UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004"

Transcriptie

1 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA

2 WAAROM BELEGGEN IN EEN UNLIMITED TURBO CERTIFICAAT? De Unlimited Turbo Certificaten zijn Beursproducten die het mogelijk maken om te beleggen in een onderliggend actief: index, grondstof (hierna onderliggend ), zonder tijdsbeperking en met een Hefboomeffect dat gematigd tot zeer hoog kan zijn. Deze producten richten zich tot ervaren beleggers die op zoek zijn naar instrumenten om hun portefeuille te dynamiseren op korte, middellange of lange termijn. Bovendien kunnen de Unlimited Turbo Certificaten ook worden gebruikt om een portefeuille te dekken. Door hun Hefboomeffect zijn de Turbo Certificaten risicovolle producten. De belegger kan het initieel belegde kapitaal integraal verliezen. KENMERKEN Product met een risico op kapitaalverlies. Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 (geïndexeerd op een index of een grondstof ) uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, die gewaarborgd wordt door BNP Paribas SA (A+/A2/A+), met dien verstande dat de Certificaten verhandelbare waardepapieren zijn Een continue notering op NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext Brussel (1) en een verzekerde liquiditeit bij de aankoop en verkoop door de groep BNP Paribas Principe: het Unlimited Turbo Certificaat maakt het mogelijk om zich in geval van stijging (Call) of in geval van daling (Put) te positioneren op een onderliggend actief (index of grondstof ) waarbij het rendement van dat onderliggende actief wordt vergroot dankzij het Hefboomeffect. Het Hefboomeffect is des te hoger als het onderliggende dichtbij het Financieringsniveau ligt (hiernaast gedefinieerd). Risicoprofiel: hoog, voorbehouden voor ervaren beleggers Beleggingstermijn: korte/middellange/lange termijn, aangezien de einddatum open is (2) Financieringskosten: pro rata temporis inbegrepen in de prijs van het Certificaat. De financieringskost voor een Unlimited Turbo in euro is de EURIBOR 1 maand + 4% voor een Unlimited Call Turbo en de EURIBOR 1 maand - 4% voor een Unlimited Put Turbo. (3) Geen instap- of uitstapkosten - zoals voor elke verrichting op een Beursgenoteerd effect het geval is, kunnen u makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. (1) Bij normale marktomstandigheden en normale werking van de informatica (2) Er is een mogelijkheid van vervroegde terugbetaling, afhankelijk van de Uitgever met een vooropzegtermijn van 10 dagen. (3) Deze marge kan worden aangepast, afhankelijk van de Uitgever volgens de marktvoorwaarden. Voor de huidige financieringskosten verwijzen we naar de Definitieve Voorwaarden van het product op listedproducts.cib.bnpparibas.be > Documentatie 2

3 DEFINITIES Financieringsniveau (of Uitoefenprijs): Belangrijkste kenmerk van de Unlimited Turbo, de mogelijkheid om de prijs van de Unlimited Turbo te berekenen, deze evolueert elke dag naar gelang de financieringskost. Wanneer u belegt in een Unlimited Turbo, belegt u slechts in een fractie van de waarde van het onderliggende. De rest wordt gefinancierd door de Uitgever dat deel heet het Financieringsniveau. Wanneer u belegt in een Unlimited Turbo Call, betaalt u intresten op het Financieringsniveau om ervan te kunnen genieten. In het geval van een Unlimited Turbo Put leent de Uitgever het onderliggende om de ongedekte verkoop te waarborgen, vervolgens belegt hij de geleende effecten. Door de aankoop van een Unlimited Turbo Put betaalt de belegger dan de kostprijs van de lening, maar ontvangt hij de intresten op het belegde gedeelte. Veiligheidsdrempel (of Desactiverende Barrière): Het tweede belangrijk kenmerk van een Unlimited Turbo is de mogelijkheid om de maximale verliezen te beperken tot het initieel belegde kapitaal. Zodoende, indien het onderliggende de Veiligheidsdrempel overschrijdt tijdens de levensloop van het Certificaat, verstrijkt de Unlimited Turbo. In dit geval, bevindt de terugbetalingswaarde zich tussen 0 en de restwaarde, waarbij de restwaarde gelijk is aan het verschil tussen de Veiligheidsdrempel en het Financieringsniveau, gecorrigeerd voor de pariteit. De Veiligheidsdrempel bevindt zich elke dag op een vast percentage van het Financieringsniveau hij evolueert dus elke dag net zoals het Financieringsniveau. vast % boven het Financieringsniveau voor een Unlimited Turbo Call vast % onder het Financieringsniveau voor een Unlimited Turbo Put Hefboomeffect: Maakt het mogelijk om het rendement van het onderliggende te verveelvoudigen. Een Hefboomeffect van 5 bijvoorbeeld betekent dat, wanneer het onderliggende met min of meer 1% varieert, de prijs van de Unlimited Turbo met min of meer 5% zal variëren de Unlimited Turbo Calls reageren gunstig op de stijging van het onderliggende en de Unlimited Turbo Puts reageren gunstig op de daling van het onderliggende. Het product dat u wordt aangeboden, is een afgeleid instrument. Door in te tekenen op dit instrument draagt u geld over aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u een vastgelegd bedrag te betalen op de einddatum, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. De Uitgever verbindt zich er niet toe om het belegde kapitaal (exclusief kosten) in alle gevallen terug te betalen op de einddatum. In geval van wanbetaling (bijv. faillissement) van de Uitgever en de Garantiegever evenals in geval van negatieve evolutie van de onderliggende waarde, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt. Deze instrumenten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die een kapitaalrisico aanvaarden. 3

4 PRIJSBEREKENING EN MECHANISME De prijs van een Unlimited Turbo Certificaat evolueert elke Beursdag in real time afhankelijk van de evolutie van het onderliggende actief. Zijn waarde is eenvoudig te berekenen. Die stemt overeen met het verschil tussen het Niveau van het onderliggende en het Financieringsniveau (of Uitoefenprijs) van de Unlimited Turbo (voor een Turbo Call) gecorrigeerd met de pariteit. De pariteit stemt overeen met het aantal Certificaten dat nodig is om een eenheid van de onderliggend waarde te verwerven. De begrippen tijd of volatiliteit komen niet in aanmerking voor de prijsberekening. Prijs Unlimited Turbo Call = Prijs Unlimited Turbo Put = Koers van het onderliggende Financieringsniveau Pariteit Financieringsniveau - Koers van het onderliggende Pariteit De Unlimited Turbo s zijn genoteerd in euro op de beurs NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext Brussel. Wanneer het onderliggende in een andere munt is uitgedrukt dan de euro, is het belangrijk om rekening te houden met de wisselkoers bij de prijs van het Certificaat. Veronderstellen we bijvoorbeeld dat de wisselkoers euro/dollar 1,35 bedraagt. Indien een Turbo op een Amerikaans onderliggend 7$ waard is, dan is hij in euro: 7/1,35 - soit 5,19 euro waard 4

5 ILLUSTRATION (3) Een belegger voorziet een stijging van de onderliggende index die momenteel punten noteert. Hij beslist om te beleggen in een Unlimited Turbo Call met de volgende kenmerken: Financieringsniveau = 3000 Pariteit = 100/1 Financieringskosten = 3,5% per jaar Veiligheidsdrempel = 2% van het Financieringsniveau Prijs van de Unlimited Turbo Call ( ) /100 = 7 euro Hefboomeffect = niveau van het onderliggende / (Prijs van de Unlimited Turbo x pariteit) = 5,28x Hierbij dient opgemerkt dat, aangezien het niveau van de onderliggende index evenals de prijs van de Unlimited Turbo mettertijd variëren, ook het Hefboomeffect voortdurend varieert tijdens de levensloop van het Certificaat. Vergelijkende evolutie van de index en een Unlimited Turbo Call gedurende 1 jaar Bij Veiligheidsdrempel 1 Bij Aankoop 1 Scenario 1 2 Scenario 2 3 Scenario 3 2 Financieringsniveau 3 1 jaar Theoretische grafiek, louter illustratief SCENARIO 1 6 maanden later SCENARIO 2 9 maanden later SCENARIO 3 12 maanden later Koers van de index punten (-5,4%) punten (+16,2%) punten (+9,5%) Financieringsniveau x [1 + (6/12) x 3,5%] = 3.052,5 ptn x [1 + (9/12) x 3,5%] = 3.078,75 ptn x [1 + (12/12) x 3,5%] = ptn Veiligheidsdrempel ptn ptn ptn Waarde Unlimited Call Turbo ( ,5) / 100 = 4,47 ( ,75) / 100 = 12,21 ( ) / 100 = 9,45 Return on investment (3) 4,47-7 = -2,53 (-36%) 12,21-7 = +5,21 (+74%) (4) 9,45-7 = + 2,45 (+35%) (4) In het slechtste geval, wanneer de index afsluit onder de Veiligheidsdrempel, wordt de Unlimited Turbo Call gedeactiveerd. De terugbetalingswaarde bevindt zich dus tussen 0 en de restwaarde. Indien in scenario 3 bijvoorbeeld de koers van de index afsluit op punten, ofwel onder de veiligheidsdrempel van punten, dan verstrijkt de Unlimited Turbo Call en bevindt de terugbetalingswaarde zich tussen 0 en 0,62 (de restwaarde). De maximale terugbetalingswaarde is ( )/100 = 0,62 (3) De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een illustratieve waarde om de werking van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. (4) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en de garant, buiten toepasselijke kosten en fiscaliteit. 5

6 ENKELE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN De Unlimited Turbo Certificaten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die het risico van een volledig of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde kapitaal aanvaarden. De volgende paragrafen bevatten slechts een overzicht van enkele van de voornaamste risico's. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's, verzoeken we u om het basisprospectus, de eventuele supplementen en de definitieve voorwaarden te raadplegen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website listedproducts.cib.bnpparibas.be > Documentatie. Koersrisico De waarde van een Unlimited Turbo Certificaat hangt af van de koersschommelingen van het onderliggende actief. Zo oefent een daling van de koers van het onderliggende een negatief effect uit op de waarde van een Unlimited Call Turbo Certificaat, terwijl een stijging een negatief effect heeft op de waarde van een Unlimited Put Turbo Certificaat. Het koersrisico is des te hoger naarmate het onderliggende actief volatiel is. Hefboomeffectrisico Wegens het hefboomeffect zijn de risico's die verbonden zijn aan de Unlimited Turbo Certificaten, groter dan de risico's die verbonden zijn aan een rechtstreekse belegging in het onderliggende actief. Het hefboomeffect vergroot de bewegingen van het onderliggende actief zowel bij stijging als bij daling. De waarde van het product kan immers sneller dalen dan die van het onderliggende actief. Wisselkoersrisico Wanneer het onderliggende actief is uitgedrukt in een buitenlandse munt, moet u rekening houden met de schommelingen van de wisselkoers. Rentevoetrisico De evolutie van de rentevoet beïnvloedt de waarde van een Unlimited Turbo en impliceert dus een rentevoetrisico. Voor een Unlimited Call Turbo op een Frans aandeel bijvoorbeeld is de financieringskost gelijk aan de EURIBOR 1M + 4%. Voor een Unlimited Put Turbo op een Frans aandeel, is de financieringskost gelijk aan de EURIBOR 1M 4%. Een eventuele stijging van de EURIBOR zal dus ongunstig zijn voor een houder van een Unlimited Call Turbo en een eventuele daling van de EURIBOR zal ongunstig zijn voor een houder van een Unlimited Put Turbo. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Definitieve Voorwaarden ("Final Terms") van het product in kwestie. Risico's van de groeimarkten Indien het onderliggende actief gekoppeld is aan de aandelenmarkten van de groeilanden, zijn er bijkomende risico's op politiek, economisch en sociaal vlak. Liquiditeitsrisico BNP Paribas verzekert de liquiditeit van zijn producten en is van plan om koop- en verkoopkoersen aan te bieden voor de Unlimited Turbo Certificaten tijdens de openingsuren van de Beurs. Het kan gebeuren dat de liquiditeit niet verzekerd is bij abnormale marktomstandigheden en abnormale werking van de informatica. Risico op vervroegde terugbetaling Om rekening te houden met de gevolgen voor de Turbo Certificaten van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de Unlimited Turbo Certificaten of de onderliggende waarde van de Unlimited Turbo Certificaten, voorziet de juridische documentatie aanpassingsmodaliteiten en in sommige gevallen vervroegde terugbetaling van de Unlimited Turbo Certificaten; deze elementen kunnen een kapitaalverlies met zich brengen. Kredietrisico U draagt een kredietrisico op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV als uitgevende instelling van de Unlimited Turbo Certificaten en op BNP Paribas SA als garant van de terugbetaling van de sommen die verschuldigd zijn door de uitgever aan de houders in geval van faillissement of wanbetaling van die laatste. In geval van faillissement van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling, zouden de beleggers de sommen die hen verschuldigd zijn, niet kunnen terugbetaald krijgen; bijgevolg moeten de beleggers de kredietkwaliteit van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling kunnen beoordelen. 6

7 VOORDELEN NADELEN De Unlimited Turbo s bieden een belangrijk Hefboomeffect dat het rendement van het onderliggende vergroot, zowel bij stijging als bij daling. Een open einddatum: geen tijdsbeperking (zolang de Veiligheidsdrempel niet is bereikt). De prijs van een Unlimited Turbo is relatief eenvoudig te berekenen, gelijk aan het verschil tussen de onderliggende koers en het Financieringsniveau, gecorrigeerd met de pariteit. Het verstrijken van de tijd en de volatiliteitsbewegingen hebben slechts een marginale impact op de prijs van de Unlimited Turbo Certificaten. Continue notering op verschillende verhandelingsplatformen, waaronder NYSE Euronext Parijs en NYSE Euronext Brussel en mogelijkheid om zijn Certificaat op elk ogenblik tijdens de levensloop van de Certificaten weer te verkopen. Zoals voor elke Beursverrichting is de belegge onderworpen aan makelaarskosten. De Unlimited Turbo Certificaten stellen de belegger bloot aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Wanneer de waarde van het onderliggende de Veiligheidsdrempel bereikt, wordt het Unlimited Turbo Certificaat gedeactiveerd. De terugbetalingswaarde bevindt zich dan tussen 0 en de restwaarde, waarbij de restwaarde gelijk is aan het verschil tussen de Veiligheidsdrempel en het Financieringsniveau, gecorrigeerd voor de pariteit. Soms, echter, is de terugbetalingswaarde lager dan de restwaarde of gelijk aan 0. De belegger draagt de financieringskosten. De huidige financieringskost is terug te vinden in de Definitieve Voorwaarden van elk product op listedproducts.cib.bnpparibas.be. De Unlimited Turbo Certificaten kunnen vervroegd worden terugbetaald afhankelijk van de Uitgever, in geval van uitzonderlijke gebeurtenissen die impact hebben op de Unlimited Turbo of zijn onderliggende actief. De vooropzeg bedraagt 10 dagen en zal worden aangekondigd op de website listedproducts.cib.bnpparibas.be De belegger die deze Certificaten in bezit heeft, stelt zich bloot aan het kredietrisico dat verbonden is aan de Uitgever van deze Certificaten, BNP Paribas Arbitrage Issuance SA, en zijn garant, BNP Paribas SA. 7

8 FISCALE BEHANDELING De meerwaarden die worden gerealiseerd op de verkoop van Turbo's door privébeleggers die in België wonen, zijn in principe niet belastbaar. De minderwaarden en kosten zijn niet aftrekbaar. Als de Turbo's echter worden aangehouden als speculatieve belegging, wordt hun meerwaarde belast aan 33%, verhoogd met lokale opcentiemen. Indien de belegger beroepsmatig handelt, worden de meerwaarden, als beroepsinkomsten, onderworpen aan de marginale tarieven bij de personenbelasting en dan zijn de minderwaarden aftrekbaar. De fiscale behandeling van de Turbo's is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Raadpleeg in dat verband uw belastingadviseur. Volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, wordt een roerende voorheffing van 25% ingehouden, wanneer de uitgever Turbo's terugkoopt voor een hoger bedrag dan de uitgifteprijs en als die inkomsten worden geïnd door tussenkomst van een Belgische bemiddelaar. De roerende voorheffing heeft een bevrijdend karakter in hoofde van de beleggers die natuurlijke personen zijn. Indien deze inkomsten niet waren onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing, heeft de belastingplichtige natuurlijke persoon de plicht om ze aan te geven op zijn jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. De taks op de Beursverrichtingen is niet verschuldigd op de primaire markt (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode). De aankoop en verkoop van Turbo's op de secundaire markt via tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon, is onderworpen aan een taks op de Beursverrichtingen van 0,25% (beperkt tot 740 EUR per verrichting). Deze taks is zowel bij aankoop- als bij verkooptransacties verschuldigd. BELEGGINGSPROFIEL Afhankelijk van zijn beleggingsprofiel zal de belegger kiezen voor een Unlimited Turbo Certificaat met een Veiligheidsdrempel die ver of minder ver verwijderd ligt van de koers van het onderliggende actief. Hoe dichter de Veiligheidsdrempel bij de koers van het onderliggende actief ligt, des te groter is het Hefboomeffect, maar des te groter is ook het risico dat de Veiligheidsdrempel wordt bereikt. HOE EEN UNLIMITED TURBO CERTIFICAAT KOPEN? De Unlimited Turbo Certificaten worden even eenvoudig verhandeld als een aandeel: u plaatst uw Beursorders via een effectenrekening bij uw vertrouwde financiële tussenpersoon (bank, makelaar, of broker). Daarvoor preciseert u de mnemonische code of de ISIN-code van de Unlimited Turbo Certificaten, de gewenste hoeveelheid en verhandelingskoers. Zoals voor elke transactie met een beursgenoteerd effect zullen u makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. De Unlimited Turbo Certificaten worden per eenheid verhandeld. Waarschuwing: De promotie van de BNP Paribas Turbo Certificaten in België, Nederland en Luxemburg is de verantwoordelijkheid van BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV). Het merk TURBO is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk in de Benelux (onder nummer ) dat BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV) exploiteert onder contract. Bijgevolg, terwijl de presentatie van de BNP Paribas Turbo producten aangeboden aan beleggers is toegestaan, maakt deze operatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licenties van het merk TURBO bij de Distributeur. De beleggers worden verzocht om voor elke inschrijving de informatiedragers met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus, Note, Warrant & Certificate Programme genaamd, daterend van 3 juni 2013 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, de Franse regulator), (b) zijn Supplementen en (c) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ("Final Terms"). BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die in het Basisprospectus worden vermeld, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF, Franse regulator). Alvorens te beleggen in dit product, wordt u aangeraden om zelf alle risico s te evalueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de juridische, fiscale en boekhoudkundige risico s, zonder u enkel te baseren op de informatie die u werd verstrekt en in voorkomend geval uw eigen adviseurs op die domeinen of elke andere professionele adviseur te raadplegen. Wegens hun aard kunnen de Certificaten onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, die afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa zich kunnen vertalen in een geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Door de verwerving van de Certificaten nemen de beleggers een kredietrisico op de Uitgever en zijn Garant. De verkoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in Frankrijk en in België. Alle informatiedragers evenals het Basisprospectus, zijn eventuele Supplementen en de Definitieve Voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar op > Documentatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 24 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Macro-economische actualiteit Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Point Macroéconomie Rédigé par

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Warrant Plan Oktober 2014

Warrant Plan Oktober 2014 Warrant Plan Oktober 2014 1 Deze presentatie wordt u persoonlijk en vertrouwelijk bezorgd. Ze mag niet worden verspreid onder derden zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas Fortis. 2 Presentatie

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 28 januari 2014 INHOUDSOPGAVE Macro-economische actualiteit Warrant week Agenda van de week Technische analyse CAC 40: Onder druk Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Point Macroéconomie

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 11 Maart 2014 INHOUDSOPGAVE Macro-economische actualiteit Warrant week Agenda van de week Technische analyse : CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Point Macroéconomie Rédigé

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 28 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Balans van de afgelopen week Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Parijs opnieuw in de lift Rédigé

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 04 november 2014 INHOUDSOPGAVE Balans van de afgelopen week Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Parijs opnieuw in de lift

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 19 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE Balans van de afgelopen week Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Balans van de afgelopen week

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie