Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect"

Transcriptie

1 DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER WETEN? Het product dat u wordt aangeboden, is een afgeleid instrument. Door in te tekenen op dit instrument draagt u geld over aan de uitgever die zich ertoe verbindt om u op de einddatum een bedrag terug te betalen, indien het positief is, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. In geen geval verbindt de uitgever zich ertoe om het initieel belegde kapitaal terug te betalen op de einddatum. In geval van wanbetaling (bijv. faillissement) van de uitgever en de garant en ook in geval van negatieve evolutie van de onderliggende waarde, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt. Deze instrumenten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico s van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die het risico op een volledig of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde bedrag aanvaarden.

2 HOE WERKEN WARRANTS? pagina 4 HOE DE WAARDE VAN EEN WARRANT KENNEN? pagina 6 BELANGRIJKSTE PARAMETERS WAARMEE U REKENING MOET HOUDEN pagina 7 STRATEGIEËN pagina 7 HOE BELEGGEN? pagina 11 ENKELE RISICO S DIE AAN DEZE PRODUCTEN VERBONDEN ZIJN pagina 13 pagina 14 LEXICON DIENSTEN DIE TOT UW BESCHIKKING STAAN pagina 15

3 Een Warrant is een Beursproduct zonder kapitaalbescherming waarmee u kunt beleggen in een specifiek actief (aandelen, indexen, deviezen of grondstoffen) en waarbij een hefboomeffect wordt geboden dat gematigd tot zeer hoog kan zijn. Het hefboomeffect maakt het mogelijk om het rendement van het onderliggende actief te vermenigvuldigen: indien de koers van het onderliggende actief met 1% varieert en de koers van de Warrant op hetzelfde ogenblik met 5%, dan zegt men dat die laatste over een hefboom van 5x beschikt. De hefboom, die zowel opwaarts als neerwaarts werkt, is een parameter die voortdurend varieert in functie van de evolutie van het onderliggende actief en in functie van de kenmerken van de Warrant zelf. De Warrants beantwoorden aan twee belangrijke beleggingsdoelstellingen: 1 Een portefeuille dynamiseren: de belegger kan de Warrants gebruiken om, met een beperkte initiële investering, te profiteren van de stijging of daling van een onderliggend actief, waarin hij sterk gelooft. 2 Een portefeuille dekken: de belegger kan de Warrants gebruiken om zijn portefeuille te beschermen tegen de daling van een index, een aandeel, een grondstof of ook om zich te beschermen tegen een wisselkoersrisico. De Warrants zijn continu genoteerd op verschillende verhandelingsplatformen, waaronder de NYSE Euronext Paris 1, en zijn even eenvoudig aan te kopen of te verkopen als een aandeel. Het is niet noodzakelijk om een rekening te hebben bij BNP Paribas om BNP Paribas Warrants te verhandelen: u verricht transacties via uw vertrouwde financiële tussenpersoon, nadat u eerst een effectenrekening hebt geopend 2. Het is echter niet mogelijk om ongedekt te verkopen (een Warrant verkopen zonder hem te hebben gekocht). Warrants zijn producten die zijn voorbehouden voor ervaren beleggers. Door hun hefboomeffect zijn de Warrants risicovolle producten: de belegger kan het geïnvesteerde bedrag integraal verliezen. DEFINITIE 1 Bij normale marktomstandigheden en normale werking van de informatica. 2 Uw financiële tussenpersoon zal u transactiekosten aanrekenen, zoals ook het geval is wanneer u aandelen koopt/verkoopt. Een Warrant is een Beursgenoteerde optie, uitgegeven door een financiële instelling die de kenmerken ervan vastlegt bij de uitgifte. Een Warrant geeft het recht (en niet de plicht) om een onderliggend actief te kopen (Call) of te verkopen (Put) tegen een prijs die vooraf is vastgelegd door de Uitgever (Uitoefenprijs of Strike), en op een welbepaalde datum (de vervaldag). WARRANTS 3

4 HOE WERKEN WARRANTS Vooraleer u belegt in een Warrant, is het belangrijk om een precieze beleggingstermijn te bepalen, evenals uw verwachting in verband met de evolutie van het onderliggend actief, namelijk of het zal stijgen of dalen. BIJ STIJGING: CALL WARRANT Als u verwacht dat het onderliggende actief zal stijgen, dan positioneert u zich op een Call Warrant. Het potentiële rendement dat de Call Warrant biedt, is hoger dan dat van het onderliggende actief. Anderzijds is het risico dat dit product inhoudt, ook groter. VOORBEELD In januari verwacht u voor het komende jaar een stijging voor een aandeel dat momenteel 80 noteert op de markt. Om uw verwachting een hefboomeffect te geven, kunt u een Call Warrant aankopen die u het recht geeft om, op een welbepaalde latere datum, de vervaldag genoemd, hier 30 december, het aandeel aan te kopen tegen een vooraf vastgelegde Uitoefenprijs, hier 90. U verwerft dit recht door een premie van 5 te betalen, wat de waarde van de Call Warrant vertegenwoordigt. Het is deze premie die op de beurs genoteerd staat. Op de vervaldag, 12 maanden later: Warrants maken het mogelijk om een hefboomeffect te genieten. Een Call Warrant wordt gebruikt om te beleggen bij stijging, en een Put Warrant om te beleggen bij daling. Opgelet: het is gewoonlijk raadzaam om een Warrant te kiezen, waarvan de vervaldag 4 keer hoger is dan de verwachtingstermijn van de belegger, dat is hier niet het geval. 1 De koers van het aandeel heeft 100 bereikt: uw verwachting is uitgekomen. U hebt er belang bij om uw recht uit te oefenen en het aandeel aan te kopen tegen 90, terwijl het op dit ogenblik 100 noteert. Dat verschil van 10 vertegenwoordigt de waarde van uw Warrant op de vervaldag, de intrinsieke waarde genoemd. Met een winst van 5 realiseert u een rendement van +100% in vergelijking met uw initiële investering, voor een stijging van het onderliggende aandeel met +25% (de hefboom over deze periode was dus gelijk aan 4x). 2 De koers van het aandeel bedraagt 60: uw verwachting is niet uitgekomen, en u hebt er geen enkel belang bij om uw recht uit te oefenen en het aandeel aan te kopen tegen 90. Uw Call Warrant heeft zijn waarde integraal verloren. Uw verlies is gelijk aan de initiële investering van 5, vermenigvuldigd met het aantal aangekochte Call Warrants. Koers van de warrant ( ) Op de vervaldag UP* PREMIE = 5 ( ) Uw winst is gelijk aan de koers van de Warrant verminderd met de initieel geïnvesteerde premie. De winst die gegenereerd wordt door de Warrant, dekt de initieel geïnvesteerde premie niet (verlies). U realiseert geen enkele winst, uw verlies is gelijk aan het bedrag van de initieel geïnvesteerde premie. *UP= Uitoefenprijs Grafiek louter illustratief Tijd 4

5 BIJ DALING: PUT WARRANT Verwacht u een daling van het onderliggende actief, dan positioneert u zich op een Put Warrant. De Put Warrant kan dan worden gebruikt om een portefeuille te dekken of om de rendementen van een onderliggend actief te vermenigvuldigen bij een daling. VOORBEELD In januari verwacht u dat de BEL 20-Index, die op dat ogenblik punten noteert, zal dalen in de loop van het jaar. Om u te beschermen tegen deze daling kiest u ervoor om een Put Warrant aan te kopen, die u het recht geeft om de BEL 20-Index te verkopen tegen punten op de vervaldag van het product op 30 december. In ruil voor dit recht betaalt u een premie van 150. Op de vervaldag, 12 maanden later: Een Warrant uitoefenen komt neer op het gebruikmaken van het recht dat hij u verleent: het onderliggende actief te kopen (Call Warrant) of te verkopen (Put Warrant) tegen de Uitoefenprijs op de vervaldag. 1 De koers van de BEL 20-Index is gezakt tot punten: de Put Warrant geeft u het recht om de BEL 20-Index te verkopen voor punten. Aangezien een indexpunt gelijk is aan één euro, is bedraagt de intrinsieke waarde 300. Met een initiële investering van 150 bedraagt uw winst 150 of een rendement van +100% voor een daling van de index met -10% (hefboom gelijk aan 10x). 2 De koers van de BEL 20-Index stijgt tot punten: helaas is dit geen gunstig scenario voor u en heeft u er geen enkel belang bij om uw Put Warrant, die u het recht geeft om de onderliggende Index te verkopen voor punten, uit te oefenen. Uw Put Warrant heeft zijn waarde integraal verloren: uw verlies is het bedrag van de geïnvesteerde premie ( 150) vermenigvuldigd met het aantal aangekochte Put Warrants. DEFINITIES De voornaamste kenmerken van Warrants Onderliggend actief: dat is het specifieke actief waarop de Warrant betrekking heeft. Dat kan een aandeel, een index, een grondstof of een devies zijn. Premie: dit is de prijs van een Warrant. Om een Warrant aan te kopen betaalt de belegger deze premie die het voorwerp uitmaakt van een Beursnotering. Uitoefenprijs (of Strike): dat is de prijs tegen dewelke de belegger het onderliggend actief waarop de Warrant betrekking heeft, kan kopen of verkopen. Die prijs wordt vastgelegd op het ogenblik van de uitgifte van de Warrant. Vervaldag (of einddatum): dit is de uiterste levensduur van de Warrant. Alle Warrants uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, zijn van het zogenaamde Europese type, wat betekent dat ze pas op hun vervaldag kunnen worden uitgeoefend. Opgelet, de notering van de Warrants stopt 6 werkdagen voor hun vervaldag. Ze kunnen dus maar tot 6 werkdagen vóór hun vervaldag weer worden verkocht op de secundaire markt. Pariteit: dit is het aantal Warrants dat nodig is om zijn recht op een bepaald onderliggend actief uit te oefenen. Een pariteit van 10 voor een Call Warrant op een aandeel betekent dat men op de vervaldag 10 Call Warrants moet uitoefenen om 1 aandeel te kunnen kopen tegen de Uitoefenprijs. :Evenredig bedrag:: verwijst naar het minimumaantal Warrants dat vereist is om te kunnen beleggen in Warrants. De Warrants uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage BV, worden per eenheid gekocht en verkocht (= 1), zoals alle andere Beursproducten. WARRANTS 5

6 HOE DE WAARDE VAN EEN WARRANT KENNEN? OP DE VERVALDAG Zoals we in de voorgaande voorbeelden hebben gezien, wordt de waarde van de Warrant op de vervaldag de intrinsieke waarde genoemd. In het geval van een Call Warrant is dat het verschil, indien positief, tussen de koers van het onderliggende actief en de Uitoefenprijs, gedeeld door de pariteit. Omgekeerd, voor een Put Warrant, is de intrinsieke waarde gelijk aan het verschil tussen de Uitoefenprijs en de koers van het onderliggende actief, gedeeld door de pariteit. Concreet vertegenwoordigt de intrinsieke waarde de brutowinst die wordt gemaakt door de onmiddellijke uitoefening van de Warrant. Zodoende is er enkel een intrinsieke waarde indien de belegger er belang bij heeft om zijn Warrant uit te oefenen: de intrinsieke waarde is dus altijd positief of nul, maar nooit negatief. Intrinsieke waarde van de Call Warrant = Intrinsieke waarde van de Put Warrant = Koers van het onderliggende Uitoefenprijs Pariteit Uitoefenprijs Koers van het onderliggende Pariteit De belegger kan ook de koers berekenen die het onderliggende actief moet bereiken op de vervaldag om winst te kunnen maken. Deze rentabiliteitsdrempel van de Warrant wordt het omslagpunt genoemd en wordt als volgt berekend: Omslagpunt van de Call Warrant = Omslagpunt van de Put Warrant = Uitoefenprijs + (premie x pariteit) Uitoefenprijs - (premie x pariteit) VOOR DE VERVALDAG Vóór de vervaldag is de Warrant meer waard dan enkel zijn intrinsieke waarde. De waarde van de Warrant is dan gelijk aan de som van zijn intrinsieke waarde en zijn tijdswaarde. De tijdswaarde vertegenwoordigt de speculatieve waarde van de Warrant die de belegger bereid is te betalen om te profiteren van een gunstige evolutie van de koers van het onderliggende actief tijdens de levensloop van de Warrant. Het is dus mogelijk om een winst te realiseren met een Warrant door hem door te verkopen vóór zijn vervaldag, zodat hij een deel van zijn tijdswaarde kan behouden. Dat is de strategie die 99% van de beleggers in Warrants verkiest. Daarvoor moet men de evolutie van de waarde van zijn Warrant volgen in de loop van de tijd, rekening houdend met de parameters die zijn prijs beïnvloeden: de evolutie van de koers van het onderliggende actief, de resterende looptijd, de volatiliteit De belegger kan enkel winst realiseren door een Warrant uit te oefenen op de vervaldag, Als die Warrant in-the-money is en zijn waarde hoger is dan de initieel geïnvesteerde premie. DEFINITIES Een Call Warrant is zogenaamd: «in-the-money» indien de koers van het onderliggende actief hoger is dan de Uitoefenprijs. «at-the-money» indien de koers van het onderliggende actief gelijk is aan de Uitoefenprijs. «out-of-the-money» indien de koers van het onderliggende actief lager is dan de Uitoefenprijs. Een out-ofthemoney Warrant heeft een intrinsieke waarde van nul. Voor een Put Warrant wordt omgekeerd geredeneerd. Intrinsieke waarde Tijdswaarde 6

7 DE BELANGRIJKSTE PARAMETERS WAARMEE U REKENING MOET HOUDEN BIJ HET VERHANDELEN VAN WARRANTS Op de websites van de financiële tussenpersonen en ook op onze eigen website worden de verschillende kenmerken van de Warrant opgesomd, evenals de parameters waarmee u de juiste Warrant kunt kiezen. DE 5 BELANGRIJKSTE PARAMETERS DIE DE PRIJS VAN EEN WARRANT BEÏNVLOEDEN: 1 De delta Wanneer de koers van een onderliggend actief in waarde stijgt, wordt de kans groter dat een Call Warrant in-the-money eindigt. Bijgevolg stijgt de prijs van een Call Warrant, indien de koers van zijn onderliggend actief in waarde stijgt. Het is dan interessanter om die Warrant te bewaren. Die gevoeligheid van een Warrant voor de koers van zijn onderliggend actief wordt gemeten door de «delta». Die is altijd positief voor Call Warrants. Zo betekent een delta van 0,45 (of 45%) dat indien het onderliggende actief met 1 stijgt, de prijs van de Warrant met 0,45 zal stijgen (indien alle andere variabelen gelijk blijven). De delta geeft een indicatie over de waarschijnlijkheid waarmee een Warrant in-the-money zal eindigen op de einddatum. Zo kan een delta van 40% worden geïnterpreteerd als een kans van ongeveer 40% dat deze Warrant in-the-money zal eindigen op de einddatum. Algemeen is het raadzaam om een Call Warrant aan te kopen, waarvan de delta tussen 25% en 75% ligt (en omgekeerd is het raadzaam om een Put Warrant aan te kopen, waarvan de delta tussen -25% en -75% ligt). De delta is geen constant gegeven, hij varieert met de tijd afhankelijk van de evolutie van de koers van het onderliggend actief en de kenmerken van de Warrant. OPGELET Kiest u een Warrant met een lage delta (lager dan 25%), dan bestaat het risico dat die niet aangepast is, want enkel een sterke beweging van het onderliggend actief zal invloed hebben op de koers van de Warrant. Omgekeerd zal een in-the-money» Warrant met een hoge delta een relatief minder goed rendement bieden (omdat het hefboomeffect kleiner is), maar ook een kleiner risico inhouden. WARRANTS 7

8 2 Vervaldag of Einddatum De levensduur van de Warrant heeft een bepalende invloed op zijn prijs. Wanneer u een Warrant koopt, hebt u een bepaalde verwachting in verband met de evolutie van zijn onderliggend actief tegen de vervaldatum. Maar hoe verder de vervaldag verwijderd is, hoe meer tijd uw scenario heeft om zich te voltrekken en hoe hoger de tijdswaarde zal zijn. Een Warrant verliest zijn waarde met het verstrijken van de tijd. Wanneer de vervaldag nadert, vermindert de tijdswaarde en is het aangeraden hem snel weer te verkopen. Het is een algemene regel om een Warrant te kiezen met een levensduur die minstens 4 keer hoger is dan de duur van het scenario dat u voor het onderliggende actief voor ogen hebt (bijvoorbeeld, een scenario met een stijging van het aandeel over 3 maanden vereist een Warrant met een levensduur van meer dan 12 maanden). Algemeen is het ten zeerste af te raden om de vervaldag van de Warrant af te wachten alvorens hem door te verkopen (behalve voor beleggingen op zeer korte termijn). 3 Hefboomeffect Het hefboomeffect (ook elasticiteit genoemd) is positief voor een Call Warrant en negatief voor een Put Warrant. Dat betekent dat een Call Warrant in waarde stijgt als het onderliggende actief in waarde stijgt, en omgekeerd dat een Put Warrant in waarde stijgt, als het onderliggende actief in waarde daalt. De elasticiteit definieert de gevoeligheid van een Warrant ten opzichte van de evolutie van de koers van zijn onderliggende in een percentage en maakt het zo mogelijk om het potentieel rendement van de Warrant te evalueren. Een hefboomeffect van 5 betekent dat indien het onderliggende met min of meer 1% varieert, de Warrant met min of meer 5% in waarde zal stijgen (= 5 x 1%). Het hefboomeffect wordt als volgt berekend: Hefboomeffect = Koers van het onderliggende actief x delta Koers van de Warrant x pariteit 4 Volatiliteit De volatiliteit meet de omvang van de variatie van het onderliggende actief, zowel bij stijgingen als bij dalingen, over een welbepaald tijdsverloop. Een volatiliteit van 20% op de BEL 20-Index bijvoorbeeld betekent dat de kans zeer groot is dat de koers van de index over een jaar varieert binnen een marge van min of meer 20% in vergelijking met zijn gemiddelde koers. De impliciete volatiliteit, die verwijst naar de omvang van variaties die worden verwacht door de markten voor een bepaald onderliggend actief, beïnvloedt de koers van de Warrant: hoe hoger ze is, des te meer kan de koers van het onderliggende actief opwaarts of neerwaarts variëren, en des te groter is de kans dat een scenario zich voltrekt en dat er dus winsten worden gegenereerd. Daarom heeft elke stijging van de impliciete volatiliteit een positieve invloed op de premie van een Warrant (of het nu gaat om een Call Warrant dan wel om een Put Warrant). Omgekeerd heeft elke daling van de impliciete volatiliteit een negatieve impact op de prijs van de Warrant (of het nu gaat om een Call Warrant dan wel om een Put Warrant). 5 De verwachte dividenden Elk jaar gaan de meeste Beursgenoteerde vennootschappen over tot uitkering van dividenden. Bij de effectieve uitkering van het dividend, wordt de premie van de Warrant niet beïnvloed, want die werd reeds in aanmerking genomen bij de berekening van de premie. Anderzijds blijft de premie van de Warrant wel onderworpen aan een eventuele variatie van het verwachte dividend. Bijvoorbeeld, als de markt het verwachte dividend verlaagt, komt dat voor de houder van een Warrant erop neer dat hij afstand doet van een kleiner dividend. De premie van de Call Warrant zal in waarde stijgen en die van de Put Warrant zal aan waarde verliezen. WARRANTS 8

9 STRATEGIEËN Warrants zijn producten met een hefboomeffect die kunnen worden gebruikt in het kader van twee grote strategieën: ze maken het mogelijk om een portefeuille te dynamiseren of te dekken. 1 DYNAMISCHE BELEGGING Als u sterk overtuigd bent van de evolutie van een onderliggend actief, dan kunt u een hefboomeffect geven aan uw scenario door gebruik te maken van Warrants. Deze producten zijn bestemd voor ervaren beleggers die op zoek zijn naar instrumenten om hun portefeuille te dynamiseren. De Warrants kunnen het immers mogelijk maken om snel rendementen van +10%, +15%, of zelfs meer te realiseren. Maar door hun hefboomeffect zijn Warrants ook risicovolle producten. De belegger kan zijn initiële investering integraal verliezen. VOORBEELD Uw doelstelling bestaat erin om een totale meerwaarde van te realiseren over het komende jaar. Op een Aandelenmarkt die een gemiddeld rendement van 15% zou genereren op een jaar tijd, zou u moeten investeren om dat beoogde rendement te realiseren. Omgekeerd, door gebruik te maken van een Call Warrant met een gemiddelde hefboom van 5, volstaat het om te investeren. ([ x 5]= ). Indien uw scenario (stijging van het onderliggende) zich niet voltrekt, is uw verlies even hoog als de geïnvesteerde premie vermenigvuldigd met het aantal aangekochte Warrants. Zo kan men een hefboomeffect genereren bij een stijging (Call Warrant) of bij een daling (Put Warrant) van een index, een aandeel, een grondstof of een devies door te beleggen in een Warrant. Laten we vorig voorbeeld nog eens opnieuw bekijken. In januari voorziet u over het jaar een stijging van 15% voor een aandeel dat momenteel aan 80 noteert op de markt. Keren we terug naar ons vorige voorbeeld. In januari verwacht u dat een aandeel, dat op dat ogenblik 80 noteert op de markt, met 15% zal stijgen in de loop van het jaar. Om een hefboomeffect te geven aan uw verwachting, beslist u om een Call Warrant te kopen. U kiest voor een Warrant met de volgende kenmerken: Premie: 0,40 Looptijd: 1 jaar Pariteit: 10/1 Uitoefenprijs: 85 Aandeelkoers: 80 Aangezien de pariteit gelijk is aan 10/1, koopt u 10 Call Warrants voor een bedrag van 4 (0,40x10). Berekening van het omslagpunt (vanaf dat punt kan uw Warrant winst opleveren op de vervaldag): Omslagpunt Call Warrant = Uitoefenprijs + (premie x pariteit) = 85 + ( 0,40 x 10) = 89. Op de vervaldag blijkt uw belegging winstgevend te zijn, indien de koers van het aandeel boven 89 afsluit. GUNSTIG SCENARIO: Op de vervaldag is de koers van het aandeel hoger dan 89. Hoe hoger de koers van het aandeel stijgt boven 89, hoe meer winst u maakt bij de uitoefening van uw Warrant. Bijvoorbeeld: Indien de koers van het aandeel 92 bereikt, zal uw Warrant 0,70 waard zijn en maakt u dus een winst van 0,30 per Warrant met een initiële investering van 0,40. Uw product realiseert een rendement van +75% voor een stijging van het aandeel met +15% (hefboom van 5x). ONGUNSTIG SCENARIO: Op de vervaldag bedraagt de koers van het aandeel 60. U hebt er geen enkel belang bij om uw Warrant uit te oefenen en het aandeel te kopen tegen 85. Uw Warrant heeft zijn waarde integraal verloren. Uw verlies is gelijk aan uw initiële investering ofwel 4. STRATEGIEËN 9

10 2 DEKKING PORTEFEUILLE Indien u uw portefeuille wenst te beschermen tegen een risico van ommekeer van de markt, kunt u beleggen in Put Warrants. In geval van daling van de markt compenseren de winsten die op de Put Warrants worden gegenereerd, de verliezen die door de portefeuille worden geregistreerd. VOORBEELD In september voorziet u een sterke daling van de DAX -index over 3 maanden. U wilt zich indekken tegen eventuele verliezen van uw aandelenportefeuille. Deze portefeuille heeft een waarde van , belegd in de DAX -index die momenteel punten noteert. U beslist om te beleggen in DAX Put Warrants met de volgende kenmerken: Premie: 1,20 Looptijd: 1 jaar (4 keer langer dan uw scenario) Delta: -40% Uitoefenprijs: punten Pariteit: 400/1 1 2 In eerste instantie moet u berekenen hoeveel DAX -indexen in uw portefeuille aanwezig zijn: Waarde van de portefeuille / Waarde van de Dax -index = /8,220 = 11 indexen In tweede instantie moet u berekenen hoeveel Warrants u moet verwerven om u adequaat in te dekken tegen de daling van de index: Aantal te kopen Warrants = (aantal indexen aangehouden in de portefeuille x pariteit)/delta = (11 x 400) / 0,40 = U koopt dus DAX Put Warrants met een Uitoefenprijs van punten en een premie van 1,20, ofwel een initiële investering van (11.000x 1,20). De prijzen van de Warrants voor de verschillende gepresenteerde scenario s werden bepaald op basis van een simulatie (Bron: BNP Paribas, september 2013). De cijfers in dit voorbeeld en de onderstaande scenario s hebben louter informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. Zoals voor elke verrichting op een beursgenoteerd effect zal uw financiële tussenpersoon u transactiekosten aanrekenen. GUNSTIG SCENARIO: 3 maanden later is de DAX -index 20% van zijn waarde verloren en noteert hij aan punten. Uw portefeuille boekt een verlies van 20%. In waarde zakt hij van naar , ofwel een verlies van , terwijl uw positie op de Put Warrants in waarde is gestegen. Elke Warrant noteert dan 3,80. De totale winst die wordt gegenereerd door deze positie in Warrants, bedraagt dus [ 3,80-1,20) x ] = Het verlies dat de aandelenportefeuille lijdt, wordt zodoende gecompenseerd door de winst die voortvloeit uit de positie op de Warrants ONGUNSTIG SCENARIO: 3 maanden later noteert de koers van de DAX -index nog altijd punten. NEUTRAAL SCENARIO: 3 maanden later is de DAX -index 20% in waarde gestegen en noteert hij punten. Uw portefeuille boekt een rendement van 20% en stijgt zo in waarde tot Uw positie op de Put Warrants is in waarde gedaald, want elke Warrant noteert maar 0,15 meer. Het verlies dat ontstaat door deze positie in Warrants, bedraagt dus = [( 1,20-0,15)x11.000]. De operatie blijft winstgevend en uw winst bedraagt ( ). Uiteraard, als er geen dekkingsoperatie was voorzien, dan had de winst kunnen bedragen. In dit geval is uw vooruitzicht van de markt niet correct gebleken maar hebt u desondanks winst gemaakt. Uw portefeuille heeft een waarde die gelijk is aan zijn beginwaarde, ofwel Omgekeerd is uw positie op de Put Warrants in waarde gedaald, want elke Warrant noteert maar 0,94 meer. U hebt dus [( 1,20-0,94) x ] = verloren. Waarschuwing: Warrants zijn risicovolle producten. In het slechtste geval kunnen uw Put Warrants hun waarde integraal verliezen. Bijvoorbeeld, als uw vooruitzicht zich op de vervaldag niet heeft voltrokken, en de tijdswaarde van elke Warrant is gelijk aan nul, dan verliest u het volledige initieel belegde kapitaal. STRATEGIEËN 10

11 BELEGGEN IN WARRANTS IN 3 STAPPEN 1 UW WARRANT KIEZEN Definieer uw verwachtingen Vooraleer u gaat beleggen in een Warrant, moet u vooraf een mening hebben over de evolutie van de koers van zijn onderliggend actief, waarbij u een doelstelling voor de koers en een zo precies mogelijk tijdsbestek definieert. Een voorgevoel voor een stijging of een daling van een onderliggende kan een beleggingsopportuniteit vormen. In de rubriek Marktinformatie van onze website vindt u veel informatie die u kunt gebruiken om uw verwachtingen te bepalen. Zodra u uw scenario gedefinieerd hebt, kiest u de Warrant die het best is aangepast aan uw verwachtingen. GOUDEN REGELS De Uitoefenprijs: het niveau van de Uitoefenprijs van een Warrant moet worden gekozen in functie van uw verwachting en de huidige koers van het onderliggende actief. Hoe dichter uw vervaldag nadert, des te meer opteert u voor een Uitoefenprijs die dichter bij de koers van het onderliggende ligt. De vervaldag: hoe dichter de vervaldag nadert, des te riskanter wordt de Warrant en des te sneller hij weer moet worden verkocht. Een eenvoudige regel is dan om een Warrant te kiezen met een levensduur die minstens 4 keer langer is dan de duur van het scenario dat u voorziet voor het onderliggende actief (een scenario dat zich afspeelt over 3 maanden, vereist bijvoorbeeld een Warrant met een levensduur van meer dan 12 maanden). Algemeen raden we Warrants met een vervaldag op minder dan 2 maanden af. De delta: het is aanbevolen om een Warrant te kiezen, waarvan de delta tussen 25 en 75% ligt. Een lage delta impliceert immers dat er een sterke koerswijziging van het onderliggende actief nodig is om de koers van de Warrant te beïnvloeden: dit is erg risicovol. Omgekeerd, hoe hoger de delta, des te lager het risico van de Warrant en dus des te kleiner het hefboomeffect. Test uw scenario Zodra u een Warrant hebt gekozen, kunt u zijn rendementen simuleren met behulp van de instrumenten die gratis ter beschikking worden gesteld op onze website. Zo kunt u uw selectie bevestigen of verfijnen, en de potentiële winsten en verliezen berekenen, indien uw scenario zich al dan niet voltrekt. 1) DEFINIEER DE PARAMETERS VOOR UW SIMULATIE: 2) ONTVANG METEEN DE RESULTATEN VAN UW SIMULATIE: a- Duid uw verwachting in verband met de U krijgt onmiddellijk de evolutie van de verschillende koers van het onderliggende actief aan. parameters van uw Warrant, in het bijzonder de evolutie van zijn premie. Koers van het onderliggende (+0,25%) b- Preciseer de einddatum van uw verwachting Datum 20/12/2013 c- Indien u een mening hebt over de evolutie van de volatiliteit, kunt u die ook vermelden (facultatief). Volatiliteit (%) 61,2 TE MIJDEN FOU TEN Beleg niet in een Warrant die minder dan 0,10 noteert. Premie: 0,43 Delta: 52,35% Elasticiteit: 6,37 De prijs van de Warrant is niet noodzakelijk een keuzecriterium maar hoe lager de prijs van een Warrant is, hoe kleiner de gevoeligheid voor de variaties van het onderliggende actief. Voor een Warrant met een Aankoop/Verkoop marge van 0,01/0,02 zal een zeer sterke stijging van het aandeel nodig zijn opdat de Warrant in waarde zou stijgen tot 0,02/0,03. Beschouw de transactievolumes op de Warrant niet als keuzecriterium. Deze zijn in geen geval een indicator voor de liquiditeit van de Warrant, aangezien deze verzekerd wordt door de uitgever van de Warrant die de rol van marktanimator op zich neemt. HOE BELEGGEN? 11

12 2 EEN ORDER PLAATSEN Om een Warrant te kopen volstaat het om houder te zijn van een effectenrekening en u tot uw vertrouwde financiële tussenpersoon te wenden om uw orders te plaatsen. Het is raadzaam om voorkeur te geven aan orders tegen beperkte koers : met dit type order kan de belegger een minimumprijs bij verkoop of een maximumprijs bij aankoop preciseren, tegen dewelke hij zijn transactie uitgevoerd wil zien worden. Aangezien de prijs van een Warrant sterk kan variëren, kan de plaatsing van het order het best beveiligd worden door de uitvoeringskoers te controleren, door het order tegen beperkte koers te plaatsen. Warrants zijn schuldeffecten die continu genoteerd zijn op verschillende verhandelingsplatformen, waaronder de NYSE Euronext Paris 1. Ze zijn even eenvoudig aan te kopen en te verkopen als een aandeel bij uw vertrouwde financiële tussenpersoon. 3 UW POSITIE BEHEREN Voor de vervaldag Wanneer u een Warrant hebt gekocht, beschikt u over twee mogelijkheden: Uw Warrant weer verkopen wanneer zijn premie in waarde is gestegen en een meerwaarde realiseren. Het weer verkopen van de Warrant voor de vervaldag is vaak de voordeligste oplossing voor de belegger, aangezien hij op die manier tegelijk van de tijdswaarde en van de intrinsieke waarde van de Warrant kan profiteren. Ofwel de vervaldag afwachten, dat wil zeggen beslissen om het onderliggende actief te kopen (Call Warrant) of te verkopen (Put Warrant) tegen de Uitoefenprijs, en dat ongeacht de koers ervan. De waarde van uw Warrant is dan gelijk aan zijn intrinsieke waarde, op de vervaldag is de tijdswaarde gelijk aan nul. Indien uw scenario zich niet voltrekt, mag u niet aarzelen om uw verliezen te blokkeren: met het verstrijken van de tijd zijn de kenmerken van de Warrant veranderd en is het mogelijk dat deze niet meer is aangepast aan de nieuwe marktomstandigheden. Het is dan aanbevolen om een positieverandering door te voeren, dat wil zeggen dat u uw Warrant weer verkoopt om u te positioneren op een Warrant die beter is aangepast aan de nieuwe marktomstandigheden en uw nieuw scenario. Op de vervaldag De Warrants zijn genoteerd tot 6 Beursdagen voor hun vervaldag. Na die termijn is het niet meer mogelijk om transacties uit te voeren op deze producten. U moet dan wachten tot de vervaldag en uw Warrants uitoefenen. De Warrants zijn verhandelbaar tot de dag voor hun vervaldatum. Op de vervaldag worden de in-the-money Warrrants, uitgegeven door BNP Paribas, automatisch uitgeoefend en vereisen ze geen enkele actie vanwege de belegger. De terugbetaling gebeurt over het algemeen in speciën ( Cash Settlement ), in tegenstelling tot de fysieke levering van de onderliggende waarden. Deze regeling bestaat uit de betaling van de som die overeenstemt met het verschil tussen de slotkoers van het onderliggende actief op de vervaldag en de Uitoefenprijs (of Strike) voor een Call Warrant en omgekeerd voor een Put Warrant gedeeld door de pariteit. Een Warrant wordt enkel uitgeoefend op de vervaldag indien hij in-the-money is. In 99% van de gevallen worden de Warrants weer verkocht vóór hun vervaldag. Wanneer uw scenario zich voltrekt en de waarde van uw Warrant sterk in waarde is gestegen, aarzel dan niet om uw meerwaarden te realiseren. Op hetzelfde ogenblik is de delta van de Warrant immers zeker ook sterk gestegen en is de elasticiteit dus mechanisch afgenomen. In plaats van de Warrant te behouden, is het dan verkieslijk om een meerwaarde te realiseren en zich te herpositioneren op een andere Warrant die beter is aangepast aan de nieuwe marktomstandigheden. 1 Bij normale marktomstandigheden en normale werking van de informatica. HOE BELEGGEN? 12

13 De Warrants richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te evalueren van een belegging in dit complexe instrument (met name een vertrouwdheid met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die het risico op een volledig of gedeeltelijk kapitaalverlies van het initieel belegde bedrag aanvaarden. De volgende paragrafen bevatten slechts een overzicht van enkele van de belangrijke risico's. Een gedetailleerde beschrijving van de risico's kunt u raadplegen in het basisprospectus, de eventuele supplementen en de definitieve voorwaarden. Deze documenten zijn beschikbaar op de website listedproducts.cib.bnpparibas.be > Documentatie. Kredietrisico U loopt een kredietrisico op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV als emittent van de Warrants en op BNP Paribas SA die zich garant stelt voor de terugbetaling van de bedragen die verschuldigd zijn door de emittent aan de houders in geval van faillissement of wanbetaling van die laatste. Het is enkel in geval van faillissement van de emittent en de garant dat de beleggers het risico lopen dat de bedragen die hen verschuldigd zijn, niet worden terugbetaald. Zodoende moeten de beleggers de kredietkwaliteit van de emittent en de garant kunnen inschatten. Risico van kapitaalverlies De Warrants stellen de belegger bloot aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Koersrisico De waarde van een Warrant hangt af van de koersschommelingen van het onderliggende actief. Zodoende oefent een koersdaling van het onderliggende actief een negatief effect uit op de waarde van een Warrant Call, terwijl een stijging een negatief effect heeft op de waarde van een Warrant Put. Het koersrisico is des te groter naarmate het onderliggende actief volatiel is. Hefboomrisico Door het hefboomeffect zijn de risico's die verbonden zijn aan de Warrants, groter dan de risico's die men loopt bij een rechtstreekse belegging in het onderliggende actief. Het hefboomeffect vergroot de bewegingen van het onderliggende actief zowel bij stijging als bij daling. De waarde van het product kan immers sneller dalen dan die van het onderliggende actief. Wisselkoersrisico Wanneer het onderliggende actief is uitgedrukt in een vreemde munteenheid, moet u rekening houden met de wisselkoersschommelingen. Rentevoetrisico De evolutie van de rentevoet heeft impact op de waarde van een Warrant en impliceert dus een rentevoetrisico. Risico's van de groeimarkten Indien het onderliggende actief gekoppeld is aan de aandelenmarkten van de groeimarkten, zijn er extra risico's op politiek, economisch en sociaal vlak. Liquiditeitsrisico BNP Paribas verzekert de liquiditeit van haar producten en wil koop- en verkoopkoersen aanbieden voor de Warrants tijdens de noteringsuren op de Beurs. Het kan gebeuren dat de liquiditeit niet verzekerd is bij abnormale marktomstandigheden en slechte werking van de informatica. Risico van vervroegde terugbetaling Om rekening te houden met de gevolgen voor de Warrants van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen die de Warrants of het onderliggende actief van de Warrants kunnen beïnvloeden, voorziet de juridische documentatie aanpassingsmodaliteiten en in sommige gevallen de vervroegde terugbetaling van de Warrants; deze elementen kunnen een kapitaalverlies met zich brengen. RISICO S 13

14 LEXICON ENKELE DEFINITIES OM TE ONTHOUDEN ONDERLIGGEND ACTIEF: verwijst naar het specifieke actief (aandeel, index, grondstof, devies, ) waarop de Warrant betrekking heeft. VERVALDAG (OF EINDDATUM): stemt overeen met de uiterste datum van de levensloop van een Warrant. De vervaldag wordt vastgelegd bij de uitgifte van de Warrant. HEFBOOMEFFECT (OF ELASTICITEIT): parameter waarmee de gevoeligheid van de koers van een Warrant tegenover de evolutie van de koers van zijn onderliggend actief kan worden gemeten (in percentage). Een hefboomeffect van 5 betekent dat wanneer de koers van het onderliggende met 1% wijzigt, die van de Warrant met 5% zal wijzigen (bij stijging en bij daling). UITOEFENPRIJS: stemt overeen met de prijs tegen dewelke de belegger zich het recht geeft om het onderliggende actief te kopen (Call Warrant) of te verkopen (Put Warrant) op de vervaldag. De Uitoefenprijs wordt vastgelegd bij de uitgifte van de Warrant. INTRINSIEKE WAARDE: tijdens de levensloop is de waarde van een Warrant gelijk aan de som van zijn tijdswaarde en zijn intrinsieke waarde. Die laatste is, voor een Call Warrant, gelijk aan het verschil tussen de koers van het onderliggende actief en de Uitoefenprijs, gedeeld door de pariteit, (voor een Put Warrant, is ze gelijk aan het verschil tussen de Uitoefenprijs en de koers van het onderliggende actief, gedeeld door de pariteit). De intrinsieke waarde is altijd positief of nul, nooit negatief (ze bestaat enkel als de belegger er belang bij heeft om zijn Warrant uit te oefenen). TIJDSWAARDE: tijdens de levensloop is de waarde van een Warrant gelijk aan de som van zijn tijdswaarde en zijn intrinsieke waarde. De tijdswaarde stemt overeen met de speculatieve waarde van de Warrant die de belegger bereid is te betalen om te kunnen profiteren van een gunstige evolutie van het onderliggende tijdens de levensloop van de Warrant. Hoe dichter een Warrant zijn vervaldag nadert, des te kleiner wordt zijn tijdswaarde. Op de vervaldag is de tijdswaarde gelijk aan nul, de prijs van de Warrant is dan gelijk aan zijn intrinsieke waarde. PARITEIT: verwijst naar het aantal Warrants dat nodig is om dezelfde waarde te hebben als een onderliggend actief. Bijvoorbeeld: een pariteit van 5 voor een Call Warrant op het aandeel Accor betekent dat er 5 Warrants moeten worden aangekocht om een aandeel Accor te kunnen kopen tegen de Uitoefenprijs op de vervaldag van de Warrant. OMSLAGPUNT (OF RENTABILITEITSDREMPEL): vertegenwoordigt het koersniveau dat het onderliggende actief van een Warrant moet bereiken opdat de belegger een winst realiseert op de vervaldag (de gerealiseerde winst is dan hoger dan het bedrag van de premie dat de belegger oorspronkelijk heeft betaald om het product te verwerven). PREMIE: een Warrant wordt verhandeld mits betaling van een premie die de waarde van de Warrant vertegenwoordigt. Het is de premie van de Warrant die het voorwerp uitmaakt van de notering. Men noemt dit ook de prijs of de koers van de Warrant. CALL WARRANT: Warrant die het recht (en niet de plicht) geeft om een onderliggend actief te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs (Uitoefenprijs of Strike) en op een welbepaalde datum (einddatum of vervaldag). PUT WARRANT: Warrant die het recht (en niet de plicht) geeft om een onderliggend actief te verkopen tegen een vooraf vastgelegde prijs (Uitoefenprijs of Strike) en op een welbepaalde datum (einddatum of vervaldag). LEXICON 14

15 EEN TEAM VAN EXPERTS EN VERSCHILLENDE HULPINSTRUMENTEN TOT UW BESCHIKKING EEN WEBSITE bnpparibas.be Om de huidige koers van uw Warrant, zijn delta, zijn hefboomeffect, of de laatste nieuwe Warrants uitgegeven door BNP Paribas te kennen, kunt u terecht op onze website Hier vindt u een overzicht van alle diensten die we u aanbieden evenals de verschillende beschikbare hulpinstrumenten om u te helpen bij de selectie van de juiste Warrants voor uw scenario (rendementssimulator, virtuele portefeuille). Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 15

16 WAAROM VOOR BNP PARIBAS KIEZEN OM TE BELEGGEN IN WARRANTS? Het mag dan absoluut noodzakelijk zijn om een Warrant te kunnen kiezen die is aangepast aan uw marktscenario, de keuze van de Uitgever is eveneens een zeer belangrijke keuze die u moet nemen op het ogenblik dat u gaat beleggen. BNP Paribas is een belangrijke speler op de markt van de Warrants, zowel in Europa als in Azië. Haar knowhow en erkende ervaring komen tegemoet aan de vereisten van beleggers, met een compleet aanbod van aangepaste producten en een optimale liquiditeit 1. INNOVATIE CENTRAAL IN HET AANBOD BNP Paribas steunt op een team van erkende experts om haar klanten een compleet en gediversifieerd productgamma aan te bieden met: Warrants op aandelen, Franse en buitenlandse indexen, maar ook grondstoffen en deviezen. VERZEKERING VAN DE LIQUIDITEIT VAN DE MARKT Dankzij het liquiditeitscontract dat werd ondertekend met NYSE Euronext Paris, biedt BNP Paribas de beleggers de mogelijkheid om op elk ogenblik Warrants te kopen of te verkopen gedurende hun noteringsperiode 1. De liquiditeit van de markt van de Warrants wordt verzekerd door BNP Paribas die zich ertoe verbindt om continu een Aankoop/Verkoop marge te verzekeren tijdens de openingsuren van de markt 1. TRAITEMENT FISCAL De meerwaarden die worden gerealiseerd op de verkoop van Warrants door privébeleggers die in België wonen, worden in principe niet belast. De minderwaarden en kosten zijn niet aftrekbaar. Als de Warrants echter worden aangehouden als een speculatieve belegging, wordt hun meerwaarde belast aan een tarief van 33%, verhoogd met de lokale opcentiemen. Indien de belegger beroepsmatig handelt, wordt de meerwaarde, als beroepsinkomen, onderworpen aan het marginale belastingtarief van de personenbelasting en dan zijn de minderwaarden aftrekbaar. De fiscale behandeling van de Warrants hangt af van de individuele situatie van iedere belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen achteraf. Raadpleeg in dat verband uw belastingadviseur. De taks op Beursverrichtingen is niet verschuldigd op de primaire markt (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode). De aankoop en verkoop van Warrants op de secundaire markt met tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan een taks op de Beursverrichtingen van 0,25% (beperkt tot 740 euro per transactie). Deze taks is zowel op de verkoop- als op de aankooptransactie verschuldigd. 1 Bij normale marktomstandigheden en normale werking van de informatica. 16 DE DIENSTEN DIE TER UWER BESCHIKKING STAAN

17 WAARSCHUWING: Producten zonder kapitaalbescherming. Risico op volledig of gedeeltelijk verlies van de initiële investering. De Warrants richten zich tot specialisten en mogen enkel worden aangekocht door beleggers die over een gespecialiseerde kennis ter zake beschikken. BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die worden vermeld in het basisprospectus, goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM, Nederlandse regulator) de Autorité des Marchés Financiers (AMF, Franse regulator). Wegens hun aard kunnen de Warrants onderhevig zijn aan grote koersschommelingen, die, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarden, kunnen leiden tot een volledig of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde bedrag. De beleggers worden verzocht om de Informatiedragers met betrekking tot de Warrants aan te schaffen en ze aandachtig te lezen vóór elke inschrijving en om de beslissing om te beleggen in de Warrants te overwegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus, genaamd Note, Warrant & Certificate Programme van 3 juni 2013 en goedgekeurd door het AFM (Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse regulator), de AMF (Autorité des Marchés Financiers, Franse regulator) (b) zijn Supplementen en (c) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden in kwestie. Alvorens te beleggen in dit product wordt u aangeraden om uw eigen evaluatie te maken van alle risico s, met inbegrip van (maar niet uitsluitend) risico s van juridische, fiscale en boekhoudkundige aard, zonder u uitsluitend te baseren op de informatie die u werd verstrekt en door, in voorkomend geval, uw eigen adviseurs in deze domeinen of elke andere professionele adviseur te raadplegen. De verkoop van de Warrants kan via een openbaar bod gebeuren in België. Alle Informatiedragers zijn gratis verkrijgbaar op > Documentatie. De voorbeelden, simulaties en andere cijfergegevens of analyses die hierin worden vermeld, werden te goeder trouw uitgevoerd door BNP Paribas, louter ter informatie. Ze zijn gebaseerd op verschillende parameters, geselecteerd door BNP Paribas, die met name rekening houden met de marktvoorwaarden op het ogenblik waarop ze werden uitgevoerd en met historische gegevens, deze houden echter geen enkele voorspelling in voor toekomstige rendementen van Warrants. MEER WETEN?

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Warrants. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Warrants. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat is een warrant? 4 3. Wat zijn de voordelen? 5 4. Op welke onderliggende

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Warrant Plan Oktober 2014

Warrant Plan Oktober 2014 Warrant Plan Oktober 2014 1 Deze presentatie wordt u persoonlijk en vertrouwelijk bezorgd. Ze mag niet worden verspreid onder derden zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas Fortis. 2 Presentatie

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie