Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld ISSO-publicatie 53"

Transcriptie

1 Voorbld ISSO-publicati VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor. D vrdr gbouwggvns zijn : - afmtingn: 65,5 x 14,8 x 22,8 m - volum : V = m 3 - omhullnd opprvlak : A o = 5600 m 2 (voorgvl 1494 m 2, zijgvl 337 m 2, dak 969 m 2 - vormfactor : A o /V = 0,25 m -1 - vloropprvlak : A vl = 6783 m 2 - aantal vrdipingn : 7 (vrdipingshoogt is 2,70 m tot ht vrlaagd,thrmisch gslotn, plafond; - indling vrdiping : kantoormoduln aan bid gvls mt daartussn vrkrsruimt - aantal kantoormoduln : n = oriëntati hoofdgvl : oost /wst goriëntrd - totaal raamopprvlak : A raam = 1200 m 2 (op bid gvls 600 m 2 waarvan 75% glas - luchtdoorlatndhid : q v-10 = 2127 dm 3 /s (q v10 /A g = 0,30 Bschrijving van d kantoormoduln Ht gbouw omvat 210 kantoormoduln, vrdld ovr 7 vrdipingn n ovr 2 oriëntatis, mt andr woordn 15 moduls pr vrdiping op lk van d 2 oriëntatis. D afmtingn van n moduul staan wrggvn in figuur 6.2 (afmtingn hart-op-hart: 3,50 x 3,26 x 5,80 m. D inwndig matn zijn 3,4 x 2,7 x 5,50 m. D trappnhuizn zijn uitwndig 6,5 mtr brd n 14,8 m dip. D inwndig matn zijn 6,25 m brd 14,3 m dip. D hoogt is 2,85 m. 63

2 ISSO-publicati 53 Warmtvrlisbrkning voor utilititsgbouwn Fig. 6.2 Afmtingn van n kantoormoduul. D kantoor vrtrkkn zijn voorzin van vrlaagd plafonds. Gkozn wordt voor d forfaitair mthod. Dit wil zggn dat d vrlaagd plafonds vrwaarloosd wordn. D cursif wrggvn lagn van d constructis wordn nit mgnomn bij ht bpaln van d U-waard. Ggvns ovr d warmtwrstandn van d schidingsconstructis: Dak Buitnzijd d λ ρ Dakbdkking 0,012 0, Stnwol 0,092 0, Kanaalplaatvlor 0,300 1, Spouw/plnum 0,300 (R = 0,17 Vrlaagd plafond 0,020 0, Binnnzijd D U-waard bdraagt 0,39 W/(m 2 K. Vlorn Bgangrond vlor Bovnzijd d λ ρ Afwrkvlor 0,060 1, Isolati EPS 0,088 0, Btonvlor 0,250 1, Ondrzijd D U-waard bdraagt 0,39 W/(m 2 K. Tussnvlor Bovnzijd d λ ρ Tapijt 0,010 0, Afwrklaag 0,020 1, Bton 0,200 1, Spouw/plnum 0,300 (R = 0,17 Vrlaagd plafond 0,020 0, Ondrzijd D U-waard bdraagt 2,43 W/(m 2 K. Buitngvl Buitnzijd d λ ρ Bakstn 0,100 1, Luchtspouw 0,050 (R = 0,17 Minral wol 0,070 0, Kalkzandstn 0,214 1, Binnnzijd D U-waard bdraagt 0,40 W/(m 2 K. 64

3 Voorbld ISSO-publicati 53 Ramn Ht raamsystm (kozijn + bglazing omvat 5,71 m 2 pr kantoormoduul n loopt ovr d ghl brdt van ht kantoormoduul. Ht raamsystm is opgbouwd uit n glasopprvlak van 4,29 m 2 (75 % n n kozijnopprvlak (vrtical projcti van 1,42 m 2 (25%. bglazing : U = 1,5 W/(m 2 K kozijn: U = 2,4 W/(m 2 K Uit tabl 2.5 volgt voor raam + Kozijn: U = 1,95 W/(m 2 K. Binnnwandn Binnnzijd d λ ρ Gipsplaat 0,015 0, Isolati 0,070 0, Gipsplaat 0,015 0, Binnnzijd D U-waard bdraagt 0,44 W/(m 2 K. D durn naar d vrkrsruimt zijn gïsolrd durn mt U= 2,0 W/(m 2 K Ovrig ggvns Ht gbouw is mchanisch gvntilrd (50 m 3 /h pr prsoon n voorzin van WTW mt 80% rndmnt. Uitggaan wordt van 2 prsonn pr vrtrk. Voor d luchtdichthid van ht gbouw gldt n q v,10 kar van 0,30 dm 3 /(s m 2 gbruiksopp.. Voor ht brknn van ht warmtvrlis door uitwndig schidingsconstructis wordt uitggaan van d forfaitair mthod bij ht in rkning brngn van d linair thrmisch bruggn. D ontwrpbinnntmpratuur van d kantoorvrtrkkn volgt uit tabl 2.1 n is 20 C. D ontwrpbinnntmpratuur van d vrkrsruimt tussn d kantoormoduln is 20 ºC. D ontwrpbinnntmpratuur van d trappnhuizn is 15 C. Wrktijd : 5 dagn pr wk n 10 uur pr dag ( uur. D minimum nachttmpratuur is 10 C. Na n wknd is d maximal opwarmtijd 4 uur n doordwks is d togstan opwarmtijd maximaal 3 uur. D vrtrkkn wordn vrwarmd m.b.v. HT-radiatorn mt thrmostatisch afsluitrs. Voor ht bpaln van ht warmtvrlis van ht gbouw motn d volgnd kantoormoduln bschouwd wordn: bgangrondmoduln : n tussnmoduul n n hokmoduul (grnznd aan ht trappnhuis; vrdipingsmoduln: n tussnmoduul n n hokmoduul (grnznd aan ht trappnhuis; dakmoduln: n tussnmoduul n n hokmoduul (grnznd aan ht trappnhuis. Bgangrondmoduul; tussnmoduul Ht bnodigd vrmogn voor ht vrwarmn van n ruimt bstaat uit 3 dln: transmissiwarmtvrlis Φ t ; warmtvrlis door buitnluchttotrding Φ v ; in rkning t brngn toslag voor bdrijfsbprking Φ o. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] Ht vrlis door d buitnwandn H t,i volgt uit (4.3a: H t,i = Σ k (A k f k (U k +0,1 [W/K] Buitnwand: A k. U k f k = 5,70 (0,4 +0,1 1 = 2,85 Raam: A k. U k f k = 5,71 (1,95+0,1 1 = 11,71 H t,i = 14,56 W/K Ht warmtvrlis naar aangrnznd vrwarmd ruimtn H t,ia volgt uit (4.9: H t,ia = Σ k (A k U k f iak 65

4 ISSO-publicati 53 Warmtvrlisbrkning voor utilititsgbouwn vrtrk rchts: A k U k f iak = 18,90 0,44 0 = 0 vrtrk links: A k U k f iak = 18,90 0,44 0 = 0 vrtrk bovn: A k U k f iak = 18,7 2,43 0,133 = 6,04 vrkrsruimt wand A k U k f iak = 9,41 0,85 0 = 0,00 vrkrsruimt dur A k U k f iak = 2,0 2,0 0 = 0,00 H t,ia = 6,04 W/K tolichting op bpaling f iak: voor d naastglgn vrtrkkn: f iak = = 0 20 ( 10 voor ht plafond: f iak = ( θ i + θ1 ( θ a + θ a2 θ θ i ( ( 20 + ( 1 = = 0, ( 10 Ht warmtvrlis naar onvrwarmd ruimtn H t,io = 0 (gn aangrnznd onvrwarmd ruimtn. Ht warmtvrlis naar aangrnznd gbouw H t,ib = 0 (vrijstaand kantoorgbouw. Ht warmtvrlis naar d grond H t,ig volgt uit (4.21: H t,ig = 1,45 f g2 G w Σ k (A k U,k [W/K] ( θ i + θ 2 θ m ( 20 + ( 1 9 mt f g 2 = = = 0, ( 10 G w = 1 (grondwatr mr dan 1 mtr ondr ht maaivld U = 0,39 n B' = 2A vl /O = 12,07 (mot bpaald wordn voor ht ghl gbouw. Uit figuur 4.3 volgt: U,k =0,18 W/(m 2 K. H t,ig = 1,45 0, ,7 0,18 = 1,63 W/K Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (14,56 + 6, ,63 (20 - (-10 = 670 W Ht warmtvrlis door buitnluchttotrding Φ v wordt bpaald door : infiltrati; vntilati; vntilati-isn; typ vntilatisystm. Ht infiltratiwarmtvrlis Φ i volgt uit (4.23: Φ i = H i (θ i - θ [W] mt H i = q i 1200 A u f v [W/K] voor f v gldt f v = 1 (uit tabl 2.2 volgt θ v = 0. D hoogt van ht gbouw is 19,65 mtr (22,8-3,25 =hoogst van d vrdipingsvlor. Hoogt dus 20 m voor infiltratibrkning (afrondn op hl mtrs. Uit tabl 4.3 volgt dat q i = 0,00077 m 3 /(s m 2 gvlopp. = 0, ,41 = 0,0088 m 3 /s Ingvuld wordt H i = 0, = 10,55 W/K Hiruit volgt Φ i = 10,55 (20 - (-10 = 316 W Ht vntilatiwarmtvrlis Φ vnt volgt uit (4.28: Φ vnt = H v (θ i - θ [W] 66

5 Voorbld ISSO-publicati 53 mt H v = q v 1200 A vl f v [W/K] Ht vntilatidbit q v = 100 m 3 /h = 27, m 3 /s (is ggvn. D vloropprvlakt van d kantoormodul is 5,5 3,4 = 18,7 m 2. D bztting 2 prsonn pr kantoormodul. Pr prsoon is r dus 9,35 m 2 bschikbaar. Uit tabl 4.6 volgt d bzttingsgraad: B4. Uit tabl 4.5 volgt d vntilati-is volgns ht Bouwbsluit: 1, ,7 = 24, m 3 /s. Ht ggvn vntilatidbit is grotr dan ht door ht Bouwbsluit vrist minimal dbit n voldot dus. Voor d tmpratuur corrctifactor f v gldt: θi + θv θt f v = θ θ i waarin: θ i = ontwrpbinnntmpratuur = 20 C θ = ontwrpbuitntmpratuur = -10 C θ t = tovortmpratuur vntilatilucht na WTW-unit mt n rndmnt van 0,8 (80%. uit bijlag C volgt θ t = η θ.( θ r θ + θ = 0,8 (20 - ( = 14 C. θ v = tmpratuurcorrcti voor stralingsinvlodn volgns tabl 2.2 = 0 K (HT-radiatorn. Hiruit volgt f v = 0,2. H v = 27, ,2 = 6,672 W/K Ht vntilativrlis van n modul = Φ vnt = H v (θ i - θ = 200 W Uit (4.32 volgt dat ht total warmtvrlis door buitnluchttotrding glijk is aan Φ i + Φ vnt = 516 W. Bdrijfsbprking Er is sprak van n wrkwk van 5 dagn mt n wrktijd van 10 uur pr dag. D minimum nachttmpratuur is 10 gradn. D kantoormoduln zijn voorzin van thrmostatisch afsluitrs = rgling pr vrtrk. Mt bijlag E mot naggaan wordn wat d t vrwachtn afkoling is. D brkning mot wordn uitgvord op gbouwnivau. θ = (θ i - θ - (θ i -θ -t / τ [ C] waarin: t = tijd van afkoling = = s (na n wknd θ i = ontwrpbinnntmpratuur = 20 C θ = ontwrpbuitntmpratuur = -10 C τ = tijdconstant Bpaling van τ Uit (E.5 volgt: τ = C τ /H τ Uit (E.2 volgt: H τ = ΣH t,i + ΣH t,ib + ΣH t,io + ΣH t,ig + H i A gvl = 14,8 22, (65,5 22,8-600 = 2461,7 m 2. (opprvlak xclusif glas A dak = A vlor = 65,5 14,8 = 969,4 m 2 H t,i = 2461,7 (0,4+0, (1,95+0, ,4 (0,39+0,1 1 =4165,9 W/K H t,ig = 1,45 0, ,4 0,18 = 84,3 W/K H t,io = 0 W/K H t,ib = 0 W/K H i = 0,00073 (14,8 22, ,5 22, = 3207,6 W/K Hiruit volgt: H τ = 7456,9 W/K Uit (E.4 volgt: 67

6 ISSO-publicati 53 Warmtvrlisbrkning voor utilititsgbouwn C τ = 0,7 C inwndig C schil mt C schil = ΣC constr ovr all uitwndig schidingsconstructis; C inwndig = Σ(C inw ovr all inwndig constructidln. alllagn C constr = i= 1 ( d i A i ρ c p [J/K] waarin: d i = thrmisch ffctiv dikt; bij stnachtig constructis 200 mm (chtr nooit mr dan d hlft van d total dikt; bij glaagd constructis d dikt van ht binnnblad (tot d isolati n wl tot n maximum van 200 mm [m] A i = opprvlakt van ht btrffnd vlak [m 2 ] ρ = dichthid van ht matriaal [kg/m 3 ] c p = soortlijk warmt [J/(kg K] Voor d buitnwand gldt: C constr = ( d i A i ρ c p = 0,2 1261, = J/K Voor ht dak gldt: C constr = ( d i A i ρ c p = 0,2 969, = J/K Voor d (BG vlor gldt: C constr = ( d i A i ρ c p = 0,06 969, = J/K Hiruit volgt: C schil = J/K D opprvlakt van binnnwandn n tussnvlorn/plafonds gldt: tussnwandn: pr vrdiping zijn r 32 wandn tussn d vrtrkkn ondrling (tlln lk 2 kr m: ,9 = 1209,6 m 2 pr vrdiping zijn r 30 wandn naar d vrkrsruimt (tlln lk 2 kr m: ,4 = 684 m 2 totaal 7 vrdipingn: 13255,2 m 2 plafonds/tussnvlorn: r zijn 6 lagn tussn d vrdipingn (kantorn + trappnhuis: opprvlakt: 6 2 (30 5,8 3,5 + 89,37 = 8380,4 m 2 Voor d binnnwandn gldt: C constr = d i A i ρ c p = 0, , = J/K Voor ht plafond/tussnvlorn gldt: C constr = d i A i ρ c p = 0,1 8380, = J/K Voor d afwrklaag (vlorzijd gldt: C constr = d i A i ρ c p = 0, , = J/K Hiruit volgt C inwndig = J/K C τ = 0,7 C inwndig C schil = 0, , = J/K τ = C τ /H τ = / 7456,9 = s (ongvr 68 uur D afkoling na n wknd volgt uit: θ = (θ i - θ - (θ i - θ -t / τ = (20 - (-10 - (20 - ( / = 17,2 K (dit is grotr dan d ingstld vrlaging van 10 K. D afkoling na n nacht volgt uit: θ = (θ i - θ - (θ i - θ -t / τ = (20 - (-10 - (20 - ( / = 4,5 K (dit is mindr dan d ingstld vrlaging van 10 K. Bpaln van d SWM-waard: Zi tabl in E.2 voor richtwaardn: vlor n plafond van bton n licht wandn; licht gbouw Vlor n plafond van bton, d binnnwandn n d binnnzijd van d gvl voorzin van isolati mt n afwrklaag (SWM * 65 kg/m 2. middlzwaar gbouw Vlor, plafond n d binnnzijd van d gvl van bton, d binnnwandn voorzin van isolati mt n afwrklaag (65 kg/m 2 < SWM * < 100 kg/m 2. zwaar gbouw Vlor n plafond van bton, d wandn van bton of mtslwrk (SWM * 100 kg/m 2. Ht btrft dus n licht gbouw (SWM < 65 kg/m 2. 68

7 Voorbld ISSO-publicati 53 Uit figuur E.2 volgt dat d spcifik toslag voor bdrijfsbprking 5 W/m 2 is na n mrdaags bdrijfsbprking. Bij n toslag van 5 W/m 2 zal bij daglijks bprking d opwarming snllr gschidn dan d togstan 3 uur (ca. 1 uur. Uit (4.33 volgt: Φ op = P (A a + A massa A massa = 0 (ht btrft n kantoorgbouw A a = accumulrnd opprvlak: 5,7 + 18,7 + 0,7 18,7 = 37,49 m 2 (buitngvl, plafond n 0,7 vlor Hiruit volgt: Φ op = 187,5 W Uit 4.37 volgt: Φ o = Φ op - a H v (θ i - θ = 187, W (indin < 0 W dan 0 W Totaal in ht vrtrk t installrn: Φ t + Φ v + Φ o = = 1186 W Vrdipingsmoduul, tussnmoduul Voor n vrdipingsmoduul/ tussnmoduul gldt voor ht grootst dl htzlfd als voor ht uitgbrid bhandld bgangrond tussnmoduul. Hir wordt alln inggaan op d vrschilln; waardn di htzlfd zijn wordn ovrgnomn. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] Aangzin ht n vrdipingsmoduul btrft gldt nu H t,ig = 0. Bij H t,ia mot nu d vrdipingsvlor ook in rkning gbracht wordn. Voor d vrdipingsvlor gldt: A k U k f iak = 18,7 2,43 (-0,133 = -6,04 ( θ i + θ 2 ( θ a + θ a1 ( 20 + ( 1 ( mt: f iak = = = -0, ( 10 D ovrig bijdragn aan H t,ia zijn ongwijzigd. Gsommrd wordt H t,ia = 0. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (14, (20 - (-10 = 437 W Ht totaal op t stlln vrmogn pr vrdipingstussnmoduul: Φ t + Φ v + Φ o = = 953 W Dakmoduul, tussnmoduul Voor n dakmoduul, tussnmoduul gldt voor ht grootst dl htzlfd als voor ht uitgbrid bhandld bgangrond tussnmoduul. Hir wordt alln inggaan op d vrschilln; waardn di htzlfd zijn wordn ovrgnomn. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] H t,i mot uitgbrid wordn mt ht plafond/dak: H t,i = (A k (U k + 0,1 f k = 18,7 (0,39+0,1 1,1 = 10,08 ( θ i + θ1 θ ( ( 10 f k = = 1,1 20 ( 10 Gsommrd ovr all vlakkn wordt H t,i = 2, , ,08 = 24,64 = ( Bij H t,ia mot nu wl d vrdipingsvlor ook in rkning gbracht wordn, maar nit mr ht plafond. Voor d vrdipingsvlor gldt: A k U k f iak = 18,7 2,43-0,133 = -6,04 69

8 ISSO-publicati 53 Warmtvrlisbrkning voor utilititsgbouwn i + θ 2 ( θ a + θ a1 ( θ ( 20 + ( 1 ( mt: f iak = = = -0, ( 10 Gsommrd ovr all vlakkn wordt H t,ia = -6,04 Aangzin ht n vrdipingsmoduul btrft gldt nu H t,ig = 0. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (26, , (20 - (-10 = 558 W Ht totaal op t stlln vrmogn pr dak tussnmoduul: Φ t + Φ v + Φ o = = 1074 W Bgan grond, randmodul Voor n bgan grond randmoduul gldt voor ht grootst dl htzlfd als voor ht uitgbrid bhandld bgan grond tussnmoduul. Hir wordt alln inggaan op d vrschilln; waardn di htzlfd zijn wordn ovrgnomn. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] H t,ia vrandrt omdat n wand nit mr aan n andr kantoormodul grnst maar aan ht trappnhuis. H t,ia = Σ k (A k U k f iak vrtrk rchts: A k U k f iak = 18,9 0,44 0 = 0 naar vrkrsruimt: A k U k f iak = 11,4 0,44 0 = 0 vrtrk bovn: A k U k f iak = 18,7 2,43 0,133 = 6,04 trappnhuis: A k U k f iak = 18,9 0,44 0,167 = 1,39 H t,ia = 7,43 W/K Vrdr wijzigt r nits voor ht bpaln van ht transmissiwarmtvrlis. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (14,56 + 7, ,63 (20 - (-10 = 709 W Ht totaal op t stlln vrmogn pr bgan grond randmoduul: Φ t + Φ v + Φ o = = 1225 W Vrdipingsrandmodul Voor n vrdipingsrandmoduul gldt voor ht grootst dl htzlfd als voor ht uitgbrid bhandld bgan grond tussnmoduul. Hir wordt alln inggaan op d vrschilln; waardn di htzlfd zijn wordn ovrgnomn. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] H t,ia vrandrt omdat n wand nit mr aan n andr kantoormodul grnst maar aan ht trappnhuis (vrkrsruimt n d vlor is nu n vrdipingsvlor i.p.v. bgan grondvlor. H t,ia = Σ k (A k U k f iak vrtrk rchts: A k U k f iak = 18,9 0,44 0 = 0 naar trappnhuis: A k U k f iak = 18,9 0,44 0,167 = 1,39 vrtrk bovn: A k U k f iak = 18,7 2,43 0,133 = 6,04 vrkrsruimt A k U k f iak = 9,18 0,42 0 = 0 vrdipingsvlor gldt: A k U k f iak = 18,7 2,43-0,133 = -6,04 H t,ia = 1,39 W/K 70

9 Voorbld ISSO-publicati 53 Aangzin ht n vrdipingsmoduul btrft gldt nu H t,ig = 0. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (14,56 + 1, (20 - (-10 = 479 W Ht totaal op t stlln vrmogn pr dak tussnmoduul: Φ t + Φ v + Φ o = = 995 W Dak, randmodul Voor n bgan dakrandmoduul gldt voor ht grootst dl htzlfd als voor ht uitgbrid bhandld bgan grond tussnmoduul. Hir wordt alln inggaan op d vrschilln; waardn di htzlfd zijn wordn ovrgnomn. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] H t,i mot uitgbrid wordn mt ht plafond/dak: H t,i = (A k (U k +0,1 f k = 18,7 (0,39+0,1 1,1 = 10,07 ( θ i + θ1 θ f k = = ( ( 10 = 1,1 20 ( 10 Gsommrd ovr all vlakkn wordt H t,i = 2, ,71+ 10,07 = 24,63. H t,ia vrandrt omdat n wand nit mr aan n andr kantoormodul grnst maar aan ht trappnhuis (vrkrsruimt, d vlor is nu n vrdipingsvlor i.p.v. bgan grondvlor. H t,ia = Σ k (A k U k f iak vrtrk rchts: A k U k f iak = 18,9 0,44 0 = 0 naar trappnhuis: A k U k f iak = 18,9 0,44 0,167 = 1,39 naar vrkrsruimt A k U k f iak = 11,41 0,44 0 = 0 vrdipingsvlor gldt: A k U k f iak = 18,7 2,43-0,133 = -6,04 H t,ia = -4,65 W/K Aangzin ht n vrdipingsmoduul btrft gldt nu H t,ig = 0. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (24, , (20 - (-10 = 599 W Ht totaal op t stlln vrmogn pr dak tussnmoduul: Φ t + Φ v + Φ o = = 1115 W All kantoormoduln zijn nu brknd. Nu motn d vrkrsruimtn nog brknd wordn. Hirvoor gldt dat r dri vrschillnd moduln zijn voor d trappnhuizn. D vrkrsruimtn tussn d kantoormoduln hovn nit vrwarmd t wordn. Trappnhuis; bgan grond Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] Ht vrlis door d buitnwandn H t,i volgt uit (4.3: H t,i = Σ k (A k (U k + 0,1 f k [W/K] totaal opprvlak: (6, ,3 + 6,25 2,85 = 76,38 71

10 ISSO-publicati 53 Warmtvrlisbrkning voor utilititsgbouwn buitnwandn: H t,i = A k U k f k = 76,38 (0,40+0,1 1 = 38,19 Ht warmtvrlis naar aangrnznd vrwarmd ruimtn H t,ia volgt uit (4.9: H t,ia = Σ k (A k U k f iak naar kantoormodul: A k U k f iak = 18,9 0,44-0,2 = -1,66 naar bovnvrdiping A k U k f iak = 89,37 2,43 0,16 = 34,74 H t,ia = 33,08 Ht warmtvrlis naar onvrwarmd ruimtn H t,io = 0 (gn aangrnznd onvrwarmd ruimtn. Ht warmtvrlis naar aangrnznd gbouw H t,ib = 0 (vrijstaand kantoorgbouw. Ht warmtvrlis naar d grond H t,ig volgt uit (4.21: H t,ig = 1,45 f g2 G w Σ k (A k U, k [W/K] ( θ i + θ 2 θ m ( 15 + ( 1 9 mt f g 2 = = = 0, 2 15 ( 10 G w = 1 (grondwatr mr dan 1 mtr ondr ht maaivld U = 0,39 n B' = 2A vl /O = 6,04. Uit figuur 4.3 volgt: U,k =0,16 W/(m 2 K. H t,ig = 1,45 0,2 1 89,37 0,18 = 4,66 W/K Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (38, , ,66 (15 - (-10 = 1898 W Ht warmtvrlis door buitnluchttotrding Φ v Ht infiltratiwarmtvrlis Φ i volgt uit (4.23: Φ i = H i (θ i - θ [W] mt H i = q i 1200 A u f v [W/K] voor f v gldt f v = 1 (uit tabl 2.2 volgt θ v = 0. Uit tabl 4.2 volgt dat q i = 0,00077 m 3 /(s m 2 gvlopp. = 0, ,38 = 0,059 m 3 /s. Ingvuld wordt H i = 0, ,38 1 = 70,58 W/K. Hiruit volgt Φ i = 70,58 (15 - (-10 = 1765 W. In d vrkrsruimt (trappnhuis is gn mchanisch vntilati aanwzig. Bdrijfsbprking Voor ht trappnhuis is r gn bdrijfsbprking. Ht totaal op t stlln vrmogn pr trappnhuis op d bgan grond: Φ t + Φ v + Φ o = = 3663 W Trappnhuis; tussnvrdiping Voor ht trappnhuis van n tussnvrdiping gldt voor ht grootst dl htzlfd als voor ht uitgbrid bhandld bgan grond trappnhuis. Hir wordt alln inggaan op d vrschilln; waardn di htzlfd zijn wordn ovrgnomn. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] Aangzin ht n vrdipingsmoduul btrft gldt nu H t,ig = 0. 72

11 Voorbld ISSO-publicati 53 Bij H t,ia mot nu d vrdipingsvlor ook in rkning gbracht wordn: A k U k f iak = 89,37 2,43-0,16 = -34,74 ( θ i + θ 2 ( θ a + θ a1 ( 15 + ( 1 ( mt: f iak = = = -0,16 15 ( 10 D ovrig bijdragn aan H t,ia zijn ongwijzigd. Gsommrd wordt H t,ia = -1,66 Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (38, , (15 - (-10 = 913 W Ht totaal op t stlln vrmogn pr trappnhuis op d tussnvrdipingn: Φ t + Φ v + Φ o = = 2678 W Trappnhuis; dakvrdiping Voor ht trappnhuis van n dakvrdiping gldt voor ht grootst dl htzlfd als voor ht uitgbrid bhandld bgan grond trappnhuis. Hir wordt alln inggaan op d vrschilln; waardn di htzlfd zijn wordn ovrgnomn. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ [W] H t,i mot uitgbrid wordn mt ht dak. Hirvoor gldt: H t,i = (A k (U k +0,1 f k = 89,38 (0,39+0,1 1,12 = 49,05 W/K ( θ i + θ1 θ ( ( 10 f k = = 1,12 15 ( 10 Gsommrd ovr all vlakkn wordt H t,i = 38, ,05 = 87,24 W/K = ( Aangzin ht n vrdipingsmoduul btrft gldt nu H t,ig = 0. Bij H t,ia mot nu wl d vrdipingsvlor ook in rkning gbracht wordn maar nit mr ht plafond. naar bovnvrdiping A k U k f iak = 89,37 2,43-0,16 = -34,74 ( θ i + θ 2 ( θ a + θ a1 ( 15 + ( 1 ( mt: f iak = = = -0, D ovrig bijdragn aan H t,ia zijn ongwijzigd. Gsommrd wordt H t,ia = -36,40. Φ t = (H t,i + H t,ia + H t,io + H t,ib + H t,ig (θ i - θ = (87,24-36, (15 - (-10 = 1271 W Ht totaal op t stlln vrmogn pr trappnhuis op d dakvrdipingn: Φ t + Φ v + Φ o = = 3036 W Nu is voor all vrtrkkn ht op t stlln vrmogn bpaald. 73

12 ISSO-publicati 53 Warmtvrlisbrkning voor utilititsgbouwn Ovrzicht van d vrschillnd vrtrkkn. typ vrtrk aantal zlfd op t stlln vrmogn vrtrkkn Φ t Φ i Φ vnt Φ 0 pr moduul [W] bgan grond tussnmoduul bgan grond hokmoduul bgan grond trappnhuis vrdiping tussnmoduul vrdiping hokmoduul vrdiping trappnhuis dakvrdiping tussnmoduul dakvrdiping hokmoduul dakvrdiping trappnhuis Wat nog rst is ht bpaln van ht vrmogn van d warmtopwkkr. Hirvoor mot ht schma van figuur 5.3 gbrikt wordn: Aanvullnd ggvns: Vanaf d warmtopwkkr ligt r 100 m liding (diamtr 168 mm mt 30 mm isolati mt λ = 0,035 W/(m K in n ruimt van 10 C. Volgns bijlag D is ht vrlis 45 W/m liding. gsommrd transmissiwarmtvrlis door d uitwndig schidingsconstructis (incl. ramn n durn n bgan grondvlor Σ{( H t,i + H t,io + H t,ig (θ i - θ } W B gsommrd warmtvrlis naar aangrnznd gbouw Σ{H t,ib (θ i - θ } 0 W warmtvrlis van lidingn in onvrwarmd ruimtn Σ(Φ vrlis 4500 W bnodigd vrmogn voor d voorvrwarming van d vntilatilucht Φ vv 0 W gsommrd warmtvrlis t.g.v. infiltrati fracti z Σ(Φ i z (z =0, W bnodigd vrmogn voor navrwarming van d vntilatilucht Σ(Φ vnt W van θ t tot θ i gsommrd to t rknn toslag voor bdrijfsbprking Σ(Φ o 0 W ( ( (+ t lvrn vrwarmingsvrmogn voor ht gbouw W Totaal is voor ht gbouw dus 211 kw (watrzijdig afggvn nodig. Opmrking: D in dz handbrkning ggvn rsultatn kunnn door afrondingn its afwijkn van mt d computr brknd rsultatn omdat in d computrbrkningn mr dcimaln mgnomn wordn. Voor ht bpaln van ht vrmogn van d warmtopwkkr mot nog gdld wordn door ht rndmnt van d warmtopwkkr. 74

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 5 Exponentiële functies D Wagnings Mthod 5&6 VWO wiskund B Uitgbridr antwoordn Hoofdstuk 5 Eponntiël functis Paragraaf Eponntiël functis a. J mag wl van n artikl van 00 uro uitgaan. Bij d n krijg j: 00 0 0 99 Bij d andr: 00 90

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid comfort, voor zowl woning- als utilititsbouw. En dat mt n minimaal nrgivrbruik. Want Duco s oplossingn zijn natuurlijk n nrgizuinig. Z gvn gbouwn n woningn bovndin

Nadere informatie

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe RAAMVnTiLATi nl HOME OF OXYGEN Duco gft op n natuurlijk manir zuurstof aan idr gbouw. Vrs lucht rchtstrks via d gvl binnnbrngn, zondr complx tovorkanaln, is d ultim garanti voor n gzond binnnklimaat. D

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval Intgrln onld intgrln onignlijk intgrln gmiddld funtiwrd o n intrvl Onld intgrl En onld intgrl wordt ogshrvn ls: f ( d ) wrin f() n willkurig funti is. En r gldt: f ( d ) = F( ) + Wrij F() d rimitiv funti

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25 Ondrzok uitgvord in opdracht van: Fysiothrapi Cntrum Zuidwold Door: Drs. Irn Kloostrman Oktobr, 2006 Voorwoord Dit ondrzok is gdaan in opdracht van Fysiothrapi Cntrum Zuidwold. Ongvr 1 jaar gldn hbbn zij

Nadere informatie

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe RAAMVENTILATIE nl HOME OF OXYGEN Duco gft op n natuurlijk manir zuurstof aan idr gbouw. Vrs lucht rchtstrks via d gvl binnnbrngn, zondr complx tovorkanaln, is d ultim garanti voor n gzond binnnklimaat.

Nadere informatie

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe RAAMvntilati nl Tchnisch Waardntabl HOME OF OXYGEN Duco gft op n natuurlijk manir zuurstof aan idr gbouw. Vrs lucht rchtstrks via d gvl binnnbrngn, zondr complx tovorkanaln, is d ultim garanti voor n gzond

Nadere informatie

Deeltentamen Meet en Regeltechniek 14 juni 1996

Deeltentamen Meet en Regeltechniek 14 juni 1996 Dltntamn Mt n Rglthnik 4 juni 996 R028 C:\Job\MC-word\Tntamn\Tnt9606.do Ggvn: Van n vrwarmingytm van n kamr zijn d volgnd ggvn bknd: t 'Tkamr K Q0dW Q0 Qin Quit Quit K2' Tkamr Qin K3' Trad ' Tkamr ³ 0

Nadere informatie

Glasplaatsing en kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing Standaard roosters Compacte Kalfplaatsing

Glasplaatsing en kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing Standaard roosters Compacte Kalfplaatsing RAAMVENTILATIE nl HOME EIGENSHAP REGELGEVING EENHEID WAARDE DucoTop 50 ZR RnoTop 60 ZR DucoTop 60 ZR DucoFit 50 ZR DucoTon 10 ZR DucoKlp 15 ZR DucoLin 10 ZR Duco- Lin 17 glasgoot 12 mm * glasgoot 26 mm

Nadere informatie

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders Tobhorn voor bkisting Bkistingsafstandhoudrs Buizn, conisch uitindn & stoppn in PVC Constructi voor ht btonnrn Rond buizn in PVC Ø Afwrking Ruw afwrking RS6602 14 19 Glad RS6406 20 24 Ruw RS6400 22 26

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN KERST ANWBWATERSPORT.NL KLOKKEN INSIDE STORY 5 6 O V n p o n v l s Daglijk Maak ook d ovrstk Winnr 8 & Pointr 25 2 KLEINE, FRISSE BOTEN DOERAK KLASSIEKER VOOR IEDEREEN 391905 56662 WATERKAMPIOEN NO.12

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Handelsstraat 19-8630 Veurne - Belgium - tel +32 58 33 00 33 - fax +32 58 33 00 44 - info@duco.eu - www.duco.eu

Handelsstraat 19-8630 Veurne - Belgium - tel +32 58 33 00 33 - fax +32 58 33 00 44 - info@duco.eu - www.duco.eu Glamax_Bstlinfo.pdf 27-07-2009 11:09:35 Glamax_Bstlinfo.pdf 27-07-2009 11:09:35 Firmax.pdf 27-07-2009 11:14:11 Brknn roostrmaat > GlasMax ZR nl ompact Kalfplaatsing Roostrmaat is dagmaat + 30 mm Glasplaatsing

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

ICW-nota 1183 Team Integraal Waterbeheer Centrum Water&Klimaat Alterra-WUR

ICW-nota 1183 Team Integraal Waterbeheer Centrum Water&Klimaat Alterra-WUR NOTA 1183 maart 198 Instituut voor Cultuurtchnik n Watrhuishouding Wagningn ICW-nota 1183 i I GRONDWATERSTANDSVERLAGINGEN TENGEVOLGE VAN ONTTREKKINGEN VOOR KUNSTMATIGE BEREGENING EN DE DRINKWATERVOORZIENING

Nadere informatie

Uitwerkingen elektriciteitsleer HAVO4

Uitwerkingen elektriciteitsleer HAVO4 HVO4-Na itwrkingn ktricititsr HVO4. a. En ktrisch stroom is n vrpaatsing van (ngatif) gadn dtjs (ktronn). b. gsotn c. ovrschot (r zijn tv ngatif gadn dtjs (ktronn)) d. para. van pus naar min. f. D stroomstrkt

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHES VERLICHTING

TECHNISCHE FICHES VERLICHTING mi 2013 TECHNISCHE FICHES VERLICHTING Dit documnt maakt dl uit van vir fichs. 1. Blangrijk lichtgroothdn 2. Colorimtri 3. Armaturn 4. Ecodsign richtlijn. Auturs tchnisch fich 1: Woutr Ryckart n Ptr Hanslar

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Verdelingen Een beschrijving van standaard kansfuncties

Verdelingen Een beschrijving van standaard kansfuncties Vrdlingn En bschrijving van standaard kansfunctis Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat-Gnraal Rijkswatrstaat ouwdinst Rijkswatrstaat Rapport KOWR-5- Vrdlingn En bschrijving van standaard kansfunctis

Nadere informatie

Tekla Structures Referentiehandleiding voor Geavanceerde opties. Productversie 21.1 augustus 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Referentiehandleiding voor Geavanceerde opties. Productversie 21.1 augustus 2015. 2015 Tekla Corporation Tkla Structurs Rfrnthandldng voor Gavancrd opts Productvrs 21.1 augustus 2015 2015 Tkla Corporaton Inhoudsopgav 1 Rfrnt Handldng Gavancrd opts...17 1.1 ën n ht daloogvnstr Gavancrd opts...17 2 Alfabtsch

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD EN GROOT RIJNWIJK, ARNHEM Opdrachtgvr Gmnt Arnhm Dinst Stadsontwikkling Postbus 99 6800 AB Arnhm Bzokadrs: Eusbiusbuitnsingl

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder Iv-Grop CO 2 -Prstatiladdr CO 2 -Ktnanalys Ontwrp van bruggn 20141205.Ktnanalys bruggn vrsi 1.2.dfinitif Iv-Grop b.v. i Opdrachtgvr: Projctnur opdrachtgvr: Projct: Projctnur: Btrft: Rfrnti: Iv-Grop CO

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

RC-KRING. Vakoverschrijdend Practicum. 2 de Kandidatuur Burgerlijk Ingenieur. Prof. dr. Gaston Van Den Berge

RC-KRING. Vakoverschrijdend Practicum. 2 de Kandidatuur Burgerlijk Ingenieur. Prof. dr. Gaston Van Den Berge 2 d Kandidatuur Burgrlijk Ingniur Vakovrschrijdnd Practicum Prof. dr. Gaston Van Dn Brg -KRING Practicumopstlling nr. 4 dondrdag 03 maart 2005 Kon Vrdgm 152 Knny Van Huvrswijn 151 Wrktuigkund-Elktrotchnik

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

VLOERCOATINGS. 5800 EPOXY RAPID WB Overschilderbaar na 3 uur. 9700 COLDMAX RAPIDTM Aan te brengen tot -10 C. TARMACOAT TM Regenvast na 1 uur

VLOERCOATINGS. 5800 EPOXY RAPID WB Overschilderbaar na 3 uur. 9700 COLDMAX RAPIDTM Aan te brengen tot -10 C. TARMACOAT TM Regenvast na 1 uur NI EU W snl drognd VLOERCOATINGS 5800 EPOXY RAPID WB Ovrschildrbaar na 3 uur Pagina 5 9700 COLDMAX RAPIDTM Aan t brngn tot -10 C Pagina 3 TARMACOAT TM Rgnvast na 1 uur Pagina 4 EPOXY REPARATIEMORTEL Snllr

Nadere informatie

SNEDE 3 GELIJKVLOERS. dossier. Bouwen van open en half-open bebouwde. woningen en woonerf woningen. (33 woningen) 5. schaal. schaal 1/50 ZITKAMER

SNEDE 3 GELIJKVLOERS. dossier. Bouwen van open en half-open bebouwde. woningen en woonerf woningen. (33 woningen) 5. schaal. schaal 1/50 ZITKAMER aniël Larmans TL.: / X.: / info@architctncn.b N / gtknd door vntiti // gwapnd bton / balkn/kolommn // ondrgrondsmtslwrk, btonblokkn mtnhid UITVORING // voll grond oktobr WIJZIGINGN TUM RHITT INTRPROIONL

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

Iv-Groep CO2-Prestatieladder

Iv-Groep CO2-Prestatieladder Iv-Grop CO2-Prstatiladdr CO2-Ktnanalys bruggn 20141205 - Ktnanalys bruggn - vrsi 2.1 - dfinitif Iv-Grop b.v. i Opdrachtgvr: Projctnur opdrachtgvr: Projct: Projctnur: Btrft: Rfrnti: Iv-Grop CO2-Prstatiladdr

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: integralen en afgeleiden. 16 september dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: integralen en afgeleiden. 16 september dr. Brenda Casteleyn Voorbriding tolatingsamn arts/tandarts Wiskund: intgraln n afglidn 16 sptmbr 017 dr. Brnda Castlyn Mt dank aan: Athnum van Vurn Ln Goyns (http://usrs.tlnt.b/tolating) 1. Inliding Dit ofningnovrzicht is

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie