Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor"

Transcriptie

1 Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar)

2 STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Kantr de graad Een wrdje uitleg ver de studierichting... Wanneer kies je vr Kantr? Interesse vr werken met de cmputer Nauwkeurig en rdelijk werken Belangstelling vr administratieve taken Interesse vr talen Je hebt interesse vr administratieve taken binnen een bedrijf, maar je hudt niet z van therie. De praktische, uitverende kant interesseert je veel meer; je zu graag stage lpen in een bedrijf m de therie die je geleerd hebt p schl echt te kunnen tepassen; je hebt een vltte kennis van het Nederlands; je kan je vrij ged uitdrukken in het Frans f in het Engels; je typt graag en det het snel en znder al te veel futen; je hudt van netjes getypte en mi geschikte brieven en dcumenten; klasseren schrikt je niet af, je hebt zin vr rde en bent nauwkeurig; je werkt graag met de cmputer, facturatie en bekhuding interesseren je; je hebt aandacht vr je kledij: je weet dat je deze aan de mstandigheden met aanpassen. Je verzrgt je uiterlijk; je bent niet bang m de telefn p te nemen, m mensen vriendelijk en stijlvl te ntvangen. Je respecteert de regels van de algemene mgangsvrmen; je vert je pdrachten uit zals men het je gevraagd heeft. Je bent flexibel en past je aan aan de eisen van je pdrachtgever. Wat leert men in deze studierichting? De leerling maakt kennis met de wereld van administratie en de retail (verkp). De leerling leert: telefneren, pst en mails behandelen, tienvingerblind typen, handelsdcumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de bekhuding vlt met de cmputer werken: inver en pmaak van teksten (tekstverwerking), inver en pmaak van cijfers (rekenblad), inver en pmaak van adresgegevens (databank), de aanmaak en pmaak van eenvudige presentatie en het aanpassen van multimediaal materiaal gederen in ntvangst nemen, verkpklaar maken vr de winkel, presenteren in schappen, klanten nthalen en infrmeren, telefneren, eenvudige inpaktechnieken. De basisvaardigheden vr een vltte cmmunicatie in het Nederlands, Frans en Engels. He verlpt het leerprces in deze studierichting? De leerling leert nder begeleiding p een zeer praktijkgerichte manier in een kantrklas, in een winkelklas en in een echte winkel buiten de schl.

3 Lessentabel 3 Kantr Kantr Algemene vrming Gdsdienst Lichamelijke pveding PAV Leren leren Talenvrming Engels Frans Nederlands Bedrijfsgerichte vrming Administratie en retail Zakelijke cmmunicatie Instapvereisten De leerling met vlden aan de instapvereisten van de tweede graad bs. Wie vraf het berepsvrbereidende leerjaar Kantr en verkp vlgde f de basisptie Handel heeft uiteraard een streepje vr bij de start in de tweede graad. Maar elke gemtiveerde leerling kan instappen, wat de vrpleiding k was. Wat na deze studierichting... In de tweede graad verwerft de leerling een brede vrming zdat hij zwel kan drstrmen naar de derde graad Kantr bs als naar de derde graad Verkp bs.

4 STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Kantr 3de graad Een wrdje uitleg ver de studierichting... Werken met de cmputer Nauwkeurigheid Secretariaatsmedewerker In en rnd het magazijn Administratieve taken in een kantrmgeving Interesse vr talen Wanneer kies je vr Kantr? Je hebt interesse vr administratieve taken binnen een bedrijf, maar je hudt niet z van therie. De praktische, uitverende kant interesseert je veel meer; je zu graag stage lpen in een bedrijf m de therie die je geleerd hebt p schl echt te kunnen tepassen; je hebt een vltte kennis van het Nederlands; je kan je vrij ged uitdrukken in het Frans f in het Engels; je typt graag en det het snel en znder al te veel futen; je hudt van netjes getypte en mi geschikte brieven en dcumenten; klasseren schrikt je niet af, je hebt zin vr rde en bent nauwkeurig; je werkt graag met de cmputer, facturatie en bekhuding interesseren je; je hebt aandacht vr je kledij: je weet dat je deze aan de mstandigheden met aanpassen. Je verzrgt je uiterlijk; je bent niet bang m de telefn p te nemen, m mensen vriendelijk en stijlvl te ntvangen. Je respecteert de regels van de algemene mgangsvrmen; je vert je pdrachten uit zals men het je gevraagd heeft. Je bent flexibel en past je aan aan de eisen van je pdrachtgever. Wat leert men in deze studierichting? In de basismdule Administratief medewerker leert de leerling de taken van een administratief medewerker: Zelfstandig ndersteunende secretariële taken uitveren zals het nthaal, het bijhuden van een elektrnische agenda, ndersteuning bieden vr interne vergaderingen in de nderneming en vr externe evenementen, dcumenten pmaken, presentaties maken, cijfergegevens verwerken met een rekenblad, gegevensbanken aanmaken en gebruiken. Een zeer diepgaande ICT-vrming is hier belangrijk. Zelfstandig ndersteunende bekhudkundige taken uitveren zals het verwerken van cmmerciële en financiële dcumenten met een prfessineel bekhudpakket. Naast de basismdulen vlgt de leerling één keuzemdule: f lgistiek medewerker f retail (minr) In de keuzemdule Lgistiek leert de leerling: Zelfstandig gederen ntvangen en pslaan in een magazijn Een heftruck bedienen Zelfstandig gederen verzendklaar maken in een magazijn Zelfstandig de ntvangen en verznden gederen registeren in de vrraadadministratie In de keuzemdule Retailmedewerker minr leert de leerling: Zelfstandig de gederen in ntvangst nemen en verwerken vr presentatie in de winkel Zelfstandig verkpen, advies en service verlenen aan de klant

5 He verlpt het leerprces in deze studierichting? Vr de basismdule Administratief medewerker gebeurt het leerprces met behulp van een efenfirma f mininderneming p een praktijkgerichte wijze in een kantrklas en p de externe werkplek. Vr de keuzemdules Lgistiek medewerker en Retailmedewerker (minr) gebeurt de cmpetentientwikkeling p een praktijkgerichte wijze in een vaklkaal Lgistiek respecitievelijk een didactische leerwinkel aangevuld met ervaringen p de werkbler. Bedrijfsbezeken, gastsprekers en de-activiteiten p de werkvler ndersteunen het leerprces. Stages wrden gerganiseerd van het eerste leerjaar van de derde graad. Lessentabel 5 Kantr 6 Kantr Algemene vrming Gdsdienst Lichamelijke pveding PAV Talenvrming Engels Frans Nederlands Bedrijfsgerichte vrming Administratief medewerker +stage Lgistiek/retail + stage Bedrijfsbeheer Zakelijke cmmunicatie Instapvereiste De leerling met vlden aan de instapvereisten vr de derde graad bs. De lgische vrpleiding is tweede graad Kantr bs f Verkp bs. Ok leerlingen die de tweede graad Handel ts f Handel-talen ts vlgden, beschikken ver vldende vrkennis. Leerlingen uit andere studierichtingen meten bereid zijn m achterstanden weg te werken. Wat na deze studierichting... De leerling kan gaan werken als administratief medewerker en naargelang de keuzemdule als magazijnmedewerker f verkpmedewerker. De leerling kan zijn tewerkstellingskansen vergrten dr aanvullend het specialisatiejaar Kantraministratie- en gegevensbeheer bs te vlgen en naargelang de gevlgde keuzemdule het specialisatiejaar Lgistiek bs, Verkp en vertegenwrdiging bs f Winkelbeheer en etalage bs.

6 STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Kantradministratie en gegevensbeheer 3de graad Een wrdje uitleg ver de studierichting... Werken met de cmputer Nauwkeurigheid Secretariaatsmedewerker In en rnd het magazijn Administratieve taken in een kantrmgeving Interesse vr talen Wanneer kies je vr een 7de specialisatiejaar Kantradministratie en gegevensbeheer? Je wil vrtbuwen p de kennis die je verwrven hebt in de derde graad en je dus verder bekwamen als bekhudkundig bediende en secretariaatsmedewerker; je wil je vrbereiden p het prfiel van flexibele kantrbediende via de bedrijfsstages; je wil graag het diplma secundair nderwijs behalen; je wil nadien graag een verdere pleiding vlgen. In het derde jaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer wrden de verwrven bekhudkundige en secretariële leerinhuden en vaardigheden uit de de en 3de graad Kantr verdiept en geïntegreerd in bedrijfsgerichte tepassingen. Als je deze studierichting wenst te vlgen, kies je vr een praktijk- en bedrijfsgerichte vrming in diverse sectren zals banken, verzekeringskantren, kleine, middelgrte en grte ndernemingen en dienstverlenende instellingen. De vrming in het derde leerjaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer bestaat uit cmpnenten: een cmmunicatieve cmpnent met een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels in functie van de bvenvermelde berepscntext een bedrijfsgerichte cmpnent met administratieve cases die p een levensechte manier via een efenfirma f mininderneming wrden gerealiseerd. De nadruk hierbij ligt p de integratie van de verschillende sftwarepakketten en de andere berepsvaardigheden in vakdrbrekende prjecten. In een praktische pleiding als Kantr staat niet de kennis centraal, wel de vaardigheden vr het uitefenen van een berep. Tijdens je pleiding zal er aandacht besteed wrden aan verschillende attitudes. Z met je binnen elke pdracht streven naar ptimale kwaliteit en elke pdracht stipt en crrect kunnen uitefenen. Zin vr rde, nauwkeurigheid en stiptheid zijn dan k belangrijk. Z is er k drheen de hele pleiding permanent aandacht vr attitudes zals resultaatgericht werken, discreet mgaan met infrmatie, accuratesse en stressbestendigheid. De leerlingen lpen alternerende stages. In een mderne kantrmgeving werk je niet alleen. Een vltte samenwerking met cllega s en chefs met respect vr jezelf en anderen is essentieel. Je met je plaats binnen de nder-neming leren kennen en handelen en rdelen vlgens een geznd en mreel waardenbesef. Betruwbaarheid en discretie zijn naast vltheid in stijl en vrkmen niet nbelangrijk.

7 Lessentabel 7 Kantradministratie en gegevensbeheer Algemene vrming Gdsdienst Lichamelijke pveding PAV Talenvrming Engels Frans Nederlands Bedrijfsgerichte vrming Business supprt Bedrijfsbeheer Stages 8 0 Instapvereiste In principe strm je uit het tweede leerjaar van de derde graad Kantr in het derde leerjaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer in. Leerlingen met een getuigschrift van de derde graad uit andere studiegebieden kunnen instrmen mits psitief advies van een telatingsklassenraad. Wat na deze studierichting... Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer ntvang je het diplma secundair nderwijs. Je wrdt pgeleid vr een cmmercieel-administratieve lpbaan in verheidsdiensten, het bedrijfsleven f de dienstensectr. Je kan daar terecht als bediende, telefnist, receptinist, administratief medewerker, magazijnbediende, bekhudkundig medewerker, Je kan eventueel ng een zevende specialisatiejaar ts vlgen zals Administratie Vrije Berepen, Immbiliënbeheer, Internatinaal Transprt en Gederenverzekering, KMO-administratie, Medicsciale Administratie en Verkp en Distributie. Uitznderlijk kan je drstrmen naar een prfessinele bachelr, vral in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

8 Vrij Handels- en Technisch Instituut P. Van Duysestraat 900 DENDERMONDE

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Vacature. Account & Sales Manager

Vacature. Account & Sales Manager Vacature Accunt & Sales Manager Januari 2014 Wie is ivox? ivox is actief p vlak van marktnderzek en nline marketing. ivox specialiseert zich in cnsumenten data- en infrmatieverzameling, data- en infrmatiebewerking

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie