TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004"

Transcriptie

1 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA

2 WAAROM BELEGGEN IN EEN TURBO CERTIFICAAT? De Turbo Certificaten zijn Beursproducten die het mogelijk maken om te beleggen in een onderliggend actief (bijvoorbeeld indices, aandelen, grondstoffen) waarbij een Hefboomeffect wordt geboden dat gematigd tot zeer hoog kan zijn. Deze producten richten zich tot ervaren beleggers die op zoek zijn naar instrumenten om hun portefeuille op korte termijn te dynamiseren. Door hun Hefboomeffect zijn de Turbo Certificaten risicovolle producten. De belegger kan het belegde kapitaal integraal verliezen. KENMERKEN Product met een risico op kapitaalverlies. Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 (geïndexeerd op een index of een grondstof ) uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, die gewaarborgd wordt door BNP Paribas SA (A+/A2/A+), met dien verstande dat de Certificaten verhandelbare waardepapieren zijn Een continue notering op NYSE Euronext Paris (1) en een verzekerde liquiditeit bij de aankoop en verkoop door de groep BNP Paribas Principe: het Turbo Certificaat versterkt de beweging van zijn onderliggend actief, zowel bij een stijging als bij een daling, met een hefboomeffect dat belangrijker is naarmate de Desactiverende Barrière (of Uitoefenprijs) dichter bij de koers van de onderliggende waarde ligt. Risicoprofiel: voorbehouden voor ervaren beleggers Beleggingstermijn: van zeer korte termijn tot middellange termijn Geen instap- of uitstapkosten Net als voor elke andere transactie op een beursgenoteerd effect, zullen er makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. 2

3 DEFINITIES De Uitoefenprijs: is de prijs tegen dewelke de belegger zich het recht geeft om de onderliggende waarde te kopen (Turbo Call) of te verkopen (Turbo Put) op de einddatum. De Uitoefenprijs bepaalt de waarde van de Turbo. Het is het belangrijkste kenmerk dat de belegger in aanmerking neemt om een Turbo te kiezen. De Desactiverende Barrière: wanneer het niveau van het onderliggende actief deze barrière bereikt of overschrijdt (naar beneden in het geval van een Call of naar boven in het geval van een Put), wordt de Turbo voortijdig gedeactiveerd en verliest hij alle waarde. De belegger verliest het belegde kapitaal dan integraal. De Turbo s krijgen bij de uitgifte een Uitoefenprijs en een Desactiverende Barrière, die gedefinieerd worden door BNP Paribas en die identiek zijn. Desactiverende Barrière = Uitoefenprijs Hefboomeffect: maakt het mogelijk om het rendement van het onderliggende actief te verveelvoudigen. Een Hefboomeffect van 5 bijvoorbeeld betekent dat, wanneer het onderliggende actief met min of meer 1% varieert, de prijs van de Turbo met min of meer 5% zal variëren - de Call Turbo s reageren gunstig op een stijging van het onderliggende actief en de Put Turbo s reageren gunstig op een daling van het onderliggende actief. Als de onderliggende index bijvoorbeeld met een punt in waarde stijgt, dan stijgt de prijs van de Turbo met een eurocent. De prijsvariaties van de Turbo zijn in verhouding groter dan die van de onderliggende index. Dat wordt het Hefboomeffect genoemd. In onderstaande illustratie, wanneer het niveau van de index met 50 punten in waarde stijgt, dan stijgt dat van de Call Turbo met 50 eurocent in waarde. Het rendement van de index bedraagt 1,3% en dat van de Call Turbo 83%. Niveau van de index punten ,3% Uitoefenprijs = Desactiverende Barrière = punten Tijd Hefboom = 63,8x (2) Prijs van de Call Turbo met Uitoefenprijs = (in ) +0,50 1,10 0,60 +83% (1) Bij normale marktomstandigheden en normale werking van de informatica (2) De hefboom varieert ook in functie van de rentevoeten en de premie die gekoppeld is aan het gaprisico. Theoretische grafiek, louter illustratief. De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een illustratieve waarde om de werking van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. Het product dat u wordt aangeboden, is een afgeleid instrument. Door in te tekenen op dit instrument draagt u geld over aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u een vastgelegd bedrag te betalen op de einddatum, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. De Uitgever verbindt zich er niet toe om het belegde kapitaal (exclusief kosten) in alle gevallen terug te betalen op de einddatum. In geval van wanbetaling (bijv. faillissement) van de Uitgever en de Garantiegever evenals in geval van negatieve evolutie van de onderliggende waarde, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt. Deze instrumenten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die een kapitaalrisico aanvaarden. Tijd 3

4 PRIJSBEREKENING EN MECHANISME De prijs van een Turbo evolueert elke Beursdag in real time afhankelijk van de evolutie van het onderliggende actief. De voornaamste component van de prijs van een Turbo is zijn zogenaamde intrinsieke waarde. Die stemt overeen met het verschil tussen het niveau van de onderliggende waarde en het niveau van de Uitoefenprijs (of Desactiverende Barrière) van de Turbo (voor een Call Turbo), gecorrigeerd met de pariteit. De pariteit stemt overeen met het aantal Certificaten dat nodig is om een eenheid van de onderliggend waarde te verwerven. Prijs Call Turbo = Prijs Put Turbo = Koers van het onderliggende - Uitoefenprijs Pariteit Uitoefenprijs - Koers van het onderliggende Pariteit + Rentevoeten Verwachte dividenden Premie gekoppeld aan het gaprisico (1) Tijdens de looptijd van het Turbo Certificaat Tijdens de looptijd van het Certificaat voegen zich nog andere parameters bij de intrinsieke waarde, zoals de evolutie van de rentevoeten, de verwachte dividenden en de premie die verbonden is aan het gap-risico(1). Die laatste elementen hebben slechts een beperkte impact op de prijsafwijking van de Turbo. Op de einddatum van het Turbo Certificaat Indien op de einddatum het niveau van het onderliggende actief de Desactiverende Barrière nooit heeft bereikt of overschreden tijdens de looptijd van de Turbo, is de waarde van de Turbo gelijk aan zijn intrinsieke waarde. In dat geval wordt de belegger terugbetaald aan de intrinsieke waarde van het product. (1) De gap is het verschil in notering tussen het slotniveau en het openingsniveau van een bepaald onderliggend actief. Indien de Bel 20 index bijvoorbeeld afsluit op punten en de volgende dag opnieuw opent op punten, dan spreekt men van een gap van 50 punten tussen de afsluiting en de opening. Het gap risico kan variëren doorheen de tijd en kan verhogen wanneer de volatiliteit van de onderliggende waarde sterk is. 4

5 ILLUSTRATIE (2) U voorziet na 15 dagen een stijging van de onderliggende index. De index noteert momenteel op punten. U beslist om te beleggen in een Call Turbo Certificaat met een uitoefenprijs van punten en een pariteit van 100/1. Aankoop van de Call Turbo punt 0 op de grafiek Wanneer de onderliggende index op punten noteert, is de intrinsieke waarde van het Certificaat gelijk aan ( )/100, ofwel 0,50. Bij die waarde komt 0,10, gekoppeld aan de rentevoeten, verwachte dividenden en de risicopremie die verbonden is aan het gap-risico. Zodoende bedraagt de prijs van het Certificaat 0,60. Niveau van de onderliggende index Aankoop van de Turbo Verkoop van de Turbo 3900 punten 1 Rentevoeten Verwachte dividenden Premie verbonden aan het gap-risico (1) 3750 punten Uitoefenprijs = Desactiverende Barrière = punten 0 t = punten 3700 punten 3 t = +15 dagen Theoretische grafiek, louter illustratief Berekening van het Hefboomeffect van de Turbo Hefboomeffect = Koers van de onderliggende waarde/ (Prijs van de Turbo x pariteit) = /(0,60*100) = 62,50 Hierbij dient opgemerkt dat aangezien de koers van de onderliggende index evenals de prijs van de Turbo variëren met de tijd, het Hefboomeffect eveneens voortdurend varieert tijdens de looptijd van het Certificaat Gunstig scenario punt 1 op de grafiek Indien 15 dagen na de aankoop van de Call Turbo de onderliggende index met 5% in waarde stijgt tot punten, zonder ooit de Desactiverende Barrière te bereiken of overschrijden, dan is de intrinsieke waarde van het product gelijk aan ( )/100= 2. Daarbij komt de prijs van andere parameters (3), tot beloop van 0,12. Zodoende stijgt de prijs van de Turbo van 0,60 tot 2,12. Voor een variatie van de index met +5% registreert het Certificaat een rendement van + 333,33%. Middelmatig scenario punt 2 op de grafiek 15 dagen na de aankoop van de Call Turbo, sluit de onderliggende index af op hetzelfde niveau als wanneer u de Turbo hebt gekocht, ofwel op punten. De prijs van de Turbo is gelijk aan zijn intrinsieke waarde ofwel ( )/100= 0,50, waar nog 0,10 bijkomt voor de andere parameters (3). De prijs van de Turbo is gelijk aan de prijs tegen dewelke de belegger heeft gekocht, er werd geen enkele meerwaarde gerealiseerd. Ongunstig scenario punt 3 op de grafiek Indien de onderliggende index de Desactiverende Barrière heeft bereikt tijdens de looptijd van het product, vervalt de Turbo voortijdig, en verliest de belegger zijn belegd kapitaal integraal, ofwel 0,60 vermenigvuldigd met het aantal aangekochte Certificaten. Op de einddatum Indien op de einddatum de Turbo de Desactiverende Barrière nooit heeft bereikt of overschreden, dan krijgt de belegger automatisch de intrinsieke waarde van het product terugbetaald. (1) De gap is het verschil in notering tussen het slotniveau en het openingsniveau van een bepaald onderliggend actief. Indien de Bel 20 index bijvoorbeeld afsluit op punten en de volgende dag opnieuw opent op punten, dan spreekt men van een gap van 50 punten tussen de afsluiting en de opening. Het gap-risico kan variëren doorheen de tijd en kan verhogen wanneer de volatiliteit van de onderliggende waarde sterk is. (2) De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een illustratieve waarde om de werking van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. (3) Deze parameters - evolutie van de rentevoeten, de verwachte dividenden en het gap-risico - variëren tijdens de hele looptijd van het product. 5

6 ENKELE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE TURBO CERTIFICATEN De Turbo Certificaten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die het risico van een volledig of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde kapitaal aanvaarden. De volgende paragrafen bevatten slechts een overzicht van enkele van de voornaamste risico's. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's, verzoeken we u om het basisprospectus, de eventuele supplementen en de definitieve voorwaarden te raadplegen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website listedproducts.cib.bnpparibas.be > Documentatie. Kredietrisico U draagt een kredietrisico op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV als uitgevende instelling van de Turbo Certificaten en op BNP Paribas SA als garant van de terugbetaling van de sommen die verschuldigd zijn door de Uitgever aan de houders in geval van faillissement of wanbetaling van die laatste. In geval van faillissement van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling, zouden de beleggers de sommen die hen verschuldigd zijn, niet kunnen terugbetaald krijgen; bijgevolg moeten de beleggers de kredietkwaliteit van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling kunnen beoordelen. Risico op kapitaalverlies De Certificaten stellen de belegger bloot aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Koersrisico La valeur d un Certificat Turbo dépend des variations de cours de l actif sous-jacent. Ainsi, une baisse du cours du sous-jacent exerce un effet négatif sur la valeur d un Certificat Turbo Call tandis qu une hausse exerce un effet négatif sur la valeur d un Certificat Turbo Put. Le risque de cours est d autant plus élevé que l actif sous-jacent est volatil. Hefboomeffectrisico Wegens het hefboomeffect zijn de risico's die verbonden zijn aan de Turbo Certificaten, groter dan de risico's die verbonden zijn aan een rechtstreekse belegging in het onderliggende actief. Het hefboomeffect vergroot de bewegingen van het onderliggende actief zowel bij stijging als bij daling. De waarde van het product kan immers sneller dalen dan die van het onderliggende actief. Wisselkoersrisico Wanneer het onderliggende actief is uitgedrukt in een buitenlandse munt, moet u rekening houden met de schommelingen van de wisselkoers. Rentevoetrisico De evolutie van de rentevoet beïnvloedt de waarde van een Turbo Certificaat terwijl het echter een beperkte impact heeft op de variatie van zijn prijs. Risico's van de groeimarkten Indien het onderliggende actief gekoppeld is aan de aandelenmarkten van de groeilanden, zijn er bijkomende risico's op politiek, economisch en sociaal vlak. Liquiditeitsrisico BNP Paribas verzekert de liquiditeit van zijn producten en is van plan om koop- en verkoopkoersen aan te bieden voor de Turbo Certificaten tijdens de openingsuren van de Beurs. Het kan gebeuren dat de liquiditeit niet verzekerd is bij abnormale marktomstandigheden en abnormale werking van de informatica. Risico op vervroegde terugbetaling Om rekening te houden met de gevolgen voor de Turbo Certificaten van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de Turbo Certificaten of de onderliggende waarde van de Turbo Certificaten, voorziet de juridische documentatie aanpassingsmodaliteiten en in sommige gevallen vervroegde terugbetaling van de Turbo Certificaten; deze elementen kunnen een kapitaalverlies met zich brengen. 6

7 VOORDELEN De Turbo Certificaten bieden een belangrijk Hefboomeffect dat het rendement van het onderliggende actief versterkt. De prijs van een Turbo Certificaat is vrij eenvoudig te berekenen: hij bestaat voornamelijk uit zijn intrinsieke waarde. Het verstrijken van de tijd en de volatiliteitsbewegingen hebben slechts een marginale impact op de prijs van de Turbo Certificaten. Continue notering op NYSE Euronext Parijs en mogelijkheid om het Certificaat op elk ogenblik voor de einddatum weer te verkopen. NADELEN De Turbo Certificaten stellen de belegger bloot aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Indien de waarde van het onderliggende actief de Desactiverende Barrière bereikt of overschrijdt, vervalt de Turbo voortijdig precies op dat moment. Door het Hefboomeffect dat ze verschaffen, zijn de Turbo s risicovolle producten die voorbehouden zijn voor ervaren beleggers. De belegger die deze Certificaten in bezit heeft, stelt zich bloot aan het kredietrisico dat verbonden is aan de Uitgever van deze Certificaten, BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, en zijn Garant, BNP Paribas SA. 7

8 FISCALE BEHANDELING De meerwaarden die worden gerealiseerd op de verkoop van Turbo's door privébeleggers die in België wonen, zijn in principe niet belastbaar. De minderwaarden en kosten zijn niet aftrekbaar. Als de Turbo's echter worden aangehouden als speculatieve belegging, wordt hun meerwaarde belast aan 33%, verhoogd met lokale opcentiemen. Indien de belegger beroepsmatig handelt, worden de meerwaarden, als beroepsinkomsten, onderworpen aan de marginale tarieven bij de personenbelasting en dan zijn de minderwaarden aftrekbaar. De fiscale behandeling van de Turbo's is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Raadpleeg in dat verband uw belastingadviseur. Volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, wordt een roerende voorheffing van 25% ingehouden, wanneer de Uitgever Turbo's terugkoopt voor een hoger bedrag dan de uitgifteprijs en als die inkomsten worden geïnd door tussenkomst van een Belgische bemiddelaar. De roerende voorheffing heeft een bevrijdend karakter in hoofde van de beleggers die natuurlijke personen zijn. Indien deze inkomsten niet waren onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing, heeft de belastingplichtige natuurlijke persoon de plicht om ze aan te geven op zijn jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. De taks op de Beursverrichtingen is niet verschuldigd op de primaire markt (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode). De aankoop en verkoop van Turbo's op de secundaire markt via tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon, is onderworpen aan een taks op de Beursverrichtingen van 0,25% (beperkt tot 740 EUR per verrichting). Deze taks is zowel bij aankoop- als bij verkooptransacties verschuldigd. BELEGGINGSPROFIEL Afhankelijk van zijn beleggingsprofiel zal de belegger kiezen voor een Turbo met een Desactiverende Barrière die ver of minder ver verwijderd ligt van de koers van het onderliggende actief. Hoe dichter de Desactiverende Barrière bij de koers van het onderliggende actief ligt, des te groter is het Hefboomeffect, maar des te groter is ook het risico dat de Barrière wordt bereikt. Een offensieve belegger die een groot Hefboomeffect wenst te genieten, zal kiezen voor een Turbo met een Uitoefenprijs die dicht bij het niveau van het onderliggende actief ligt; omgekeerd zal een belegger die een grotere veiligheidsmarge nastreeft, de voorkeur geven aan een Turbo met een Uitoefenprijs die sterker afwijkt van het niveau van het onderliggende actief. HOE EEN TURBO KOPEN? De Turbo Certificaten worden even eenvoudig verhandeld als een aandeel: u plaatst uw Beursorders via een effectenrekening bij uw vertrouwde financiële tussenpersoon (bank, makelaar, of broker). Daarvoor preciseert u de mnemonische code of de ISIN-code van de Turbo Certificaten, de gewenste hoeveelheid en verhandelingskoers. Zoals voor elke transactie met een beursgenoteerd effect zullen u makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. De Turbo Certificaten worden per eenheid verhandeld. Waarschuwing: De promotie van de BNP Paribas Turbo Certificaten in België, Nederland en Luxemburg is de verantwoordelijkheid van BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV). Het merk TURBO is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk in de Benelux (onder nummer ) dat BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV) exploiteert onder contract. Bijgevolg, terwijl de presentatie van de BNP Paribas Turbo producten aangeboden aan beleggers is toegestaan, maakt deze operatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licenties van het merk TURBO bij de Distributeur. De beleggers worden verzocht om voor elke inschrijving de informatiedragers met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus, Note, Warrant & Certificate Programme genaamd, daterend van 3 juni 2013 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, de Franse regulator), (b) zijn Supplementen en (c) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ("Final Terms"). BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die in het Basisprospectus worden vermeld, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF, Franse regulator). Alvorens te beleggen in dit product, wordt u aangeraden om zelf alle risico s te evalueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de juridische, fiscale en boekhoudkundige risico s, zonder u enkel te baseren op de informatie die u werd verstrekt en in voorkomend geval uw eigen adviseurs op die domeinen of elke andere professionele adviseur te raadplegen. Wegens hun aard kunnen de Certificaten onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, die afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa zich kunnen vertalen in een geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Door de verwerving van de Certificaten nemen de beleggers een kredietrisico op de Uitgever en zijn Garant. De verkoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in Frankrijk en in België. Alle informatiedragers zijn gratis beschikbaar op eenvoudig verzoek via aan

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO B.E.S.T. CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Warrant Plan Oktober 2014

Warrant Plan Oktober 2014 Warrant Plan Oktober 2014 1 Deze presentatie wordt u persoonlijk en vertrouwelijk bezorgd. Ze mag niet worden verspreid onder derden zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas Fortis. 2 Presentatie

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 24 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Macro-economische actualiteit Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Point Macroéconomie Rédigé par

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 28 januari 2014 INHOUDSOPGAVE Macro-economische actualiteit Warrant week Agenda van de week Technische analyse CAC 40: Onder druk Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Point Macroéconomie

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Factor Certificaten op Indices

Factor Certificaten op Indices Factor Certificaten op Indices Deze producten bieden geen kapitaalgarantie Het basisprospectus betreffende de Factor Certificaten is goedgekeurd door het BaFin, de Duitse regulerende instantie. De producten

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 11 Maart 2014 INHOUDSOPGAVE Macro-economische actualiteit Warrant week Agenda van de week Technische analyse : CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Point Macroéconomie Rédigé

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 28 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Balans van de afgelopen week Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Parijs opnieuw in de lift Rédigé

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD CALLABLE NOTE CHINA ENTERPRISES 2020 Promotioneel document April 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), dochtermaatschappij

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

SG TURBO BEST HET HEFBOOMEFFECT IN ALLE EENVOUD FINANCIËLE INSTRUMENTEN MET HEFBOOMEFFECT DIE EEN RISICO OP KAPITAALVERLIES MEEBRENGEN

SG TURBO BEST HET HEFBOOMEFFECT IN ALLE EENVOUD FINANCIËLE INSTRUMENTEN MET HEFBOOMEFFECT DIE EEN RISICO OP KAPITAALVERLIES MEEBRENGEN SG TURBO BEST HET HEFBOOMEFFECT IN ALLE EENVOUD FINANCIËLE INSTRUMENTEN MET HEFBOOMEFFECT DIE EEN RISICO OP KAPITAALVERLIES MEEBRENGEN Afgeleide instrumenten naar Frans recht die een risico op kapitaalverlies

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Twin Win Certificaat

Twin Win Certificaat Twin Win Certificaat Inhoud 05 Wat is een Twin Win Certificaat? 06 De werking van een Twin Win Certificaat 09 Uitbetaling 10 Scenario analyse 12 De koersvorming gedurende de looptijd 13 Handelen in Twin

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 04 november 2014 INHOUDSOPGAVE Balans van de afgelopen week Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Parijs opnieuw in de lift

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Belgium Deutsche Bank. Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van de BEL20-index. Wat mag u verwachten? ÎÎ ÎÎ Een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Variabele brutocoupon op de eindvervaldag die 00% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 19 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE Balans van de afgelopen week Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Balans van de afgelopen week

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Kapitaal voor 100% beschermd op de einddatum» Een looptijd van 6 jaar» Een korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend» Een geoptimaliseerd

Nadere informatie

Wekelijkse Nieuwsbrief

Wekelijkse Nieuwsbrief Wekelijkse Nieuwsbrief Week van 30 september 2014 INHOUDSOPGAVE Balans van de afgelopen week Warrant week Agenda van de week Technische analyse: CAC40 Wekelijkse Nieuwsbrief 2 Balans van de afgelopen week

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie