comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building"

Transcriptie

1 RAAMvntilati nl

2 natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd wordn. Daarm garandrt Duco n optimal luchtkwalitit n n optimaal thrmisch comfort, voor zowl woning- als utilititsbouw. En dat mt n minimaal nrgivrbruik. Want Duco s oplos singn zijn natuurlijk n nrgizuinig. Z gvn gbouwn n woningn bovndin n sthtisch mrwaard. Ht rsultaat: Natural omfort Insid. 2

3 > Inhoud Natuurlijk Vntilati 4-7 Productn 8-29 DucoTop 50 ZR 8 DucoTop 60 ZR 10 DucoFit 50 ZR 12 DucoTon 10 ZR 14 DucoKlp 15 ZR 16 DucoLin 10/17/22 ZR 18 DucoFlat 12 ZR 20 GlasMax ZR 22 DucoTon DucoKlp DucoSmart FirMax ZR 30 Inbouwtkningn Montag n Garanti 42 Hndls 43 Tobhorn Tchnisch waardntabl Productovrzicht Brknn roostrmaat n Bstlinfo flap binnnzijd flap buitnzijd Inhoud 3

4 24 uur pr dag vntilrn zorgt voor ht bst rsultaat Optimaal binnnklimaat Voor n gzond binnnklimaat in woningn n kantorn zijn tw zakn ssntil: d luchtkwalitit n d vochthuishouding. Af n to n raam opnzttn is nit voldond. Evn luchtn is namlijk nit htzlfd als vntilrn. Alln 24 uur pr dag vntilrn mt vrs lucht zorgt voor n optimaal binnnklimaat. Ht is d bst manir om gurn, vocht n schadlijk stoffn af t vorn. Zo krijgt schimmlvorming gn kans n kunnn klachtn als gvolg van allrgiën voorkomn wordn. Duco bidt n uitgbrid scala van natuurlijk luchttovorroostrs. Dz voldon aan all rgls van ht Bouwbsluit n d huidig NENnormgving. Idaal voor intgrati in n vntilatisystm En gcontrolrd, natuurlijk tovor van vrs lucht via d gvl, gcombinrd mt n cntral, mchanisch afvor van vrvuild lucht via d natt ruimts: dat is d formul. Ht zognomd Systm is d bst manir om gzond én nrgizuinig t vntilrn. D zlfrglnd luchttovorroostrs zijn gschikt voor topassing in ht Duco Systm n ht Duco omfort Systm. D lktronisch gstuurd tovorroostrs wordn togpast in ht DucoTronic Systm. > natuurlijk = gzond > nrgizuinig > topasbaar in lk bouwsituati > Klur Elk typ vntilatiroostr dat gnomd wordt in dz foldr is vrkrijgbaar in F1, in lk RALklur n in bicolor. Standaardklurn zijn F1, RAL 9001 n RAL Spcial klurn zijn bschikbaar op aanvraag. Afwijknd roostrs zijn DucoFit 50 ZR (gn bicolor) n FirMax ZR (nkl RAL). F1 4

5 Hout, aluminium, PV of staal, ht kan allmaal > Elk raamtyp D roostrs zijn makklijk t plaatsn in lk typ raam, dus zowl in houtn kozijnn als in ramn van pvc, aluminium n staal. D mst roostrs kunnn zlfs vooraf in d wrkplaats gmontrd wordn. Hout Aluminium PV Staal > Elk inbouwsituati Duco hft n uitgbrid assortimnt natuurlijk luchttovorroostrs voor zowl niuwbouw- als rnovatiprojctn. Voor lk bouwsituati hft Duco n gschikt typ roostr. Er zijn d volgnd moglijkhdn: 1 Plaatsing op glas 2 Plaatsing op tussnrgl (kalfplaatsing) 3 Plaatsing op ht kozijn 4 ompact kalfplaatsing natuurlijk vntilati 5

6 D Zlfrglnd Klp zorgt voor optimaal comfort > ZR-Klp D zlfrglnd klp wrkt mchanisch n zorgt rvoor dat ht vntilativolum glijk blijft bij tonmnd wind, m.a.w. d volumrgling is onafhanklijk van d windkracht. Dit zorgt voor n aangnaam comfort (gn hindrlijk tocht) n lvrt nrgi op (Klass P4). D zlfrglnd vntilatiroostrs zijn gschikt voor topassing in ht Duco lassic Systm. > Ontwrp Duco-vntilatiroostrs wordn thrmisch ondrbrokn. All roostrs zijn voorzin van n insctnwrnd, afnmbaar binnnroostr. D bdinbar ton of klp gaat mt n hndl opn n dicht. Optionl kan dz hndl voorzin wordn van n koord of stang. > hndl > koord > stang > Gbruikscomfort Ht binnnroostr is afnmbaar. Ht roostr kan daardoor nvoudig grinigd n ondrhoudn wordn. D vntilatiklp is makklijk t bdinn. D vntilatiklp is vrstlbaar in vrschillnd standn. 6

7 SERVIE PLEASE Om u t assistrn bij ht makn van n juist kuz voor n vntilatisystm stlt Duco gratis onlin brkningsprogramma s tr bschikking. Dz zijn zr toganklijk n prcis. Ht rsultaat is dirct zichtbaar. Vntilatibrkningsprogramma: EP-hrbrkningsprogramma: > > Profssionl doorsnd- n inbouwtkningn. > Bstksrvic: STABU gcrtificrd spcificatitkst pr typ roostr. > Montag- n plaatsingsinstructis op aanvraag. > Attstn > Duco bidt 10 jaar garanti op lk typ roostr. > Attstn zijn bschikbaar op natuurlijk vntilati 7

8 DucoTop 50 ZR Onzichtbar plaatsing DucoTop 50 ZR is n zlfrglnd vntilatiroostr dat snl n nvoudig achtr ht buitnspouwblad kan wordn aangbracht, zodat ht van buitnaf onzichtbaar is. Ook is discrt plaatsing op ht kozijn moglijk mt n vlak aluminium buitnprofil. Plaatsing is moglijk op lk typ kozijn DucoTop 50 ZR uitglicht n voor kozijndipts tot 120 mm. > Dirct plaatsing op ht kozijn. > Onzichtbar plaatsing achtr ht buitnspouwblad. > Strak gvlbld bij discrt plaatsing. > D binnnkant van ht roostr kan gdltlijk wggwrkt wordn. 8 > Optimaal visul comfort. 0,07 0,06 0,07 systm 0,06 FIX 0,26 systm omfort systm FIX T ronic lassic systm systm omfort systm 80 systm T ronic glasaftrk is prachtig Brandwrnd P 4 79min. glasaftr 80 is pracht Brandwr 79m

9 > DucoTop 50 ZR orto > DucoTop 50 ZR Mdio > DucoTop 50 ZR Alto > DucoTop 50 ZR Largo Stlprofil DucoTop 50 'ZR'_PAGINA 9.pdf :35:16 Stlprofil DucoTop 50 'ZR'_PAGINA 9.pdf :35:16 X-maat X-maat > Voor gdtaillrd inbouwsituatis: zi pag Afwrking buitnkap Stlprofil DucoTop 50 'ZR'_PAGINA 9.pdf :35:16 D buitnkap van d DucoTop 50 ZR kan op 4 vrschillnd manirn uitgvord wordn, Stlprofil DucoTop 50 'ZR'_PAGINA 9.pdf :35:16 afhanklijk van d inbouwsituati: > bij plaatsing achtr gvl > bij plaatsing in ht zicht > bij kunststof of alu plaatsing X-maat 41 mm X-maat 41 mm zondr buitnkap mt buitnkap stlprofil typ 1 stlprofil typ 2 > Voor ht bpaln van d X-maat: contactr Duco Tchnisch ignschappn 41 mm Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 41 mm 14,8 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Roostrhoogt 27 db(a) 1000 Pa 650 Pa 0 mm 50 mm Inbouwhoogt Rglbaar voor kozijndipts van 35 tot 120 mm orto Mdio Alto Largo 55 mm van 35 tot 50 mm van 50 tot 80 mm van 80 tot 100 mm van 100 tot 120 mm ducotop 50 ZR 9

10 DucoTop 60 ZR - DucoTop 60 AK (+) Suprsnll onzichtbar plaatsing DucoTop 60 ZR is n nrgizuinig vntilatiroostr dat zorgt voor gzond, natuurlijk luchttovor mt optimal nrgi. Ht onzichtbar roostr bstaat uit één ghl n kan bijzondr snl n zr nvoudig OP lk typ raam gplaatst wordn, zowl in d wrkplaats als op d bouwwrf. D zlfrglnd klp zorgt voor n maximaal DucoTop 60 ZR uitglicht comfort. DucoTop 60 ZR is optionl vrkrijgbaar mt dmpingmatriaal. D akostisch uitvoringn zijn gschikt voor situatis waar sprak is van n licht gluidsblasting (DucoTop 60 AK) of van n zwar gluidsblasting (DucoTop 60 AK+) (zi tabl p11). > Optimal sthtik: Onzichtbar plaatsing OP ht raam. > Optimaal visul comfort: Roostrhoogt van slchts 60 mm. > Optimaal thrmisch comfort: Kunststof klp mt dubbl wand. > Optimaal akostisch comfort: Roostrs zijn vrkrijgbaar in akostisch uitvoring. 10 DucoTop 60 AK+ 0,07 0,06 systm FIX omfort systm T ronic systm glasaft 80 glasaftr is is prachti 79m Brandwr

11 Snll n nvoudig montag Ht roostr bstaat uit 1 ghl. D bovnzijd is transparant n voorzin van voorgboord, glasvzlvrstrkt kopplstukkn. D ankrgoot bovnaan zorgt voor snll n stvig vrankring mt d vast constructi. All bwgbar dln zijn gmakklijk t vrvangn. > Voor gdtaillrd inbouwsituatis: zi pag Op all kozijndipts: van 50 tot 190 mm Tchnisch ignschappn Watrwrndhid (in gslotn stand) Winddichthid (in gslotn stand) Glasaftrk Roostrhoogt Inbouwhoogt Warmtdoorgangscoëfficiënt 650 Pa 650 Pa 0 mm 60 mm 65 mm U = 1,85 W/m 2 K Waardntabl DucoTop 60 ZR Typ Inbouwdipt (mm) Vntilaticapacitit (Qv) bij 1 Pa (in dm³/s) Uitvoring Dn,W (;tr), in db (opn stand)* Dn, A in db(a) (opn stand)* Dn, Atr in db(a) (opn stand)* orto mm 11,3 Standaard 25 (0;-1) Basso mm 11,6 Mdio mm 10,9 Alto mm 11,1 Largo mm 11,6 Grando mm 10,8 Jumbo mm 11,4 Jumbo AK mm 7,2 *volgns NEN EN ISO 717 > Opti: Gklurd kopschottn op aanvraag. Standaard 27 (-1;-2) Akostisch 28 (0;-1) Standaard 26 (0;-1) Akostisch 29 (0;-1) Standaard 26 (0;0) Akostisch 30 (0;-1) Standaard 27 (-1;-1) Akostisch 31 (-1;-2) Standaard 27 (0;0) Akostisch 32 (-1;0) Standaard 27 (0;0) Akostisch 33 (-1;-2) Extra Akostisch 42 (0;-2) ducotop 60 ZR 11

12 DucoFit 50 ZR Suprsnll plaatsing D niuw DucoFit 50 ZR is n zlfrglnd vntilatiroostr dat spcifik ontwikkld is voor onzichtbar compact kalfplaatsing. Ht fraai, afgrond binnnroostr is topasbaar in lk DucoFit 50 ZR uitglicht bouwsituati n is bijzondr gschikt voor niuwbouw- n rnovatiprojctn. Ht roostr is bijzondr nvoudig n snl t plaatsn. D DucoFit 50 ZR wordt standaard voorzin van voorgboord schrofgatn. D schrovn zijn onzichtbaar na bvstiging. Voor d afdichting van d niuw DucoFit 50 ZR wrd n niuw coëxtrusi-tchnik ontwikkld. Dit maakt ht gbruik van zwlband ovrbodig. > Onzichtbar compact kalfplaatsing. > Envoudig, snl n ntjs t plaatsn. > Afdichting d.m.v. unik coëxtrusi. > Roostr n bdining vormn één ghl. > Onzichtbar bvstiging. 12 0,07 0,06 systm FIX omfort systm T ronic systm glasaft 80 glasaftr is is prachti 79m Brandwr

13 > Buitnprofil optionl voor zichtbar plaatsing > DucoFit 50 ZR ompact kalfplaatsing > Voor gdtaillrd inbouwsituatis: zi pag Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 18,3 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Roostrhoogt Inbouwhoogt 27 db(a) 1215 Pa 450 Pa 0 mm 50 mm 55 mm Ht roostr n d bdining vormn één ghl. Dit maakt n ntt afwrking bv. ht schildrn rond ht vntilatiroostr moglijk. Bovndin kan r makklijk grinigd wordn > Voor d afdichting wrd n niuw coëxtrusi-tchnik ontwikkld. > Snl & nvoudig t plaatsn. > Ntt afwrking. ducofit 50 ZR 13

14 DucoTon 10 ZR Tijdloz klassikr DucoTon 10 ZR is n zlfrglnd* Ton vntilatiroostr mt Soft-Lin dsign buitnprofil. Ht roostr is in 1993 g ntroducrd n wordt naar voll tvrdnhid in vl projctn ghantrd. DucoTon 10 ZR uitglicht > Authntik Duco Soft-Lin dsign. > Dubbl afdichting mt borstls mt finsal inlag. > Glasaftrk 80 is prachtig. > Uitstknd thrmisch wrking. > Topasbaar bij lk glasdikt (tot 32 mm). *Gldt nit voor d typs mt glasgoot 12 of 21 mm 14 0,07 0,06 systm FIX omfort systm 0,07 T ronic systm 0,06 0,07 is prachtig 80 glasaftrk systm Brandwrnd FIX 0,06 79min. systm omfort systm T ronic FIX systm 80 omfort systm glasaftrk is prachtig T ronic Brandwrnd systm 79min. 80 glasaftr is prachti Brandwr 79m

15 > DucoTon 10 ZR op hout > DucoTon 10 ZR op alu > DucoTon 10 ZR op kunststof 6/15/20/24/28/32 6/15/20/24/28/32 6/15/20/24/28/32 max 19 max 28 max 19 max 28 max 19 max 28 12/21/26/30/34/38 12/21/26/30/34/38 12/21/26/30/34/38 Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 10,3 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Mt kalfprofil 27 db(a) 650 Pa 650 Pa 80 mm 12/21/26/30/34/38 mm 21mm Roostrhoogt Plaatsing op glas Mt kalfprofil Mt aanslagprofil 94 mm 104 mm 119 mm* *Enkl bij glasgoot 26 mm n bij naar binnn draaind ramn/durn. Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 12 mm 21 mm 26 mm 30 mm 34 mm 38 mm Enkl glas 12 SV* SV* 15 Univrsl 26,30, SV* 15 *Silicon vrij ducoton 10 ZR 15

16 DucoKlp 15 ZR Vlak binnnroostr DucoKlp 15 ZR is n zlfrglnd klpvntilatiroostr mt n ghl vlak binnnroostr. Daardoor is ht bijzondr gschikt voor topassing in ht vast dl van n schuifraam. Ht roostr kan optionl voorzin wordn van n duimhndl. DucoKlp 15 ZR uitglicht > Authntik Duco Soft-Lin dsign. >Topasbaar in vast dln van n schuifraam. > Glasaftrk 80 is prachtig. > Aanzinlijk luchtdoorlaat. > Topasbaar bij lk glasdikt (tot 32 mm). 16 0,07 0,06 systm FIX omfort systm 0,07 T ronic systm 0,06 0,07 is prachtig 80 glasaftrk systm Brandwrnd FIX 0,06 79min. systm omfort systm T ronic FIX systm 80 omfort systm glasaftrk is prachtig T ronic Brandwrnd systm 79min. 80 glasaftr is pracht Brandwr 79m

17 > DucoKlp 15 ZR op hout > DucoKlp 15 ZR op alu > DucoKlp 15 ZR op kunststof 20/24/28/32 20/24/28/32 20/24/28/ /30/34/38 26/30/34/38 26/30/34/38 Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 15,2 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Mt kalfprofil 25 db(a) 650 Pa 450 Pa 80 mm 26/30/34/38 mm 20 mm / 24 mm Roostrhoogt Plaatsing op glas Mt kalfprofil 95 mm 105 mm Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 26 mm 30 mm 34 mm 38 mm Univrsl 26,30, SV* 15 *Silicon vrij ducoklp 15 ZR 17

18 DucoLin 10/17/22 ZR Eén roostr, dri luchtdoorlatn DucoLin 10/17/22 ZR is n zlfrglnd klpvntilatiroostr dat lk ruimt van optimal vntilati voorzit. Ht ontwrp is zowl aan d buitn- als binnnzijd bijzondr fraai. Ht gbogn binnnroostr maakt ht ontwrp unik. D kuz van d hndl bpaalt d vntilaticapacitit. DucoLin 10/17/22 ZR uitglicht > Eén roostr, dri luchtdoorlatn. > Soft-Lin dsign, zowl aan d binnn- als buitnkant. > Glasaftrk 80 is prachtig. > Uitstknd thrmisch wrking. 18 0,07 0,06 systm FIX omfort 0,07 systm T ronic systm 0,06 glasaftrk 0,07 systm is prachtig 80 Brandwrnd FIX 0,06 79min. systm omfort systm T ronic FIX systm 80 systm omfort glasaftrk is prachtig T ronic Brandwrnd systm 79min. 80 glasaftr is pracht Brandwr 79m

19 > DucoLin 10/17/22 ZR op hout > DucoLin 10/17/22 ZR op alu > DucoLin 10/17/22 ZR op kunststof 20/24/28 20/24/28 20/24/28 26/30/34 26/30/34 26/30/34 Hndl/vntilaticapacitit > Hndl 10 = 10,9 dm 3 /s > Hndl 17 = 16,6 dm 3 /s > Hndl 40 = 21,7 dm 3 /s Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 10,9 of 16,6 of 21,7 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Mt kalfprofil (kokrprofil) 27/26/25 db(a) 650 Pa 650 Pa 80 mm 26/30/34 mm 40 x 20 mm Roostrhoogt Plaatsing op glas Mt kalfprofil 100 mm 120 mm Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 26 mm 30 mm 34 mm Univrsl 26,30,34 SV* 20 *Silicon vrij ducolin 10/17/22 ZR 19

20 DucoFlat 12 ZR Zlfrglnd vlak vntilatiroostr DucoFlat 12 ZR is n zlfrglnd vntilatiroostr dat spciaal ontwikkld is voor topassing in schuivnd n vast dln van n schuifraam of schuifdur. Ht roostr hft n glasaftrk van slchts 80 mm. DucoFlat 12 ZR vrvangt ht huidig standaard DucoFlat 12 vntilatiroostr. DucoFlat 12 ZR uitglicht Lvrbaar vanaf 1 Oktobr > Ghl vlak roostr. > Topasbaar in schuivnd n vast dln van n schuifraam of -dur. > Glasaftrk 80 is prachtig. > Zlfrglnd: topasbaar in ht Duco Systm n ht Duco omfort Systm. 20 0,07 0,06 systm FIX omfort 0,07 systm T ronic systm 0,06 glasaftrk 0,07 systm is prachtig 80 Brandwrnd FIX 0,06 79min. systm omfort systm T ronic FIX systm 80 systm omfort glasaftrk is prachtig T ronic Brandwrnd systm 79min. 80 glasaftr is pracht Brandwr 79m

21 > DucoFlat 12 ZR op hout > DucoFlat 12 ZR op alu > DucoFlat 12 ZR op kunststof 24/28/32 24/28/32 24/28/32 30/34/38 30/34/38 30/34/38 Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 11,6 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Mt kalfprofil 27 db(a) 200 Pa 650 Pa 80 mm 30, 34, 38 mm 24 mm Roostrhoogt Plaatsing op glas Op tussnrgl Maximal lngt (ondr garanti) Bdining 95 mm 105 mm 2500 mm* hndl, koord, stang *bij roostrlngts >1500 mm wordt standaard n dubbl bdining voorzin Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 30 mm 34 mm 38 mm Univrsl 26,30, SV* 15 ducoflat 12 ZR 21

22 GlasMax ZR Susroostr GlasMax ZR is n gluiddmpnd vntilatiroostr dat ontwikkld wrd voor plaatsing op glas, kalfplaatsing n compact kalfplaatsing. Ht susroostr is uitrmat gschikt voor topassing in situatis waar sprak is van n licht gluidsblasting. GlasMax ZR uitglicht > Vntilatiroostr mt duurzaam dmpingmatriaal. > Dmpingmatriaal hlpt klachtn als gvolg van allrgiën voorkomn. > Gschikt voor hoogbouw. > Glasaftrk 80 is prachtig. > Dri vrschillnd luchtdoorlatn. 22 0,07 0,06 systm FIX omfort systm 0,07 T ronic systm 0,06 0,07 systm is prachtig 80 glasaftrk Brandwrnd FIX 0,06 79min. 0,07 systm 0,06 omfort systm T ronic FIX 0,26 systm systm omfort FIX 80 systm glasaftrk is prachtig T ronic lassic Brandwrnd systm systm 79min. omfort systm 80 systm T ronic glasaftrk is prachtig Brandwrnd P 4 79min. glasaftr 80 is pracht Brandwr 79m

23 > GlasMax ZR Glasplaatsing > GlasMax ZR Kalfplaatsing > GlasMax ZR ompact Kalfplaatsing 20/24/28/32 26/30/34/38 26 > Voor gdtaillrd inbouwsituatis: zi pag. 37 Tchnisch ignschappn Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Mt kokrprofil (kalfplaatsing) ompact kalf mt inbouwhoogt 1050 Pa 600 Pa 80 mm 26/30/34/38 mm 40 x 20 mm 90 mm Roostrhoogt Plaatsing op glas Mt kalfprofil Mt compact kalf 97 mm 120 mm 120 mm Waardntabl GlasMax ZR Luchtsplt Vntilaticapacitit (Qv) bij 1 Pa (dm 3 /s) Dn, W (,tr) in db* (opn stand) Dn, A in db(a)* (opn stand) Dn, Atr in db(a)* (opn stand) 10 mm 14,5 34 (-1;-2) mm 20,5 32 (0;-1) mm 23,6 30 (0;-1) *volgns NEN EN ISO 717 Akostisch waardntabl Luchtsplt Octaafbandwaardn in db 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 10 mm 28,0 30,2 27,9 35,4 35,8 15 mm 27,7 29,4 27,3 32,8 33,2 20 mm 26,2 29,0 26,1 31,1 31,3 Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 26 mm 30 mm 34 mm 38 mm Univrsl 26,30, SV* 15 *Silicon vrij Glasmax zr 23

24 DucoTon 18 Roostr voor spcifik projctn DucoTon 18 is n Ton vntilatiroostr mt Soft-Lin dsign buitnprofil. D hoogt van ht roostr maakt ht bijzondr gschikt voor rnovatiprojctn, waarbij grotr opningn gvuld motn wordn. DucoTon 18 uitglicht > Authntik Duco Soft-Lin dsign. > Dubbl afdichting mt borstls mt finsal inlag. > Uitstknd thrmisch wrking. > Symmtrisch afnmbaar binnnprofil. > Grot luchtdoorlaat. 24

25 > DucoTon 18 op hout > DucoTon 18 op alu > DucoTon 18 op kunststof 20/24 20/24 20/24 35 max max max 32 26/30 26/30 26/30 Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 18,5 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Mt kalfprofil 24 db(a) 650 Pa 650 Pa 120 mm 26/30 mm 21 mm Roostrhoogt Plaatsing op glas Mt kalfprofil Mt aanslagprofil 135 mm 135 mm 161 mm* *Enkl bij glasgoot 26 mm n bij naar binnn draaind ramn/durn. Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 26 mm 30 mm Univrsl 26,30,34 15 Ducoton 18 25

26 DucoKlp 25 Maximal vntilati DucoKlp 25 is n klpvntilatiroostr dat bijzondr gschikt is voor projctn di kwantitatif maximal vntilati vrisn. Mt n glasaftrk van 100 mm bidt ht roostr n luchtdoorlaat van 25,1 dm³/s/m bij 1 Pa. DucoKlp 25 uitglicht > Luchtdoorlaat van 25,1 dm 3 /s/m bij 1 Pa. > Authntik Duco Soft-Lin dsign. > Symmtrisch afnmbaar binnnprofil. 26

27 > DucoKlp 25 op hout > DucoKlp 25 op alu > DucoKlp 25 op kunststof 15/20/24/28 15/20/24/28 15/20/24/28 max 39 max 28 max 39 max 28 max 39 max 28 21/26/30/34 21/26/30/34 21/26/30/34 Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 25,1 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Mt kalfprofil 24 db(a) 650 Pa 650 Pa 100 mm 21/26/30/34 mm 21 mm Roostrhoogt Plaatsing op glas Mt kalfprofil Mt aanslagprofil 116 mm 132 mm 141 mm* *Enkl bij glasgoot 26 mm n bij naar binnn draaind ramn/durn. Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 21 mm 26 mm 30 mm 34 mm Univrsl 26,30, SV* 15 *Silicon vrij ducoklp 25 27

28 DucoSmart 60 Klinst glasaftrk DucoSmart 60 is n compact klpvntilatiroostr. Mt n glasaftrk van slchts 60 mm zorgt ht roostr nittmin voor n aanzinlijk luchtdoorlaat. DucoSmart 60 uitglicht > Minimal glasaftrk, aanzinlijk luchtdoorlaat. > God akostisch ignschappn. > Authntik Duco Soft-Lin dsign. 28

29 > DucoSmart 60 op hout > DucoSmart 60 op alu > DucoSmart 60 op kunststof 20/24/28/32 20/24/28/32 20/24/28/ /30/34/38 26/30/34/38 26/30/34/38 Tchnisch ignschappn Vntilaticapacitit bij 1 Pa pr m 12,7 dm 3 /s Gluidsnivauvrschil Dn, A (opn stand) Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Glasgoot Roostrhoogt 29 db(a) 650 Pa 650 Pa 60 mm 26/30/34/38 mm 75 mm Topassing glasrubbr Glasgotn Typs glasrubbr Hoogt in mm 26 mm 30 mm 34 mm 38 mm Univrsl 26,30, SV* 15 *Silicon vrij ducosmart 60 29

30 FirMax ZR Brandwrnd D FirMax ZR is ht rst brandwrnd raamvntilatiroostr dat op d Ndrlands markt FirMax ZR uitglicht g ntroducrd is. Ht roostr is gschikt voor onzichtbar compact kalfplaatsing achtr ht buitnspouwblad. Ht grnommrd TNO-bdrijf Efctis Ndrland B.V. (ntrum voor brandvilighid) gaf d FirMax ZR n uitstknd boordling op ht gbid van vlamdichthid, thrmisch isolati n tgngaan van lkkag. > Tot 79 minutn brandwrnd. > ompact kalfplaatsing maakt brandwrnd functi moglijk. > Gschikt voor hoogbouw. > Gluiddmpnd. 30 0,07 0,06 0,26 > Optionl zlfrglnd. systm FIX lassic systm omfort systm T ronic systm P 4 glasaftrk 80 is prachtig Brandwrnd 79min. 0,07 0,06 systm FIX omfort systm T ronic systm glasaft 80 glasaftr is is pracht 79m Brandwr

31 > FirMax ZR ompact Kalfplaatsing X-maat: 80 (vast) Tchnisch ignschappn lassificati Brandwrndhid: volgns EN :2007: E60 n EI30 Watrdichthid Winddichthid Glasaftrk Roostrhoogt (binnnroostr) ompact kalf mt inbouwhoogt Bdining Klur 1050 Pa 650 Pa 0 mm 113 mm 115 mm hndl of stang (altijd rchts) Enkl RAL Waardntabl FirMax ZR Luchtsplt Vntilaticapacitit (QV) bij 1 Pa (dm 3 /s) Dn, W (,tr) in db* (opn stand) Dn, A in db(a)* (opn stand) Dn, Atr in db(a)* (opn stand) 10 mm 14,7 35 (-1;-4) mm 19,6 34 (-1;-4) mm 23,7 33 (-1;-3) *volgns NEN EN ISO 717 Akostisch waardntabl Octaafbandwaardn in db Luchtsplt 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 10 mm 25,0 23,8 31,9 36,0 37,6 15 mm 24,4 23,5 31,2 33,9 35,0 20 mm 23,8 22,9 29,8 34,9 35,7 Voor mr informati n bstlinfo ovr d FirMax ZR, contactr Duco Vntilation & Sun ontrol : firmax zr 31

32 DucoTop 50 ZR orto Onzichtbar plaatsing op houtn kozijn 32

33 DucoTop 50 ZR Mdio Discrt plaatsing op houtn kozijn inbouwtekeningen 33

34 DucoTop 50 ZR Mdio Discrt plaatsing op kunststof kozijn (dun profil) 34

35 DucoTop 50 ZR Largo Discrt plaatsing op kunststof kozijn (rnovatiprofil) inbouwtekeningen 35

36 DucoTop 50 ZR orto Onzichtbar plaatsing op houtn kozijn (HSB lmnt) 36

37 DucoFit 50 ZR Onzichtbar plaatsing op houtn kozijn inbouwtekeningen 37

38 DucoFit 50 ZR Onzichtbar plaatsing op aluminium kozijn 38

39 GlasMax ZR Discrt plaatsing op houtn kozijn inbouwtekeningen 39

40 DucoTop 60 ZR orto Discrt plaatsing op kunststof kozijn 40

41 DucoTop 60 AK+ Jumbo Discrt plaatsing op kunststof kozijn inbouwtekeningen 41

42 Montag & Garanti Montagvoorschriftn Duco-vntilatiroostrs n -susroostrs zijn kwalititsproductn, ontwikkld voor topassing in all raamsoortn. Dz productn zijn ontworpn voor plaatsing rchtstrks op glas, als kalfplaatsing of als compact kalf. D roostrs n susroostrs zijn topasbaar bij binnn- n buitnbglazing. All vntilatisystmn van Duco zijn voorzin van aangpast aansluitingsprofiln n sponningflnzn. Houtn kozijnn mt gkitt bglazing > Optimal aansluiting kan wordn bwrkstlligd door rondom compri-band aan t brngn in d sponning n op d glaslattn van ht kozijn, in d sponningbrdt n d sponninghoogt. > Om d ruimt tussn glas n roostr optimaal af t dichtn, wordt compri-band aangbracht mt n lngt van 60 mm n n passnd brdt n diktmaat. > Als rugvulling wordt aan wrszijdn van d glasgoot compri-band (3 x 7 mm) aangbracht ovr d ghl lngt van ht vntilatiroostr. Ht Duco-vntilatiroostr wordt tglijk mt ht glas in ht kozijn gplaatst. Daarna wordn zowl vntilatiroostr als glas rondom afgkit. Ook d aansluiting tussn glas n vntilatiroostr wordt afgkit. Houtn kozijnn mt drog bglazing > Na compri-band t hbbn gplaatst, zoals hirbovn vrmld, wordt aan d bovnzijd van ht glas, ovr d total brdt ht Duco-bglazingsrubbr aangbracht. Daarna kan ht vntilatiroostr rop wordn gplaatst. Vrvolgns kunnn glas n vntilatiroostr in ht kozijn wordn gplaatst n d glaslattn wordn aangbracht. > Daarna motn ht vntilatiroostr n ht glas rondom wordn afgkit. Aluminium n kunststof kozijnn mt drog bglazing > Hirvoor wordt vrwzn naar d aanwijzingn ovr ht aan brngn van compri-band n ht plaatsn van ht vntilatiroostr mt bglazingsrubbr. Kozijnn mt tussnrgl > All kalfuitvoringn hbbn rondom vn grot sponningflnzn. > Voor houtn kozijnn wordt vrwzn naar d aanwijzingn ovr ht aanbrngn van compri-band, waarna rondom wordt afgkit. > Bij aluminium n kunststof kozijnn wordt ht Duco vntilatiroostr in ht kozijn gplaatst n wordn daarna d glaslattn aangbracht. Voor n optimal wrking van d sris DucoLin, DucoTon, DucoKlp, DucoFlat, DucoSmart n FirMax, wordt n maximal lngt van 2500 mm aanbvoln ondr garanti. Voor DucoTop n DucoFit gldt n maximal lngt van rspctivlijk 3050 mm n 3068 mm ondr garanti. Voor all vntilatiroostrs wordt bij roostrlngts bovn d 1500 mm standaard n dubbl bdining voorzin (bij GlasMax is dat 2000 mm). D FirMax is stds van n nkl bdining voorzin. Garantivrklaring D productn in dz catalogus hbbn n waarborg van 10 jaar m.b.t. dfctn di ht gvolg zijn van nit-conform matriaal. D garantivrklaringn vindt u op 42

43 Hndls Hndls Typ Omschrijving 1377 Hndl 10 Wit 1379 Hndl 10 Zwart 1378 Hndl 10 Grijs 1464 Hndl 10 rèm 1200 Hndl 15 Wit 1202 Hndl 15 Zwart 1201 Hndl 15 Grijs 1469 Hndl 15 rèm 1203 Hndl 30 Wit 1205 Hndl 30 Zwart 1204 Hndl 30 Grijs 1481 Hndl 30 rèm 1206 Hndl 40 Wit 1208 Hndl 40 Zwart 1207 Hndl 40 Grijs 1482 Hndl 40 rèm 1209 Hndl 50 Wit 1211 Hndl 50 Zwart 1210 Hndl 50 Grijs 1483 Hndl 50 rèm Typ Bstlnummr Bstlnummr Klur 1413 Hndl DL 17 Zwart 1423 Hndl DL10 Zwart Kort Duimhndl Zwart Lang Duimhndl Zwart 1269 Gbogn hndl 15 Zwart 1268 Gbogn hndl 15 Wit 1212 Hndl 60 Wit 1257 Gbogn hndl 50 Wit 1214 Hndl 60 Zwart 1259 Gbogn hndl 50 Zwart 1213 Hndl 60 Grijs 1258 Gbogn hndl 50 Grijs 1484 Hndl 60 rèm 1495 Gbogn hndl 50 rèm 1215 Hndl 70 Wit 1217 Hndl 70 Zwart 1216 Hndl 70 Grijs 1485 Hndl 70 rèm 1436 Klphndl 15 Zwart 1468 Klphndl 15 Wit Standaardhndls DucoFlat 12 ZR Hndl Klphndl FirMax ZR (RAL klur naar kuz) DucoFit 50 ZR DucoTon 10 ZR DucoTop 60 ZR DucoSmart 60 DucoKlp 25 DucoTon 18 DucoKlp 15 ZR DucoLin 22 ZR Hndl 15 Hndl 30 Hndl 40 DucoLin 17 ZR Hndl DL 17 DucoLin 10 ZR Hndl DL 10 DucoTop 50 ZR Gbogn hndl 15 GlasMax ZR Klphndl 15 FirMax ZR Klphndl FirMax ZR hndls 43

44 Tobhorn Hndlovrbrnging & Stangclip Typ Bstlnummr Omschrijving 1236 Hndlovrbrnging 35 Wit 1238 Hndlovrbrnging 35 Zwart 1237 Hndlovrbrnging 35 Grijs 1496 Hndlovrbrnging 35 rèm 1239 Hndlovrbrnging 60 Wit 1241 Hndlovrbrnging 60 Zwart 1240 Hndlovrbrnging 60 Grijs 1497 Hndlovrbrnging 60 rèm 1241 Hndlovrbrnging 85 Zwart 1270 Stangclip Wit 1272 Stangclip Zwart 1271 Stangclip Grijs 1493 Stangclip rèm Bglazingsrubbr Andr Typ Omschrijving Typ Bstlnummr Bstlnummr Omschrijving 1242 Vrtical stangglidr Wit 1330 Rubbr GG 12 H Vrtical stangglidr Zwart 1243 Vrtical stangglidr Grijs 1492 Vrtical stangglidr rèm 1331 Rubbr GG 21 H Einddop Koord Wit 1334 Rubbr GG H Einddop Stang Zwart 1335 Rubbr GG H Kokrprofil 40 x 20 Zwart (voor kalfplaatsing) 1337 Rubbr GG H Kokrprofil 40 x 25 Zwart (Plaatsing op tussnrgl) 25 44

45 Loss Bochtn Typ Bstlnummr Omschrijving 1218 Loss Bocht 20 Wit 1220 Loss Bocht 20 Zwart 1219 Loss Bocht 20 Grijs 1486 Loss Bocht 20 rèm 1221 Loss Bocht 30 Wit 1223 Loss Bocht 30 Zwart 1222 Loss Bocht 30 Grijs 1487 Loss Bocht 30 rèm 1224 Loss Bocht 40 Wit 1226 Loss Bocht 40 Zwart 1225 Loss Bocht 40 Grijs 1488 Loss Bocht 40 rèm 1227 Loss Bocht 50 Wit 1229 Loss Bocht 50 Zwart 1228 Loss Bocht 50 Grijs 1489 Loss Bocht 50 rèm 1230 Loss Bocht 60 Wit 1232 Loss Bocht 60 Zwart 1231 Loss Bocht 60 Grijs 1490 Loss Bocht 60 rèm 1233 Loss Bocht 70 Wit 1235 Loss Bocht 70 Zwart 1234 Loss Bocht 70 Grijs 1491 Loss Bocht 70 rèm tobhorn 45

46 Tchnisch Waardntabl DucoTop 50 ZR DucoTop 60 ZR DucoFit 50 ZR DucoTon 10 ZR DucoKlp 15 ZR DucoLin 10 ZR DucoLin 17 ZR ignschap rglgving nhid glasgoot 12 mm * glasgoot 21 mm * glasgoot 26 mm glasgoot 30 mm glasgoot 34 mm glasgoot 38 mm kalfprofil 21 (20) mm (20) kalfprofil 24 kalfplaatsing mt kokrprofil 40 x 20 mm kalfplaatsing mt kokrprofil 40 x 25 mm compact kalf glasaftrk mm roostrhoogt mm roostrhoogt mt kalfprofil mm roostrhoogt mt aanslagprofil mm 119 inbouwhoogt bij compact kalfplaatsing mm 55 sponning mm dbit bij 1 Pa NEN 1087 dm³/s*m 14,8 Tot 11,5 18,3 10,3 15,2 10,9 16,6 U-waard NBN EN W/m 2 /K 2,63-2,59 1,85 3,11 2,26 2,4 2,81 2,81 binnn opp. Tmp factor f NBN EN ,79-0,76 0,68 0,72 0,70 0,59 0,59 winddichthid gslotn NEN watrdichthid gslotn NEN EP zlfrglndhid (Qv10=100) EPN puntn 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 insctnwring gom. Opning NEN 1087 m 2 /m 0,0109 0,0140 0,0167 0,0144 0,0192 0,0108 0,0193 Dn, W (;tr) NEN EN ISO 717 db(a) 27 (0;-1) Tot 27 (0;0) 28 (-1;-2) 27 (-1;-1) 25 (0;-1) 27 (0;-2) 26 (0;-1) Dn, A opn stand NEN EN ISO 717 db(a) 27 Tot Dn, Atr NEN EN ISO 717 db(a) 26 Tot Rq, Atr NEN EN ISO 717 db(a) -2,3 Tot -2,4-1,4-1,9-4,2-4,6-2,8 KOMO attst afwrking F1/Ral F1/Ral/Bicolor F1/Ral F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor max. lngt roostr ondr garanti mm max. ton/klplngt ondr garanti mm standaardbdining gbogn hndl 15 hndl 15 hndl 15 hndl 15 hndl 40 hndl DL 10 hndl DL 17 splitsing vanaf lngt mm koord nog t montrn na plaatsing klur kopschottn * Gn ZR uitvoring moglijk wit crm grijs zwart 46

47 DucoLin 22 ZR DucoFlat 12 ZR GlasMax 10 ZR GlasMax 15 ZR GlasMax 20 ZR DucoTon 18 DucoKlp 25 DucoSmart 60 FirMax 10 ZR FirMax 15 ZR FirMax 20 ZR waard ,7 11,6 14,5 20,5 23,6 18,5 25,1 12,7 14,7 19,6 23,7 2,81 3,00 1,56 1,56 1,56 2,8 4,25 5,15 2,00 2,00 2,00 0,59 0,55 0,71 0,71 0,71 0,75 0,56 0,49 0,67 0,67 0, ,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,0295 0,0150 0,0100 0,0150 0,0200 0,0287 0,0287 0,0150 0,0100 0,0150 0, (0;-1) 27 (0;-1) 34 (-1;-2) 32 (0;-1) 30 (0;-1) 24 (0;-1) 30 (-1;-1) 35 (-1;-4) 34 (-1;-4) 33 (-1;-3) ,6-3,4 3,1 3,5 2,8-4,5 0,0 2,6 3,0 3,4 F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor F1/Ral/Bicolor Inox/Ral Inox/Ral Inox/Ral hndl 40 hndl 10 klphndl 15 klphndl 15 klphndl 15 hndl 30 hndl 30 hndl 30 klphndl klphndl klphndl nit van topassing nit van topassing nit van topassing

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

599.- multimedia pc. Onbezorgd computeren! OP=OP! Goldline 3034. perfecte aanvullingen voor je pc! Qmotion raadt Windows Vista Home Premium aan.

599.- multimedia pc. Onbezorgd computeren! OP=OP! Goldline 3034. perfecte aanvullingen voor je pc! Qmotion raadt Windows Vista Home Premium aan. Qmotion raadt Windows Vista Hom Pmium aan. multimdia pc n ijskoud prijs! 256 MB NVIDIA 8400GS maandn carry-in garanti Golin 3034 Intl Co TM 2 Quad Procssor Q8200 (2.33 GHz) Lgitim Windows Vista Hom Pmium

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Intertel Telecom Hosted PBX 1

Intertel Telecom Hosted PBX 1 Intrtl Tlcom Hostd PBX 1 Wat s n Hostd VoIP-tlfooncntral? Hostd vrwjst naar ht ft dat d tlfooncntral zch nt fysk n d ondrnmng bvndt. Ht fysk, tastbar s vrvangn door n ntwrk van krachtg srvrs n n strk bvlgd

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie