BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging."

Transcriptie

1 Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in terug te betalen en u een eenmalige variabele coupon te betalen die gekoppeld is aan de koers van het goud. In geval de uitgever en de garantiegever (bv. door een faillissement, wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en bijgevolg de belegde som verliest. Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en gewaarborgd door BNP Paribas S.A. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gelijk is aan de stijging van de index London Gold PM Fix Price/ met een maximum van 50%. Looptijd: 5 jaar. Actuarieel brutorendement in van minimum -0,40% en maximum 8,02% (rekening houdend met de instapkosten van 2%). Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde in terug te betalen, zelfs in geval van daling van de index (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever en van de garantiegever). Wisselkoersrisico zowel wat betreft de nominale als wat betreft de eventuele eindcoupon. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herbeleggen in, maar zijn kapitaal wenst te converteren naar EUR, kan dit bedrag uitgedrukt in EUR hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.... Doelpubliek BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold Note 2017 Dit gestructureerd schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten, en meer bepaald vertrouwd zijn met de koers van het goud en met de wisselkoers E U R /U S D.

2 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold Note 2017 Wat mag u verwachten? Dit product is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren in Amerikaanse dollar (). Dit product geeft u op de eindvervaldag recht op een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan de stijging van de index London Gold PM Fix Price/ met een maximum van 50%. Bovendien verbindt de uitgever zich ertoe u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in terug te betalen, zelfs in geval van daling van de index (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever en van de garantiegever). Ingeval de index stabiel blijft of daalt, wordt geen enkele coupon uitbetaald.... Goud, een beleggingsopportuniteit Goud is ongetwijfeld het door beleggers meest gewaardeerde edelmetaal omwille van de veilige waarde ervan die overal in de wereld wordt erkend. De analisten van Deutsche Bank blijven positief gestemd met betrekking tot de edelmetalen, en vooral goud, zelfs al kondigt zich een volatiel parkoers aan. De bekommernissen rond de overheidsschulden in de eurozone, de negatieve reële rentevoeten, een strakke verhouding vraag-aanbod, de belangrijke aankopen van de centrale banken en het vertrouwensverlies in de munten zijn even zoveel factoren die het goud ondersteunen. Het goud heeft een gematigde periode gekend sinds september 2011 nadat het sinds 2007 een aanhoudende groei liet optekenen. Toch blijft Deutsche Bank positief gestemd gezien de inflatierisico s op lange termijn, de negatieve reële rentevoeten en het gebruik van het goud als veilige waarde in tijden van crisis. In het licht van tal van onzekerheden, verwachten we dat veel marktspelers goud zullen aankopen als afdekking van deze risico s. Bron: Intern onderzoeksdocument van Deutsche Bank.... Focus op de index London Gold PM Fix Price/. De koers van het goud wordt twee keer per dag bepaald door de leden van de London Gold Market Fixing Limited via een speciale teleconferentie. Tijdens deze procedure wordt een referentieprijs bepaald die wordt gepubliceerd en vaak wordt gebruikt als bepalingsvector van de prijzen door de producenten, de consumenten, de beleggers en de centrale banken. De leden van de London Gold Market Fixing Limited zijn Scotia Mocatta, Deutsche Bank, HSBC Investment Banking Group, Société Générale Corporate & Investment Banking en Barclays Capital. Ter indicatie: op 02/02/2012 was de index London Gold PM Fix Price/ waard. Op dezelfde datum was één euro 1,3151 waard. Evolutie van de index London Gold PM Fix Price/ Evolutie van de Amerikaanse dollar () ten aanzien van de euro , , , , / / / / / / / / / / / /2012 Bron: Bloomberg. De evoluties uit het verleden van de index London Gold PM Fix Price/ en van de wisselkoers van de ten aanzien van de euro houden geen enkele voorspelling in met betrekking tot hun toekomstige evolutie. Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario s worden aangewend (bv. een stijging van de goudprijs). De diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap of bel Tele-Invest op het nummer voor meer details.

3 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold Note 2017 Concreet... De verschillende mogelijke scenario s Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven geen enkele garantie voor het reële rendement. In het gunstigste scenario, wanneer het slotniveau van de index London Gold PM Fix Price/ hoger is dan het initiële niveau, betaalt de uitgever u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in en een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan de stijging van de index (met een maximum van 50%). Voorbeeld: wanneer het slotniveau van de index 60% is gestegen ten opzichte van het initiële niveau, verbindt BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. zich ertoe u een eenmalige coupon van 50% bruto te betalen en u 100% van de belegde nominale waarde in terug te betalen (actuarieel brutorendement in in dit scenario: 8,02% bruto rekening houdend met de instapkosten van 2%). In een neutraal scenario, wanneer het slotniveau van de index London Gold PM Fix Price/ hoger is dan het initiële niveau, betaalt de uitgever u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in en een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan de stijging van de index (met een maximum van 50%). Voorbeeld: wanneer het slotniveau van de index 20% is gestegen ten opzichte van het initiële niveau, verbindt BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. zich ertoe u een eenmalige coupon van 20% bruto te betalen en u 100% van de belegde nominale waarde in terug te betalen (actuarieel brutorendement in in dit scenario: 3,30% bruto rekening houdend met de instapkosten van 2%). In een ongunstig scenario, wanneer het slotniveau van de index London Gold PM Fix Price/ gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau, hebt u geen recht op een coupon en verbindt de uitgever zich er enkel toe u op de eindvervaldag 100% van de belegde nominale waarde in terug te betalen (actuarieel brutorendement in van -0,40%, inclusief instapkosten van 2%). In het slechtste geval, in geval van faillissement of wanbetaling van de uitgever en van de garantiegever, kan de coupon verloren zijn en zal het effect tegen de marktwaarde ervan worden terugbetaald. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% van de nominale waarde zijn.

4 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold Note 2017 Een product uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. en gewaarborgd door BNP Paribas S.A. (rating AA-, negatieve outlook volgens S&P en Aa3, Negative Watch volgens Moody s). BNP Paribas S.A. is een Franse bank die actief is in drie activiteitsdomeinen: Retail banking, Investment Solutions en Corporate & Investment Banking. De groep is aanwezig in 80 landen en stelt er ongeveer personen tewerk.... Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus. Het Basisprospectus Warrant and Certificate Programme werd opgesteld in het Engels en op 7 juni 2011 goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse regulator). Dit document, de supplementen van 19/08/2011, 14/09/2011, 10/11/2011, 13/12/2011 en 20/02/2012, evenals de samenvattingen in het Nederlands en het Frans en de definitieve voorwaarden van 09/02/2012 zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of ze raadplegen op de website w w w.d e u t s c h e b a n k.b e /p r o d u c t e n. De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld.... Om in te Tele-Invest Financial Center Online Banking Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via uw Online Banking. Meer weten over de ratings? Raadpleeg DB Product Profile = het laagste risico 5 = het hoogste risico Wat Is Het DB Product Profile? Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via uw Online Banking. De belangrijkste risico s Dit product is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bedoeld voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (Zie Type belegging en Doelpubliek op pagina 1). Meer informatie over de risico s die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina s 20 tot 60 van het Basisprospectus. Kredietrisico Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv. faillissement) van de uitgever en van de garantiegever. Wanneer de uitgever en de garantiegever failliet gaan, kunt u uw volledig of een deel van uw kapitaal verliezen, alsook de coupon. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de kredietrating van de garantiegever, kan de marktkoers van het schuldinstrument doen schommelen voor de resterende tijd tot de vervaldag ervan. Hoe verder de vervaldag verwijderd is, hoe groter de mogelijke impact is op de marktkoers. Liquiditeitsrisico Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Als markthouder verzekert BNP Paribas Arbitrage S.N.C. de liquiditeit van de instrumenten onder normale marktomstandigheden. Een gebrek aan liquiditeit kan een negatieve impact hebben op de doorverkoopwaarde van deze obligatie, of de doorverkoop zelfs tijdelijk onmogelijk maken. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van deze effecten tijdens de looptijd kan dalen onder pari op de secundaire markt. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een tussentijdse verkoop. U hebt op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van 100% van de nominale waarde in door de uitgever, behalve in geval de uitgever en de garantiegever in gebreke blijven. Risico van rentewijziging Dit product is, net zoals alle andere afgeleide instrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een tussentijdse verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. Rendementrisico Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendement risico. Wanneer het slotniveau van de index gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau, hebt u geen recht op een coupon en verbindt de uitgever zich er enkel toe u 100% van de belegde nominale waarde terug te betalen (actuarieel brutorendement van -0,40%, inclusief instapkosten van 2%). Wisselkoersrisico Deze obligatie wordt uitgegeven in dollar. Dit houdt in dat de belegger blootgesteld is aan een wisselkoersrisico met betrekking tot de dollar (), zowel wat betreft de nominale waarde op de eindvervaldag, als wat betreft de eventuele eenmalige coupons. Hoe hoger het volatiliteitsniveau van een munt is ten opzichte van een andere munt, hoe groter het risico op winst of verlies in geval van omwisseling.

5 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold Note 2017 Technische fiche BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold Note 2017 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever en van de garantiegever. Uitgever Garantiegever BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. BNP Paribas S.A. Rating van de garantiegever S&P: AA- (negatieve outlook) / Moody s: Aa3 (Negative Watch) 1 Verdeler Deutsche Bank Europe GmbH, Bijkantoor België 2 ISIN-code Munteenheid Inschrijving op de primaire markt XS Initiële observatiedatum 16/03/2012 Laatste observatiedatum 09/03/2017 Onderliggende waarde Initieel niveau van de index Slotniveau van de index Eindvervaldatum 16/03/2017 Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag Terugbetaling op de eindvervaldag Actuarieel brutorendement (IRR) in Secundaire markt Beurstaks Roerende voorheffing Van 09/02/2012 tot 15/03/2012 Uitgifte- en betaaldatum: 16/03/2012 Nominale waarde: Uitgifteprijs: 100% Instapkosten: 2% De omvang van de uitgifte zou tussen en moeten liggen. De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen. De index London Gold PM Fix Price/ (GOLDLNPM index). Voor meer informatie kunt u de website www. bloomberg.com/quote/goldlnpm:ind raadplegen Slotkoers van de Index London Gold PM Fix Price/ op de initiële observatiedatum. Slotkoers van de Index London Gold PM Fix Price/ op de laatste observatiedatum. 100% van de positieve evolutie van de index London Gold PM Fix Price/ (GOLDNPM index) met een maximum van 50%. Ingeval de index stabiel blijft of daalt, wordt geen enkele coupon uitbetaald. Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde in op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever en van de garantiegever. Minimum -0,40% en maximum 8,02% (rekening houdend met de instapkosten van 2%). Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt. De houder van het gestructureerde schuldinstrument kan het effect verkopen aan BNP Paribas Arbitrage S.N.C. die een zekere liquiditeit zal verzekeren door aankoopprijzen voor te stellen. In normale marktomstandigheden zal de spread met andere woorden, het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag overeenkomstig de marktvoorwaarden zijn (ongeveer 1%). Bovendien zullen er makelaarskosten van maximum 0,50% door Deutsche Bank Europe GmbH, Bijkantoor België, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De waarde van het effect zal gedurende de looptijd van het product regelmatig worden bijgewerkt. Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België of via Tele-Invest op het nummer Inschrijving op de primaire markt: geen 3 Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR) 3 Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 3 Levering Geen materiële levering mogelijk 5. DB Product Profile Prospectus Belangrijk bericht Commissie 21% op de eventuele coupon die betaald wordt op de eindvervaldag 3. Op basis van de individuele situatie van elke belegger, kan het afhouden van deze roerende voorheffing gepaard gaan met het afhouden van een bijkomende bijdrage van 4% 4. De volledige voorwaarden die deze effecten beheren, worden uiteengezet in het Basisprospectus Warrant and certificate Programme van 7 juni 2011 en de supplementen van 19/08/2011, 14/09/2011, 10/11/2011, 13/12/2011 en 20/02/2012 en de definitieve voorwaarden van 09/02/2012. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold Note 2017 kan niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het Amerikaanse grondgebied, noch aan een Amerikaans resident. Bovenop de instapkosten van 2%, ontvangt Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België, van BNP Paribas Arbitrage S.N.C. een beleggingscommissie op jaarbasis van maximum 0,5% die inbegrepen zit in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zitten reeds vervat in de inschrijvingsprijs. 1 Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Als de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode sterk zou dalen, zal Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product. 2 Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 3 Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 4 Ter informatie: elke belastingplichtige natuurlijke persoon waarvan de rente-inkomsten en dividenden meer bedragen dan EUR bruto per jaar (geldig voor de inkomsten van het jaar 2012) dient een extra bijdrage van 4% te betalen op het gedeelte van deze inkomsten dat meer bedraagt dan dit plafond van EUR. Deze communicatie is gebaseerd op de reeds beschikbare informatie, aangezien de toepassingsmodaliteiten van deze bijdrage nog niet werden bepaald. 5 De Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven. 6 Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België, van het risico inherent aan een beleggingsproduct. Het betreft een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de meest risicovolle producten. De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg 7 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site Deze communicatie zal gebeuren via haar website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel. V.U.: Stéphan Salberter, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel Brochure van 20/02/2012.

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Best Allocator 2023. Wat mag u verwachten? Type belegging.

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Best Allocator 2023. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Î Î Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Een eenmalige brutocoupon bepaald door een mechanisme waarbij de fondsen die een betere prestatie

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) Deutsche Bank. Sustainable Invest 2021

Société Générale (FR) (A/A2) Deutsche Bank. Sustainable Invest 2021 Deutsche Bank Mik op een eventuele stijging van een maatschappelijk verantwoorde en vernieuwende index Wat mag u verwachten? Type belegging Société Générale (FR) (A/A2) Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer

Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer ¾ Gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van 9 jaar, uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch ¾ Eenmalige bruto 1 coupon

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door Codeis Securities S.A.

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

CALLABLE BEL 20 USD NOTE

CALLABLE BEL 20 USD NOTE SG Issuer (LU) CALLABLE BEL 20 USD NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een maximale beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledig belegd kapitaal

Nadere informatie