Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart"

Transcriptie

1 Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk! Thuis: max afstand tt mdem: 30m Vast lkaal vrzien p schl, indien mgelijk uitsluitend vr de klasgrep van de Bednetter Indien ndig kmt Belgacm een aparte lijn installeren (hierbij graag de ICT-cördinatr p schl aanwezig) Installatie Materiaal wrdt standaard p schl geleverd dr kerier, installatie gebeurt dr een Bednet ICT-vrijwilliger Iemand aanwezig/bereikbaar die p de hgte is van de internetvrzieningen en aansluitpunt Ruime plek vrzien achteraan in de klas (tafel, dubbele bank, bureau f afsluitbare kast) met stpcntact in de buurt, eventueel verlengsner en bekabelde internettever Vrbereiding Op schl Brief vr uders van klasgenten (digitaal te verkrijgen) TOAH Leerstfplanning en uurrster (zie afsprakenblad) Cntactpersn + cntactgegevens + afspraken cmmunicatie (zie afsprakenblad) Plek p schl vrzien vr lsse materialen (vb. reserve-inkt, -batterijen, draagbare micrfn, extra papier ) Thuis Rustige werkplek vrzien met vldende ruimte vr het cmputermateriaal, beken en schriften Indien fel znlicht, verduistering en bureaulamp vrzien. Afspreken met schl indien er bijzndere maatregelen ndig zijn (vb. vrpgestelde ziekenhuisbezeken, medisch ndzakelijk drinken tijdens de les, ) Opstart Eerst initiatie bij leerling, dan in de klas gedurende een lesuur Afznderlijk initiatiemment vr de betrkken leerkrachten Afspraken maken rnd materiaal + gebruik + Bednetplanning Verantwrdelijkheden verdelen in de klas (nta s, helpdesk, cmputer aan/uitzetten, ) Gebruikersvereenkmst ndertekenen SOS Bednet (helpdesk) leren kennen Affiche en flders verdelen

2 Aandachtspunten vr de leerkrachten en klasgenten Verwittig de Bednetter wanneer de les niet kan drgaan. Spreek af p welke manier dit gebeurt (ev. via een smsje met een klasgent f ) Geef les alsf er een slechthrend kind in de klas zit. Articuleer ged en spreek vldende luid. Vraag regelmatig f de Bednetter je heeft gehrd. Herhaal in de mate van het mgelijke de antwrden van de klasgenten. Geef les alsf er een slechtziend kind in de klas zit. Prbeer te zeggen wat je p brd schrijft. Zeker als het gaat m de bladzijde van het handbek f welke efening er bijvrbeeld gemaakt wrdt. Check af en te f de leerling thuis kan lezen wat er p het brd staat. Zrg vr interactie. Laat de Bednetter aan het wrd, niet meer f minder dan de andere leerlingen in de klas. Sla het kind zeker niet ver als je de klas rndgaat vr antwrden. Het is niet vr alle kinderen makkelijk m spntaan deel te nemen aan de les. Bespreek eventueel met de Bednetter he hij/zij bij de les betrkken wil wrden. Durf variëren in werkvrmen. Bednetters krijgen vaak individueel les. Prbeer k ruimte te maken vr andere werkvrmen dan frntaal lesgeven: grepswerk, rllenspel, Het zijn werkvrmen die dr zieke kinderen erg gemist wrden. Bednet leent zich k erg ged vr mndelinge tetsen, spreekbeurten, Betrek de Bednetter bij bijzndere mmenten. Het vieren van een verjaardag, een prjectdag, het bezek van Sinterklaas, Het zijn bijzndere mmenten waar k deze leerling veel plezier aan zal beleven. Prbeer binnen het schema plaats te maken vr deze dingen. Begeleid je leerlingen bij infrmele babbels. Niet vr alle kinderen (vral in de lagere schl) is het vanzelfsprekend m tijdens de pauzes een infrmeel babbeltje te slaan. Help hen in het begin z n gesprekje vr te bereiden. Geef tips ver vragen die ze kunnen stellen (ver het weekend, ver sprt, ). Geef tips ver wat ze ver zichzelf kunnen vertellen. Spreek af wie er bijzndere gebeurtenissen in de klas vertelt aan de Bednetter tijdens de speeltijd. Ondersteun de klasgenten tijdens het ziekteverlp van de Bednetter. De leerlingen wrden gecnfrnteerd met een zieke klasgent en bijhrende vragen, emties en bezrgdheden. Maak dit bespreekbaar en zrg dat de leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen. Praat tegen de camera. Het scherm en de camera staan z dicht mgelijk bij elkaar. Je ziet de Bednetter p het scherm, maar hij/zij ziet ju dr de camera kijken. Wanneer je dus iets wil vertellen f tnen, kijk dan recht in de camera en niet naar het scherm. Geef verantwrdelijkheden aan de klasgenten. De klasbetrkkenheid bij Bednet is erg belangrijk vr het slagen ervan. Het is bvendien k al gebleken dat kinderen/jngeren de technici bij uitstek zijn m verschillende taken p zich te nemen (het aan- en uitzetten van de Bednetcmputer, het drsturen van blaadjes, het vervangen van inktpatrnen en/f batterijen, ).

3 Aandachtspunten vr de Bednetter en uders Km p tijd. Zrg dat je tijdig p het afgesprken tijdstip klaar zit m mee met de les te kunnen starten. Leg je materiaal klaar. Zrg ervr dat je alles bij de hand hebt wanneer de les van start gaat. Beperk lawaai. Vrzie een plek in huis waar je ngestrd de les kan vlgen. Denk eraan dat je het geluid dat van bij ju thuis naar de klas vertrekt, kan afzetten. Een blaffende hnd, rinkelende gsm, kunnen het lesgebeuren erg stren. Zet geen andere prgramma s p de cmputer znder telating. Smmige prgramma s kunnen vr prblemen zrgen als ze samen met de Bednet-sftware p de cmputer staan. Vraag SOS Bednet dus steeds m testemming. Hud de micrfn ged vr je mnd. Op die manier ben je het best verstaanbaar in de klas. Km p vr jezelf. Heb je het ergens meilijk mee, is er een leerkracht die je nit ged verstaat, zijn er andere dingen waar je mee zit, spreek er ver met je uders f iemand die je vertruwt. Zij zullen dan samen met ju en de Bednetbegeleider p zek gaan naar een plssing. Ouders, geef je kind zveel mgelijk zelfstandigheid. Zieke kinderen krijgen enrm veel ver zich heen en hebben ng maar weinig de kans m zelf te beslissen. Laat het vlgen van Bednetlessen zveel mgelijk aan henzelf ver. Tegelijk is het zeker bij kleinere kinderen wél belangrijk m een tijdje in de buurt te blijven. Ze slaan sneller in paniek als iets niet werkt. Stimuleer zelfredzaamheid. Heeft je kind een prbleem, ls het dan niet p, maar leer hen he ze zelf tt een plssing kunnen kmen f he ze m hulp kunnen vragen bij Bednet. Je respecteert de privacy van het klasgebeuren dr niet vrtdurend ver de schuder van je kind mee te kijken. Maak gede afspraken met de schl. Het maken van gede afspraken vr de start van het prject is erg belangrijk en zal ervr zrgen dat het geheel vltter zal verlpen. Spreek hierbij af: - Welke lessen er via Bednet gevlgd wrden, welke via TOAH, - Op welke manier men elkaar verwittigt wanneer een Bednetles niet kan drgaan: drdat er p schl een andere activiteit is, f mdat de Bednetter zich niet ged geneg velt m de les te vlgen,... - Welke de afspraken zijn vr infrmeel gebruik van de tepassing tijdens de pauzes. - Ok kleinere zaken kunnen besprken wrden, zals eten f drinken tijdens de les,. Afspraken kunnen k bijgestuurd wrden wanneer blijkt dat ze niet werken. Praat hierver met de schl f met de Bednetbegeleider. Meld prblemen z snel als mgelijk Heb je vragen, bedenkingen, prblemen, neem dan zeker cntact p met je Bednetbegeleider f met de schl. Er kan samen gezcht wrden naar de beste plssing.

4 Sftware Bednet Synchrn: klas EN Bednetter zijn nline Dit zijn de mgelijkheden die vrzien zijn m rechtstreeks de les te vlgen: Het zieke kind en de klas kunnen elkaar zien en hren. Dr middel van een beweegbare camera die het kind van thuis kan besturen, kan het brd bekeken wrden. Dcumenten kunnen rechtstreeks wrden drgestuurd. Het kind kan de aandacht vragen en z interactief aan de les deelnemen. De leerkracht kan vanuit de klas de beweegbare camera vastzetten m spieken tijdens testen te vrkmen. Bij het afsluiten van het prgramma zijn alle gegevens verdwenen. Er wrden dus geen beelden f ft s bewaard. Asynchrn: klas OF Bednetter is nline Er is k de mgelijkheid m dcumenten uit te wisselen znder dat men met elkaar verbnden is. Deze dcumenten kunnen p gelijk welk mment wrden pgevraagd en wrden wel bewaard. Dit verlpt via de schlbank en de verschillende beken.

5 Eerste Hulp bij Technische Ongevallen Op technisch vlak kan er sms wat misgaan. Prbeer z snel mgelijk actief m te gaan met prblemen, laat ze niet aanslepen. Alleen dan kan je snel en vlt terug Bednetten zals het hrt. Prblemen plssen heft niet ndzakelijk tijdens de les te gebeuren. Je kan zelf bepalen welk mment vr ju geschikt is. Het Bednetteam staat altijd ter beschikking, maar vraagt m de vlgende vlgrde van eerste hulp bij ngevallen te respecteren: 1. Bestellen van inkt f batterijen: vlg de instructies p help.bednet.be 2. Prbeer eerst zelf het prbleem aan te pakken: Wees geduldig en panikeer niet (wees kelbledig) Sluit de Bednetsftware af en start ze pnieuw p: zwel thuis als in de klas De de zelftest waarbij je alles zelf kan cntrleren (kabeltjes, geluid, internet, ) via de link p je bureaublad 3. Neem cntact p met Bednet. Dit kan stapsgewijs p de vlgende manieren: Via de helpdesk SOS Bednet. Er zal gevraagd wrden m dingen uit te prberen. En indien ndig kan de Bednetcmputer van p afstand wrden vergenmen. neem altijd eerst nline cntact p via de chat-functie Enkel wanneer de chat niet werkt en na het drlpen van bvenstaande stappen, mag je bellen met SOS Bednet p Telefnisch met je Bednetbegeleider, die z snel mgelijk de ndige mensen zal verwittigen m de prblemen p te lssen. Indien je nu ng niemand hebt kunnen bereiken, kan je cntact pnemen met het kantr van Bednet Opvlging De Bednetbegeleiding blijft graag p de hgte van het verlp van het Bednetprject en de evlutie van de Bednetter. Aarzel niet m hen te cntacteren bij vragen, wijzigingen, bedenkingen, meilijkheden, Het Bednetteam wenst jullie veel plezier en succes! Bedankt vr jullie medewerking!

6 Na Afrnding schl EVALUATIE Online De Bednetbegeleider stuurt een mail naar de cntactpersn met de link naar een nline evaluatiedcument, met de vraag m deze link dr te sturen naar alle betrkkenen. Het is vr Bednet heel belangrijk dat alle betrkkenen (leerkrachten, ICT-verantwrdelijke, directie, zrgleerkracht, ) dit frmulier invullen, terugkijkend vanuit hun functie p de dienstverlening van Bednet. Gesprek Indien gewenst f ndzakelijk vr het verdere verlp kan er een evaluatie-verleg plaatsvinden. Het is dan k de bedeling dat zveel mgelijk Bednetbetrkkenen hierbij aanwezig kunnen zijn f hun feedback p vrhand bezrgen. De Bednetbegeleider kan k uitgendigd wrden p een reeds geplande klassenraad, zdat de schlmedewerkers maar één mment meten vrijhuden. MATERIAAL Ontkppelen en inpakken van het ICT-materiaal van Bednet Stap 1: Laat de mdem van Belgacm zeker p zijn plaats hangen f staan! Stap 2: Ontkppel alle materialen en gebruik daarbij de elastieken m alle kabels daarna netjes p te bergen. Deze elastieken kan je terugvinden in de beschermhes van het scherm, in het deksel van de bak f reeds rnd de kabels van de Bednetmaterialen. Schuif de beschermende hes terug ver het cmputerscherm. Stap 3: Plaats eerst de printer en het tetsenbrd in de grijze bak en vul daarna aan met de andere materialen. Denk eraan m k de draadlze micrfn, de stekkerblk en de internetkabel mee te geven! Wees vrzichtig met het pbergen van de camera in de grijze bak! Stap 4: Sluit de grijze bak. Enkel desktp, scherm bevinden zich buiten de grijze bak. Ophalen van het materiaal Verzamel het materiaal in de buurt van het secretariaat f p een plaats die makkelijk bereikbaar is. De uders bezrgen de blauwe bak met het materiaal van de Bednetter k p schl. De Bednetmedewerker laat weten dr wie en wanneer het materiaal zal pgehaald wrden. Dankjewel!

7 Na Afrnding gezin EVALUATIE Online De Bednetbegeleider stuurt een mail naar de uders met de link naar een nline evaluatiedcument. Het is vr Bednet heel belangrijk dat zwel uders als Bednetter dit frmulier invullen. Gesprek Indien gewenst f ndzakelijk vr het verdere verlp kan er een evaluatie-verleg plaatsvinden. MATERIAAL Ontkppelen en inpakken van het ICT-materiaal van Bednet Stap 1: Laat de mdem van Belgacm zeker p zijn plaats hangen f staan, tenzij anders afgesprken met de Bednetbegeleider. Stap 2: Ontkppel alle materialen en gebruik daarbij de elastieken m alle kabels daarna netjes p te bergen. Deze elastieken kan je terugvinden in het deksel van de blauwe bak f reeds rnd de kabels van de Bednetmaterialen. Denk eraan k de stekkerblk en de lange internetkabel p te bergen. Stap 3: Plaats eerst de printer in de blauwe bak en vervlgens de laptp. En vul daarna aan met de andere materialen. Stap 4: Sluit de blauwe bak. Stap 5: Bezrg de blauwe bak aan het secretariaat van de schl. Dankjewel!

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken Inspiratiedag Gewrteld Zaterdag 5 februari 2011 Werkwinkel Gesprekstechnieken De rl van gesprekken Gesprekken hebben altijd en veral plaats. Jngeren denken veel na en hebben veel te vertellen en willen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Organisatie van grote activiteiten

Organisatie van grote activiteiten Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011 Inhud 1 Think befre yu act... 4 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie... 4 1.1.1 Plannen... 4 1.1.2 Delegeren... 5 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r Pestprtcl BC Brekhin wil een veilige en sciale leermgeving zijn met een pedaggisch klimaat, waarin leerlingen zich p harmnieuze wijze kunnen ntwikkelen b c b r e k h i n R e r m n d - S w a l m e n - R

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Hardware Practicum Informatica klas 4

Hardware Practicum Informatica klas 4 Hardware practicum Infrmatica Klas 4 Hardware Practicum Infrmatica klas 4 - Dit practicum bestaat uit 2 delen (een uitgebreidere beschrijving van beide delen staat verderp in dit dcument): Deel 1 draait

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Hou je van een uitdaging? Ben je een bezige bij? Lees je graag een goed boek? Ben je sportief of creatief?

Hou je van een uitdaging? Ben je een bezige bij? Lees je graag een goed boek? Ben je sportief of creatief? Hu je van een uitdaging? Ben je een bezige bij? Lees je graag een ged bek? Ben je sprtief f creatief? Heb je een wiskundeknbbel f een passie vr talen? Het maakt niet uit wie je bent: nze schl wil je stimuleren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Mooi Water Dichterbij

Mooi Water Dichterbij Mi Water Dichterbij Een handleiding vr YuTube films ver de Kaderrichtlijn Water D It Yur Self vr de waterschappen Fetsje Luimstra Nvember 2012 tweede editie Clfn Deze handleiding is gemaakt in pdracht

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Opgemaakt dr Miriam Berema, huder Kindertuin d.d. 03-01-2013 Vastgesteld in teamvergadering d.d. 15-01-2013

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie