WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES"

Transcriptie

1 WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

2 WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick Kaashok T E Opdrachtnmr Evrt Vrins Enrgiadvis St. Josphstraat GJ Tilburg Contactprsoon: Evrt Vrins T E Projctnummr: Tilburg, 18 mi 2014

3 INHOUDSOPGAVE 1 Samnvatting, conclusis n aanbvlingn Aanliding Dol van d studi Conclusis Aanbvlingn 7 2 Aanliding n uitgangspuntn voor d studi Aanliding Dol van d studi Enrgibhoft Financil NOM woningn in warmtgbidn 11 3 Bschrijving van NOM concptn Rfrntiwoning op warmtlvring variant NOM All lctric variant NOM warmtproducti op d woning variant NOM warmtproducti in d infrastructuur Extra voordln warmtbdrijf bij NOM warmtlvring Wat is n NOM woning aangslotn op warmt (tchnisch, financil, juridisch) 18 4 Contractul aspctn bij grootschalig warmtlvring Concssi voor warmtlvring Kwalitativ vrplichtingn of kttingbding Aansluit- n lvringsvoorwaardn Bouwbsluit 22 5 Ho zit d businss cas NOM warmt r financil uit? Koopwoning Huurwoning bwonr Huurwoning woning corporati 28 6 Wat zijn d vrwachtingn voor d mdwrking van ht warmtbdrijf? Houding warmtbdrijvn voor vrniuwing 31 7 Wat zijn d consquntis van ht invorn van d Warmtwt? Consquntis voor d businss cas van warmtbdrijf Consquntis voor d businss cas van corporatis n andr toglatn instllingn 33 8 Rsultatn pr stakholdr Bouwr Gmnt als aandlhoudr Gmnt als wtgvr / facilitator Corporati Particulir Huurdr Ntbhrdr xploitant 49 Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 3

4 9 Bijlag warmtnttn pr gmnt 51 Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 4

5 1 Samnvatting, conclusis n aanbvlingn 1.1 Aanliding Stroomvrsnlling/Platform31 stimulrt rnovati volgns ht nul-op-d-mtr (NOM) concpt. Mstal staan d woningn di wordn grnovrd in gbidn mt n gas- n lktricititsaansluiting. Woningn kunnn ook zijn aangslotn op n grootschalig warmtnt. In 2004 warn in Ndrland ongvr woningn aangslotn op grootschalig warmtlvring a. Jaarlijks komn r ongvr woningn bij, zodat in 2014 ongvr tot woningn zijn aangslotn op grootschalig warmtlvring. Wat btknt dat dan voor d ralisati van ht NOM concpt? Is d businss cas NOM t ralisrn in n omgving mt grootschalig warmtlvring? 1.2 Dol van d studi Dol is ht uitvorn van n dsk study naar d vraag of d businss cas NOM is t combinrn mt grootschalig warmtlvring, mt dzlfd bloft aan d bwonrs. 1.3 Conclusis Er zijn dri moglijkhdn voor nul op d mtr rnovatis (NOM) in warmtgbidn: - Afkoppln van ht warmtnt n kizn voor all lctric oplossingn - Aangslotn latn op ht warmtnt mt maatrgln voor NOM op d woning - Aangslotn latn op ht warmtnt mt maatrgln voor NOM in d warmt infrastructuur. Voor NOM all lctric is d mdwrking van ht warmtbdrijf nodig voor ht afkoppln van d woning van ht warmtnt. Dat is nit zondr mr moglijk, daar is d bridwillighid van ht warmtbdrijf voor nodig. Ht kan hlpn als d gmnt n ht warmtbdrijf n gzamnlijk visi op nrgitransiti opstlln waarin gzamnlijk blangn naar d tokomst wordn gborgd. NOM all lctric is n god kuz in gbidn mt ngzinswoningn in lag woningdichthid. D nrgivraagdichthid in di gbidn wordt t laag om warmt financil aantrkklijk t houdn. NOM warmt woning n NOM warmt infra is n oplossing voor d gstapld bouw (vir vrdipingn n hogr) n d dicht bbouwd oud stdlijk gbidn mt monumntn, bschrmd stadsgzicht, gmngd bbouwing n complxn mt winig glijkvormighid. Daar is NOM all lctric vaak lastig vanwg t klin dakopprvlak voor a IPO Routkaart Warmt, CE, maart Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 5

6 voldond zonnstroom, ht vrkrijgn van tostmming voor zonnstroom in bschrmd stadsgzicht of ht nauwlijks srimatig karaktr van d gvlrnovati. Ook voor NOM warmt woning n NOM warmt infra is d mdwrking van ht warmtbdrijf noodzaklijk. Bij aflopnd contractn (dnk aan rn 70 n rn 80 wijkn) is dat makklijkr dan bij doorlopnd contractn. Spcifik voor complxn van toglatn instllingn als corporatis n zorginstllingn zijn d businss to businss contractn n issu na ht invorn van d Warmtwt. In vl gvalln is d marg tussn d inkoop van nrgi van ht warmtbdrijf n d vrkoop van nrgi aan indgbruikrs nit voldond om d nrgivrlizn binnn ht complx t dkkn. Dan is d moglijkhid van d NOM rnovati n opti om d vrlizn t dkkn of om ovr t schakln naar all lctric. Tchnisch n financil Nul-op-d-mtr (NOM) bij grootschalig warmtlvring is tchnisch n financil moglijk. D woonlastn bij n NOM all lctric woning zijn lagr dan di bij n NOM warmt woning. Bid zijn godkopr dan d rfrntisituati. Dus altijd t ovrwgn. D tchnisch maatrgln variërn nit vl van di bij NOM all lctric. Bij NOM warmt wordt mr warmt opgwkt door zonnboilrs op d woning, n mindr uit omgvingswarmt n lktricitit door d warmtpomp. Di warmt mot op ht warmtnt wordn uitgwissld. Dat kan als daarvoor d tmpraturn in ht warmtnt voldond laag zijn. Dat is nit altijd ht gval. Oudr warmtgbidn zijn vaak 90 C aanvor n 70 C rtour. Dan mot ht warmtnt wordn aangpast voor NOM warmt. Bij complxn is dat god moglijk. Altrnatif is warmtopwkking in d infrastructuur. Dat kan mt hog tmpratuur zonncollctorn al bij n tmpratuur van 70 C aanvor n 40 C rtour. D bwonr invstrt in zonnwarmt buitn d woning. Di wordt via ht warmtnt glvrd aan d woning. Bij n warmtnt mt zr lag tmpraturn (ZLTV warmtlvring) wrkt d aansluiting fitlijk als n bronsystm. Er is dan gn vrschil in d tchnik mt NOM all lctric in d woningn. Tchnisch blmmringn voor NOM op warmtnttn zijn: - d hoogt van d tmpratuur van ht warmtnt (bij voorkur zo laag moglijk); - d inpassing van zonnwarmt is nit glijktijdig mt d lvring; - uitwissling van warmt mt ht warmtnt n aanpassing bmtring - rlativ onbkndhid mt boostrwarmtpomp voor warm tapwatr Voor d rst tw aandachtspuntn kunnn oplossingn gzocht wordn in d vorm van divrsitit van bronnn of nrgiopslag. Dat mot samn mt ht warmtbdrijf. D laatst tw zijn tchnisch innovatis di vrdr kunnn wordn uitgwrkt, n waarvan d bouwrs aangvn dat dit inmiddls bprofd tchnik is. Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 6

7 Contractul Contractul aspctn kunnn n blmmring zijn voor d ralisati van NOM warmt rnovatis. Woningn in warmtgbidn motn contractul gzin aangslotn blijvn op warmtlvring. Dat btknt dat voor di gvalln dat r gn mdwrking is van ht warmtbdrijf voor afkoppling van ht warmtnt NOM all lctric nit moglijk is. NOM warmt kan dan wl als ht warmtbdrijf tostmming vrlnt voor truglvring van warmt. In sommig gbidn mt grootschalig warmtlvring mag contractul gn warmt wordn opgwkt op d woning. Rdn is d bschrming van d hog invstringn in rstwarmtlvring. Dat laatst is n blmmring di NOM warmt in d wg staat. Ht is nit bknd of kttingbdingn di commrciël blangn bij warmtnttn voor mr dan 30 ar bschrmn juridisch houdbaar zijn. Er is n aansluitplicht voor woningn op warmtlvring. Dz aansluitplicht is n blmmring voor NOM all lctric in gbidn mt grootschalig warmtlvring. Moglijk kan di aansluitplicht vrvalln als opniuw n Omgvingsvrgunning wordt aangvraagd voor d NOM rnovati. Dan dint d glijkwaardighid mt warmtlvring t wordn aangtoond. Dit is in princip moglijk vanaf 1 nuari Hirovr is nog gn jurisprudnti. Warmtlvring is in bwging. Vl gmntn ondrhandln mt warmtbdrijvn ovr vrduurzaming van d lvring. Ennatuurlijk hft rcnt aangkondigd ht nt opn t stlln voor xtrn xploitantn n nrgicoöpratis. D stap naar truglvring van individul woningn is dan klin. Ht is god om dat gsprk aan t gaan mt d warmtbdrijvn. D vrwachting is dat ovrlg mt warmtbdrijvn kan lidn tot tostmming voor n bprkt aantal woningn mt NOM warmt rnovatis. Bij god rvaringn is opschaling dnkbaar. Show stopprs zijn: - Contractul vrplichting tot aansluiting - Vrbod voor producti van warmt op d woning Warmtwt D Warmtwt gft gn blmmringn voor NOM warmt rnovatis. NOM warmt rnovati bidt kansn om vntul ngativ xploitati als gvolg van d invoring van d Warmtwt t vrbtrn. 1.4 Aanbvlingn 1. Ondrhandl mt gmntn n warmtbdrijvn ovr afkoppling van woningn van ht warmtnt om NOM all lctric moglijk t makn op woningnivau of complxnivau. Voor complxn kan d aansluiting complxgwijs in stand blijvn; 2. Ga afhanklijk van d situati n d kuzs di gmaakt wordn in gsprk mt d warmtbdrijvn ovr: Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 7

8 a. ht opnstlln van warmtnttn voor truglvring van warmt van NOM warmt woningn of complxn; b. tostmming om warmt op t wkkn op d woning (in gbidn waarin dit nit wordt togstaan); c. mdwrking voor d opwkking van nrgi in d warmt infrastructuur. D ignarn van d woningn invstrn in di warmtopwkking. 3. Ht is onduidlijk of bij d aanvraag voor d omgvingsvrgunning bij NOM rnovatis d tots van d glijkwaardighid mt d aansluiting op ht warmtnt opniuw dint plaats t vindn. D glijkwaardighid wordt dan gtotst aan ht Warmtplan. Aanbvoln wordt dit vrdr t ondrzokn; 4. Aanbvoln wordt t ondrzokn of n kttingbding voor d bschrming van commrciël blangn voor n priod van mr dan 30 ar houdbaar is; 5. Ondrzokn van d visi van d bouwrs op d inpassing van tchnikn van NOM warmtwoningn. Zijn garantis bijvoorbld voor d boostrwarmtpomp af t gvn? Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 8

9 2 Aanliding n uitgangspuntn voor d studi 2.1 Aanliding Stroomvrsnlling/Platform31 stimulrt rnovati volgns ht nul-op-d-mtr (NOM) concpt. Mstal staan d woningn di wordn grnovrd in gbidn mt n gas- n lktricititsaansluiting. Woningn kunnn ook zijn aangslotn op n grootschalig warmtnt. In 2004 warn in Ndrland ongvr woningn aangslotn op grootschalig warmtlvring b. Jaarlijks komn r ongvr woningn bij, zodat in 2014 ongvr tot woningn zijn aangslotn op grootschalig warmtlvring. Wat btknt dat dan voor d ralisati van ht NOM concpt? Is d businss cas NOM t ralisrn in n omgving mt grootschalig warmtlvring? 2.2 Dol van d studi Dol is ht uitvorn van n dsk study naar d vraag of d businss cas NOM is t combinrn mt grootschalig warmtlvring, mt dzlfd bloft aan d bwonrs. D dfiniti van d nul op d mtr woning is n woning waarbij arlijks vnvl nrgi op d woning wordt opgwkt als vrbruikt. D NOM all lctric woning is n woning mt uitsluitnd n lktricititsaansluiting n waarbij ovr ht ar gnomn vnvl nrgi wordt opgwkt als r wordt gbruikt voor d gbouwgbondn n d huishoudlijk nrgibhoft. D nrgibhoft wordt bpaald voor n standaard gbruikr mt n standaard woongdrag. Ht huishoudlijk nrgigbruik wordt als nrgibundl vastgstld op kwh pr ar. Ht gbouwgbondn nrgigbruik is brknd voor n huishoudn mt 2 prsonn. D NOM warmt woning is n woning mt n aansluiting op ht lktricititsnt n op n warmnt, waarbij ovr ht ar gnomn vnvl nrgi (warmt n lktricitit) wordt opgwkt als r wordt gbruikt voor d gbouwgbondn n d huishoudlijk nrgibhoft. D nrgibhoft wordt bpaald voor n standaard gbruikr mt n standaard woongdrag. Ht huishoudlijk nrgigbruik wordt als nrgibundl vastgstld op kwh pr ar. Ht gbouwgbondn nrgigbruik is brknd voor n huishoudn mt 2 prsonn. Bij n NOM warmt woning kan d warmt zowl op d woning als in d warmt infrastructuur wordn opgwkt. Bij opwkking in d infrastructuur wordt door d ignaar van d woning gïnvstrd in d duurzam productimiddln. b IPO Routkaart Warmt, CE, maart Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 9

10 D vrschillnd concptn di zijn uitgwrkt in dz dsk study zijn nauwkurig bschrvn in hoofdstuk Enrgibhoft D nrgibhoft van d woningn is vastgstld door brkning mt bhulp van d rknmthod van NEN 7120: Enrgiprstati van gbouwn. D rfrntiwoning gbruikt ongvr 45 GJ pr ar aan nrgi voor gbouwgbondn nrgigbruik. D grnovrd NOM woning hft n nrgigbruik van 15 GJ pr ar. Er wordt n nrgibundl voor ht gbouwgbondn nrgigbruik bschikbaar gstld door opwkking van d bnodigd hovlhid warmt n lktricitit op d woning. D warmt n lktricitit wordn ofwl dirct glvrd ofwl trugglvrd aan ht nt n op n andr momnt van ht nt btrokkn. Voor ht huishoudlijk nrgigbruik wordt n nrgibundl van kwh pr ar bschikbaar gstld. Daarvoor wordt zonnstroom op ht dak van d woning gralisrd. D zonnstroom wordt dirct gbruikt of trugglvrd aan ht nt n wr van ht nt btrokkn als d nrgibhoft grotr is dan d opwkking. Bij opwkking van warmt in d infrastructuur is voor dz studi ht uitgangspunt dat hog tmpratuur zonncollctorn op n cntral plaats op n complx of in d infrastructuur wordn togpast. Daarbij is rkning ghoudn mt xtra opwkking vanwg d nrgivrlizn van ht distributint. 2.4 Financil In d dsk study zijn nkl financiël brkningn gmaakt voor d vrglijking van woonlastn n d rntabilitit van d invstringn voor d corporati. Bij di brkningn zijn d volgnd uitgangspuntn ghantrd: Voor d brkning van d arlijks woonlastn: Enrgiprijs Prijs warmt 24,03 pr GJ Prijs lktricitit 0,22 pr kwh Vastrcht warmt 254 pr ar Mtdinstn 24,54 pr ar Vastrcht warmtwisslaar 0,00 pr ar Financiring invstringn Rnt hypothk 3% Blastingaftrk 38% Afschrijving invstringn bouwkundig maatrgln 40 ar Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 10

11 warmtopwkking zonnboilr zonnpanln Huurvrhoging huurpuntn oud huurpuntn niuw huurprijs huur 15 ar 20 ar 25 ar 14 puntn Labl D 32 puntn (volgns niuw huurwtgving) 5,00 pr punt 1,20 pr m2 BVO (volgns niuw huurwtgving) Voor d xploitatibrkning van d corporati is rvan uitggaan dat d huurvrhoging nit grotr is dan d vrmdn nrgikostn. Er vindt gn harmonisati plaats. Niuw huurdrs wordt htzlfd bdrag voor d nrgibundl in rkning gbracht. Blangrijk uitgangspunt van nul-op-d-mtr woningn is dat d woonlastn voor nrgi bij d NOM warmt rnovati nit hogr zijn dan in d oorspronklijk nit grnovrd woning zondr nrgimaatrgln. 2.5 NOM woningn in warmtgbidn Van d corporatis n gmntn di dlnmn in d Stroomvrsnlling n d Hoogspringrs is aanggvn of r n warmtnt is in di gmnt n of r woningn in ht warmtgbid voorkomn c. Van d dlnmrs in d Stroomvrsnlling is bknd in hovrr d woningn daadwrklijk in warmtgbidn voorkomn. Binnn d Hoogspringrs is dat nog nit bknd. c Bron: Warmtatlas Ndrland, AgntschapNL, 2014 Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 11

12 Woningn in n buitn warmtgbidn voor Stroomvrsnlling n Hoogspringrs Rod rand: gmnt mt warmtnt Witt rand: gmnt zondr warmtnt Rod krn: gpland woningn in warmtgbid Blauw krn: gpland woningn nit in warmtgbid Witt krn: woningn nog nit gpland Er zijn dus vir gmntn waarbinnn NOM woningn zijn gpland binnn warmtgbidn. Arnhm is daarbij nog n vraagtkn. D woningn liggn in Przikhaaf, onbknd is waar ht nt in Przikhaaf prcis loopt. Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 12

13 3 Bschrijving van NOM concptn Op wlk wijz kunnn woningn mt aansluiting op grootschalig warmtnttn tot n NOM woning wordn grnovrd? In dz studi wordn daarvoor dri basis moglijkhdn gïdntificrd: - Afsluiting van ht grootschalig warmtnt n ralisrn van All lctric variant - Bhoudn van d aansluiting op warmt n ralisrn van NOM woning mt duurzam nrgiopwkking op d woning - Bhoudn van d aansluiting op warmt n ralisrn van NOM woning mt duurzam nrgiopwkking buitn d woning in d infrastructuur NOM woningn zijn na rnovati god gïsolrd n hbbn n laag nrgigbruik voor vrwarming, warm tapwatr n vntul koling. Er is n vooraf vastgstld huishoudlijk lktricititsgbruik. Bij NOM woningn wordt all gbruik van fossil nrgi vrvangn door n lagr gbruik van duurzam nrgi. Er wordt n nrgibundl vastgstld waarm is bpaald hovl nrgi r in d woning kan wordn gbruikt. D bundl is afhanklijk van d invstringn in d duurzam nrgi. Bwonrs in n woning mt n hoog warmtgbruik kunnn xtra invstrn in warmtof lktricititsproducti. Daardoor wordt d nrgibundl grotr. Er is gn variabl nrgilast binnn d nrgibundl. Bij n nrgigbruik dat binnn d nrgibundl blijft wordt alln n vastrcht btaald. Als in n woning xtra nrgi wordt gbruikt mot voor di nrgi pr nhid van nrgi (GJ of kwh) wordn bijbtaald aan d nrgilvrancir. 3.1 Rfrntiwoning op warmtlvring D woning hft als knmrk dat hij slcht is gïsolrd. Er is n aansluiting op hoog tmpratuur warmtlvring. D installatis in d woning zijn ook afgstmd op hog tmpratuur warmtafgift. D opwkking van d nrgi in ht grootschalig warmtnt is gbasrd op fficiënt fossil opwkking. Tchnik Hogtmpratuurvrwarming Aansluiting stadsvrwarming mt warm tapwatr apparaat Producti warmt door xtrn fficiënt fossil installati Bprkt isolati Prijscomponntn: Aansluitbijdrag voor aansluiting op ht nt (is al btaald bij d bouw van d woning) Vastrcht warmt Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 13

14 Evntul vastrcht voor warm tapwatr apparaat Prijs voor glvrd GJ warmt Er is gn nrgibundl 3.2 variant NOM All lctric D woning is rg god nagïsolrd. Er is lagtmpratuurvrwarming aanglgd. D aansluiting mt stadsvrwarming wordt losgknipt. Er is alln n lktricititsaansluiting. Op d woning wordt zonn-nrgi opgwkt. En warmtpomp mt als bron buitnlucht vrwarmt watr tot bruikbar tmpraturn voor vrwarming n warm tapwatr. Altrnatif is ht gbruik van n warmtpomp mt gslotn bodmbronnn. Di zijn duurdr in aanschaf. Zonnpanln lvrn lktricitit voor ht gbouwgbondn n huishoudlijk lktricititsgbruik. Tchnik Lagtmpratuurvrwarming All lctric nrgivoorzining Zr god gïsolrd woning n fficiënt vntilatisystm Zonnpanln op ht dak van d woning Lucht watr warmtpomp voor producti warmt, warm tapwatr (n koling) Prijscomponntn: Invstring in isolati, vntilati, zonnpanln, warmtpomp mt bron Vastrcht lktricitit Er is n nrgibundl voor ht lktricititsgbruik Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 14

15 Jaarlijks ondrhoud Kostn voor financiring invstring Rsrvring voor vrvangingsinvstring 3.3 variant NOM warmtproducti op d woning D woning is rg god nagïsolrd. Er is lagtmpratuurvrwarming aanglgd. D aansluiting mt stadsvrwarming blijft maar wordt aangpast. Er wordt lag tmpratuur stadsvrwarming togpast. Tchnisch gzin kan dit alln als r mrdr woningn glijktijdig dlnmn. Op d woning wordt zonn-nrgi nrgi opgwkt. Er is n zonncollctor voor warmt aanglgd. D warmt wordt gbruikt voor ruimtvrwarming n warm tapwatr. En warmtpomp vrwarmt ht watr tot bruikbar tmpraturn. Via stadsvrwarming wordt aanvullnd anvullnd nrgi glvrd. Enrgi van d zonnboilr di ovr blijft in d zomr wordt trugglvrd aan ht stadsvrwarmingsnt. Zonnpanln lvrn lktricitit voor ht gbouwgbondn n huishoudlijk lktricititsgbruik. Tchnik Lagtmpratuurvrwarmingrvrwarming Aansluiting op lag tmpratuur stadsvrwarming Zr god gïsolrd woning n fficiënt vntilatisystm Zonnpanln n zonncollctor op dak van d woning Warmtpomp voor producti warmt, warm tapwatr (n koling) Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 15

16 Prijscomponntn: Invstring in isolati, vntilati, zonnpanln, zonncollctor, warmtpomp mt bron Aansluitbijdrag gwijzigd aansluiting warmtlvring Vastrcht lktricitit Er is n nrgibundl voor ht lktricititsgbruik Vastrcht warmtlvring Er is n nrgibundl voor ht warmtgbruik Jaarlijks ondrhoud Kostn voor financiring invstring Rsrvring voor vrvangingsinvstring 3.4 variant NOM warmtproducti in d infrastructuur D woning is rg god nagïsolrd. Er is lagtmpratuurvrwarming aanglgd. D aansluiting mt stadsvrwarming blijft maar wordt aangpast. Er wordt lag tmpratuur stadsvrwarming togpast. Tchnisch gzin kan dit alln als r mrdr woningn glijktijdig dlnmn of r al lag tmpratuur warmtlvring aanwzig is. Cntraal wordt duurzam warmt opgwkt, bijvoorbld door n zonnwarmtvld. D ignaar van d woning invstrt in duurzaam op gwkt nrgi buitn d woning in d infrastructuur. D warmt wordt glvrd als lag tmpratuur warmt n gbruikt voor ruimtvrwarming n warm tapwatr. En warmtpomp vrwarmt ht watr in d woning tot bruikbar tmpraturn. Voor d opwkking van lktricitit voor transportpompn Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 16

17 wordn naast d zonncollctorn ook zonnpanln gïnstallrd. Zonnpanln op d woning lvrn lktricitit voor ht gbouwgbondn n huishoudlijk lktricititsgbruik. Tchnik Lagtmpratuurvrwarming Aansluiting op lag tmpratuur stadsvrwarming Zr god gïsolrd woning n fficiënt vntilatisystm Zonncollctorn cntraal op gstld in d infrastructuur Zonnpanln op dak van d woning Warmtpomp in d woning voor producti warmt, warm tapwatr (n koling) Prijscomponntn: Invstring in isolati, vntilati, zonnpanln, zonncollctor, warmtpomp mt bron Aansluitbijdrag gwijzigd aansluiting warmtlvring Vastrcht lktricitit Er is n nrgibundl voor ht lktricititsgbruik Vastrcht warmtlvring Er is n nrgibundl voor ht warmtgbruik Jaarlijks ondrhoud Kostn voor financiring invstring Rsrvring voor vrvangingsinvstring Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 17

18 3.5 Extra voordln warmtbdrijf bij NOM warmtlvring Er zijn n aantal voordln vrbondn aan NOM concptn voor ht warmtbdrijf. D voordln zijn: - D woningn kunnn blijvn aangslotn op ht warmtnt - Invstringn in duurzam nrgi wordn door d woningignarn gdaan - Ht ntwrk wordt fficiëntr door lagr tmpraturn - Enrgibsparing gft n klinr pik in d nrgibhoft in d wintr - D warmtlvring wordt mindr afhanklijk van prijsschommling van fossil brandstoffn - Buffring van warmt in d woning lvrt mindr pikblasting van d nrgibhoft 3.6 Wat is n NOM woning aangslotn op warmt (tchnisch, financil, juridisch) Ho zit d businss cas warmtvariant NOM ruit mt producti van duurzam nrgi op d woning? In princip is d businss cas NOM warmt vrglijkbaar mt d businss cas NOM all lctric. Er wordn invstringn gdaan in n nrgizuinig woning. Di invstringn zijn glijk aan di van n NOM all lctric woning. D nrgibsparing is ook glijk. Dat btknt dat d woonlastn door d nrgibsparnd maatrgln bij glijk kostn in d oorspronklijk situati vnvl wordn vrlaagd. Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 18

19 D opwkking van nrgi op d woning is afwijknd. D bron voor d warmtpomp is bij aansluiting op ht warmtnt ofwl zonnwarmt ofwl stadsvrwarming. Als r voldond zonnwarmt is wordt daaraan voorrang ggvn, n wordt di warmt dirct gbruikt. In d zomr is r warmt van d zonncollctorn ovr. Di warmt wordt trugglvrd aan ht warmtnt. Dat kan alln als ht warmtnt nit t hog tmpraturn op d rtour hft. T dnkn valt aan rtourtmpraturn nit hogr dan 45 C. Bij voorkur zlfs lagr. Daarvoor mot ht warmtnt wordn aangpast. Dat kan bij d aansluiting van n complx als ghl. D aanpassing is nvoudig. Binnn ht complx is warmt-uitwissling tussn woningn moglijk. Buitn ht complx is d tmpratuur hogr. D afzt van warmt naar ht nt buitn ht complx is lastigr. Bij n wrsafhanklijk rgling is d aanvortmpratuur buitn ht complx minimaal 70 C. D rtour is t bïnvlodn door d snlhid van ht watr t rgln. Di is nit lagr dan 40 C á 50 C. In dat gval is r warmt aan ht nt buitn ht complx t lvrn. Ho zit d businss cas warmtvariant NOM r uit mt producti van duurzam warmt buitn d woning? In princip is d businss cas NOM warmt zoals ook bij NOM warmt op d woning vrglijkbaar mt d businss cas NOM all lctric. Bij nrgiproducti buitn d woning dint d producti (bijvoorbld mt zonnwarmt) n rlatif hog tmpratuur t hbbn. Voor d woning zlf is n aanvortmpratuur van 15 C in princip voldond. Bij topassing warmtlvring mt zonnwarmt is ht btr d aanvortmpratuur naar d woningn minimaal 35 C tot 45 C t vrhogn. Dan kan dirct warmt wordn gbruikt voor ruimtvrwarming. Voor warm tapwatr wordt dan n warmtpomp mt voorraadvat togpast. Wlk vrschilln bstaan r tussn n bnadring pr complx n bij n sri van één? Blangrijkst vrschil zit in d truglvring van nrgi aan ht warmtnt. Bij complxgwijz bnadring is ht moglijk om n aanpassing t don aan ht warmtnt. Dat kan door local vrlaging van d tmpraturn in ht warmtnt. Daardoor is ht nvoudigr om warmt di opgwkt wordt op d woning trug t lvrn aan ht warmtnt. Als ht warmtnt nit kan wordn aangpast is ht altrnatif d topassing van vacuümbuis collctorn mt n hog tmpratuur nrgiproducti. Dan kan bij tmpraturn van 70 C in d zomr gdurnd langr tijd warmt wordn trugglvrd aan ht warmtnt. Dit is gn optimal situati. Bij ht topassn van n sri van één wordt nrgiproducti buitn d woning lastigr. Er wordt gïnvstrd in collctiv zonnwarmt buitn d woning. Door hogr tmpraturn in ht warmtnt mot d zonnwarmt minimaal 10 C hogr zijn dan d rtourtmpratuur om via ht warmtnt t kunnn wordn glvrd. D tmpratuur van Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 19

20 d rtour is vaak nit lagr dan 40 C zodat d tmpratuur van glvrd duurzam warmt minimaal 50 C mot zijn. Bij complxgwijz bnadring kan d tmpratuur wordn vrlaagd, n is d lvring van collctiv zonnwarmt vl nvoudigr. Door ht opstlln van n buffr in d woning kan zonnwarmt wordn opgslagn. Daarnaast kan duurzam warmt uit ht warmtnt wordn opgslagn in wintrmaandn. Daardoor wordt d piklast van warmtnttn grducrd. Dat hft vl voordln voor d xploitant van ht warmtnt. Dat kan bij n sri van één nit. Wat zijn d ovrnkomstn n vrschilln mt n all lctric variant NOM? Blangrijkst vrschil tussn n NOM all lctric variant n n NOM warmtvariant is d uitwissling van nrgi ovr ht nt. Er wordt gn lktricitit maar warmt uitgwissld. D vrlizn bij uitwissling van warmt ovr ht ntwrk zijn grotr dan bij lktricitit (10% tot 25% bij warmtnttn vrsus 3% bij lktricititsnttn). Daarnaast is r transportnrgi nodig om d trugglvrd nrgi t transportrn naar andr plaatsn waar op dat momnt wl nrgibhoft is. Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 20

21 4 Contractul aspctn bij grootschalig warmtlvring Aan grootschalig warmtlvring ligt altijd n contract tussn gmnt n nrgilvrancir tn grondslag. Dat contract is gschrvn in d vorm van n concssiovrnkomst. In oudr contractn zijn r gn prstati-isn opgnomn. Daar gaat ht vlal om bschrming van d blangn door ht vrplichtn van aansluiting n afsprakn ovr lidingn in gmntgrond. Mr rcnt is dat wl ht gval n wordn ook prstati-isn opgnomn zoals CO 2 -rducti n wordn isn gstld aan aansluitbijdrag, vastrcht n warmtprijs. In vl oudr concssiovrnkomstn is d looptijd nit glimitrd. In mr rcnt concssiovrnkomstn wordt vaak 30 ar als contractpriod opgnomn. Looptijd is vaak afhanklijk van gbruikt grootschalig opwkkingstchnik. Van blang bij NOM woningn is d vrplichting tot aansluiting op ht grootschalig warmtnt ofwl d (on)moglijkhid om duurzam nrgi op t wkkn op d woning n vntul trug t lvrn of op t duurzam wkkn in d omgving van d woning. - Kun j d woning afsluitn van warmt, n zo, ondr wlk voorwaardn? - Mag contractul gzin (duurzam) warmt op d woning wordn opgwkt? - Kan warmt wordn trugglvrd aan ht nt? - Ovrig zakn di voortkomn uit d contractn. - Wi vrlnt d concssi voor warmtlvring, n wat houdt di concssi prcis in? - Kunnn afnmrs in n bpaald gbid wordn vrplicht tot aansluiting, wat zgt ht Bouwbsluit hirovr? Warmtplan? 4.1 Concssi voor warmtlvring In concssiovrnkomstn komn soms passags voor di d topassing van opwkinstallatis in woningn di zijn aangslotn op warmt vrbidn. Di motn dan wordn doorglgd via n kttingbding. En voorbld van zo n passag is ggvn in d concssiovrnkomst van Essnt d : Enrgibdrijf draagt zorg voor d trbschikkingstlling, ht transport n d lvring van warmt n koud aan d Klant. Klant vrplicht zich d bnodigd warmt n koud van Essnt t btrkkn. Klant zal aldus zlf géén ign kol- of vrwarmingsopwkinstallati (latn) plaatsn. Uitzondringn hirop zijn alln moglijk na ovrlg mt n godkuring door Essnt. Als dz passag nit is doorglgd in d koopovrnkomst is r gn wttlijk grond mr om dit af t dwingn. d Concssiovrnkomst warmtlvring Mosa Forum, Maastricht Essnt, 2007 Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 21

22 4.2 Kwalitativ vrplichtingn of kttingbding In gbidn mt grootschalig stadsvrwarming is ht gbruiklijk n kwalitativ vrplichting of kttingbding op t nmn in d koopovrnkomst. Daarin wordt aanggvn dat d ontwikklaar d woning mot aansluitn n aangslotn mot houdn op stadsvrwarming. Bij vrkoop van d woning wordt dz voorwaard middls n kttingbding aan d opvolgnd ignaar opglgd mt n bot bij vrzuim. D bot bij vrzuim van ht oplggn van dz voorwaard via n kttingbding bdraagt bijvoorbld in Tilburg pr woning. Woningn motn dus aangslotn blijvn op ht warmtnt. Ht is wl d vraag of n in tijdsduur nit glimitrd aansluiting op n warmtnt juridisch houdbaar is. D bschrming van ht warmtbdrijf voor mr dan 30 ar is nit rdlijk. D invstringn motn in di priod trugvrdind zijn. 4.3 Aansluit- n lvringsvoorwaardn In d huidig aansluit n lvringsvoorwaardn van NUON, Enco, Ennatuurlijk n Warmtbdrijf Purmrnd komn di passags nit (mr) voor. Dat btknt dat r gn blmmring hoft t zijn voor d opwkking van duurzam nrgi op d ign woning. 4.4 Bouwbsluit Divrs gmntn haddn in d Bouwvrordning n aansluitplicht opgnomn voor warmtlvring in gbidn mt grootschalig stadsvrwarming. Op 1 april 2012 zijn d voorschriftn omtrnt ht gbruik van gbouwn in d gmntlijk bouwvrordning komn t vrvalln als ondrdl van d inwrkingtrding van ht Bouwbsluit Dz aansluitplicht is gnrik ovrgnomn in ht Bouwbsluit 2012 als volgt: Artikl 6.10 En t bouwn bouwwrk mt n of mr vrblijfsgbidn is aangslotn op ht in ht warmtplan bdold distributint voor warmt indin: a) ht in ht warmtplan gpland aantal aansluitingn op dat distributint op ht momnt van ht indinn van d aanvraag om vrgunning voor ht bouwn nog nit is brikt, n b) d aansluitafstand: i. nit grotr is dan 40 m, of ii. grotr is dan 40 m n d aansluitkostn nit hogr zijn dan bij n aansluitafstand van 40 m. Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 22

23 Gmntn motn dus n Warmtplan opstlln om t kunnn boordln of n woning aangslotn mot wordn op n warmtnt. Vl gmntn wrkn op dit momnt aan ht opstlln van n Warmtplan. Ht Bouwbsluit 2012 knt ook ht glijkwaardighidsbginsl. Dit houdt in dat in plaats van aansluiting op n warmtnt ook n glijkwaardig oplossing mag wordn togpast n daarm d aansluitplicht nit gldt. In ht Warmtplan wordn d prstatis van d warmtlvring pr gbid wrggvn. Voor n woning of projct dat nit wordt aangslotn op ht warmtnt dint d glijkwaardighid tn opzicht van d prstatis zoals bschrvn in ht Warmtplan t wordn aangtoond. Niuw woningn Voor niuw woningn is NOM dus moglijk zondr aansluiting op ht warmtnt. D glijkwaardighid mt d prstatis van ht warmtnt motn wordn aangtoond. Dat is voor NOM woningn gn problm. Bstaand woningn Ht artikl 6.10 uit ht Bouwbsluit gldt in princip alln voor niuw woningn, nit voor bstaand woningn. D woningn hbbn n aansluiting op ht warmtnt. Vraag is of d vrplichting tot aansluiting in stand blijft bij d aanvraag van n Omgvingsvrgunning bij d start van n grootschalig rnovati. Gldt dan dat bij n glijkwaardig oplossing d aansluiting op grootschalig warmtlvring kan vrvalln? Dit is n contractul aspct waar op dit momnt gn jurisprudnti ovr is. Zaklijk aansluitingn In nkl gbidn mt grootschalig warmtlvring zijn oorspronklijk blokvrwarmingssystmn gïntgrrd. Dz blokvrwarmingssystmn zijn mstal in igndom bij corporatis. In n tchnisch ruimt is d aansluiting voor warmtlvring van d grootschalig warmtlvring naar ht blokvrwarmingssystm aangbracht. Corporati koopt d warmt in bij ht warmtbdrijf n vrkoopt d warmt aan d huurdrs. Er is n B2B contract mt bprkt looptijd voor dz aansluitingn. Vl van di contractn hbbn n looptijd van 25 ar n lopn af op ht momnt dat n ingrp in d woningn rlvant is. In Tilburg n Brda lopn divrs B2B contractn af in 2013 n Dat is n uitglzn momnt om NOM- rnovatis t ovrwgn al dan nit mt n vrniuwd aansluiting op warmtlvring. Evrt Vrins Enrgiadvis - Nul op d mtr bij grootschalig warmtlvring.docx 23

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD EN GROOT RIJNWIJK, ARNHEM Opdrachtgvr Gmnt Arnhm Dinst Stadsontwikkling Postbus 99 6800 AB Arnhm Bzokadrs: Eusbiusbuitnsingl

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

Keten- en sectorinitiatieven

Keten- en sectorinitiatieven K t n- ns c t or i ni t i at i v n Ktn- n sctorinitiativn Documnt vrsion control Dat Author Vrsion Changs Commnt 05-12-11 Jolanda Crtir 1.0 - Initial vrsion 20-04-12 Jolanda Crtir 2.0 Yarly rviw 06-08-12

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Plan-MER Masterplan Lijn 11-zone. milieurapport. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948.

Gemeente Den Haag. Plan-MER Masterplan Lijn 11-zone. milieurapport. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948. mnt n Haag Plan-R astrplan ijn 11-zon miliurapport Wittvn+Bos Alxandrstraat 21 postbus 85948 258 CP n Haag tlfoon 7 37 7 tlfax 7 36 98 IHOUSOPAV blz. 1. III 1 1.1. Aanliding n dol 1 1.2. Procdur plan-m..r.

Nadere informatie

Energiezuinig produceren Nederland en glastuinbouw nog niet op schema. Voor wie verstandig handelt!

Energiezuinig produceren Nederland en glastuinbouw nog niet op schema. Voor wie verstandig handelt! Enrgizuinig producrn Ndrland n glastuinbouw nog nit op schma Trndsamnvatting Naam Dfiniti Aandacht voor nrgizuinig producrn D blangrijkst kritik van d samnlving op d glastuinbouw btrft ht nrgigbruik n

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie