TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004"

Transcriptie

1 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA

2 WAAROM BELEGGEN IN EEN TURBO CERTIFICAAT? De Turbo Certificaten zijn Beursproducten die het mogelijk maken om te beleggen in een onderliggend actief (bijvoorbeeld indices, aandelen, grondstoffen) waarbij een Hefboomeffect wordt geboden dat gematigd tot zeer hoog kan zijn. Deze producten richten zich tot ervaren beleggers die op zoek zijn naar instrumenten om hun portefeuille op korte termijn te dynamiseren. Door hun Hefboomeffect zijn de Turbo Certificaten risicovolle producten. De belegger kan het belegde kapitaal integraal verliezen. KENMERKEN Product met een risico op kapitaalverlies. Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 (geïndexeerd op een index of een grondstof ) uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, die gewaarborgd wordt door BNP Paribas SA (A+/A2/A+), met dien verstande dat de Certificaten verhandelbare waardepapieren zijn Een continue notering op NYSE Euronext Paris (1) en een verzekerde liquiditeit bij de aankoop en verkoop door de groep BNP Paribas Principe: het Turbo Certificaat versterkt de beweging van zijn onderliggend actief, zowel bij een stijging als bij een daling, met een hefboomeffect dat belangrijker is naarmate de Desactiverende Barrière (of Uitoefenprijs) dichter bij de koers van de onderliggende waarde ligt. Risicoprofiel: voorbehouden voor ervaren beleggers Beleggingstermijn: van zeer korte termijn tot middellange termijn Geen instap- of uitstapkosten Net als voor elke andere transactie op een beursgenoteerd effect, zullen er makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. 2

3 DEFINITIES De Uitoefenprijs: is de prijs tegen dewelke de belegger zich het recht geeft om de onderliggende waarde te kopen (Turbo Call) of te verkopen (Turbo Put) op de einddatum. De Uitoefenprijs bepaalt de waarde van de Turbo. Het is het belangrijkste kenmerk dat de belegger in aanmerking neemt om een Turbo te kiezen. De Desactiverende Barrière: wanneer het niveau van het onderliggende actief deze barrière bereikt of overschrijdt (naar beneden in het geval van een Call of naar boven in het geval van een Put), wordt de Turbo voortijdig gedeactiveerd en verliest hij alle waarde. De belegger verliest het belegde kapitaal dan integraal. De Turbo s krijgen bij de uitgifte een Uitoefenprijs en een Desactiverende Barrière, die gedefinieerd worden door BNP Paribas en die identiek zijn. Desactiverende Barrière = Uitoefenprijs Hefboomeffect: maakt het mogelijk om het rendement van het onderliggende actief te verveelvoudigen. Een Hefboomeffect van 5 bijvoorbeeld betekent dat, wanneer het onderliggende actief met min of meer 1% varieert, de prijs van de Turbo met min of meer 5% zal variëren - de Call Turbo s reageren gunstig op een stijging van het onderliggende actief en de Put Turbo s reageren gunstig op een daling van het onderliggende actief. Als de onderliggende index bijvoorbeeld met een punt in waarde stijgt, dan stijgt de prijs van de Turbo met een eurocent. De prijsvariaties van de Turbo zijn in verhouding groter dan die van de onderliggende index. Dat wordt het Hefboomeffect genoemd. In onderstaande illustratie, wanneer het niveau van de index met 50 punten in waarde stijgt, dan stijgt dat van de Call Turbo met 50 eurocent in waarde. Het rendement van de index bedraagt 1,3% en dat van de Call Turbo 83%. Niveau van de index punten ,3% Uitoefenprijs = Desactiverende Barrière = punten Tijd Hefboom = 63,8x (2) Prijs van de Call Turbo met Uitoefenprijs = (in ) +0,50 1,10 0,60 +83% (1) Bij normale marktomstandigheden en normale werking van de informatica (2) De hefboom varieert ook in functie van de rentevoeten en de premie die gekoppeld is aan het gaprisico. Theoretische grafiek, louter illustratief. De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een illustratieve waarde om de werking van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. Het product dat u wordt aangeboden, is een afgeleid instrument. Door in te tekenen op dit instrument draagt u geld over aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u een vastgelegd bedrag te betalen op de einddatum, afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. De Uitgever verbindt zich er niet toe om het belegde kapitaal (exclusief kosten) in alle gevallen terug te betalen op de einddatum. In geval van wanbetaling (bijv. faillissement) van de Uitgever en de Garantiegever evenals in geval van negatieve evolutie van de onderliggende waarde, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt. Deze instrumenten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die een kapitaalrisico aanvaarden. Tijd 3

4 PRIJSBEREKENING EN MECHANISME De prijs van een Turbo evolueert elke Beursdag in real time afhankelijk van de evolutie van het onderliggende actief. De voornaamste component van de prijs van een Turbo is zijn zogenaamde intrinsieke waarde. Die stemt overeen met het verschil tussen het niveau van de onderliggende waarde en het niveau van de Uitoefenprijs (of Desactiverende Barrière) van de Turbo (voor een Call Turbo), gecorrigeerd met de pariteit. De pariteit stemt overeen met het aantal Certificaten dat nodig is om een eenheid van de onderliggend waarde te verwerven. Prijs Call Turbo = Prijs Put Turbo = Koers van het onderliggende - Uitoefenprijs Pariteit Uitoefenprijs - Koers van het onderliggende Pariteit + Rentevoeten Verwachte dividenden Premie gekoppeld aan het gaprisico (1) Tijdens de looptijd van het Turbo Certificaat Tijdens de looptijd van het Certificaat voegen zich nog andere parameters bij de intrinsieke waarde, zoals de evolutie van de rentevoeten, de verwachte dividenden en de premie die verbonden is aan het gap-risico(1). Die laatste elementen hebben slechts een beperkte impact op de prijsafwijking van de Turbo. Op de einddatum van het Turbo Certificaat Indien op de einddatum het niveau van het onderliggende actief de Desactiverende Barrière nooit heeft bereikt of overschreden tijdens de looptijd van de Turbo, is de waarde van de Turbo gelijk aan zijn intrinsieke waarde. In dat geval wordt de belegger terugbetaald aan de intrinsieke waarde van het product. (1) De gap is het verschil in notering tussen het slotniveau en het openingsniveau van een bepaald onderliggend actief. Indien de Bel 20 index bijvoorbeeld afsluit op punten en de volgende dag opnieuw opent op punten, dan spreekt men van een gap van 50 punten tussen de afsluiting en de opening. Het gap risico kan variëren doorheen de tijd en kan verhogen wanneer de volatiliteit van de onderliggende waarde sterk is. 4

5 ILLUSTRATIE (2) U voorziet na 15 dagen een stijging van de onderliggende index. De index noteert momenteel op punten. U beslist om te beleggen in een Call Turbo Certificaat met een uitoefenprijs van punten en een pariteit van 100/1. Aankoop van de Call Turbo punt 0 op de grafiek Wanneer de onderliggende index op punten noteert, is de intrinsieke waarde van het Certificaat gelijk aan ( )/100, ofwel 0,50. Bij die waarde komt 0,10, gekoppeld aan de rentevoeten, verwachte dividenden en de risicopremie die verbonden is aan het gap-risico. Zodoende bedraagt de prijs van het Certificaat 0,60. Niveau van de onderliggende index Aankoop van de Turbo Verkoop van de Turbo 3900 punten 1 Rentevoeten Verwachte dividenden Premie verbonden aan het gap-risico (1) 3750 punten Uitoefenprijs = Desactiverende Barrière = punten 0 t = punten 3700 punten 3 t = +15 dagen Theoretische grafiek, louter illustratief Berekening van het Hefboomeffect van de Turbo Hefboomeffect = Koers van de onderliggende waarde/ (Prijs van de Turbo x pariteit) = /(0,60*100) = 62,50 Hierbij dient opgemerkt dat aangezien de koers van de onderliggende index evenals de prijs van de Turbo variëren met de tijd, het Hefboomeffect eveneens voortdurend varieert tijdens de looptijd van het Certificaat Gunstig scenario punt 1 op de grafiek Indien 15 dagen na de aankoop van de Call Turbo de onderliggende index met 5% in waarde stijgt tot punten, zonder ooit de Desactiverende Barrière te bereiken of overschrijden, dan is de intrinsieke waarde van het product gelijk aan ( )/100= 2. Daarbij komt de prijs van andere parameters (3), tot beloop van 0,12. Zodoende stijgt de prijs van de Turbo van 0,60 tot 2,12. Voor een variatie van de index met +5% registreert het Certificaat een rendement van + 333,33%. Middelmatig scenario punt 2 op de grafiek 15 dagen na de aankoop van de Call Turbo, sluit de onderliggende index af op hetzelfde niveau als wanneer u de Turbo hebt gekocht, ofwel op punten. De prijs van de Turbo is gelijk aan zijn intrinsieke waarde ofwel ( )/100= 0,50, waar nog 0,10 bijkomt voor de andere parameters (3). De prijs van de Turbo is gelijk aan de prijs tegen dewelke de belegger heeft gekocht, er werd geen enkele meerwaarde gerealiseerd. Ongunstig scenario punt 3 op de grafiek Indien de onderliggende index de Desactiverende Barrière heeft bereikt tijdens de looptijd van het product, vervalt de Turbo voortijdig, en verliest de belegger zijn belegd kapitaal integraal, ofwel 0,60 vermenigvuldigd met het aantal aangekochte Certificaten. Op de einddatum Indien op de einddatum de Turbo de Desactiverende Barrière nooit heeft bereikt of overschreden, dan krijgt de belegger automatisch de intrinsieke waarde van het product terugbetaald. (1) De gap is het verschil in notering tussen het slotniveau en het openingsniveau van een bepaald onderliggend actief. Indien de Bel 20 index bijvoorbeeld afsluit op punten en de volgende dag opnieuw opent op punten, dan spreekt men van een gap van 50 punten tussen de afsluiting en de opening. Het gap-risico kan variëren doorheen de tijd en kan verhogen wanneer de volatiliteit van de onderliggende waarde sterk is. (2) De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben louter een illustratieve waarde om de werking van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. (3) Deze parameters - evolutie van de rentevoeten, de verwachte dividenden en het gap-risico - variëren tijdens de hele looptijd van het product. 5

6 ENKELE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE TURBO CERTIFICATEN De Turbo Certificaten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te evalueren (met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten) en die het risico van een volledig of gedeeltelijk verlies van het initieel belegde kapitaal aanvaarden. De volgende paragrafen bevatten slechts een overzicht van enkele van de voornaamste risico's. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's, verzoeken we u om het basisprospectus, de eventuele supplementen en de definitieve voorwaarden te raadplegen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website listedproducts.cib.bnpparibas.be > Documentatie. Kredietrisico U draagt een kredietrisico op BNP Paribas Arbitrage Issuance BV als uitgevende instelling van de Turbo Certificaten en op BNP Paribas SA als garant van de terugbetaling van de sommen die verschuldigd zijn door de Uitgever aan de houders in geval van faillissement of wanbetaling van die laatste. In geval van faillissement van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling, zouden de beleggers de sommen die hen verschuldigd zijn, niet kunnen terugbetaald krijgen; bijgevolg moeten de beleggers de kredietkwaliteit van de Uitgever en de Garant van de terugbetaling kunnen beoordelen. Risico op kapitaalverlies De Certificaten stellen de belegger bloot aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Koersrisico La valeur d un Certificat Turbo dépend des variations de cours de l actif sous-jacent. Ainsi, une baisse du cours du sous-jacent exerce un effet négatif sur la valeur d un Certificat Turbo Call tandis qu une hausse exerce un effet négatif sur la valeur d un Certificat Turbo Put. Le risque de cours est d autant plus élevé que l actif sous-jacent est volatil. Hefboomeffectrisico Wegens het hefboomeffect zijn de risico's die verbonden zijn aan de Turbo Certificaten, groter dan de risico's die verbonden zijn aan een rechtstreekse belegging in het onderliggende actief. Het hefboomeffect vergroot de bewegingen van het onderliggende actief zowel bij stijging als bij daling. De waarde van het product kan immers sneller dalen dan die van het onderliggende actief. Wisselkoersrisico Wanneer het onderliggende actief is uitgedrukt in een buitenlandse munt, moet u rekening houden met de schommelingen van de wisselkoers. Rentevoetrisico De evolutie van de rentevoet beïnvloedt de waarde van een Turbo Certificaat terwijl het echter een beperkte impact heeft op de variatie van zijn prijs. Risico's van de groeimarkten Indien het onderliggende actief gekoppeld is aan de aandelenmarkten van de groeilanden, zijn er bijkomende risico's op politiek, economisch en sociaal vlak. Liquiditeitsrisico BNP Paribas verzekert de liquiditeit van zijn producten en is van plan om koop- en verkoopkoersen aan te bieden voor de Turbo Certificaten tijdens de openingsuren van de Beurs. Het kan gebeuren dat de liquiditeit niet verzekerd is bij abnormale marktomstandigheden en abnormale werking van de informatica. Risico op vervroegde terugbetaling Om rekening te houden met de gevolgen voor de Turbo Certificaten van bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de Turbo Certificaten of de onderliggende waarde van de Turbo Certificaten, voorziet de juridische documentatie aanpassingsmodaliteiten en in sommige gevallen vervroegde terugbetaling van de Turbo Certificaten; deze elementen kunnen een kapitaalverlies met zich brengen. 6

7 VOORDELEN De Turbo Certificaten bieden een belangrijk Hefboomeffect dat het rendement van het onderliggende actief versterkt. De prijs van een Turbo Certificaat is vrij eenvoudig te berekenen: hij bestaat voornamelijk uit zijn intrinsieke waarde. Het verstrijken van de tijd en de volatiliteitsbewegingen hebben slechts een marginale impact op de prijs van de Turbo Certificaten. Continue notering op NYSE Euronext Parijs en mogelijkheid om het Certificaat op elk ogenblik voor de einddatum weer te verkopen. NADELEN De Turbo Certificaten stellen de belegger bloot aan een risico op volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Indien de waarde van het onderliggende actief de Desactiverende Barrière bereikt of overschrijdt, vervalt de Turbo voortijdig precies op dat moment. Door het Hefboomeffect dat ze verschaffen, zijn de Turbo s risicovolle producten die voorbehouden zijn voor ervaren beleggers. De belegger die deze Certificaten in bezit heeft, stelt zich bloot aan het kredietrisico dat verbonden is aan de Uitgever van deze Certificaten, BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, en zijn Garant, BNP Paribas SA. 7

8 FISCALE BEHANDELING De meerwaarden die worden gerealiseerd op de verkoop van Turbo's door privébeleggers die in België wonen, zijn in principe niet belastbaar. De minderwaarden en kosten zijn niet aftrekbaar. Als de Turbo's echter worden aangehouden als speculatieve belegging, wordt hun meerwaarde belast aan 33%, verhoogd met lokale opcentiemen. Indien de belegger beroepsmatig handelt, worden de meerwaarden, als beroepsinkomsten, onderworpen aan de marginale tarieven bij de personenbelasting en dan zijn de minderwaarden aftrekbaar. De fiscale behandeling van de Turbo's is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Raadpleeg in dat verband uw belastingadviseur. Volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, wordt een roerende voorheffing van 25% ingehouden, wanneer de Uitgever Turbo's terugkoopt voor een hoger bedrag dan de uitgifteprijs en als die inkomsten worden geïnd door tussenkomst van een Belgische bemiddelaar. De roerende voorheffing heeft een bevrijdend karakter in hoofde van de beleggers die natuurlijke personen zijn. Indien deze inkomsten niet waren onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing, heeft de belastingplichtige natuurlijke persoon de plicht om ze aan te geven op zijn jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. De taks op de Beursverrichtingen is niet verschuldigd op de primaire markt (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode). De aankoop en verkoop van Turbo's op de secundaire markt via tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon, is onderworpen aan een taks op de Beursverrichtingen van 0,25% (beperkt tot 740 EUR per verrichting). Deze taks is zowel bij aankoop- als bij verkooptransacties verschuldigd. BELEGGINGSPROFIEL Afhankelijk van zijn beleggingsprofiel zal de belegger kiezen voor een Turbo met een Desactiverende Barrière die ver of minder ver verwijderd ligt van de koers van het onderliggende actief. Hoe dichter de Desactiverende Barrière bij de koers van het onderliggende actief ligt, des te groter is het Hefboomeffect, maar des te groter is ook het risico dat de Barrière wordt bereikt. Een offensieve belegger die een groot Hefboomeffect wenst te genieten, zal kiezen voor een Turbo met een Uitoefenprijs die dicht bij het niveau van het onderliggende actief ligt; omgekeerd zal een belegger die een grotere veiligheidsmarge nastreeft, de voorkeur geven aan een Turbo met een Uitoefenprijs die sterker afwijkt van het niveau van het onderliggende actief. HOE EEN TURBO KOPEN? De Turbo Certificaten worden even eenvoudig verhandeld als een aandeel: u plaatst uw Beursorders via een effectenrekening bij uw vertrouwde financiële tussenpersoon (bank, makelaar, of broker). Daarvoor preciseert u de mnemonische code of de ISIN-code van de Turbo Certificaten, de gewenste hoeveelheid en verhandelingskoers. Zoals voor elke transactie met een beursgenoteerd effect zullen u makelaarskosten worden aangerekend door uw financiële tussenpersoon. De Turbo Certificaten worden per eenheid verhandeld. Waarschuwing: De promotie van de BNP Paribas Turbo Certificaten in België, Nederland en Luxemburg is de verantwoordelijkheid van BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV). Het merk TURBO is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk in de Benelux (onder nummer ) dat BNP Paribas Fortis NV (ex Fortis Bank NV) exploiteert onder contract. Bijgevolg, terwijl de presentatie van de BNP Paribas Turbo producten aangeboden aan beleggers is toegestaan, maakt deze operatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licenties van het merk TURBO bij de Distributeur. De beleggers worden verzocht om voor elke inschrijving de informatiedragers met betrekking tot de Certificaten aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Certificaten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus, Note, Warrant & Certificate Programme genaamd, daterend van 3 juni 2013 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, de Franse regulator), (b) zijn Supplementen en (c) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ("Final Terms"). BNP Paribas vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die in het Basisprospectus worden vermeld, goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF, Franse regulator). Alvorens te beleggen in dit product, wordt u aangeraden om zelf alle risico s te evalueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de juridische, fiscale en boekhoudkundige risico s, zonder u enkel te baseren op de informatie die u werd verstrekt en in voorkomend geval uw eigen adviseurs op die domeinen of elke andere professionele adviseur te raadplegen. Wegens hun aard kunnen de Certificaten onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen, die afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa zich kunnen vertalen in een geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Door de verwerving van de Certificaten nemen de beleggers een kredietrisico op de Uitgever en zijn Garant. De verkoop van de Certificaten kan plaatsvinden via een publiek aanbod in Frankrijk en in België. Alle informatiedragers zijn gratis beschikbaar op eenvoudig verzoek via aan

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Warrant Plan Oktober 2014

Warrant Plan Oktober 2014 Warrant Plan Oktober 2014 1 Deze presentatie wordt u persoonlijk en vertrouwelijk bezorgd. Ze mag niet worden verspreid onder derden zonder voorafgaande toestemming van BNP Paribas Fortis. 2 Presentatie

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

L yxor S trategie ETFs

L yxor S trategie ETFs L yxor S trategie ETFs Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex)

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Versie 03/2012 1 1. FOREX EEN OVERZICHT Valuta oftewel forex kunnen verhandeld worden als spot forex contract of als CFD forex contract. In beide gevallen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie