Kluwer Opleidingen. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential"

Transcriptie

1 Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial

2 ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U bet maagemetassistat, spil bie uw bedrijf e bro va iformatie. Er wordt veel va u verwacht, u jogleert met verschillede veratwoordelijkhede e werkt met krappe deadlies. U bet efficiët, flexibel e betrouwbaar. Scherp uw persoolijke vaardighede e vakkeis verder aa dakzij Kluwer Opleidige! Zowel basisvaardighede als verdiepede keis kome bij os op ee zeer praktijkgerichte maier aa bod. Blijft u ook graag op de hoogte va ieuwe treds? Kijkt u uit aar elke gelegeheid om uzelf verder te otplooie op professioeel- e privévlak? Oze Maagemet Assistat Studiedage e Cogresse zij da zeker iets voor u. Kies voor ee Kluwer-opleidig U vidt bij Kluwer ee opleidig voor elk aspect va uw fuctie. U krijgt ee hoop praktische tips aagepast aa úw werksituatie. U scherpt uw vaardighede e vakkeis aa. U leert allerhade techieke beheerse. Uw docete staa met beide voete i de praktijk. U deelt uw ervarige met gelijkgestemde maagemetassistats. U bouwt actief aa uw carrière e persoolijke groei. wist u dat... Kluwer Opleidige al sids 1988 met haar gespecialiseerd aabod dé opleidigsparter is voor maagemetassistats? Hebt u og vrage of opmerkige? Cotacteer Helea Va Caekeberghe Projectmaager Tel.: Kluwer Opleidige de laatste 5 jaar maagemetassistats heeft opgeleid? Veel maagemetassistats volgde trouwes meer da éé opleidig. 2 oze opleidige i 2011 ee gemiddelde evaluatie haalde va 81 %?

3 Maagemetassistat va A tot Z 7-daagse all-roud opleidig waari alle aspecte belagrijk voor maagemetassistats aa bod kome Volledig programma... p.6-7 Persoolijke vaardighede Beter fuctioere als maagemetassistat...p.8 Optimale werkorgaisatie voor de maagemetassistat...p.10 Werkdruk, tijdsdruk: zelfmaagemet als oplossig...p.11 Timemaagemet e hoe MS Outlook u hierbij helpt...p.12 Assertief deke e doe voor de zelfbewuste medewerker...p.13 Feedback geve e krijge...p.14 Emotioele itelligetie e NLP...p.15 Workshop klatvriedelijk telefoere...p.16 Powerassistat...p.17 Schrijfvaardighede Correcte e heldere taal i bedrijfstekste...p.18 Klatvriedelijke brieve e s schrijve...p.19 Notulere bij vergaderige...p.20 Zakelijk correspodere i het Fras...p.21 Workshop schrijve voor iteret e itraet...p.22 Taalvaardigheid Fasttrack Eglish...p.23 Fasttrack Fraçais...p.24 Vakkeis Naar ee optimale werkig va het secretariaat...p.25 Basis projectmatig werke i 1 dag...p.26 Orgaisatie va eveemete...p.27 Basistraiig social media professioeel gebruike...p.28 Fiacieel-ecoomische begrippe voor de maagemetassistat...p.29 Juridische basisbegrippe voor de maagemetassistat...p.30 Marketig voor iet-marketeers...p.31 Praktijkopleidig looadmiistratie...p.32 Basisopleidig sociaal recht...p.33 Basisopleidig vertrouwespersoo...p.34 Computervaardighede Presetaties i PowerPoit: ee kust...p.35 Workshop Prezi: make your ow presetatios zoom...p.35 MS Office voor maagemetassistats...p.36 Opleidige per thema Bet u op zoek aar ee bepaald oderwerp? Wij helpe u graag bij uw zoektocht! Ee schematisch overzicht va oze opleidige per thema vidt u achteraa i deze brochure....p.38 Maagemet Assistat Studiedag Op i Leuve, Park I by Radisso Leuve Oze studiedag is opgebouwd rod ee actueel thema waarbij u i ee aatal ispirerede sessies keis maakt met de laatste treds e uttige tools. Ee aarader voor uw professioele e persoolijke otwikkelig! Natioaal Assistat Cogres Op i Brussel, Busiess Faculty Elk ajaar orgaiseert Kluwer ee topcogres met keuze uit meer da 15 workshops. Voor alle recete ifo over het cogres voor maagemetassistats, surf sel aar: 3

4 Maagemetassistats moete metaal sterk zij, kue omgaa met complexe vrage e de juiste prioriteite legge. Gerlide de Meuleaer (3M) is bie de afdelig talet solutios veratwoordelijk voor alle rekruterigs- e developmetprocesse va medewerkers. Door deze veratwoordelijkheid werd zij betrokke bij ee opleidigstraject voor ee groep maagemetasisstats bij de afdelig i Zwijdrecht va 3M. Assistats als actore va veraderig 3M heeft de laatste jare heel wat veraderige odergaa e de maagemetassistats bij 3M zitte vaak i de ker va deze veraderige. Zij zorge bie het bedrijf voor de volledige odersteuig va ee afdelig. Alle vrage kome bij he terecht: eevoudige, praktische vrage, maar ook complexe vrage waarvoor ee secure plaig e orgaisatietalet odig zij. Maagemetassistats va 3M krijge odersteuig e opleidig die vooral techisch is e gericht op het lere werke met software e e-tools. Ee opleidig gericht op het brede, all-roud fuctioere va ee maagemetassistat otbrak tot voor kort. Ee comité va maagemetassistats is met deze vraag aar mij gekome. Zij hadde ood aa ee opleidig gericht op hu fuctie e aa istrumete e dekwijze om zich te positioere bie ee orgaisatie i veraderig. Bie hu erg breed takepakket wilde ze lere de juiste prioriteite te legge e zich positief op te stelle i ee veraderede omgevig. Deze vraag werd da ook te volle gesteud door hu maagemet. Competeties voor maagemetassitats i tijde va veraderig 3M vraagt va zij maagemetassistats dat zij metaal sterk zij, kue omgaa met complexe vrage e de juiste prioriteite legge. De icompaytraiig va Kluwer Opleidige heeft ervoor gezorgd dat oze maagemetassistats op ee meer comfortabele maier i de orgaisatie staa. Zij eme u makkelijker eige iitiatief e staa met meer autoriteit i de orgaisatie omdat zij wete dat de maagers achter he staa e dit te volle odersteue. Nieuwe perceptie over de maagemetassistatfuctie De opleidig va Kluwer hielp oze maagemetassistats i hu professioele groei. Het toot ook dat 3M wil ivestere i het profiel va ee maagemetassistat. Op lage termij vermoed ik dat dit ee gustig effect heeft op hoe adere medewerkers kijke aar de rol e het profiel va maagemetassistats. Gerlide de Meuleaer Maager Talet Solutios Beelux, 3M Belgium 4

5 Maagemetassistat va A tot Z Deelemers aa het woord Zeer volledige cursus die je ee duidelijk beeld geeft over verschillede vakgebiede. Je krijgt veel tips mee. Het is ook ee fije ervarig om ekele dage door te brege met mese die dezelfde job uitvoere. Op die maier ka je ook weer tips e tricks uitwissele. Joke Adries, admiistratief medewerkster, Karel de Grote Hogeschool Beter fuctioere als maagemetassistat Alles bie de opleidig ka gebruikt worde zowel bie de werkomgevig als i de privésfeer. Het feit dat er gewerkt wordt vauit de ervarig va de deelemers maakt alles heel praktisch e duidelijk. Wat ik i deze 2 dage geleerd heb, ga ik zeker e vast gebruike. Ee aarader voor elke assistet!!! Dorie Grosemas, persoal assistat, Eurostatio Optimale werkorgaisatie voor de maagemetassistat Heel bruikbaar, iet te theoretisch, toegespitst op de idividuele ode. Ik be zéér blij deze opleidig gevolgd te hebbe, het geeft me praktisch bruikbare middele e heeft me ee ieuwe boost gegeve om alles efficiëter aa te pakke. Kathy De Wit, maagemet assistat, KBC Lease Holdig Timemaagemet e hoe MS Outlook u hierbij helpt Het lere beseffe wat al da iet belagrijk is voor jouw job e os late adeke over oze job e maier va werke zij volges mij de sterkste pute, same met de praktische tips voor outlook. Chatal Catfolis, executive assistat, SAP Belgium Klatvriedelijke brieve e s schrijve De opleidig is zeer leerrijk (praktisch gezie) doordat je je eige materiaal mag meebrege e zelf ka verbetere. Dit ga ik da ook toepasse i de praktijk zodat er meer duidelijke taal wordt gesproke! Het ethousiasme va de docete werkt aastekelijk! Cathy Verschelde, admiistratief assistet, Maatschappij Likerscheldeoever Juridische basisbegrippe voor de maagemetassistat Het is ee materie die voor iederee bruikbaar is. De opleidig is uitermate goed gegeve e opgebouwd. Christie Savat, seior maagemet assistat, Chevro Belgium Fiacieel-ecoomische begrippe voor de maagemetassistat De cursus vormt voor mij ee verrijkig. Op slechts twee dage werd op ee professioele maier ee schat aa iformatie meegegeve. Absoluut ee aarader. Chatal De Ro, directieassistete, Electrabel Stevige refereties De volgede bedrijve sture regelmatig hu medewerkers aar oze maagemetassistatopleidige: Audi Barco BASF Base Borealis Polymers Cargill Cofiimmo De Lij Delhaize Group Dexia Bak DHL Electrabel GSK Hutsma Europe ING Jasse Pharmaceutica Natioale Bak va België Pfizer Proximus Roche Secretary Plus - Outsourcig Solutios Siemes Soy Europe Su Microsystems Teleet Vivium Vlaamse Milieumaatschappij VRT 5

6 Maagemetassistat va A tot Z Basisopleidig Al meer da 10 jaar ee vaste waarde 428 Maagemetassistats ame al deel aa deze itesieve praktijkopleidig. Zij krege er professioele tips e techieke e ee stevig duwtje i de rug om hu fuctie e hu carrière succesvol uit te bouwe. Gedurede de voorbije jare heeft Kluwer de opleidig voortdured aagepast e geactualiseerd op basis va de feedback va de deelemers. Zo is het zevedaagse programma dat u voor u ligt afgestemd op de behoefte e vrage die u leve bij maagemetassistats. U krijgt er ee overzicht va alle belagrijke facette va actuele maagemetodersteuig. Herwerkt programma! De fuctie va maagemetassistat is i costate evolutie. Daarom is het programma opieuw aagepast aa de ode va uw fuctie. Meer focus op orgaisatorische aspecte Meer focus op ieuwe mediakaale e itere bedrijfscommuicatie Ee ieuw luik evet plaig Meer tijd voor uw persoolijk actiepla Lere is leuk... Daar zorge oze docete voor! Zij brege u gee droge theorieë, maar aticipere op vrage die vadaag leve. Deze ervare topdocete wete wat telt i uw fuctie e hake probleemloos i op situaties uit uw dagelijkse praktijk. Vaaf het eerste momet voelt u dat u hier keis opdoet die u echt vooruithelpt e waarmee u a de opleidig omiddellijk aa de slag kut. Lere wordt zo iteressat e leuk. Resultaat U hebt ee bredere keis e vaardighede i alle aspecte va maagemetsupport, dakzij het complete moduleaabod. U weet wat uw kwaliteite zij e verhoogt uw zelfstadigheid e efficiëtie. U leert overtuiged e zelfbewust commuicere, zodat u effectiever samewerkt met uw collega s e uw leidiggevede(). U hebt meer izicht i uw rol i de orgaisatie e verdiept ee aatal relevate taakgebiede zoals hrm, public relatios, marketig e fiace. U leert hoe u og beter, efficiëter e met meer tevredeheid samewerkt met uw maager(s). Praktische iformatie 21-02, 22-02, 01-03, 07-03, 14-03, e , Mechele, Novotel Mechele 26-09, 27-09, 11-10, 17-10, 07-11, e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve Zeve dage, va 9 tot 17 uur euro excl. 21 % btw Aboees va Maagemet Support krijge 10 % kortig. Meest recete ifo e ischrijve: Ook al be ik bija 20 jaar maagemetassistat, alles evolueert heel sel. Deze cursus was voor mij op sommige vlakke ee opfrissig e op adere vlakke heb ik toch og ieuwe tips e tricks geleerd. Ee aarader dus voor begielige EN gevorderde! Nacy De Vleeschouwer, maagemetassistat, Brouwerije Alke-Maes 6

7 Dag 1 e 2 Commuicatie Actief luistere e herformulere Kritiek geve e krijge Klatvriedelijkheid Assertiviteit Uw zelfbeeld Hoe bet u u? 5-stappepla Samewerke Met collega s Met uw baas Met verschillede maagers Met moeilijke mese Selfmaagemet Ke e otwikkel uzelf Stress- e chagemaagemet Leidiggeve e delegere Coflicthaterig Soorte e broe Herkee e voorkome Oplosse e hatere Docete: Sabie Tobback Dag 3 Bedrijfscommuicatie Het commuicatieproces Basisbegrippe e modelle De rol va de maagemetassistat Commuicatiemiddele (o.a. social media) Vaardighede i bedrijfscommuicatie Docet: Pieter Soete Dag 4: deel 1 Evet plaig Wat komt er allemaal bij kijke? Praktische checklist Welke to do s bij welke fase Creativiteitstechieke Zelf aa de slag Docet: Jo De Bruy Dag 4: deel 2 Hr: basisbegrippe Take e tedese Rekruterig e selectie Othaal e itroductie Opleidig e loopbaabeheer Evaluatie e verloig Uitwervig Docete: Michèle Lemmes Dag 5 Brieve e s schrijve Praktische tips Herschrijve va eige materiaal Docete: Femke Simois Dag 6: deel 1 Verslaggevig bij vergaderige Take va de otulist Tips voor vlot leesbare otule Feedback over uw eige otule Docete: Femke Simois Dag 6: deel 2 Sel e efficiët zoeke op het iteret Metasearch egies Zoekmotore, zoekrobots, idexe e portaalsites Is de iformatie accuraat? Otgi het ivisible web Docet: Tom Va t veld Dag 7 Timemaagemet Efficiëtie De kerstboomfilosofie Driged e belagrijk Tijdsvreters Boordtabelle als tool The way forward Roudup va de opleidigscyclus Uw persoolijk actiepla Docete: Sabie Tobback Alhoewel ik al ee aatal jare als maagemetassistet meedraai, is dit voor mij toch ee leerrijke ervarig geweest. Je komt met alle aspecte va het bedrijfsleve waar ee maagemetassitat i meer of midere mate mee i aamerkig komt. Ik had al ee aa aatal opleidige, waarva de ihoud hier aa bod komt, afzoderlijk deelgeome. Toch heb ik er og heel wat dige opgestoke e da vooral voor de meer praktische oderwerpe. Greta Jasses, maagemetassistat, BNP Paribas Fortis 7

8 BeTeR FUCTiOeRe ALS MAAGeMeTASSiSTAT Praktische izichte e tools PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Va ee ervare maagemetassistat verwacht ee maager efficiëtie, proactiviteit, veratwoordelijkheidszi, dyamiek, flexibiliteit e assertiviteit. Deze opleidig geeft u de izichte e tools waarmee u deze verwachtige zelfzeker e zelfbewust ivult, rekeig houded met uw eige stijl, vertrekkede vauit uzelf. Uw dagelijkse praktijk is het uitgagsput. U leert werke met theoretische modelle waarmee u situaties e gedrag aalyseert e evalueert e oefet i de praktijk op cocrete opdrachte. DAG 1 Hoe ka ik beter fuctioere als maagemetassistat? 1. werke vauit mij kracht Mij kwaliteite, valkuile, uitdagige e allergieë herkee, erkee e otwikkele Wete wat ik waard be e mij zelfvertrouwe otwikkele Werke met ee positieve igesteldheid Gemotiveerd aa de slag: dit werkt ook motivered voor adere 2. Omgaa met adere: commuicatievaardighede e -techieke Actief luistere: hoe laat ik zie dat ik luister? Lichaamstaal: spreke e de ader begrijpe zoder woorde 3. Zeker zij va mezelf: assertiviteit Costructief meewerke beteket ook opkome voor mij eige meig Het verschil tusse ideeë hebbe e ideeë realisere: mij overtuigigskracht Op ee costructieve maier kritiek geve é krijge i professioele hade Sabie Tobback, traier/coach, ST Maagemet DAG 2 Hoe ka ik als maagemetassistat doeltreffed werke i teamverbad? 1. Samewerke Recepte voor succesvol samewerke i team 2. Leidiggeve Wat mag ee medewerker va ee leidiggevede verwachte? Basispricipes va situatioeel leidiggeve Waeer e hoe ka ik delegere? 3. Coflicthaterig Coflicte herkee e voorkome Coflicte behadele: ee model va aapak Praktische iformatie e , Mechele, Novotel Mechele e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Aboees va Maagemet Support krijge 10 % kortig. Meest recete ifo e ischrijve: Ee boeiede docete e ee héél bruikbare opleidig zowel bie als buite het werk! Maria De Groodt, maagemetassistat, NBB Natioale Bak va België 8

9 Persoolijke feedback e tips Ethousiaste ambassadeur va de traiig Beter fuctioere als maagemetassistat Ee aarader voor alle maagemetassistats Ik volgde i maart 2012 de traiig Beter fuctioere als maagemetassistat wat voor mij persoolijk ee voltreffer was. Met plezier deel ik mij ervarige over deze boeiede opleidig. Mij doel Als maagemetassistat heb ik ee jarelage ervarig, maar was ik mider vertrouwd met werke i ee groter team. Via deze opleidig beoogde ik ee vlotte samewerkig met mij collega s e met mij ieuwe baas. Aa de slag met eige ervarige Wat maakte voor mij deze opleidig u zo geslaagd? We gige aa de slag met situaties uit oze eige werkomgevig. Je leerde bepaald gedrag te herkee e hier gepast op te reagere. Vooral hoe je beter ka luistere aar je gespreksparter e op ee ope maier met elkaar ka omgaa. De iteractie tusse de deelemers oderlig was hierbij ee grote meerwaarde. De traier werkte heel motivered, ze probeerde iederee mee te betrekke i de oefeige. Ze stimuleerde elke deelemer om zij/haar persoolijke kwaliteite te otdekke e om er mee aa de slag te gaa. E het heeft gewerkt. Dagelijks pas ik de vele tips toe i mij werksituatie. Ik let bijvoorbeeld op mij houdig, ik was me er amelijk iet va bewust dat ik veel met mij voorhoofd fros. Daaraast heb ik geleerd om actief te luistere e ope vrage te stelle. Zelfs mij overste merkte dit op. og meer zelfkeis e motivatie Ikzelf heb gevode wat ik zocht e dat heeft me heel erg geholpe i mij professioele situatie. Ik zou deze opleidig aa iedere maagemetasssistat aarade, je motivatie krijgt ee flike boost e je gaat met ee ope, frisse kijk terug aa de slag. Ee uieke kas om je eige mogelijkhede beter te lere kee e ze og meer te beutte. Evelye Fraçois Maagemetassistat Fluxys Belgium 9

10 Optimale werkorgaisatie voor de maagemetassistat Uw eige plaig oder de loep Persoolijke vaardighede Het beste uit uw tijd hale Haal meer uit uw dag zoder uzelf og meer te belaste. U leert stap voor stap welke cocrete acties u kut odereme om uw werk trefzeker te structurere, te plae e te orgaisere. Niet met boveatuurlijke gave, maar dakzij ee waterdicht systeem e ee doorgedreve werkorgaisatie: Wat doet u vadaag? Hoe kijkt u vooruit, zoder iets over het hoofd te zie? Hoe bepaalt u uw prioriteite? Hoe blijft u de papierstroom e s de baas? Neemt u iet te veel hooi op uw vork? Hoe voorkomt u tijdverspillig? Hoe werkt u achterstade weg? Werkorgaisatie komt iet vazelf. U kut het wel lere. Deze traiig is iet vrijblijved. U gaat aa de slag met wat u leert tijdes de traiig zelf, maar ook i de periode tusse de twee dage i. Dag 1 U eemt uw eige fuctie oder de loep. U formuleert cocrete doelstellige e leert hoe u prioriteite stelt. U leert hoe u de papierstroom de baas blijft e toch zorgt dat ee actieput tijdig terug aar bove komt. Tussetijds Gedurede twee weke houdt u i ee logboek bij welke take u uitvoert, hoelag ze dure e welke oderbrekige u vaststelt. Dag 2 U kijkt aar uw tijdsbestedig i het licht va uw doelstellige e resultaatsgebiede. Zeer verrassed e leerzaam! Na deze dag ziet u uw werkorgaisatie op ee heel ieuwe wijze. U leert ook hoe u omgaat met oderbrekige e hoe u ee ee of ee ja, maar kut gebruike bij overwachte opdrachte. Uw persoolijk actiepla Doorhee de hele traiig werkt u aa uw persoolijk actiepla. Met de feedback op uw logboek stuurt u uw werkplaig bij. U oteert uw persoolijke aadachtspute e maakt ee verbeterpla op. Uw garatie voor effectieve verbeterig vaaf morge. I professioele hade Rudi Crashoff, seior traier-cosultat, Tao Maagemet Praktische iformatie e , Get, NH Get Sit Pieters e , Mechele, Novotel Mechele e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve Twee dage, va 9 tot 17 uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Ik heb eorm va deze opleidig geote. Gewoo op de verschillede casusse igaa e gezamelijk oplosse of suggesties geve. De opleidig is eorm iteractief. Je krijgt veel ifo zoder dat het te formeel overkomt. Valérie Schpilka, marketig assistat, Novartis Pharma 10

11 Werkdruk, tijdsdruk: zelfmaagemet als oplossig Iteractieve traiig met max. 12 deelemers Persoolijke vaardighede Tijd e stress, twee aspecte die vaak olosmakelijk met elkaar verbode zij. Gebrek aa tijd maakt os oderhevig aa stress. Tegelijkertijd doet egatieve stress os vaak tijd verlieze. De vraag is daarom iet: Hoe ka ik meer doe i mider tijd? Hoe vermijd ik stress? Maar wel: De tijd die ik heb, wat doe ik er mee? De stress die ik voel, hoe ga ik er mee om? De oplossig ligt bij uzelf: u maakt bewuste keuzes e stelt gefudeerde prioriteite. U bepaalt wat u doet met uw tijd e met de werkdruk. Zelfmaagemet is de sleutel voor ee succesvol time- e stressmaagemet. Deze workshop draait iet allee om tijd e stress, maar vooramelijk om u. De adruk ligt op het make va doelgerichte e bewuste keuzes voor wat belagrijk is i uw fuctie, werk e leve. I deze tweedaagse opleidig reike wij u ee aatal richtlije aa i verbad met het stelle va prioriteite e het ischatte va effectiviteit. Meer bepaald leert u diverse stressoorzake idetificere e ermee rekeig houde, zodat u uw tijdbeheer realistischer kut ischatte. DAG 1 Ee pleidooi voor stress Het feomee stress oder de loep Diagose va uw eige stressbelevig Va stress aar flow : op zoek aar stress die u de kriebels geeft om productief te zij De kracht va positieve boodschappe e positief deke Metee toepasbare tools om met stress om te gaa Lere focusse op hier e u DAG 2 De tijd als advocaat va de duivel Maak keis met de verschillede gedaate va de tijd Defiieer uw tijdsversliders e tijdsbespaarders Va timemaagemet aar timecreatio Ivetariseer e aalyseer uw take i het licht va de tijd Sprig assertief om met uw take e collega s Maak uw eige tijdsbespared actiepla I professioele hade Ja Lux, zaakvoerder-traier, Learig by Lux Praktische iformatie e , Leuve, Novotel Leuve e , Brussel, Coferece Cetre Diamat e , Get, NH Get Sit Pieters e , Atwerpe, Novotel Atwerpe Noord e , Hasselt, Holiday I Hasselt Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Iteressate opleidig met heel bruikbare tips & tricks. De schema s zij omiddellijk toepasbaar i de dagelijkse werksfeer. Isabelle Va der Borght, assistat Regulatory Affairs BNL, Bayer 11

12 Timemaagemet e hoe MS Outlook u hierbij helpt Uiek programma Persoolijke vaardighede MS Outlook biedt veel meer mogelijkhede da mails verzede e otvage. Ee optimaal gebruik va de adere fucties (ageda, tasks,...) ka tot ee serieuze tijdsbesparig leide. Voeg daarbij og ekele algemee timemaagemetpricipes e u zult versteld staa va het resultaat! Tijdes de eerste dag va deze traiig krijgt u ee overzicht va de belagrijkste timemaagemetpricipes. U leert prioriteite stelle, u staat stil bij het verschil tusse drigede e belagrijke take, u overloopt de belagrijkste tijdrovers e otvagt hadige tips om er op de beste maier mee om te gaa. Tijdrover ummer éé i oze modere maatschappij is de mailbox. Daarom zoome we tijdes de tweede dag i op MS Outlook, ee krachtige tool waarva we i het gewoe gebruik helaas maar 10 tot 30 % va de mogelijkhede beutte. Ee doorgedreve traiig ka de efficiëtie verhoge tot 80 %. Het mooie zit hem u i het samevoege va beide methodieke. De traiers biede u elk vauit hu ivalshoek heel cocrete e doeltreffede tips om uw tijd beter te behere. Resultaat gegaradeerd dus! Dag 1 Algemee pricipes va timemaagemet De 7 basiswette va tijd De kerstboomfilosofie Aalyses aa de had va boordtabelle De 3 soorte tijd Plae terwijl u driged va belagrijk kut oderscheide De belagrijkste tijdrovers Dag 2 MS Outlook met ee omiddellijke toepassig va timemaagemet Mails efficiëter behere Ageda bijhoude Vergaderige plae Rodvrage doe Take bijhoude I professioele hade Nadie Va Huis, traier, Xylos Rudi Crashoff, seior traier-cosultat, Kluwer Opleidige Praktische iformatie e , Brussel, Busiess Faculty e , Brussel, Busiess Faculty e , Brussel, Busiess Faculty e , Brussel, Busiess Faculty Twee dage, va 9 tot uur. I samewerkig met euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Deze opleidig gaf me, totaal overwacht, ee aatal izichte i mezelf. Zo ko ik ook ee aatal leerdoele bepale die ik mometeel met veel ethousiase omzet i de praktijk. Tijdsvreters herke ik voortaa tijdig e ik wéét u hoe ik ze moet stoppe. E zo krijg ik eidelijk meer tijd voor... mezelf! Liesbeth Verdock, admiistratio & commuicatio, Umicore 12

13 Assertief deke e doe voor de zelfbewuste medewerker Al gevolgd door deelemers Persoolijke vaardighede Nee zegge valt iet altijd mee. Oder druk e uit vrees voor coflicte acceptere we vaak situaties, ook al gaa ze te koste va oszelf. Weigere is soms beter. Maar da wel op de goede maier. Hoe u ee sterkere assertieve houdig aaeemt, kut u lere. I deze traiig oefet u op basis va eige praktijksituaties. U leert er zelfbewustere keuzes te make e assertief op te trede met respect voor de ader. Deze traiig vertrekt vauit uw eige basishoudig (agressief, assertief, subassertief, maipulatief) e reikt u cocrete actiemiddele aa om oude, ieteffectieve gedragspatroe te doorbreke e i de toekomst assertiever te reagere. Poeslief, agressief of assertief? Afbakeig va het begrip assertiviteit i de werksituatie Wat hebt u odig? De basiscriteria voor ee assertieve houdig Hoe bet u u? Zelfdiagose va iedere idividuele deelemer I professioele hade Ige Thijs, traier-cosultat, Miracles i proces Waeer is assertiviteit weselijk? Assertiviteit op de werkplek: het 5-stappepla Hoe wordt u meer assertief? Assertiviteitstechieke Kritiek geve e zelf kritiek krijge Verzoeke doe e weigere Techieke om maipulatie te voorkome Coflicte hatere Het zelfbeeld: de weerspiegelig va zelfvertrouwe Opstelle va uw idividueel actiepla Pluspute We werke i kleie groepe e sterk ervarigsgericht. Uw groep bestaat uit maximaal 14 deelemers met ee gemeeschappelijke achtergrod. De adruk ligt op reële praktijkcases die u zelf aabregt. I alle stadia va het programma oefet u idividueel e i groep assertief gedrag i via rollespele. Feedback va de traier e va uw collega-deelemers make u bewust va het effect va uw gedrag e toe uw vorderige. U leert va e met elkaar. Op het eide hebt u ee idividueel actiepla waarmee u aa de slag kut. Met boek! Voor iedere deelemer ee hadige werkmap e het boek Als ik ee zeg, voel ik mij schuldig va Mauel J. Smith. Praktische iformatie e , Leuve, Novotel Leuve e , Diegem, Novotel Brussels Airport e , Get, NH Get Sit Pieters e , Edegem, Hotel Ter Elst e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve e , Elewijt, Elewijt Ceter Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Door deze opleidig be ik gaa izie dat foute make OK is, dat je iet moet perfect zij om OK te zij e dat je zelfs a foute te make of opmerkige va adere te krijge, je iet mider bet da de ader. A Wauters, admiistratief assistete, Sygeta Crop Protectio 13

14 Feedback geve e krijge Oefee met eige cases Persoolijke vaardighede Feedback geve Als medewerker, geeft u meer feedback da u dekt: aa klate, aa leveraciers, aa uw maager of collega s. U bregt goed ieuws e mider goed ieuws. Hoe bereidt u zich het best voor? Welk doel heeft u voor oge? Wat is het belag va positieve feedback? Hoe bregt u oprecht positieve feedback? Hoe kut u egatieve feedback geve op ee costructieve maier? Hoe kut u omgaa met emotioele reacties? Welke valkuile moet u vermijde i het geve va feedback? Feedback krijge Scherp uw luistervaardighede aa! Wat is de essetie va de feedback die u krijgt? Hoe reageert u het best? Hoe vraagt u om verhelderig? Welke valkuile moet u vermijde i het otvage va feedback? U krijgt ee atwoord op al deze vrage i deze eedaagse iteractieve praktijktraiig! 1. Ileidig Doelstellige va deze traiig Overlope va uw eige praktijksituaties Rollespele: kader, orgaisatie e persoolijke verwachtige Het belag va feedback: motivere e otwikkele 2. Feedback geve De voorbereidig Feedbacktechieke Het feedbackgesprek De follow-up Valkuile Omgaa met weerstad e emotioele reacties Rollespele op basis va eige voorbeelde 3. Feedback krijge Tips e techieke Valkuile Verduidelijke Rollespele op basis va eige voorbeelde 4. Toolbox voor ee efficiëte e costructieve commuicatie Luistervaardighede Vrage stelle Woordgebruik I professioele hade Vera Vaderlocht, zelfstadig traier e seior cosultat, Likpower Pluspute Deze praktijktraiig is 100 % geët op uw eige feedbacksituaties. U oefet i kleie groepe op eige voorbeelde e cases e otvagt persoolijke feedback va de traier e va de adere deelemers. Praktische iformatie , Atwerpe, Novotel Atwerpe Noord , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo Eé dag, va 9 tot uur. 730 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Ee goede combiatie tusse theorie e praktijk, waarbij de docete voortdured ispeelt op de cocrete vrage e situaties waarmee de cursiste gecofroteerd worde. Deze opleidig heeft mij op heel korte tijd ekele duidelijke theoretische izichte gegeve waarom feedback krijge e geve bij bepaalde mese zeer moeilijk ka zij. Met die theorie ka ik u aa de slag i de praktijk. Adrée Brouwers, adjuct va de directeur, VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woe 14

15 Emotioele itelligetie e NLP Verhoog uw EQ i 2 dage Persoolijke vaardighede Weet u wat emotioele itelligetie u ka bijbrege i uw professioele praktijk? Weet u hoe u uw EQ kut verhoge? Weet u hoe NLP u hieri ka helpe? Dakzij deze traiig leert u i 2 dage: uw emoties beter te behere. werke met doelstellige. ee zelfleider te worde. meer empathisch te worde. E dat is precies wat we verstaa oder ee emotioeel itelligete persoo. 1. Ileidig Wat is NLP e wat is Emotioele Itelligetie? 2. Omgaa met je eige emoties Keis va uw emoties e het regulere erva zij 2 essetiële elemete va emotioele itelligetie. Krijg meer cotrole over uw emoties e laat ze u helpe (de werkig va emoties e statemaagemet). 3. Omgaa met take Het succesvol uitvoere va ee pla, ee project of ee taak begit bij zelfmotivatie e het helder make va de doelstellig. 4. Omgaa met adere Iterpersoolijke vaardighede vorme het laatste luik va emotioele itelligetie. Net als computers zij mese iet altijd compatibel. We kijke elk op oze maier aar de wereld, deke er het oze over, voele dige aders aa... Het ka ook aders. Breg stadpute same e kom tot harmoieuze relaties (het model va de waaremigsposities voor coflicthaterig), aagevuld met izichte over het stelle va goede vrage. Pas uw taal aa e sluit aa bij de voorkeur va uw gespreksparter. I professioele hade Emilie Depuydt, traier/coach, Likpower Documetatie Naast ee uitgebreide syllabus, krijgt u als deelemer het boek 7 Lesse i emotioele itelligetie va Patrick Merlevede & Rudy Vadamme. Praktische iformatie e , Atwerpe, Novotel Atwerpe Noord e , Leuve, Novotel Leuve e , Diegem, Novotel Brussels Airport e , Get, NH Get Sit Pieters e , Edegem, Hotel Ter Elst e , Hasselt, Holiday I Hasselt e , Mechele, Novotel Mechele Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Het oderwerp ka ieder va os ee toegevoegde waarde brege, zowel professioeel (op elk iveau va het bedrijf!) als privé. Catherie Gaudier, maagemetassistat, Educam 15

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie