BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE"

Transcriptie

1 BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER

2

3 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? TOELATINGSVOORWAARDEN ORGANISATIE DAGTRAJECTEN E-LEARNING STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN ALGEMEEN KADER VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC MOTIVATIE EVALUATIE DAGTRAJECTEN E-LEARNING KOSTPRIJS DAGTRAJECTEN E-LEARNING TRAJECT BETALING EN PREMIE LESSENPAKKET 8 3 BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE LEERTRAJECT ALGEMEEN LESSENROOSTER BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SEMESTER 1: DINSDAG 1 SEPTEMBER 2015 TOT EN MET VRIJDAG 22 JANUARI SEMESTER 2: MAANDAG 25 JANUARI 2016 TOT EN MET DONDERDAG 30 JUNI SECRETARIAATSMEDEWERKER LEERTRAJECT ALGEMEEN LESSENROOSTER SECRETARIAATSMEDEWERKER (DAGOPLEIDING) SEMESTER 1: DINSDAG 1 SEPTEMBER 2015 TOT EN MET VRIJDAG 22 JANUARI SEMESTER 2: MAANDAG 25 JANUARI 2016 TOT EN MET DONDERDAG 30 JUNI ALGEMEEN LESSENROOSTER SECRETARIAATSMEDEWERKER (E-LEARNING) SEMESTER 1: DINSDAG 1 SEPTEMBER 2015 TOT EN MET VRIJDAG 22 JANUARI SEMESTER 2: MAANDAG 25 JANUARI 2016 TOT EN MET DONDERDAG 30 JUNI INLOOPPERIODE DAGTRAJECTEN E-LEARNING TRAJECT 18 6 AFSPRAKEN 19

4 6.1 AANWEZIGHEDEN EVALUATIES/TAKEN DAGTRAJECTEN E-LEARNING TRAJECT ALGEMEEN 20 7 STAP VOOR STAP INFOMOMENTEN ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE INSCHRIJVING EN BETALING TOELATINGSPROEF EN INTAKE AANVRAAG VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN EVK/EVC 21 8 MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE 23 9 MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT SECRETARIAATSMEDEWERKER (DAGTRAJECT) MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT SECRETARIAATSMEDEWERKER 1 STE SEMESTER (E-LEARNING) MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT SECRETARIAATSMEDEWERKER 2 DE SEMESTER (E-LEARNING) BIJLAGE: DOELSTELLINGEN PER MODULE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING BASISBOEKHOUDEN UITBREIDING BOEKHOUDEN INLEIDING TOT DE BTW ECONOMISCHE BASISPRINCIPES LABO FISCALITEIT ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN EERSTE VREEMDE TAAL (FRANS) ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN TWEEDE VREEMDE TAAL (ENGELS) ZAKELIJKE NEDERLANDS PC VAARDIGHEDEN KLAVIERVAARDIGHEDEN TEKSTVERWERKING REKENBLAD KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE BASIS BURGERLIJK- EN HANDELSRECHT PRAKTIJK SECRETARIAATSMEDEWERKER ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN EERSTE VREEMDE TAAL (FRANS) ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN TWEEDE VREEMDE TAAL (ENGELS) ZAKELIJKE NEDERLANDS PC VAARDIGHEDEN KLAVIERVAARDIGHEDEN 36

5 TEKSTVERWERKING TEKSTVERWERKING REKENBLAD KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE BOEKHOUDKUNDIGE VAARDIGHEDEN BOEKHOUDPAKKET SECRETARIËLE VAARDIGHEDEN BASIS BURGERLIJK- EN HANDELSRECHT PRAKTIJK 38

6

7 1 VOORWOORD Beste cursist(e) Interesse in een pleiding waar de algemene administratieve taken centraal staan? Dan is de berepspleiding secretariaatsmedewerker echt iets vr ju. Heb je eerder een uitgesprken interesse vr bekhuden, infrmatica, nauwkeurigheid, cijferen? Dan kies je best vr de berepspleiding bekhudkundig bediende. Beide pleidingen wrden in CVO De Oranjerie, campus Diest, aangebden verdag. De pleiding secretariaatsmedewerker kan je eveneens via afstandsleren vlgen. (Meer infrmatie ver het e- learningtraject vind je verder in deze brchure f via Iedere pleiding is ingedeeld in mdules. Afhankelijk van wat je al kan en hebt behaald, kan je vr bepaalde mdules vrijstellingen verkrijgen. Wens je enkel bijschling in een bepaalde dmein? Geen prbleem! Elke mdule, uitgeznderd de vervlgmdules, kan je apart vlgen. Je ntvangt een deelattest per behaalde mdule. Na het behalen van alle deelattesten, ntvang je het certificaat van de gevlgde specifieke vrming. Als je dit certificaat cmbineert met een certificaat aanvullende algemene vrming, behaal je een diplma secundair nderwijs. Dit diplma is erkend dr de Vlaamse Gemeenschap en geeft je tegang tt het hger nderwijs f de universiteit. Dus, heb je vreger je diplma niet behaald? Heb je een berepspleiding gevlgd znder zevende jaar? Of was je niet geslaagd in je laatste jaar? Dan bieden deze pleidingen je alle kansen. Wij willen méér vr je zijn dan alleen maar lesgevers. Je wrdt persnlijk begeleid dr ervaren lesgevers, die niet alleen vakken nderwijzen, maar je k studiebegeleiding geven. Je zal vlug merken dat wij een eigen manier van werken hebben, die verschilt van de manier van werken in het gewn nderwijs. Geïnteresseerd? Lees dan rustig verder. Aarzel niet m cntact p te nemen f langs te kmen vr meer infrmatie. Vriendelijke greten Daisy De Keyser cördinatr handelspleidingen (dag) Carline Suys cördinatr e-learningtrajecten 1 P a g i n a

8

9 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 2.1 Waarm kiezen vr één van deze pleidingen? In cmbinatie met aanvullende algemene vrming leidt het certificaat bekhudkundig bediende f het certificaat secretariaatsmedewerker tt een diplma secundair nderwijs. Dit vergrt je kansen p de arbeidsmarkt en geeft je tegang tt andere functies f betere vrwaarden. Het pent eveneens de deur naar hgere studies. Ok ls van de diplmering hebben de mdules van bekhudkundig bediende en secretariaatsmedewerker een grte meerwaarde mwille van de vaardigheden die je ermee verwerft zals bekhuden, cmputervaardigheden, zakelijke cmmuniceren,.... Het traject bestaat uit handelsvakken en aanvullende algemene vrming. Tt de handelsvakken Bekhudkundig bediende behren de mdules bekhuden, infrmatica, recht en ecnmie, fiscaliteit, BTW, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. Tt de handelsvakken Secretariaatsmedewerker behren de mdules bekhuden, infrmatica, recht, secretariële vaardigheden, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. In de mdules algemene vrming staan ICT, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen, rganiseren, maatschappij, cultuur en samenwerken centraal. 2.2 Telatingsvrwaarden Je met 18 jaar zijn p het mment van je inschrijving. Als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december dan met je 18 jaar wrden ten laatste p 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 2.3 Organisatie Het schljaar start p dinsdag 1 september 2015 en eindigt p dnderdag 30 juni Het is nderverdeeld in twee semesters. Het certificaat bekhudkundig bediende f secretariaatsmedewerker kan je behalen p één jaar. Als je vr bepaalde mdules recht hebt p een vrijstelling, kan dit je pleiding verlichten. Om je diplma te behalen, dien je bijkmend de pleiding aanvullende algemene vrming te vlgen. Meer infrmatie ver AAV vind je in de desbetreffende brchure f via Dagtrajecten Meerdere mdules wrden in gecmbineerd nderwijs gegeven. Dit hudt in dat je thuis f in het pen leercentrum zelfstandig een deel van de leerstf verwerkt in de vrm van taken en pdrachten. Het aandeel afstandsnderwijs varieert van 25 % tt 90 %. De lessen gaan dr p maandag, dinsdag, dnderdag en vrijdag en starten m 8.55 uur en eindigen ten laatste m uur. 3 P a g i n a

10 Een persnlijk lessenrster (cntactmmenten) ntvang je zdra je bent ingeschreven E-learning In het traject e-learning wrden alle mdules in ngeveer 95% afstandsnderwijs gerganiseerd. Z ga je zelfstandig leerstf meten verwerken in de vrm van taken, pdrachten en digitale testen via het elektrnisch leerplatfrm Mdle. Je bent dus best cmputervaardig m te kunnen instappen in een traject met afstandsnderwijs. Bvendien beschik je ver vldende zelfdiscipline m naar deadlines te kunnen tewerken. Het lessenrster kan je terugvinden p E-learning cursisten nder planningen. 2.4 Studieverkrting dr vrijstellingen De directeur kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen verlenen. Deze vrijstellingen betreffen de lessen en de bijhrende evaluatieactiviteiten. Heb je recht p z n vrijstelling, wrdt het inschrijvingsgeld terugbetaald vr de desbetreffende mdule Algemeen kader Afhankelijk van je vrpleiding(en) kan je de studie minder zwaar maken f de duur ervan inkrten. Dit kan p twee manieren: via vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (Elders Verwrven Kwalificaties); via een eenmalige vrijstellingspref f telatingspref p basis van ervaring f werkervaring die je hebt pgedaan (Elders Verwrven Cmpetenties). De eindbeslissing hierver ligt altijd in handen van de directeur Vrijstelling p basis van EVK Vrijstelling p basis van getuigschriften Vr vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (EVK s), met je zelf de ndige dcumenten vrleggen. Dit zijn diplma s f certificaten die je al hebt behaald, bijvrbeeld in een ander CVO. Deze vrm van vrijstelling kan betrekking hebben zwel p het vlgen van de lessen als p de evaluatie f een gedeelte ervan. Vrijstelling p basis van rapprten Een rapprt kan je een vrijstelling geven indien: het rapprt maximaal 4 jaar ud is; het een jaarrapprt is; het m een vergelijkbaar f herkenbaar vak gaat (bv. Nederlandse handelscrrespndentie is vergelijkbaar met zakelijk Nederlands, maar vr het vak secretariaat is de inhud niet vergelijkbaar). De pleidingscördinatr gaat na f de behaalde vakken vlden vr een vrijstelling a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming. 4 P a g i n a

11 Vrijstelling p basis van een attest van de examencmmissie Indien je reeds een attest behaalde via de examencmmissie kan je een vrijstelling bekmen nder de vlgende vrwaarden: het attest mag maximaal 4 jaar ud zijn; het met een rigineel attest zijn m de kans p fraude te vermijden. De pleidingscördinatr gaat na f het behaalde attest vldet vr een vlledige f gedeeltelijke vrijstelling van een mdule a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming Vrijstelling p basis van EVC Vrijstelling p basis van een vrijstellingspref Op basis van ervaring die je reeds hebt pgedaan (EVC s) kan je eenmalig deelnemen aan preven vr smmige vakken. Deze preven wrden afgenmen p een vrpgesteld tijdstip. Via een dergelijke pref gaat de lesgever na f je ver vldende vrkennis beschikt m in te stappen in een vervlgmdule. Gaat het m een lsstaande mdule f een eindmdule van een reeks, zal de lesgever aan de hand van deze pref nagaan f je de delstellingen uit de mdule beheerst. Deze pref kan zwel een schriftelijke, mndelinge als praktische pref zijn f een cmbinatie ervan. De lesgever stelt van deze pref een prces-verbaal p dat dr de directeur wrdt ndertekend. Indien je bent geslaagd vr een pref, hef je de mdule niet meer te vlgen en kan je het reeds betaalde inschrijvingsgeld en de ksten (handbek + reële ksten) terugvrderen p het secretariaat. De kstprijs van het handbek wrdt enkel terugbetaald indien het in de rsprnkelijke (nberispelijke) staat wrdt teruggebracht. Vr al deze preven geldt de regel dat je met 50 % geslaagd bent. Bij lage scres (tussen 50 % en 60 %) zal je steeds het advies krijgen m de mdule tch te vlgen mdat je bepaalde nderdelen van de leerstf allicht nvldende f zelfs helemaal niet beheerst. Daardr vergrt de kans dat je bij een vervlgmdule in de prblemen kmt. De beslissing f je de mdule uiteindelijk vlgt f niet, ligt vlledig bij ju. Vr bepaalde mdules wrden er geen preven afgenmen mdat de delstellingen uit deze mdules niet kunnen wrden getetst aan de hand van een pref. Het gaat hier nder andere m de mdules: secretariële vaardigheden, kantrsftware integratie en praktijk. Om een vrijstelling af te leggen, vragen we je de mtivatie p het einde van deze brchure in te vullen. Je vindt de inhud van alle vakken in de bijlage achteraan in deze brchure. Lees deze bijlage eerst even dr vraleer je beslist een vrijstelling aan te vragen. Vrijstelling p basis van werkervaring Werkervaring kan een vrijstelling geven vr de praktijkmdule indien aan de nderstaande vrwaarden vldaan werd: 5 P a g i n a

12 Minimum 6 maanden vltijds (f gelijkwaardig) gewerkt hebben; in de vrbije 4 jaar; aaneensluitend bij eenzelfde werkgever; vóór aanvang van de pleiding. Bewijsstukken in te dienen: werkgeversverklaring met de peride en een uitgebreide taakmschrijving; arbeidsvereenkmst Mtivatie Je mtivatie bevat: Ofwel een getuigschrift, certificaat f diplma van het gevlgde vak/mdule waarvan je vindt dat dit een vrijstelling kan geven vr een bepaalde mdule in deze pleiding. Ofwel een duidelijke mschrijving van de reden waarm je denkt de cmpetenties te hebben m een vrijstelling te krijgen vr dit vak, znder dat je een fficieel dcument hebt hiervr (vb. via je berep, vrijwilligerswerk, ). De aanvraag, rubriek 8, 9, 10, f 11 van deze brchure, dien je ten laatste p maandag 31 augustus 2015 in bij de pleidingscördinatr (dagtrajecten) f (e-learning traject). De pleidingscördinatr nderzekt je dssier en legt het vr aan de lesgever(s) van de betrkken mdule(s) en de directeur. De aanvraag wrdt geëvalueerd en er wrdt beslist f een vrijstelling wrdt tegekend en/f je aan bepaalde preven mag deelnemen. Stelt het centrum vast dat er een vrijstelling wrdt aangevraagd aan de hand van vervalste studiebewijzen, dan kan het juridische stappen ndernemen. Inschrijven vr vrijstellingspreven via het vrijstellingsdssier, betekent deelnemen! Ben je nverwittigd en ngewettigd afwezig, kan je nit meer deelnemen aan een vrijstellingspref vr deze mdule. De preven, vr de mdules ingericht in semester 1, wrden vr iedereen tegelijk ingericht tijdens de inlpweek. De preven van de mdules ingericht in het tweede semester wrden in januari/begin februari afgenmen. Na het afleggen van de pref, dien je de lessen bij te wnen tt je van de betrkken lesgever f pleidingscördinatr verneemt dat je bent geslaagd. Als je inschrijft nadat de preven werden afgenmen, wrden deze niet meer individueel afgenmen en vlg je de lessen. Vergeet niet dat je vr het behud van uitkering van de RVA f kindergeld aan een bepaald aantal uren met kmen. Hu daarmee rekening bij je aanvraag. Vr elke pleiding die je vlgt, met je minstens één mdule vlgen. Pas wanneer je slaagt vr een vrijstellingspref en/f de directeur het frmulier aanvraag tt vrijstelling heeft ndertekend, is de vrijstelling definitief. Op aanvraag kan je een afschrift van het 6 P a g i n a

13 ndertekende vrijstellingsattest bekmen. Als je p deze manier wrdt vrijgesteld vr een bepaalde mdule, met je hiervr geen bijkmend werk maken en k geen pref afleggen. 2.5 Evaluatie Tijdens het eerste cntactmment van elke mdule deelt de lesgever mee wat hij/zij van je verwacht en he de evaluatie zal gebeuren. Deze infrmatie vind je eveneens terug bvenaan elke Mdlecursus. Per mdule kan je resultaat bepaald wrden dr verschillende factren: permanente evaluatie tijdens de lessen; taken en pdrachten, afhankelijk van de mdule; een examen (eventueel een tussentijdse evaluatie + de eindevaluatie tijdens de laatste les van de mdule); attitudes. De eindevaluaties vinden plaats aan het einde van elke mdule en wrden tijdig aangekndigd dr elke lesgever Dagtrajecten De verdeling dagelijks werk en eindevaluaties ziet er als vlgt uit: 50 % dagelijks werk en 50 % p de eindevaluatie(s). Vr smmige mdules wrdt er enkel permanent geëvalueerd E-learning Vr smmige mdules wrdt er enkel permanent geëvalueerd en wrden er geen eindevaluaties afgenmen. In het e-learningtraject met je slagen vr zwel de afstandstaken als de evaluaties p de cntactmmenten. 2.6 Kstprijs Dagtrajecten De ttale kstprijs bestaat uit: het inschrijvingsgeld per mdule; het handbek; de reële ksten (werkingsksten) per mdule E-learning traject Vr de mdules e-learning wrden de cursussen digitaal aangebden, dus niet in afgedrukte vrm. Vr die mdules betaal je een kleine bijdrage vr de enkele kpieën die je tijdens de cntactmmenten ntvangt. Je bent vrij m de digitaal aangebden cursussen zelf af te drukken f te laten afdrukken p het secretariaat tegen 0,07 per kpie Betaling en premie 7 P a g i n a

14 De bvenstaande ksten betaal je bij de inschrijving. Betalen kan cntant, via Bancntact f met pleidingscheques. Je vindt alle infrmatie ver pleidingscheques in de algemene infrmatiebrchure f p de website van de VDAB. Behaal je via het tweedekansnderwijs je diplma secundair nderwijs, dan wrdt je een premie tegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld (niet het cursusmateriaal!) dat je vr deze pleiding hebt betaald (meer inf vind je in de algemene infrmatiebrchure). We geven hier al zeker mee dat je best je inschrijvingsfrmulieren van de specifieke pleiding ged bewaart. Je zal die immers ndig hebben m de premie te ntvangen. 2.7 Lessenpakket De pleiding, ingedeeld in mdules, wrdt vlledig aangebden ver een tijdspanne van een jaar. Je kan zelf bepalen (rekening hudend met vervlgmdules) welke mdules je per schljaar wenst te vlgen. Z kan je de pleiding p je eigen temp vlgen. De mdules per pleiding vind je terug in de structuurschema s p de vlgende bladzijden. Afhankelijk van de mdules waarvr je slaagt, kan je de vlgende attesten behalen: Slaag je vr een mdule, kan je een attest aanvragen. Alle attesten van de mdules uit het specifieke gedeelte bekhudkundig bediende, geven je het certificaat bekhudkundig bediende. Alle attesten van de mdules uit het specifieke gedeelte secretariaatsmedewerker, geven je het certificaat secretariaatsmedewerker Wanneer je het certificaat van algemene vrming en dat van bekhudkundig bediende f secretariaatsmedewerker bezit, behaal je het diplma secundair nderwijs. 8 P a g i n a

15 3 BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE 3.1 Leertraject 9 P a g i n a

16 3.2 Algemeen lessenrster Bekhudkundig Bediende Semester 1: dinsdag 1 september 2015 tt en met vrijdag 22 januari 2016 Maandag Dinsdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Zakelijk Nederlands Inleiding tt de bekhuding PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Basis burgerlijk- en handelsrecht Basisbekhuden Namiddag Klaviervaardigheden PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Rekenblad* Zakelijk Frans 1* Semester 2: maandag 25 januari 2016 tt en met dnderdag 30 juni 2016 Maandag Dinsdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Lab fiscaliteit* Kantrsftware integratie* Uitbreiding bekhuden* Ecnmische basisprincipes Namiddag Inleiding tt de BTW Praktijk* Zakelijk Engels 1 De cursisten die de pleiding startten in september 2014, vlgen de mdules met *. 10 P a g i n a

17 4 SECRETARIAATSMEDEWERKER 4.1 Leertraject 11 P a g i n a

18

19 4.2 Algemeen lessenrster Secretariaatsmedewerker (dagpleiding) Semester 1: dinsdag 1 september 2015 tt en met vrijdag 22 januari 2016 Maandag Dinsdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Zakelijk Nederlands* PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Basis burgerlijk- en handelsrecht Secretariele vaardigheden Tekstverwerking 2 Namiddag Klaviervaardigheden Bekhudkundige vaardigheden PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Rekenblad Zakelijk Frans 1* Semester 2: maandag 25 januari 2016 tt en met dnderdag 30 juni 2016 Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Kantrsftware integratie* Bekhudpakket* Praktijk* Namiddag Zakelijk Frans 2* Zakelijk Engels 1* De cursisten die de pleiding startten in september 2014, vlgen de mdules met *. 13 P a g i n a

20 4.3 Algemeen lessenrster Secretariaatsmedewerker (e-learning) Semester 1: dinsdag 1 september 2015 tt en met vrijdag 22 januari 2016 Tt de herfstvakantie Na de herfstvakantie Zakelijk Nederlands Rekenblad Klaviervaardigheden Klaviervaardigheden (vervlg) PC-vaardigheden Tekstverwerking 2 Tekstverwerking 1 Praktijk Zakelijk Frans 1 Zakelijk Frans 1 (vervlg) Secretariële vaardigheden Semester 2: maandag 25 januari 2016 tt en met dnderdag 30 juni 2016 Tt de paasvakantie Na de paasvakantie Bekhudkundige vaardigheden Basis burgerlijk en handelsrecht Zakelijk Frans 2 Zakelijk Frans 2 (vervlg) Zakelijk Engels Zakelijk Engels (vervlg) Kantrsftware integratie Bekhudpakket Praktijk (vervlg) Praktijk (vervlg) 14 P a g i n a

21 De gedetailleerde planning vind je terug p Mdle E-learning cursisten nder planningen. De cntactmmenten vr vlgend schljaar vind je hiernder. Semester 1: datum Van tt... 5/09/ u-17u20 Cntactmment: Kick-ff (met intake en mdle initiatie) 8/09/ u-21u Extra "verkrte ICT-cursus" vr e-learners 26/09/ u-17u20 Cntactmment 10/10/ u-17u20 Cntactmment 24/10/ u-17u20 Cntactmment 14/11/ u-17u20 Cntactmment 12/12/ u-17u20 Cntactmment 16/01/ u-17u20 Cntactmment 23/01/ u30-13u Cntactmment: terugkmmment Semester 2: datum Van tt... 23/01/ u-17u20 Cntactmment 27/02/ u-17u20 Cntactmment 26/03/ u-17u20 Cntactmment 30/04/ u-17u20 Cntactmment 28/05/ u-17u20 Cntactmment 11/06/ u-17u20 Cntactmment 16/06/2016* 18u30 Cntactmment: terugkmmment *Onder vrbehud 15 P a g i n a

22

23 5 INLOOPPERIODE 5.1 Dagtrajecten De eerste week is een inlpweek vr alle nieuwe cursisten. Tijdens deze week maken we je wegwijs in de schl en p ns leerplatfrm Mdle. Eveneens wrden de intake- en vrijstellingspreven afgenmen. Wens je een vrijstellingspref af te leggen, vergeet dan niet je aanvraag te mailen ten laatste p maandag 31 augustus De eerste week ziet er als vlgt uit: Dag Start Einde Omschrijving dinsdag 1 september :55 12:35 Verwelkming Grepsgevel versterken 13:00 16:15 PC vaardigheden (Mdle intrductie) wensdag 2 september :55 12:35 Vrijstellingspreven (enkel na gedkeuring mtivatie) dnderdag 3 september :55 12:10 PC vaardigheden 13:00 14:30 Vasev + ICT + taal + rekenen vrijdag 4 september :55 12:35 Vrijstellingspreven (enkel na gedkeuring mtivatie) 13:00 15:00 Leren leren / begeleid leren De mdule PC vaardigheden start reeds in deze week. De andere mdules wrden ingericht vanaf maandag 7 september 2015 vlgens het lessenrster. Op wensdag 9 september 2015 (tussen 8:55 en 12:30) heb je een (intake)gesprek met je cördinatr. Schrijf je later in, dan leg je de intake p een latere datum af. De juiste datum wrdt bepaald dr de pleidingscördinatren. Vr de stagemdule binnen de pleiding secretariaatsmedewerker wrdt een infsessie Praktijk vrzien p maandag 14 september 2015 van 8:55 tt 12:30. Deze sessie is verplicht vr alle cursisten die secretariaatsmedewerker verdag vlgen. Tijdens deze sessie krijg je alle richtlijnen mtrent de stage in semester P a g i n a

24 5.2 E-learning traject Om de afname van de vrijstellingspreven en de start van het schljaar z vlt mgelijk te laten verlpen, is het belangrijk dat je de vlgende data in je agenda nteert. Dag Startuur Einduur Activiteit maandag 31 augustus 09:00 16:00 DIEST: mgelijkheid tt deelname aan vrijstellingspreven (indien aangevraagd en gedgekeurd) 17:00 21:00 AARSCHOT: mgelijkheid tt deelname aan vrijstellingspreven (indien aangevraagd en gedgekeurd) wensdag 2 september zaterdag 5 september dinsdag 8 september 13:00 21:00 DIEST: mgelijkheid tt deelname aan vrijstellingspreven (indien aangevraagd en gedgekeurd) 13:00 17:20 Kick-ff: initiatie Mdle intake 18:00 21:00 Extra "verkrte ICT-cursus" vr e-learners Vanaf maandag 7 september 2015 gaan de lessen van start vlgens het lessenrster dat je vindt p E-learning Cursisten (nder planning). Schrijf je later in, dan sluit je aan p wensdag 23 september vr de initiatie Mdle en de intake: fwel m uur p de campus in Diest, fwel m uur p de campus in Aarscht. Op wensdag 30 september kan je alsng deelnemen aan de vrijstellingspreven. Deze inhaalmmenten zijn enkel vr cursisten die na 2 september inschrijven. 18 P a g i n a

25 6 AFSPRAKEN 6.1 Aanwezigheden Aangezien een belangrijk gedeelte van de evaluatie gebeurt tijdens de lessen, is het ndzakelijk daar actief aan deel te nemen. Indien je afwezig bent, verwittig je het secretariaat. Vermeld de duur van je afwezigheid, reden, je naam en de pleiding en/f mdule die je vlgt. Elke afwezigheid met wrden gewettigd dr een dktersattest f een attest van de werkgever. Dit attest met uiterlijk de derde dag na aanvang van de ziekteperide tekmen p het secretariaat. Als blijkt dat je nvldende participeert, kan je wrden uitgendigd vr een persnlijk gesprek met de directie. Dit kan leiden tt het pstellen van een individuele begeleidingsvereenkmst. We streven naar stiptheid in het geven en vlgen van de lessen. Iedereen met zich, vaak van zeer ver, verplaatsen m hier te werken f les te vlgen. Tch hanteren we de stelregel dat de lessen p tijd beginnen. Vermijd te laat kmen! Je strt zwel de lesgever als de andere cursisten. Ben je tch te laat, km dan z stil mgelijk binnen en wacht tt je je materiaal krijgt. Kan je niet tijdig binnenkmen (dr werk, kinderen f andere redenen), cmmuniceer dit vraf aan de lesgever. Iedere lesgever heeft het recht zijn eigen grenzen te stellen. Respecteer deze aub. Kan je in uitznderlijke gevallen niet tijdig aanwezig zijn (dr werk, kinderen f andere redenen), cmmuniceer dit vraf aan de lesgever. In het e-learningtraject cmmuniceer je via het frum afwezigheden p de Mdle-pagina E-learning cursisten. Je neem zelf met de lesgever cntact p m gemiste pdrachten in te halen. 6.2 Evaluaties/taken Spieken tijdens tussentijdse evaluaties, tetsen en eindevaluaties, betekent 0 p deze evaluatie. Er is GEEN herkansing mgelijk! Indien een taak niet wrdt afgegeven p de afgesprken datum, betekent dit een 0 p deze taak.. In het e-learningtraject wrden alle deadlines in de Mdle-agenda pgenmen. Bekijk deze dus elke dag! Frumberichten wrden autmatisch naar je mailadres gestuurd. Dat betekent dat je: 1. Elke dag je mails met lezen. 2. Ervr met zrgen dat je crrecte mailadres in Mdle staat. In het e-learningtraject ben je verplicht een gmail-adres aan te maken (zrg vr een prfessinele naam). Als een lesgever merkt dat je je taken niet zelf maakt (verneemt van een medecursist, letterlijk van het internet plukt, ), kan hij je daarmee cnfrnteren. Dat kan gevlgen hebben vr je cijfer. Je bent zelf verantwrdelijk vr het inhalen van taken en evaluaties. Dit betekent dat je zelf infrmeert bij een medecursist en/f lesgever wat je ng met indienen f afleggen. 19 P a g i n a

26 Indien er tijdens de eerste lesdag na je afwezigheid een evaluatie plaatsvindt, kan je m uitstel vragen. Vanaf de tweede dag neem je deel aan elke evaluatie. Zrg steeds bij afwezigheid dat je de lesgever verwittigt vr de aanvang van de evaluatie. Enkel bij VERWITTIGDE en GEWETTIGDE afwezigheid krijg je de kans m je evaluatie in te halen. Je bent zelf verantwrdelijk m de lesgever te cntacteren m een datum vast te leggen waarp je de evaluatie kan inhalen. Smmige lesgevers zullen een inhaaldatum melden via het frum p mdle. Vergeet in geen geval dat het attest van je afwezigheid uiterlijk de derde dag na het tijdstip van de evaluatie in het centrum beschikbaar met zijn: via de pst f ingescand. Als je het inscant, stuur je het attest naar en zet je de cördinatr in cc Dagtrajecten De schriftelijke evaluaties starten stipt. Tt 40 minuten na het startuur van de schriftelijke evaluatie kan je ng beginnen. Je verliest hierdr beschikbare tijd f mist een nderdeel van de evaluatie. Wie meer dan 40 minuten te laat kmt, kan geen evaluatie meer afleggen en zal zijn/haar afwezigheid meten wettigen m een herkansing te verkrijgen. Bij mndelinge evaluaties mag de leerkracht weigeren het af te nemen indien je een half uur te laat bent E-learning traject In het e-learningtraject met je steeds stipt aanwezig zijn aangezien er een strikte planning is pgesteld. In het e-learningtraject met je slagen vr zwel de afstandstaken als de evaluaties p de cntactmmenten. Vr de taalvakken met je slagen vr de 4 vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen. 6.3 Algemeen De nderstaande zaken wrden niet tegelaten vóór en/f tijdens de les: het gebruik van draagbare muziekspelers en GSM tijdens de lessen; (Indien je bereikbaar met blijven in uitznderlijke gevallen, cmmuniceer je dit aan de lesgever vóór de aanvang van de les.) drugs- en alchlgebruik vóór f tijdens de lessen; strend gedrag tijdens de lessen. Het is aangeraden m tijdens het schljaar een agenda bij te huden. Hierin kan je alle gemaakte afspraken mtrent evaluaties en taken nteren en nalezen. Vr e-learning raden we aan de kalender vanp E-learning cursisten af te drukken. Daarp vind je alle deadlines en cntactmmenten terug. 20 P a g i n a

27 7 STAP VOOR STAP 7.1 Infmmenten Tijdens de infmmenten krijg je alle praktische infrmatie ver de pleiding. Je kan er terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven. 7.2 Algemene infrmatiebrchure Neem zeker de algemene infrmatiebrchure dr met nuttige tips. 7.3 Inschrijving en betaling Nadat je je vldende geïnfrmeerd hebt tijdens de infmmenten, via de pleidingscördinatr van de pleiding kan je je inschrijven. Je inschrijving is enkel geldig na betaling. Dat kan je den met bancntact, pleidingscheques f cntant geld. Meebrengen bij inschrijving: identiteitskaart; geld vr de betaling van het inschrijvingsgeld, handbeken en reële ksten; eventueel: attest vrijstelling inschrijvingsgeld; aanvraag en dssier vrijstellingen; eventueel attest tweede graad secundair nderwijs; eventueel: attest leerprbleem. Wanneer je bent ingeschreven, ben je klaar m aan de pleiding te beginnen. 7.4 Telatingspref en intake Iedereen met deelnemen aan de intaketetsen vr enkele mdules. Bvendien zal er met iedereen een intakegesprek plaatsvinden. De preven en gesprekken wrden afgenmen tijdens de eerste weken. Mee te brengen materiaal vr het afleggen van de preven: schrijfgerei en rekenmachine. 7.5 Aanvraag vrijstellingen p basis van EVK/EVC Mtiveer je aanvraag vldende en bezrg deze ten laatste p maandag 31 augustus 2015 aan de pleidingscördinatr, liefst via mail naar (vr de dagtrajecten) f v(r e-learning secretariaatsmedewerker). 21 P a g i n a

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier 40

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie