STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015"

Transcriptie

1

2 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige bediende te kiezen? Ik heb vr de berepspleiding bekhudkundige bediende gekzen mdat ik al een vrkennis had van bekhuding via mijn middelbare studies. Het vak lag mij ten en mmenteel de ik het ng altijd graag. He verlpt de pleiding? In het eerste semester waren er de vakken Wrd 1,Excel 1,Dactyl, Inleiding en basis bekhuden. Mmenteel vlgen we in het tweede semester de vakken Office-integratie, Engels, Frans en het vervlg van bekhuden. De pleiding verlpt vr mij persnlijk heel ged, de leerkrachten leggen de inhud en de materie ged uit. Waarm vind je de pleiding interessant? Ik vind het een interessante pleiding mdat je een kijkje kunt nemen in de bekhuding van het bedrijfsleven daarnaast schaaf je k je talen bij. De vakken Wrd, Excel en Office-integratie kunnen een belangrijke schakel vrmen in je verder studies f berepsleven. Wat zijn tt nu te de leukste herinneringen aan de studie? De leukste herinneringen die ik heb aan de lessen zijn vral de grepsgeest die er is in de verschillende lessen. Bij de verschillende vakken zit je meestal samen met andere mensen die dat vak k willen vlgen en tt nu te was er altijd een gede sfeer binnen de klas. Dat maakt het k aangenamer m die lessen te vlgen. Welke vaardigheden die je tijdens je studie aanleert zullen later nuttig zijn in je prfessineel leven? De vreemde talen (Engels en Frans) kunnen altijd van pas kmen in het prfessinele leven. Daarnaast is het Office-pakket handig mdat er vandaag de dag bijna altijd met cmputers wrdt gewerkt. Zu je de pleiding aanraden? Zja, aan wie en waarm? Ik zu de pleiding aanraden vr mensen die graag met bedragen en cijfers werken. Mensen die interesse hebben in het bedrijfsleven, cmputervaardigheden en vreemde talen. In welk pzicht is de pleiding vr ju een meerwaarde? Deze pleiding is vr mij een meerwaarde mdat het Office-pakket verder wrdt uitgediept. Daarnaast leer je k zakelijk cmmuniceren in het Engels en het Frans. CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

3 Inhud 1. Het prfiel van een Bekhudkundige bediende Organisatie van de pleiding Studielast Mdulaire pleiding Aanpak Structuurschema Trajecten versus lsse mdules Lessenrster 2 de semester Lsse mdules Tweedekansnderwijs: behaal je secundair diplma! Bedrijfsbeheer Trajectbegeleiding Vrijstellingen Algemeen Vrijstelling p basis van EVC/EVK Aanvraagprcedure Opleidingsprgramma Tekstverwerking 1 / Wrd Klaviervaardigheden / Dactyl Rekenblad 1 / Excel PC-vaardigheden Office integratie / Kantrsftwareintegratie Inleiding tt de bekhuding vr een bekhudkundige bediende Basisbekhuden vr een bekhudkundige bediende Uitbreiding bekhuden vr een bekhudkundige bediende Inleiding tt de BTW vr een bekhudkundige bediende Ecnmische basisprincipes vr een bekhudkundige bediende Basis burgerlijk en handelsrecht Lab fiscaliteit vr een bekhudkundige bediende Zakelijk Nederlands Zakelijk Frans Business English / Zakelijk Engels Inschrijven Cntactpersnen CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

4 1. Het prfiel van een Bekhudkundige bediende Heb je interesse in de financiële en fiscale aspecten van het bedrijfsleven? Vlg dan een pleiding tt bekhudkundige bediende. Deze pleiding biedt een bedrijfsecnmische vrming waarbij belangrijke infrmaticatepassingen bestudeerd wrden. De pleiding richt zich tt cursisten die interesse hebben vr bekhuden en infrmatica. De pleiding bestaat uit de mdules bekhuden, infrmatica, recht en ecnmie, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. Na de pleiding kan je de bekhuding verzrgen binnen een nderneming. Je ndersteunt de financieel administratieve werkzaamheden p het gebied van de aankp, verkp en algemene financiële administratie. Verder studeren? Wie deze pleiding met succes heeft drlpen, is hiermee ged vrbereid p verder studeren binnen deze richting. Je kan kiezen vr een HBO-pleiding Accuntancy f zelfs vr een bachelrpleiding. 2. Organisatie van de pleiding a. Studielast Naast het vlgen van de lessen (cntactmmenten) wrdt er van de cursist k een actieve verwerking van de leerstf thuis verwacht. Ok taken, efeningen, kunnen deel uitmaken van de mdule. Er is k een stage vrzien vr wie het certificaat wil behalen. Wie vr alle mdules geslaagd is, behaalt het certificaat Bekhudkundige bediende. b. Mdulaire pleiding De pleiding is mdulair. Ze bestaat uit een aantal deelgebieden (nl. ICT-vaardigheden, talen en bekhuden) met verschillende mdules. Een mdule is het kleinste deel van een pleiding dat leidt tt certificering. Dr deze mdulaire structuur kan je zelf heel flexibel juw traject vastleggen. Er zijn slechts een aantal mdules die je in lijn met vlgen. De andere zijn vrij te kiezen. Per jaar is een mdeltraject uitgewerkt. Dit is het traject dat de meeste cursisten vlgen. c. Aanpak We werken cmpetentiegericht. Dit wil zeggen dat er een sterkte fcus ligt p het verwerven van vaardigheden die relevant zijn vr de praktijk. Tijdens de stage kan je k praktijkervaring pden. CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

5 3. Structuurschema STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Als er pijlen staan tussen de mdules, betekent dit dat je ze in die vlgrde met vlgen. CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

6 4. Trajecten versus lsse mdules Als cursist kan je zelf kiezen welke en heveel mdules je wil vlgen. Wij stellen zelf een mdeltraject vr. Wie dit traject vlgt, kan de pleiding in een z krt mgelijke tijd beëindigen nl. 2 jaar. Wie dit ver een langere peride wil spreiden f wie zich niet p alle mmenten vrij kan maken mwille van werk f persnlijke situatie, kan ervr kiezen m het traject in meer jaren af te leggen. De attesten van de behaalde mdules blijven geldig. a. Lessenrster 2 de semester Vanaf januari 2015 starten we met een samenwerkingsverband tussen CVO Westhek- Westkust in Ieper en CVO VIVO in Krtrijk. Cursisten die het hele traject wensen te vlgen zullen de bekhudvakken, de ICT-vakken en Zakelijk Frans 1 s avnds in Ieper kunnen vlgen. Vr de verige vakken wrden zij drverwezen naar CVO VIVO in Krtrijk. Hiernder kun je alvast het lesrster vr het tweede semester van schljaar terugvinden. De vakken in het gren kun je in Ieper vlgen en die in het rze in Krtrijk. Wie hier vragen ver heeft, mag steeds cntact pnemen met de trajectbegeleider. CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

7 CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

8 b. Lsse mdules Wie dit wenst, kan k lsse mdules vlgen. Je kan bijvrbeeld een taalmdule vlgen ter naschling vr het werk, je kan uit persnlijke interesse een aantal mdules mtrent bekhuden vlgen 4.3 Tweedekansnderwijs: behaal je secundair diplma! Wie ng geen secundair diplma heeft, kan dit behalen dr deze pleiding te cmbineren met Aanvullende Algemene Vrming (AAV). Meer inf hierver kun je terugvinden p nze site nder Tweedekansnderwijs f navragen bij de trajectbegeleidster Liesbeth Watteyne (tel: 057/ f 4.4 Bedrijfsbeheer Wie wil starten met een zelfstandige nderneming met, naast de pleiding Bekhudkundige bediende, k een pleiding bedrijfsbeheer vlgen. Meer inf hierver kun je terugvinden p nze site f navragen bij de trajectbegeleidster Liesbeth Watteyne (tel: 057/ f 4.5 Trajectbegeleiding Wie hulp wil bij het uitzeken van het traject f de mdules die het best bij zijn/haar persnlijke situatie past, kan hiervr in ns CVO terecht bij de trajectbegeleidster Liesbeth Watteyne (tel: 057/ f CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

9 5. Vrijstellingen a. Algemeen STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE De directie van het centrum kan (een) vrijstelling(en) verlenen vr bepaalde pleidingsnderdelen (mdules). Dit wil zeggen dat je deze mdule(s) niet heft te vlgen. Vrijstellingen kunnen één maal per mdule aangevraagd wrden. Dit dient telkens te gebeuren vr de start van de mdule. b. Vrijstelling p basis van EVC/EVK Vrijstellingen kunnen aangevraagd wrden p grnd van: - EVK : Elders Verwrven Kwalificatie Binnen de pleiding Bekhudkundige bediende kan je een aantal vrijstellingen krijgen p basis van: - Schlrapprten 3 de graad die niet uder zijn dan 5 jaar en de bijhrende riëntatieattesten (A,B,C-attest) - Elders behaalde attesten van mdules uit de pleiding bekhudkundige bediende - Een ander diplma, getuigschrift f certificaat uit het nderwijs Om deze vrijstellingen te bekmen dien je een aanvraagfrmulier in. Je vegt eveneens alle schlrapprten en attesten bij de aanvraag. Je vegt eveneens een kpie bij van de inhudstafel van het handbek f de cursus die werden gebruikt f geeft een mschrijving van de inhud. - EVC : Elders Verwrven Cmpetenties Dr werkervaring, hbby, gezin, kan het dat je bepaalde cmpetenties hebt ntwikkeld waardr je de inhud van bepaalde mdules beheerst. Denk je ver vldende kennis te beschikken m vrijgesteld te wrden vr een mdule, dan kan je een aanvraag indienen m een vrijstellingspref af te leggen. - Je mtiveert per mdule waarm je denkt vldende kennis te bezitten Het centrum beslist vr welke mdules je een vrijstellingspref mag afleggen. Per mdule kan je maar één keer een pref afleggen. Ben je niet geslaagd, dan met je de lessen vlgen. c. Aanvraagprcedure Een vrijstelling wrdt nit autmatisch tegekend. De aanvraag en het vrleggen van de gevraagde dcumenten gebeurt vlledig p verantwrdelijkheid van de cursist. Je vult het juiste aanvraagdcument (EVC en/f EVK) in en bezrgt dit ingevuld terug aan Liesbeth Watteyne Het aanvraagdcument kan je p papier verkrijgen in het CVO fwel kunt u het terugvinden p nze site: nder de rubriek Bekhudkundige bediende. Opmerking Vr buitenlandse diplma s dient een vertaling in het Nederlands te wrden tegevegd dr een beëdigd vertaler. CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

10 6. Opleidingsprgramma Per pleidingsnderdeel (mdule) is een fiche pgesteld. Daarin vind je.a. vlgende zaken terug: mschrijving van de mdule, vereiste vrkennis, studiemateriaal en de manier van evalueren. Tekstverwerking 1 / Wrd 1 Vrkennis Basiskennis PC-gebruik (niveau CVOWW-cursus PC-initiatie) In deze mdule leer je p een gede manier met een tekstverwerkingspakket mgaan (Micrsft Wrd). Misschien heb je al wat kennis van tekstverwerking, maar ndervind je dat niet altijd alles even ged lukt. Dr je te wijzen p veel vrkmende futen en systematisch de basistechnieken te verlpen, prberen we je meer "prfessineel" te maken p dit gebied. Natuurlijk is er heel veel tijd vr praktijk en daarvr gebruiken we een uitgebreide efenbundel. We behandelen tekenpmaak, alinea-pmaak en pagina-pmaak. Je maakt verzichtelijke tabellen, al dan niet met gebruik van tabulaties. Langere teksten vrzie je van een autmatische paginanummering, kp- en vetteksten... Om de leesbaarheid te verhgen, kun je een tekst in klmmen plaatsen. Met de spellingscntrle haal je de laatste futjes uit je dcument. Eigen cursus CVOWW Gespreide evaluatie CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

11 Klaviervaardigheden / Dactyl Vrkennis Geen vrkennis vereist. STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Na deze mdule zu je in staat meten zijn m vlt te typen met aangepaste vingerzetting, rekening hudend met de ergnmische aspecten. Het inefenen gebeurt met een aangepast sftwarepakket dat meegeleverd wrdt bij het handbek. De nadruk wrdt gelegd p het aanleren van futls typen. Blindtypen is binnen het bestek van 20 lestijden niet haalbaar. Hetzelfde geldt vr de typsnelheid. Basisprincipes van dactylgrafie Juiste vingerzetting Juiste lichaamshuding Aanleren en inefenen van de tetsen van de gidsrij de bvenrij de benedenrij (inclusief meest curante leestekens) gebruik van hfdlettertets Handbek Typ-Tp Vandaag plus. Gespreide evaluatie: na ieder hfdstuk wrdt een efening ingetypt, die meetelt als evaluatie. Je wrdt gequteerd p het aantal futen dat je intypt. Snelheid speelt geen rl! CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

12 Rekenblad 1 / Excel 1 STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Vrkennis Er is geen vrkennis van andere sftware (prgramma s) vereist. Alleen de basiscmputervaardigheden zijn ndig, zals het pslaan en terugvinden van bestanden. Eerst vergelijken we een rekenblad met andere prgramma s m de essentie ervan duidelijk te maken. Dan bekijken we enkele praktische vrbeelden van het gebruik van een rekenblad. Inhudelijke vaardigheden: Kennis van de pbuw van een rekenblad : map, blad, rij, klm, cel. Bewerkingen p werkbladen, klmmen, rijen, en afznderlijke cellen. Gegevens inveren, crrigeren en drveren: tekst, getallen, datums en tijden. Opmaken van cellen: uitlijning, lettertypes, randen en patrnen. Inveren van frmules. Gebruik van relatieve, abslute, en gemengde celadressen. Werken met bereiknamen. Gebruik van functies, enkelvudige en geneste functies. Afdrukken van werkbladen. Opmaken van grafieken. Bij de start van de mdule krijg je een cursus met theretische uitleg en efeningen. Je krijgt k tegang tt een leerplatfrm p het internet. Daar vind je extra uitleg ver smmige nderwerpen en efeningen met de ndige uitleg en de plssingen. De evaluatie gebeurt tijdens de lessen p basis van efeningen (70%) en een eindpref (30%) tijdens de laatste les. CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

13 PC-vaardigheden Vrkennis Geen vrkennis vereist STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Een cmputer/laptp/tablet is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. In deze mdule leer je snel en efficiënt werken met een pc. Het besturingssysteem Windws kmt aan bd: bestanden (ft s, teksten, liedjes ) rdenen en srteren in mappen. Gericht zeken naar verlren bestanden, pruimen van de harde schijf, vaak vrkmende sneltetsen leer je hanteren, Zwel de praktische vaardigheden als de bespreking en werking van de nderdelen van de pc kmen uitgebreid aan bd. Daarnaast leer je gericht infrmatie pzeken p het internet, s versturen, dwnladen en afdrukken Eigen cursus CVOWW. Gespreide evaluatie CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

14 Office integratie / Kantrsftwareintegratie Vrkennis Om in deze mdule te kunnen starten is vrkennis van de mdules Wrd 1, Excel 1, PCvaardigheden en Dactyl ndzakelijk. Naast het aanbrengen van basiskennis van kantrsftware vr presentatie, cmmunicatie, databeheer en internet wrden in deze mdule k de bestanden, aangemaakt in andere tepassingen (tekstverwerking, rekenblad) f verzameld via het internet, in de gebruikte tepassing geïntegreerd. Aan het einde van deze mdule ben je in staat m beschikbaar tekst- en grafisch materiaal ptimaal te integreren in de gebruikte kantrsftware. In deze cursus leer je diverse Office pakketten met elkaar integreren: gepersnaliseerde mailings vanuit Wrd, Publisher en Outlk p basis van een adreslijst f klantenbestand in Excel f Access; gevrderde samenvegingstechnieken tussen Wrd en Excel; afbeeldingen en illustraties van internet f gemaakt in andere prgramma s integreren in Wrd, PwerPint f Publisher; een prfessineel dcument maken in Wrd met afbeeldingen, pmaakprfielen en inhudspgaven; (draai)grafieken en (draai)tabellen maken in Excel en kppelen in Wrd en PwerPint; een zakelijke PwerPint presentatie maken met integratie van vide en muziek; een prfessinele flder ntwerpen in Publisher met integratie van tekstbestanden en beeldmateriaal uit andere pakketten. Eigen cursus CVOWW Gespreide evaluatie CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

15 Inleiding tt de bekhuding vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Geen vrkennis vereist In deze mdule leer je de gebruikelijke handelsdcumenten kennen, naast een aantal essentiële wiskundige principes. Onderwerpen: Een agenda bijhuden en raadplegen Werkplaats rdelijk huden Een klein nderhud uitveren van kantrapparatuur m.b.v. de gebruikershandleiding Kpiëren van dcumenten Aankp- en verkpfactuur verplichte vermeldingen berekeningschema pstelling cntrle Enkelvudige intrest Rechtstreekse betaling Onrechtstreekse betaling Financiële dcumenten Klanten- en leveranciersbeheer Kasbeheer Klassement van bestelbn, leveringsbn, aankp- en verkpfactuur en kasdcumenten Analg Digitaal : Eigen cursus CVOWW : De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

16 Basisbekhuden vr een bekhudkundige bediende Vrkennis De cursist beschikt ver de basiscmpetenties van de mdule Inleiding tt de bekhuding vr een bekhudkundige bediende. De cursist leert de basiscmpetenties m eenvudige bekhudkundige verrichtingen crrect te kunnen uitveren. Tevens leert de cursist alle geleerde bekingen verwerken in een bekhudpakket. Onderwerpen: Balans: activa en passiva Resultatenrekening: pbrengsten en ksten Minimum algemeen rekeningstelsel Grtbek: balansrekeningen, resultatenrekeningen Bekingsregels Jurnaal Bekhudkundige verwerking Aankp- en verkp Factuur met krtingen, ksten en BTW; Creditnta s. Financiële verrichtingen Beheer klanten- en leveranciers. Pref- en saldibalans: Plaats inde bekhuding; Prefbalans; Saldibalans; Opstelling aan de hand van cncrete gegevens. SNOECK M., DE DEKEN I., De en wij 4.2A, uitgeverij Wlters Plantyn. Bekhuden met BOB 50 deel 1 Algemene bekhuding - Lucien Fastré, Js Wintmlders - Uitgeverij Debeck De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

17 Uitbreiding bekhuden vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Deze mdule buwt verder p de verwrven kennis van inleiding tt de bekhuden en basisbekhuden vr een bekhudkundige bediende. Er is een integratie met deze twee basismdules maar k een uitbreiding. De klemtn ligt meer p analyse en bekhudkundige inzichten. De eindejaarsverrichtingen in de bekhuding: herhaling van de lnbekingen en de relatie met het sciaal secretariaat. De cursist leert he hij een gedetailleerd eindejaarsdssier kan aanleggen: Tabel van de investeringen Tabel van de afschrijvingen Vrraadwaardering en vrraadwijziging Aging list vr de klanten Dubieuze debiteuren Waardeverminderingen Vrzieningen Psitie van de liquide middelen vastleggen De werking van verlpende rekeningen Detail van de bewegingen van het eigen vermgen Tabel van de schulden p lange en krte termijn Omzet en btw vergelijking Raming van de belasting Bestemming van het resultaat Vrlpige en definitieve pref- en saldbalans pstellen De cursist leert he hij deze gegevens vlt kan terugvinden in een bekhudpakket. Financiële analyse van de balans en de resultatenrekening: p de definitieve balans en resultatenrekening (jaarrekening) kunnen we de financiële analyse tepassen. We halen de jaarrekening van een gekzen bedrijf p via NBB.be. We analyseren de liquiditeit, de slvabiliteit en de rendabiliteit van het gekzen bedrijf. We maken k een eigen rapprt van de financiële testand van een bedrijf. Vrbereiding vr de analytische bekhuding: p basis van de algemene bekhuden buwen we een analytische bekhuding p. We bestuderen vaste, variabele, directe en indirecte ksten. We werken één kstprijssysteem in detail uit. Daarbij hebben we aandacht vr andere kstprijssystemen znder die in detail uit te werken. Het budgetteren van de cijfers in de tekmst Zwel vr een startende nderneming als een bestaande nderneming is het jaarlijks budgetteren verrijkend. Het leert nadenken ver de tekmst en hudt rekening met financiële implicaties. CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

18 Het biedt een tekmstig antwrd p vragen zals: Heveel willen we verkpen? Heveel zullen we prduceren? Welke extra investeringen zijn er ndig? We werken p detailniveau de gebudgetteerde ksten uit? We simuleren met een ptimistisch, neutraal en pessimistisch scenari? Dit budget vergelijken we met de realiteit en het vrige bekjaar a.d.h. van een verzichtstabel. SNOECK M., DE DEKEN I., De en wij 4.2B, uitgeverij Wlters Plantyn. De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

19 Inleiding tt de BTW vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Deze mdule buwt verder p de inleiding tt de bekhuding. Waar de klemtn lag p een aantal btw-verrichtingen wrdt hier de relatie met de bekhuding gelegd. De btw-wetgeving is vrtdurend aan wijzigingen nderhevig. We behandelen dan k in detail alle rsters van de btw-aangifte aan de hand van een gevalstudie. De cursist leert k m eenvudige regularisaties te maken naar aanleiding van futen in de bekhuding f fiscale crrecties. Eigen cursus CVOWW De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

20 Ecnmische basisprincipes vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Geen vrkennis vereist. In deze mdule leert de cursist de curante ecnmische basistermen kennen en gebruiken gerelateerd aan een bekhudkundige cntext. Bvendien leert de cursist de essentie van kstprijsberekening. Tensltte kmen een aantal statistische grtheden aan bd m bekhudkundige en ecnmische gegevens te interpreteren. Onderwerpen: Prijsvrming bij verschillende marktvrmen Geld Waarde, functies, srten De ecnmische kringlp Geld- en kapitaalmarkt Girale geldcreatie dr banken Basispdrachten van NBB, ECB, IMF De beurs De rentevet Relatie met de verschillende stakehlders Organgram Objectieven van een nderneming Prduct- en prijsplitiek Kstprijsbestanddelen (elementen, variabele versus vaste ksten) Verrekening indirecte ksten Break-even analyse Statistische grtheden (gemiddelde, mediaan, standaardafwijking) Nrmaalverdeling Eigen cursus CVOWW De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

21 Basis burgerlijk en handelsrecht Vrkennis Geen vrkennis vereist. STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Deze mdule mvat enkele basisprincipes van het burgerlijk recht en het handelsrecht. Onderwerpen: Inleiding tt het recht Definitie: wat is recht? Srten rechtsregels Verschillende rechtstakken Burgerlijk recht Persnen Natuurlijke persnen Rechtspersnen Gederen Rerende en nrerende gederen Eigendm Verbintenissen Kp - verkp Huurcntract Handelsrecht Begrip Verschillende ndernemingsvrmen (eenmanszaak, venntschappen) Aspecten van sciaal recht Sciaal statuut zelfstandige versus werknemer Yves Trfs, Marcel Van Rmpay, Wetgeving - Burgerlijk en handelsrecht, uitgeverij De Beck, aangevuld met cursusmateriaal van de leerkracht. De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

22 Lab fiscaliteit vr een bekhudkundige bediende Vrkennis Geen vrkennis vereist. De cursist begrijpt de verschillende rubrieken van de belastingaangifte en kan deze invullen. Hij kan zwel manueel als met behulp van een fiscaal pakket berekenen heveel belastingen men met betalen f zal terugkrijgen. Onderwerpen: Persnen- en venntschapsbelasting Belastbaar tijdstip Belastingplichtige Persnen ten laste Belastinggrndslag Verschuldigde belasting Taxatieprces Vrafbetalingen Srten inkmsten Aangifte Berekening van de belasting Btw-aangifte Eigen cursus CVOWW De evaluatie gebeurt tijdens de lessen (p 70%) en er is een eindpref (p 30%). CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

23 Zakelijk Nederlands 1 Vrkennis Geen vrkennis vereist STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE In deze mdule leer je he je p een crrecte manier kan cmmuniceren in het bedrijfsleven, zwel mndeling als schriftelijk. Je ziet he je verschillende srten zakelijke brieven, s en andere dcumenten met pstellen; he je p een gede wijze mndeling allerlei srten infrmatie verbrengt; he je telefnisch sterk verkmt Ok vergader- en presentatietechnieken kmen aan bd. Krtm, deze mdule is geschikt vr iedereen die in het bedrijfsleven tewerkgesteld is f wil wrden! Je leert in deze mdule: zakelijke dcumenten pstellen zakelijke brieven pstellen vlgens de BIN-nrmen een sllicitatiebrief schrijven verschillende srten mslagen pmaken allerlei srten s schrijven en beantwrden iemand telefnisch cntacteren zakelijk cmmuniceren (face t face) kennismaken met klanten en klanten nthalen tweegesprekken veren afspraken maken presenteren vergaderen Gids vr prfessinele cmmunicatie van Karine Smets Gespreide evaluatie CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

24 Zakelijk Frans 1 Vrkennis Geen vrkennis vereist. Een zeker basiskennis Frans is wel aangewezen. In deze mdule ligt de nadruk p de vaardigheden: mndelinge, spreek-, schrijf- en luistervaardigheid waarbij de passende taalregisters gebruikt wrden. Je leert vlt en accuraat te cmmuniceren p zakelijk niveau. Drheen de mdule leer je he je zakelijke crrespndentie (zwel schriftelijk als mndeling: face-t-face en telefngesprekken) kan verzrgen, he je het nthaal van een bezeker f cllega kan verzrgen, he je eenvudige sciale gesprekken kan veren, he je iemand dr het bedrijf kan gidsen, he afspraken vast te leggen, te verplaatsen, Pur parler affaires: méthde de français cmmercial Gespreide evaluatie CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

25 Business English / Zakelijk Engels 1 Vrkennis Geen vrkennis vereist. Een zeker basiskennis Engels is wel aangewezen. In deze mdule leer je jezelf crrect uitdrukken in de mndelinge en telefnische cmmunicaties met klanten, bezekers, cllega s binnen een zakelijke cntext. Je leert functinele dialgen veren m in te staan vr het nthaal van bezekers. Daarnaast leer je k het ndige m zakelijke cntacten aan de telefn verder te helpen. Krtm, je leert je mannetje te staan in de meest vrkmende situaties zals prepen starten en afsluiten, prepers drverbinden, nummers en namen drgeven, inlichtingen vragen, afspraken maken en nteren, berichten achterlaten en inspreken. Op schriftelijk vlak leer je een standaardcrrespndentie in het Engels verzrgen. Z kan je p het einde van deze mdule een krt, eenvudig tekstje schrijven, bijvrbeeld vr het drgeven van een bdschap. Je leert p frmulieren persnlijke details invullen, kattebelletjes, mem s en e- mailberichten pstellen. Tijdens de lessen wrdt de nadruk gelegd p de interactieve inefening van deze praktijkgerichte vaardigheden. Telephne English (Jhn Hughes, Macmillan) en cursusmateriaal leerkracht Gespreide evaluatie CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

26 7. Inschrijven STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE Wens je in te schrijven vr één f meerdere mdules van Bekhudkundige bediende, schrijf dan in via de website f maak een afspraak met Liesbeth Watteyne Wie wil inschrijven neemt best het vlgende mee: - Identiteitskaart - Eventuele frmulieren en dcumenten i.v.m. een vrijstellingsaanvraag Op basis van de mdules waarvr je inschrijft zal een factuur pgemaakt wrden met het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal (pleidingsgebnden ksten). Als werknemer kan je deze pleiding betalen met pleidingscheques die je bestelt via de VDAB (www.vdab.be f 0800/30700). Deze pleiding geeft recht p betaald educatief verlf. Vrijstellingen f vermindering van het inschrijvingsgeld zij mgelijk na het afgeven van een geldig attest. Meer inf hierver vind je terug p nze website bij cursisteninf. 8. Cntactpersnen Naam adres Vragen ivm Liesbeth Watteyne, algemeen cördinatr Bekhudkundige bediende en trajectbegeleidster Karen Gdderis-Cene, administratie verantwrdelijke Algemene inf, inschrijving, vrijstellingen Administratie, inschrijving Wij wensen je veel succes met de pleiding! CVO Westhek-Westkust Statinsstraat Ieper T

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 KICK-OFF EN START VAN HET SCHOOLJAAR 19

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 KICK-OFF EN START VAN HET SCHOOLJAAR 19 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 7 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 7 3.3 ORGANISATIE 7 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenpleiding Aanvraag tt vrijstelling van een f meerdere mdules. Algemene infrmatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen (mdules) verlenen. Deze kunnen leiden

Nadere informatie

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 INLOOPPERIODE 19

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 INLOOPPERIODE 19 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 7 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 7 3.3 ORGANISATIE 7 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Meertalig secretariaat mdulenaam Rekenprgramma 2 cde mdule E1 gedkeuring dr aantal lestijden

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Financieel administratief

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Deel 3 - Kwaliteitszrgsysteem ISO 9001:2008 Frmulieren en dcumenten FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING TKO-214 Versie: 1.0 Datum: 2013-02-01

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Infrmatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Mdule A9 Datacmmunicatie en netwerken (5 studiepunten) Plaats van de mdule in de pleiding: In deze mdule 'Datacmmunicatie

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Praktijkgericht Lezen 2

Praktijkgericht Lezen 2 Praktijkgericht Lezen 2 Muiswerk Praktijkgericht Lezen 2 is gericht p het aanleren van de vaardigheden die ndig zijn infrmatie van alledag te begrijpen. Delgrep Praktijkgericht Lezen 2 Het prgramma is

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Toeristische gids

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Toeristische gids Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Teristische gids Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties In-Cmpany SharePint De alles in één plssing vr bedrijven en rganisaties In-Cmpany SharePint? Veel bedrijven willen graag een cursus verzrgd hebben p de eigen werkplek. Cmpu Act Opleidingen heeft ruime

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Rekenblad, MS Excel. Wat we kennen is al vermeld maar wat we gaan leren is ook belangrijk: Formules (twee delen) Functies (basis) Grafieken Sjablonen

Rekenblad, MS Excel. Wat we kennen is al vermeld maar wat we gaan leren is ook belangrijk: Formules (twee delen) Functies (basis) Grafieken Sjablonen Rekenblad, MS Excel Wat gaan we leren? In deze cursus gaan we meer leren ver het gebruik van het rekenblad. Dit zijn prgramma s zals Micrsft Excel en Calc van OpenOffice. Wat we kennen is al vermeld maar

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Mijnkmosite Project Gids

Mijnkmosite Project Gids Mijnkmsite Prject Gids Intrductie Beste partner, Om ns gezamenlijk prject tt een succes te maken hebben wij de Mijnkmsite Prject Gids pgesteld. Het del van deze gids is je te helpen m de valkuilen van

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Hardware Practicum Informatica klas 4

Hardware Practicum Informatica klas 4 Hardware practicum Infrmatica Klas 4 Hardware Practicum Infrmatica klas 4 - Dit practicum bestaat uit 2 delen (een uitgebreidere beschrijving van beide delen staat verderp in dit dcument): Deel 1 draait

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT Muiswerk Studievaardigheid p maat richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr het studeren. Delgrepen Studievaardigheid p maat Muiswerk Studievaardigheid p

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie