Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn"

Transcriptie

1 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen.

2 2

3 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige bediende te kiezen? Ik heb vr de berepspleiding bekhudkundige bediende gekzen mdat ik al een vrkennis had van bekhuding via mijn middelbare studies. Het vak lag mij ten en mmenteel de ik het ng altijd graag. He verlpt de pleiding? In het eerste semester waren er de vakken Wrd 1,Excel 1,Dactyl, Inleiding en basis bekhuden. Mmenteel vlgen we in het tweede semester de vakken Office-integratie, Engels, Frans en het vervlg van bekhuden. De pleiding verlpt vr mij persnlijk heel ged, de leerkrachten leggen de inhud en de materie ged uit. Waarm vind je de pleiding interessant? Ik vind het een interessante pleiding mdat je een kijkje kunt nemen in de bekhuding van het bedrijfsleven daarnaast schaaf je k je talen bij. De vakken Wrd, Excel en Office-integratie kunnen een belangrijke schakel vrmen in je verder studies f berepsleven. Wat zijn tt nu te de leukste herinneringen aan de studie? De leukste herinneringen die ik heb aan de lessen zijn vral de grepsgeest die er is in de verschillende lessen. Bij de verschillende vakken zit je meestal samen met andere mensen die dat vak k willen vlgen en tt nu te was er altijd een gede sfeer binnen de klas. Dat maakt het k aangenamer m die lessen te vlgen. Welke vaardigheden die je tijdens je studie aanleert zullen later nuttig zijn in je prfessineel leven? De vreemde talen (Engels en Frans) kunnen altijd van pas kmen in het prfessinele leven. Daarnaast is het Office-pakket handig mdat er vandaag de dag bijna altijd met cmputers wrdt gewerkt. Zu je de pleiding aanraden? Zja, aan wie en waarm? Ik zu de pleiding aanraden vr mensen die graag met bedragen en cijfers werken. Mensen die interesse hebben in het bedrijfsleven, cmputervaardigheden en vreemde talen. In welk pzicht is de pleiding vr ju een meerwaarde? Deze pleiding is vr mij een meerwaarde mdat het Office-pakket verder wrdt uitgediept. Daarnaast leer je k zakelijk cmmuniceren in het Engels en het Frans. 3

4 INHOUDSTAFEL 1. Het prfiel van een Bekhudkundige bediende Organisatie van de pleiding Structuurschema Trajecten versus lsse mdules Trajecten Lsse mdules Tweedekansnderwijs: behaal je secundair diplma! Bedrijfsbeheer Trajectbegeleiding Vrijstellingen Opleidingsprgramma Tekstverwerking 1 / Wrd Klaviervaardigheden / Dactyl Rekenblad 1 / Excel PC-vaardigheden Office integratie / Kantrsftwareintegratie Inleiding tt de bekhuding vr een bekhudkundige bediende Basisbekhuden vr een bekhudkundige bediende Uitbreiding bekhuden vr een bekhudkundige bediende Inleiding tt de BTW vr een bekhudkundige bediende Zakelijk Frans Ecnmische basisprincipes vr een bekhudkundige bediende Basis burgerlijk en handelsrecht Lab fiscaliteit vr een bekhudkundige bediende Zakelijk Nederlands Zakelijk Engels Praktijk vr een bekhudkundige bediende Inschrijven Cntactpersnen

5 1. Het prfiel van een Bekhudkundige bediende Heb je interesse in de financiële en fiscale aspecten van het bedrijfsleven? Vlg dan een pleiding tt bekhudkundige bediende. Deze pleiding biedt een bedrijfsecnmische vrming waarbij belangrijke infrmaticatepassingen bestudeerd wrden. De pleiding richt zich tt cursisten die interesse hebben vr bekhuden en infrmatica. De pleiding bestaat uit de mdules bekhuden, infrmatica, recht en ecnmie, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. Na de pleiding kan je de bekhuding verzrgen binnen een nderneming. Je ndersteunt de financieel administratieve werkzaamheden p het gebied van de aankp, verkp en algemene financiële administratie. Verder studeren? Wie deze pleiding met succes heeft drlpen, is hiermee ged vrbereid p verder studeren binnen deze richting. Je kan kiezen vr een HBO-pleiding Accuntancy f zelfs vr een bachelrpleiding. 2. Organisatie van de pleiding a. Studielast Naast het vlgen van de lessen (cntactmmenten) wrdt er van de cursist k een actieve verwerking van de leerstf thuis verwacht. Ok taken, efeningen, kunnen deel uitmaken van de mdules. Er is k een stage vrzien vr wie het certificaat wil behalen. Wie vr alle mdules geslaagd is, behaalt het certificaat Bekhudkundige bediende. b. Mdulaire pleiding De pleiding is mdulair. Ze bestaat uit een aantal deelgebieden (nl. ICT-vaardigheden, talen en bekhuden) met verschillende mdules. Een mdule is het kleinste deel van een pleiding dat leidt tt certificering. Dr deze mdulaire structuur kan je zelf heel flexibel juw traject vastleggen. Er zijn slechts een aantal mdules die je in lijn met vlgen. De andere zijn vrij te kiezen. Per jaar is een mdeltraject uitgewerkt. Dit is het traject dat de meeste cursisten vlgen. c. Aanpak We werken cmpetentiegericht. Dit wil zeggen dat er een sterkte fcus ligt p het verwerven van vaardigheden die relevant zijn vr de praktijk. Tijdens de stage kan je k praktijkervaring pden. 5

6 3. Structuurschema STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Als er pijlen staan tussen de mdules, betekent dit dat je ze in die vlgrde met vlgen. 6

7 4. Trajecten versus lsse mdules Als cursist kan je zelf kiezen in welk temp je de pleiding drlpt. Wie de pleiding ver een langere peride wil spreiden f wie zich niet p alle mmenten vrij kan maken mwille van werk f persnlijke situatie, kan ervr kiezen m het traject in meer jaren af te leggen. De attesten van de behaalde mdules blijven geldig. 4.1 Trajecten Sedert januari 2015 zijn we gestart we met een samenwerkingsverband tussen CVO Westhek- Westkust in Ieper en CVO VIVO in Krtrijk. Cursisten die het hele traject wensen te vlgen zullen de bekhudvakken, de ICT-vakken en Zakelijk Frans 1 s avnds in Ieper kunnen vlgen. Vr de verige vakken wrden zij drverwezen naar CVO VIVO in Krtrijk. Het lessenrster vr de vakken in Ieper kun je hiernder terugvinden. Vr de vakken in Krtrijk verwijzen we dr naar Wie hier vragen ver heeft, mag steeds cntact pnemen met de trajectbegeleider Liesbeth Watteyne (tel: 057/ f Semester 1 Semester 2 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Wrd 1 Eerstejaars: Zakelijk Frans 1 18u30-21u45 Kantrsftwareintegratie Inleiding bekhuden + Basis bekhuden Tweedejaars: 4.2 Lsse mdules 18u-21u45 18u30-21u45 Uitbreiding bekhuden + Inleiding BTW 18u30-21u45 Wie dit wenst, kan k lsse mdules vlgen. Je kan bijvrbeeld een taalmdule vlgen ter naschling vr het werk, je kan uit persnlijke interesse een aantal mdules mtrent bekhuden vlgen 7

8 4.3 Tweedekansnderwijs: behaal je secundair diplma! Wie ng geen secundair diplma heeft, kan dit behalen dr deze pleiding te cmbineren met Aanvullende Algemene Vrming (AAV). Meer inf hierver kun je terugvinden p nze site nder Tweedekansnderwijs f navragen bij de trajectbegeleidster Liesbeth Watteyne (tel: 057/ f 4.4 Bedrijfsbeheer Wie wil starten met een zelfstandige nderneming met, naast de pleiding Bekhudkundige bediende, k een pleiding bedrijfsbeheer vlgen. Meer inf hierver kun je terugvinden p nze site f navragen bij de trajectbegeleidster Liesbeth Watteyne (tel: 057/ f 4.5 Trajectbegeleiding Wie hulp wil bij het uitzeken van het traject f de mdules die het best bij zijn/haar persnlijke situatie past, kan hiervr in ns CVO terecht bij de trajectbegeleidster Liesbeth Watteyne (tel: 057/ f 8

9 5 Vrijstellingen 5.1 Algemeen De directie van het centrum kan (een) vrijstelling(en) verlenen vr bepaalde pleidingsnderdelen (mdules). Dit wil zeggen dat je deze mdule(s) niet heft te vlgen. Vrijstellingen kunnen één maal per mdule aangevraagd wrden. Dit dient telkens te gebeuren vr de start van de mdule. 5.2 Vrijstelling p basis van EVC/EVK Vrijstellingen kunnen aangevraagd wrden p grnd van: - EVK : Elders Verwrven Kwalificatie Binnen de pleiding Bekhudkundige bediende kan je een aantal vrijstellingen krijgen p basis van: - Schlrapprten 3 de graad die niet uder zijn dan 5 jaar en de bijhrende riëntatieattesten (A,B,C-attest) - Elders behaalde attesten van mdules uit de pleiding bekhudkundige bediende - Een ander diplma, getuigschrift f certificaat uit het nderwijs Om deze vrijstellingen te bekmen dien je een aanvraagfrmulier in. Je vegt eveneens alle schlrapprten en attesten bij de aanvraag. Je vegt eveneens een kpie bij van de inhudstafel van het handbek f de cursus die werden gebruikt f geeft een mschrijving van de inhud. - EVC : Elders Verwrven Cmpetenties Dr werkervaring, hbby, gezin, kan het dat je bepaalde cmpetenties hebt ntwikkeld waardr je de inhud van bepaalde mdules beheerst. Denk je ver vldende kennis te beschikken m vrijgesteld te wrden vr een mdule, dan kan je een aanvraag indienen m een vrijstellingspref af te leggen. - Je mtiveert per mdule waarm je denkt vldende kennis te bezitten Het centrum beslist vr welke mdules je een vrijstellingspref mag afleggen. Per mdule kan je maar één keer een pref afleggen. Ben je niet geslaagd, dan met je de lessen vlgen. 5.3 Aanvraagprcedure Een vrijstelling wrdt nit autmatisch tegekend. De aanvraag en het vrleggen van de gevraagde dcumenten gebeurt vlledig p verantwrdelijkheid van de cursist. Je vult het juiste aanvraagdcument (EVC en/f EVK) in en bezrgt dit ingevuld terug aan Liesbeth Watteyne Het aanvraagdcument kan je p papier verkrijgen in het CVO. Opmerking Vr buitenlandse diplma s dient een vertaling in het Nederlands te wrden tegevegd dr een beëdigd vertaler. 9

10 6 Opleidingsprgramma STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Per pleidingsnderdeel (mdule) is een fiche pgesteld. Daarin vind je.a. vlgende zaken terug: mschrijving van de mdule, vereiste vrkennis, studiemateriaal en de manier van evalueren. Tekstverwerking 1 / Wrd 1 Vrkennis Basiskennis PC-gebruik (niveau CVOWW-cursus PC-initiatie) Omschrijving In deze mdule leer je p een gede manier met een tekstverwerkingspakket mgaan (Micrsft Wrd). Misschien heb je al wat kennis van tekstverwerking, maar ndervind je dat niet altijd alles even ged lukt. Dr je te wijzen p veel vrkmende futen en systematisch de basistechnieken te verlpen, prberen we je meer "prfessineel" te maken p dit gebied. Natuurlijk is er heel veel tijd vr praktijk en daarvr gebruiken we een uitgebreide efenbundel. We behandelen tekenpmaak, alinea-pmaak en pagina-pmaak. Je maakt verzichtelijke tabellen, al dan niet met gebruik van tabulaties. Langere teksten vrzie je van een autmatische paginanummering, kp- en vetteksten... Om de leesbaarheid te verhgen, kun je een tekst in klmmen plaatsen. Met de spellingscntrle haal je de laatste futjes uit je dcument. Studiemateriaal Eigen cursus CVOWW Evaluatie Gespreide evaluatie 10

11 Klaviervaardigheden / Dactyl Vrkennis Geen vrkennis vereist. STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Omschrijving Na deze mdule zu je in staat meten zijn m vlt te typen met aangepaste vingerzetting, rekening hudend met de ergnmische aspecten. Het inefenen gebeurt met een aangepast sftwarepakket dat meegeleverd wrdt bij het handbek. De nadruk wrdt gelegd p het aanleren van futls typen. Blindtypen is binnen het bestek van 20 lestijden niet haalbaar. Hetzelfde geldt vr de typsnelheid. Basisprincipes van dactylgrafie Juiste vingerzetting Juiste lichaamshuding Aanleren en inefenen van de tetsen van de gidsrij de bvenrij de benedenrij (inclusief meest curante leestekens) gebruik van hfdlettertets Studiemateriaal Handbek Typ-Tp Vandaag plus. Evaluatie Gespreide evaluatie: na ieder hfdstuk wrdt een efening ingetypt, die meetelt als evaluatie. Je wrdt gequteerd p het aantal futen dat je intypt. Snelheid speelt geen rl! 11

12 Rekenblad 1 / Excel 1 STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Vrkennis Er is geen vrkennis van andere sftware (prgramma s) vereist. Alleen de basiscmputervaardigheden zijn ndig, zals het pslaan en terugvinden van bestanden. Omschrijving Eerst vergelijken we een rekenblad met andere prgramma s m de essentie ervan duidelijk te maken. Dan bekijken we enkele praktische vrbeelden van het gebruik van een rekenblad. Inhudelijke vaardigheden: Kennis van de pbuw van een rekenblad : map, blad, rij, klm, cel. Bewerkingen p werkbladen, klmmen, rijen, en afznderlijke cellen. Gegevens inveren, crrigeren en drveren: tekst, getallen, datums en tijden. Opmaken van cellen: uitlijning, lettertypes, randen en patrnen. Inveren van frmules. Gebruik van relatieve, abslute, en gemengde celadressen. Werken met bereiknamen. Gebruik van functies, enkelvudige en geneste functies. Afdrukken van werkbladen. Opmaken van grafieken. Studiemateriaal Bij de start van de mdule krijg je een cursus met theretische uitleg en efeningen. Je krijgt k tegang tt een leerplatfrm p het internet. Daar vind je extra uitleg ver smmige nderwerpen en efeningen met de ndige uitleg en de plssingen. Evaluatie De evaluatie gebeurt tijdens de lessen p basis van efeningen (70%) en een eindpref (30%) tijdens de laatste les. 12

13 PC-vaardigheden Vrkennis Geen vrkennis vereist STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Omschrijving Een cmputer/laptp/tablet is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. In deze mdule leer je snel en efficiënt werken met een pc. Het besturingssysteem Windws kmt aan bd: bestanden (ft s, teksten, liedjes ) rdenen en srteren in mappen. Gericht zeken naar verlren bestanden, pruimen van de harde schijf, vaak vrkmende sneltetsen leer je hanteren, Zwel de praktische vaardigheden als de bespreking en werking van de nderdelen van de pc kmen uitgebreid aan bd. Daarnaast leer je gericht infrmatie pzeken p het internet, s versturen, dwnladen en afdrukken Studiemateriaal Eigen cursus CVOWW. Evaluatie Gespreide evaluatie 13

14 Office integratie / Kantrsftwareintegratie Vrkennis Om in deze mdule te kunnen starten is vrkennis van de mdules Wrd 1, Excel 1, PCvaardigheden en Dactyl ndzakelijk. Omschrijving Naast het aanbrengen van basiskennis van kantrsftware vr presentatie, cmmunicatie, databeheer en internet wrden in deze mdule k de bestanden, aangemaakt in andere tepassingen (tekstverwerking, rekenblad) f verzameld via het internet, in de gebruikte tepassing geïntegreerd. Aan het einde van deze mdule ben je in staat m beschikbaar tekst- en grafisch materiaal ptimaal te integreren in de gebruikte kantrsftware. In deze cursus leer je diverse Office pakketten met elkaar integreren: gepersnaliseerde mailings vanuit Wrd, Publisher en Outlk p basis van een adreslijst f klantenbestand in Excel f Access; gevrderde samenvegingstechnieken tussen Wrd en Excel; afbeeldingen en illustraties van internet f gemaakt in andere prgramma s integreren in Wrd, PwerPint f Publisher; een prfessineel dcument maken in Wrd met afbeeldingen, pmaakprfielen en inhudspgaven; (draai)grafieken en (draai)tabellen maken in Excel en kppelen in Wrd en PwerPint; een zakelijke PwerPint presentatie maken met integratie van vide en muziek; een prfessinele flder ntwerpen in Publisher met integratie van tekstbestanden en beeldmateriaal uit andere pakketten. Studiemateriaal Eigen cursus CVOWW Evaluatie Gespreide evaluatie 14

15 Inleiding tt de bekhuding vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Geen vrkennis vereist Omschrijving In deze mdule leer je de gebruikelijke handelsdcumenten kennen, naast een aantal essentiële wiskundige principes. Onderwerpen: Een agenda bijhuden en raadplegen Werkplaats rdelijk huden Een klein nderhud uitveren van kantrapparatuur m.b.v. de gebruikershandleiding Kpiëren van dcumenten Aankp- en verkpfactuur verplichte vermeldingen berekeningschema pstelling cntrle Enkelvudige intrest Rechtstreekse betaling Onrechtstreekse betaling Financiële dcumenten Klanten- en leveranciersbeheer Kasbeheer Klassement van bestelbn, leveringsbn, aankp- en verkpfactuur en kasdcumenten Analg Digitaal Studiemateriaal: Eigen cursus CVOWW Evaluatie: De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). 15

16 Basisbekhuden vr een bekhudkundige bediende Vrkennis De cursist beschikt ver de basiscmpetenties van de mdule Inleiding tt de bekhuding vr een bekhudkundige bediende. Omschrijving De cursist leert de basiscmpetenties m eenvudige bekhudkundige verrichtingen crrect te kunnen uitveren. Tevens leert de cursist alle geleerde bekingen verwerken in een bekhudpakket. Onderwerpen: Balans: activa en passiva Resultatenrekening: pbrengsten en ksten Minimum algemeen rekeningstelsel Grtbek: balansrekeningen, resultatenrekeningen Bekingsregels Jurnaal Bekhudkundige verwerking Aankp- en verkp Factuur met krtingen, ksten en BTW; Creditnta s. Financiële verrichtingen Beheer klanten- en leveranciers. Pref- en saldibalans: Plaats inde bekhuding; Prefbalans; Saldibalans; Opstelling aan de hand van cncrete gegevens. Studiemateriaal SNOECK M., DE DEKEN I., De en wij 4.2A, uitgeverij Wlters Plantyn. Bekhuden met BOB 50 deel 1 Algemene bekhuding - Lucien Fastré, Js Wintmlders - Uitgeverij Debeck Evaluatie De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). 16

17 Uitbreiding bekhuden vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Deze mdule buwt verder p de verwrven kennis van inleiding tt de bekhuden en basisbekhuden vr een bekhudkundige bediende. Er is een integratie met deze twee basismdules maar k een uitbreiding. De klemtn ligt meer p analyse en bekhudkundige inzichten. Omschrijving De eindejaarsverrichtingen in de bekhuding: herhaling van de lnbekingen en de relatie met het sciaal secretariaat. De cursist leert he hij een gedetailleerd eindejaarsdssier kan aanleggen: Tabel van de investeringen Tabel van de afschrijvingen Vrraadwaardering en vrraadwijziging Aging list vr de klanten Dubieuze debiteuren Waardeverminderingen Vrzieningen Psitie van de liquide middelen vastleggen De werking van verlpende rekeningen Detail van de bewegingen van het eigen vermgen Tabel van de schulden p lange en krte termijn Omzet en btw vergelijking Raming van de belasting Bestemming van het resultaat Vrlpige en definitieve pref- en saldbalans pstellen De cursist leert he hij deze gegevens vlt kan terugvinden in een bekhudpakket. Financiële analyse van de balans en de resultatenrekening: p de definitieve balans en resultatenrekening (jaarrekening) kunnen we de financiële analyse tepassen. We halen de jaarrekening van een gekzen bedrijf p via NBB.be. We analyseren de liquiditeit, de slvabiliteit en de rendabiliteit van het gekzen bedrijf. We maken k een eigen rapprt van de financiële testand van een bedrijf. Vrbereiding vr de analytische bekhuding: p basis van de algemene bekhuden buwen we een analytische bekhuding p. We bestuderen vaste, variabele, directe en indirecte ksten. We werken één kstprijssysteem in detail uit. Daarbij hebben we aandacht vr andere kstprijssystemen znder die in detail uit te werken. Het budgetteren van de cijfers in de tekmst Zwel vr een startende nderneming als een bestaande nderneming is het jaarlijks budgetteren verrijkend. Het leert nadenken ver de tekmst en hudt rekening met financiële implicaties. 17

18 Het biedt een tekmstig antwrd p vragen zals: Heveel willen we verkpen? Heveel zullen we prduceren? Welke extra investeringen zijn er ndig? We werken p detailniveau de gebudgetteerde ksten uit? We simuleren met een ptimistisch, neutraal en pessimistisch scenari? Dit budget vergelijken we met de realiteit en het vrige bekjaar a.d.h. van een verzichtstabel. Studiemateriaal SNOECK M., DE DEKEN I., De en wij 4.2B, uitgeverij Wlters Plantyn. Evaluatie De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). 18

19 Inleiding tt de BTW vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Deze mdule buwt verder p de inleiding tt de bekhuding. Omschrijving Waar de klemtn lag p een aantal btw-verrichtingen wrdt hier de relatie met de bekhuding gelegd. De btw-wetgeving is vrtdurend aan wijzigingen nderhevig. We behandelen dan k in detail alle rsters van de btwaangifte aan de hand van een gevalstudie. De cursist leert k m eenvudige regularisaties te maken naar aanleiding van futen in de bekhuding f fiscale crrecties. Studiemateriaal Eigen cursus CVOWW Evaluatie De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). 19

20 Zakelijk Frans 1 Vrkennis Geen vrkennis vereist. Een zeker basiskennis Frans is wel aangewezen. Omschrijving In deze mdule ligt de nadruk p de vaardigheden: mndelinge, spreek-, schrijf- en luistervaardigheid waarbij de passende taalregisters gebruikt wrden. Je leert vlt en accuraat te cmmuniceren p zakelijk niveau. Drheen de mdule leer je he je zakelijke crrespndentie (zwel schriftelijk als mndeling: face-t-face en telefngesprekken) kan verzrgen, he je het nthaal van een bezeker f cllega kan verzrgen, he je eenvudige sciale gesprekken kan veren, he je iemand dr het bedrijf kan gidsen, he afspraken vast te leggen, te verplaatsen, Studiemateriaal Pur parler affaires: méthde de français cmmercial Evaluatie Gespreide evaluatie 20

21 Ecnmische basisprincipes vr een bekhudkundige bediende Basis burgerlijk en handelsrecht Lab fiscaliteit vr een bekhudkundige bediende Zakelijk Nederlands 1 Zakelijk Engels 1 Praktijk vr een bekhudkundige bediende Bvenstaande mdules wrden niet aangebden in CVOWW in Ieper. Je kunt deze mdules vlgen in CVO VIVO: 21

22 7 Inschrijven Wens je in te schrijven vr één f meerdere mdules van Bekhudkundige bediende, schrijf dan in via de website f maak een afspraak met Liesbeth Watteyne Wie wil inschrijven neemt best het vlgende mee: - Identiteitskaart - Eventuele frmulieren en dcumenten i.v.m. een vrijstellingsaanvraag Op basis van de mdules waarvr je inschrijft zal een factuur pgemaakt wrden met het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal (pleidingsgebnden ksten). Als werknemer kan je deze pleiding betalen met pleidingscheques die je bestelt via de VDAB (www.vdab.be f 0800/30700). Deze pleiding geeft recht p betaald educatief verlf. Vrijstellingen f vermindering van het inschrijvingsgeld zij mgelijk na het afgeven van een geldig attest. Meer inf hierver vind je terug p nze website bij cursisteninf. 8 Cntactpersnen Naam adres Vragen ivm Liesbeth Watteyne, algemeen cördinatr Bekhudkundige tel bediende en trajectbegeleidster Karen Gdderis-Cene, administratie verantwrdelijke Algemene inf, inschrijving, vrijstellingen Administratie, inschrijving Wij wensen je veel succes met de pleiding! 22

23 23

24 24

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Adobe Trainingen. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Adobe Trainingen. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Adbe Trainingen Praktijkgerichte cmputercursussen vr particulieren en bedrijven Ik ben Adbe. Wil je mij leren kennen? Cmpu Act Opleidingen nderscheidt zich p het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie