschap Brielse Dijkkring STAVOREN Oliehandel M. de Groot STEENBERGEN De Drummer Schipperswinkel STELLENDAM Coˆperatie Westvoorn Streefkerk Mourik Totaal TERNEUZEN ABN-AMRO Bank Fa. Bondewel Boekhoudkantoor Ad Hankel Fa. A. Dam Internaat Koningin Juliana c 1000 Supermarkt Varens-Centrum Verbrugge Navimar BV TERSCHELLING Het Wakend Oog THOLEN Sleepvaartbedrijf Jansen Verbo URK Koster Boekhandel Coop Visserij Hoekman Oliehandel UTRECHT Markus Scheepsmaterialen VEENDAM Promenade Kiosk VEGHEL P. Verbakel lektuur VELZEN-ZUID IJmond Watersport Vereniging VELZEN - NOORD Proviandboot Cornelissen VENLO Goudriaan.K VIANEN Sluis Vianen Totaalgemak Vianen VLAARDINGEN Oliehandel van der Linden VLISSINGEN Loodswezen Nederland Fiwado/Calpam Bunkerstation Vlissingen Scheepvaartdienst Westerschelde WAGENINGEN Havendienst Wageningen WANNEPERVEEN Beukerssluis WANSSUM C-1000 Supermarkt WARTENA Oliehandel Pander WEERT Oliehandel De Lingen WEMELDINGE Havenmeester J. Haverhoek Vermeij-Wensink Postagenschap WERKENDAM Daveco Accuverkoop M.C.D. Cor Pieren Kieboom Werkendam Stoop Tabakspeciaalzaak Werkina Rabobank Altena Biesbosch WESSEM Scheepvaartbedrijf Otten en Zoon P. Schreurs WESTERBROEK Leeuwerke Scheepsreparatie WIJK BIJ DUURSTEDE Markus Scheepsmaterialen WILHELMINADORP A. v. Ouwekerk WILLEMSTAD Hellemons Bunkerstation Sluizencomplex Volkerak WORMERVEER Pasman boek en hobby WORKUM Zand en Grindhandel Schotanus YERSEKE Steijn oliehandel Wagenaar ZAANDAM Brouwer Jachthaven Dukra Wilhelmina Sluis Bunkerstation Anton van Megen ZALTBOMMEL Slurink-Zwaans Bunkerstation Promac Van Voorden Gieterij ZIERIKZEE Bouwman Oliehandel ZUTPHEN Slurink-Zwaans Bunkerstation ZWARTSLUIS Fa. Kiers Slurink Watersport C-1000 Supermarkt ZWIJNDRECHT Bunkerrama Bunkerstation Nobel Bunkerstation Rabobank Fiwado/Calpam Bunkerstation Zwijndrecht Tabakspeciaalzaak Barrique Plus Westerkade Partycentrum ZWOLLE Fa. Wed. Huisman Internaat Prinses Margriet AA landen Internaat Pr. Margriet Holtenbroek Spoldersluis Scheepswerf Leenman BELGIE ANTOING Neptunia Bunkerservice ANTWERPEN Algemene Schippersbond Antwerp Docks Hotel Belgibo/A.V.A. B.T.B. - Afd. Binnenvaart C.V.D. - Afd. Binnenvaart Femm Francois G.S.K. - Dok 138 De Grave Scheepsbevrachtingen Martin Scheepselectro Museum Rijn en Binnenvaart CV Nassau Victrol Bunkerservice Ch. de Wit en Zoon Cada Service Hydro - Dok 138 Scheeps Discount Vans Bunkers AVELGEM Cesteleijn Bevrachtingskantoor BEEZ Meuse & Sambre Scheepswerf BERINGEN TERVANT Th. Moons DENDERMONDE Tijssluis Dendermonde EVERGEM Sluis Evergem GENK Sluis Genk GENT Algemene Scheepvaart Bevrachtingen Argenta Bank Brussel Lambert CafÈ Fluvial, neuseplein Electro Zeeland Ketels - Werkhuizen Florimond Sappelsientje Moneyn Boekhandel CafÈ Titanic De Grave-Antverpia nv HERSTAL Bateau Neptunia LUIK Kerkschip Emaus Orni MERELBEKE Sluis Merelbeke MERKSEM Claes en Zonen revisiebedrijf OLEN Winkelwagen Daens PONT-DU-LOUP Chantier Naval WERVIK Neptunia Commodore WIJNEGEM DORP Sluizencomplex Wijnegem YVOT-RAMET Sluis Yvot-Ramet ZANDHOVEN Sluis Viersel ZEEBRUGGE Bunkers Dagreda N.V. DUITSLAND NEUWIED Castrol 12- Bunkerschiff DATTELN Bunkerstation Weert Ihnen DUISBURG De Grave GmbH SChifferborse KONINGSWINTER J.E.Z. GmbH HASSMERSHEIM Castrol 22- Bunkerschiff MANNHEIM REINPLUS VANWOERDEN Bunker GmbH REGENSBURG Castrol 18- Bunkerschiff SPEYER Schiffswerft J. Braun GINSHEIM G STAVSBURG Sluis Kostheim FRANKRIJK COMPIEGNE Max Guerdin & Fils LOIRE SUR RHONE Station Service Fluvial Pechelbronn PARIJS CNBA Batellerie Artisanale OOSTENRIJK ENNS Fiwado/Calpam Bunkerstation Enns WENEN SVZ Wittig Wenen GmbH... een jaar lang op koers! Het is raar, maar waar! U betaalt per jaar slechts 21,- * voor de verzendkosten terwijl de krant geheel gratis is. Zo blijft u wel mooi op de hoogte van alle ins en outs op maritiem gebied. Zowel redactioneel als commercieel. Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar: De Scheepvaartkrant Antwoordnummer VB Rotterdam * Buitenland op aanvraag Naam... Adres... Pc.... Plaats... ZOEKT U EEN SCHIP? Expertise en kwaliteit TeamCo Shipyard in Heusden beschikt over ruime faciliteiten en een team ervaren scheepsbouwers met de nodige expertise in de bouw van complete schepen en de afbouw van nieuwe casco s zoals: Vrachtschepen Containerschepen Bunkertankers Chemicaliëntankers LPG-tankers Estuairevaart Zeevaart Passagiersschepen Voor complete nieuwbouwschepen of alleen afbouw in de vorm van turn-key met een N.P.C. kunt u terecht bij TeamCo Shipyard. Wij zoeken enthousiaste collega s. Voor vacatures: Tel: +31(0) Fax: +31(0) CENTRAAL TELEFOONNUMMER TEL : +31(0) FAX : +31(0) WEB : HAVENSTRAAT CR MAASBRACHT VOOR AL UW BEVRACHTINGEN VANAF DE BELGISCHE MAAS Van Luik tot Givet naar Nederlandse bestemmingen PARTIJEN GROOTTE VAN 500 TOT 2500 TON SCHEEPSMAKELAARDIJ Pruylenborg PC Zwijndrecht Tel.: , Autotel , Fax: M/s 1130 ton, bj. 1955, ca m 3, 80 x 8.20 x 2.50 m, 2 ruimen, semibeun/ stofplaten, alu. luiken, 680 pk Cat., hydraulisch stuurwerk, boegschroef, moderne woning, nautisch apparatuur, autokraan. M/s 1150 ton, ca m 3, bj. 1957, x 8.20 x 2.50 mtr., 2 ruimen, trimmers, stofplaten, semibeun, stalen vloer, alu. Fr. kap, hydr. kap, hydraulisch stuurwerk, 675 pk GM, boegschroef, salonroef met o.a. 2x 2-persoons slaapkamers enz, totaal nieuw bet. 2002, inclusief sanitair + electra + vloerverw., radar enz. M/s 1255 ton, bj. 1935, 80 x 9.50 x 2.60 m, 2000 m 3, vlak 1997, 2 x 450 pk Caterpillar, kopschroef, radar enz, autokraan, Donau attest. M/s 1660 ton, bj. 1973, x 9.51 x 2.96 m, 1 ruim, 2400 m 3, alu. luiken, stalen vloer, dubbelw., 973 pk Cat bj rev. 2002, kopschr., alu. stuurhut, won. met o.a. 3 slpk., radar enz, autokraan, Rijnattest, ADNR. M/s 2084 ton, bj. 1973, x 9.50 x 3.01 mtr., 1 ruim, alu. stapelluiken, ca 2350 m 3, stalen vloer, dubbelwandig, 1160 pk, SKL rev. 2002, kopschroef, alu. stuurhut cont. 4 hoog, won. o.a. 3 slp. kamers, voorwoning o.a. 2 slp. kamers, radar enz, autokraan, Rijnattest, ADNR. Duwsleepboot, bj. 1944, x 5.88 x ca m, kijkh. ca mtr., 2x 400 pk GM, SI t/m , beperkt ADNR tot , vast werk met gar. contract. Sleep-duwboot: bj. 1930, ca. 21 x 5.20 x 2.40 m, 500 pk Caterpillar bj rev. 2005, Rijnattest + Zone 2,3 en 4. Kraanschip: x 8.20 x 2.60 mtr., 560 ton, 348 m 3, 585 pk GM, boegschroef, kraan PLM50, volledig uitgerust, Rijnattest. Kraanschip: bj. 1927, afm. ca. 36 x 6.30 x 2.40 mtr., ca. 265 ton, 155 m 3, 230 pk GM, Priestman kraan, spudpalen, kopschroef en Rijnattest. Duw-beun-bak 2137 ton: bj. 1961, ca m 3, 2 beunen, x x 3.12 mtr. Motorbeunschip Zandloper, bj. 1955, 67 x 8.23 x 2.50 m, 472 m 3, 630 pk Cat. Oostzeetjalk, bj. 1902, ca x 4.92 x ca m, te gebruiken als motorjacht of restaurantschip tot max. 60 personen. Machinefabriek Hasselt v/h Snijder Hasselt b.v. Reparaties van alle merken boegschroeven Levering boegschroeven onder elke gewenste klasse Hydraulische stuurwerken en roeren Levering en revisie van motoren en keerkoppelingen Alle werkzaamheden boven de waterlijn STERK IN SERVICE EN KWALITEIT! Cellemuiden 44, 8061 RR Hasselt (Ov.) Telefoon: ,

3 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI PAGINA -- 3 Pensioenen staan centraal bij eerste overleg CAO Sleep- en binnenvaart ROTTERDAM - Tijdens de ledenvergaderingen in februari over de CAO Binnenvaart was er zoveel kritiek en bleven zoveel vragen onbeantwoord dat de stemming ongeldig werd verklaard. Besloten werd dat de vakbonden FNV en CNV eerst met het pensioenfonds zouden gaan praten, en dat een pensioendeskundige (actuaris) alle vragen en feiten zou gaan onderzoeken. Dat is inmiddels gebeurd. In april zijn vervolgens twee ledenvergaderingen gehouden. Daarin is duidelijk geworden dat de vakbonden tot de slotsom zijn gekomen dat het behaalde resultaat, neergelegd in een principe akkoord, te mager is. Het resultaat wordt dan ook met een negatief stemadvies aan de leden voorgelegd. De bonden CNV en FNV hebben op 12 april voor de eerste maal weer formeel met de werkgevers gesproken over de CAO Binnenvaart en het pensioen. Het overleg verliep af en toe behoorlijk moeizaam, maar het is goed dat standpunten over en weer zijn toegelicht en verduidelijkt, schrijven de bondsvertegenwoordigers in een brief aan de leden. Vakbonden en werkgevers zijn uiteindelijk uiteen gegaan met twee afspraken: 1. Er wordt een exacte pensioenberekening gedaan aan de hand van gegevens van honderd echte deelnemers die representatief zijn voor de diverse werknemers in de binnenvaart. Daaruit moet blijken wat de mensen ontvangen volgens de afspraken in het huidige principe akkoord. 2. Het principe akkoord wordt vergeleken met het voorstel van de vakbonden. De actuaris rekent uit wat de kosten zijn van een regeling ter uitbreiding van het principe akkoord waarin de pensioengerechtigde leeftijd per leeftijdsgroep in stapjes van een jaar en daarna een half jaar omhoog gaat naar 63 jaar. Dat is de uittredingsleeftijd in de nieuwe regeling waarbij het uitkeringsniveau hetzelfde blijft. De leden hebben inmiddels een stembiljet ontvangen waarin ze kunnen aangeven hiermee al dan niet akkoord te gaan. De uitkomsten van beide berekeningen worden besproken tijdens een tweede overleg met de werkgevers, waar ook de CAO op de agenda staat. CAO De bonden vinden het belangrijk dat er snel een nieuwe, algemeen verbindend verklaarde CAO komt. Vooral ook met het oog op de tewerkstelling van werknemers afkomstig uit andere landen uit de Europese Unie.FNV Bondgenoten stelt voor de APC (Automatische Prijs Compensatie) te handhaven en een structurele loonsverhoging af te spreken, waardoor de looneis van 2 procent die de vakbonden dit jaar voorstellen, verzilverd kan worden. Verder stellen ze voor, waar nodig, de CAO teksten aan te passen in verband met de gewijzigde wet- en regelgeving. Tot slot zou een eenmalige uitkering aan alle werknemers zeer welkom zijn gezien het koopkrachtverlies bij velen. De werkgevers hebben aangegeven dat er een akkoord over de pensioenen moe zijn, wil er een CAO akkoord kunnen komen. Ook moet er op ondernemersniveau een kwestie worden opgelost, alvorens er een CAO akkoord bereikt kan worden. FNV Bondgenoten is bereid om door middel van overleg mee te werken aan een oplossing voor deze kwestie. Al hecht de bond er aan duidelijk te stellen dat het al dan niet tot een oplossing komen in deze kwestie volgens de FNV niet gebruikt mag worden voor het wel of niet tot stand komen van een sector CAO. Ook wil FNV Bondgenoten de pakketvergelijking weer terug brengen in de CAO. De bespreking met de werkgevers vindt plaats op 17 mei. Europort Maritime 2007 biedt platform voor gehele maritieme industrie ZOEKT U EEN SCHIP? Ridderorde voor de man met duizend petten RIDDERKERK - Johan Groenewold heeft op vrijdag 28 april uit handen van de Ridderkerkse burgemeester J.J.M. Hermans-Vloedbeld de versierselen opgespeld gekregen die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De man, die in deze krant ooit de man met duizend petten genoemd is omdat hij zoveel functies heeft en heeft gehad, mag zich nu dus ook Ridder noemen. Burgemeester Hermans noemde niet de volledige lijst met functies. Maar er passeerden er toch flink wat de revue. Hermans: Ik richt me tot de heer Groenewold, directeur/ eigenaar van binnenvaartrederij Verenigde Tankrederij BV in Rotterdam. U hebt verder gekeken dan de horizon van uw eigen onderneming. Ronduit indrukwekkend is de lijst van bestuursfuncties die u hebt bekleed in allerlei organisaties die te maken hebben met de binnenvaartbranche. Werkgeversorganisaties, adviescommissies voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat, voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de bekende Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, docent en examinator bij diverse opleidingen in de branche, lid van Europese en internationale schippers- en binnenvaartorganisaties. Ik noem ook nog het lidmaatschap van de Raad voor de Transportveiligheid, u weet wel, de organisatie waarvan Pieter van Vollenhoven het gezicht is. Samenvattend is het niet te veel gezegd als ik stel, dat u ver boven uzelf bent gestegen. U hebt met uw inzet, betrokkenheid, kundigheid en enthousiasme uw bedrijfstak een grote dienst bewezen. Groenewold bleek in ridderkerk de enige Ridder naast acht nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de traditionele lintjesregen. Burgemeester Hermans: U bent ver boven uzelf uitgestegen ROTTERDAM - De voorbereidingen voor Europort Maritime 2007, die plaatsvindt van 6 tot en met 9 november, zijn alweer in volle gang. En de data geven het al aan: de nieuwe editie van de internationale vakbeurs duurt deze keer maar vier dagen. De zaterdag vervalt en in plaats van twee openingsavonden is er nu één openingsavond op donderdag. Met deze ontwikkelingen is het de bedoeling dat de beurs zakelijker en professioneler wordt. Exhibition Manager Peter Niemantsverdriet: we willen hiermee zeker niet de indruk wekken dat de binnenvaart en de visserij niet meer welkom zijn. Het doel van de beurs blijft het bieden van een platform, waar de hele maritieme industrie welkom is. Al voor de vorige editie van Europort Maritime werd gesproken over het eventueel laten vervallen van de zaterdag. Internationaal gezien werd deze wens al enige tijd geleden geuit. Er is dan ook uitvoerig over gesproken en uiteindelijk is de beslissing eind februari gevallen. De beslissing tot het laten vervallen van de zaterdag heeft volgens Niemantsverdriet en Gert-Jan van den Nieuwenhoff, General Manager trade shows & events, te maken met verschillende factoren. Om te beginnen is gebleken dat de beslissingsbevoegdheid op zaterdag matig was. Zaterdag was voornamelijk een familiedag terwijl de beurs juist een zakelijk platform moet zijn. De zaterdag was een te groot sociaal gebeuren waardoor Europort Maritime niet de beoogde professionaliteit van een internationale vakbeurs uitstraalde, aldus Van den Nieuwenhoff. Daarbij wilden we tegemoet komen aan de wens van onze internationale exposanten. Voor hen liep de beurs sowieso al op vrijdagavond af. Met de samenvoeging van de twee Esco aandrijvingen bv Tel Geen familie zaterdag meer voor internationale vakbeurs Gert-Jan van den Nieuwenhoff en Peter Niemantsverdriet. beurzen zijn we internationaler geworden en de internationale bedrijven laten zich niet leiden door Ahoy. Ze verlieten de beurs op vrijdag met als gevolg; lege stands op zaterdag, voegt Niemantsverdriet daaraan toe. Tot slot was het schrappen van de zaterdag een wens van de grote scheepsbouwbedrijven, de grote toeleveringsbedrijven, de werven en van, zoals eerder gezegd, de internationale markt. Reacties Van den Nieuwenhoff en Niemantsverdriet houden rekening met reacties van de binnenvaart en visserij. Daarom willen we graag duidelijkheid verschaffen om te voorkomen dat schippers gaan denken we zijn onze beurs kwijt. Alle maritieme bloedgroepen zijn welkom op de beurs en het is vanzelfsprekend dat de binnenvaart en visserij daar ook bijhoren. We zullen deze sectoren altijd blijven bedienen, onder andere met een speciaal programma, aldus Van den Nieuwenhoff. De Exhibotion Manager voegt daaraan toe dat in alles synergie zit. Alle sectoren zijn met elkaar verbonden, zonder binnenvaart geen zeevaart en andersom. Uit cijfers is ook gebleken dat de binnenvaart en de visserij net zo makkelijk doordeweeks een bezoek aan de beurs brengen en dat gebeurt ook. De visserij kunnen we ook op vrijdag ophalen, de vissers liggen tegenwoordig regelmatig stil op doordeweekse dagen. Dit in Verandering in Terneuzen TERNEUZEN - Supermarkt C in Terneuzen heeft aangekondigd op korte termijn te reorganiseren. Al half mei is het zover en wordt de vestiging aan de Schuttershofweg definitief gesloten. Aanleiding is een gemeentelijke herinrichting van dit gebied waarvan de eerste sloopwerkzaamheden pas aan het eind van dit jaar gepland staan. De supermarkt had een goede naam in de binnenvaart en vervulde een belangrijke rol in de verspreiding van de Scheepvaartkrant.Met de sluiting van de supermarkt vindt er een verandering plaats op de locaties rondom het havengebied in Terneuzen waar de krant verkrijgbaar is. Met ingang van mei is Winkeltje Nr. 2 een nieuwe verspreider, deze is gevestigd aan de Vlooswijkstraat nr. 2. Dit, aan de kop van de Noordstraat gevstigde, winkeltje wordt gevoerd door dhr. Barend Swets die uitstekend vertrouwd is met de (binnen)scheepvaart. Hij legt zich toe op de verkoop van overstock-partijen met het accent op schoenenverkoop. Tevens is op dit adres een naaiatelier gevestigd en is de winkel zes dagen per week geopend. Andere locaties in de omgeving, waaronder het BP-tankstation aan de Kennedylaan, krijgen meer kranten toegestuurd zodat met de sluiting van de supermarkt, iedereen van een exemplaar verzekerd blijft. tegenstelling tot vroeger, toen de vissers nog de hele week op zee waren, aldus Niemantsverdriet. Misschien kunnen we kijken of er ook iets te organiseren is voor de binnenvaart wat betreft vervoer. De plannen voor de komende editie van Europort Maritime zijn nog volop in ontwikkeling. Zo wordt er weer gedacht aan een binnenvaartroute, of een visserijroute. Op een beurs in Roemenië zag Niemantsverdriet een simulator staan, wat hem erg aansprak. Er kwamen veel mensen op af. Misschien kunnen wij ook een simulator neerzetten voor de binnenvaart en daar een wedstrijdelement aan toevoegen. Op die manier gaat de beurs ook mee met de tijd, want beurzen worden tegenwoordig steeds interactiever. Volgens Van den Nieuwenhoff is het dan ook belangrijk dat de beurs meegaat met het verwachtingspatroon van de bezoekers, een simulator past goed in dit verwachtingspatroon. De organisatie van de vakbeurs staat open voor plannen en ideeën, elke suggestie is dan ook welkom. Evaluatie Zoals bij elke beurs gebeurt, zal ook de komende editie van Europort Maritime na afloop uitgebreid geëvalueerd worden. Als dan blijkt dat met het laten vervallen van de zaterdag de plank volledig misgeslagen wordt, gaat men verder kijken wat daaraan gedaan kan worden. Misschien kunnen we kijken of er in de even jaren een schippersbal met een minibeurs georganiseerd kan worden?, brainstormt Niemandsverdriet. Vroeger zat er in Rotterdam achter de Schippersbeurs een groot café, dat was legendarisch. Wie weet kunnen we daar iets mee?. Voorlopig is het nog even afwachten wat de komende editie brengt. Shipping Industry Met de komende beurs Construction & Shipping Industry zijn beide heren niet zo blij. Ik vind het een beetje vreemd dat wij veertien jaar bezig zijn geweest om de wens van de markt, van twee beurzen één te maken, te bewerkstelligen. Nu is er eindelijk een samengevoegde beurs, om de twee jaar, en dan wordt er toch ingehaakt op een tussenliggende beurs. Dat bevreemd ons een beetje, aldus Niemantsverdriet. Toch hebben de beurzen volgens hem wel verschillende functies. Gorinchem heeft volgens de Exhibition Manager voornamelijk een sociale functie. Europort Maritime is zakelijker en internationaler, terwijl Gorinchem met name een lokaal/regionaal karakter heeft. Als de markt aangeeft ook bij Gorinchem in te haken, waarom zou Ahoy dat dan niet kunnen in het tussenliggende jaar? Gedragsregels te water thema Schuttevaercongres VIANEN - Het jaarlijkse Schuttevaercongres vindt deze keer plaats op18 en 19 mei. Ditmaal is gekozen voor Vianen als plaats van samenkomst. Op 18 mei is er vanaf een themamiddag met als titel Gedragsregels te water. In de week voorafgaande aan het congres wordt een enquête gehouden onder 250 binnenvaartschippers over waarden en normen in de binnenvaart en andere actuele thema s. De uitslag van deze enquête wordt op het congres bekend gemaakt. Als gastsprekers rond het thema treden de volgende personen op: - R. Kortenhorst, Tweede Kamerlid voor het CDA en ouddirecteur van een scheepswerf - B. Baksteen, voorzitter van het platform Nederlandse Luchtvaart en gezagvoerder van de Boeing G. van Rooij, voorzitter van de regionale loodsencorporatie Scheldemonden. De themamiddag wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van de landelijk voorzitter van Schuttevaer, A. Jorritsma. Aanmelden kan via een aanmeldingsformulier, binnengekregen met de nieuwste editie van Het Vasteland, of via de website Ridder Johan Groenewold. Chef-kok Koningin Juliana internaat, Koos de Graaf, neemt afscheid TERNEUZEN - Na een dienstverband van bijna 33 jaar, neemt de chef-kok van het Koningin Juliana internaat in Terneuzen, Koos de Graaf, afscheid. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden.ter gelegenheid van zijn afscheid is hem op vrijdag 28 april een afscheidsreceptie aangeboden. De Graaf begon zijn werkzaamheden bij het internaat op 1 september 1973, op de oude locatie in de Rozenstraat. In 1993 is hij meeverhuisd naar de locatie aan de Van Steenbergenlaan. De Graaf heeft de schommelingen van het aantal schipperskinderen meegemaakt en dat had altijd invloed op het werken in de keuken. In 1973 zaten er nog bijna 150 kinderen op het internaat, momenteel zijn dat er nog 46. Vroeger werkte De Graaf met meerdere personen in de keuken, en nu alleen. Vanaf 2001 is hij ook voor de kinderen van het Kindercentrum Juultje gaan koken en vanaf vorig jaar ook voor hun ouders. Het werk bleef dus. Receptie Voor de receptie op vrijdag 29 april waren oud-collega s, leveranciers, ouders en kinderen uitgenodigd. Dit alles was een grote verrassing voor de chef-kok. Op zijn laatste werkdag, donderdag 27 april, werd De Graaf s ochtends vroeg toegezongen door de kinderen van het internaat en het Kindercentrum met een lied op de wijze van Heb je et(v)en voor mij van Frans Bauer. Daarna kregen hij en zijn vrouw een ontbijt aangeboden.

4 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI PAGINA 4 ZOEKT U EEN SCHIP? Brandblusmaterialen Reddingsmiddelen en veiligheidsmaterialen Laad- en losslangen Geld en tijd besparen Maximale veiligheid voor u en uw personeel Eén partner voor het onderhoud en de leveringen van al uw brandblus- en veiligheidsmaterialen. Eén aanspreekpunt voor al uw vragen en de oplossingen van uw problemen. Dat noemen wij Total Care! Unisafe, uw partner die weet dat een lange-termijn relatie met u op vertrouwen en kwaliteit berust. Wij werken onder goedkeuring van: Scheepvaartinspectie, Germanische Lloyd en REOB. Leidijk 51, 6681 TM Bemmel Tel.: Fax: Ankertjes de voordeligste rubrieksadvertenties... KEER Vul in hoeveel keer deze opgave geplaatst moet worden. Ankertjes op rekening 2,00 administratiekosten extra Brieven onder nummer 2,50 kosten extra Bankrekening nummer Rabo PRIJZEN EXCL. BTW EXTRA Tinnegieterstraat 7-9 NL-3194 AL Hoogvliet-RT Tel: Fax: Mobiel: Lars de Bot Site: NIEUWBOUW: 110 x m. levering september 2006 Middenvoorschip 70 x 9.50 m. levering november 2006 Eventueel inruil of garantieprijs van het bestaande schip is bespreekbaar. Kvb Saron, 4027 ton, bj. 1997, 2x 1346 pk Wärtsilä, koprev. 2003, 172 x x 3 m. Geertje, 2930 ton, bj. 1973, Caterpillar 1078 pk bj. 1991, 105 x x 3.37 m. Sensation, 2690 ton, bj. 1994, MAK 1800 pk rev. 2002, 110 x x 3.24 m. Damina K, 2407 ton, bj. 2002, Caterpillar 1520 pk bj. 2003, 105 x x 3.19 m. Mariposa, 2110 ton, bj. 1980, Cat pk rev. 1999, x 9.52 x 3.07 m. Maria I, 2011 ton, bj. 1973, SKL 1110 pk rev. 2004, 105 x 9.50 x 3 m. Europa, 2006 ton, bj. 1971, Cummins 1268 pk rev. 2004, 105 x 9.02 x 3 m, evt. inruil. Capibara, 1915 ton, bj. 63/ 75, Cat pk bj. 1995, 105 x 9.52 x 2.82 m. Sonja, 1890 ton, bj. 1971, Caterpillar 1380 pk bj. 2005, 105 x 9.50 x 2.72 m. Modena, 1832 ton, bj. 73, Deutz 1250 pk rebuild 2005, 105 x 9.50 x 2.67 m. Marion, 1806 ton, bj. 1961/2003, Volvo 1200 pk bj. 2001, 86 x 9.50 x 3.23 m. Navitas, 1629 ton, bj. 1980, Cummins 920 pk bj. 2005, 86 x 8.62 x 3.25 m. ms 1551 ton, bj. 1971, Deutz 960 pk rev. 2003, 80 x 9.50 x 2.90 m. Deo Juvante, 1015 ton, bj. 1962, GM 650 pk rev. 2001, 71 x 7.20 x 2.89 m. Fiducie, 1007 ton, bj. 1963, Cummins 850 pk bj. 1999, 70 x 7.27 x 2.90 m. Ilsa, 930 ton, bj. 1963, Caterpillar 548 pk rev. 2001, 70 x 7.20 x 2.73 m. Maxima, 850 ton, bj. 2002, 2x 406 pk Caterpillar bj. 2002, 63 x 7 x 2.92 m / 48 Teu. Mathilde, 801 ton, bj. 1961, Caterpillar 624 pk bj. 1996, x 7.58 x 2.70 m. mbs Deo Volente, 1771 ton, bj. 1996, Caterpillar 973 pk, koprev. 2006, 86 x 9.50 x 3.40 m Verder te koop: diverse motor-beun-tankschepen en duwboten met duwbakken op aanvraag. Bovenstaand aanbod is slechts een greep uit ons schepenbestand, wij willen graag schepen in diverse tonnages en afmetingen hieraan toevoegen. Indien u plannen heeft voor verkoop van uw schip, komen wij graag een keer aan boord voor een vrijblijvend gesprek. Bezoek nu ook onze website: Vul hier uw tekst in Naam Adres Postcode/Woonplaats Uw Telefoonnummer HEEFT U ZOJUIST UW SCHIP TE KOOP GEZET? Kruis dan dit vakje aan en als extra service worden deze gegevens opgenomen in de SCHEPENDATABANK VAN OCTOPUS. Hiervoor wordt 7.95 extra in rekening gebracht. Opsturen naar: De Scheepvaartkrant BV - Postbus 59151, 3008 PD Rotterdam I P E K W E STABILITEITSBEREKENINGEN PROJECTBEGELEIDING COMPLETE ONTWERPEN ONDER KLASSE Tel : HUIZINGA & SNIJDER BV TE KOOP: BEL VOOR MEER INFO: !!! Internet: Bezoekadres: Beatrixhaven 2a, 4251 Werkendam ZIE OOK ONZE LOSSE ADV. IN DEZE KRANT!!! EN BEL ONS GERUST VOOR HET ZEER RUIME AANBOD: ZEE / TANK/ BEUN / BULKSCHEPEN / DUWBOTEN BAKKEN / HOPPERS / BAGGER MATERIAAL / JACHTEN / VARENDE WOONSCHEPEN / PASSAGIERSSCHEPEN / ENZ. WAT WIJ U IN NAAM VAN ONZE KLANTEN MOGEN AANBIEDEN!!! Zó vult u de bon in: N L T E O E A T N O N I A E R E T R D V D S T E A E T O U N K R F S J U S L E V L E A A E E N A O K E E T P J N S D E E T E U N FAX: Verkoop en afbouw van nieuwbouwschepen. Bemiddeling bij verbouwingen, aan- en verkoop van gebruikte schepen. M/s Aurora Bj. 1986, Peters 105 x 9.50 x 3.12 mtr, 2127 ton, 1227 pk Cat, boegsch. 330 pk Veth, Rolluiken M/s Bona Fide Bj. 1943, 610 ton, 55 x 7.25 x 2.64 mtr, 450 Cat, evt. met vast werk in zand en grindvaart M/s Capibara Bj.1963/1975, 1915 ton, 105 x 9.54 x2.82, Cat 1380 pk, boegsch. van Wijk 320 pk, stuurrooster, straalbuis. M/s Edmar Bj.1928, 80 x 9.50 x 2.54 mtr, 1336 ton, MTU 1088 pk., Boegschr. Elkajeth pk. M/s Emulator Bj. 1980, Van Eyck, 80 x 9.50 x 3.01 mtr, 1575 ton, 2000 m 3, rolluiken, 940 pk Cummins. M/s Fugit Hora Bj. 1959, x 7.25 x 2.57 mtr, 855 ton, Cummins KTA 640 pk, boegsch. van Tiem, stuurrooster 220 pk, ballast jet 300 m 3. M/s Franzosus T Bj. 1980, 105 x x 3.59 mtr, 2719 ton, Deutz 1800 pk, boegsch. Elka Jet 240 pk, goede drager. Koppelverband Ganzestad SCHIP: 1957/1996, 100 x 9.50 x 2,80 mtr, 1778 ton, 2x 1200 pk Penta Mitsu., 375 pk Verhaar. BAK: 2003, 72/76.5 x 11,45 x 3.30 mtr, 2x 430 pk Ballegooy. M/s Ilze Bj. 1984, 107 x x 3.48 mtr, 2945 ton, 1200 pk MAK, container stuurhuis. M/s Let`s go Bj. 2004, 135 x x 3.57 mtr, 3920 ton, 2x Deutz 1180 pk, 530 pk Cummins pk Van Tiem, 2x spudpalen. M/s Nautica Bj. 1963, geheel vernieuwd 1993, x 8.20 x 2.47 mtr, 1217 ton, Detroit 825 pk, boegsch. van Ballegooij Daf 320 pk. M/s Oriana Bj. 1996, 110 x x 3.27 mtr, 2700 ton, Stork 2000 pk, boegsch. Veth 4 kan. 580 pk. Cat, Hydraulische koppellieren. M/s Rehoboth Bj. 1964, x 9.54 x 2.84 mtr, 1423 ton, Mitsu. 953 pk bj. 2006, Boegsch. Veth Jet 380 pk, goed onderhouden, snel schip. M/s Rooyaard Bj.1988, 103 x 9.5 x 3.17 mtr, 2151 ton, 1250 pk. Cummins, boegsch. Ballegooy 300 pk, zeer net schip. M/s Semmy Bj. 1975, 110 x x 3.32 mtr, 2592 ton, Deutz 1600 pk 2004, boegsch. Veth Jeth kan., Cert M/s Aliana Bj. 1976, 105 x 11 x 3.22 mtr, 2510 ton, Cat HD pk bj. 2006, boegsch. Van Tiem Cummins 600 pk. Biesboschhaven nr. 16, Werkendam Tel.: +31 (0) , Fax: +31 (0) , GSM: (Dekatel 12628) L E! BOOTSMAN ZOEKT WERK met duw- en tankerervaring, 7/7 of 14/14 Fon: Biedt zich aan: FREELANCE STUURMAN met patent, liefst containervaart / afloswerk Tel.: Gezocht: STUURMAN / 2 E KAPITEIN met patent, min. Mannheim, met tanker ervaring, 2/2, Lux. voorw., Tel.: / Gezocht: STUURMAN EN DEKSMAN voor koppelverband A1 vaart, loon CAO, vrije tijd in overleg, stuurman met meevarende vrouw / partner heeft onze voorkeur Tel.: of SLEEPBOOT DIJK Bj. 1915, x 4.05 x 1.44 m, 240 PK Bolnes, 220/380 V, CV, douche, ingez. stalen roef, electrisch koken, S.I MPS BROEDERTROUW ook geschikt voor bewoning, geheel verbouwd in 2001, x 5.05 x 1.20 m, 141 PK - 28/10/18 kva boegschroef 168 pk, salon 34.5 m 2, 3 cabines elk m 2, airco, keuken volledig uitgerust, nautisch compl., h m. Voll. info op aanvraag of Zie W.L.A. de Bot & Dtr. Tel Fax MAKELAARS IN SCHEPEN Postbus 386, NL 4460 AT Goes Biesboschhaven Noord 3c 4251 NL Werkendam Telefoon : +31 (0) Telefax : +31 (0) Web: VRIJBLIJVEND TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwbouw Motortankschip als casco of compleet afgebouwd, Afm. 135m x 15m00 x 5m80, 5600 ton, 6870 m 3. Nieuwbouw Motortankschip, als casco of compleet afgebouwd, Afm. 110m x 11m40 x 5m90/4m00, 3000 ton, 4000 m 3. Nieuwbouw motorvrachtschip type Marina, bouwwerf Astrakhan, als casco of compleet afgebouwd, afm. 110m x 11m45 x 3m65, 3180 ton, 3400 m 3, levering oktober Bekijk nu onze vernieuwde homepage: Oriana, 2700 ton 1996, 110mx11m40x3m27, 3600 m 3, stalen vloer, alu. Fr. kap luiken + hydr./elek. Luikenwagen bj. 2003, kopschroef 585 pk, alu. overzakbaar containerstuurhuis, Wartsila 2000 pk bj rev Shalimar, 2542 ton 2001, 109m71x10m60x3m19, 3400m, stalen vloer, alu. Fr. kap luiken + hydr. luikenwagen, kopschroef Scania 420 pk, alu. overzakbaar containerstuurhuis, autokraan 15m hydraulisch bedienbaar, Caterpillar 1521 pk bj Marjon, 2255 ton 1981, 105mx9m50x3m27, 3000 m 3, stalen vloer, alu. Frische kap luiken + hydr./elek. Luikenwagen bj. 2006, kopschroef Daf 320 pk, aluminium overzakbaar container stuurhuis, Caterpillar 1227 pk bj Delta, 2182 ton 1980, 105mx9m50x3m08, 2600 m 3, stalen vloer, alu. Fr. kap luiken + hydr./elek. luikenwagen, kopschroef Scania 400 pk, alu. overzakbaar stuurhuis, Caterpillar 1380 pk bj (wordt geleverd met koppenrevisie). Zeldenrust, 1830 ton 2000, 86mx10m50x3m19, 2150 m 3, stalen vloer, kopschroef 440 pk MTU, alu. overzakbaar containerstuurhuis, autokr. 18m, sputpalen, MTU 1200 pk. Magdalena, 1348 ton 1979, 85mx8m20x2m87, 1950 m 3, alu. schuifluiken bj. 2003, kopschroef Daf 275 pk, aluminium overzakbaar stuurhuis bj. 2002, autokraan 15 meter, GM 1070 pk bj Addio, 1266 ton 1981, 80mx8m50x2m91, 2 ruimen, 1875 m 3, alu. Fr. kap luiken + hydr. luikenwagen, kopschroef Daf 350 pk bj. 2004, autokraan 13m00, Mitsubischi 860 pk bj Margarethe, 1250 ton, 1969, 80mx9m35x2m52, 1850 m 3, Aluminium schuifluiken, kopschroef Daf 300 pk 2006 geplaatst, autokraan 12 meter, Cat. 565 pk bj rev. 95/ 04. Dependent, 856 ton 1962, 70mx7m12x2m62, 1 ruim, 1350 m 3, Azobé 5cm met trimzijden, kopschroef Daf 350 pk bj. 2005, alu. schuifluiken, autokraan 10m, Industrie 510 pk. bj. 1970, rev (Evt. inruil bespreekbaar) Arie Leendert, 704 ton 1964, 60mx6m65x2m72, 1000 m 3, alu. Fr. kapluiken + elekt. luikenwagen, Daf 260 pk, autokraan 12m, Volvo Penta 400 pk 2004 gerev. gepl. (Interessante prijs) Nova Cura, 500 ton 1937, 51mx6m28x2m50, 800 m 3, alu. Fr. Kapluiken fabr. Blommaert, kopschroef Daf 190 pk, autokraan 8m60, Daf 300 pk bj Bekijk nu onze vernieuwde homepage: Deze aangeboden schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand, mocht u interesse hebben voor deze of één van de andere schepen uit ons bestand, bel ons dan gerust eens op voor verdere informatie. Tevens vullen wij ons verkoopbestand graag aan met nieuwe verkoopaanbiedingen, wilt u uw schip voor de verkoop aanbieden dan komen wij graag vrijblijvend een keer bij u langs. NIEUWBOUW zowel casco als compleet schip

5 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI PAGINA -- 5 ZOEKT U EEN SCHIP? Haven van Brussel viert feest op 20 mei BRUSSEL - Al voor de negende keer organiseert de haven van Brussel een havenfeest om de bevolking dichter bij het havengebeuren te brengen. Dit jaar krijgt het een speciaal karakter omdat de jachtclub BRYC aan de Voorhaven haar honderdjarig bestaan viert.voor de gelegenheid komen drie kopieën van historische zeilschepen naar Brussel. Omdat de jachtclub historische banden heeft met het koningshuis, is ook koning Albert II op sommige manifestaties aanwezig. Jubilerende jachtclub bouwt mee aan spetterend spektakel DOOR THEO FRISON De driemaster Grand Turk verwierf al grote bekendheid door het optreden in verscheidene Britse TV programma s. De bedoeling van het Brusselse havenfeest is om de bevolking van de hoofdstad dichter bij het kanaal en bij het havengebeuren te brengen. Volgens staatssecretaris Grouwels, bevoegd voor de Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en kustvaart, visserij, scheepsbouw enz. Oplage exemplaren UITGEVER: DE SCHEEPVAARTKRANT BV Nijmegenstraat CD Rotterdam Tel Fax adres: DIRECTEUR L.H.J. Salden ADMINISTRATIE: Mevr. Adrie Heukels adres: ADVERTENTIE-ACQUISITIE Jan Bus Mobiel Anne-Marie Visser Tel Fax Mobiel adres: RECEPTIE/ACQUISITIE: Cindy van Ree Tel REDACTIE Lida Saaij Sanne Verhoeff Tel Fax Mobiel adres: Correspondent voor Limburg, grensstreek e.o.: Ria Kauwenberg Tel Correspondent voor België: Theo Frison Tel./fax (0032) (0) VORMGEVING, DTP: Chris de Heer Ineke Mintjes TARIEVEN: los 0,75 per mm per kolom, Contracten aanzienlijk lager ABONNEMENTEN: Nederland: 21,- Europa: 59,- Overige landen op aanvraag VERSPREIDING: gratis, tevens toezending aan 5000 postadressen, waaronder 1200 scheepvaart- en aanverwante bedrijven. Advertenties zullen worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen. Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder depôtnr Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk schrift hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. FOTO BELGISCHE MARIN haven, realiseren nog te veel Brusselaars zich niet dat Brussel een zeehaven bezit die al van na het graven van het kanaal, maar ook vandaag nog door zeeschepen wordt bezocht. De haven verschaft vandaag de dag direct en indirect werk aan 9000 personen. Het is daarmee volgens Grouwels als sector de grootste werkgever van Brussel. Het Brusselse gewest heeft de jongste jaren het budget voor de haven met 30 procent verhoogd. Oude zeilschepen Zeeschepen - maar dan van meer bescheiden formaat - kwamen al tot Bussel na het graven van het kanaal in de zestiende eeuw. Tijdens de geplande havenfeesten komen naast enkele moderne marineschepen ook drie kopieën van oude marineschepen naar de Heembeekkaai. Meest in het oog springende is daarbij de Grand Turk een Britse driemaster van 46 meter lang, kopie van een Engelse fregat uit de 18e eeuw. Het schip werd in Turkije gebouwd, maar ontworpen door Michael Turk, telg uit een oude engelse scheepsbouwerfamilie. Het schip, dat in 1997 te water werd gelaten, was een vedette in de TV reeks Hornblower. Met een doorvaarthoogte van 35,66 meter kon het de haven van Brussel bereiken. De Mercedes is een Nederlandse brik met twee masten en een stalen romp die in april 2005 te water is gelaten. Het schip nam datzelfde jaar al deel aan haar eerste Tall Ships Race. Uit Frankrijk komt het tweemaster escortevaartuig La Recouvrance (thuishaven Brest), gebouwd in Het is een kopie van een oorlogsbodem die in 1817 werd ontworpen. Jeugd Deze zeilschepen zullen zeker tot de verbeelding spreken van de jongeren. Ze komen vanaf op 17 mei aan de Heembeekkaai, net als de moderne oorlogsschepen. Voor Ierland is dat de L.E. Ciara, een kust patrouillevaartuig. Voor de Franse marine (rode pompons in plaats van onze blauwe) komt het patrouilleschip Flamant. Voor de Nederlandse marine komt de tweemaster Urania, een opleidingsschip van de Nederlandse Marine. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Brusselse jachtclub BRYC doet ook de Belgische Marine een extra inspanning. Zo zorgt ze voor het oceanografische onderzoekingsschip Belgica, waar de jongeren kunnen kennis maken met de wetenschappelijke uitrusting. Ook de tweemaster Zenobe Gramme, een opleidingsschip van de Marine, is aangemeld. Als schip met krijgsallures geldt de riviersnelboot Libération. Al deze schepen blijven ook op zondag toegankelijk voor het publiek. De old timers vormen een illustratie van de toegankelijkheid van deze diep in het binnenland gelegen zeehaven. Voor de schooljeugd uit het Brussels lager onderwijs zijn er op 18 mei bezoeken gepland aan alle grote schepen aan de Heembeekkaai. Jachtclub Voor de gelegenheid heeft de Brussels Royal Yacht Club (BRYC) de belangrijkste evenementen van de viering van het eeuwfeest laten samenvallen met de Brusselse Havenfeesten van zaterdag 20 mei. Omdat de club al vanaf de stichting in 1906 nauw verbonden was met het koningshuis (Leopold II) gaat de viering ook in het koningshuis niet ongemerkt voorbij. De viering van het eeuwfeest begint op 6 mei met de opening van de tentoonstelling honderd jaar pleziervaat in Brussel in het clubgebouw aan de Jachthaven. De tentoonstelling is van 7 mei tot 5 juni toegankelijk voor het publiek, en dat van uur tot uur. Op 17 mei komen vanaf uur diverse zeilschepen en marineschepen aan, ofwel in de marina of aan de Heembeekkaai. Op 18 mei wordt een academische zitting gehouden in het clubhuis, in aanwezigheid van koning Albert II. Die zal overigens ook aanwezig zijn op een ontvangst, nadien aangeboden Voorzitter Farbrice Cumps van de Haven van Brussel (midden) stelt het programma voor. FOTO T. FRISON aan boord van de Grand Turk. De feestviering wordt beëindigd in augustus, wanneer de BRYC in samenwerking met de jachtclub van Breskens een regatta op zee organiseert. Overzicht Aan het Becodok zijn de festiviteiten tussen en uur gericht op het grote Brusselse publiek, met inbegrip van de jeugd. Daar is een tentoonstelling van schaalmodellen voorzien, een eendjesvangst voor de kleintjes, er staat een oude draaimolen en er wordt voor gevarieerde straatanimatie gezorgd. Er is ook een eetgelegenheid Green Kitchen met een waaier van sandwiches, salades en pasta s. Er zijn kanaaltochten Feestelijke heropening van basisschool Het Carillon in Zwolle ZWOLLE - Het Carillon, de christelijke basisschool aan de Bachlaan in Zwolle, heeft de hele week feest gevierd vanwege de heropening van het gebouw. Tijdens de officiële opening op dinsdag 25 april, kreeg Gerda Havertong, bekend van Sesamstraat, uit handen van de architect een ontwerp voor het schoolplein. In mei wordt het ontwerp met twee halve wereldbollen, puzzelstukken, een doolhof en een zonnewijzer door twee Zwolse kunstenaars op het plein aangebracht. Nadat alle kinderen het schoollied met haar hadden gezongen, vroeg zij: Weten jullie waar ik vandaan kom? De kinderen riepen in koor: Sesamstraat! Ze leerde de kinderen een liedje in het Sranantongo, de taal die men spreekt in Suriname, waar ze geboren is. Op het Carillon zitten meer dan zestig schipperskinderen. Zij wonen door de week op het internaat Prinses Margriet, dat op loopafstand gelegen is. Vanaf 2005 is t Zwanenest voor varende kleuters ook gehuisvest in het gebouw aan de Bachlaan. Als de kleuters in Zwolle zijn, doen ze mee in de kleutergroepen.verder worden zij op afstand begeleid door de mentoren die binnen de school een plek hebben om te werken.van de oudercommissie van het internaat kreeg de school een toepasselijke wandversiering met knopen uit de scheepvaart en daaronder een klok, thermometer en hygrometer. Een prachtig cadeau, waarvoor het team zeker een mooi plaatsje zal vinden. Voor de schipperskinderen zal het een gevoel van herkenning op roepen. voorzien tussen het Becodok en de Heembeekkaai, ook met pneumatische motorboten. Men kan zijn eigen zeilvaardigheden testen met de onzinkbare minisailing. Om uur vechten twee vaartuigen met elk acht roeiers tegen de kracht van een zware elastiek in een demonstratie van Benji Rowing. Aan de Heembeekkaai zijn er naast de zeilschepen en marineschepen ook nog andere zaken te beleven. Op de kaai staan zeven reusachtige bewegende beelden van kunstenaar Opstaele. In allerlei stands zijn tentoonstellingen voorzien, en kan men ook proeven van diverse keukens. Er is ook de eeuwfeesttentoonstelling in het BRYC clubhuis te bezoeken. Op de kaai zijn heel wat spelletjes voor de kinderen voorzien. Om uur wordt het kersverse schoonmaakschip van de haven, dat nog maar pas werd opgeleverd, aan het publiek voorgesteld. Daar wordt ook de ploeg jongeren voorgesteld die zal deelnemen aan de zeilwedstrijd Tour de France, van 30 juni tot 29 juli. Er volgen demonstraties van de brandweer, met reddingshonden, met jetski en waterski. Vanaf uur zijn er kanaaltochten, opgeluisterd met jazzmuziek. De duur van deze cruise is 45 minuten. Om uur is er een spektakel from quai to kaai terwijl een vuurwerk de feestelijkheden afsluit. Meer info is te vinden op de website Recordpoging vlootschouw havenslepers in Rotterdam ROTTERDAM - In Rotterdam is op woensdag 26 april een poging gedaan om zoveel mogelijk havenslepers bijeen te brengen voor de stad tijdens een vlootschouw, met als doel te worden opgenomen in het Guinness Book of Records. De slepersparade maakte deel uit van de negentiende Tug & Salvage Convention en Exhibition, die werd gehouden in het World Trade Centre in Rotterdam. Ongeveer zeventig sleepboten voeren mee. Daaronder bevonden zich hele oude boten, zoals de stoomsleper Rosalia, maar ook uiterst moderne nieuwbouwslepers. De slepers in actie. Organisator van de recordpoging is ITS, hetgeen staat voor International Tug & Salvage, een organisatie van slepers en bergers. Bij deze organisatie zijn ook de grote Nederlandse sleepen bergingsbedrijven als Smit, Svitzer-Wijsmuller, Kotug, Multraship en Iskes uit IJmuiden aangesloten. De slepers verzamelden zich in de Maashaven, om van daaruit richting Ersasmusbrug te varen. Op kop gaat de Waker(ex-Smit Houston)van de Nederlandse kustwacht. Vlak daar achter de stoomsleper Rosalia, met bouwjaar Daarbij vergeleken is de Hudson (1939)nog een jonkie. Ter afsluiting van de parade voerden de slepers van Kotug een waterballet op. De boten voerden op muziek allerlei figuren uit, en daarbij ging het er niet kinderachtig aan toe. Soms helden ze vervaarlijk over. De congresgangers op de Wilhelminakade, maar ook het van alle kanten toegestroomde publiek genoten met volle teugen van de parade. Of het aantal bijeengebrachte slepers voldoende is voor een vermelding in het Guinness Book of Records is nog niet bekend gemaakt. FOTO T. VERINGMEIER

6 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI Tel.: of PAGINA 6 ZOEKT U EEN SCHIP? Telecommunicatie Zintel Shop Gelegen te Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen SCHEEPSMAKELAARDIJ T E K O O P : Rondvaart / Partyboot, x 7.00 x ca mtr., 350 personen, 2x 250 pk DAF, met evt. vaste locatie aan Belgische kust met telefoon en lopend vaarprogramma. Nieuwbouw casco Party / rondvaartboot bj. eind 2005, afm ca. 39 x 6.50 x 0.80 m, met 2 spudpalen, 2x Z-drive, autokraan, RVS railingwerk, compl. geschilderd. Party / rondvaartboot bj. 1968, ca x 6.60 x 1.25 mtr., 2x 300 pk DAF, boven en beneden Salon, ca. 150 personen totaal, Rijnattest + Zone 2, evt. met vaste locatie en boekingen. Tel.: of Slurink BV en Service Centrum Lobith BV vormen een familiebedrijf met meerdere bunkerpunten in Nederland. Op deze bunkerpunten worden brandstoffen, smeermiddelen en scheepsmaterialen aan de Rijn en Binnenvaart verkocht. Wilt U werken in de binnenvaart en toch met regelmaat thuis zijn? Heeft U een groot vaarbewijs (of heeft U dit binnen nu en een paar maanden) en wilt U graag in een sociaal regelmatig dienstrooster toch betrokken blijven in de binnenvaart, solliciteer dan naar de volgende vacature:!!! Nieuw TV Vlaanderen digitale televisie!!! Nu Belgische zenders via satelliet Satelliet systemen TV Vlaanderen Computers Complete schotelset 299,- GSM Tunerset + Smartcard 250,- GSM abonnementen Cmodule + Smartcard 125,- Prepaid Smardcard 79,- Materialen en installatie Dealer TV Vlaanderen Tel.: +32 (0) , Mob.: +32 (0) Fax: +32 (0) KMD Motoren met CCR fase II Certificaat Deze motoren vallen onder de huidige subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen (2005/2006) gepubliseerd door aan te vragen bij Senter Novem te Zwolle. Ook ter vervanging van uw huidige motor. KMD WS op basis DAF WS - Certificaatnr.: R4*II*E2E3*0045 (andere uitvoeringen op aanvraag) KMD WS pk / 242 kw ,- max subsidie ,- KMD WS pk / 292 kw ,- max subsidie ,- KMD XF op basis DAF XF - Certificaatnr.: R4*II*C1D2E2E3*0047 (andere uitvoeringen op aanvraag) KMD XF pk / 335 kw ,- max subsidie ,- KMD XF pk / 375 kw ,- max subsidie ,- KMD S14 op basis SCANIA V8 - Certificaatnr.: R4*II*C1D2E2E3*0046 (andere uitvoeringen op aanvraag) KMD S pk / 335 kw ,- max subsidie ,- KMD S14 op basis SCANIA V8 - Certificaatnr.: R4*II*E2E3*0048 (andere uitvoeringen op aanvraag) KMD S pk / 405 kw ,- max subsidie ,- KMD M op basis MERCEDES MAN V6/8/10/12- Certificaatnr.: R4*II*C1D2E2E3*0049 (andere uitvoeringen op aanvraag) KMD V pk / 437 kw ,- max subsidie ,- KMD V pk / 525 kw ,- max subsidie ,- Aanvraag formulieren voor de subsidie worden door ons bijgeleverd. Deze subsidie kan tot 15 oktober 2006 aangevraagd worden, maar eindigt als de pot leeg is. Prijzen excl. BTW. Garantie 2 jaar. KONING B.V. KTB zoekt voor het seizoen 2006 voor haar 5 riviercruiseschepen, te weten: M.P.S. Victoria Regia M.P.S. Victoria Cruziana M.P.S. Victroria Amazonica M.P.S. Abel Tasman M.P.S. Prinses Christina bekwame en enthousiaste medewerkers voor de volgende functies: KAPITEIN met Rijn en radar patent tot Basel KONING S TECHNISCH BEDRIJF BV Albert Huismanstraat 5, 7951 TB Staphorst Postbus 96, 7950 AB Staphorst Tel Fax Privé Internet: M/V STUURMAN M/V MACHINIST M/V MATROOS MOTORDRIJVER M/V Tevens zoeken wij ervaren HORECA PERSONEEL voor BAR EN RESTAURANT werkzaamheden. Voor alle functies geldt dat u een lange tijd van huis bent. Salaris conform Rijn & Binnenvaart C.A.O. Sollicitaties schriftelijk naar: BONAVENTURA CRUISES CONTRACTING & MANAGEMENT B.V. T.a.v. Mevr. C. van Toor Kerkstraat 21a 3295 BD s-gravendeel of per naar: GEVRAAGD: 2 e KAPITEIN met patent tot Basel, voor ms. Richardus, vrije tijd n.o.t.k., voor vaste containervaart van Antwerpen naar Wörth. Tel.: of D: Droge lading 135 x 17,20 x 5,5 m. 135 x 14,20 x 4,8 m. 135 x 11,45 x 4,8 m. 110 x 11,45 x 3,65 m. Mr M.A. van Rotterdam Poststraat AD Zierikzee Tel Fax SPECIALIST VERVOERSRECHT Te Koop: DRAADLIER twee trommels + speelkop, ca 5 ton hijsvermogen, merk Durgoo en Brauns, afm. Lier L 230 x H. 110 x B. 70 Trommels kunnen in en uitgeklutst afm. trommel ø B. 46 wang H. 25 cm, prijs 2400 Tel.: Te koop gevraagd: PERKINS EN LISTER AGGREGATEN Tel.: of ook levering van nieuw: Te koop: alle denkbare Enterprice ond. (Franse motor), voeringen, zuigers, lagerschalen, gereviseerde koppen, brons schroef, 2 compl. motoren 6 cil. 450 pk / 400 t. Billijke prijzen Tel.: Te koop g.o.h.: SL/DUWSCHIP 67 x 8.20 x 2.37 mtr, 918 ton, 1450 m 3, 320 pk boegschr., autokr mtr Tel.: Te koop gevraagd: DIESEL AGGREGATEN defect geen probleem, met contante betaling Aanbiedingen: Handelsonderneming Eggo Verwer Vollenhove Tel.: SCHEEPSMAKELAARDIJ - SHIPPING AGENCY Tankvaart 125 x 11,45 x 5,2 m. 110 x 11,45 x 5,4/5,8m. Money Maker-lightweight Roestvrijstalen tankers Bunkertankers Diverse afmetingen Duwbakken Diverse afmetingen SCHIPPER/VERKOPER IN DORDRECHT Wij zoeken een enthousiaste medewerker die onze ploeg in Dordrecht wil komen versterken! U zult werken op het bunkerstation daarnaast zul U ook moeten varen met onze moderne goeduitgeruste bunkerboten, waarbij Uzelf de verantwoording krijgt in de optimale bediening van onze binnenvaartklant. Mocht U graag gebruiken maken van onze dienstwoning, dan kunt U hier GRATIS gebruik van maken (geen bijkomende kosten zoals huur, telefoon, gas en elektra!) Mocht U hier geen gebruik van willen maken, geen probleem! Wij bieden U een leuke afwisselende en interessante baan waarbij wij U prima arbeidsvoorwaarden en een goed salaris bieden. Enthousiast geworden? Bel, schrijf of mail naar: SLURINK BV t.a.v. Bert Slurink Buiten Walevest t/o AD Dordrecht Voor info belt u: Droge Lading Koppelverband 186x11.4x3.50 m, bj. 1988/1989 HI Ambacht 4800 ton, 2000 pk CAT 2004, 12mm 02, 500pk CAT x1300pk Cummins, zelfvarende bak, 14 mm vloer. LET S GO 135x11.45x4.25 m, bj China, 3920 ton, 4850m 3, 2x1180pk Deutz, 2x spudpalen, alu friesche kap. 110x11.45x3.53 m, 2850 ton, bj China, 3450m 3, 12mm, Vl. 1521pk Cat. 540pk Van Tiem, mooi en compleet schip. 110x11.40x3.53 m, 2691 ton bj Roemenie, 1800pk MAK, 12mm vloer, 3 slpk., duwkop, 570pk Scania 05. VIGILIA 2508 ton 110x10.50x3.20 m, bj. 89 Plock, 3400m 3, alu luiken, 1500pk ABC compl.revisie 06, 117 TEU, 2x JDeere 105x10.5x3.20 m, 2330 ton bj Orsova, 2800m 3, 1521pk, Cat., blommaert alu kap, 144 TEU, 12mm vloer. CON AMORE 2084 ton, 105x9.5x2.98 m, bj.1980, 2800m 3, staal 6mm, alu kap, 108TEU, 1227pk CAT, buis, 4 slpk. VOGUE 1859 ton, 95x9.5x2.89 m, bj. 74 Dongewerf, 2250m 3, 12mm vloer, 99 TEU op 3 hoog, 1250pk Cummins, luiken. VITESSE 1742 ton, 85x9.5x3.13 m, bj. 72 Irnsum, 2150m 3, alu luiken, SKL bj pk, 320pk DAF 95, woning Aqua-Myra 2300 ton, 85x11.45x3.37 m, Fulton 73, 2800m 3, Alu friesche kap, 12mmvl. 98, 1380pk Cat , Ballegooy 01 JUDI 1320 ton, 85x8.2x2.67 m, bj. 56, 1800m 3, 12mm 98, 1000pk Cummins 02, alu hut 94, woning 94, alu luiken 94 ACROBALENO 543 ton, 57x6.60x2.42 m, bj Kooijman, 875m 3, 11mm 00, Alu hut 00, MAN580pk bj. 96, alu kap. Medefinanciering en inruil op diverse schepen mogelijk! Tankers: Dubbelwandige en enkelwandige tankers: Dubbelwandig bj Plock, 2000pk. Bunkertanker Enkelwandige tankers 110x11.40 m / 110x10.50 m/ 105x9.5 m Nieuwbouw met diverse levertijden, casco s (China, Roemenië, Polen, Rusland) of compleet met afbouwpartner naar keuze Bovenstaand is slechts een selectie uit onze portefeuille, graag voegen wij ook uw schip toe aan ons verkoopbestand. Neemt u gerust contact met ons op voor uitgebreide informatie of om een vrijblijvende afspraak te maken. RENSEN DRIESSEN SCHEEPSMAKELAARDIJ: Scheepmakerij 150, NL-3331 MA Zwijndrecht Tel: , Fax: SCHEEPSMAKELAAR TE KOOP: MOTORVRACHTSCHIP 2157 Ton 105 x 9.50 x 3.17 m. bj. 1987, m 3, 108 TEU, Friese kap met luikenwagen, Azobé (2001&2004), pk. GM (rev. 2000), kopschroef van Tiem 400 pk. Scania (1996), mooie woning met 3 slaapkamers, containerstuurhut, nautisch kompleet. Goed onderhouden en economisch schip. F: +32 (0) GSM Th. Moons: +32 (0) GSM J.P. Ooms: +32 (0) Plantinkaai 13, B-2000 Antwerpen NIEUWBOUW: George Rensen Mob: MAKELAARDIJ: Wim Driessen Mob: TE KOOP: TRANSPORTBANDONDERDELEN voor band van 1200 mm breed. Inl.: of Vraagt voor 2006, Op onze passagiersschepen: KAPITEIN STUURMAN MATROOS/DEKSMAN MACHINIST / MOTORDRIJVER Voor alle functies geldt: In bezit van de benodigde papieren en/of dienstboekje Goede omgangsvormen Ervaring in de passagiersvaart is een pre Enige kennis van de Duitse en Engelse taal Bereidt om langere tijd van huis te zijn Voor info en sollicitaties kunt u contact opnemen met: United Cruise Lines. Afd. personeelszaken Meeuwenweg 17a, 8261 VZ Kampen Tel: , HUIZINGA & SNIJDER BV TE KOOP: BEL VOOR MEER INFO: !!! Internet: Bezoekadres: Beatrixhaven 2a, 4251 Werkendam Folio 517 / mbs / 1 beun / zandgoten / achterschip midden voorschip 2001 bij Jooren / 1601 ton / 86 x 10 x 3.05 m / 1114 m 3 / 2x Volvo - totaal 800 pk - één schroef / boegschroef Ballegooy 350 pk / 3 slaapkamers / goed onderhouden. Te koop: MVS 1200 TON, 850 PK Met vast contractwerk binnen Nederland, ruime financierings mogelijkheden Tel.: Te koop: compacte oliebad draadankerliertjes V, vrijloop en vang, 48 mtr staaldraad, ankergewicht tot 800 kg, evt. te plaatsen aan boord Inl. Tinnemans:

7 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI ROTTERDAM - Na vijf jaar de binnenvaartactiviteiten onder de naam WCT-MTA te hebben uitgevoerd is het tijd geworden om alles onder één vlag te brengen.vanaf 1 mei 2006 worden alle binnenvaartactiviteiten van WCT-MTA onder de nieuwe naam Van Uden Container Barging uitgevoerd worden. De Van Uden Groep heeft WCT en MTA separaat in het jaar 2000 overgenomen en onder de oude naam door laten lopen. In de laatste vijf jaar werd het bedrijf vervolgens uitgebouwd tot een top vijf speler in de Benelux. In 2005 werd in totaal TEU vervoerd via de binnenwateren. Met Van Uden in de naam wordt het bedrijf meer geassocieerd met logistiek, innovatie en kwaliteit. Dit zijn ook de gebieden waarin van Uden haar plek in de logistiek heeft veroverd. Naast de activiteiten binnen Rotterdam worden voortaan ook de activiteiten tussen Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk en Amsterdam onder deze naam uitgevoerd. Alle boekingen kunnen onder dezelfde fax en telefoon nummers als voorheen verstuurd worden. Het adres wordt: Alle andere gegevens blijven hetzelfde, inclusief bankrekeningen, BTW en KvK. Ervaring jeugdzorgkinderen Na de vele stukken te hebben gelezen over de vraag wel of geen zorginstelling? heb ik besloten ook maar eens mijn ervaringen te delen. Bijna alles wat er is geschreven, is vanuit het oogpunt van schippersouders die bezorgd zijn over de opvoeding en het welzijn van hun kind. Ze weten niet wat hun te wachten staat als er kinderen van zorginstellingen bij zouden komen. Wij hebben als schippersouders onze kinderen (drie van de vier) naar het internaat in Nieuwegein gebracht. Simpelweg omdat ik zelf hier ook mijn jeugd heb doorgebracht. Ik verwachtte, net als alle ouders, dat de kinderen hier goed zouden worden opgevangen en begeleid. Helaas bleek al snel dat twee van de drie kinderen zeer veel problemen hadden, waar de leiding van het schippersinternaat niet mee overweg kon. We moesten de hulp inroepen van jeugdzorg en na bijna twee jaar kwam één van de kinderen dan ook in een zorginstelling terecht. Ook één van onze andere kinderen heeft deze weg doorlopen en heeft geruime tijd in een zorginstelling gezeten. Ik mag dus gerust zeggen dat ik uit ervaring spreek als ik vertel hoe het er daar aan toe gaat. In grote lijnen verschilt het niet zo heel erg veel van elkaar, alleen zijn er veelal zeer duidelijke regels binnen de zorginstellingen. Die gaan van bedtijd tot het voeren van telefoongesprekken en die regels worden zeer nauwlettend nageleefd. Daarnaast wordt er voor ieder kind apart gekeken wat de beste benadering is, en welke aandacht het kind nodig heeft in samenwerking met diverse experts. Ook blijven de kinderen meestal maar een zeer bepaalde tijd in de zorginstelling en is het verloop best groot. De kinderen onder elkaar verschillen werkelijk niet zoveel van de schipperskinderen. De meesten die iets hebben uitgespookt zijn er vaak ook niet trots op, maar deden dit door gebeurtenissen thuis of op school. En voor iedereen die het nog steeds niet wil geloven: onze kinderen doen zulke dingen nu, maar ook in onze tijd gebeurde het al. Ook toen waren er meisjes al met zestien jaar zwanger (ook op een schipperinternaat) dus denk nu niet dat ze met deze jongeren erbij meer gevaarlopen. Wel stel ik mezelf de vraag wat het personeel hiervan vindt, want de begeleiding van de kinderen in zorginstellingen is wel even iets anders dan die van de schipperskinderen. Elk kind in een zorginstelling verdient een persoonlijke aanpak en aandacht. Hiervan worden dagelijks evaluatieverslagen gemaakt. Hoe denkt de leiding om te gaan met conflictsituaties die dreigen te escaleren? Al met al is mijn mening dat het voor de kinderen die op de schippersinternaten zitten alleen maar een verrijking zou zijn als er jeugdzorgkinderen bijkomen. Dit omdat de aandacht die aan deze kinderen wordt besteed van een veel betere kwaliteit is binnen een zorginstelling dan de aandacht die kinderen krijgen op de schippersinternaten. De negatieve invloeden vallen best mee, de ouders zullen diegene zijn die de meeste problemen hebben om hieraan te wennen. Waar ik me veel meer zorgen over maak is of de leiding, die dit alles moet gaan dragen, hiertegen is opgewassen. Ik weet uit eigen ervaring dat hier de grootste problemen ontstaan en dat het overgrote deel binnen een halfjaar overspannen thuiszit. Het begeleiden en verzorgen van zorgkinderen, die met hun problemen juist bij de leiding komen, is duidelijk iets anders dan schipperskinderen die met hun problemen en andere dingen meestal naar huis bellen. Wij hebben gezien dat De nieuwe naam sluit goed aan bij de andere activiteiten als douane- en haven- expeditie, container wegvervoer en distributie activiteiten die onder de naam Van Uden worden uitgevoerd. Zo combineert Van Uden alle expertises op de verschillende gebieden om zo een compleet pakket aan de klanten te kunnen aanbieden. Totaalconcept Van Uden Container Barging wil een totaalconcept aanbieden voor de repositie (terugbrengen) van lege containers, en transshipments (overslag) van volle containers voor de grotere rederijen. Verder wil Van Uden Container Barging de logistiek verzorgen voor de expediteur met een multimodale service. Diederik Antvelink, directeur sinds 3 jaar, meldt dat hij de grootste speler in de Benelux wil worden. Er zijn plannen voor acquisitie van andere operators, en met de Van Uden Groep zal de nieuwe binnenvaartterminal in Alphen aan den Rijn Rijn operationeel gemanaged worden. Dit is een voorbeeld van het dieper in de keten diensten aanbieden. Niet alleen dozen varen, maar totale concepten voor multimodaal vervoer van containers aanbieden. Daar hopen we zowel groei- als margeverbetering te specifieke gedragsproblemen door de leiding van een schippersinternaat als zeer moeilijk worden ervaren. Dus mijn advies aan directie en personeel: financieel is het misschien een leuke opsteker, maar bedenk wat de gevolgen zijn voor de toekomst. Ook al wonen wij al ruim zeven jaar aan de wal (ik vaar zelf nog steeds) en zijn alle kinderen nog lekker thuis, zou ik zeggen laat de schippersinternaten gewoon schippersinternaten maar wel om de juiste redenen en niet uit angst voor het onbekende P. van E. Al vóór vaarseizoen twee doden te betreuren Elk jaar opnieuw gebeurt het wel weer dat er ongelukken plaatsvinden door de onkunde van mensen die met een jachtje gaan varen. Is het u ook opgevallen dat het altijd een jachtje is dat korter is dan vijftien meter lengte? Het is toch helemaal van de gekke dat iedereen, al heeft hij alleen maar water gezien in zijn fontein, zomaar met een bootje de rivier op kan en zelfs het drukste kruispunt van Europa kan nemen; kruising, Noord- oude Maas- beneden Merwede. Waar duwvaart koppelverbanden en tankers met een gangetje van tussen de 10 en 20 kilometer per uur elkaar oplopen en kruisen. Dit bezorgt de schippers van de beroepsvaart dikwijls een lichte hartaanval. Op 14 juni 1983 waren wij met de Gijsbert sr., geladen met kolen (2200 ton), onderweg van Rotterdam naar Buggenum. Met op sleeptouw de Gijsbert een sleepschip van 1300 ton. Met beide schepen de sleepvlag in top. Net boven Heusden haalden wij een zeiljachtje in, die op een buitenboordmotor ook stroomopwaarts voer. Opeens veranderde hij van koers, nam kopvoor en wilde tussen onze sleep door naar de andere kant. Ik was een hartverzakking nabij. Zo vlug kon ik de regulateur niet op stopzetten of hij dook onder de sleeptros door.het jachtje had een mast, dus ging hij op zijn kant. Vrouwtje sprong te water, het bootje knalde kopvoor op het bb anker van de Gijsbert en daar dreef hij dan. Zelf kon ik niets ondernemen, alleen voorkomen dat ik zelf niet in de dijk liep van schrik. Gelukkig kwam ons net een bakenmeester tegemoet die ik over kanaal 10 opriep en alarmeerde wat er gebeurd was. Ik had gezien dat het jonge vrouwtje weer aan boord geklommen was.de bakenmeester heeft het jachtje ergens binnen gebracht, kwam ons later achterop varen en meldde dat het jachtje total-los was maar dat hij mij niet aansprakelijk stelde. Wij hadden geluk dat er net een bakenmeester in de buurt was, want anders? Er was geen mogelijkheid om met zo n sleep hulp te bieden, ook niet om voor anker te gaan, en toch... Waarom schrijf ik dit? Omdat ik hoop dat er één of andere politicus of ambtenaar er eens iets aan gaat doen. Jaren geleden hebben de bonden de minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd om maatregelen, maar er gebeurde niets. Als de beroepsvaart maar deskundig was dan kwam het wel goed, nu mooi niet. Als we zaterdags of zondags via de Moerdijk bruggen naar Geertruidenberg voeren hield je, je hart vast. Mijn vrouw kon het soms niet aanzien. Als de jachtjes net voor je voorsteven langs scheerden en wij met een gangetje van 14 km per uur de sokken erin hadden. Zij keek mij dan bezorgd aan en vroeg mij dan wat ga je doen? Niets! Gewoon SB wal houden, niet van koers veranderen en af en toe aan de hoorn hangen, dat lucht kunnen realiseren, aldus Roderick de la Houssaye, financieel directeur. Wij controleren veel containers van en naar Amsterdam, deze worden via partnerships gevaren. Helaas zijn de stromen nog niet groot genoeg om grotere transshipment schepen in te zetten. Vertelt Salesmanager Bas de Jonge : We hopen dit jaar TEU te vervoeren. Na eventuele acquisities in de komende jaren en de opening van Alphen aan de Rijn terminal hopen we op één miljoen TEU per jaar uit te komen in Annuska van Vlaenderen, die het vletwerk in Rotterdam beheert, ziet ook de verandering in de markt. Service en kwaliteit beginnen hun vruchten af te werpen. Record na record met aantallen werden gebroken de laatste jaren. Annuska voegt toe: De waterbakfiets die in 2000 geïntroduceerd is, is een begrip geworden en heeft in zes jaar al meer dan containers vervoerd tussen de kleinere terminals in Rotterdam. Gebiedsuitbreiding Op alle vlakken heeft Van Uden Container Barging de opties open om via acquisities dieper in Nederland, België en eventueel Duitsland door te dringen. Zwitserland; lacht Roderick de la Houssaye, dat is voorlopig te ver, maar je weet nooit. Frankrijk is traditioneel een gebied voor Van Uden met grote projecten in Calais en grote distributie contracten voor Franse verladers. Zeg nooit nooit, maar de Franse markt is door de taal voorlopig niet interessant voor ons! Met dedicated concepten willen we daar wel aan de gang, maar om commerciële dienst op te zetten dat wordt erg moeilijk! Duitsland is een moeilijk thema voor van Uden Container Barging. Eigenlijk hebben we daar de boot gemist vertelt Antvelink: Maar we hopen in de komende jaren tot een vergaande samenwerking te komen met een Duitsland operator om ook aan onze klanten vervoer naar Duitsland via de binnenvaart te kunnen aanbieden. soms op. Voor de beroepsvaart is de ellende weer begonnen. Ik ben blij dat ik, toen we zelf nog in de beroepsvaart zaten, niet geweten heb dat er zoveel onkundige mensen op de jachtje voeren.vooral op de Geldersche IJssel, dat is de gevaarlijkste rivier voor jachten. In de beschrijving van de Turfroute van het VVV, waar ook de IJssel in is opgenomen, staat dat je altijd SB moet houden. Over een blauw bord bij de beroepsvaart opvarig wordt niets vermeld. Misschien zou het geen slechte zaak zijn als het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) en Schuttevaer bij de minister van Verkeer en Waterstaat nog eens aan de bel zouden trekken. En aankaarten dat diegene die met een jachtje, welke lengte dan ook, op grote rivieren en kanalen willen varen een vaarbewijs en marifoon moeten hebben. Ik vraag mij af hoeveel ongelukken en bijna ongelukken er eerst nog moeten gebeuren voor er een wettelijke bepaling komt zoals boven omschreven. Jan v. Strien, Lady-Di ex Gijsbert sr. Racisme PAGINA -- 7 WCT-MTA heet voortaan Van Uden Container Barging Bas de Jonge: We hopen op één miljoen TEU per jaar uit te komen in 2010 De laatste jaren worden de schippers in België steeds meer en meer het slachtoffer van racisme vanwege onverdraagzame oeverbewoners. Alsook van steeds opdringeriger wordende asociale woonboten, waarvan de meeste schreeuwlelijke koterijen ( een koterij is een illegale wildbouw in Vlaanderen, red.) zijn. Zij krijgen dankzij hun lange arm bij hooggeplaatste ambtenaren van bedenkelijk plichtsbesef ligplaatsvergunningen, op plaatsen die dienen voorbestemd te zijn voor de handelsvaart. Het toppunt van racisme deed zich enkele jaren geleden voor in de bij de schippers zeer geliefde stad Oudenaarde. Op verzoek van slechts één onwaardige vertegenwoordiger van de Derde Macht in België, liet de dienst Bovenschelde de meerpalen verzegelen en ontsierde de kaai met racistische plakkaten met afmeerverbod. Ik pikte dit niet en samen met nog een andere schipper ging ik mijn beklag doen bij de eerste burger van het land: Kamervoorzitter Herman de Croo. Toen hij mij vroeg wie dit op zijn geweten had, noemde ik de naam van de ingenieur-directeur op de Nederkouter te Gent. Toen bewees de Kamervoorzitter aan heel politiek België hoe men de kloof tussen de burger en de politiek diende te dichten. Hij nam doodleuk zijn verantwoordelijkheid. Een paar weken daarna waren de meerpalen ontzegeld en konden de schippers weer aanleggen in hun teergeliefde stad Oudenaarde. Slechter vergaat het de schippers momenteel in het door de haven van Gent afgestoten havengedeelte dat zogezegd verouderd is, maar waar nog zeer drukke handelsactiviteiten plaatsvinden. Daar zijn bouwmaterialen, meststoffen, brandstoffen alsook grote constructiestukken vervaardigd in de vele plaatselijke bedrijven, die ook aan scheepsherstelling doen (wat onontbeerlijk is in een zeehaven die naam waardig). Al deze vitale toekomstgerichte bedrijven worden in hun handelsactiviteiten zwaar gehinderd. Dit als gevolg van de onkunde van de autoritaire autoriteit op de Nederkouter, aan wie het oude havengedeelte werd toegewezen. Het oude havengedeelte ligt momenteel vol met schreeuwlelijke koterijen,ook wel woonboten genaamd. Waarvan de meeste half afgewerkt en verlaten. Degenen die toch bewoond zijn worden bewoond door regelrechte asociale Een kleine smet op de resultaten is de veroordeling door de rechtbank in Middelburg in 2006 van Van Uden Container Barging voor het niet op orde hebben van de documentatie bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Bij een routine controle in 2003 op de duwboot Atlanta bleken er geen gevarenkaarten bij containers met gevaarlijke goederen te zijn. Antvelink: Wij zijn nog steeds van mening dat ons geen blaam treft, omdat de schipper ons niet geïnformeerd had dat deze documenten niet bij de lading aanwezig waren. Daardoor hebben wij geen actie kunnen ondernemen. Er is inmiddels hoger beroep aangetekend door van Uden Container Barging. Maar helaas kan het wel weer eens twee jaar gaan duren voordat er duidelijkheid in deze rechtzaak komt, aldus Antvelink. EDI Vanaf 2005 wordt met de grootste klanten via EDI gecommuniceerd in een pilotproject. Helaas zijn de meeste klanten nog niet klaar voor EDI en moeten we dus 2 systemen naast elkaar laten draaien, zegt Roderick de la Houssaye, die het gehele automatisering proces begeleid. Ook met de meeste schepen wordt tegenwoordig digitaal gecommuniceerd. racistische Uw mening Uw mening Uw mening Uw mening Stuur uw mening Uw mening of verhaal Uw naar mening De schip- Uw Scheepvaartkrant mening Uw mening of neem deel Uw mening op een van persha- ters, die de forums op ons beletten naast hun aan te meren door naast hun drijvende koterij een jachtje of ander obstakel te leggen. Ondanks de vele protesten van de schippers weigert de ingenieur-directeur hiertegen op te treden. Ook al schrijft hij aan de havenschepen dat hij dat wel doet. De havenschepen die hij in zijn briefwisseling familiair beste Daniel noemt, wat mij de wenkbrauwen heeft doen fronsen. In de vele gezellige cafeetjes aan de Muide in Gent, waar ik mijn verhaal uit de doeken doe, zijn de mensen het met mij eens dat een kandidaat-burgemeester toch wat kieskeuriger zou mogen zijn op zijn vriendenkring. Volgens de stemgerechtigde kiezers dient het een goede burgemeester te zijn voor zowel de vaste inwoners van Gent als voor de tijdelijke, zoals de trouwe dienstverleners aan de haven van Gent; de schippers. Ik zeg dan altijd tegen de mensen dat zij nog altijd beter af zijn met een liberale burgemeester met de sociale ingesteldheid van een Herman de Croo, dan met de sociale burgemeester die zijn partij geen naam eer aan doet. Intussen is Gent de enige haven in de range Hamburg-Le Havre die zijn jaarverslag geen goede groeicijfers kan voorleggen. Integendeel, de trend was zelfs neergaand. Mooi zo! Voor mijn part mogen zij het Groot Dok, Het Shiffer, Het Mercatordok alsook het overbodige in aanbouw zijnde Kluizendok volleggen met woonboten. Wij zullen wel in Terneuzen gaan laden. Terneuzen; de door Gent felbegeerde bruid die haar begerige minnaar keer op keer afwijst omdat zij als dame van standing haar oog heeft laten vallen op de heer van standing Vlissingen. Een open zeehaven die op zijn kameelharen sloffen zeeschepen van wel ton kan ontvangen, en die in zijn rijkelijke winstactiviteiten niet wordt gehinderd door onnatuurlijke obstakels zoals daar. Voorbeelden hiervan zijn een veel te kleine zeesluis, een drietal malle en hinderlijke bruggen en vooral niet te vergeten, de Kemeltunnel van Zelzate. Die de Belgen kortzichtig zoals zij indertijd ook al waren, veel te hoog hebben gelegd. Claeys Walter uit Boom ms Adme Uw mening Van Harinxmakanaal Ik wil hiermee reageren op het artikel Friesland wil vaarwegen verbeteren, gepubliceerd in de Scheepvaartkrant van 5 april 2006 op pagina 23. In dit artikel valt het Van Harinxmakanaal uiteen in drie economische zones. Het oorspronkelijke plan van de gedeputeerde T. Baas was om het kanaal op te splitsen omdat het volgens hem niet noodzakelijk is om het gehele Van Harinxmakanaal op te waarderen tot een klasse Va vaarweg. Ik moet u melden dat bij de vaststelling van het PVVP tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 15 maart 2006 een amendement van het CDA, mede ondertekend door de PVDA, is aanvaard waarin besloten is dat het Van Harinxmakanaal in zijn geheel (dit is van Harlingen tot aan het Prinses Margrietkanaal) opgewaardeerd wordt tot een CEMT Klasse Va vaarweg. Dit betekent dat uw berichtgeving niet juist is. Namens de Koninklijke Schuttevaer afdeling Friesland Siegfried Kingma ZOEKT U EEN SCHIP? Havens en ProRail willen Betuweroute gezamenlijk exploiteren ROTTERDAM - Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail zijn bereid om gezamenlijk de exploitatie van de Betuweroute op te pakken. Dat heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, onlangs aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Peijs heeft een dringend beroep op het Havenbedrijf en ProRail gedaan om alsnog risicodragend deel te nemen aan de exploitatie van de Betuweroute.Volgens de minister is hieraan ruimhartig tegemoet gekomen. Het Havenbedrijf en ProRail hebben een concreet voorstel gemaakt voor de exploitatie. In het gesprek dat Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail hebben gevoerd met u op vrijdag 7 april, is door partijen de bereidheid uitgesproken om gezamenlijk de exploitatie van de Betuweroute te willen oppakken en uit te voeren binnen de volgende kaders, aldus J.H. Gerson (Haven Amsterdam), B.J. Klerk (ProRail) en H.N.J. Smits (Havenbedrijf Rotterdam N.V.) in hun exploitatievoorstel aan de minister. Dat voorstel ziet er als volgt uit: 1. De BREM wordt een joint venture, die de Betuweroute op commerciële wijze exploiteert, voor een periode van vijf jaar. Logistiek en commercieel handelt de BREM vanuit het specifieke karakter van de goederenmarkt en vanuit het specifieke karakter van het spoor in de havengebieden in combinatie met de Betuweroute als dedicated lijn. De BREM is daartoe ook verantwoordelijk voor het managen van de capaciteit, de verkeersleiding en beheer en instandhouding (exclusief vernieuwing). 2. De beide havenbedrijven hebben de bereidheid uitgesproken om in deze vennootschap als aandeelhouder gezamenlijk te participeren voor 50 procent. 3. Beide havenbedrijven zullen hun markt- en logistieke kennis en kunde ten volle inzetten om van de Betuweroute een succes te maken, onder meer door hun inbreng in de nieuwe vennootschap. 4. Beide havenbedrijven en Pro- Rail gaan actief op zoek naar commerciële partners die bereid en in staat zijn, binnen een tijdstermijn van een jaar, de rol van de havenbedrijven te versterken en/of deels over te nemen. 5. Beide havenbedrijven zijn bereid om hun financiële inleg, zoals eerder aangeboden, substantieel te vergroten tot een maximum van respectievelijk tien miljoen euro (Havenbedrijf Rotterdam) en drie miljoen euro (Haven Amsterdam). 6. Bovenstaande betekent dat de inbreng van ProRail in het vermogen van de vennootschap naar rato wordt verhoogd. 7. De risicoverdeling tussen de Staat en partners is conform de lijnen van de MOU s, gedateerd 16 januari Partijen zijn voornemens de vennootschap conform de Code Tabaksblatt in te richten met drie commissarissen, waarbij één commissaris wordt aangewezen door beide havenbedrijven, één door ProRail en één onafhankelijke commissaris (tevens voorzitter) die wordt aangewezen door alle aandeelhouders gezamenlijk en met instemming van Peijs. 9. Het beheer van de Betuweroute blijft onderdeel van de bestaande beheerconcessie van ProRail (HSWI). De optie blijft open om, na de vijf jaar, de Betuweroute uit de beheerconcessie te nemen. 10. De verdeling van de taken tussen BREM en ProRail wordt zodanig opgezet dat de overall kosten worden geminimaliseerd. 11. Bij het vaststellen van de hoogte van de rijksbijdrage aan de BREM conformeren partijen zich aan de inhoud van de brief van minister Peijs aan de Tweede Kamer waarbij maatgevend is de voorgenomen bijdrage in de variant ProRail bestaande opzet (brief d.d. 20 maart 2006, over Exploitatie Betuweroute, kenmerk: DGTL /SP/MD). 12. BREM hanteert de tarieven conform de brief aan de Tweede Kamer van Peijs over de gebruiksvergoeding (brief d.d. 30 maart 2006, kenmerk: DGTL /SP/MD) en zal dienovereenkomstig worden gecompenseerd. 13. Partijen gaan er vanuit dat er afspraken worden gemaakt tussen de Staat en de partners dat in geval een succesvolle exploitatie in de voorliggende termijn, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail in de gelegenheid worden gesteld hun inbreng terug te verdienen. Wijziging marifoonverkeer Volkeraksluizen ROTTERDAM - Rijkswaterstaat heeft op 1 mei 2006 de marifooncommunicatie met en rond het Volkeraksluizencomplex gewijzigd. Deze herstructurering is nodig om een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer te kunnen blijven garanderen. Aan de Volkeraksluizen staan vanaf 1 mei 2006 vier marifoonkanalen ter beschikking, te weten marifoonkanaal 7, 18, 25 en 64. Op het administratief marifoonkanaal 64 worden de scheepsgegevens ingewonnen (IVS). Het verstrekken van de gegevens moet zijn afgehandeld voor het invaren van het blokgebied. Daar moet worden overgeschakeld op het marifoonblokkanaal 7 (varend op het Hollands Diep) of marifoonblokkanaal 25 (varend op het Noord Volkerak). De informatie kan ook telefonisch worden doorgegeven, of elektronisch via BICS. Marifoonkanalen 7 en 25 Rond de beroepsvaartsluizen zijn twee blokgebieden ingesteld. In een blokgebied geldt het marifoonblokkanaal in plaats van VHF 10. De marifoonkanalen 7 (noordzijde) en 25 (zuidzijde) zijn uitsluitend bedoeld voor afspraken over veilige navigatie; dit betreft de communicatie tussen schepen onderling en de aanwijzing van de kolk en de plaats daarin. Kanaal 18 De recreatievaart moet de marifooncommunicatie over de bediening van de jachtensluis tot een minimum beperken en maakt, indien nodig, gebruik van marifoonkanaal 18. Voor de volledige communicatieregeling Volkeraksluizen kan men terecht bij Viertalige folder over de marifoonkanalen.

8 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI PAGINA 8 ZOEKT U EEN SCHIP? Onze Activiteiten HANDEL IN SCHEPEN Wij kopen en verkopen schepen zonder veel beperkingen in soort of type. MANAGEMENT EN ADMINISTRATIEBEHEER Wij helpen ondernemers met de administratie en adviseren bij de exploitatie van hun bedrijf. We leveren hierbij maatwerk. FINANCIERING Wij verzorgen de financiering voor de aankoop van een schip, ook voor startende ondernemers. NIEUWBOUW Wij realiseren de bouw van nieuwe schepen. Daarbij adviseren wij bij het ontwerp en verzorgen we de financiële aspecten. De Veldoven 4c GR Hendrik Ido Ambacht - T: +31 (0) F: +31 (0) E: - I: RVS Uitschuifbare Radarmasten tot 6 meter slag, geleverd als bouwpakket of compleet geplaatst Inl. Tinnemans: Ontwikkeling, Ontwerp, Productie KLIMAATWERK Heinen & Hopman Engineering, het adres voor een zorgeloos binnenklimaat. Wat bij Heinen & Hopman op de tekentafel begint, eindigt met gegarandeerd maximaal comfort aan boord van uw schip. Van ventilatie tot air conditioning. Naast standaard oplossingen kunnen wij u ook maatwerk bieden voor schepen en jachten van 10 tot 100+ meter HEINEN & HOPMAN ROTTERDAM B.V. Distributie, installatie, inbedrijfstelling DON T SAIL WITHOUT US Tel,: (+31) Fax: (+31) E.: Maaskade 28, Postbus 52, 5361 GB Grave Tel , Fax Alle voorkomende reparatie werkzaamheden Nieuwbouw van alle typen bedrijfsvaartuigen Dokcapaciteit 110 mtr RUBBERARTIKELEN Waaronder: Verschillende profielen (massief en hol), fenders vloerbedekkingen, rubberlopers en matten (diverse uitvoeringen) Technische Rubbertoepassingen BV Ohmweg 59, 2952 BB Alblasserdam Pb 28, 2950 AA Alblasserdam, Fax: Web: 24 uur bereikbaar TRILLINGDEMPERS Schijfelementen - Motorsteunen e.d. Trillingsdempers in diverse uitvoeringen: Aanslagbuffers, parabolische en diabolische dempers, V en W elementen, plafondelementen en trilmatten Hydraulische slangen, klaar terwijl u wacht Bel Airconditioning Nieuw concept / Nieuw Design Welk model u ook kiest, u bent altijd verzekerd van een natuurlijk binnenklimaat SNELLE MONTAGE EVENTUEEL TIJDENS DE VAART. Voor vrijblijvende informatie en een scherpe aanbieding! van Airconomics, de professionele installateur (STEK erkend), ook voor overdruk- en lucht- filteringsystemen aan boord van uw schip. DE SCHANS 32, 2983 GT RIDDERKERK, TEL FAX WEB: ALMERE Scheepswerf SONDIJ BV Helling tot 36 mtr. Overdekt T: F: E: Gevraagd: KAPITEIN / STUURMAN per , op mts 1600 ton int. vaart, 14/14 21/21, ADNR C, Rijbewijs B, loon na afspraak Tel.: Gevraagd per direct: SCHIPPER / KAPITEIN / MATROOS / STUURLUI ZEE binnenvaart, i.b.v. juiste papieren, goede condities, voor info Te koop: MBS MEA VOTA 75 x 8.20 x 2.47 mtr, 550 / 680 m 3, 600 pk 96, nw vlak, mooie woning 04 Tel.: Te koop: MS RODI 16 x 4.25 x 1.75 mtr, sleepduwboot 400 pk Cat, 825 DRU., compleet uitgerust, hydr. stw., NAV. Tresco Tel.: Te koop: ORIGINELE SPITS incl. mooi antiek interieur 38 x 5 x 2.38 mtr, bj. 38 Boom (B) Mercedes OM 355, 180 pk Tel.: Gevraagd: MATROOS ms Chilandia, loon en vrije tijd n.o.t.k. Tel.: Te koop: DEUTZ cyl., luchtgekoeld ± 90 pk met Reintjes, 2 op 1 hydr. KK i.z.g.s. 1250,- Tel.: HANDELSONDERNEMING NOORDSTER Rep Las Constr. werk Verkoop en Levering generatorsets. Reparatie op locatie. Tel.: of Wegens jarige jarige bestaan bestaan korting tm tm 50% 50% LIEREN - ANKERS - KETTINGEN Steenpad 21 i SG Willemstad - Tel.: , Fax: Website: Reparatie & Service Zaandam Zuiddijk meter uit het Noordzeekanaal. Hellingen en dokken. Max. lengte: 70 meter 100% service. Alle werkzaamheden NV / SA Revisiebedrijf Claes & Zonen Officieel MTU Detroit Diesel Service dealer Revisie Reparatie Onderdelen Oostkaai 30, 2170 Merksem Tel.: +32 (0) , Fax: +32 (0) i.z. Schurhovenveld 3808, B-3800 Sint-Truiden Tel.: +32 (0) , Fax: +32 (0) Als schipper denk je altijd vooruit. S C H E E P S W E R F VOORUIT... nieuw schip in de vaart?... open dag?... oud doopt nieuw! Bel of mail ons voor spetterende aanbiedingen om uw gasten te ontvangen. Wij verzorgen tegen concurrerende prijzen en zonder vaarkosten uw (personeels) feesten, recepties en diners. Tel Vier met ons het 95 jaar bestaan van de radersalonboot Kapitein Kok! MITSUBISHI Aggregaten van 6 t/m 150 kva met/zonder geluidsgedempte kast. Mitsubishi merkbaar rustiger en meetbaar stiller. Inbouw en inruil is vanzelfsprekend bij ons mogelijk. STRALEN EN COATEN van jachten en staalconstructies. TEVENS Aanleg en reparatie s van elektrische installatie s. GENERATOR AUTOMAAT met tijdklok en accuwacht Gebruikte VICTRON omvormers en acculaders met garantie. JACHT & SCHEEPSSERVICE STROOBOS Groningerstreek 30, 9871 PG Stroobos T.: , E. STEJA TRANSPORT INTERNATIONAL NV Binnenscheepvaartbevrachting RICHARD DE WILDE Industriepark 4, Brechtsebaan 18A B-2900 Schoten Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0) GSM : +32 (0) Website: BRIEVEN ONDER NUMMER Een reactie op een advertentie onder nummer kunt u als volgt insturen: Schrijf op de voorzijde van de envelop het in de advertentie vermelde briefnummer. Zend uw brief naar het volgende adres: De Scheepvaartkrant Postbus PD Rotterdam Vergeet niet uw afzendadres aan de achterzijde Voor al uw hellingwerk en reparatie MOLENAARS SCHEEPSWERF ZAANDAM Vijf hellingen tot 40 meter, alle overdekt, gelegen aan de Zaan. D. Sonoyweg 13 Tel.: Fax: Te koop goed onderh.: GARN. KOTTERTJE 160 pk Scania, wegens sanering alleen voor woonschip of zeegaand jacht, afm. 20 x 4.25 x 1.80 mtr, hydr. lier, naut. app., hulpset V enz. prijs ,- ligtpl. Stellendam Tel.: Te koop: VAREND WOONSCHIP Fr. Tjalk 120 ton, 23 x 4.75 mtr, erg ruim schip, bj. 1898, ,- Tel.: NIEUWE BOEGSCHROEVEN 300 pk schroef 800 mm 400 pk schroef 1000 mm 500 pk schroef 1200 mm 700 pk schroef 1400 mm Tel.: LAP TOPS Vanaf 295,- Tel.:

9 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI Verscherpte controle vervoer gevaarlijke stoffen binnenvaart AMSTERDAM - Haven Amsterdam controleert sinds 1 mei 2006 intensiever op het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. Het gaat om een proef met een doorlooptijd van een jaar. Met de proef wil Haven Amsterdam meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van en problemen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. Haven Amsterdam heeft tot de proef besloten omdat er in de afgelopen jaren binnen Europa een aantal ernstige ongevallen aan boord van binnenvaartschepen heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het aantal binnenvaartschepen fors toegenomen, mede dankzij de openstelling van de grenzen voor de niet West-Europese binnenvaartschepen. Goed havenbeheer Haven Amsterdam wil ook een goed havenbeheer uitoefenen op de binnenvaart. Dit aspect is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven. Speciaal opgeleide inspecteurs van Haven Amsterdam controleren vanaf 1 mei of bunkerschepen diverse voorschriften naleven op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart, van de internationale regelgeving voor binnenvaartschepen met gevaarlijke stoffen (ADNR) en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). De controle houdt in: het vaststellen of de benodigde papieren aan boord zijn en een visuele inspectie tijdens het bunkeren of tanken. Tegelijkertijd wordt tijdens de proefperiode gelet op kansen en knelpunten die spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart in de Amsterdamse havenregio. Bunkercontrolelijst De proef bestaat uit vier perioden van drie maanden. Per periode ligt steeds de nadruk op één of meerdere veiligheidsaspecten. Van 1 mei tot 1 augustus staat de inspectie van de ADNR-aspecten van de bunkerschepen centraal en wordt de bunkercontrolelijst (BCL) gecontroleerd. De BCL is een controlelijst die vanaf 1 januari 2006 voor het bunkeren door zowel het bunker- als het zeeschip ingevuld moet worden. Na een gewenningsperiode van vier maanden controleert Haven Amsterdam of de BCL correct is ingevuld en of voorschriften worden nageleefd. Als blijkt dat bepaalde zaken niet op orde zijn, dan is de controleur bevoegd waarschuwingen te geven of proces-verbaal op te maken. Controles Om van een geslaagde proef te kunnen spreken vinden er minimaal 250 controles plaats met een gemiddelde van 20 per maand. In de drie volgende perioden van de proef wordt onder meer gedacht aan controle op het schoonmaken en ventileren van tankschepen, de aanwezigheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en aanwezigheid van dekpersoneel aan boord. De proef is afgestemd met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Hanzevlootdagen voorbereiding op opening nieuwe Zuiderzeehaven PAGINA -- 9 DEELNAME AAN BEURS IN GORIN- CHEM MEDIO MEI De Evenementenhal Gorinchem organiseert op 16, 17 en 18 mei 2006 de tweede editie van de Construction & Shipping Industry. Momenteel hebben ruim 250 bedrijven zich aangemeld voor deze vakbeurs zodat de bezoeker een compleet en afwisselend aanbod aantreft. Dit jaar neemt ook voor het eerst een cluster van binnenvaartorganisaties deel, die zich presenteren vanuit Binnenvaartstand 262. Onder paraplu van het Bureau Voorlichting Binnenvaart participeren zeven organisaties uit het Binnenvaarthuis aan deze beurs. Dit zijn: - Bureau Innovatie Binnenvaart - Bureau Telematica Binnenvaart - Bureau Voorlichting Binnenvaart - Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart - Kantoor Binnenvaart - Koninklijke Schuttevaer - Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart Wat kan de bezoeker zoal verwachten op de Construction & Shipping Industry 2006? Van scheepsbouw tot oplevering, alle facetten geven acté de presence! Door onder andere de full-service-formule, de lage deelnemerskosten, de kleinschaligheid en de goede kwaliteit van bezoekers spreekt deze vakbeurs de exposanten aan. De full-service-formule houdt kortweg in dat zowel de exposant als de bezoeker het aan niets zal ontbreken. De bezoekers en exposanten kunnen hun auto gratis parkeren, worden bij binnenkomst hartelijk ontvangen en op de beursvloer zijn diverse horeca en buffetpunten aanwezig waar een ieder gratis gebruik van kan maken! Praktische informatie m.b.t. de beurs Construction & Shipping Industry 2006: Openingstijden dinsdag 16 mei, woensdag 17 mei en donderdag 18 mei 2006 van uur. De VIP relatiekaart voor twee personen heeft een waarde van 40 euro. Indien u geïnteresseerd bent in een bezoek aan de Construction & Shipping Industry 2006 kunt u contact opnemen met de beursorganisatie van de Evenementenhal Gorinchem, telefoon Het locatieadres van de beurs is: Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2 te Gorinchem. Meer informatie vindt u op Internet: NIEUWE WEB- SITE INE Neemt u vooral een kijkje op van Inland Navigation Europe! De website van Inland Navigation Europe ondergaat een ingrijpende facelift om bezoekers op een gebruiksvriendelijke wijze toegang te bieden tot specifieke ZOEKT U EEN SCHIP? informatie. Vanaf de eerste week van mei kan u op de nieuwe website de volgende rubrieken raadplegen: - doelstellingen en activiteiten van INE - voordelen van transport via de waterweg - feiten en cijfers - praktische informatie (w.o. nuttige contacten en links) - EU beleid - nieuws. Het BVB, dat actief deelnemer is van dit Europese promotiebureau, onderstreept het belang van het onder de aandacht brengen van de voordelen en mogelijkheden van vervoer over water in Brussel. U ziet dat naast Nederland, ook België (zowel Wallonië als Vlaanderen), Oostenrijk, Frankrijk en diverse havens (waaronder Rotterdam) zijn aangesloten. Het ms Marja van de familie M.J.J.M. van Lent. Bureau Voorlichting Binnenvaart postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam. Internet: De Hanzevlootdagen trokken ruim 10-duizend bezoekers en worden gezien als opwarmertje op Sail Tijdens dat evenement wordt ook de Zuiderzeehaven officieel geopend. FOTO M. VELTHUIS KAMPEN - De Hanzevlootdagen haalden bij lange na niet het gewenste bezoekersaantal, maar toch kijkt de organisatie tevreden terug. Editie 2006 werd vooral gebruikt als voorbereiding op Sail 2007, waar de fonkelnieuwe Zuiderzeehaven centraal zal staan. We hebben heel veel geleerd voor volgend jaar en dat is nu al pure winst, is de conclusie van Bert Hofman, voorzitter van de Stichting Sail Kampen. DOOR MAURICE VELTHUIS Volgend jaar is het thema Verleden-Heden-Toekomst. Verwacht wordt dat er dan niet alleen veel aandacht zijn voor de traditionele zeilvaart maar ook voor de stad Kampen.De stad manifesteert zich dan als Havenstad van Overijssel door de opening van de nieuwe Zuiderzeehaven. Tijdens Sail Kampen 2007, die van 6 tot en met 9 april in Kampen wordt gehouden, zal de nieuwe industriehaven officieel in gebruik worden genomen. De maritieme activiteiten worden dan gecombineerd met walactiviteiten. Zo is er weer een shantyfestival, een piratenfestival met bekende artiesten en een grote paaskermis in Kampen. Volgens Bert Hofman, voorzitter van de stichting Sail Kampen, wordt het een waar spektakel. Samen met de hoofdsponsor zijn wij druk bezig om ook de twee zeiljachten van de ABN-AMRO die momenteel meedoen met de Volvo Ocean Race naar Kampen te halen. Als de vaargeul het toelaat komen ook twee mijnenvegers van de Koninklijke Marine naar Kampen. Volgens Hofman zal volgend jaar tijdens Sail Kampen blijken dat de rijke Hanzestad uit het verleden door de komst van de Zuiderzeehaven opnieuw een gouden toekomst wacht. Ook de baggerschepen, die nu ingezet zijn bij de aanleg van de Zuiderzeehaven komen naar de kade. Er wordt gerekend op ongeveer 25 schepen, in plaats van de gebruikelijke twintig schepen. Waterpolitie onderzoekt brandstichting op tanker DORDRECHT - De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten uit Dordrecht heeft een onderzoek ingesteld naar een woningbrand aan boord van een tanker. De tanker lag afgemeerd in de Ketelhaven te Papendrecht. De brand brak uit op zondag 16 april rond uur, en was kort na uur door de brandweer onder controle gebracht. Op het moment van de brand waren er geen opvarenden aan boord. De Waterpolitie vond sporen van inbraak en verdenkt inbrekers van de brandstichting. Een matroos van een langszij gemeerd liggend schip kwam uit de machinekamer en zak rookontwikkeling in de woning van het schip. Samen met een andere matroos haalde hij vervolgens de drie kinderen uit de voorwoning van het schip dat aan de andere kant van het brandende schip lag afgemeerd. Daarna sloeg de matroos alarm. Nadat de brand geblust was stelde de Waterpolitie, in samenwerking met de plaatselijke brandweer en de technische recherche van de politie Zuid-Holland-Zuid, aan boord een onderzoek in. Uit het onderzoek blijkt dat er voor de brand aan boord was ingebroken. Vermoedelijk is de brand door de inbreker(s) aangestoken. De eigenaar van het schip mistte op het eerste oog slechts een digitale camera en een videorecorder, de brand- en roetschade is echter enorm.

10 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI PAGINA 10 ZOEKT U EEN SCHIP? Schippers varen naar oost Schippers varen naar west Maar wie God vertrouwt vaart het best. Intens verdrietig delen wij u mede dat onverwachts op 30 maart 2006 van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa Herman Klos Correspondentieadres: Familie J.H. Klos Wielingenweg BT Alkmaar in de leeftijd van 83 jaar Margaretha Klos - Schmidt Kinderen en kleinkinderen Zij heeft haar taak volbracht. Zij rust in vrede. Bedroefd geven wij u kennis dat, rustig en kalm, op de zeer hoge leeftijd van 95 jaar van ons is heengegaan onze tante en nicht Arendina Lena Dekker - van Dodewaerd ~ Dina ~ sinds 29 juli 1999 weduwe van Jan Dekker familie Wilberink familie Dekker familie Griethuizen familie Hoogeveen 19 april 2006 Correspondentie-adres W.J. Hoogeveen Achterhakkers 115, 3311 JA Dordrecht Tel.: De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 24 april, op de Algemene Begraafplaats te Crooswijk. Daar het ons onmogelijk is om u allen persoonlijk te bedanken willen we via deze weg hartelijk dank zeggen voor uw overweldigende en hartverwarmende blijken van medeleven na het zo plotseling overlijden van mijn lieve man en onze fantastische papa Martin Pulleman Nieuwegein, april 2006 Wat de toekomst brenge moge mij geleidt des Heren hand. Gezang 293 LvdK Mede namens verdere familie Gerda Pulleman-Treur AL wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen Romeinen 10:11 Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Geesje Lammerts-Kikkert sinds 2001 weduwe van Krijn Lammerts Rotterdam Rotterdam 1 september april 2006 m/s Rehoboth Ria Scherpenisse-Lammerts Jan Scherpenisse Simone Renate en Remi Christian Rotterdam Janny Romeijn-Lammerts Wim Romeijn Marcia en Gouke Christel Bob m/s Orient Wilja de Vries-Lammerts Johnny de Vries Natasja en Ricardo Jonathan Correspondentieadres: J.Scherpenisse Amazone WK Dordrecht De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Math. 5 : 3 De pijn vloeit langzaam weg en maakt ruimte voor verlossing je dierbaarsten aan je zij dan eindelijk is de strijd gedaan. Het lijden is voorbij. Na een liefdevolle verzorging in de Merwebolder te Sliedrecht is van ons heegegaan onze lieve zoon, broer en kleinzoon Eric Jacob Cornelis Kwantes ~ Eric ~ Rotterdam, 13 april 1975 Sliedrecht, 23 april 2006 Leen en Sanny Kwantes - Meeusen Sander en Petra Opa en Oma Kwantes Opa en Oma Meeusen ms. Janna - Maria Lijsterweg BD Sliedrecht Correspondentieadres: Postbus 52, 3255 ZH Oude Tonge De begrafenis heeft vrijdag 28 april plaatsgevonden op de begraafplaats te Sliedrecht. Te koop: DEKSCHUITJE met motorkont, x 3.50 x 0.70 mtr, zwaar gebouwd, met motor, prijs n.o.t.k. Tel.: Gevraagd: GEMOTIVEERDE, NETTE, NIET ROKENDE MATROOS lft jr, vrije tijd n.o.t.k., loon vlgs CAO, reizen en kosten vrij Tel.: of Te koop gevraagd: MBS MAX. 55 MTR voor alleen vaart en info Brief onder nummer: naar bureau van dit blad Gevraagd: KAPITEIN mts 2000 ton, geregelde vrije tijd, goede beloning Tel.: / Gezocht: DEKSMAN / LEERLING MATROOS Voor inlichtingen: Tel.: Gevraagd: MATROOS op ms Ortygia, 4 weken op / 4 weken af Tel.: Te koop: BOEGSCHROEF VERHAAR 4 kanalen bs schroef 82 cm 300 pk botermantechniek.nl Tel.: TE HUUR: Sleepboten - vletten - pontons - dekschuiten - beunbakken - onderlossers - kraanschip - hydraulische kranen. Scheepvaartbedrijf VAN SANTEN Kootstertille Tel.: Fax: Het is te veel om ieder persoonlijk te bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die wij ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk mochten ontvangen. Hartelijk dank voor deze onvergetelijke dag! Jo en Agnes van der Velpen-De Bruijn v.h. m/s Theresia Vraag vrijblijvend uw offerte aan bij: KONINKLIJKE NIESTERN SANDER BV Postbus 108, 9930 AC Delfzijl Telefoon: /401 Fax: /403 Web: Speciaal voor de binnenvaart hanteert de werf nu zeer aantrekkelijke tarieven. Voor al uw reparaties, onderhoud en ombouwen beschikt ons bedrijf over reparatiehelling van 145 m lengte. Alle voorkomende Scheeps, Jacht & Interieur betimmeringen Kantoor en werkplaats: Postbus 153 Nieuwe Bosweg DD Hendrik Ido Ambacht Tel.: Vestiging Rotterdam: Fax: Nijmegenstraat Havennummer 2184 DA-CAPO SCHEEPSTIMMERBEDRIJF DA-CAPO BV SPECIALISTEN IN SCHEEPSTIMMERWERK Rivierdijk 423a BV Hardinxveld-Giessendam Tel Fax / Web: Biesboschhaven No NL Werkendam Postbus DB Werkendam Tel Fax Website: Van Wijk Stuurhuizen B.V. Werkendam Aluminium stuurhuizen Aluminium werken Roefdeuren Radarmasten RVS FEMM ANTWERPEN Nassaustraat B-2000 Antwerpen T: +32 (0) F: +32 (0) E: INLICHTINGEN Tel: Fax: TOELEVERING AAN SCHEEPSWERF - REPARATIEBEDRIJVEN PLASMA - AUTOGEEN - SNIJWERK - CNC Grote voorraad Scheepsbouwplaat 12 x 3 mtr (div. diktes) ZETWERK TOT 12 MTR TON Korte levertijd KIMMEN - KATTESPOREN - VLOERPLATEN - DENPLAAT - ENZ Het ijk van Columbus... ELEKTRONISCHE HOOGTEMETER Hoogtemeting boven de waterlijn tot 4 meetpunten, met indicatie van het hoogste punt. ELEKTRONISCHE SCHEEPSLADINGMETER NMI (ijkwezen) cert. nr Erkend voor handelsdoeleinden door het Ministerie van Economische Zaken. Eex gekeurd KEMA Ex-97 D X TUV 97 ATEX 1248 ELEKTRONISCHE DIEPGANGMETER Diepgang meting op 2 of 3 punten van voor- en achterschip, te combineren met hoogtemeter. Tel Fax CE Verkoop, Service, Inbouwen en Revisie van dieselmotoren Onderdelen Ruilcomponenten Generatorensets 5 kva t/m 1700 kva bestellen? DEALER HAISMA BELLEN!! Kelvinstraat 5, 8861 ND Harlingen Tel.: , Fax: Autotelefoon: Web: SCHEEPS- BETIMMERING OOK JACHT BETIMMERING Timmer- & Scheepstimmerbedrijf, Meubelmakerij ARIE VAN LOENEN BV Molenvliet 65, 3335 LH Zwijndrecht Telefoon (078)

11 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI DUISBURG - Hans Oomens is met zijn schip behoorlijk in het nieuws door de originele verbouwing van de Aspali waarvan hij een uitgebreide weblog op het internet bij houdt. Hiervoor ontving hij ondermeer de CBOB binnenvaartondernemers wisseltrofee. Het verbouwingsproject is spraakmakend en daarom gingen we bij Hans op de Triton werft in Duisburg-Ruhrort langs om feitelijke informatie over het hele project te kunnen weergeven. DOOR ELBERT VISSERS Als eerste een samenvatting van de geschiedenis van de Aspali. De bouw werd voltooid in het jaar 1927, een motorisering in 1957 in Maasbracht en, zoals ieder schip met een dergelijk bouwjaar, een geschiedenisboek vol verbouwingen en reparaties. Hans Oomens kocht het schip als opknapper in Onder het voorruim ligt dan het originele vlak nog maar het certificaat is geldig tot april In 1998 werd in Polen een nieuw voormiddenschip besteld dat in Meppel aan het oude achterschip werd gezet. Het achterschip werd daar toen ook vernieuwd door het geheel te demonteren en door middel van nieuwe platen, spanten en wrangen te herbouwen. Daar werd toen ook een nieuwe MTU 2000 voortstuwingsmotor ingebouwd. De oude Volvo hoofdmotor werd boegschroefmotor. Nu wordt op de Tritonwerft alles wat nog van voor 1998 is van het schip verwijderd zodat het bouwjaar 1998 wordt. De achterwoning inclusief stuurhut worden aansluitend bij Drenth in Zwartsluis vervangen. Daarnaast wordt nu de veel besproken bulbsteven geplaatst. Op de afzonderlijke constructietekening lijkt het wel een walvis. Dit is kort door de bocht de verbouwing maar er is veel meer te vertellen. PAGINA 11 Originele verbouwing m.v.s. Aspali Water opzij voordat het schip er is Pools midden/voorschip Hans Oomens zegt zelf dat hij bij het bestellen van dat nieuwe midden/voorschip, door onervarenheid, fouten heeft gemaakt. Het model van de kop is een van die fouten. Hoe ging dat in het werk? Je rijdt met een bemiddelaar/makelaar naar Polen waar je een paar mensen van een Poolse werf treft. De communicatie is moeilijk, zij spreken matig Duits en minder Engels en Hans spreekt beide redelijk maar niet perfect. Zij hebben een algemeen plan bij zich en een materiaaldikte lijst. De kiloprijs was beslist interessant maar de materiaaldiktes zorgden wel voor heel veel kilo s. Die diktes eerst maar eens bijgewerkt - vlak geen 14 millimeter maar 9 millimeter, de zijde geen 12 maar 9 millimeter, de kim van 16 naar 12 en de den van helemaal 20 mm naar het onderste deel 12 en alleen de bovenste strip 20 millimeter. Er is dan meer dan 100 ton gewicht af en daarover waren we het uiteindelijk eens. Toen het model, er is alleen een algemeen plan en verder niets en één ding wilde hij direct anders hebben. Er zat een, zo te zien, mooie kop aan maar het deel boven de geladen waterlijn wilde hij niet hebben, dat was nutteloze scheepslengte. Die 80 centimeter moest er af en bij het middenschip erbij. Daar werd lang over gedaan voor men elkaar begreep en ze met een totaal andere kop kwamen die wel aan Hans zijn verwachtingen voldeed. Later, tijdens de bouw, ging hij nog eens kijken en zag toen al dat het niet de kop van zijn dromen was maar daar viel niets meer aan te veranderen. De bemiddelaar/makelaar was er niet om hem als opdrachtgever te helpen maar om de deal rond te krijgen. Hans had meer verwacht en meer steun in zijn onervarenheid. Verder beantwoordde het nieuwe deel wel geheel aan zijn verwachtingen en werd het in Meppel perfect aan het oude achterschip gezet. Het achterschip Het oude achterschip moest van de S.I. ongeveer helemaal worden gedubbeld, dat wilde Hans niet want dan krijg je oude rotzooi. De andere optie was alle platen van het achterschip afhalen, de spanten en bodemwrangen te kopiëren en aan te passen gepast zodat er boven de waterlijn een meer vierkant model ontstond. Letterlijk alles aan het achterschip is toen vernieuwd op het machinekamerschot en de woning na. Ook de schroefasinstalatie en de knoop, echt letterlijk alles. Daarmee werd bereikt dat het schip niet als een nieuwbouwschip werd gezien en alleen over de meertonnen, die uit de verdieping ontstond, de oud voor nieuw boete betaald moest worden. Dat scheelde heel veel geld, er moest toen uiteindelijk Over zin en onzin van de bulbsteven gulden betaald worden. Daar is, na een ingewikkelde juridische procedure, dit jaar nog eens euro van retour ontvangen. Nu is het schip direct vóór de machinekamer met 25 meter verlengd en hierbij is ook het oude machinekamerschot verwijderd. Nu de woning nog bij Drenth in Zwartsluis en het nieuwe bouwjaar 1998 is een feit. Hoofdmotor De voorstuwingsmotor is een verhaal op zich. Voor 1998 stond er een 500 pk Volvo in die toen pas gedeeltelijk gerevideerd was. Met het nieuwe voorschip was wel wat meer kracht gewenst en ook een kopschroef. Dus bij Ballegooy een kopschroef besteld en die samen met de oude hoofdmotor in laten bouwen, die combinatie draait nog steeds perfect. De nieuwe MTU hoofdmotor van het type 2000 heeft Hans heel brutaal op vrijdag de dertiende februari besteld. Een ongeluksdag en dat heeft men geweten ook. Bij de koop werd een goede dekking overeen gekomen met vier jaar volledige garantie en een goede tijdverlet-vergoeding. MTU heeft dat geweten maar Hans is heel tevreden over de afhandeling en is heel netjes behandeld in een moeilijke situatie. Na 890 draaiuren liep de motor in de soep, de enige oplossing was de plaatsing van een andere motor van hetzelfde type in combinatie met goede afspraken. Hij behandelde die motor ZOEKT U EEN SCHIP? zorgvuldig en ook MTU lette heel goed op. Bij het minste of geringste stonden ze aan boord en werden probleempjes verholpen. Na uur ontstond een probleem met het inspuitsysteem wat moeilijker zomaar even te verhelpen was. Eendrachtig werd besloten die motor eruit te halen en te vervangen door een nieuwe MTU 2000 die toen wel verder doorontwikkeld was. Dat mag ook wel blijken want nu draait hij alweer uur met deze motor zonder problemen. Alleen het iedere 2000 uur wisselen van de injector-nozzels is nog een nadeel maar binnenkort komt er een separator op en dan zou dat ook opgelost zijn. Een collega heeft een separator en draait nu al uur zonder nozzel-wissel en problemen. Hans Oomens wil nogmaals benadrukken dat het een vervelende situatie is als een motor na 890 uur eruit loopt maar de afhandeling door MTU is prima geweest. Mooi te zien is het verschil tussen de oude koplijn met kleine kim en de nieuwe bulbsteven Het model van de kop en de krul die daar bij hoorde waren een grote ergernis want verder loopt de Aspali goed voor zijn kracht. Het ziet niet uit en velen hadden commentaar omdat het lijkt dat hij met zo n golf veel te hard vaart terwijl dat helemaal niet waar is. De kop is te stomp, de kimradius te klein, hij is te kort en er zit een soort kaak aan. Kijk naar de foto en u ziet wat wordt bedoeld. Hij schijnt tijdens de bouw in een bouwsectie van negen meter te zijn geduwd. Hij eindigt over de hele hoogte op het voorruimschot waardoor daar geen geleidelijke waterafstroom plaatsvindt. Om bij een kop van een kim te spreken is vreemd maar hier is hij er echt en dat met een radius van hooguit 20 centimeter terwijl de overige kimmen van het schip een radius van zeker 40 hebben. De vergelijking met een afgeschuind wrijfhout is treffend. Toen het plan ontstond voor het verlengen van het schip en om de belofte, voor een nieuwe woning aan zijn vrouw, in te lossen wilde hij ook iets aan de kop laten doen, maar wat? Oomens stapte, met het lijnenplan van de kop onder zijn arm, naar het MARIN. Daar heeft hij uitgelegd dat hij iets aan zijn kop wilde verbouwen zodat hij die golf kwijt zou raken en harder zou gaan lopen. Voorwaarde was wel dat hij geen tonnen draagvermogen wilde verliezen en het niet teveel mocht kosten. Het heeft lang geduurd en hij heeft er nogal eens achteraan moeten bellen maar er kwam een prachtig lijnenplan tevoorschijn, alleen dat liep tien meter het voorruim in over bijna de hele laadhoogte en dat was niet de bedoeling. Wel kwam het MARIN met een rendementsverbetering van 14 procent. Die oplossing was niet betaalbaar dus contact gezocht met Huub van Dijke. Deze scheepsconstructeur zag wel iets in de uitdaging en samen met Hans is hij aan de slag gegaan. Huub woont wel wat ver weg in Litauen maar over de mail ging het prima. Duidelijk was dat de kop langer moest worden om een beter afstoomprofiel te kunnen realiseren. Er werd begonnen met een belijning vanaf de voorsteven recht naar beneden, toen zaten ze al 80 centimeter vóór de huidige steven op de lege waterlijn. Dat was de eerste winst. De bulbsteven ter hoogte van de oude voorsteven heeft een diameter van circa 1.45 meter. Die kon echter niet zomaar aan de bestaande kop geplakt worden, immers een bulbsteven aan een bestaande kop is maatwerk. Die moet in het bestaande lijnenplan van die kop ingepast worden. Deze kop is gewoon in het onderste deel verkeerd geconstrueerd en moest helemaal anders worden. De hele kopbeplating ter plaatse van de bulb werd verwijderd. De bodemwrangen/spanten op de meeste plaatsen verlengd tot plaatselijk bij de oude steven 70 centimeter in de vorm van de bulb maar ter hoogte van het oude voorruimschot werd er aan weerzijde 20 centimeter afgehaald. Dit omdat de uitloop van de bulbsteven 2,5 meter in de kim van het voorruim wegloopt. Test Op 16 mei vindt de geladen proefvaart op het Noord-Zee kanaal en zullen we weten wat de uitslag is en of en hoeveel de Aspali beter is gaan lopen en of die rare golf weg is. Spannend, heel spannend, voor de familie Oomens en eigenlijk wel voor de hele binnenvaart. De ruim 23 procent, die volgens de computer van Huub van Dijke eruit zou moeten komen, is natuurlijk een droom. Met de 14 procent van het MARIN is Hans De bulbsteven al dik tevreden maar stelt heel terecht: Ik zal met alles tevreden moeten zijn want weer veranderen zit er even niet in. De theorie Het water moet weg om het schip door te laten. Dat is bij ieder schip dezelfde grondwaarheid. Het grote verschil zit hem erin hoe je dat water van voor de kop naar achter het schip verplaatst. Er is weinig kennis voor nodig om te weten dat lengte van het schip hierbij geen of weinig invloed heeft. Het gaat erom hoe het water door de kop opzij wordt gedrukt en door het achterschip weer geleidelijk wordt gesloten. De natuur is meestal het beste voorbeeld en die toont ons dat de voorste punt helemaal niet spits hoeft te zijn. Kijk naar vissen: allemaal een ronde neus, bij de dolfijn misschien wel het duidelijkst maar ook een walvis is helemaal rond in alle richtingen van zijn voorsteven. Een rotsblok in het water zal door de erosie op termijn ook niet spits worden maar juist rond. Volgens de natuur is dat dus de beste vorm om water te doorsnijden. Aan de achterkant van het voorwerp, dat door het water gaat, vertelt de natuur ons iets anders. Daar moet het juist wel spits toelopen om het water weer rustig op zijn plaats te krijgen. Een vis loopt ook spits toe naar de staart en ook een vallende waterdruppel is rond van voren en loopt spits toe. Daarnaast kent de natuur geen knikken en is alles afgerond. Water laat zich geleidelijk goed verplaatsen maar kan geen korte bochtjes maken. Wij schippers weten het ook: een schip (spits) met vierkante kimmen zeilt veel minder dan een met mooie ronde kimmen. De kop van de Aspali had twee scherpe knikken. De kim was een knik, daar wilde het water niet omheen en dat gaf onder de kop een krachtkostende werveling die je niet zien kon. De andere knik kun je wel zien. Waar de schuine kop overging in de rechte zij van het schip zat een knik over de volle hoogte. Achter die knik ontstaat door de werveling een watergebrek wat te zien is als een kuil. Waar een kuil in het water is wil het water naartoe dus daar ontstaat een tegengesteld gerichte golf. Deze golf verplaatst zich met dezelfde snelheid van het schip om steeds die kuil te vullen. Eerst die te kleine kopkim. Hierdoor verdwijnt er te weinig water onder de kop omdat daar een tegengestelde werveling ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat al het water opzij moet. Indien er een voldoende grote kimradius is loopt het water gedeeltelijk onder de kop weg. Het krijgt daar dan een hogere druk waardoor de stroomsnelheid van het water onder de kop toeneemt. Verder naar achteren zal het geleidelijk zijwaarts onder het schip vandaan ontsnappen uit de hogere drukzone. De knik op het voorruimschot loopt vertikaal over de hele hoogte. Op een en hetzelfde punt moet het water dus die knik maken en dat werkt niet. Indien de overgang van kop naar zij zich over een aantal meters langs het schip verdeelt en mooi is afgerond volgt het water moeiteloos de lijn van het schip en ontstaat er geen verstoring van het stromingspatroon en dus geen kuil en geen vulgolf. Overdrukzone De bulbsteven van de Aspali heeft ook die ronde vorm van de natuur. Hierdoor wordt het water opzij gedrukt maar ook naar beneden en zelfs ook naar boven. Nu zal er geen water echt naar boven stromen maar daar wordt wel een overdrukzone gecreëerd. De oude steven boven de bulbsteven creëert daar ook al een overdrukzone waardoor het water daar, voor de echte steven er is, al een zijwaartse versnelling krijgt om uit de overdrukzone te ontsnappen. Daar is het beroemde effect van de bulbsteven. Het water gaat al opzij voor het schip er is. Dit gebeurt op basis van drukverschil wat dus altijd het ideale stromingspatroon tot gevolg heeft. Daardoor wordt de kop als het ware verlengd in een optimale vorm en heeft het water meer tijd om opzij te gaan dus kost dit minder energie. Indien een nieuw schip wordt gebouwd met bulbsteven lijkt het alsof er alleen een mooi afgeronde pijp voor de kop wordt geplaatst. Niets is minder waar, heel de kop is speciaal geconstrueerd voor die bulbsteven. Bij de Aspali is de kop daar niet voor geconstrueerd dus moest de bulbsteven doorlopen langs de kop om enerzijds te zorgen voor de gewenste grote kimradius en ook verder naar achteren de knik kop/zij op te lossen. De bulbsteven eindigt 2,5 meter achter de vroegere knik kop/zij en loopt daar weg in de kim. Het water dat uit de weg moet om de Aspali door te laten wordt nu vroegtijdiger en daardoor geleidelijker opzij en onder de kop gestuurd. Daardoor is de druk net voor de oude knik kop/zij veel minder. Daarnaast is de hoogte van die nog steeds aanwezige knik kleiner geworden waardoor er minder kuil/golf optreed. Ook loopt ter plaatse van die knik veel water nog naar beneden weg omdat de zijde, door de uitlopende bulbsteven, daar ter plaatsen 20 centimeter is ingenomen. Een moeilijk verhaal en men moet het misschien vóór zich zien om het te begrijpen. Vandaar de weblog van Hans Oomens, daar staan heel veel foto s en die laten het goed zien. Een mogelijk probleem zijn de ankers, die zitten nog voor de oude kop boven de bulb. Zo te zien gaan ze mis van die bulb maar de tijd zal het leren. Oomens laat nu vast een zware dubbeling ter plaatse aanbrengen. Vakmanschap Triton werf Hans vergunde deze verbouwing bij de Tritonwerft in Duisburg-Ruhrort omdat hij geen goede afspraken met een Nederlandse werft rond kreeg. Hij is heel tevreden over wat er wordt gedaan. De werfleiding is Duits/Belgisch en verder zijn er alleen Poolse kleine zelfstandigen die er werken. Zonder meer vaklui, echte scheepsbouwers die twaalf uur per dag werken als paarden. Er is niets op aan te merken en de communicatie is ook geen probleem. De voorlieden spreken heel behoorlijk Duits en ze zijn uiterst gewillig, echt prettig werken. Het model van de bulbsteven is complex en zit vol met platen in tonvorm en als je kijkt hoe mooi glad is dat gewoon perfect. De onderste helft is 10 millimeter en de bovenste helft 8 millimeter. Het was heel moeilijk die platen zo mooi in een tonvorm te krijgen maar het resultaat mag bekeken worden. Ook de nieuwe aanstroom naar de tunnel van de verlenging vandaan is nu veel mooier dan vroeger. De werf had een paar dagen eerder klaar moeten zijn maar dat kan Hans ze amper kwalijk nemen. Ze hebben echt hun best gedaan, door de combinatie met Maasdok en Dodewaard komen daar ineens mensen vandaan wanneer er meer nodig zijn. Er wordt ook heel de nacht doorgelast. Er is hier echt prima en prettig gewerkt.

12 SCHEEPVAARTKRANT WOENSDAG 3 MEI PAGINA 12 ZOEKT U EEN SCHIP? KALKMAN BOEGSCHROEVEN EN BALLASTJET NIEUWS In de sportvisboot Stella Bel is begin april 2006 een Kalkman boegschroef installatie ingebouwd. Het betreft een boegschroef van het type Bèta, elektrisch aangedreven en frequentie geregeld. Wij danken SIMA Charters b.v. uit Maassluis en Maaskant Shipyards uit Stellendam voor het gestelde vertrouwen en wensen de bemanning veel gemak van deze boegschroef installatie. SCHEEPSTECHNIEK BV SIMA Charters b.v. Tel.: Scheepswerf L.J. Boer BV wenst Xander Kleine en de Sardana veel succes en een behouden vaart Industrieweg 18, 3361 HJ Sliedrecht Telefoon: , Telefax: Web: Kanalen boegschroef Delta, de 15% meer stuwkracht boegschroef Epsilon boegschroef Tevens noodvoortstuwer Bèta tunnelboegschroef SB - BB Gamma boegschroef met stuurtooster Kalkman ook voor reparatie van alle merken boegschroeven KALKMAN Tel: Fax: Ballastjet t.b.v. ruim vullen en ledigen BETER IN ZEE MET VAN ANDEL Traktie-accu s voor grootverbruikers Lange levensduur gemiddeld 8 jaar 5 jaar garantie kleine box-hoge capaciteit gebouwd door een West-Europese topfabrikant Van Andel Accumulatoren Anthony Fokkerweg GE Rotterdam Telefoon (010) Fax (010) Haven nummer 2290 OMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM POMPEN Pompen EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN OMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POM EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN PO EN POMPEN POMPEN POMPEN POMPEN P Pompen Pompen 620Ah Type 6PZSL480 Lengte 75 cm Breedte 44 cm Hoogte 46 cm 1.640,- + Startmotoren en dynamo s- service + Eigen productie (zwarte bakken) + Dikke platen Pompen Pompen EEN KRACHTIGE POMP? kies DESMI K&R pompen! Postbus GR Utrecht Tel. (030) Fax (030) Internet: SCHOTTEL ROERPROPELLER LIEREN WERKBOTEN KOPPELPONTONS MOTOREN : Deutz, Mercedes, Cummins, Caterpillar HANDELSONDERNEMING SCHRAVEN bv Tel , Fax Looveer 4A, 6851 AJ HUISSEN - HOLLAND KOUWENBERG Scheepstechniek en Machinefabriek Verkoop-Reparatie-Revisie en Inbouw van alle merken motoren en keerkoppelingen. * Snelle service * Werken op locatie * Gunstige tarieven Schroefasinstallatie Roeren Alle stuurwerken Pompen Generatorsets Hydrauliek * Mobiele Kotterwerkzaamheden Roodevaart 41, 4782 RC Moerdijk, Tel.: PLANKEN 720Ah Type 7PZSL560 Lengte 86 cm Breedte 44 cm Hoogte 46 cm 1.782,- + Lage prijs + Kabels + Zuurwegers + Goede service + Levering van alle typen startaccu s 820Ah Type 8PZSL640 Lengte 97 cm Breedte 44 cm Hoogte 46 cm 1.926,- inclusief montage, transport en verbindingsset. prijzen netto exclusief BTW. + Acculaders + Klemmen + Gedistilleerd water PH. PLANKEN B.V. SCHEEPS- EN INTERIEURBETIMMERINGEN UW WENS OP MAAT GEMAAKT BEATRIXHAVEN NK WERKENDAM TEL FAX Website: Phoenixring HR Dordrecht Tel.: Fax: (N.O.Z.) Gespecialiseerd in: subsidies voor de binnenvaart Heeft u nieuwbouw of verbouwingsplannen? Pleeg eens vrijblijvend overleg met ons over de subsidiemogelijkheden. airconditioning en koelinstallaties centrale verwarming ontstoffingsapparatuur scheepsventilaties C&P BOTERMAN TECHNIEK BV ZWOLLE Te koop: GEBRUIKTE BOEGSCHROEVEN Tel.: Te koop z.g.a.n.: DUWSTEVENRUBBER D. model, 240 x 150 mm, lengtes van ± 3 mtr Tel.: Ter bemiddeling gevraagd en verkoop van: Motors, Spitsen, Aaken Katwijkers, Kotters en Vletten, etc. ventura-yachtservice.nl Tel.: Mark/Floor Te koop: ALU. SPEELKOOI 4 x 5 mtr, klapbaar, sch. beugel, zonnetent en kunstgras Tel.: Te koop: DUW/SLEEPBOOT CALYPSO bj. 1929, 28 x 7.10 mtr, Caterpillar 1200 pk Info: Te koop: MBS TALING 827 ton, bj. 66, 64 x 7.32 x 2.75, 605 pk 04 boegschr. 320 DAF Tel.: of n.o.z. Te koop: MELASSE TANKER Emeraldis 50 x 6.64 mtr Tel.: BOEGSCHROEF KAPOT? ALLE MERKEN DIRECT REPAREREN! Tel.: Flexibele Klimaatregeling Voor al uw wensen op het gebied van airconditioning hebben wij het juiste antwoord. Flexibiliteit is ons devies. Een goed voorbeeld van efficiënt installeren en dito energieverbruik is het Daikin multisplit-systeem. Tot vijf binnendelen zijn op één buitendeel aan te sluiten. Daarbij is ieder element individueel regelbaar. Plaatsing door geheel Nederland! Ook voor service, onderhoud en reparaties. Nijverheidsstraat XE Hardinxveld-Giessendam Tel , Fax Ramgatseweg 11b, 4941 VN Raamsdonksveer Telefoon: , Telefax: Website: Wij wensen de Sardana en Xander Kleine een behouden vaart Wij wensen Xander Kleine en de Sardana veel succes en een behouden vaart efm onderlinge schepenverzekering u.a. Postbus 333, 7940 AH Meppel, Tel , Fax / Internet. KUNSTGEBITTEN met garantie Tandtechnisch atelier 'DENTECHNIKA' Voorstraat 107 Dordrecht Telefoon SPOEDREPARATIES Ruissen en Griffioen VERKOOP, INSTALLATIE EN SERVICE VAN NAUTISCHE APPARATUUR Uitgebreide ervaring en vakkundigheid Aantrekkelijk uurtarief Gespecialiseerd in RZ - en Swiss radar producten 24 uur per dag bereikbaar ATIS inbouwstation Keizershof 18, Dordrecht, Tel.: Ben Griffioen Andre Ruissen Willem van de Veldenweg BB LEIMUIDEN Fax: , Tel.: Transporten over weg, binnenwater en zee

13 SCHEEPVAARTKRANT PAGINA 13 WOENSDAG 3 MEI Poedertanker Sardana in de vaart ROTTERDAM / MAASVLAKTE - In opdracht van Xander Kleine is de nieuwbouw poedertanker Sardana opgeleverd. Het nieuwbouwschip onderscheidt zich in de markt door haar ontwerp en uitvoering. De afmeting bedraagt x en is met een diepgang van 3.20 meter afgeijkt op 1600 ton. Xander Kleine stond voor de keus: óf zijn oude schip vergaand te moderniseren en het vlak en kimmen te vernieuwen óf een nieuw schip bouwen. In financieel opzicht geen eenvoudige keuze voor een schip dat voor een beperkte markt is ingericht. De ladingstroom betreft poederstoffen zoals hoofdzakelijk vliegas en in mindere hoeveelheden kalk en ook cement. De knoop werd doorgehakt, het werd een complete nieuwbouw die moet worden beschouwd als een investering in de toekomst. En een nieuw schip heeft natuurlijk het voordeel van de dubbelwandigheid en de mogelijkheid van een gladde afwerking en dekinrichting die de exploitatie een stuk onderhoudsvriendelijker maken. Voor de realisatie van dit project nam Xander Kleine een ruime voorbereidingstijd en stopte al zijn kennis in deze nieuwbouw. Niet alleen het casco en de inrichting, maar ook de laad/los installatie werd uiterst modern uitgevoerd. Van een handmatig bediende installatie op het oude schip werd overgestapt naar een computergestuurde installatie. Een arbeidsintensieve belading vanuit vrachtwagens werd omgezet in Vliegas is een afvalstof van de electriciteitscentrales en wordt als grondstof gebruikt in de cementindustrie Het ruime achterdek met schuifpui over de volle breedte van de woning. De stuurhuislessenaar met in het midden de schermen voor de uniek geautomatiseerde laad/los installatie Beslist een schip met eigen karakter een bediening waarbij de vrachtwagenchauffeur zelf met een druk op de knop de belading in gang kan zetten. De laad/los installatie is voorzien van een ringleiding zodat er verschillende laad- en loscombinaties mogelijk zijn. Uitzonderlijk voor dit type schepen is een centraal laadpunt waarbij de lading door intern verladen over het schip wordt verdeeld. Dit betekent een groot laadgemak en minder arbeidsintensieve handelingen, mede ondersteund door de geautomatiseerde computerbesturing, waarvan de ontwikkeling momenteel nog niet is afgerond. Ideeën Xander Kleine had uitgesproken ideeën over hoe dit schip er uit moest gaan zien. Hij liet een casco op maat tekenen en bestelde dat bij A. van de Vijver. Maar het bleef niet bij één casco, met het nieuwe schip werd tevens een nieuw middenschip voor het oude schip besteld. Deze twee casco s werden in China gebouwd en werden in Dahlian op de pontonluiken van een zeeboot gezet. waarbij het middenschip precies in ruim van het nieuwe schip paste. Tegelijk met de afbouw van de nieuwbouw in Nederland bij scheepswerf L.J. Boer werd het oude schip aangepast met het nieuwe middenschip, de ladingtanks werden overgezet. Zo kreeg dat schip ook weer een interessante waarde als droge ladingschip. Naast de tanks werd de machinekamer voorop deels ontmanteld en werden de kostbare compressoren overgezet, deze worden nu aangedreven door twee nieuwe Daf-motoren met CCR-certificaat. Op het nieuwe voorschip bevinden zich veel machinerie met in totaal vijf motoren en een kachel waarvan de uitlaten in één centrale RVS uitlaatpijp bij elkaar komen. Leeg varen Omdat dit dedicated schip veel leeg vaart besteedde Kleine ruim aandacht aan de economie van het varen met een leeg schip. Hoe rechter een schip in het water ligt hoe economischer het vaart. De oplossing werd gevonden in een uitgebreid bunkerf-trimsysteem op achter- en voorschip. Dit wordt gerealiseerd middels het verpompen van gasolie en drinkwater van de bunkers van voor naar achter (en omgekeerd), hiervoor werd een uitgebreid pompsysteem aangebracht dat via de touchscreen-bediening van het boordsysteem wordt aangestuurd. Ook dit systeem is vergaand geautomatiseerd zodat de bediening redelijk eenvoudig en overzichtelijk is. En geheel volgens de nieuwste inzichten is ook op dit schip uitgerust met een bulbsteven (zie ook het artikel van de Aspali elders in deze krant). Voortstuwing Xander Kleine koos om meerdere redenen voor een voortstuwing met contra-roterende roerpropellers. Deze propellers hebben een kleine diameter zodat de schroeven ook in de ledige vaart hun volledige rendement behouden. De contra-roterende schroeven geven een extra rendement van zo n zeven procent die een aanzienlijke brandstofbesparing oplevert. Een ander groot voordeel van de roerpropellers is de optimale manoeuvreerbaarheid met leeg ook altijd kracht op de schroeven zonder noodzakelijk te ballasten. En natuurlijk geeft de compacte bouw van deze voortstuwing bijzonder mogelijkheden voor de woninginrichting met een benedenverblijf. Dit verblijf is op de Sardana zeer origineel en sfeervol ingericht en is de loungeroom genaamd, hier kan je na gedane arbeid helemaal tot rust komen. De woning boven heeft ook bijzondere kenmerken door de trap-ballustrade op het achterschip met een schuifpui naar het ruime achterdek waaronder de roerpropellers zijn gepositioneerd. Technisch / nautisch Maar daar blijft het niet bij, op dit schip zijn meer details waar dieper over is nagedacht. Zo is het schip ingericht met een zowel een warmtewisselaar op de motor als een losse kachel voor de verwarming in de woning. Hiermee wordt bereikt dat het niet altijd noodzakelijk is om een generatorset te laten draaien, zoals in de nachtelijke uren of bij afwezigheid. Voor optimaal rendement van de warmtewisselaar is de vloerverwarming uitgerust met leidingen waar het warme water door stroomt, alleen in het stuurhuis ligt electrische vloerverwarming. Dit stuurhuis is hefbaar maar anders dan gebruikelijk bestaat de hefinrichting uit vier cylinders hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing betekent want de constructie is veel lichter en het maken van een dure hefkoker is niet nodig en het scheelt ook ruimte in de woning.. Geheel gestreken is het stuurhuis slechts 1.40 meter hoog. De firma Wessels uit Haren-Ems had een belangrijk aandeel in de afbouw met de levering van stuurhuis en woningbetimmering en dacht vergaand mee in deze nieuwe aanpak. Bij het stuurhuis zijn ook de radarmast en antennevleugels met simpele bediening strijkbaar gemaakt waarbij de navigatielampen en GPS antenne overeind blijven staan. Eco-Speed Voor het bereiken van een optimaal vaarrendement werd het aandacht besteed een reductie van de weerstand van de scheepshuid. De Sardana werd bij Den Breejen volledig gestraald waarna de scheepshuid werd voorzien van een coating van Eco-Speed. De viskeuze weerstand van de scheepsromp kan toenemen door roestvorming en biologische aangroei. Daarnaast is het zo dat door de lagere snelheden in de binnenvaart deze wrijvingsweerstand kan oplopen tot 80 procent van de totale weerstand van de scheepsromp. Ecospeed is een milieuvriendelijke manier om de viskeuze weerstand te verminderen; het is een harde, gladde beschermende coating, met een hydrodynamisch oppervlakteprofiel. De coating wordt, door middel van een verfspuit, op de romp van het schip aangebracht. De beschermende werking van de coating voorkomt vervolgens roestvorming van en biologische aangroei aan de scheepsromp, waardoor, in combinatie met het hydrodynamische oppervlakteprofiel, de wrijvingsweerstand van de romp afneemt. De coating heeft een verwachte levensduur van 25 jaar. De kosten voor het aanbrengen zijn relatief laag en met dit systeem wordt een brandstofbesparing van rond de drie procent gerealiseerd. De brandstofbesparing was niet de enige reden voor aanschaf, de garantie van Eco- Speed voor de termijn van 10 jaar zonder bijkomende kosten vormde voor Kleine de doorslag voor de overstap naar dit systeem. (Zie ook het artikel van Eco-Speed in de bijlage van de ZOEKT U EEN SCHIP? LIJST VAN LEVERANCIERS AAN BOORD VAN DE SARDANA: SCHEEPSWERF L.J. BOER BV Volledige afbouw A. VAN DE VIJVER BVBA Levering casco MTU DETROIT DIESEL BENELUX 2 Hoofdmotoren MTU 12V2000M kw / 1800 rpm HRP THRUSTER SYSTEMS 2 Roerpropellers WESSELS GMBH Complete betimmering Overzakbaar stuurhuis met hydr. hefbeweging Alu. ramen, deuren, trappen, achtermast en div. kleinmaterialen UNISOL ISOLATIETECHNIEK BV Isolatie woning RAFA Scheepsramen onder keur van o.a.: LLoyd s, BSI, DNV, GL e.a. MIRON Volledige sanitaire installatie Voormast, achtervleugel, lichtbakken en RVS werkzaamheden ELECTRIC MARINE SUPPORT Complete electrische installatie ALPHATRON MARINE BV 2x Alphatron - JRC 609 TFT rivierradar Volledige Multicolourline Piloot, BAW, Intercom, Echolood 2x marifoons inl. eenmansradarvaart AlphaCam camera systeem (RVS) Electronisch navigatiesysteem AlphaChart BP NEDERLAND BV BP smeermiddelen EFM VERZEKERINGEN Verzekering ALL PUMPS HOLLAND BV Pompen VAN WIJK BV WERKENDAM Ankelieren, ankers en ketting Spudpalen Hydr. autokraan mtr 2000 kg Hydr. slangenkraan 10 mtr Boegschr. SD 900 C incl. Daf PE 265 C 2x aluminium autoplateau HUCHEM SPECIAL PRODUCTS BV HC-Roka: voor slijpsel, kalk en cement HC-Shipclean: machinekamerontvetter SUBSEA INDUSTRIES Ecospeed scheepsrompbescherming ABN AMRO Financiering DISCOM 35 en 45 db (A) dempers met vonkenvanger, incl. de flexibele ophanging beurs Construction & Shipping Industry elders in deze krant) Kennis beschikbaar Xander Kleine is zeer content met dit schip. Xander: dit schip heeft een aantal kenmerken die op een standaard schip niet voorkomen. Als je alles bij elkaar optelt is de conclusie dat goedkoop bouwen niet altijd goed hoeft te zijn. Door haar eigenschappen zijn de exploitatiekosten van de Sardana laag, en dat is uiteindelijk wat echt telt. Ik weet uit ervaring dat zelf een schip bouwen niet mee valt, daar komt heel wat bij kijken want ook bij dit project liep niet alles even vlot. Met dit project is veel ervaring opgebouwd over de manier hoe dingen tot stand gebracht kunnen worden zonder direct tot hoge kosten te moeten leiden. Xander Kleine stelt deze kennis dan ook graag beschikbaar voor de realisatie van toekomstige projecten. Met de bouw van de Sardana toont Kleine aan dat er nog veel winst is te behalen met innovatieve ideeën op het gebied van de bouw en exploitatie van binnenvaartschepen. Meer bijzonderheden over de bouw van de Sardana zijn te vinden in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina hier aansluitend. Het stuurhuis staat op kostenbesparende hefcylinders

14 SCHEEPVAARTKRANT ZOEKT U EEN SCHIP? PAGINA 14 WOENSDAG 3 MEI Bouwers en leveranciers wenst Xander Kleine en de Sardana een... HRP Thruster Systems b.v. postbus 2020, 2930 AA Krimpen a/d Lek Tel , Fax , efm onderlinge schepenverzekering u.a. Postbus 333, 7940 AH Meppel Tel , Fax internet: GESPECIALISEERDE REINIGINGSMIDDELEN Feenselweg 10, 9541 CX Vlagtwedde Tel , Fax Web: Haven 115, Schaardijk NH Rotterdam Tel , Fax Web: Scheepswerf L.J. Boer B.V. Industrieweg 18, 3361 HJ Sliedrecht, Tel , Fax Web: Merwedestraat 86, 3313 CS Dordrecht Tel , Fax Ambachtsweg 28, 3831 KB Leusden Tel , Fax Achterdijk 84a, 4243 TM Nieuwland Postbus 41, 4140 AA Leerdam Tel , Fax BP Nederland BV Postbus AK Rotterdam Tel.: Fax: Industriestraße Haren / Ems Tel. +49 (0) , Fax +49 (0) Trefwoord: SARDANA Uilenkade 14, 3336 LP Zwijndrecht Tel , Fax , Mobiel: Web: Van Wijk BV Werkendam Biesboschhaven No. 2, 4251 NL Werkendam Tel , Fax Postbus 79, 4250 DB Werkendam Web: Ramgatseweg 11b, 4941 VN Raamsdonksveer Tel.: , Fax: Web: B I N N E N VA A R T U N I T Wilhelminaplein 7-8, Rotterdam. Telefoon Subsea Industries NV Paardenwater 11, 4201 KM Gorinchem Tel uur service Voor deelname aan opleveringspagina s info bij Jan Bus of Anne-Marie Visser, tel , Haven 29, B-2030 Antwerpen, Tel.: + 32 (0) Web: Concept Hondorp Reklame Rotterdam. Auteursrechten voorbehouden 1997, onder licentie van De Scheepvaartkrant

15 SCHEEPVAARTKRANT PAGINA 15 WOENSDAG 3 MEI Antwerpen maakt zich klaar voor zeilschepen ANTWERPEN - Voor de Tall Ships Races is 2006 een jubileumjaar. Het is nu vijftig jaar geleden dat de eerste van deze zeilwedstrijden voor grote schepen werd gehouden. Nog altijd blijft de doelstelling dezelfde: de jeugd in de teamspirit van de zeilschepen laten kennis maken met de zee.twee generaties jongeren hebben intussen met een reis op een van deze zeilreuzen een onvergetelijke ervaring opgedaan. Ook dit jaar treedt Antwerpen op als hoofdsponsor. Na de race is de gehele vloot van 19 tot 22 augustus te gast in de stad aan de Schelde. DOOR THEO FRISON Aanvankelijk stonden de zeilraces in het teken van een whiskeymerk, hetgeen zich vertaalde in het zeilschip Cutty Sark. Toen de organisatoren van Sail Training International oordeelden dat ze niet langer een actie naar de jeugd toe konden koppelen aan de naam van een whiskeymerk, moest meteen ook nieuwe hoofdsponsor worden gezocht. Antwerpen beloofde gedurende vier jaar als sponsor op te treden, waarbij de vermelding supported bij Antwerp aan de naam werd toegevoegd. De investering was niet mis, maar het resultaat was blijkbaar bemoedigend. De volkstoeloop is niet meer zo overweldigend als de allereerste keer, maar toch wordt het telkens een volksfeest waar nog lang nadien over wordt gepraat. Bovendien bewijzen de inschrijvingen aan de Hogere Zeevaartschool dat ook meer jongeren de smaak van de zee te pakken hebben gekregen. Het feit dat in oktober gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden heeft zeker ook een rol gespeeld om in dit jubileumjaar de lat wat hoger te leggen. Bovendien werd al beslist om het sponsoren van de beroemde zeilrace tot in 2009 verder te zetten. Zeevaartschool Dit jaar waren de organisatoren bij het voorstellen van het Antwerpse programma te gast in de Hogere Zeevaartschool. Een nieuw zeilschip als schoolschip is er na de Mercator niet meer gekomen, maar toch voelen vele studenten zich tot het zeilen aangetrokken. Zo vertrok zopas een grote groep kandidaat zeilers naar Frankrijk, om er aan een grote zeilwedstrijd voor kleine schepen deel te nemen. Ook voor de grote zeilrace wil de Hogere Zeevaartschool een flinke ploeg studenten inzetten. Van 6 tot 9 juli komen de zeilschepen bijeen in St. Malo. Daar wordt het startschot gegeven voor de eerste manche naar Lissabon. Vandaar wordt gevaren naar Cadiz, en dan naar La Coruna. Het einde van de race wordt uiteindelijk in Antwerpen gevierd. In Antwerpen wordt de ontvangst gezamenlijk door Het vroegere schoolschip Mercator zal dit jaar te Antwerpen ontbreken. COURTRAI - L équipe commerciale du port autonome de Dunkerque n a pas perdu de temps après la présence réussie au salon logistique SITL à Paris. Immédiatement après, l équipe de promotion à lancé une campagne de prospection de l autre côté de la frontière, en Flandre Occidentale. Elle y a adoptée une nouvelle stratégie. Entretemps, les chiffres du premier trimestre de l année indiquent une nouvelle croissance de 8 percent des trafics portuaires. SUR THEO FRISON Normalement une ville centrale est choisie pour y organiser une soirée informative, mais pour cette région des soirées de promotion plus modestes seront organisées dans plusieurs centres de la région. Cela facilite le contact personnel avec les clients éventuels. Une première soirée d information à déjà eu lieu le 29 mars à Courtrai, d autres suivront à Roulers, Furnes et Ypres. La soirée de Courtrai était aussi l occasion de présenter Daniel Deschodt (38), qui vient renforcer l équipe commerciale comme directeur commercial adjoint. Par ses activités précédentes, il a réuni une grande expérience au point de vue trafics conteneurisés. Au service commercial, il assistera le directeur Pierre Joly. FOTO T. FRISON. De ploeg organisatoren stelt het programma voor. Achter hen een maquette van de Christian Radich, het schip waarop de school vijftig toekomstige koopvaardij officieren zal meezenden. stadsbestuur en haven voorbereid. Deelnemers Op 21 april hadden al 57 zeilschepen zich voor de race ingeschreven, maar de einddatum voor de inschrijvingen was gesteld op 1 mei. Heel wat gekende schoolschepen zijn al zeker van de partij. Daaronder de gekende Alexander von Humboldt met zijn groene zeilen. Voor dit schip, dat zijn honderdste verjaardag viert, wordt het meteen een afscheid, want nadien wordt het een museumschip. Op de vraag of het oude schoolschip Mercator dat vroeger traditioneel de zeilparade opende, en dat ook zelf nog deelnam aan de race ook zou aanwezig zijn in Antwerpen, antwoordde een duidelijk teleurgestelde baron Delwaide dat zulks omwille van het monster van Loch Ness, de administratie, onmogelijk was geworden. Er was privé kapitaal bijeengebracht om de het houten zeilschip de nodige restauratiewerken te laten ondergaan. Dat was echter aan een bepaalde datum gebonden. Dat kan niet doorgaan om bureaucratische redenen. Het schip zonder die restauratie naar hier brengen zou ook hoge kosten meebrengen wegens de dure vergunningen. Bovendien zou het schip naar Antwerpen moeten gesleept worden, en dat is geen zicht. Meereizen In Antwerpen wordt al druk gewerkt aan het bijeenbrengen van zoveel mogelijk jongeren voor de race. Daarbij wordt beroep gedaan op sponsors, die het meereizen voor die jongeren gratis of aan een lagere prijs kunnen aanbieden. De Hogere Zeevaartschool wil 55 toekomstige marine-officieren laten deel nemen op het Noorse zeilschip Christian Radich, volgens kenners één van de kanshebbers. Onder het motto In Dezelfde Boot biedt de stad Antwerpen de kans aan 25 jongeren om aan de race deel te nemen. Het Maritiem Verbond zorgt voor 15 plaatsen, en Sail Training Association Belgium wil 100 cadetten laten meevaren. Ook P&O Ports wil het hare bijdragen om jongeren te laten deelnemen. Intussen wordt vooral in havenkringen nog gezocht naar meer sponsors om de jongeren aan kans te beiden om deze ervaring mee te maken. Bij het vertrek uit Antwerpen kunnen ook tot 100 genodigden meereizen. Er worden tot 200 plaatsen verkocht, aan prijzen die afhangen van de grootte van het zeilschip, en worden geschat op 40 euro per dag op de kleinere schepen. Meer info hierover kan worden ingewonnen bij: of op zijn GSM met hetzelfde nummer. Programma De grootste zeilschepen krijgen dit jaar allen de kans om aan de Scheldekaaien af te meren. Maar ook in de oudere dokken Zeereuzen vieren 50 jaar Tall Ships aan de Schelde krijgen de zeilschepen plaatsen aangewezen. Ook dit jaar wordt het evenement gratis voor het publiek. De zeilschepen worden verwacht op zaterdag 19 augustus, alhoewel enkele snellere schepen al vroeger kunnen aankomen. Zaterdagavond, nadat het laatste vliegtuig naar Londen is opgestegen, begint een spetterend vuurwerk naar echte Antwerpse traditie. Vanaf zondag kunnen de schepen worden bezocht en wordt er ook op de kaaien voor allerlei animatie gezorgd. Die dag heeft ook de traditionele crew parade doorheen het stadscentrum plaats. Die dag is ook de prijsuitreiking van de Jubilee Awards voorzien. Ook maandag en dinsdag voormiddag kunnen de schepen nog FOTO T. FRISON worden bezocht, dinsdag namiddag houden de zeilschepen als afscheidsgroet aan de stad en haar bewoners een zeilparade op de Schelde. Havenschepen Leo baron Delwaide hoopt oprecht dat het weer gunstiger zal zijn dan bij de vorige zeilparade, toen de schepen uiteindelijk verborgen gingen in een druilerige, donkere en koude regen. WaterkAnt Dit jaar valt de komst van de zeilschepen ook samen met het evenement WaterkAnt. Normaal was dat in dezelfde periode gepland, en het was logisch om de twee evenementen aan mekaar te verbinden. De kaaien aan het Bonapartedok staan hiervoor ter beschikking. WaterkAnt wil de aandacht vestigen op het maritiem erfgoed, en dit in het authentieke kader van de oude dokken. Daarbij wordt ook promotie gemaakt voor de maritieme en sociale context van het Eilandje. Er zullen rondvaarten worden georganiseerd met drie stoomschepen, van waarop men de zeilschepen in het Kattendijkdok, het Verbindingsdok en het Willemdok van op het water kan bewonderen. In het Wilemdok staat de koninklijke roeiregatta met walvissloepen geprogrammeerd, met Antwerpse teams en bemanningen van de tall ships. Vanaf begin juni staat het definitieve programma op de website Dunkerque lance sa promotion en Flandre Dominique Lammin, qui organise sur le terrain les activités de promotion dans cette région, explique le choix de cette stratégie, se basant sur son large expérience. Il habite d ailleurs tout près de cette frontière officielle, à Bergues, une vieille cité qui a conservé beaucoup de traditions. Cela n a pas de sens d inviter des clients potentiels des divers centres de cette région frontalière pour une soirée d information à Courtrai. Ils sont trop liés à leur propre région. Nous préférons nous adapter à leur usages et sensibilités locales. Une trentaine d entreprises de la région de Courtrai était ainsi représenté à Courtrai. Le directeur général Jean- Claude Terrier et le directeur commercial Pierre Joly présentaient l évolution et le potentiel du port autonome de Dunkerque. Ils mettaient l accent sur la croissance des activités logistiques dans la zone portuaire. Le message essentiel était: Il y a encore beaucoup d espace libre disponible, mais n attendez pas trop longtemps ou les meilleures places seront prises. Surtout l évolution près du terminal à conteneurs et du terminal roulier est remarquable. Trafic roulier Jean-Claude Terrier mettait l - accent sur le renouvellement de la flotte de Norfolkine, ce qui permet une plus grande capacité pendant chaque départ au terminal roulier. Après la mise en service l année passée du Maersk Dunkerque, le Maersk Delft était mis en service le 26 février, et le troisième navire, le Maersk Dover est attendu en juillet. Cela permettra 12 départs par jour dans les deux sens entre Douvres et Dunkerque. L - année passée, la Norfolkline a transporté 9 millions de tonnes de marchandises, une croissance de 8 percent. Les investissements continuent aussi sur les autres terminaux, comme par exemple au quai d aciers, où un grand portique permet non seulement le charger et décharger les plus grands vraquiers, mais aussi les unités fluviales, qui transportent les produits demi-finis vers les unités Arcelor de Wallonie. Pour démontrer que le climat social au port de Dunkerque a changé positivement, un représentant de l organisation syndicale des dockers faisait partie de la délégation portuaire. Dans le passé les troubles sociaux et les Les trafics du port progressent de 8 percent Pendant le premier trimestre 2006, le tonnage des céréales traitées au silo de Dunkerque a augmenté de 37 percent, comparé à la période comparable en PHOTO T. FRISON multiples grèves ont chassé beaucoup d utilisateurs du port. Mais maintenant, le vent souffle d une toute autre direction. Fruits et légumes Une intervention très remarquée est celle du directeur Luc Van Holzaet de la firme Conhexa de Steenvoorde, une firme de la région de Courtrai qui a opté pour Dunkerque. La firme est spécialisée dans un service logistique frigorifique complet pour fruits et légumes. Passant la frontière, la firme c est d abord installée à Steenvoorde, puis au port même, près du terminal à conteneurs. Sous le ZOEKT U EEN SCHIP? Antwerps containerverkeer groeit met bijna 10 procent ANTWERPEN - Het Antwerpse Havenbestuur heeft de overslagcijfers vrijgegeven van het eerste trimester van In die periode werden zowat 40 miljoen ton goederen behandeld, een stijging met 1,8 procent.vooral de afvoer doet het goed, die steeg tot meer dan 18 miljoen ton. Met name de containeroverslag ging er op vooruit. DOOR THEO FRISON In de loop van dit eerste trimester werd 19,25 miljoen ton goederen vervoerd per container. Dat is een stijging met 9,1 procent. Het gaat om 2,66 miljoen TEU, een stijging met 9,3 procent. Dat heeft niet alleen te maken met de opening van het Deurganckdok, want ook in het gerenoveerde Delwaidedok nemen de trafieken toe. Stukgoed De komst van de container betekende ook een daling van het conventioneel stukgoed. Van januari tot maart werden 4,4 miljoen ton conventioneel stukgoed geladen en gelost, een daling met 3,8 procent. Door het verlies van een aantal short sea diensten aan nabuurhavens, is de behandeling van staal met 7,5 procent gedaald. Ook de aanvoer van hout, papier en fruit nam af. Bij de papieraanvoer gaat het om een daling van 17 procent, door het wegvallen van een contract voor ton Fins papier. De fruitoverslag daalde met 15,8 procent tot ton, slechts gedeeltelijk te verklaren door een gedaalde oogst in Zuid-Afrika. Roro Het roro transport kromp met 3 procent tot ton, dit is te wijten aan een dalende aanvoer. Het vervoer van auto s nam echter zowel in aanvoer als in afvoer toe. Met auto s liggen de cijfers 36,2 procent hoger dan vorig jaar. Massagoed dat ook voor de binnenvaart interessant is steeg gevoelig. Granen wonnen 31,4 procent, schroot 36 procent en zand en grint 48,5 procent. nom Condifrost, la firme dispose à Steenvoorde de m3 d espace frigorifique pour la conservation et l emballage des produits. Au port des magasins frigorifiques (Dunfrost et Dunfresh) assurent entre autre le traitement logistique des bananes, importés en conteneurs par CMA CGM. Les magasins occupent déjà m2 près du terminal à conteneurs, et un nouvel agrandissement est déjà attendu. Cette histoire de succès, présenté par quelqu un de la région, avait un effet convaincant. Trafics Pour les prochaines présentations, de nouveaux succès pour Dunkerque peuvent déjà être présentés. Le premier trimestre de 2006 laisse déjà prévoir une nouvelle année record. En tout, les trafics portuaires se chiffrent à 13,65 millions de tonnes, une augmentation de 8 percent. Bien que le trafic d hydrocarbures est en repli de 14 percent, les minerais registrent un gain de 13 percent, arrivant à 1,44 millions de tonnes, tandis que le charbon maintient sa progression de 47 percent pour arriver à 2,80 millions de tonnes. Les céréales sont aussi en augmentation de 37 percent. Le trafic roulier sur la Grande Bretagne et le trafic de conteneurs sont en hausse de 3 percent.

16 Scheepsgroep Werkendam, een scheepswereld op zich 16 Ook aanwezig op Construction & Shipping Industry 2006 Rond de Werkendamse Beatrix- en Biesboschhaven is een groot aantal bedrijven geconcentreerd dat zijn diensten verleent aan de binnenscheepvaart. Deze hecht samenwerkende groep ondernemingen en dienstverlenende instanties kunnen u een optimale service en kwaliteit aanbieden op het gebied van reparatie, onderhoud en classificeren van uw schip. Tevens verzorgen zij scheepsbenodigdheden, brandstoffen, interieurs, taxaties, verzekeringen, bemiddeling in aan- en verkoop en kunt u er terecht voor al uw bankzaken. Het goede onderlinge kontakt tussen de bedrijven heeft geleid tot een hoogwaardige kennis en zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan waar het thuishoort: bij de specialist. Het winkelcentrum van Werkendam ligt op loopafstand van de havens en biedt u naast ruime winkelmogelijkheden gezelligheid en ontspanning. U vindt ons na de splitsing Beneden Merwede en Nieuwe Merwede. Tot ziens bij de Scheepsgroep Werkendam. TEL FAX I-NET TEL FAX Experts in scheepsbouw en verkoop van schepen TEL FAX TEL FAX TEL FAX I-NET: TEL FAX BEVRACHTING TEL I-NET: TEL DEKATEL I-NET meubelen en stoffering TEL FAX E: TEL FAX TEL FAX I-NET: TEL FAX TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: TEL FAX SANITAIR, LOODGIETERS- & CV WERK Van Wijk B.V. MACHINE EN SCHEEPSREPARATIES TEL FAX TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: TEL FAX TEL FAX I-NET: Ruycontrans CLASSIFICEER BEDRIJF RABOBANK ALTENA TEL FAX I-NET TEL FAX TEL FAX TEL FAX TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: TEL FAX I-NET: KIEBOOM WERKENDAM GASOLIE & SCHEEPS- BENODIGDHEDEN TEL / MAR.KAN DEKATEL I-NET voor Filippijnse matrozen TEL FAX I-NET VOOR AL UW MARITIEME FEESTEN! TEL FAX I-NET

17 17 CONSTRUCTION CONSTRUCTION & CONSTRUCTION & SHIPPING SHIPPING INDUSTRY INDUSTRY Hét platform voor techniek, installatie en constructie Hét platform voor techniek, installatie en constructie in een regio die zich kenmerkt door een brede Hét in platform een regio voor die maritieme techniek, zich kenmerkt industrie installatie door en een constructie brede in een regio die maritieme zich kenmerkt industrie door een brede maritieme industrie 16, 16, en en mei mei , 17 en 18 mei 2006 Buffet Horeca Horeca Toiletten Toiletten Buffet Buffet Standhoudersrestaurant Binnenplaats Toiletten Toiletten Buffet RECEPTIE Toiletten EHBO Congreszaal GARDEROBE Horeca Buffet OPENINGSTIJDEN: ENTREE DINSDAG 16 T/M DONDERDAG 18 MEI UUR EVENEMENTENHAL GORINCHEM FRANKLINWEG 2, 4207 HZ GORINCHEM Tel Fax

18 18 Deelnemerslijst Shipping Industry Gorinchem , 17 en 18 mei 2006 Stand Bedrijfsnaam Plaats Branchevermelding Stand Bedrijfsnaam Plaats Branchevermelding Com H.I. Ambacht Boordautomatisering, internet en telefonie 248 A. Nobel en Zn. BV Zwijndrecht Scheepvaart toelevering 323 A.M.W. - Marine H.I. Amabcht Binnenvaart - scheepsschroeven 236 A Ab Hurkmans Catering Sleeuwijk Catering 185 Anglo Belgian Corporation Gent Dieselmotoren 282 ABK Marine Bodegraven Scheepsbenodigdheden 334 ABN AMRO Binnenvaartunit Ned. Rotterdam Financiële instellingen 126 Actra BV Amersfoort Actra: AandrijfComponenten Transteco 228 ADS van Stigt BV Gorinchem Toeleverancier, leverancier voortstuwingssystemen 311 ADT BV Dordrecht Dieselmotoren generatoren 386 Advecon Sign Service Dordrecht Scheepsreclame/ bedrijfsreclame 288 AE Sensors BV Dordrecht Sensoren Druk Nivo Wiireless Indicatie 217 Airconomics BV Ridderkerk Airconditioning overdruk 305 Alewijnse Marine Systems Nijmegen Electrotechnisch installatiebedrijf 328 Alfa Accountants & Adviseurs Gorinchem Accountancy 239 All Pumps Holland Nieuwland Verkoop pompen, appendages en oliefilters 149 Altrex BV Zwolle Leveranciers van professionele klimmaterialen 211 Amartech BV Hard.-Giessendam Leverancier van Technical Marine Equipment 199 t Ambacht H.I. Ambacht Scheepswerf en Machinefabriek 258 Anko Piping Hard. Giessendam Pijpleiding 266 Aqualink Vereniging Nijmegen Vereniging 271 Atlas Copco Marine Center Ketting IJmuiden Compressoren 261 Autena Marine vof Nijmegen Automatisering 346 Autogeen BV Rotterdam Las- en snijtechniek 124 Bahco Tools BV Helmomd Handgereedschappen 163 Bakker Sliedrecht Elektro Industrie Sliedrecht Maritieme en industriîle elektrotechniek 209 BAM Pro Electronics Hoornaar Satelliet, audio video, brandmelding en beveiliging 278 Beijerland Handel & Scheepvaart H.I. Ambacht Scheepshandel/Makelaardij 179 Bemet International BV Veenendaal CAD/CAM en ERP 385 Bijl & de Jong BV Emmeloord Import slangen, koppelingen en afsluiters 172 Blokland Metaalbewerking BV Hard.-Giessendam Toelevering van metalen halffabrikaten 344 Blokland Non Ferro BV Sliedrecht Scheepsonderd. en benodigdheden / metaalbewerking 136 Blommaert BvbA Wijnegem Scheepsluiken 167 Blücher Leleystad Toeleverancier 304 Bodewes Binnenvaart BV Millingen a/d Rijn Scheepsnieuwbouw en reparatie 174 Bouwmachines Zoetermeer Zoeterwoude IBIX special cleaning straal - en reinigingssysteem 310 Breamark Engineering BV Den Haag Hijs & Hefwerktuigen 104 Breedveld & Waever Vlaardingen Hydraulische apparatuur 234 Breko Nieuwbouw BV Papendrecht Breko Scheepsnieuwbouw 234 Breko Reparatie BV Papendrecht Breko Scheepsreparatie 272 Bunkerstation Papendrecht BV Papendrecht Bunkerbedrijf 262 Bureau Innovoatie Binnenvaart Rotterdam Stimulatie innovatie brandstofbesparing / technieken 262 Bureau Telematica Binnenvaart Rotterdam Bevordering ICT in de binnenvaartsector 262 Bureau Voorlichting Binnenvaart Rotterdam Promotie voor vervoer over water 135 Business Capital Insurance BV Moerdijk Verzekeringen 186 CAAP BV Leusden IT, CAD, CAD-PDM 384 Cad-Center IT Bergambacht IT, CAD, DPM en engineering 197 Carl Rehder GmbH Seevetal (D) Assekuranz- und Schiffsmakler 158 Centa Nederland BV Stellendam Leverancier elastische koppelingen en aandrijfassen 262 CBRB Rotterdam Werkgevers- en ondernemersorganisatie / Logistiek 129 Cepro International BV Rijen Las- en machineschermen 374 CIBO Tildonk Schuur- en slijpmiddelen 354 Classificeerbedrijf Clean BV Werkendam Classificeren / conserveren 366 Coers consultancy services Hoornaar Detachering van technisch personeel 175 Controlin BV Ridderkerk Elektrotechnische componenten / Installatietechniek 359 Cornet Shipping BV Werkenadm Scheepsmakelaar 231 A Corrosion Water Control Moerkappelle Prevention corrosion and fouling (ICCP, ICAF/ MGPS) 105 Creemers Compressoren BV Eindhoven Fabrikant compressoren 244 D.B.R. BV Hard.-Giessenadm Elektro 243 D.B.R. Pumps + Parts Hard.-Giessendam Handelsonderneming pompen 361 Dacom Werkendam BV Werkendam Telecommunicatie / Installatie 274 Damen Marine Components Hard.-Giessendam Marine Components 285 De Groot Motoren Dordrecht BV Dordrecht Leveren, reviseren en inbouwen motoren 348 De Haas Dieselmotoren Maassluis Officiële verkoop en revisie van dieselmotoren 160 De Hoeve Multipower BV Waalwijk Electro - Accu s 130 De Ruyter Dieseltechniek BV Sliedrecht Scheepvaart 340 A De Vlamboog BV Hoofddorp Lastechniek en veiligheid 357 De Waal Machinefabriek Werkendam Schroefasinst., stuurmach., roeren, seals en afbouw 154 De Wouwse Drukkerij Roosendaal Drukkerij 261 Dekatel Telecom BV Kampen Telecommunicatie 208 Deno Compressors Krimpen a/d Lek Maritime industrie 260 Desmi K&R Pompen BV Utrecht Pompen leverancier 252 Diesel Engines Online BV Barendrecht Keerkoppelingen, motor onderdelen & dieselmotoren 277 Dieselbedrijf Hardinxveld BV Hard. Giessendam Verkoop, revisie en reparatie van dieselmotoren 343 Dik den Hollander Werkendam Woning-, scheeps- en projectinrichting 342 Dilago Hijs- en Heftechniek BV H.I. Ambacht Hijswerktuigen 273 Distrimex Pompen en Service BV Doetinchem Alle soorten vloeistofpompen 198 Dolderman BV Dordrecht Caterpillar motoren en Hatz & John Deere gen. sets 123 Dormer Tools BV Sschiedam Verspanende gereedschappen 164 Douwes International BV Pijnacker Indraai en montage gereedschappen tot Nm. 121 Dreumex BV Oss IndustriÎle handverzorgingsprodukten 255 DSB Interbouw BV Hejningen Scheeps- en interieur betimmeringen 268 Duik- en bergingsbedrijf Visschers Druten Duik-en bergingswerk; scheepvaart aanverwant 256 EBR BV Lage Zwaluwe Scheepsconstructie 326 Econosto Nederland BV Rotterdam Groothandel in appendages, slangen en afdichtingen 178 EFM Verzekeringen Meppel Efm onderlinge schepenverzekering u.a. 192 Ehrbecker Schiefelbusch Sliedrecht Electrotechnische groothandel 327 EMHA Ridderkerk Technisch bureau 353 Emitech Sliedrecht Emissie Technologie 119 Emma veiligheidsschoenen Brunssum Veiligheidsschoenen 205 EMS Binnenvaart + Miron Zwijndrecht Elektrotechnische installaties voor de binnenvaart 118 ESAB Nederland BV Utrecht Lassen en snijden 226 ESCO Aandrijvingen BV Alphan a.d Rijn Levering en service van voortstuwingscomponenten 220 Eteha BV - Slangtechniek Papendrecht Groothandel Slangtechniek 331 European Pomp Service Ridderkerk Pompsystemen en pompreparatie marine / offshore 259 Exalto BV Hard.-Giessendam Scheepstechnische groothandel 355 Fa. P.a. Paans & Zn Werkendam Woninginrichting 171 Fabory Centre Ridderkerk Bevestigsartikelen, gereedschap en pijpcomponenten 253 Faro Benelux BV Eindhoven Meettechniek 221 Finder Relais Nederland BV Amsterdam Relaistechniek, schakelklokken, vermogenrelais 307 Fiwado BV Zwijndrecht Bunkeringen 110 Fluke Nederland BV Son Test- en meetinstrumenten 177 Foto van der Kloet BV Sliedrecht Foto- en videoproducties 298 G.T.K. BV Kampen Galley Equipment 222 Garfield Aluminium BV Schiedam Aluminium groothandel 231 Gebhard-Electro BV & ESI-Trade Oosterhout Elektrotechniek 265 Gelria Nijmegen Scheepsnieuwbouw 184 Geveke Besturingstechniek Amsterdam Besturing/bewakingsystemen, synchronisers 250 Graveerservice van Wijngaarden Hard.-Giessedam Graveerbedrijven 143 Grundfos Nederland BV Weesp Pompen, -installaties en -systemen 324 GTI West Industrie Marine & Offshore Rotterdam Technische dienstverlening 303 H. van Gemert Nijmegen Scheepswerf 170 HaiTech China Handelsmaatschappij 377 Hakvoort Horeca BV Emmeloord Kookapparatuur 157 Handelsmaatschappij Schabbink Bornerbroek Bevestigingstechniek 364 Handeslonderneming Beerens BV Werkendam Aluminiumbouw 287 Hatek Lastechniek BV Wateringen Lastechniek (verbindingstechniek) 183 HEBU Krimpen a/d IJssel Hydrauliek 318 Heinen & Hopman Rotterdam BV Ridderkerk Installatietechniek 223 Helmacab Holland BV Gorinchem Installatie kabel en elektrotechnische artikelen 232 Hendricks Scheepvaart BV Goreinchem Scheepsbouwer 180 Hendriks Groep Veenendaal Plaatbewerking 180 Hendriks Stalen Bekistingstechniek Veenendaal Plaatbewerking 122 Henkel Nederland BV Nieuwegein Lijmen & reiniging 168 Hijsmiddelen.nl BV Sleeuwijk Hijs- en hefmiddelen 151 Hi-Safe Systems Dordrecht Brandbeveiliging 106 Hitachi Power Tools Netherlands Nieuwegein Gereedschap 249 Holland Nautical events Oude Tonge Alle nautische evenementen op en aan het water 352 Homa Pompen BV Gorichem Ballast en alle soorten dienstpompen 189 Hoogendijk Sliedrecht Sliedrecht Motoren reparatie-revisie-inbouw en verkoop 362 Hoogendoorn MBI BV Werkendam Scheepstimmerbedrjif 102 Hoogland - Mennens BV Dordrecht Technische groothandel 312 Hout & Plaat / Novapal Hard.-Giessendam Houthandel / luxe wand - plafond en vloerafwerking 181 Houtgroep Van Drimmelen BV Zwijndrecht Houthandel & Plaatmateriaal 206 HPR Techniek BV Rotterdam Handelsonderneming/Elektrotechniek 337 Huchem Special Products BV Vlagtwedde Reinigingsmiddelen, oliîn en vetten (smeermiddelen) 264 Huisman Electrotechniek Druten Installateur binnenvaart 278 J. Hut Scheepsmakelaardij Ridderkerk Scheepsmakelaars 101 Huvema Industrie- & Handelsond. Veghel Metaalbewerkingsmachines 240 Hydrotest Systemen BV Soest Diesel brandstof inspuit leidingen 321 IHC Lagersmit BV Kinderdijk Toelevering maritieme sector 363 Instalho BV Werkendam Scheepsafbouw en scheepsreparatie 319 Installatiebouw van der Leun BV Sliedrecht Elektrotechniek/ plaat- en constructiewerk 161 Inter Imex BV Utrecht Niet-verspanende machines 275 Intercontrol BV Arnhem Scheepvaart- & Transporttechniek 147 ITECE Holland BV Schiedam Leverancier van handgereedschappen o.a. Eclipse 313 ITW Welding Products BV Oud Beijerland Lasapparatuur / lastoevoegmaterialen 188 JB Hydraulics BV Sliedrecht Groothandel in hydraulische componenten 213 Jetting Systems Europe BV Oud Beijerland Metaal-elektro / aandrijftechniek, motoren en pompen 193 Johson Pump BV Assen Pompen, centrifugaal- en volumetrische pompen 281 Justkar Sealing Company BV Strijen Pompen / afsluiters / afdichtingen / seals / revisie 219 Kalkman Scheepstechniek BV Krimpen a/d IJssel Boegschroeven 218 Kalkman Telecommunicatie Krimpen a/d IJssel Telecommunicatie 350 Kampers Group Puttershoek Pompen en scheepsbouw 262 Kantoor Binnenvaart Rotterdam Sociaal economische belangen voor particulieren 111 Kärcher BV Etten-Leur Reinigingsapparatuur

19 19 Deelnemerslijst Shipping Industry Gorinchem , 17 en 18 mei 2006 Stand Bedrijfsnaam Plaats Branchevermelding Stand Bedrijfsnaam Plaats Branchevermelding 235 Kemper en van Twist Diesel BV Dordrecht Generatoren en elektro/scheepsond. / benodigdheden 227 Keuken-Line BV Zwijndrecht Scheepskeukens 356 A Kieboom Werkendam BV Werkendam Scheeps- en aannemersmaterialen, ankers/ kettingen 224 Kolmer Elektromotoren BV Putten Aandrijftechniek 262 Koninklijke Schuttevaer Vereniging Rotterdam Behartigtiging nautisch/technische belangen binnenv. 318 C. Kranendonk BV Rotterdam Scheepsbetimmering 196 Langius Maritiem BV Bergen op Zoom Smeerolie & vetten 236 Lans Instruments H.I. Ambacht Meet- en regeltechniek 214 Leeuwestein Scheepsinstallaties Dordercht Scheepsinstallaties (elektrotechnisch) 216 Leeuwestein Scheepsinstallaties Dordrecht Scheepsinstallaties (elektrotechnisch) 375 Lemans Nederland BV Bergen op Zoom Dekequipment in de ruimste zin van het woord 322 Loggers BV Dordrecht Toeleverancier maritieme industrie 291 Logic Vision BV Hard.-Giessendam Automatisering 114 Louis Reyners BV Zaandam Hijs- en heftechniek 380 Lowland Hoofddorp Project- en crewmanagement maritieme sector 132 Machine Support BV Ridderkerk Uitlijnen en funderen 320 Marine Insurance International BV Groningen Verzekeringen 373 Maropa Europe BV Schoonhoven Groothandel autogeen apparatuur 299 MECS BV Sliedrecht Connectors, dashboardinstr., meet- regelapparatuur 191 Mennens Dongen BV Dongen Hijs- en heftechniek + staalkabel 152 Isolatiebedrijf Merwede BV Giessenburg Scheepsisolatie 302 MTU Detroit Diesel Benelux Dordrecht Scheepsdieselmotoren 380 A Navingo BV Rotterdam Internet diensten 156 Navmate Werkendam Scheepsautomatisering/nautische apparatuur 241 Ned. Deck Marine Barneveld Life saving equipment / deck equipment 330 NEHO Speciaal Techniek BV Schoonhoven Electrotechnische groothandel 169 New Connection Industrial Products s Gravenzande Handelsonderneming in pijpleidingprodukten 236 Nivotherm BV H.I. Ambacht Meet- en Regeltechniek 171 Nord-Lock Groningen Borgringen 115 North Safety Products Middelburg Persoonlijke beschermingsmiddelen 279 O.N.S Computers Tholen Computerreparatie / nieuwbouw 293 ODS BV Barendrecht Technische groothandel 309 Oechies Elektrotechniek Rotterdam Elektrotechniek scheepsinstallaties 320 Overvliet Assurantie Makelaars BV Rotterdam Verzekeringen 173 P. Hoenderop BV Ridderkerk Groothandel scheepsbenodigdheden 383 Paint It - The Application Company Ede Leverancier spuitapparatuur 315 Parker Hannifin BV Dordrecht Hydrauliek, pneumatiek, filters, connectors 348 Partz.nu Maassluis Technical Supply/ Marine Equipment 201 Paul Meijering Metalen BV Zaltbommel Toeleverancier scheepsindustrie 128 Peddinghaus Nederland BV Houten Metaalbewerkingsmachines 332 PFERD- R ggeberg BV Breda Gereedschappen om te slijpen, schuren en te polijsten 360 Ph. Planken BV Werkendam Scheeps- en interieurbetimmering 145 Poetsdoekenfabriek Brabant Goirle Poetsmiddelen 295 Pols Aggregaten BV Bergambacht Aggregaten 202 Pon Power BV Papendrecht Dieselmotoren en generatorsets 245 Prins Reclame Hard.-Giessendam Reclame 229 Promac BV Zaltbommel Toeleverancier 146 PS Marine Coatings BV Ridderkerk Scheepsverven 234 PSI Pijpleidingen Papendrecht Pijpleidingsystemen 174 R. Oud Verkoop BV Soest Oppervlaktebehandeling 237 Rabobank Binnenvaart Sliedrecht Bank en verzekeren 142 Radio Holland Netherlands BV Rotterdam Leverancier & service org. binnenvaart elektronica 365 RAFA Scheepsramen Leusden Scheepsramen 103 Rami Amsterdam Amsterdam Persluchtgereedschappen 203 Reco Staal BV Rotterdam Plaatsnijbedrijf 117 Rehamij Nederland Bergambacht Veiligheidskleding 238 Reijnders Graveer & Lasertechniek Gorinchem Graveer- & Lastechniek 108 Ridge Tool Europe BV Leuven Draadsnij- en gereedschappen 320 Riegman en Klaverdijk BV Zwijndrecht Accountantskantoor / dienstverlening 133 Riomar BV - De Binnenvaartkrant Rotterdam Uitgeverij / Media 207 Riwa Boating International Milingen a/d Rijn Reddingsboten, bijboten 349 Rovanda Handel en Techniek BV Papendrecht Technische groothandel 301 Roxtec BV Harderwijk Brandwerende, gas-, rook-, waterdichte doorvoeringen 194 Rubber Design BV Heerjansdam Maritieme toeleverancier 385 Rubulko Raamsdonksveer Import slangen, koppelingen en afsluiters 127 Ruro Gereedschappen BV Nieuwegein Handgereedschappen 112 Rust-Oleum Netherlands BV Roosendaal Verfproducent 262 SAB, Stichting Roterdam Beheert afgifte van scheepsafvalstoffen loket voor afgifte en controle van vaardocumenten 125 Saint Gobain Abrasives Eibergen Slijp- en schuurmiddelen 204 Scheepswerf De Schroef BV Sas van Gent Scheepswerf 182 Scheepswerf Hoogerwaard Rotterdam Scheepswerf, Scheepsreparatie 155 Scheepvaartkrant Rotterdam Uitgeverij 300 ScheGro BV Zwijndrecht Scheepsbenodigdheden 247 Schepen Onderlinge Nederland Groningen Schepenverzekering 286 Secu-Tech GmbH (Office Benelux) Rijmenam Kabeldoorvoeringen en overal beveiliging 137 Shipcoat BV Heerjansdam Adviseurs en verkopers van verf 153 Simplus Brandblusapparaten BV Dordrecht Brandblusapparaten 358 SKB BV/ Zwets Werkendam Pompen, appendages, machinekamerinrichting 120 SKF Nederland Nieuwegein Lagertechniek 200 Slurink Bunkerstations Dordrecht Bunkerstations 316 SME (Stichting Maritime Equipment Herwijnen Toeleveranciers op alle maritieme sectoren 141 Smits Machinefabriek Krimpen a/d IJssel Machinefabriek & Scheepsreparatie 314 Smits Neuchatel Marine Department Utrecht Vloersystemen 148 Speedheat Ridderkerk Elektrische vloerverwarming 159 Spraybest Europe BV Zwamenburg Maritieme industrie/scheepsonderdelen en benodigdh. 203 SST Staalsnijtechniek BV Dordrecht Plaatsnijbedrijf 139 St. Arbeidsreserve Deltametaal Barendrecht Metalektro 367 St. Hist. Schip De Delft Rotterdam Historische Scheepsbouw 203 Statendam Steel Plates BV Oosterhout Staalleverancier enz. 346 Steenbakker & Partners BV Terneuzen Las- en snijtechniek 233 Stichting Race2Raise Gorinchem Liefdadigheidsorganisatie 251 Stout Pijpleidingen BV Hard.-Giessendam Scheepspijpleidingen, electro, installatie 212 Strago Electro Gorinchem Scheepselektro 308 Stoxon-Stokfleth Deventer Groothandel metaalbewerkingsmachines & gereedsch. 230 Stromag Benelux NV Lokeren (B) Elastisch en schakelbare koppelingen 263 Sun Marine Seats BV Huissen Stuurstoelen 269 Sun RVS Bemmel Roest vast staal verwerking 325 Swets Nautische Personeelsdiensten Zwijndrecht Dienstverlening nautische sector 276 Sygo BV Hoogblokland Scheepslading, hoogte en diepgangmeter 290 TeamCO Shipyard Heusden Afbouw en levering schepen 116 Technag BV Alphen a/d Rijn Handgereedschappen 254 Technisch Bureau H & U BV Fijnaart Scheepsafbouw/reparatie/levering motoren koppelingen 225 Teus Vlot Diesel Marine BV Sliedrecht Diesel motoren 225 Teus Vlot Industrie Sliedrecht IndustriÎle motoren 225 Teus Vlot Scheepselectro Sliedrecht Scheepselectro 166 Theunissen Technical Trading BV Malden Elektrotechnisch toeleverancier 370 TLS Sliedrecht BV Sliedfrecht Totaal leverancier lassen en snijden 280 TOP ( Trainig organ. pers.) BV Boskoop Software / adviesbureau 131 TOS Rotterdam Maritieme personeelsdiensten 369 Tramex Nederland BV Nijmegen Importeur Trafinet MIG/ TIG/ Plasma toortsen 242 Tresco Engineering Antwerpen Navigatie software 176 Tresco Wuustwezel - Periskal Group Wuustwezel Navigatie software 346 Triton Las- en Snijtechniek BV Sliedrecht Las- en snijtechniek 368 Tyrolit BV Zaandam Schuur- en slijpmiddelen 284 UHP Systems BV Ridderkerk Hogedrukmatig waterstralen / hydrojetting 134 Uitgeverij De Ruygt Apeldoorn Metaalnieuws 294 Uitgeverij Nassau Deventer Vakliteratuur 296 VAF CSI Control Systems BV Dordrecht Alarm, monitoring & control systems 270 Vahali BV Gendt Scheepswerf 278 Vahalii River Cruiser BV Gendt Scheepsbouw 285 Van Ballegooy Scheepstechniek Dordrecht Levering/inbouw boegschroefinstallaties -ballastpompen 140 Van der Velden Marine Systems Krimpen a/d Lek Hydraulische stuurmachines, roeren, boegschroeven 215 Van Leeuwen Buizen Zwijndrecht Stalen buizen, fittings, flenzen, lasbochten en afsluiters 195 Van Noordenne Staal BV Hard.-Giessendam Staalhandel 109 Van Ommen BV Beekbergen Gereedschappen voor metaalbewerking 267 Van Tiem Electro BV Wamel Electrotechnische werkzaamheden 341 Veka Shipbuilding BV Werkendam Scheepsbouw binnenvaart en zeevaart 338 Venvulas BV Vught Producent lasapparatuur 333 Veratio BV Gouda Roestvaststaalbewerking en handel 246 Vereniging De Binnenvaart Dordrecht Binnenvaart 138 Verhaar Omega BV Oegstgeest Maritieme industrie 162 Verhoef Elektotechniek BV Sliedrecht Scheepselektro/Elektrotechniek 165 Vermeulen BV Rozenburg ZH Hijsmaterialen 345 Vertaalbureau Crypto BV Almkerk Vertaalbureau 339 Veth Motoren BV Papendrecht Boegschroeven, ballastpompen, aandrijvingssystemen 107 Viba NV Zoetermeer Smeermiddelen 316 Vidicon Marketing Communication Herwijnen Marketing communicatie 150 Vink Diesel BV Sliedrecht Scheepsmotoren 372 Visser Las/ snijtechtechniek Woerden Las- en snijtechniek 297 VNSI Zoetermeer Verening Nederlandse Scheepsbouw Industrie 283 Voith Turbo BV Twello Aandrijftechniek 265 VPG Nijmegen Scheepsreaparatie 340 Vuurtorenmuseum Giessenburg Vuurtorenmuseum 329 W.K.M. Cornelisse Trading Gorinchem Groothandel scheepsonderdelen 113 WD-40 Company Venlo Smeermiddelen 335 Weck Techniek BV Wwaardenburg Las- en snijtechniek 371 Weldas Europa BV Rilland Lashandschoenen 356 Werkina Werkendam BV Wwerkendam Scheepselektro 289 Westfalen Gassen Nederland BV Deventer IndustriÎle / medicinale gassen 264 Willems RVS Aluminium BV Boven Leeuwen Toeleverancier 306 Willemsen Scheepsbetimmering Bemmel Scheepsbetimmering 284 Wink Inspections Gorinchem Freelance en onafhankelijke nace coating inspecties 371 WPC Nederland BV Hard.-Giessendam Las- en snijtechniek 336 Yale Industrial Products BV H.I. Ambacht Hijswerktuigen 144 ZMC Giessenburg Adviesbureau interim projectmanagement

20 20

Epifanes en Werdol verkoopadressenlijst binnenvaart 2013

Epifanes en Werdol verkoopadressenlijst binnenvaart 2013 Epifanes en Werdol verkoopadressenlijst binnenvaart 2013 AMSTERDAM Fiwado Bunkerstation Amsterdam Zuider IJdijk 100 1095 KN Amsterdam tel. 020 694 69 42 fax 020 622 81 12 email amsterdam@fiwado.com Slurink

Nadere informatie

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. Westhinder VC Zeebrugge VHF 60 Approach Scheur 2 VC VC Zeebrugge VHF 65 Scheur 2 Westpit / Wielingen 4 VC Zee Brugge VC Zeebrugge VHF 69 Westpit

Nadere informatie

Projectbureau Integraal Ondernemen Drechtsteden zet zich in voor binnenvaart

Projectbureau Integraal Ondernemen Drechtsteden zet zich in voor binnenvaart Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 05 22ste jaargang 19 april 2006 Binnenvaart reageert massaal op berichtgeving

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Gents havengebied

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Gents havengebied Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 16 22ste jaargang 20 september 2006 ASV wil graag door, maar niet zonder

Nadere informatie

Overschakeling naar dubbelwandige tankervloot haalbaar in twaalf jaar

Overschakeling naar dubbelwandige tankervloot haalbaar in twaalf jaar Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 09 22ste jaargang 14 juni 2006 CAO-onderhandeling schippersinternaten moeizaam

Nadere informatie

Akte van Mannheim struikelblok bij beprijzing voor gebruik vaarwegen

Akte van Mannheim struikelblok bij beprijzing voor gebruik vaarwegen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 24 21ste jaargang 11 januari 2005 CBOB adviseert, informeert en luistert

Nadere informatie

Ross vraagt CENSIS om onderbouwing kindbedrag

Ross vraagt CENSIS om onderbouwing kindbedrag Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 03 22ste jaargang 22 maart 2006 Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. 078-6813127

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. Binnenvaart wil CO2 bonus voor nieuwe klanten

Nieuws met diepgang. Binnenvaart wil CO2 bonus voor nieuwe klanten Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 24 22ste jaargang 10 januari 2006 De Haas Diesel Motoren BV Verkoop Inbouw

Nadere informatie

Eddy van Hijum houdt binnenvaart op agenda

Eddy van Hijum houdt binnenvaart op agenda Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 19 22ste jaargang 1 november 2006 Thuisonderwijs bevordert zelfvertrouwen

Nadere informatie

De binnenvaart op koers met breedband

De binnenvaart op koers met breedband Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 08 22ste jaargang 31 mei 2006 VETH-JET KOPLOPER ONDER DE BOEGSCHROEVEN Frankepad

Nadere informatie

ECT krijgt grip op verstopping terminals

ECT krijgt grip op verstopping terminals Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 05 21ste jaargang 20 april 2005 Centrale bediening Brabantse sluizen en

Nadere informatie

FEMM. Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar:

FEMM. Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar: Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 06 23ste jaargang 2 mei 2007 met o.a. BERGAMBACHT HOLLAND TEL. 0182-354666

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. AWW Bovenschelde viert eeuwfeest PAGINA 35

Nieuws met diepgang. AWW Bovenschelde viert eeuwfeest PAGINA 35 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 04 21ste jaargang 4 april 2007 vermogens van 5 tot 60 kva op voorraad snelle

Nadere informatie

Belastingdienst dreigt schepen stil te leggen

Belastingdienst dreigt schepen stil te leggen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 22 22ste jaargang 13 december 2006 LOVK op weg naar nationale onderwijsprijs

Nadere informatie

FEMM. Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar:

FEMM. Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar: Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 02 23ste jaargang 7 maart 2007 SCHROEVENDOK tot 12.20 m. br. (max. 650 t.)

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. praat met schippers. vertegenwoordigers

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. praat met schippers. vertegenwoordigers Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 26 22ste jaargang 7 februari 2007 Wacht- en ligplaatsenplan moet ergste

Nadere informatie

Gent en Terneuzen gaan intensiever samenwerken

Gent en Terneuzen gaan intensiever samenwerken Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 01 22ste jaargang 22 februari 2006 Ike de Wit neemt afscheid van Prinses

Nadere informatie

Opbloeiende scheepswerven kampen met personeelsgebrek

Opbloeiende scheepswerven kampen met personeelsgebrek Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 04 22ste jaargang 5 april 2006 Binnenvaart Innovatiedag druk bezocht PAGINA

Nadere informatie

Schippers zijn aanhoudend oponthoud aan sluis meer dan zat

Schippers zijn aanhoudend oponthoud aan sluis meer dan zat Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. een beresterke combinatie Editie 11 23ste jaargang 11 juli 2007 Altijd stroom mee!

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Donaureis 20: passagiersvaart.

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Donaureis 20: passagiersvaart. Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 10 21ste jaargang 29 juni 2005 VETH-JET KOPLOPER ONDER DE BOEGSCHROEVEN

Nadere informatie

VAN WEELDEN. Het is raar, maar waar! U betaalt. Bernaerts b.v.b.a. ... een jaar lang op koers! Voor 20,-... DE SPECIALISTEN HET

VAN WEELDEN. Het is raar, maar waar! U betaalt. Bernaerts b.v.b.a. ... een jaar lang op koers! Voor 20,-... DE SPECIALISTEN HET Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 23 21ste jaargang 21 december 2005 Altijd stroom mee! GENERATORSETS binnenkalkhaven

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. afscheid van Maritiem College Velsen PAGINA 15

Nieuws met diepgang. afscheid van Maritiem College Velsen PAGINA 15 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 05 23ste jaargang 18 april 2007 Staatssecretaris wil groot onderhoud vaarwegen

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. Varend bunkeren niet gevaarlijker dan stationair PAGINA 5. dustrie in zijn openingstoespraak

Nieuws met diepgang. Varend bunkeren niet gevaarlijker dan stationair PAGINA 5. dustrie in zijn openingstoespraak Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 07 23ste jaargang 16 mei 2007 De Haas Diesel Motoren BV onderhoud en service

Nadere informatie

CBRB wil (nog) geen automatische verlenging van verlopen CAO

CBRB wil (nog) geen automatische verlenging van verlopen CAO Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 25 22ste jaargang 24 januari 2007 SABON Shipping zet in op groei PAGINA

Nadere informatie

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. GEBIED van tot VTS POST MARIFOON Westhinder Wandelaar / Middelkerkebank Wandelaar

Nadere informatie

Groen licht voor VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart Regio Nijmegen

Groen licht voor VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart Regio Nijmegen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 23 22ste jaargang 20 december 2006 Zuid- Holland begint 1 januari met eerste

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Lengte: m Breedte: m Diepgang: 3.75 m Scheepswerf H. Poppen Zwartsluis B.V. Bouwjaar Max.

SPECIFICATIES. Lengte: m Breedte: m Diepgang: 3.75 m Scheepswerf H. Poppen Zwartsluis B.V. Bouwjaar Max. Motorvrachtschip Oostenwind Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 110.00 m Breedte: 11.45 m Diepgang: 3.75 m Bouwwerf Scheepswerf H. Poppen Zwartsluis B.V. Bouwjaar 2009-2011 Max. tonnage

Nadere informatie

Rampenbestrijding Westerschelderegio, is een ramp op zich

Rampenbestrijding Westerschelderegio, is een ramp op zich Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 17 21ste jaargang 5 oktober 2005 Komend jaar doejaar voor achterstallig

Nadere informatie

Groot onderhoud in komende jaren aan Beatrixkanaal

Groot onderhoud in komende jaren aan Beatrixkanaal Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 14 23ste jaargang 22 augustus 2007 www.mfolthof.nl BERGAMBACHT HOLLAND TEL.

Nadere informatie

Principeakkoord CAO internaten bereikt

Principeakkoord CAO internaten bereikt Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 08 23ste jaargang 30 mei 2007 BLUE POWER omvormers, acculaders combinaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20075 28 december 2009 Regeling houdende wijziging van de Regeling communicatie Rijksbinnenwateren in verband met het

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Ms Duricha twee dagen onterecht stilgelegd

Ms Duricha twee dagen onterecht stilgelegd Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 09 23ste jaargang 13 juni 2007 Keerkoppeling repareren? OFFICIEEL DEALER

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. Maxima en Amalia blikvangers tijdens open dag PAGINA 3

Nieuws met diepgang. Maxima en Amalia blikvangers tijdens open dag PAGINA 3 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 01 23ste jaargang 21 februari 2007 Sluis Eefde opnieuw enige tijd gesloten

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 31 maart 2008 Ons kenmerk HDJZ/SCH/2008-412 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Tankvaart: dramatisch einde of drama zonder einde?

Tankvaart: dramatisch einde of drama zonder einde? Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 15 23ste jaargang 5 september 2007 Internaten SHIS varen wel bij kinderopvang

Nadere informatie

VBR vraagt betere analyse van tankvaartproblemen

VBR vraagt betere analyse van tankvaartproblemen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 15 22ste jaargang 6 september 2006 Groene golf door centrale bediening Brabantse

Nadere informatie

Nog geen akkoord pensioen Rijn- en binnenvaart

Nog geen akkoord pensioen Rijn- en binnenvaart Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 02 22ste jaargang 8 maart 2006 vermogens van 5 tot 60 kva op voorraad snelle

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Pagina 1/7

SPECIFICATIES. Pagina 1/7 Motorvrachtschip Fortissimo Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 110.00 m Breedte: 11.45 m Diepgang: 3.63 m Bouwwerf Sainty Shipbuilding (Yangzou) Bouwjaar 2006 Max. tonnage 3232 Hoofdmotor

Nadere informatie

De IJsselmeeralliantie - doel of middel? Gert Schouwstra

De IJsselmeeralliantie - doel of middel? Gert Schouwstra De IJsselmeeralliantie - doel of middel? Gert Schouwstra We hebben weer een regering! Bruggen slaan! Regeerakkoord 2013-2017: Ons land heeft alles in huis om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Damwand Waalkade wordt in enkele jaren vervangen

Damwand Waalkade wordt in enkele jaren vervangen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 15 21ste jaargang 7 september 2005 Rijkswaterstaat Zuid- Holland zet gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Postbus 20901 2500 EX

Nadere informatie

RESTAFVAL van vrijdag Schiedam Barendrecht Rotterdam Zuid Rhoon Ridderkerk Rotterdam IJsselmonde Rotterdam Beverwaard

RESTAFVAL van vrijdag Schiedam Barendrecht Rotterdam Zuid Rhoon Ridderkerk Rotterdam IJsselmonde Rotterdam Beverwaard Aan: Rolcontainer klanten Van: Afdeling Planning Datum: April 2017 Onderwerp: Inhaalroutes Pasen 2017 (maandag 17 April 2017) Geachte klant, Hieronder volgt een overzicht van de inhaalroutes in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2006 Het

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Nieuwe jas voor Maasbrachter Havendagen PAGINA 27

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Nieuwe jas voor Maasbrachter Havendagen PAGINA 27 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 09 21ste jaargang 15 juni 2005 Eindelijk bedrijvigheid bij Ceres Paragon

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Overslag in Duinkerke groeit met 5 procent PAGINA 29

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Overslag in Duinkerke groeit met 5 procent PAGINA 29 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. ditie 25 21ste jaargang 25 januari 2006 vermogens van 5 tot 60 kva op voorraad

Nadere informatie

Regeling houdende nadere voorschriften voor de scheepvaart aangaande melden, uitluisteren en communiceren op de binnenwateren

Regeling houdende nadere voorschriften voor de scheepvaart aangaande melden, uitluisteren en communiceren op de binnenwateren (Tekst geldend op: 04-02-2010) Regeling houdende nadere voorschriften voor de scheepvaart aangaande melden, uitluisteren en communiceren op de binnenwateren De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet

Nadere informatie

Rabobank: Er wordt momenteel goed verdiend in de binnenvaart

Rabobank: Er wordt momenteel goed verdiend in de binnenvaart Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 22 23ste jaargang 12 december 2007 Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel.

Nadere informatie

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee;

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11962_5 23 februari 2016 Verordening binnenhavengeld 1995 G E M E E N TE B E S T U U R Nr. 3901 VERORDENING binnenhavengeld 1995. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GTL a.h. water versie GTL aan het water

GTL a.h. water versie GTL aan het water GTL aan het water Waar kun je in Nederland als watersporter GTL tanken aan het water? Alle waterlocaties staan in dit document, plus een drietal die vanaf het water lopend te bereiken zijn. Informatie

Nadere informatie

Bestaansrecht ASV meer dan ooit gerechtvaardigd

Bestaansrecht ASV meer dan ooit gerechtvaardigd Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. een beresterke combinatie Editie 03 21ste jaargang 21 maart 2007 Frankepad 1 -

Nadere informatie

SPECIFICATIES. Lengte: 76.44 m Breedte bak: 11.45 m Diepgang: 3.57 m

SPECIFICATIES. Lengte: 76.44 m Breedte bak: 11.45 m Diepgang: 3.57 m Koppelverband River Dance I & II Vraagprijs N.O.T.K. SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 95.52 m Breedte: 11.45 m Diepgang: 3.57 m Afmetingen bak Lengte: 76.44 m Breedte bak: 11.45 m Diepgang: 3.57 m Bouwwerf

Nadere informatie

België mag spoor steunen van Europese Commissie

België mag spoor steunen van Europese Commissie Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 12 21ste jaargang 27 juli 2005 Waalse binnenvaartpromotie bestaat tien jaar

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 142 Wet van 16 maart 2000, houdende wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Voorstel tot verplaatsing van bunkerschip Fiwado teruggenomen

Voorstel tot verplaatsing van bunkerschip Fiwado teruggenomen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 21 23ste jaargang 28 november 2007 T: +31 (0)78-6165599 E: info@dgstechniek.nl

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Rotterdam Verkeersmanagement PAGINA 25

Nieuws met diepgang. de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Rotterdam Verkeersmanagement PAGINA 25 Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 08 21ste jaargang 1 juni 2005 IVR bespreekt een jaar schadepreventieve inspectie

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Minister Rouvoet komt in voorjaar met financieel voorstel

Minister Rouvoet komt in voorjaar met financieel voorstel Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheeps- Editie 19 23ste jaargang 31 oktober 2007 T : 0180-511577 F : 0180-511578 E : binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting in de Regio Rotterdam 2003-2004 Gemeentelijke Lasten Conclusies De OZB-tarieven voor niet-woningen in de Kamerregio Rotterdam stegen met gemiddeld 4,8 %, tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR.

EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR. EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR. Blauwe vlag locaties 2010 Stranden. = nieuw strand in 2010. Locatie Naam Strand. FRIESLAND 1. Ameland Buren 2. Ameland Nes 3. Ameland Hollum NOORD-HOLLAND 4.

Nadere informatie

Ridderkerkse haven wordt containertransferium

Ridderkerkse haven wordt containertransferium Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 16 25ste jaargang 17 September 2008 Binnenvaartwet rond jaarwisseling van

Nadere informatie

KANTOOR & WERKPLAATS

KANTOOR & WERKPLAATS KANTOOR & WERKPLAATS Over Pool Trading Meer dan 20 jaar ervaring Pool Trading B.V. is een succesvolle, private groothandel gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van gebruikte, overschot and gereconditioneerde

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Binnenvaart stemt massaal tegen het principeakkoord over prepensioen

Binnenvaart stemt massaal tegen het principeakkoord over prepensioen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. een beresterke combinatie ditie 01 21ste jaargang 23 Februari 2005 Op zoek naar

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. Umweltplakette in Duitsland verplicht

Nieuws met diepgang. Umweltplakette in Duitsland verplicht Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 04 25ste jaargang 2 april 2008 OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM DEUTZ WÄRTSILÄ

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Consequent SPECIFICATIES

Consequent SPECIFICATIES Motorvrachtschip Consequent Vraagprijs SPECIFICATIES Afmetingen Lengte: 65.50 m Breedte: 7.17 m Diepgang: 2.56 m Bouwwerf De vooruitgang Alphen aan de Rijn Bouwjaar 1965 Max. tonnage 748 Hoofdmotor Volvo

Nadere informatie

CMNI; maakt het de vervoerder makkelijk, of juist moeilijker?

CMNI; maakt het de vervoerder makkelijk, of juist moeilijker? Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. ditie 17 22ste jaargang 4 oktober 2006 Verkeer en Waterstaat meldt weinig nieuws

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF Editie Maart 2013 Wilt u dit soort nieuwsbrieven in de toekomst niet meer ontvangen? Dan kunt u ons mailen op info@texelairport.nl, wij zullen u uit de mailinglist

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant wil meer binnenvaart op kanalen

Provincie Noord-Brabant wil meer binnenvaart op kanalen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 09 25ste jaargang 11 Juni 2008 Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. 078-6813127

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar:

Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar: Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 02 25ste jaargang 5 maart 2008 Sluiswachters blokkeren toegangen tot Parijs

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

FEMM. Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar:

FEMM. Het is raar, maar waar! U betaalt per. in Nederland en België Vul dus vandaag nog deze bon in en stuur m in een ongefrankeerde envelop naar: Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 03 25ste jaargang 19 maart 2008 VERZEKERINGEN Tel. 078-61 22 500 Onderlinge

Nadere informatie

Kapseizen mts Waldhof legt Rijnvaart stil

Kapseizen mts Waldhof legt Rijnvaart stil Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 25 27ste jaargang 26 januari 2011 Nederland is waterproof PAGINA 3 België

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

VNF zet alles op modaliteit

VNF zet alles op modaliteit Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 20 25ste jaargang 12 November 2008 Verplichte stabiliteitsberekening voor

Nadere informatie

BICS voor alle binnenvaartondernemers

BICS voor alle binnenvaartondernemers Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. 21156 ditie 06 21ste jaargang 4 mei 2005 BALLAST POMP MT 7,5 KW MR DAN 1000 KUUB

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Krimpen a/d IJssel. Nederlek. Molenwaard. Alblasserdam. Ridderkerk. Barendrecht. H.Ido Ambacht Zwijndrecht. Hardinxveld Giessendam

Krimpen a/d IJssel. Nederlek. Molenwaard. Alblasserdam. Ridderkerk. Barendrecht. H.Ido Ambacht Zwijndrecht. Hardinxveld Giessendam Verspreidingsgebied Rozenburg Westvoorne Hellevoetsluis Brielle Maassluis Bernisse Vlaardingen Spijkenisse Korendijk dam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Krimpen a/d IJssel Ridderkerk H.Ido Ambacht

Nadere informatie

Alsjeblieft. de delta in een oogopslag Nieuwe Waterweg Calandkanaal VAARROUTEBOEKJE. Je persoonlijk vaarrouteboekje!

Alsjeblieft. de delta in een oogopslag Nieuwe Waterweg Calandkanaal VAARROUTEBOEKJE. Je persoonlijk vaarrouteboekje! 28-09-2011 VAARROUTEBOEKJE Alsjeblieft Je persoonlijk vaarrouteboekje! Uit een keur aan routes ben je tot een keuze gekomen. Een vaarroute die leuk is als je met kinderen vaart, of een route die het predikaat

Nadere informatie

Langszij meevoeren: Certificaatplicht. Langszij meevoeren door pleziervaartuigen. Langszij meevoeren algemeen:

Langszij meevoeren: Certificaatplicht. Langszij meevoeren door pleziervaartuigen. Langszij meevoeren algemeen: Langszij meevoeren: Certificaatplicht Pleziervaartuigen die voldoen aan artikel 2 van bijlage II en/of artikel 6 van het BVB zijn certificaatplichtig. Sleepboten die voldoen aan artikel 2 van bijlage II

Nadere informatie

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen.

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. WELLNESS HARBOUR T LEUKEN VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. Wellness harbour t Leuken Jachthaven t Leuken is een naam die al tientallen jaren een begrip is in de watersport. Gastvrijheid

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Veiligheidsboekje voor registratie kwalificaties in passagiersvaart

Veiligheidsboekje voor registratie kwalificaties in passagiersvaart Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. ditie 22 21ste jaargang 14 december 2005 Tevredenheid over Amsterdam tijdens Havengildediner

Nadere informatie

Nieuws met diepgang. Een Veuger staat graag aan het roer PAGINA 20+21. Samen Sterk Team gaat strijden voor betere vrachtprijzen

Nieuws met diepgang. Een Veuger staat graag aan het roer PAGINA 20+21. Samen Sterk Team gaat strijden voor betere vrachtprijzen Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 16 26ste jaargang 16 september 2009 Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel.

Nadere informatie

Onverwacht akkoord over subsidie internaten

Onverwacht akkoord over subsidie internaten Nieuws met diepgang Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven, etc. Editie 08 25ste jaargang 28 mei 2008 Diepvriespatat gaat het schip in via Agroship

Nadere informatie

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS.

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS. EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG TECHNISCHE SPECIFICATIES ALGEMEEN Equipment nummer 10445 Generatoren 2 stuks, 1 x 50 kva, 1 x 40 kva Bouwjaar 1984 Voortstuwing 2 x Scania DS - 14-297

Nadere informatie