UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004"

Transcriptie

1 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA

2 WAAROM BELEGGEN IN EEN UNLIMITED TURBO CERTIFICAAT? De Unlimited Turbo Certificaten zijn Beursproducten die het mogelijk maken om te beleggen in een onderliggend actief: index, grondstof (hierna onderliggend ), zonder tijdsbeperking en met een Hefboomeffect dat gematigd tot zeer hoog kan zijn. Deze producten richten zich tot ervaren beleggers die op zoek zijn naar instrumenten om hun portefeuille te dynamiseren op korte, middellange of lange termijn. Bovendien kunnen de Unlimited Turbo Certificaten ook worden gebruikt om een portefeuille te dekken. Door hun Hefboomeffect zijn de Turbo Certificaten risicovolle producten. De belegger kan het initieel belegde kapitaal integraal verliezen. KENMERKEN Product met een risico op kapitaalverlies. Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 (geïndexeerd op een index of een grondstof ) uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, die gewaarborgd wordt door BNP Paribas SA (A+/A2/A+), met dien verstande dat de Certificaten verhandelbare waardepapieren zijn Een continue notering op NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext Brussel (1) en een verzekerde liquiditeit bij de aankoop en verkoop door de groep BNP Paribas Principe: het Unlimited Turbo Certificaat maakt het mogelijk om zich in geval van stijging (Call) of in geval van daling (Put) te positioneren op een onderliggend actief (index of grondstof ) waarbij het rendement van dat onderliggende actief wordt vergroot dankzij het Hefboomeffect. Het Hefboomeffect is des te hoger als het onderliggende dichtbij het Financieringsniveau ligt (hiernaast gedefinieerd). Risicoprofiel: hoog, voorbehouden voor ervaren beleggers Beleggingstermijn: korte/middellange/lange termijn, aangezien de einddatum open is (2) Financieringskosten: pro rata temporis inbegrepen in de prijs van het Certificaat. De financieringskost voor een Unlimited Turbo in euro is de EURIBOR 1 maand + 4% voor een Unlimited Call Turbo en de EURIBOR 1 maand - 4% voor een Unlimited Put Turbo. (3) Geen instap- of uitstapkosten - zoals voor elke verrichting op een Beursgenoteerd effect het geval is, kunnen u makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. (1) Bij normale marktomstandigheden en normale werking van de informatica (2) Er is een mogelijkheid van vervroegde terugbetaling, afhankelijk van de Uitgever met een vooropzegtermijn van 10 dagen. (3) Deze marge kan worden aangepast, afhankelijk van de Uitgever volgens de marktvoorwaarden. Voor de huidige financieringskosten verwijzen we naar de Definitieve Voorwaarden van het product op listedproducts.cib.bnpparibas.be > Documentatie 2

3 DEFINITIES Financieringsniveau (of Uitoefenprijs): Belangrijkste kenmerk van de Unlimited Turbo, de mogelijkheid om de prijs van de Unlimited Turbo te berekenen, deze evolueert elke dag naar gelang de financieringskost. Wanneer u belegt in een Unlimited Turbo, belegt u slechts in een fractie van de waarde van het onderliggende. De rest wordt gefinancierd door de Uitgever dat deel heet het Financieringsniveau. Wanneer u belegt in een Unlimited Turbo Call, betaalt u intresten op het Financieringsniveau om ervan te kunnen genieten. In het geval van een Unlimited Turbo Put leent de Uitgever het onderliggende om de ongedekte verkoop te waarborgen, vervolgens belegt hij de geleende effecten. Door de aankoop van een Unlimited Turbo Put betaalt de belegger dan de kostprijs van de lening, maar ontvangt hij de intresten op het belegde gedeelte. Veiligheidsdrempel (of Desactiverende Barrière): Het tweede belangrijk kenmerk van een Unlimited Turbo is de mogelijkheid om de maximale verliezen te beperken tot het initieel belegde kapitaal. Zodoende, indien het onderliggende de Veiligheidsdrempel overschrijdt tijdens de levensloop van het Certificaat, verstrijkt de Unlimited Turbo. In dit geval, bevindt de terugbetalingswaarde zich tussen 0 en de restwaarde, waarbij de restwaarde gelijk is aan het verschil tussen de Veiligheidsdrempel en het Financieringsniveau, gecorrigeerd voor de pariteit. De Veiligheidsdrempel bevindt zich elke dag op een vast percentage van het Financieringsniveau hij evolueert dus elke dag net zoals het Financieringsniveau. vast % boven het Financieringsniveau voor een Unlimited Turbo Call vast % onder het Financieringsniveau voor een Unlimited Turbo Put Hefboomeffect: Maakt het mogelijk om het rendement van het onderliggende te verveelvoudigen. Een Hefboomeffect van 5 bijvoorbeeld betekent dat, wanneer het onderliggende met min of meer 1% varieert, de prijs van de Unlimited Turbo met min of meer 5% zal variëren de Unlimited Turbo Calls reageren gunstig op de stijging van het onderliggende en de Unlimited Turbo Puts reageren gunstig op de daling van het onderliggende. Het product dat u wordt aangeboden, is een afgeleid instrument. Door in te tekenen op dit instrument draagt u geld over aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u een vastgelegd bedrag te betalen op de einddatum, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. De Uitgever verbindt zich er niet toe om het belegde kapitaal (exclusief kosten) in alle gevallen terug te betalen op de einddatum. In geval van wanbetaling (bijv. faillissement) van de Uitgever en de Garantiegever evenals in geval van negatieve evolutie van de onderliggende waarde, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt. Deze instrumenten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die een kapitaalrisico aanvaarden. 3

4 PRIJSBEREKENING EN MECHANISME De prijs van een Unlimited Turbo Certificaat evolueert elke Beursdag in real time afhankelijk van de evolutie van het onderliggende actief. Zijn waarde is eenvoudig te berekenen. Die stemt overeen met het verschil tussen het Niveau van het onderliggende en het Financieringsniveau (of Uitoefenprijs) van de Unlimited Turbo (voor een Turbo Call) gecorrigeerd met de pariteit. De pariteit stemt overeen met het aantal Certificaten dat nodig is om een eenheid van de onderliggend waarde te verwerven. De begrippen tijd of volatiliteit komen niet in aanmerking voor de prijsberekening. Prijs Unlimited Turbo Call = Prijs Unlimited Turbo Put = Koers van het onderliggende Financieringsniveau Pariteit Financieringsniveau - Koers van het onderliggende Pariteit De Unlimited Turbo s zijn genoteerd in euro op de beurs NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext Brussel. Wanneer het onderliggende in een andere munt is uitgedrukt dan de euro, is het belangrijk om rekening te houden met de wisselkoers bij de prijs van het Certificaat. Veronderstellen we bijvoorbeeld dat de wisselkoers euro/dollar 1,35 bedraagt. Indien een Turbo op een Amerikaans onderliggend 7$ waard is, dan is hij in euro: 7/1,35 - soit 5,19 euro waard 4

5 ILLUSTRATION (3) Een belegger voorziet een stijging van de onderliggende index die momenteel punten noteert. Hij beslist om te beleggen in een Unlimited Turbo Call met de volgende kenmerken: Financieringsniveau = 3000 Pariteit = 100/1 Financieringskosten = 3,5% per jaar Veiligheidsdrempel = 2% van het Financieringsniveau Prijs van de Unlimited Turbo Call ( ) /100 = 7 euro Hefboomeffect = niveau van het onderliggende / (Prijs van de Unlimited Turbo x pariteit) = 5,28x Hierbij dient opgemerkt dat, aangezien het niveau van de onderliggende index evenals de prijs van de Unlimited Turbo mettertijd variëren, ook het Hefboomeffect voortdurend varieert tijdens de levensloop van het Certificaat. Vergelijkende evolutie van de index en een Unlimited Turbo Call gedurende 1 jaar Bij Veiligheidsdrempel 1 Bij Aankoop 1 Scenario 1 2 Scenario 2 3 Scenario 3 2 Financieringsniveau 3 1 jaar Theoretische grafiek, louter illustratief SCENARIO 1 6 maanden later SCENARIO 2 9 maanden later SCENARIO 3 12 maanden later Koers van de index punten (-5,4%) punten (+16,2%) punten (+9,5%) Financieringsniveau x [1 + (6/12) x 3,5%] = 3.052,5 ptn x [1 + (9/12) x 3,5%] = 3.078,75 ptn x [1 + (12/12) x 3,5%] = ptn Veiligheidsdrempel ptn ptn ptn Waarde Unlimited Call Turbo ( ,5) / 100 = 4,47 ( ,75) / 100 = 12,21 ( ) / 100 = 9,45 Return on investment (3) 4,47-7 = -2,53 (-36%) 12,21-7 = +5,21 (+74%) (4) 9,45-7 = + 2,45 (+35%) (4) In het slechtste geval, wanneer de index afsluit onder de Veiligheidsdrempel, wordt de Unlimited Turbo Call gedeactiveerd. De terugbetalingswaarde bevindt zich dus tussen 0 en de restwaarde. Indien in scenario 3 bijvoorbeeld de koers van de index afsluit op punten, ofwel onder de veiligheidsdrempel van punten, dan verstrijkt de Unlimited Turbo Call en bevindt de terugbetalingswaarde zich tussen 0 en 0,62 (de restwaarde). De maximale terugbetalingswaarde is ( )/100 = 0,62 (3) De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een illustratieve waarde om de werking van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. (4) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en de garant, buiten toepasselijke kosten en fiscaliteit. 5

6 ENKELE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN De Unlimited Turbo Certificaten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die het risico van een volledig of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde kapitaal aanvaarden. De volgende paragrafen bevatten slechts een overzicht van enkele van de voornaamste risico's. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's, verzoeken we u om het basisprospectus, de eventuele supplementen en de definitieve voorwaarden te raadplegen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website listedproducts.cib.bnpparibas.be > Documentatie. Koersrisico De waarde van een Unlimited Turbo Certificaat hangt af van de koersschommelingen van het onderliggende actief. Zo oefent een daling van de koers van het onderliggende een negatief effect uit op de waarde van een Unlimited Call Turbo Certificaat, terwijl een stijging een negatief effect heeft op de waarde van een Unlimited Put Turbo Certificaat. Het koersrisico is des te hoger naarmate het onderliggende actief volatiel is. Hefboomeffectrisico Wegens het hefboomeffect zijn de risico's die verbonden zijn aan de Unlimited Turbo Certificaten, groter dan de risico's die verbonden zijn aan een rechtstreekse belegging in het onderliggende actief. Het hefboomeffect vergroot de bewegingen van het onderliggende actief zowel bij stijging als bij daling. De waarde van het product kan immers sneller dalen dan die van het onderliggende actief. Wisselkoersrisico Wanneer het onderliggende actief is uitgedrukt in een buitenlandse munt, moet u rekening houden met de schommelingen van de wisselkoers. Rentevoetrisico De evolutie van de rentevoet beïnvloedt de waarde van een Unlimited Turbo en impliceert dus een rentevoetrisico. Voor een Unlimited Call Turbo op een Frans aandeel bijvoorbeeld is de financieringskost gelijk aan de EURIBOR 1M + 4%. Voor een Unlimited Put Turbo op een Frans aandeel, is de financieringskost gelijk aan de EURIBOR 1M 4%. Een eventuele stijging van de EURIBOR zal dus ongunstig zijn voor een houder van een Unlimited Call Turbo en een eventuele daling van de EURIBOR zal ongunstig zijn voor een houder van een Unlimited Put Turbo. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Definitieve Voorwaarden ("Final Terms") van het product in kwestie. Risico's van de groeimarkten Indien het onderliggende actief gekoppeld is aan de aandelenmarkten van de groeilanden, zijn er bijkomende risico's op politiek, economisch en sociaal vlak. Liquiditeitsrisico BNP Paribas verzekert de liquiditeit van zijn producten en is van plan om koop- en verkoopkoersen aan te bieden voor de Unlimited Turbo Certificaten tijdens de openingsuren van de Beurs. Het kan gebeuren dat de liquiditeit niet verzekerd is bij abnormale marktomstandigheden en abnormale werking van de informatica. Risico op vervroegde terugbetaling Om rekening te houden met de gevolgen voor de Turbo Certificaten van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de Unlimited Turbo Certificaten of de onderliggende waarde van de Unlimited Turbo Certificaten, voorziet de juridische documentatie aanpassingsmodaliteiten en in sommige gevallen vervroegde terugbetaling van de Unlimited Turbo Certificaten; deze elementen kunnen een kapitaalverlies met zich brengen. Kredietrisico U draagt een kredietrisico op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV als uitgevende instelling van de Unlimited Turbo Certificaten en op BNP Paribas SA als garant van de terugbetaling van de sommen die verschuldigd zijn door de uitgever aan de houders in geval van faillissement of wanbetaling van die laatste. In geval van faillissement van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling, zouden de beleggers de sommen die hen verschuldigd zijn, niet kunnen terugbetaald krijgen; bijgevolg moeten de beleggers de kredietkwaliteit van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling kunnen beoordelen. 6

7 VOORDELEN NADELEN De Unlimited Turbo s bieden een belangrijk Hefboomeffect dat het rendement van het onderliggende vergroot, zowel bij stijging als bij daling. Een open einddatum: geen tijdsbeperking (zolang de Veiligheidsdrempel niet is bereikt). De prijs van een Unlimited Turbo is relatief eenvoudig te berekenen, gelijk aan het verschil tussen de onderliggende koers en het Financieringsniveau, gecorrigeerd met de pariteit. Het verstrijken van de tijd en de volatiliteitsbewegingen hebben slechts een marginale impact op de prijs van de Unlimited Turbo Certificaten. Continue notering op verschillende verhandelingsplatformen, waaronder NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext Brussel en mogelijkheid om zijn Certificaat op elk ogenblik tijdens de levensloop van de Certificaten weer te verkopen. Zoals voor elke Beursverrichting is de belegge onderworpen aan makelaarskosten. De Unlimited Turbo Certificaten stellen de belegger bloot aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Wanneer de waarde van het onderliggende de Veiligheidsdrempel bereikt, wordt het Unlimited Turbo Certificaat gedeactiveerd. De terugbetalingswaarde bevindt zich dan tussen 0 en de restwaarde, waarbij de restwaarde gelijk is aan het verschil tussen de Veiligheidsdrempel en het Financieringsniveau, gecorrigeerd voor de pariteit. Soms, echter, is de terugbetalingswaarde lager dan de restwaarde of gelijk aan 0. De belegger draagt de financieringskosten. De huidige financieringskost is terug te vinden in de Definitieve Voorwaarden van elk product op listedproducts.cib.bnpparibas.be. De Unlimited Turbo Certificaten kunnen vervroegd worden terugbetaald afhankelijk van de Uitgever, in geval van uitzonderlijke gebeurtenissen die impact hebben op de Unlimited Turbo of zijn onderliggende actief. De vooropzeg bedraagt 10 dagen en zal worden aangekondigd op de website listedproducts.cib.bnpparibas.be De belegger die deze Certificaten in bezit heeft, stelt zich bloot aan het kredietrisico dat verbonden is aan de Uitgever van deze Certificaten, BNP Paribas Arbitrage Issuance SA, en zijn garant, BNP Paribas SA. 7

8 FISCALE BEHANDELING De meerwaarden die worden gerealiseerd op de verkoop van Turbo's door privébeleggers die in België wonen, zijn in principe niet belastbaar. De minderwaarden en kosten zijn niet aftrekbaar. Als de Turbo's echter worden aangehouden als speculatieve belegging, wordt hun meerwaarde belast aan 33%, verhoogd met lokale opcentiemen. Indien de belegger beroepsmatig handelt, worden de meerwaarden, als beroepsinkomsten, onderworpen aan de marginale tarieven bij de personenbelasting en dan zijn de minderwaarden aftrekbaar. De fiscale behandeling van de Turbo's is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Raadpleeg in dat verband uw belastingadviseur. Volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, wordt een roerende voorheffing van 25% ingehouden, wanneer de uitgever Turbo's terugkoopt voor een hoger bedrag dan de uitgifteprijs en als die inkomsten worden geïnd door tussenkomst van een Belgische bemiddelaar. De roerende voorheffing heeft een bevrijdend karakter in hoofde van de beleggers die natuurlijke personen zijn. Indien deze inkomsten niet waren onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing, heeft de belastingplichtige natuurlijke persoon de plicht om ze aan te geven op zijn jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. De taks op de Beursverrichtingen is niet verschuldigd op de primaire markt (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode). De aankoop en verkoop van Turbo's op de secundaire markt via tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon, is onderworpen aan een taks op de Beursverrichtingen van 0,25% (beperkt tot 740 EUR per verrichting). Deze taks is zowel bij aankoop- als bij verkooptransacties verschuldigd. BELEGGINGSPROFIEL Afhankelijk van zijn beleggingsprofiel zal de belegger kiezen voor een Unlimited Turbo Certificaat met een Veiligheidsdrempel die ver of minder ver verwijderd ligt van de koers van het onderliggende actief. Hoe dichter de Veiligheidsdrempel bij de koers van het onderliggende actief ligt, des te groter is het Hefboomeffect, maar des te groter is ook het risico dat de Veiligheidsdrempel wordt bereikt. HOE EEN UNLIMITED TURBO CERTIFICAAT KOPEN? De Unlimited Turbo Certificaten worden even eenvoudig verhandeld als een aandeel: u plaatst uw Beursorders via een effectenrekening bij uw vertrouwde financiële tussenpersoon (bank, makelaar, of broker). Daarvoor preciseert u de mnemonische code of de ISIN-code van de Unlimited Turbo Certificaten, de gewenste hoeveelheid en verhandelingskoers. Zoals voor elke transactie met een beursgenoteerd effect zullen u makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. De Unlimited Turbo Certificaten worden per eenheid verhandeld. Waarschuwing: De promotie van de BNP Paribas Turbo Certificaten in België, Nederland en Luxemburg is de verantwoordelijkheid van BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV). Het merk TURBO is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk in de Benelux (onder nummer ) dat BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV) exploiteert onder contract. Bijgevolg, terwijl de presentatie van de BNP Paribas Turbo producten aangeboden aan beleggers is toegestaan, maakt deze operatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licenties van het merk TURBO bij de Distributeur. De beleggers worden verzocht om voor elke inschrijving de informatiedragers met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus, Note, Warrant & Certificate Programme genaamd, daterend van 3 juni 2013 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, de Franse regulator), (b) zijn Supplementen en (c) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ("Final Terms"). BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die in het Basisprospectus worden vermeld, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF, Franse regulator). Alvorens te beleggen in dit product, wordt u aangeraden om zelf alle risico s te evalueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de juridische, fiscale en boekhoudkundige risico s, zonder u enkel te baseren op de informatie die u werd verstrekt en in voorkomend geval uw eigen adviseurs op die domeinen of elke andere professionele adviseur te raadplegen. Wegens hun aard kunnen de Certificaten onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, die afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa zich kunnen vertalen in een geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Door de verwerving van de Certificaten nemen de beleggers een kredietrisico op de Uitgever en zijn Garant. De verkoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in Frankrijk en in België. Alle informatiedragers evenals het Basisprospectus, zijn eventuele Supplementen en de Definitieve Voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar op > Documentatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt?

Finance Avenue 20/10/2012. Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt? Finance Avenue 20/10/2012 / Hoe kunt u uw portefeuille indekken en hoe belegt u in een volatiele markt? Actualiteit De wereld waarin we leven verandert continu Economische en politieke gebeurtenissen Financiële

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

L yxor S trategie ETFs

L yxor S trategie ETFs L yxor S trategie ETFs Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie