BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE"

Transcriptie

1 BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER

2

3 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? TOELATINGSVOORWAARDEN ORGANISATIE DAGTRAJECTEN E-LEARNING STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN ALGEMEEN KADER VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC MOTIVATIE EVALUATIE DAGTRAJECTEN E-LEARNING KOSTPRIJS DAGTRAJECTEN E-LEARNING TRAJECT BETALING EN PREMIE LESSENPAKKET 8 3 BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE LEERTRAJECT ALGEMEEN LESSENROOSTER BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SEMESTER 1: DINSDAG 1 SEPTEMBER 2015 TOT EN MET VRIJDAG 22 JANUARI SEMESTER 2: MAANDAG 25 JANUARI 2016 TOT EN MET DONDERDAG 30 JUNI SECRETARIAATSMEDEWERKER LEERTRAJECT ALGEMEEN LESSENROOSTER SECRETARIAATSMEDEWERKER (DAGOPLEIDING) SEMESTER 1: DINSDAG 1 SEPTEMBER 2015 TOT EN MET VRIJDAG 22 JANUARI SEMESTER 2: MAANDAG 25 JANUARI 2016 TOT EN MET DONDERDAG 30 JUNI ALGEMEEN LESSENROOSTER SECRETARIAATSMEDEWERKER (E-LEARNING) SEMESTER 1: DINSDAG 1 SEPTEMBER 2015 TOT EN MET VRIJDAG 22 JANUARI SEMESTER 2: MAANDAG 25 JANUARI 2016 TOT EN MET DONDERDAG 30 JUNI INLOOPPERIODE DAGTRAJECTEN E-LEARNING TRAJECT 18 6 AFSPRAKEN 19

4 6.1 AANWEZIGHEDEN EVALUATIES/TAKEN DAGTRAJECTEN E-LEARNING TRAJECT ALGEMEEN 20 7 STAP VOOR STAP INFOMOMENTEN ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE INSCHRIJVING EN BETALING TOELATINGSPROEF EN INTAKE AANVRAAG VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN EVK/EVC 21 8 MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE 23 9 MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT SECRETARIAATSMEDEWERKER (DAGTRAJECT) MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT SECRETARIAATSMEDEWERKER 1 STE SEMESTER (E-LEARNING) MOTIVATIE VRIJSTELLINGEN MODULES CERTIFICAAT SECRETARIAATSMEDEWERKER 2 DE SEMESTER (E-LEARNING) BIJLAGE: DOELSTELLINGEN PER MODULE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING BASISBOEKHOUDEN UITBREIDING BOEKHOUDEN INLEIDING TOT DE BTW ECONOMISCHE BASISPRINCIPES LABO FISCALITEIT ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN EERSTE VREEMDE TAAL (FRANS) ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN TWEEDE VREEMDE TAAL (ENGELS) ZAKELIJKE NEDERLANDS PC VAARDIGHEDEN KLAVIERVAARDIGHEDEN TEKSTVERWERKING REKENBLAD KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE BASIS BURGERLIJK- EN HANDELSRECHT PRAKTIJK SECRETARIAATSMEDEWERKER ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN EERSTE VREEMDE TAAL (FRANS) ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN EEN TWEEDE VREEMDE TAAL (ENGELS) ZAKELIJKE NEDERLANDS PC VAARDIGHEDEN KLAVIERVAARDIGHEDEN 36

5 TEKSTVERWERKING TEKSTVERWERKING REKENBLAD KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE BOEKHOUDKUNDIGE VAARDIGHEDEN BOEKHOUDPAKKET SECRETARIËLE VAARDIGHEDEN BASIS BURGERLIJK- EN HANDELSRECHT PRAKTIJK 38

6

7 1 VOORWOORD Beste cursist(e) Interesse in een pleiding waar de algemene administratieve taken centraal staan? Dan is de berepspleiding secretariaatsmedewerker echt iets vr ju. Heb je eerder een uitgesprken interesse vr bekhuden, infrmatica, nauwkeurigheid, cijferen? Dan kies je best vr de berepspleiding bekhudkundig bediende. Beide pleidingen wrden in CVO De Oranjerie, campus Diest, aangebden verdag. De pleiding secretariaatsmedewerker kan je eveneens via afstandsleren vlgen. (Meer infrmatie ver het e- learningtraject vind je verder in deze brchure f via Iedere pleiding is ingedeeld in mdules. Afhankelijk van wat je al kan en hebt behaald, kan je vr bepaalde mdules vrijstellingen verkrijgen. Wens je enkel bijschling in een bepaalde dmein? Geen prbleem! Elke mdule, uitgeznderd de vervlgmdules, kan je apart vlgen. Je ntvangt een deelattest per behaalde mdule. Na het behalen van alle deelattesten, ntvang je het certificaat van de gevlgde specifieke vrming. Als je dit certificaat cmbineert met een certificaat aanvullende algemene vrming, behaal je een diplma secundair nderwijs. Dit diplma is erkend dr de Vlaamse Gemeenschap en geeft je tegang tt het hger nderwijs f de universiteit. Dus, heb je vreger je diplma niet behaald? Heb je een berepspleiding gevlgd znder zevende jaar? Of was je niet geslaagd in je laatste jaar? Dan bieden deze pleidingen je alle kansen. Wij willen méér vr je zijn dan alleen maar lesgevers. Je wrdt persnlijk begeleid dr ervaren lesgevers, die niet alleen vakken nderwijzen, maar je k studiebegeleiding geven. Je zal vlug merken dat wij een eigen manier van werken hebben, die verschilt van de manier van werken in het gewn nderwijs. Geïnteresseerd? Lees dan rustig verder. Aarzel niet m cntact p te nemen f langs te kmen vr meer infrmatie. Vriendelijke greten Daisy De Keyser cördinatr handelspleidingen (dag) Carline Suys cördinatr e-learningtrajecten 1 P a g i n a

8

9 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 2.1 Waarm kiezen vr één van deze pleidingen? In cmbinatie met aanvullende algemene vrming leidt het certificaat bekhudkundig bediende f het certificaat secretariaatsmedewerker tt een diplma secundair nderwijs. Dit vergrt je kansen p de arbeidsmarkt en geeft je tegang tt andere functies f betere vrwaarden. Het pent eveneens de deur naar hgere studies. Ok ls van de diplmering hebben de mdules van bekhudkundig bediende en secretariaatsmedewerker een grte meerwaarde mwille van de vaardigheden die je ermee verwerft zals bekhuden, cmputervaardigheden, zakelijke cmmuniceren,.... Het traject bestaat uit handelsvakken en aanvullende algemene vrming. Tt de handelsvakken Bekhudkundig bediende behren de mdules bekhuden, infrmatica, recht en ecnmie, fiscaliteit, BTW, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. Tt de handelsvakken Secretariaatsmedewerker behren de mdules bekhuden, infrmatica, recht, secretariële vaardigheden, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. In de mdules algemene vrming staan ICT, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen, rganiseren, maatschappij, cultuur en samenwerken centraal. 2.2 Telatingsvrwaarden Je met 18 jaar zijn p het mment van je inschrijving. Als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december dan met je 18 jaar wrden ten laatste p 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 2.3 Organisatie Het schljaar start p dinsdag 1 september 2015 en eindigt p dnderdag 30 juni Het is nderverdeeld in twee semesters. Het certificaat bekhudkundig bediende f secretariaatsmedewerker kan je behalen p één jaar. Als je vr bepaalde mdules recht hebt p een vrijstelling, kan dit je pleiding verlichten. Om je diplma te behalen, dien je bijkmend de pleiding aanvullende algemene vrming te vlgen. Meer infrmatie ver AAV vind je in de desbetreffende brchure f via Dagtrajecten Meerdere mdules wrden in gecmbineerd nderwijs gegeven. Dit hudt in dat je thuis f in het pen leercentrum zelfstandig een deel van de leerstf verwerkt in de vrm van taken en pdrachten. Het aandeel afstandsnderwijs varieert van 25 % tt 90 %. De lessen gaan dr p maandag, dinsdag, dnderdag en vrijdag en starten m 8.55 uur en eindigen ten laatste m uur. 3 P a g i n a

10 Een persnlijk lessenrster (cntactmmenten) ntvang je zdra je bent ingeschreven E-learning In het traject e-learning wrden alle mdules in ngeveer 95% afstandsnderwijs gerganiseerd. Z ga je zelfstandig leerstf meten verwerken in de vrm van taken, pdrachten en digitale testen via het elektrnisch leerplatfrm Mdle. Je bent dus best cmputervaardig m te kunnen instappen in een traject met afstandsnderwijs. Bvendien beschik je ver vldende zelfdiscipline m naar deadlines te kunnen tewerken. Het lessenrster kan je terugvinden p E-learning cursisten nder planningen. 2.4 Studieverkrting dr vrijstellingen De directeur kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen verlenen. Deze vrijstellingen betreffen de lessen en de bijhrende evaluatieactiviteiten. Heb je recht p z n vrijstelling, wrdt het inschrijvingsgeld terugbetaald vr de desbetreffende mdule Algemeen kader Afhankelijk van je vrpleiding(en) kan je de studie minder zwaar maken f de duur ervan inkrten. Dit kan p twee manieren: via vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (Elders Verwrven Kwalificaties); via een eenmalige vrijstellingspref f telatingspref p basis van ervaring f werkervaring die je hebt pgedaan (Elders Verwrven Cmpetenties). De eindbeslissing hierver ligt altijd in handen van de directeur Vrijstelling p basis van EVK Vrijstelling p basis van getuigschriften Vr vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (EVK s), met je zelf de ndige dcumenten vrleggen. Dit zijn diplma s f certificaten die je al hebt behaald, bijvrbeeld in een ander CVO. Deze vrm van vrijstelling kan betrekking hebben zwel p het vlgen van de lessen als p de evaluatie f een gedeelte ervan. Vrijstelling p basis van rapprten Een rapprt kan je een vrijstelling geven indien: het rapprt maximaal 4 jaar ud is; het een jaarrapprt is; het m een vergelijkbaar f herkenbaar vak gaat (bv. Nederlandse handelscrrespndentie is vergelijkbaar met zakelijk Nederlands, maar vr het vak secretariaat is de inhud niet vergelijkbaar). De pleidingscördinatr gaat na f de behaalde vakken vlden vr een vrijstelling a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming. 4 P a g i n a

11 Vrijstelling p basis van een attest van de examencmmissie Indien je reeds een attest behaalde via de examencmmissie kan je een vrijstelling bekmen nder de vlgende vrwaarden: het attest mag maximaal 4 jaar ud zijn; het met een rigineel attest zijn m de kans p fraude te vermijden. De pleidingscördinatr gaat na f het behaalde attest vldet vr een vlledige f gedeeltelijke vrijstelling van een mdule a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming Vrijstelling p basis van EVC Vrijstelling p basis van een vrijstellingspref Op basis van ervaring die je reeds hebt pgedaan (EVC s) kan je eenmalig deelnemen aan preven vr smmige vakken. Deze preven wrden afgenmen p een vrpgesteld tijdstip. Via een dergelijke pref gaat de lesgever na f je ver vldende vrkennis beschikt m in te stappen in een vervlgmdule. Gaat het m een lsstaande mdule f een eindmdule van een reeks, zal de lesgever aan de hand van deze pref nagaan f je de delstellingen uit de mdule beheerst. Deze pref kan zwel een schriftelijke, mndelinge als praktische pref zijn f een cmbinatie ervan. De lesgever stelt van deze pref een prces-verbaal p dat dr de directeur wrdt ndertekend. Indien je bent geslaagd vr een pref, hef je de mdule niet meer te vlgen en kan je het reeds betaalde inschrijvingsgeld en de ksten (handbek + reële ksten) terugvrderen p het secretariaat. De kstprijs van het handbek wrdt enkel terugbetaald indien het in de rsprnkelijke (nberispelijke) staat wrdt teruggebracht. Vr al deze preven geldt de regel dat je met 50 % geslaagd bent. Bij lage scres (tussen 50 % en 60 %) zal je steeds het advies krijgen m de mdule tch te vlgen mdat je bepaalde nderdelen van de leerstf allicht nvldende f zelfs helemaal niet beheerst. Daardr vergrt de kans dat je bij een vervlgmdule in de prblemen kmt. De beslissing f je de mdule uiteindelijk vlgt f niet, ligt vlledig bij ju. Vr bepaalde mdules wrden er geen preven afgenmen mdat de delstellingen uit deze mdules niet kunnen wrden getetst aan de hand van een pref. Het gaat hier nder andere m de mdules: secretariële vaardigheden, kantrsftware integratie en praktijk. Om een vrijstelling af te leggen, vragen we je de mtivatie p het einde van deze brchure in te vullen. Je vindt de inhud van alle vakken in de bijlage achteraan in deze brchure. Lees deze bijlage eerst even dr vraleer je beslist een vrijstelling aan te vragen. Vrijstelling p basis van werkervaring Werkervaring kan een vrijstelling geven vr de praktijkmdule indien aan de nderstaande vrwaarden vldaan werd: 5 P a g i n a

12 Minimum 6 maanden vltijds (f gelijkwaardig) gewerkt hebben; in de vrbije 4 jaar; aaneensluitend bij eenzelfde werkgever; vóór aanvang van de pleiding. Bewijsstukken in te dienen: werkgeversverklaring met de peride en een uitgebreide taakmschrijving; arbeidsvereenkmst Mtivatie Je mtivatie bevat: Ofwel een getuigschrift, certificaat f diplma van het gevlgde vak/mdule waarvan je vindt dat dit een vrijstelling kan geven vr een bepaalde mdule in deze pleiding. Ofwel een duidelijke mschrijving van de reden waarm je denkt de cmpetenties te hebben m een vrijstelling te krijgen vr dit vak, znder dat je een fficieel dcument hebt hiervr (vb. via je berep, vrijwilligerswerk, ). De aanvraag, rubriek 8, 9, 10, f 11 van deze brchure, dien je ten laatste p maandag 31 augustus 2015 in bij de pleidingscördinatr (dagtrajecten) f (e-learning traject). De pleidingscördinatr nderzekt je dssier en legt het vr aan de lesgever(s) van de betrkken mdule(s) en de directeur. De aanvraag wrdt geëvalueerd en er wrdt beslist f een vrijstelling wrdt tegekend en/f je aan bepaalde preven mag deelnemen. Stelt het centrum vast dat er een vrijstelling wrdt aangevraagd aan de hand van vervalste studiebewijzen, dan kan het juridische stappen ndernemen. Inschrijven vr vrijstellingspreven via het vrijstellingsdssier, betekent deelnemen! Ben je nverwittigd en ngewettigd afwezig, kan je nit meer deelnemen aan een vrijstellingspref vr deze mdule. De preven, vr de mdules ingericht in semester 1, wrden vr iedereen tegelijk ingericht tijdens de inlpweek. De preven van de mdules ingericht in het tweede semester wrden in januari/begin februari afgenmen. Na het afleggen van de pref, dien je de lessen bij te wnen tt je van de betrkken lesgever f pleidingscördinatr verneemt dat je bent geslaagd. Als je inschrijft nadat de preven werden afgenmen, wrden deze niet meer individueel afgenmen en vlg je de lessen. Vergeet niet dat je vr het behud van uitkering van de RVA f kindergeld aan een bepaald aantal uren met kmen. Hu daarmee rekening bij je aanvraag. Vr elke pleiding die je vlgt, met je minstens één mdule vlgen. Pas wanneer je slaagt vr een vrijstellingspref en/f de directeur het frmulier aanvraag tt vrijstelling heeft ndertekend, is de vrijstelling definitief. Op aanvraag kan je een afschrift van het 6 P a g i n a

13 ndertekende vrijstellingsattest bekmen. Als je p deze manier wrdt vrijgesteld vr een bepaalde mdule, met je hiervr geen bijkmend werk maken en k geen pref afleggen. 2.5 Evaluatie Tijdens het eerste cntactmment van elke mdule deelt de lesgever mee wat hij/zij van je verwacht en he de evaluatie zal gebeuren. Deze infrmatie vind je eveneens terug bvenaan elke Mdlecursus. Per mdule kan je resultaat bepaald wrden dr verschillende factren: permanente evaluatie tijdens de lessen; taken en pdrachten, afhankelijk van de mdule; een examen (eventueel een tussentijdse evaluatie + de eindevaluatie tijdens de laatste les van de mdule); attitudes. De eindevaluaties vinden plaats aan het einde van elke mdule en wrden tijdig aangekndigd dr elke lesgever Dagtrajecten De verdeling dagelijks werk en eindevaluaties ziet er als vlgt uit: 50 % dagelijks werk en 50 % p de eindevaluatie(s). Vr smmige mdules wrdt er enkel permanent geëvalueerd E-learning Vr smmige mdules wrdt er enkel permanent geëvalueerd en wrden er geen eindevaluaties afgenmen. In het e-learningtraject met je slagen vr zwel de afstandstaken als de evaluaties p de cntactmmenten. 2.6 Kstprijs Dagtrajecten De ttale kstprijs bestaat uit: het inschrijvingsgeld per mdule; het handbek; de reële ksten (werkingsksten) per mdule E-learning traject Vr de mdules e-learning wrden de cursussen digitaal aangebden, dus niet in afgedrukte vrm. Vr die mdules betaal je een kleine bijdrage vr de enkele kpieën die je tijdens de cntactmmenten ntvangt. Je bent vrij m de digitaal aangebden cursussen zelf af te drukken f te laten afdrukken p het secretariaat tegen 0,07 per kpie Betaling en premie 7 P a g i n a

14 De bvenstaande ksten betaal je bij de inschrijving. Betalen kan cntant, via Bancntact f met pleidingscheques. Je vindt alle infrmatie ver pleidingscheques in de algemene infrmatiebrchure f p de website van de VDAB. Behaal je via het tweedekansnderwijs je diplma secundair nderwijs, dan wrdt je een premie tegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld (niet het cursusmateriaal!) dat je vr deze pleiding hebt betaald (meer inf vind je in de algemene infrmatiebrchure). We geven hier al zeker mee dat je best je inschrijvingsfrmulieren van de specifieke pleiding ged bewaart. Je zal die immers ndig hebben m de premie te ntvangen. 2.7 Lessenpakket De pleiding, ingedeeld in mdules, wrdt vlledig aangebden ver een tijdspanne van een jaar. Je kan zelf bepalen (rekening hudend met vervlgmdules) welke mdules je per schljaar wenst te vlgen. Z kan je de pleiding p je eigen temp vlgen. De mdules per pleiding vind je terug in de structuurschema s p de vlgende bladzijden. Afhankelijk van de mdules waarvr je slaagt, kan je de vlgende attesten behalen: Slaag je vr een mdule, kan je een attest aanvragen. Alle attesten van de mdules uit het specifieke gedeelte bekhudkundig bediende, geven je het certificaat bekhudkundig bediende. Alle attesten van de mdules uit het specifieke gedeelte secretariaatsmedewerker, geven je het certificaat secretariaatsmedewerker Wanneer je het certificaat van algemene vrming en dat van bekhudkundig bediende f secretariaatsmedewerker bezit, behaal je het diplma secundair nderwijs. 8 P a g i n a

15 3 BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE 3.1 Leertraject 9 P a g i n a

16 3.2 Algemeen lessenrster Bekhudkundig Bediende Semester 1: dinsdag 1 september 2015 tt en met vrijdag 22 januari 2016 Maandag Dinsdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Zakelijk Nederlands Inleiding tt de bekhuding PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Basis burgerlijk- en handelsrecht Basisbekhuden Namiddag Klaviervaardigheden PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Rekenblad* Zakelijk Frans 1* Semester 2: maandag 25 januari 2016 tt en met dnderdag 30 juni 2016 Maandag Dinsdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Lab fiscaliteit* Kantrsftware integratie* Uitbreiding bekhuden* Ecnmische basisprincipes Namiddag Inleiding tt de BTW Praktijk* Zakelijk Engels 1 De cursisten die de pleiding startten in september 2014, vlgen de mdules met *. 10 P a g i n a

17 4 SECRETARIAATSMEDEWERKER 4.1 Leertraject 11 P a g i n a

18

19 4.2 Algemeen lessenrster Secretariaatsmedewerker (dagpleiding) Semester 1: dinsdag 1 september 2015 tt en met vrijdag 22 januari 2016 Maandag Dinsdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Zakelijk Nederlands* PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Basis burgerlijk- en handelsrecht Secretariele vaardigheden Tekstverwerking 2 Namiddag Klaviervaardigheden Bekhudkundige vaardigheden PC-vaardigheden Tekstverwerking 1 Rekenblad Zakelijk Frans 1* Semester 2: maandag 25 januari 2016 tt en met dnderdag 30 juni 2016 Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag Vrmiddag Kantrsftware integratie* Bekhudpakket* Praktijk* Namiddag Zakelijk Frans 2* Zakelijk Engels 1* De cursisten die de pleiding startten in september 2014, vlgen de mdules met *. 13 P a g i n a

20 4.3 Algemeen lessenrster Secretariaatsmedewerker (e-learning) Semester 1: dinsdag 1 september 2015 tt en met vrijdag 22 januari 2016 Tt de herfstvakantie Na de herfstvakantie Zakelijk Nederlands Rekenblad Klaviervaardigheden Klaviervaardigheden (vervlg) PC-vaardigheden Tekstverwerking 2 Tekstverwerking 1 Praktijk Zakelijk Frans 1 Zakelijk Frans 1 (vervlg) Secretariële vaardigheden Semester 2: maandag 25 januari 2016 tt en met dnderdag 30 juni 2016 Tt de paasvakantie Na de paasvakantie Bekhudkundige vaardigheden Basis burgerlijk en handelsrecht Zakelijk Frans 2 Zakelijk Frans 2 (vervlg) Zakelijk Engels Zakelijk Engels (vervlg) Kantrsftware integratie Bekhudpakket Praktijk (vervlg) Praktijk (vervlg) 14 P a g i n a

21 De gedetailleerde planning vind je terug p Mdle E-learning cursisten nder planningen. De cntactmmenten vr vlgend schljaar vind je hiernder. Semester 1: datum Van tt... 5/09/ u-17u20 Cntactmment: Kick-ff (met intake en mdle initiatie) 8/09/ u-21u Extra "verkrte ICT-cursus" vr e-learners 26/09/ u-17u20 Cntactmment 10/10/ u-17u20 Cntactmment 24/10/ u-17u20 Cntactmment 14/11/ u-17u20 Cntactmment 12/12/ u-17u20 Cntactmment 16/01/ u-17u20 Cntactmment 23/01/ u30-13u Cntactmment: terugkmmment Semester 2: datum Van tt... 23/01/ u-17u20 Cntactmment 27/02/ u-17u20 Cntactmment 26/03/ u-17u20 Cntactmment 30/04/ u-17u20 Cntactmment 28/05/ u-17u20 Cntactmment 11/06/ u-17u20 Cntactmment 16/06/2016* 18u30 Cntactmment: terugkmmment *Onder vrbehud 15 P a g i n a

22

23 5 INLOOPPERIODE 5.1 Dagtrajecten De eerste week is een inlpweek vr alle nieuwe cursisten. Tijdens deze week maken we je wegwijs in de schl en p ns leerplatfrm Mdle. Eveneens wrden de intake- en vrijstellingspreven afgenmen. Wens je een vrijstellingspref af te leggen, vergeet dan niet je aanvraag te mailen ten laatste p maandag 31 augustus De eerste week ziet er als vlgt uit: Dag Start Einde Omschrijving dinsdag 1 september :55 12:35 Verwelkming Grepsgevel versterken 13:00 16:15 PC vaardigheden (Mdle intrductie) wensdag 2 september :55 12:35 Vrijstellingspreven (enkel na gedkeuring mtivatie) dnderdag 3 september :55 12:10 PC vaardigheden 13:00 14:30 Vasev + ICT + taal + rekenen vrijdag 4 september :55 12:35 Vrijstellingspreven (enkel na gedkeuring mtivatie) 13:00 15:00 Leren leren / begeleid leren De mdule PC vaardigheden start reeds in deze week. De andere mdules wrden ingericht vanaf maandag 7 september 2015 vlgens het lessenrster. Op wensdag 9 september 2015 (tussen 8:55 en 12:30) heb je een (intake)gesprek met je cördinatr. Schrijf je later in, dan leg je de intake p een latere datum af. De juiste datum wrdt bepaald dr de pleidingscördinatren. Vr de stagemdule binnen de pleiding secretariaatsmedewerker wrdt een infsessie Praktijk vrzien p maandag 14 september 2015 van 8:55 tt 12:30. Deze sessie is verplicht vr alle cursisten die secretariaatsmedewerker verdag vlgen. Tijdens deze sessie krijg je alle richtlijnen mtrent de stage in semester P a g i n a

24 5.2 E-learning traject Om de afname van de vrijstellingspreven en de start van het schljaar z vlt mgelijk te laten verlpen, is het belangrijk dat je de vlgende data in je agenda nteert. Dag Startuur Einduur Activiteit maandag 31 augustus 09:00 16:00 DIEST: mgelijkheid tt deelname aan vrijstellingspreven (indien aangevraagd en gedgekeurd) 17:00 21:00 AARSCHOT: mgelijkheid tt deelname aan vrijstellingspreven (indien aangevraagd en gedgekeurd) wensdag 2 september zaterdag 5 september dinsdag 8 september 13:00 21:00 DIEST: mgelijkheid tt deelname aan vrijstellingspreven (indien aangevraagd en gedgekeurd) 13:00 17:20 Kick-ff: initiatie Mdle intake 18:00 21:00 Extra "verkrte ICT-cursus" vr e-learners Vanaf maandag 7 september 2015 gaan de lessen van start vlgens het lessenrster dat je vindt p E-learning Cursisten (nder planning). Schrijf je later in, dan sluit je aan p wensdag 23 september vr de initiatie Mdle en de intake: fwel m uur p de campus in Diest, fwel m uur p de campus in Aarscht. Op wensdag 30 september kan je alsng deelnemen aan de vrijstellingspreven. Deze inhaalmmenten zijn enkel vr cursisten die na 2 september inschrijven. 18 P a g i n a

25 6 AFSPRAKEN 6.1 Aanwezigheden Aangezien een belangrijk gedeelte van de evaluatie gebeurt tijdens de lessen, is het ndzakelijk daar actief aan deel te nemen. Indien je afwezig bent, verwittig je het secretariaat. Vermeld de duur van je afwezigheid, reden, je naam en de pleiding en/f mdule die je vlgt. Elke afwezigheid met wrden gewettigd dr een dktersattest f een attest van de werkgever. Dit attest met uiterlijk de derde dag na aanvang van de ziekteperide tekmen p het secretariaat. Als blijkt dat je nvldende participeert, kan je wrden uitgendigd vr een persnlijk gesprek met de directie. Dit kan leiden tt het pstellen van een individuele begeleidingsvereenkmst. We streven naar stiptheid in het geven en vlgen van de lessen. Iedereen met zich, vaak van zeer ver, verplaatsen m hier te werken f les te vlgen. Tch hanteren we de stelregel dat de lessen p tijd beginnen. Vermijd te laat kmen! Je strt zwel de lesgever als de andere cursisten. Ben je tch te laat, km dan z stil mgelijk binnen en wacht tt je je materiaal krijgt. Kan je niet tijdig binnenkmen (dr werk, kinderen f andere redenen), cmmuniceer dit vraf aan de lesgever. Iedere lesgever heeft het recht zijn eigen grenzen te stellen. Respecteer deze aub. Kan je in uitznderlijke gevallen niet tijdig aanwezig zijn (dr werk, kinderen f andere redenen), cmmuniceer dit vraf aan de lesgever. In het e-learningtraject cmmuniceer je via het frum afwezigheden p de Mdle-pagina E-learning cursisten. Je neem zelf met de lesgever cntact p m gemiste pdrachten in te halen. 6.2 Evaluaties/taken Spieken tijdens tussentijdse evaluaties, tetsen en eindevaluaties, betekent 0 p deze evaluatie. Er is GEEN herkansing mgelijk! Indien een taak niet wrdt afgegeven p de afgesprken datum, betekent dit een 0 p deze taak.. In het e-learningtraject wrden alle deadlines in de Mdle-agenda pgenmen. Bekijk deze dus elke dag! Frumberichten wrden autmatisch naar je mailadres gestuurd. Dat betekent dat je: 1. Elke dag je mails met lezen. 2. Ervr met zrgen dat je crrecte mailadres in Mdle staat. In het e-learningtraject ben je verplicht een gmail-adres aan te maken (zrg vr een prfessinele naam). Als een lesgever merkt dat je je taken niet zelf maakt (verneemt van een medecursist, letterlijk van het internet plukt, ), kan hij je daarmee cnfrnteren. Dat kan gevlgen hebben vr je cijfer. Je bent zelf verantwrdelijk vr het inhalen van taken en evaluaties. Dit betekent dat je zelf infrmeert bij een medecursist en/f lesgever wat je ng met indienen f afleggen. 19 P a g i n a

26 Indien er tijdens de eerste lesdag na je afwezigheid een evaluatie plaatsvindt, kan je m uitstel vragen. Vanaf de tweede dag neem je deel aan elke evaluatie. Zrg steeds bij afwezigheid dat je de lesgever verwittigt vr de aanvang van de evaluatie. Enkel bij VERWITTIGDE en GEWETTIGDE afwezigheid krijg je de kans m je evaluatie in te halen. Je bent zelf verantwrdelijk m de lesgever te cntacteren m een datum vast te leggen waarp je de evaluatie kan inhalen. Smmige lesgevers zullen een inhaaldatum melden via het frum p mdle. Vergeet in geen geval dat het attest van je afwezigheid uiterlijk de derde dag na het tijdstip van de evaluatie in het centrum beschikbaar met zijn: via de pst f ingescand. Als je het inscant, stuur je het attest naar en zet je de cördinatr in cc Dagtrajecten De schriftelijke evaluaties starten stipt. Tt 40 minuten na het startuur van de schriftelijke evaluatie kan je ng beginnen. Je verliest hierdr beschikbare tijd f mist een nderdeel van de evaluatie. Wie meer dan 40 minuten te laat kmt, kan geen evaluatie meer afleggen en zal zijn/haar afwezigheid meten wettigen m een herkansing te verkrijgen. Bij mndelinge evaluaties mag de leerkracht weigeren het af te nemen indien je een half uur te laat bent E-learning traject In het e-learningtraject met je steeds stipt aanwezig zijn aangezien er een strikte planning is pgesteld. In het e-learningtraject met je slagen vr zwel de afstandstaken als de evaluaties p de cntactmmenten. Vr de taalvakken met je slagen vr de 4 vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen. 6.3 Algemeen De nderstaande zaken wrden niet tegelaten vóór en/f tijdens de les: het gebruik van draagbare muziekspelers en GSM tijdens de lessen; (Indien je bereikbaar met blijven in uitznderlijke gevallen, cmmuniceer je dit aan de lesgever vóór de aanvang van de les.) drugs- en alchlgebruik vóór f tijdens de lessen; strend gedrag tijdens de lessen. Het is aangeraden m tijdens het schljaar een agenda bij te huden. Hierin kan je alle gemaakte afspraken mtrent evaluaties en taken nteren en nalezen. Vr e-learning raden we aan de kalender vanp E-learning cursisten af te drukken. Daarp vind je alle deadlines en cntactmmenten terug. 20 P a g i n a

27 7 STAP VOOR STAP 7.1 Infmmenten Tijdens de infmmenten krijg je alle praktische infrmatie ver de pleiding. Je kan er terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven. 7.2 Algemene infrmatiebrchure Neem zeker de algemene infrmatiebrchure dr met nuttige tips. 7.3 Inschrijving en betaling Nadat je je vldende geïnfrmeerd hebt tijdens de infmmenten, via de pleidingscördinatr van de pleiding kan je je inschrijven. Je inschrijving is enkel geldig na betaling. Dat kan je den met bancntact, pleidingscheques f cntant geld. Meebrengen bij inschrijving: identiteitskaart; geld vr de betaling van het inschrijvingsgeld, handbeken en reële ksten; eventueel: attest vrijstelling inschrijvingsgeld; aanvraag en dssier vrijstellingen; eventueel attest tweede graad secundair nderwijs; eventueel: attest leerprbleem. Wanneer je bent ingeschreven, ben je klaar m aan de pleiding te beginnen. 7.4 Telatingspref en intake Iedereen met deelnemen aan de intaketetsen vr enkele mdules. Bvendien zal er met iedereen een intakegesprek plaatsvinden. De preven en gesprekken wrden afgenmen tijdens de eerste weken. Mee te brengen materiaal vr het afleggen van de preven: schrijfgerei en rekenmachine. 7.5 Aanvraag vrijstellingen p basis van EVK/EVC Mtiveer je aanvraag vldende en bezrg deze ten laatste p maandag 31 augustus 2015 aan de pleidingscördinatr, liefst via mail naar (vr de dagtrajecten) f v(r e-learning secretariaatsmedewerker). 21 P a g i n a

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 INLOOPPERIODE 19

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 INLOOPPERIODE 19 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 7 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 7 3.3 ORGANISATIE 7 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 KICK-OFF EN START VAN HET SCHOOLJAAR 19

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 KICK-OFF EN START VAN HET SCHOOLJAAR 19 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 7 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 7 3.3 ORGANISATIE 7 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Toeristische gids

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Toeristische gids Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Teristische gids Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

Host/Hostess toeristische bestemming

Host/Hostess toeristische bestemming Hst/Hstess teristische bestemming Schljaar 2017-2018 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

4 SPECIFIEKE VORMING HOST/HOSTESS OP EEN TOERISTISCHE BESTEMMING 9

4 SPECIFIEKE VORMING HOST/HOSTESS OP EEN TOERISTISCHE BESTEMMING 9 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE 3 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

SECRETARIAATSMEDEWERKER PRAKTIJKTRAJECT

SECRETARIAATSMEDEWERKER PRAKTIJKTRAJECT Budewijnvest 3 3290 DIEST kwaliteitsvl vlwassenennderwijs SECRETARIAATSMEDEWERKER PRAKTIJKTRAJECT 2016-2017 www.deranjerie.be inf@deranjerie.be 013 35 09 90 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende Om te kunnen starten in deze sequentiële module Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende en dus vrijgesteld te worden van Inleiding

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Host/Hostess op een toeristische bestemming

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Host/Hostess op een toeristische bestemming Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Hst/Hstess p een teristische bestemming Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvtaxandria.be Schljaar 2016-2017

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvtaxandria.be Schljaar 2016-2017 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

SECRETARIAATSMEDEWERKER E-LEARNING

SECRETARIAATSMEDEWERKER E-LEARNING SECRETARIAATSMEDEWERKER E-LEARNING ALGEMENE BROCHURE 2016-2017 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 2 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 2 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 2 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Deel 3 - Kwaliteitszrgsysteem ISO 9001:2008 Frmulieren en dcumenten FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING TKO-214 Versie: 1.0 Datum: 2013-02-01

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenpleiding Aanvraag tt vrijstelling van een f meerdere mdules. Algemene infrmatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen (mdules) verlenen. Deze kunnen leiden

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Administratie & ICT Schooljaar

Administratie & ICT Schooljaar Administratie & ICT Schljaar 2017-2018 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE 3 3.4

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Om te kunnen starten in deze sequentiële module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 en dus vrijgesteld te worden

Nadere informatie

Civiele Testen: Reglement

Civiele Testen: Reglement 1 AUGUSTUS 2017 Civiele Testen: Reglement Wrdenlijst - ERK: Eurpees Referentiekader vr Mderne Vreemde Talen. - Medewerker: een medewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen,

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Infrmatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Mdule A9 Datacmmunicatie en netwerken (5 studiepunten) Plaats van de mdule in de pleiding: In deze mdule 'Datacmmunicatie

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Zttegem, 23 mei 2013 MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Beste leerlingen Geachte uders Vraleer wij aan de zmervakantie te zijn, hebben nze leerlingen ng een zware peride van eindpreven

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6 Schlreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audivisuele Kunsten 1/6 Hfdstuk 1 Tepassingsgebied Art. 1 Dit schlreglement is van tepassing

Nadere informatie

ICT & PROGRAMMEREN Met de opleiding ICT en programmeren kies je voor een opleiding met toekomst!

ICT & PROGRAMMEREN Met de opleiding ICT en programmeren kies je voor een opleiding met toekomst! Budewijnvest 3 3290 DIEST kwaliteitsvl vlwassenennderwijs ICT & PROGRAMMEREN 2017-2018 Met de pleiding ICT en prgrammeren kies je vr een pleiding met tekmst! www.deranjerie.be inf@deranjerie.be 013 35

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

ICT & ADMINISTRATIE Met de opleiding ICT en administratie ga je een boeiende digitale toekomst tegemoet!

ICT & ADMINISTRATIE Met de opleiding ICT en administratie ga je een boeiende digitale toekomst tegemoet! Budewijnvest 3 3290 DIEST kwaliteitsvl vlwassenennderwijs ICT & ADMINISTRATIE 2017-2018 Met de pleiding ICT en administratie ga je een beiende digitale tekmst tegemet! www.deranjerie.be inf@deranjerie.be

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3

1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE 3 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Teamleider dagelijks beheer SLAC. via aanwerving

Sollicitatieformulier Teamleider dagelijks beheer SLAC. via aanwerving Sllicitatiefrmulier Teamleider dagelijks beheer SLAC (statutair, weddenschaal B1-B3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke

Nadere informatie

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be Krte vrstelling Rnny Sanders Pedaggisch directeur CVO VTIBRUGGE rnny.sanders@vtibrugge.be Dennis Mnte Opleidingscördinatr SLO OMA + LEV cv.vtibrugge@vives.be dennis.mnte@vtibrugge.be 0476 79 05 21 2 CVO

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sllicitatiefrmulier Administratief medewerker (statutair, weddenschaal C1-C3) via aanwerving GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN. EEN VERWIJZING NAAR JE EIGEN CV VOLSTAAT NIET. 1. Persnlijke gegevens

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen:

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen: TOELICHTING DOCUMENT "AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING" Leest u deze telichting aandachtig dr en vrkm nndige ksten f teleurstelling Om uw aanvraag snel en z ged mgelijk te kunnen verwerken,

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie