Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar kluwer Opleidingen. Unfold your potential.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be"

Transcriptie

1 Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial

2 Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis. Maar techische keis allee volstaat ao 2012 iet meer om als IT-professioal te excellere. Voor het bijhoude va de selle IT-otwikkelige, is costate opleidig, traiig e regelmatige certificerig oodzakelijk. Daaraast moet de IT er va vadaag oog hebbe voor de busiesskat e moet hij de odige commuicatie- e projectmaagemetvaardighede aa de dag legge. Wat ee optimaal fuctioerede IT-afdelig met competete IT-ers zorgt ervoor dat adere afdelige ee perfecte odersteuig krijge e de orgaisatie flexibel ka ispele op veraderige bie e buite het bedrijf. Overduidelijk dus, dat aa IT-professioals va vadaag hoge eise worde gesteld. Kluwer Opleidige heeft ee uitgebreid aabod otwikkeld die u stuk voor stuk stimulere i ee efficiëte, selle e effectieve toeame va zowel uw IT-keis als vaardighede. Oze troeve Traiige die focusse op de combiatie va techische expertise é persoolijke vaardighede Traiers die met beide voete i de praktijk staa Resultaatgerichte opleidige voor elk aspect va uw fuctie Erked met de belagrijkste kwaliteitslabels De hoogste slaagpercetages voor ITIL- e PRINCE2-exames Leeroplossige op maat (afgestemd op uw specifieke ode e vrage) Kortom, ee o-osese aapak die werkt! Wist u dat Kluwer Opleidige jaarlijks meer da 150 opleidige orgaiseert voor meer da 2000 IT-professioals? Hebt u og vrage of opmerkige? Elke De Wit Projectmaager Tel: oze IT-opleidige i 2011 ee gemiddelde evaluatiescore haalde va 89 %? de opleidig Basisopleidig fuctioele aalyse oze topopleidig is met ee score va 8,7/10? 2

3 Cogresse e studiedage Social Media Experiece Day p. 6 Cogres Over Het Nieuwe Werke p. 7 IT Service Maagemet ITIL Foudatio v3 + Exam p. 9 ITIL V3 Capabilities Stream - Operatioal Support & Aalysis p. 10 ITIL V3 Capabilities Stream - Service Offerig & Agreemet (SOA) p. 10 ITIL V3 Capabilities Stream - Release, Cotrol & Validatio p. 10 ITIL V3 Capabilities Stream - Plaig, Protectio & Optimizatio p. 11 ITIL V3 Maagig Across the Lifecycle p. 11 IT- e busiessstrategie De 10 gebode voor ee succesvolle IT-afdelig p. 12 Bedrijfs- e IT-architectuur voor iet-architecte p. 13 Masterclass Over Het Nieuwe Werke p. 14 Softwaremaagemet e IT-aalyse Basisopleidig fuctioele aalyse p. 15 Testmaagemet e testcoördiatie p. 16 Apple Masterclass ipad & iphoe (ios) support & security p. 17 Uw ipad professioeel gebruike p. 18 Uw iphoe efficiëter e uttiger gebruike p. 19 IT goverace e audit COBIT Foudatio + Exam p. 20 IT-projectmaagemet Itroductio to Kaba p. 21 PRINCE2 Foudatio + Exam p. 22 PRINCE2 Practitioer + Exam (2009 editio) p. 23 PRINCE2 Foudatio ad Practitioer + Exams - short track (2009 editio) p. 24 PRINCE2 Practitioer re-certificatio + exam (2009 editio) p. 25 Certified ScrumMaster p. 26 Workshop SCRUM i de praktijk p. 27 Certified Scrum Product Ower p. 28 Agile projectmaagemet i IT-projecte p. 29 Overtuiged leiderschap i projecte p. 30 Uw projectcommuicatie: zo werkt het! p. 31 IT-processe e modellerig Lea your IT p. 32 Procesmaagemet: Uittekee e modellere va processe p. 33 Procesmaagemet: Mete va processe p. 33 Procesmaagemet: Evaluere e verbetere va processe p. 33 Procesmaagemet: Lea Six Sigma p. 33 3

4 Sterke refereties De volgede bedrijve sture regelmatig hu medewerkers aar oze IT-opleidige: Acerta Service Ceter AG Isurace Amplexor Arcelor Mittal Atos Origi Belgium Belgacom Cegeka Certipost Eadis Esset Belgium Getroics GlaxoSmithKlie Mobistar NBB Natioale Bak België NexTel Proviciebestuur Vlaams-Brabat Puratos Siemes Teleet Triodos Bak UCB Pharma Vlaamse Overheid Maatwerk Als meerdere medewerkers i uw bedrijf ood hebbe aa ee traiig, kut u kieze voor ee ihousetraiig. Dit is voordelig vaaf 5 deelemers e u kut de traiig perfect late aasluite op uw processe e behoefte. Oze learig cosultats brege uw leerode i kaart e kijke welke leervorm het meest geschikt is om uw medewerkers te doe excellere. Alle opleidige vermeld i de catalogus kue wij icompay aabiede, maar ook volgede traiige kue op maat i uw bedrijf aagebode worde: SOX ad IT Succesvol outsource va IT-dieste Masterclass i IT-maagemet SOA e itegratie i de praktijk ISTQB Foudatio i Software Testig Wordt verwacht Wij volge de otwikkelige i het IT-vakdomei op de voet. Daarom werke we mometeel aa volgede opleidige. U vidt ze weldra op oze website Basisopleidig IT voor projectmaagers IT helpdesk maagemet Fuctieputaalyse Doelgroep Alle professioals die direct of idirect betrokke zij bij alle aspecte va IT-maagemet: IT-maagers Busiessarchitecte IT-architecte Eterprise architecte Procesaaliste Project- e programmabeheerders Fuctioeel, busiess- e iformatieaaliste System egieers 4

5 Deelemers aa het woord Basisopleidig fuctioele aalyse Zeer praktijkgericht, veel ruimte voor eige ibreg, theorie metee toepasse i cocrete case. Dakzij deze traiig zal ik gestructureerder e met meer zelfvertrouwe ee aalyse i goede bae kue leide. We krege tools e techieke om orde te scheppe i de chaos! Iree Librecht, GIS-projectleider, Proviciebestuur Vlaams-Brabat De opleidig is heel iteractief e verwacht veel eige ibreg i de zi dat je gedurede de 4 opleidigsdage ee uitgebreide praktijkcase i groep e idividueel diet te behadele. Dit zorgt ervoor dat het allesbehalve droge stof is! Het is ee vermoeiede, maar immes iteressate opleidig. Fraces Va de Wijgaert, deskudige Iformatica, Ziekehuis Netwerk Atwerpe ITIL Foudatio v3 De ITIL traiig va Kluwer had alles wat ik verwachtte. Ee traier met ogelooflijk veel ervarig op het terrei, praktische iformatie die ik omiddellijk ka gebruike i de praktijk, e laat me de uitstekede maaltijde iet vergete. A+++ Bert Va Bilse, cosultat, BVB Cosultig Testmaagemet e testcoördiatie Deze opleidig was geschikt voor zowel gevorderde als begiede testmaagers. Op basis va ee praktijkvoorbeeld wordt het hele proces uitgelegd e de traier is erg iteractief. Echt ee aarader. Ilse Va Ryckel, medewerker ICT-testteam, Acerta Overtuiged leiderschap i projecte Niveau overschrijdede traiig, iet ekel voor kader/maagemet maar ook voor ee breed publiek. Na afloop va de opleidig kijk ik met ee verfrissede blik e praktische tips aar de eige werkomgevig. Overtuige heeft ee adere dimesie gekrege. De opleidig was ihoudelijk zeer sterk e daarebove praktisch toepasbaar. Te gepaste tijde aagevuld met theoretische achtergrod. Joke Va der Heyde, fuctioeel beheer SPACE, MSC Home Termial COBIT Foudatio You ll ot oly lear a structured set of best practices. You also lear from the experiece of other iteratioal guests who follow the course. Christia Va Waeyeberge, fiacieel - ICT-deskudige, FOD Fiacië Procesmaagemet - Uittekee e modellere va processe Iemad die vauit de oderemig moet starte met processe begit daar meestal gewoo aa e al doede leert me. Maar door het volge va deze cursus weet je wat je moet voorbereide e welke vrage je moet stelle vooraleer je aa het uittekee va ee proces begit. Op die maier zij die 2 dage omiddellijk teruggewoe omdat je gee 13 keer uw proces moet gaa hertekee. Natascha Paee, procesbeheerder, Acerta Oderemigsloket 5

6 Social Media Experiece Day Social media slimmer gebruike CONGRESSEN EN STUDIEDAGEN #Betuogmee Elke dag zitte we op Twitter, Facebook e LikedI. U wilt er graag meer uithale? Keis make met de ieuwste tools e mogelijkhede? Meer social succes boeke? 12 iteractieve sessies Redee geoeg om op 28 ovember 2012 aar de Social Media Experiece Day te kome. Kies uit 12 iteractieve sessies, voor zowel begiers als advaced users, e stel uw eige programma same. What s i it for me I ee halve dag bet u helemaal up-to-date: Vergroot uw olie etwerk Perfectioeer uw profiel Bouw ee succesvolle commuity uit Trek ieuw talet aa Teke uw strategie uit Meet uw activiteite e og veel meer! Praktische ifo , Brussel, Busiess Faculty Ee amiddag, va 13 tot uur 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 6

7 Cogres Over Het Nieuwe Werke Derde editie! CONGRESSEN EN STUDIEDAGEN Misschie hoorde u de klok va Het Nieuwe Werke al luide. Of hebt u al verschillede artikels over telewerke e flexdesks geleze. U hebt gehoord dat Geeratio Y eraa komt. E u weet dat er iets moet veradere i de rol va leidiggevede. Maar wat precies? Waar hagt die klepel va Het Nieuwe Werke? Het Nieuwe Werke lijkt behoorlijk simpel. Ee ieuwe katooririchtig, wat commuicatietools e de Nieuwe Werker is ee feit. Weg files, eidelijk ee combiatie arbeid - privé i balas e dus ee productiviteitsboost bij keiswerkers. Wat met Het Nieuwe Werke richte orgaisaties arbeidstijd e werkomgevig flexibel i, met meer veratwoordelijkheid voor de medewerkers. Het doel? Ee verhoogde werkefficiëtie e tevredeheid bij de medewerkers. Of is het allemaal iet zo simpel? Wat heeft Het Nieuwe Werke voor u e uw orgaisatie i petto? Het Kluwercogres over Het Nieuwe Werke geeft u izicht i de complexe materie va veraderede bedrijfsculture. U maakt keis met de impact op ICT, facility é hr. E u otdekt dat Het Nieuwe Werke e flexibiliteit géé buzzwords zij, maar realiteit. Is uw bedrijf er klaar voor? Uw sprekers: praktijkspecialiste U kiest uw eige traject tijdes de dag. U volgt sessies va sprekers uit de academische wereld, het bedrijfsleve e de overheid. Stuk voor stuk specialiste i ee oderdeel va dat Nieuwe Werke. Zo keert u straks vol ieuwe izichte weer aar huis. Derde editie Het Nieuwe Werke is hot, dat bewees de grote opkomst tijdes de cogresse i september 2011 e april De deelemers kode kieze uit 15 workshops, gegeve door mese uit het vak. De derde editie va dit cogres zal plaats vide op 11 december 2012, met ee volledig ieuw programma! Houd oze website i het oog voor de meest recete iformatie: 7

8 ITIL IT Service Maagemet ITIL is dé stadaard om beheersprocesse bie ee ICT-afdelig i te richte. Dakzij ITIL kut u de productiviteit verhoge e de klattevredeheid verbetere va uw IT-afdelig. Hieroder vidt u het ITIL-kwalificatieschema dat mometeel geldig is. Er zij 4 iveaus te oderscheide i de certificatie: ITIL Foudatio i IT Service Maagemet ITIL Itermediate Level (Lifecycle e capability modules) ITIL Expert ITIL Master Al oze ITIL-traiige worde i het Egels gegeve. U wilt uw certificaat va ITIL v3 Foudatio i IT Service Maagemet behale? Volg u de tweedaagse ITIL v3 Foudatio opleidig e leg het bijhorede exame succesvol af. U wilt v3 Expert worde? Word expert door ee totaal va miimum 22 credits te behale door opleidige te volge va het ITIL Itermediate Level (Service Lifecycle of Service Capability). Daaraast eemt u ook deel aa de Maagig Across the Lifecycle traiig. ITIL Master Nog iet officieel beschikbaar (pilootproject loopt mometeel i UK). ITIL Master ITIL Expert Maagig Across the Lifecycle SS SD ST SO CSI OSA PPO RCV SOA Lifecycle modules Capability modules ITIL v3 Foudatio for Service Maagemet I samewerkig met 8

9 ITIL Foudatio v3 + EXAM (Traiig i Eglish) Followed by 111 participats IT Service Maagemet The ITIL Foudatio course provides comprehesive coverage of ITIL Service Support ad Service Delivery best practices. Participats will be show how the ITIL framework, processes ad procedures are essetial i providig a stable quality service ad how the framework ca become the drivig force behid chage i a IT orgaisatio. Through iteractive course work participats gai the kowledge ad skills required to take the ITIL Foudatio Certificatio exam. Programme 1. Itroductio to ITIL: backgroud, developmet, beefits 2. Key cocepts, priciples ad models 3. Itroductio to the IT Service Life Cycle Service Strategy Service Desig Service Trasitio Service Operatio Cotiual Service Improvemet 4. Fuctios ad processes, roles ad resposibilities i the ITIL framework 5. Frameworks, techology ad architecture 6. The ew ITIL v3 qualificatio scheme 7. Exam preparatio Preseted by Marik Demets, Maagig Director, Demets & Heuski Practical iformatio Course ad , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo Two days, from 9 AM to 5.30 PM euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: Exam (optioal) , Mechele, Kluwer Oe hour, from 5 to 6 PM. 210 euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: Quite itesive: oly two days, that s good. Joris Verhoeve, Freelace IT Cosultat, J. Verhoeve Cosultig The course has bee a eye-opeer. It demostrated the relatios betwee the several ITILcompoets, ad how we ca improve our services. Rik Serpetier, aalist-programmeur, VMW Vlaamse Maatschappij Watervoorzieig The ITIL Foudatio v3 traiig gave me great isight i what ITIL v3 is about, ad how to start to use it i a compay-cotext. It provided me with eough tools to start implemetig, startig from a high-level approach, ad the gradually go deeper, combiig the various elemets i the Service LifeCycle. Nico Peele, IT 9

10 ITIL V3 Capabilities Stream (Traiig i Eglish) IT Service Maagemet The Courses of the ITIL V3 - Itermediate Level - Capabilities Stream cluster the ITIL V3 topics ito role based packages, each with a distictive certificatio, which delivers credits for achievemet of the ITIL V3 Expert Diploma. Operatioal Support & Aalysis 1. Itroductio to ITIL Operatioal Support & Aalysis 2. Processes Evet Maagemet Icidet Maagemet Request Fulfilmet Access Maagemet Problem Maagemet Iformatio ad erolmets: 3. Orgaizatio Service Desk Techical Maagemet IT Operatios Maagemet Applicatio Maagemet 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Service Offerig & Agreemet (SOA) 1. Itroductio to ITIL Service Offerig & Agreemet 2. Processes Service Portfolio Maagemet Service Level Maagemet Service Catalogue Maagemet Demad Maagemet Supplier Maagemet Fiacial Maagemet 3. Orgaizatio Service Desk Techical Maagemet IT Operatios Maagemet Applicatio Maagemet 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Iformatio ad erolmets: Release, Cotrol & Validatio 1. Itroductio to ITIL Release, Cotrol & Validatio 2. Processes Chage Maagemet Release ad Deploymet Maagemet Service Validatio ad Testig Service Asset ad Cofiguratio Maagemet Kowledge Maagemet Request Fulfilmet Service Evaluatio 3. Orgaizatio 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Iformatio ad erolmets: 10

11 Plaig, Protectio & Optimizatio 1. Itroductio to ITIL Plaig, Protectio & Optimizatio 2. Processes Capacity Maagemet Availability Maagemet IT Service Cotiuity Maagemet Iformatio Security Maagemet Demad Maagemet Risk Maagemet for Service Plaig, Protectio & Optimizatio 3. Orgaizatio 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Iformatio ad erolmets: ITIL V3 Maagig Across the Lifecycle The Maagig Across the Lifecycle course completes the Lifecycle ad Capability streams by focusig o the acillary kowledge required to implemet ad maage the ecessary skills associated with the use of the Lifecycle practices. Objectives To provide the required skills ad competecies for maagig IT Service Maagemet activities. To assess ad desig a IT Service Maagemet orgaizatio. To pla ad implemet IT Service Maagemet activities. To maage the chage ad the risks associated to IT Service Maagemet. To prepare for the ITIL certificate i Maagig Across the Lifecycle. Prerequisites V3 Foudatio certificate i IT Service Maagemet, or V2 Foudatio Bridge certificate. A miimum of 17 credits from ay combiatio of V2 Practitioer ad V3 uits. Programme Itroductio to IT Service Maagemet Busiess & Maagerial Issues Maagig the Plaig ad Implemetatio of IT Service Maagemet Maagemet of Strategic Chage Risk Maagemet Maagerial Fuctios Uderstadig Orgaizatioal Challeges Lifecycle Project Assessmet Uderstadig Complemetary Idustry Guidace Additioal beefits ITIL V3 certificate i Maagig Across the Lifecycle. Successfully passig the certificatio will ear 5 credits towards the ITIL Expert diploma. Iformatio ad erolmets: 11

12 De 10 gebode voor ee SUCCeSvOLLe IT-AFDeLIg I 10 best practices aar ee efficiëte e effectieve IT-afdelig IT- EN BUSINESSSTRATEGIE Hoe goed of hoe slecht odersteut uw IT-afdelig de orgaisatie? Busiess IT aligmet zou voor uw bedrijf ee topprioriteit moete zij! Wat, als IT-afdelig staat u iet allee i voor de otwikkelig va ieuwe oplossige op maat va de busiess, ook het dagelijks beheer, gebruikersodersteuig e het i stad houde va de IT-ifrastructuur zij va groot belag. Welke dieste biedt uw IT-afdelig aa de orgaisatie aa? Hebt u ee IT service cocept waarmee u flexibel kut ispele op de ode e vrage va uw klate? Wat als u bie uw afdelig iet kut volge, da blijve strategische plae e grote veraderigsprojecte ekel haalbaar op papier. Uw IT-afdelig e processe hebbe er dus alle belag bij om efficiët e flexibel te zij. Deze opleidig geeft u i éé dag ee volledig izicht i de best practices e de techieke die u diet te beheerse e te hatere om ee efficiëte e wedbare IT-orgaisatie uit te bouwe. Programma De ihoud va deze opleidig is opgebouwd rod 10 oderwerpe of 10 logische stappe waari alle best practices om te kome tot ee efficiëte e wedbare IT afdelig op ee zeer cocrete e praktische wijze uit de doeke worde gedaa. Vertrek vauit de strategie e defiieer het service cocept Verschillede IT-werkigsmodelle. Hoe de juiste keuze make? Processe staa cetraal! Lea IT processe De IT-diestecatalogus e service level agreemets Wat we zelf doe, dat doe we beter De juiste mese voor de juiste taak Mese e processe hebbe ood aa ee goede structuur Stel ee gefaseerd trasitiepla op Mete is wete, de IT Balaced Scorecard I professioele hade Peter Wille, parter, MÖBIUS Busiess Redesig Pluspute Gee ellelage theoretische uiteezettig, maar ee goede mix va theorie e praktijk. De opleidig is opgebouwd rod ee case, waari ee fictieve IT-orgaisatie va A tot Z wordt vormgegeve. Uw traier is ee expert. Hij maakt u i ee mum va tijd wegwijs i de best practices e techieke om uw IT-afdelig tot ee succesvolle afdelig om te dope. Praktische iformatie , Mechele, Novotel Mechele , Leuve, Novotel Leuve Eé dag, va 9 tot uur. I samewerkig met 730 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 12

13 Bedrijfs- e IT-architectuur voor iet-architecte Leer prate met uw architect! IT- EN BUSINESSSTRATEGIE Uw gegevesstrome e iformaticatoepassige worde elke dag complexer. Wie de data beheert, weet u iet. Wie erva eigeaar is, ook iet. E wélke gegeves u u juist voor welk doel kut gebruike, is ook al ee mysterie. Maar u weet wél dat i dat kluwe va gegeves waardevolle iformatie zit. E dat het vadaag ee heksetoer is om sel i te spele op veraderige e opportuiteite. Uw architect speelt hieri ee belagrijke rol. Wat zo architect otrafelt dat complexe kluwe e zet het om i ee uttig istrumet waarmee u strategische e operatioele doelstellige haalt. Hij doet uw productotwikkelaar, systeemaalist e procesotwerper beter samewerke. Dat maakt va IT-architectuur ee busiessdisciplie e ee belagrijke meerwaarde voor iedere bedrijfsleider. Leer prate met uw bedrijfs- e IT-architect. Als uw architect zo belagrijke rol speelt, moet u hem optimaal aasture. U moet wete waeer u hem het best ischakelt. U moet zij vakgebied begrijpe, zoder het te beheerse. U moet de termiologie kee e de dekpatroe oder de kie hebbe. Zodat u maximaal geiet va zij meerwaarde. Programma 1. Defiities Wat is bedrijfs- e IT-architectuur? 2. Vorme Twee vorme va architectuur: strategisch/segmet domei/solutio 3. Architectuur als disciplie Processe voor architectuurbeschrijvig e voor architectuur goverace, methode e techieke 4. Voorbeelde Cocrete voorbeelde va architectuur deliverables 5. Meerwaarde Welke meerwaarde biedt architectuur voor BPM, programma- e portfoliomaagemet, software otwikkelig,? 6. Positie De positie va architectuur te opzichte va adere disciplies I professioele hade Pascal Dussart, Eterprise Architecture practitioer ad adviser, LoQutus U hebt gee voorkeis odig Itegedeel: deze opleidig richt zich specifiek op professioals die met bedrijfs- e IT-architectuur i aarakig kome zoder dat domei echt goed te kee. De traiig is vooral uttig voor wie regelmatig betrokke is i automatiserigsprojecte of roadmap- e strategieoefeige. We bekijke de materie met opzet door ee iet-techische bril. Zo vermijde we dat u verdwaalt i het vakjargo, terwijl u toch de odige techische keis opdoet. Praktische iformatie , Diegem, Novotel Brussels Airport Eé halve dag, va va 14 tot uur. I samewerkig met 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 13

14 Masterclass Over Het Nieuwe Werke Aa de slag met ee modere werkstijl IT- e busiessstrategie De wereld veradert razedsel vadaag. Nieuwe techologieë, werkemers die meer flexibiliteit e veratwoordelijkheid eise e cocurretie die alsmaar toeeemt. Daaraast verwacht de klat va morge trasparatie, selheid e gemak. Deze evolutie stelt orgaisaties voor eorme uitdagige. Het Nieuwe Werke is het atwoord op deze uitdagige. Ee cultuurveraderig e ieuwe werkorgaisatie waarbij bedrijve meer vertrouwe, vrijheid e veratwoordelijkhede geve aa hu medewerkers. FOD Sociale Zekerheid e Getroics ware éé va de pioiers i België die Het Nieuwe Werke met succes implemeteerde. Het ivoere va Het Nieuwe Werke gaat echter iet vazelf. Het is ee igrijpede orgaisatieveraderig waarbij medewerkers lere omgaa met ieuwe veratwoordelijkhede e leidiggevede op ee geheel adere wijze de orgaisatie moete aasture. Thema s I de 5-daagse Masterclass Over Het Nieuwe Werke krijge de deelemers hadvatte om daadwerkelijk aa de slag te gaa met Het Nieuwe Werke. U leert de vertaalslag te make va ee visie aar ee eige werkstijl. E u krijgt cocrete hulpmiddele om Het Nieuwe Werke direct i de praktijk toe te passe bie uw orgaisatie. Deze Masterclass vidt plaats op locatie bij ispirerede bedrijve. We late alle ivalshoeke va Het Nieuwe Werke aa bod kome tijdes deze Masterclass: de fysieke omgevig de ICT-wereld de gevolge op het gebied va bedrijfscultuur e leiderschap het verader- e commuicatietraject Zo krijgt u ee totaalbeeld om uw eige werkstijl met succes i uw orgaisatie te itroducere. Resultate Elke masterclass gaat door op locatie bij ee orgaisatie die Het Nieuwe Werke heeft igevoerd. Zo ervaart u zelf de impact va deze ieuwe werkstijl e krijgt u ee uieke kijk op de succesvolle aapak va deze bedrijve: Philips Belgium, Koiklijk ballet va Atwerpe, Getroics, TriFiace, FOD Sociale Zekerheid. Elke sessie wordt gegeve door experts i Het Nieuwe Werke. Als ervarigsdeskudige eme zij u mee i de praktijk e begeleide ze u bij het itroducere e implemetere va Het Nieuwe Werke bie uw eige orgaisatie. Na deze 5-daagse masterclass bet u specialist i Het Nieuwe Werke e hebt u ee pla va aapak om uw eige orgaisatieveraderig door te voere. Praktische iformatie 09-10, 23-10, 06-11, e Vijf halve dage, va 13 tot 18 uur euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: I samewerkig met 14

15 Basisopleidig fuctioele aalyse Expertise docet scoort 8,8/10 Softwaremaagemet e IT-aalyse Fuctioeel aaliste spele ee sleutelrol i het omzette va busiessprocesse i applicaties. Ze verzamele iformatie over busiessprocesse e vertale deze aar duidelijke fuctioele aalyses. Ze overlegge met verschillede parters i het otwikkelproces, zoals de busiessaaliste e de iformatiearchitecte. Ze helpe de projectmaager om ee correcte ischattig te make va de duurtijd va het otwikkelproces e ze spele ook ee rol i het teste va software. Tot slot brege ze ook de iet-fuctioele eise i kaart. Het beroep va fuctioeel aalist leert u iet op school. Precies daarom biedt Kluwer deze basisopleidig aa. I vier dage krijgt u ee overzicht va de belagrijkste zake die fuctioeel aaliste moete wete e kue. Er is zowel aadacht voor techische aspecte als voor vaardighede. We voorzie voldoede tijd voor oefeige, zodat u a afloop va de opleidig zelfstadig aa de slag kut. Programma 1. Itroductie De rol va de fuctioeel aalist i het softwareotwikkeligsproces Belagrijke begrippe e termiologie OOA Fase softwareotwikkelig e rol aalist 2. Veelgebruikte modelle bij de otwikkelig va IT-applicaties, templates e best practices 3. Use Case Model Aapak Case workout: use case model 4. Projectmaagemet Projectfase e plaig Stakeholderaalyse Work Breakdow Structure Maagemetdomeie (PMI kowledge areas) Case workout: stakeholderaalyse, plae e ischatte 5. Requiremets egieerig Use case specificaties Case: use cases 6. Vaardighede Iformatie verzamele Iterviewtechieke Facilitere va workshops Commuicere op verschillede iveaus 7. Klassediagram Aapak Case workout: klassediagram 8. Testig Rol va de fuctioeel aalist i het teste Reviews va tusseproducte e test cases Betrokkeheid bij systeemteste, acceptatieteste e het afrode va teste 9. Niet-fuctioele eise (FURPS+ model) Fuctioality Usability Reliability Performace Supportability 10. Risico-aalyse I professioele hade Ja Stiisse, mede-oprichter, Praktische iformatie 15-11, 16-11, e , Aalst, Best Wester Keizershof 16-04, 17-04, e , Elewijt, Elewijt Ceter Vier dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Goeie theoretische basis, aagevuld met ee duidelijke praktische uitvoerig erva i de vorm va cases. De aageleerde techieke biede ee meerwaarde i de uitoefeig va mij fuctie als fuctioeel aalist. Sve Pletickx, fuctioeel aalist, Vlaamse Overheid - Agetschap voor Overheidspersoeel 15

16 TeSTMAAgeMeT e TeSTCOÖrDIATIe Opleidig scoort 8,6/10 SOFTWAREMANAGEMENT EN IT-ANALYSE Teste is ee cruciale activiteit bie softwareotwikkelig. Maar liefst 30 tot 40 % va het totale projectbudget wordt eraa besteed. Met het toeemede belag va teste, eemt ook de vraag aar ee goede testcoördiatie toe. Deze traiig leidt u op tot ee gekwalificeerd testmaager. U leert ee teststrategie, ee testpla e ee testbegrotig opstelle e de juiste testtechiek kieze. Verder bestede we aadacht aa kwaliteits- e risicorapportage, evaluatierapporte, bevidigebeheer e testmaagemettools. Het opzet va de cursus is erg praktisch: de hele faserig va ee testproject doorloopt u vauit het perspectief va de testmaager. Programma 1. Itroductie testmaagemet e testcoördiatie 2. kick Off Formulerig va opdracht e doelstellige Bepale/afstemme va de testmethodologie Uitzette va de tijdslije 3. Teststrategie Bepale va de cotext va de testactiviteite Opstelle va de risicomatrix (Pra) Uitzette va de testlevels 4. Testaapak Bepale va de testotwerptechieke Opzette va acceptatiecriteria 5. Testbegrotig Topdow of bottom-up? Wide Bad Delphi Verfijig va begrotige Budgetterig e terugkoppelig 6. Opzet orgaisatie Bepale va beodigde (ifra)structuur Opzette va overlegstructure Ivulle va de beodigde resources Creëre va teams 7. Testplaig e schedulig Ekele vaak gebruikte methodes Keuze va methode bie de cotext 8. Behere e bijsture va teste Opvolge va de voortgag Gebruik va techieke Behadele va afwijkige op plaig 9. Testrapportage Het belag va rapportage Opstelle va tussetijdse rapportage Opstelle va eidrapport 10. Odersteuig va testmaagemet Keuze e beheer va tools 11. evaluatie va het testproces Opstelle va eidevaluatie Behere va de lessos leared I professioele hade erik Boele, seior test maager, QA Cosult Services Praktische iformatie e , Leuve, Novotel Leuve e , Brussel, Coferece Cetre Diamat Twee dage, va 9 tot uur. I samewerkig met euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Als deelemer met ee redelijk beperkte ervarig i het teste va applicaties, heb ik a deze opleidig het gevoel reeds voldoede izicht e keis te hebbe, om i mij eige werkomgevig sel ee gecoördieerde testaapak op pote te kue zette. Kortom: ee absolute aarader! De grote iteractiviteit va deze opleidig same met de logische opbouw e de aagereikte voorbeelde zorge ervoor dat je omiddellijk aa de slag ka. Luc Scholtis, adviseur, Vlaamse Overheid - Departemet Leefmilieu, Natuur e Eergie 16

17 Masterclass ipad & iphoe (ios) support & security Expertise docet scoort 9/10 Voor ee professioele odersteuig e beveiligig va de i-revolutie apple Ze zij haast iet meer weg te deke uit os dagelijks leve: de ipad e de iphoe. Steeds vaker vide deze tools hu weg aar de werkvloer e dus ook aar het bedrijfsetwerk. Gebruikers vide het vazelfspreked dat ze toegag krijge tot het draadloze etwerk. Wat als u he die toegag otzegt, lijkt het wel of de gebruikers zich allemaal otplooie tot mii-hackers. Daaraast verwachte gebruikers de odige odersteuig va de IT-afdelig bij vrage of probleme. U leest het, het gebruik va iphoes e ipads is éé dig, maar het veilig itegrere e behere va deze apparate i uw bedrijf is ee ader dig. Tijdes deze opleidig leert u hoe u op ee efficiëte e weldoordachte maier omgaat met het beheer, de odersteuig e de beveiligig va de ios-apparate. Programma ios e ios-apparate (ipad, iphoe) Activatie va ee ios-apparaat Iitiële cofiguratie Odersteuig va ee ipad & iphoe Beveilige va ee ios-apparaat Toegag tot de gegeves op de ipad & iphoe Automatisch wisse va ee ios-apparaat Toegag op afstad via ee ios-apparaat Werke met Cloud services Commo Sese Om actief te kue deeleme e ee maximaal resultaat uit de traiig te hale, bregt u uw ipad (e lader) mee. I professioele hade Jozef Dresselaers, Apple certified traier, Powerview Resultate Na afloop va de opleidig: kut u op ee gestructureerde e professioele maier de ios-apparate maage i uw bedrijf. hebt u ee atwoord op ee heleboel beveiligigsdilemma s. kut u op tijdsefficiëte maier omgaa met vrage va de gebruikers e kut u ee duidelijk atwoord biede op de alledaagse probleme va de gebruikers. Praktische iformatie , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo , Elewijt, Elewijt Ceter Eé dag, va 9 tot uur. I samewerkig met 730 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Het is ee actueel thema i veel bedrijve e het wordt bovedie gebracht door iemad met ee goede praktijkkeis. Marc Ducheye, IT-specialist, Arcelor Mittal Get 17

18 Uw ipad professioeel gebruike Al gevolgd door 152 deelemers Ervaar de revolutie op de werkvloer apple De ipad heeft de laatste 3 jaar voor ee ware revolutie i het mobiele ladschap gezorgd. Eid 2010 heeft Apple iet mider da 15 miljoe ipads verkocht e vadaag gaa de tablets og altijd als zoete broodjes over de toobak. Bovedie laceerde Apple i maart 2012 ee derde versie va deze iovatieve tool. Hoewel de ipad al vaak wordt gebruikt voor persoolijke doeleide zoals surfe e fu, wordt het mobiele toestel ook vaker als professioele tool igezet op de werkvloer. Zowel werkgevers als werkemers staa i toeemede mate ope voor professioeel gebruik va de ipad. Daardoor is de ipad met zij ouitputbare mogelijkhede e toepassige odertusse og amper uit os dagelijks leve weg te deke. Programma Tijdes de traiig leert u hoe de ipad ka worde igezet als ee krachtige busiesstool i ee professioele omgevig. Naast de mogelijkhede va de ipad maakt u ook keis met de verschillede busiessapplicaties die u helpe uw werkzaamhede effectiever e efficiëter uit te voere. ipad & ios, ee bekopt overzicht Activatie va ee ipad Cofiguratie va uw ipad Apps, wat zij ze e hoe werke ze? Apps voor uw katooromgevig Bestadsbeheer Remote werke Ekele praktische toepassige Beveilige va ee ipad Back-up va ee ipad ipad als vervager voor uw laptop? I professioele hade Jozef Dresselaers, Apple certified traier, Powerview Praktische iformatie , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo , Leuve, 3hoog Leuve , Brussel, Coferece Cetre Diamat , Edegem, Hotel Ter Elst , Aalst, Best Wester Keizershof , Elewijt, Elewijt Ceter Eé halve dag, va tot uur. I samewerkig met 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Beste opleidig die ik ooit volgde. De opbouw va de les, de doceerkwaliteit va de lesgever e de cursusdocumetatie ware va uitzoderlijke kwaliteit. Deze cursus is ook i de praktijk adie echt bruikbaar e va ogeked ut! Patrick De Pauw, verbidigsambteaar, Proviciebestuur Vlaams-Brabat 18

19 Uw iphoe efficiëter e uttiger gebruike Haal maximumredemet uit uw iphoe apple iphoe gekrege of gekocht - wat u? Heeft uw werkgever u ee iphoe ter beschikkig gesteld? Of hebt u voor uw beroep ee iphoe gekocht? Da hebt u ogetwijfeld alle basisfucties va het toestel oder de kie. Maar wist u dat u met deze basisfucties slechts 20 % va alle mogelijkhede gebruikt? Jammer, wat daardoor haalt u iet het maximale redemet uit uw iphoe! Het vraagt maar ee halve dag va uw tijd om uw gebruik aar 80 % te booste. Volg deze traiig e otdek de vele toepassige va de iphoe i uw job. Wedde dat u uw ivesterig er op ee mum va tijd uithaalt? Tijdes de traiig leert u oder adere: uw iphoe correct te istallere. uttige professioele apps te gebruike. uw ageda e cotactelijst efficiët te behere. Programma iphoe & ios, ee overzicht De juiste cofiguratie va uw iphoe Apps, wat zij het e hoe werke ze? Ee reeks iteressate Office apps voor uw iphoe Hoe zet u bestade op uw iphoe? Beveiligig e back-up va uw iphoe Ekele extra toepassige e tips & tricks I professioele hade Jozef Dresselaers, Apple certified traier, Powerview Pluspute Deze praktijkgerichte opleidig is iet techisch opgebouwd. Gee igewikkelde termiologie, moeilijke woorde of obegrijpelijke taal, maar duidelijke iformatie, tips e tricks waarmee u metee aa de slag kut. Met ee miimumivesterig aa tijd behaalt u ee maximumredemet. Dakzij de praktische voorbeelde e uitgebreide mogelijkheid tot iteractie otrafelt u de geheime die uw iphoe mometeel og voor u heeft. Uw traier is ee echte i-expert. Hij maakt u i ee mum va tijd wegwijs i het efficiët gebruik. Gee ellelage uiteezettig maar ee hads-otraiig. U otdekt de mogelijkhede e oefet de praktijk. Praktische iformatie , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo , Elewijt, Elewijt Ceter Eé halve dag, va tot uur. 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 19

20 COBIT FOUNDATION + EXAM (Traiig i Eglish) IT goverace e audit Orgaisatios deped o a structured approach for maagig several IT challeges: security, busiess aligmet, costs, Cotrol Objectives for Iformatio ad related Techology (COBIT) is a set of iteratioally accepted best practices iteded to provide IT maagers with measures, idicators ad processes that will assist them i maximizig the IT performace ad developig appropriate IT goverace ad cotrol i their orgaizatio. It helps IT professioals bridgig the gap betwee techical issues, busiess ad cotrol. The Foudatio course cosists of a detailed itroductio to the framework ad its compoets: cotrol objectives, cotrol practices, maagemet guidelies ad audit guidelies. Programme The Need for a Cotrol Framework The COBIT Framework Pla ad Orgaize Acquire ad Implemet Deliver ad Support Moitor ad Evaluate Relatioships with Stadards ad Best Practices Cases ad exam preparatio Preseted by Marik Demets, Maagig Director, Demets & Heuski Practical iformatio Course ad , Leuve, Novotel Leuve Two days, from 9 AM to 5.30 PM euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: Exam (optioal) , Mechele, Kluwer From 4 to 5.30 PM. 200 euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: I collaboratio with: You ll ot oly lear a structured set of best practices. You also lear from the experiece of other iteratioal guests who follow the course. Christia Va Waeyeberge, fiacieel - ICT-deskudige, FOD Fiacië 20

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Testen en Requirements lifecycle management 1 + 1 = 3

Testen en Requirements lifecycle management 1 + 1 = 3 Teste e Requiremets lifecycle maagemet 1 + 1 = 3 Mark Paap TestNet, 9 jui 2004 Ageda Aaleidig Itro Requiremets lifecycle maagemet RLcM e (Busiess drive) Teste 1+1=3 Sogeti Nederlad B.V. Pagia 1 Aaleidig

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Kluwer opleidingen. www.kluweropleidingen.be. unfold your potential. opleidingen voor de finance professional.

Kluwer opleidingen. www.kluweropleidingen.be. unfold your potential. opleidingen voor de finance professional. opleidige voor de fiace professioal. Maak uw keuze uit basisopleidige, uitdiepigsemiars, workshops e studiedage Catalogus voorjaar 2013 Kluwer opleidige ufold your potetial www.kluweropleidige.be Kies

Nadere informatie

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Beter Testen van Verkeersleidingssystemen. Verbeteren van het testproces bij ProRail. Bob Harnisch (ProRail ICT-Services)

Beter Testen van Verkeersleidingssystemen. Verbeteren van het testproces bij ProRail. Bob Harnisch (ProRail ICT-Services) Beter Teste va Verkeersleidigssysteme Verbetere va het testproces bij ProRail Bob Harisch (ProRail ICT-Services) bob.harisch@prorail.l Oderwerpe Eve voorstelle De wereld va ProRail Verbetere va testproces

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Unfold your potential een onmisbare basis voor al uw projecten! Kalender voorjaar 2013

Unfold your potential  een onmisbare basis voor al uw projecten! Kalender voorjaar 2013 Speciale actie! wordt u oze 1000ste deelemer? ee omisbare basis voor al uw projecte! Kaleder voorjaar 2013 Ufold your potetial www.kluweropleidige.be gewaped voor het succesvol uitrolle va uw projecte!

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

ikop: Kennisverspreiding over E-Health producten en diensten

ikop: Kennisverspreiding over E-Health producten en diensten ikop: Keisverspreidig over E-Health producte e dieste Programma Ileidig i het ikop project Deelproject 1: De izet va ee zorgsite voor matelzorgers, matelzorged persoeel e verzorgede Deelproject 2: Matelzorgers

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

LIBISzine. Lias. Limo. LIBIS stelt u voor: De ipad. LIBISnet. 2 in 1. live! het account management team. Wat doet hij met ons? Een netwerk in actie

LIBISzine. Lias. Limo. LIBIS stelt u voor: De ipad. LIBISnet. 2 in 1. live! het account management team. Wat doet hij met ons? Een netwerk in actie LIBISzie HET LIBIS MAGAZINE APRIL 2011 NUMMER 1 Lias 2 i 1 Limo live! LIBIS stelt u voor: het accout maagemet team De ipad Wat doet hij met os? LIBISet Ee etwerk i actie VOORWOORD INHOUD De eerste LIBISzie

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Software voor projectgestuurde organisaties

Software voor projectgestuurde organisaties SOFTWARE Drs. Ja G. Bloem RA CMC, parter PSO.PRO Maagemet Cosultats (jbloem@psopro.l) Softwarepakkette beoordeeld met PSO-scorecard: ee overzicht Software voor projectgestuurde orgaisaties r 9 september

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus najaar 2013

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus najaar 2013 gratis proefaboemet setral Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2013 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie