Kluwer Opleidingen. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential"

Transcriptie

1 Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial

2 ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U bet maagemetassistat, spil bie uw bedrijf e bro va iformatie. Er wordt veel va u verwacht, u jogleert met verschillede veratwoordelijkhede e werkt met krappe deadlies. U bet efficiët, flexibel e betrouwbaar. Scherp uw persoolijke vaardighede e vakkeis verder aa dakzij Kluwer Opleidige! Zowel basisvaardighede als verdiepede keis kome bij os op ee zeer praktijkgerichte maier aa bod. Blijft u ook graag op de hoogte va ieuwe treds? Kijkt u uit aar elke gelegeheid om uzelf verder te otplooie op professioeel- e privévlak? Oze Maagemet Assistat Studiedage e Cogresse zij da zeker iets voor u. Kies voor ee Kluwer-opleidig U vidt bij Kluwer ee opleidig voor elk aspect va uw fuctie. U krijgt ee hoop praktische tips aagepast aa úw werksituatie. U scherpt uw vaardighede e vakkeis aa. U leert allerhade techieke beheerse. Uw docete staa met beide voete i de praktijk. U deelt uw ervarige met gelijkgestemde maagemetassistats. U bouwt actief aa uw carrière e persoolijke groei. wist u dat... Kluwer Opleidige al sids 1988 met haar gespecialiseerd aabod dé opleidigsparter is voor maagemetassistats? Hebt u og vrage of opmerkige? Cotacteer Helea Va Caekeberghe Projectmaager Tel.: Kluwer Opleidige de laatste 5 jaar maagemetassistats heeft opgeleid? Veel maagemetassistats volgde trouwes meer da éé opleidig. 2 oze opleidige i 2011 ee gemiddelde evaluatie haalde va 81 %?

3 Maagemetassistat va A tot Z 7-daagse all-roud opleidig waari alle aspecte belagrijk voor maagemetassistats aa bod kome Volledig programma... p.6-7 Persoolijke vaardighede Beter fuctioere als maagemetassistat...p.8 Optimale werkorgaisatie voor de maagemetassistat...p.10 Werkdruk, tijdsdruk: zelfmaagemet als oplossig...p.11 Timemaagemet e hoe MS Outlook u hierbij helpt...p.12 Assertief deke e doe voor de zelfbewuste medewerker...p.13 Feedback geve e krijge...p.14 Emotioele itelligetie e NLP...p.15 Workshop klatvriedelijk telefoere...p.16 Powerassistat...p.17 Schrijfvaardighede Correcte e heldere taal i bedrijfstekste...p.18 Klatvriedelijke brieve e s schrijve...p.19 Notulere bij vergaderige...p.20 Zakelijk correspodere i het Fras...p.21 Workshop schrijve voor iteret e itraet...p.22 Taalvaardigheid Fasttrack Eglish...p.23 Fasttrack Fraçais...p.24 Vakkeis Naar ee optimale werkig va het secretariaat...p.25 Basis projectmatig werke i 1 dag...p.26 Orgaisatie va eveemete...p.27 Basistraiig social media professioeel gebruike...p.28 Fiacieel-ecoomische begrippe voor de maagemetassistat...p.29 Juridische basisbegrippe voor de maagemetassistat...p.30 Marketig voor iet-marketeers...p.31 Praktijkopleidig looadmiistratie...p.32 Basisopleidig sociaal recht...p.33 Basisopleidig vertrouwespersoo...p.34 Computervaardighede Presetaties i PowerPoit: ee kust...p.35 Workshop Prezi: make your ow presetatios zoom...p.35 MS Office voor maagemetassistats...p.36 Opleidige per thema Bet u op zoek aar ee bepaald oderwerp? Wij helpe u graag bij uw zoektocht! Ee schematisch overzicht va oze opleidige per thema vidt u achteraa i deze brochure....p.38 Maagemet Assistat Studiedag Op i Leuve, Park I by Radisso Leuve Oze studiedag is opgebouwd rod ee actueel thema waarbij u i ee aatal ispirerede sessies keis maakt met de laatste treds e uttige tools. Ee aarader voor uw professioele e persoolijke otwikkelig! Natioaal Assistat Cogres Op i Brussel, Busiess Faculty Elk ajaar orgaiseert Kluwer ee topcogres met keuze uit meer da 15 workshops. Voor alle recete ifo over het cogres voor maagemetassistats, surf sel aar: 3

4 Maagemetassistats moete metaal sterk zij, kue omgaa met complexe vrage e de juiste prioriteite legge. Gerlide de Meuleaer (3M) is bie de afdelig talet solutios veratwoordelijk voor alle rekruterigs- e developmetprocesse va medewerkers. Door deze veratwoordelijkheid werd zij betrokke bij ee opleidigstraject voor ee groep maagemetasisstats bij de afdelig i Zwijdrecht va 3M. Assistats als actore va veraderig 3M heeft de laatste jare heel wat veraderige odergaa e de maagemetassistats bij 3M zitte vaak i de ker va deze veraderige. Zij zorge bie het bedrijf voor de volledige odersteuig va ee afdelig. Alle vrage kome bij he terecht: eevoudige, praktische vrage, maar ook complexe vrage waarvoor ee secure plaig e orgaisatietalet odig zij. Maagemetassistats va 3M krijge odersteuig e opleidig die vooral techisch is e gericht op het lere werke met software e e-tools. Ee opleidig gericht op het brede, all-roud fuctioere va ee maagemetassistat otbrak tot voor kort. Ee comité va maagemetassistats is met deze vraag aar mij gekome. Zij hadde ood aa ee opleidig gericht op hu fuctie e aa istrumete e dekwijze om zich te positioere bie ee orgaisatie i veraderig. Bie hu erg breed takepakket wilde ze lere de juiste prioriteite te legge e zich positief op te stelle i ee veraderede omgevig. Deze vraag werd da ook te volle gesteud door hu maagemet. Competeties voor maagemetassitats i tijde va veraderig 3M vraagt va zij maagemetassistats dat zij metaal sterk zij, kue omgaa met complexe vrage e de juiste prioriteite legge. De icompaytraiig va Kluwer Opleidige heeft ervoor gezorgd dat oze maagemetassistats op ee meer comfortabele maier i de orgaisatie staa. Zij eme u makkelijker eige iitiatief e staa met meer autoriteit i de orgaisatie omdat zij wete dat de maagers achter he staa e dit te volle odersteue. Nieuwe perceptie over de maagemetassistatfuctie De opleidig va Kluwer hielp oze maagemetassistats i hu professioele groei. Het toot ook dat 3M wil ivestere i het profiel va ee maagemetassistat. Op lage termij vermoed ik dat dit ee gustig effect heeft op hoe adere medewerkers kijke aar de rol e het profiel va maagemetassistats. Gerlide de Meuleaer Maager Talet Solutios Beelux, 3M Belgium 4

5 Maagemetassistat va A tot Z Deelemers aa het woord Zeer volledige cursus die je ee duidelijk beeld geeft over verschillede vakgebiede. Je krijgt veel tips mee. Het is ook ee fije ervarig om ekele dage door te brege met mese die dezelfde job uitvoere. Op die maier ka je ook weer tips e tricks uitwissele. Joke Adries, admiistratief medewerkster, Karel de Grote Hogeschool Beter fuctioere als maagemetassistat Alles bie de opleidig ka gebruikt worde zowel bie de werkomgevig als i de privésfeer. Het feit dat er gewerkt wordt vauit de ervarig va de deelemers maakt alles heel praktisch e duidelijk. Wat ik i deze 2 dage geleerd heb, ga ik zeker e vast gebruike. Ee aarader voor elke assistet!!! Dorie Grosemas, persoal assistat, Eurostatio Optimale werkorgaisatie voor de maagemetassistat Heel bruikbaar, iet te theoretisch, toegespitst op de idividuele ode. Ik be zéér blij deze opleidig gevolgd te hebbe, het geeft me praktisch bruikbare middele e heeft me ee ieuwe boost gegeve om alles efficiëter aa te pakke. Kathy De Wit, maagemet assistat, KBC Lease Holdig Timemaagemet e hoe MS Outlook u hierbij helpt Het lere beseffe wat al da iet belagrijk is voor jouw job e os late adeke over oze job e maier va werke zij volges mij de sterkste pute, same met de praktische tips voor outlook. Chatal Catfolis, executive assistat, SAP Belgium Klatvriedelijke brieve e s schrijve De opleidig is zeer leerrijk (praktisch gezie) doordat je je eige materiaal mag meebrege e zelf ka verbetere. Dit ga ik da ook toepasse i de praktijk zodat er meer duidelijke taal wordt gesproke! Het ethousiasme va de docete werkt aastekelijk! Cathy Verschelde, admiistratief assistet, Maatschappij Likerscheldeoever Juridische basisbegrippe voor de maagemetassistat Het is ee materie die voor iederee bruikbaar is. De opleidig is uitermate goed gegeve e opgebouwd. Christie Savat, seior maagemet assistat, Chevro Belgium Fiacieel-ecoomische begrippe voor de maagemetassistat De cursus vormt voor mij ee verrijkig. Op slechts twee dage werd op ee professioele maier ee schat aa iformatie meegegeve. Absoluut ee aarader. Chatal De Ro, directieassistete, Electrabel Stevige refereties De volgede bedrijve sture regelmatig hu medewerkers aar oze maagemetassistatopleidige: Audi Barco BASF Base Borealis Polymers Cargill Cofiimmo De Lij Delhaize Group Dexia Bak DHL Electrabel GSK Hutsma Europe ING Jasse Pharmaceutica Natioale Bak va België Pfizer Proximus Roche Secretary Plus - Outsourcig Solutios Siemes Soy Europe Su Microsystems Teleet Vivium Vlaamse Milieumaatschappij VRT 5

6 Maagemetassistat va A tot Z Basisopleidig Al meer da 10 jaar ee vaste waarde 428 Maagemetassistats ame al deel aa deze itesieve praktijkopleidig. Zij krege er professioele tips e techieke e ee stevig duwtje i de rug om hu fuctie e hu carrière succesvol uit te bouwe. Gedurede de voorbije jare heeft Kluwer de opleidig voortdured aagepast e geactualiseerd op basis va de feedback va de deelemers. Zo is het zevedaagse programma dat u voor u ligt afgestemd op de behoefte e vrage die u leve bij maagemetassistats. U krijgt er ee overzicht va alle belagrijke facette va actuele maagemetodersteuig. Herwerkt programma! De fuctie va maagemetassistat is i costate evolutie. Daarom is het programma opieuw aagepast aa de ode va uw fuctie. Meer focus op orgaisatorische aspecte Meer focus op ieuwe mediakaale e itere bedrijfscommuicatie Ee ieuw luik evet plaig Meer tijd voor uw persoolijk actiepla Lere is leuk... Daar zorge oze docete voor! Zij brege u gee droge theorieë, maar aticipere op vrage die vadaag leve. Deze ervare topdocete wete wat telt i uw fuctie e hake probleemloos i op situaties uit uw dagelijkse praktijk. Vaaf het eerste momet voelt u dat u hier keis opdoet die u echt vooruithelpt e waarmee u a de opleidig omiddellijk aa de slag kut. Lere wordt zo iteressat e leuk. Resultaat U hebt ee bredere keis e vaardighede i alle aspecte va maagemetsupport, dakzij het complete moduleaabod. U weet wat uw kwaliteite zij e verhoogt uw zelfstadigheid e efficiëtie. U leert overtuiged e zelfbewust commuicere, zodat u effectiever samewerkt met uw collega s e uw leidiggevede(). U hebt meer izicht i uw rol i de orgaisatie e verdiept ee aatal relevate taakgebiede zoals hrm, public relatios, marketig e fiace. U leert hoe u og beter, efficiëter e met meer tevredeheid samewerkt met uw maager(s). Praktische iformatie 21-02, 22-02, 01-03, 07-03, 14-03, e , Mechele, Novotel Mechele 26-09, 27-09, 11-10, 17-10, 07-11, e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve Zeve dage, va 9 tot 17 uur euro excl. 21 % btw Aboees va Maagemet Support krijge 10 % kortig. Meest recete ifo e ischrijve: Ook al be ik bija 20 jaar maagemetassistat, alles evolueert heel sel. Deze cursus was voor mij op sommige vlakke ee opfrissig e op adere vlakke heb ik toch og ieuwe tips e tricks geleerd. Ee aarader dus voor begielige EN gevorderde! Nacy De Vleeschouwer, maagemetassistat, Brouwerije Alke-Maes 6

7 Dag 1 e 2 Commuicatie Actief luistere e herformulere Kritiek geve e krijge Klatvriedelijkheid Assertiviteit Uw zelfbeeld Hoe bet u u? 5-stappepla Samewerke Met collega s Met uw baas Met verschillede maagers Met moeilijke mese Selfmaagemet Ke e otwikkel uzelf Stress- e chagemaagemet Leidiggeve e delegere Coflicthaterig Soorte e broe Herkee e voorkome Oplosse e hatere Docete: Sabie Tobback Dag 3 Bedrijfscommuicatie Het commuicatieproces Basisbegrippe e modelle De rol va de maagemetassistat Commuicatiemiddele (o.a. social media) Vaardighede i bedrijfscommuicatie Docet: Pieter Soete Dag 4: deel 1 Evet plaig Wat komt er allemaal bij kijke? Praktische checklist Welke to do s bij welke fase Creativiteitstechieke Zelf aa de slag Docet: Jo De Bruy Dag 4: deel 2 Hr: basisbegrippe Take e tedese Rekruterig e selectie Othaal e itroductie Opleidig e loopbaabeheer Evaluatie e verloig Uitwervig Docete: Michèle Lemmes Dag 5 Brieve e s schrijve Praktische tips Herschrijve va eige materiaal Docete: Femke Simois Dag 6: deel 1 Verslaggevig bij vergaderige Take va de otulist Tips voor vlot leesbare otule Feedback over uw eige otule Docete: Femke Simois Dag 6: deel 2 Sel e efficiët zoeke op het iteret Metasearch egies Zoekmotore, zoekrobots, idexe e portaalsites Is de iformatie accuraat? Otgi het ivisible web Docet: Tom Va t veld Dag 7 Timemaagemet Efficiëtie De kerstboomfilosofie Driged e belagrijk Tijdsvreters Boordtabelle als tool The way forward Roudup va de opleidigscyclus Uw persoolijk actiepla Docete: Sabie Tobback Alhoewel ik al ee aatal jare als maagemetassistet meedraai, is dit voor mij toch ee leerrijke ervarig geweest. Je komt met alle aspecte va het bedrijfsleve waar ee maagemetassitat i meer of midere mate mee i aamerkig komt. Ik had al ee aa aatal opleidige, waarva de ihoud hier aa bod komt, afzoderlijk deelgeome. Toch heb ik er og heel wat dige opgestoke e da vooral voor de meer praktische oderwerpe. Greta Jasses, maagemetassistat, BNP Paribas Fortis 7

8 BeTeR FUCTiOeRe ALS MAAGeMeTASSiSTAT Praktische izichte e tools PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Va ee ervare maagemetassistat verwacht ee maager efficiëtie, proactiviteit, veratwoordelijkheidszi, dyamiek, flexibiliteit e assertiviteit. Deze opleidig geeft u de izichte e tools waarmee u deze verwachtige zelfzeker e zelfbewust ivult, rekeig houded met uw eige stijl, vertrekkede vauit uzelf. Uw dagelijkse praktijk is het uitgagsput. U leert werke met theoretische modelle waarmee u situaties e gedrag aalyseert e evalueert e oefet i de praktijk op cocrete opdrachte. DAG 1 Hoe ka ik beter fuctioere als maagemetassistat? 1. werke vauit mij kracht Mij kwaliteite, valkuile, uitdagige e allergieë herkee, erkee e otwikkele Wete wat ik waard be e mij zelfvertrouwe otwikkele Werke met ee positieve igesteldheid Gemotiveerd aa de slag: dit werkt ook motivered voor adere 2. Omgaa met adere: commuicatievaardighede e -techieke Actief luistere: hoe laat ik zie dat ik luister? Lichaamstaal: spreke e de ader begrijpe zoder woorde 3. Zeker zij va mezelf: assertiviteit Costructief meewerke beteket ook opkome voor mij eige meig Het verschil tusse ideeë hebbe e ideeë realisere: mij overtuigigskracht Op ee costructieve maier kritiek geve é krijge i professioele hade Sabie Tobback, traier/coach, ST Maagemet DAG 2 Hoe ka ik als maagemetassistat doeltreffed werke i teamverbad? 1. Samewerke Recepte voor succesvol samewerke i team 2. Leidiggeve Wat mag ee medewerker va ee leidiggevede verwachte? Basispricipes va situatioeel leidiggeve Waeer e hoe ka ik delegere? 3. Coflicthaterig Coflicte herkee e voorkome Coflicte behadele: ee model va aapak Praktische iformatie e , Mechele, Novotel Mechele e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Aboees va Maagemet Support krijge 10 % kortig. Meest recete ifo e ischrijve: Ee boeiede docete e ee héél bruikbare opleidig zowel bie als buite het werk! Maria De Groodt, maagemetassistat, NBB Natioale Bak va België 8

9 Persoolijke feedback e tips Ethousiaste ambassadeur va de traiig Beter fuctioere als maagemetassistat Ee aarader voor alle maagemetassistats Ik volgde i maart 2012 de traiig Beter fuctioere als maagemetassistat wat voor mij persoolijk ee voltreffer was. Met plezier deel ik mij ervarige over deze boeiede opleidig. Mij doel Als maagemetassistat heb ik ee jarelage ervarig, maar was ik mider vertrouwd met werke i ee groter team. Via deze opleidig beoogde ik ee vlotte samewerkig met mij collega s e met mij ieuwe baas. Aa de slag met eige ervarige Wat maakte voor mij deze opleidig u zo geslaagd? We gige aa de slag met situaties uit oze eige werkomgevig. Je leerde bepaald gedrag te herkee e hier gepast op te reagere. Vooral hoe je beter ka luistere aar je gespreksparter e op ee ope maier met elkaar ka omgaa. De iteractie tusse de deelemers oderlig was hierbij ee grote meerwaarde. De traier werkte heel motivered, ze probeerde iederee mee te betrekke i de oefeige. Ze stimuleerde elke deelemer om zij/haar persoolijke kwaliteite te otdekke e om er mee aa de slag te gaa. E het heeft gewerkt. Dagelijks pas ik de vele tips toe i mij werksituatie. Ik let bijvoorbeeld op mij houdig, ik was me er amelijk iet va bewust dat ik veel met mij voorhoofd fros. Daaraast heb ik geleerd om actief te luistere e ope vrage te stelle. Zelfs mij overste merkte dit op. og meer zelfkeis e motivatie Ikzelf heb gevode wat ik zocht e dat heeft me heel erg geholpe i mij professioele situatie. Ik zou deze opleidig aa iedere maagemetasssistat aarade, je motivatie krijgt ee flike boost e je gaat met ee ope, frisse kijk terug aa de slag. Ee uieke kas om je eige mogelijkhede beter te lere kee e ze og meer te beutte. Evelye Fraçois Maagemetassistat Fluxys Belgium 9

10 Optimale werkorgaisatie voor de maagemetassistat Uw eige plaig oder de loep Persoolijke vaardighede Het beste uit uw tijd hale Haal meer uit uw dag zoder uzelf og meer te belaste. U leert stap voor stap welke cocrete acties u kut odereme om uw werk trefzeker te structurere, te plae e te orgaisere. Niet met boveatuurlijke gave, maar dakzij ee waterdicht systeem e ee doorgedreve werkorgaisatie: Wat doet u vadaag? Hoe kijkt u vooruit, zoder iets over het hoofd te zie? Hoe bepaalt u uw prioriteite? Hoe blijft u de papierstroom e s de baas? Neemt u iet te veel hooi op uw vork? Hoe voorkomt u tijdverspillig? Hoe werkt u achterstade weg? Werkorgaisatie komt iet vazelf. U kut het wel lere. Deze traiig is iet vrijblijved. U gaat aa de slag met wat u leert tijdes de traiig zelf, maar ook i de periode tusse de twee dage i. Dag 1 U eemt uw eige fuctie oder de loep. U formuleert cocrete doelstellige e leert hoe u prioriteite stelt. U leert hoe u de papierstroom de baas blijft e toch zorgt dat ee actieput tijdig terug aar bove komt. Tussetijds Gedurede twee weke houdt u i ee logboek bij welke take u uitvoert, hoelag ze dure e welke oderbrekige u vaststelt. Dag 2 U kijkt aar uw tijdsbestedig i het licht va uw doelstellige e resultaatsgebiede. Zeer verrassed e leerzaam! Na deze dag ziet u uw werkorgaisatie op ee heel ieuwe wijze. U leert ook hoe u omgaat met oderbrekige e hoe u ee ee of ee ja, maar kut gebruike bij overwachte opdrachte. Uw persoolijk actiepla Doorhee de hele traiig werkt u aa uw persoolijk actiepla. Met de feedback op uw logboek stuurt u uw werkplaig bij. U oteert uw persoolijke aadachtspute e maakt ee verbeterpla op. Uw garatie voor effectieve verbeterig vaaf morge. I professioele hade Rudi Crashoff, seior traier-cosultat, Tao Maagemet Praktische iformatie e , Get, NH Get Sit Pieters e , Mechele, Novotel Mechele e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve Twee dage, va 9 tot 17 uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Ik heb eorm va deze opleidig geote. Gewoo op de verschillede casusse igaa e gezamelijk oplosse of suggesties geve. De opleidig is eorm iteractief. Je krijgt veel ifo zoder dat het te formeel overkomt. Valérie Schpilka, marketig assistat, Novartis Pharma 10

11 Werkdruk, tijdsdruk: zelfmaagemet als oplossig Iteractieve traiig met max. 12 deelemers Persoolijke vaardighede Tijd e stress, twee aspecte die vaak olosmakelijk met elkaar verbode zij. Gebrek aa tijd maakt os oderhevig aa stress. Tegelijkertijd doet egatieve stress os vaak tijd verlieze. De vraag is daarom iet: Hoe ka ik meer doe i mider tijd? Hoe vermijd ik stress? Maar wel: De tijd die ik heb, wat doe ik er mee? De stress die ik voel, hoe ga ik er mee om? De oplossig ligt bij uzelf: u maakt bewuste keuzes e stelt gefudeerde prioriteite. U bepaalt wat u doet met uw tijd e met de werkdruk. Zelfmaagemet is de sleutel voor ee succesvol time- e stressmaagemet. Deze workshop draait iet allee om tijd e stress, maar vooramelijk om u. De adruk ligt op het make va doelgerichte e bewuste keuzes voor wat belagrijk is i uw fuctie, werk e leve. I deze tweedaagse opleidig reike wij u ee aatal richtlije aa i verbad met het stelle va prioriteite e het ischatte va effectiviteit. Meer bepaald leert u diverse stressoorzake idetificere e ermee rekeig houde, zodat u uw tijdbeheer realistischer kut ischatte. DAG 1 Ee pleidooi voor stress Het feomee stress oder de loep Diagose va uw eige stressbelevig Va stress aar flow : op zoek aar stress die u de kriebels geeft om productief te zij De kracht va positieve boodschappe e positief deke Metee toepasbare tools om met stress om te gaa Lere focusse op hier e u DAG 2 De tijd als advocaat va de duivel Maak keis met de verschillede gedaate va de tijd Defiieer uw tijdsversliders e tijdsbespaarders Va timemaagemet aar timecreatio Ivetariseer e aalyseer uw take i het licht va de tijd Sprig assertief om met uw take e collega s Maak uw eige tijdsbespared actiepla I professioele hade Ja Lux, zaakvoerder-traier, Learig by Lux Praktische iformatie e , Leuve, Novotel Leuve e , Brussel, Coferece Cetre Diamat e , Get, NH Get Sit Pieters e , Atwerpe, Novotel Atwerpe Noord e , Hasselt, Holiday I Hasselt Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Iteressate opleidig met heel bruikbare tips & tricks. De schema s zij omiddellijk toepasbaar i de dagelijkse werksfeer. Isabelle Va der Borght, assistat Regulatory Affairs BNL, Bayer 11

12 Timemaagemet e hoe MS Outlook u hierbij helpt Uiek programma Persoolijke vaardighede MS Outlook biedt veel meer mogelijkhede da mails verzede e otvage. Ee optimaal gebruik va de adere fucties (ageda, tasks,...) ka tot ee serieuze tijdsbesparig leide. Voeg daarbij og ekele algemee timemaagemetpricipes e u zult versteld staa va het resultaat! Tijdes de eerste dag va deze traiig krijgt u ee overzicht va de belagrijkste timemaagemetpricipes. U leert prioriteite stelle, u staat stil bij het verschil tusse drigede e belagrijke take, u overloopt de belagrijkste tijdrovers e otvagt hadige tips om er op de beste maier mee om te gaa. Tijdrover ummer éé i oze modere maatschappij is de mailbox. Daarom zoome we tijdes de tweede dag i op MS Outlook, ee krachtige tool waarva we i het gewoe gebruik helaas maar 10 tot 30 % va de mogelijkhede beutte. Ee doorgedreve traiig ka de efficiëtie verhoge tot 80 %. Het mooie zit hem u i het samevoege va beide methodieke. De traiers biede u elk vauit hu ivalshoek heel cocrete e doeltreffede tips om uw tijd beter te behere. Resultaat gegaradeerd dus! Dag 1 Algemee pricipes va timemaagemet De 7 basiswette va tijd De kerstboomfilosofie Aalyses aa de had va boordtabelle De 3 soorte tijd Plae terwijl u driged va belagrijk kut oderscheide De belagrijkste tijdrovers Dag 2 MS Outlook met ee omiddellijke toepassig va timemaagemet Mails efficiëter behere Ageda bijhoude Vergaderige plae Rodvrage doe Take bijhoude I professioele hade Nadie Va Huis, traier, Xylos Rudi Crashoff, seior traier-cosultat, Kluwer Opleidige Praktische iformatie e , Brussel, Busiess Faculty e , Brussel, Busiess Faculty e , Brussel, Busiess Faculty e , Brussel, Busiess Faculty Twee dage, va 9 tot uur. I samewerkig met euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Deze opleidig gaf me, totaal overwacht, ee aatal izichte i mezelf. Zo ko ik ook ee aatal leerdoele bepale die ik mometeel met veel ethousiase omzet i de praktijk. Tijdsvreters herke ik voortaa tijdig e ik wéét u hoe ik ze moet stoppe. E zo krijg ik eidelijk meer tijd voor... mezelf! Liesbeth Verdock, admiistratio & commuicatio, Umicore 12

13 Assertief deke e doe voor de zelfbewuste medewerker Al gevolgd door deelemers Persoolijke vaardighede Nee zegge valt iet altijd mee. Oder druk e uit vrees voor coflicte acceptere we vaak situaties, ook al gaa ze te koste va oszelf. Weigere is soms beter. Maar da wel op de goede maier. Hoe u ee sterkere assertieve houdig aaeemt, kut u lere. I deze traiig oefet u op basis va eige praktijksituaties. U leert er zelfbewustere keuzes te make e assertief op te trede met respect voor de ader. Deze traiig vertrekt vauit uw eige basishoudig (agressief, assertief, subassertief, maipulatief) e reikt u cocrete actiemiddele aa om oude, ieteffectieve gedragspatroe te doorbreke e i de toekomst assertiever te reagere. Poeslief, agressief of assertief? Afbakeig va het begrip assertiviteit i de werksituatie Wat hebt u odig? De basiscriteria voor ee assertieve houdig Hoe bet u u? Zelfdiagose va iedere idividuele deelemer I professioele hade Ige Thijs, traier-cosultat, Miracles i proces Waeer is assertiviteit weselijk? Assertiviteit op de werkplek: het 5-stappepla Hoe wordt u meer assertief? Assertiviteitstechieke Kritiek geve e zelf kritiek krijge Verzoeke doe e weigere Techieke om maipulatie te voorkome Coflicte hatere Het zelfbeeld: de weerspiegelig va zelfvertrouwe Opstelle va uw idividueel actiepla Pluspute We werke i kleie groepe e sterk ervarigsgericht. Uw groep bestaat uit maximaal 14 deelemers met ee gemeeschappelijke achtergrod. De adruk ligt op reële praktijkcases die u zelf aabregt. I alle stadia va het programma oefet u idividueel e i groep assertief gedrag i via rollespele. Feedback va de traier e va uw collega-deelemers make u bewust va het effect va uw gedrag e toe uw vorderige. U leert va e met elkaar. Op het eide hebt u ee idividueel actiepla waarmee u aa de slag kut. Met boek! Voor iedere deelemer ee hadige werkmap e het boek Als ik ee zeg, voel ik mij schuldig va Mauel J. Smith. Praktische iformatie e , Leuve, Novotel Leuve e , Diegem, Novotel Brussels Airport e , Get, NH Get Sit Pieters e , Edegem, Hotel Ter Elst e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve e , Elewijt, Elewijt Ceter Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Door deze opleidig be ik gaa izie dat foute make OK is, dat je iet moet perfect zij om OK te zij e dat je zelfs a foute te make of opmerkige va adere te krijge, je iet mider bet da de ader. A Wauters, admiistratief assistete, Sygeta Crop Protectio 13

14 Feedback geve e krijge Oefee met eige cases Persoolijke vaardighede Feedback geve Als medewerker, geeft u meer feedback da u dekt: aa klate, aa leveraciers, aa uw maager of collega s. U bregt goed ieuws e mider goed ieuws. Hoe bereidt u zich het best voor? Welk doel heeft u voor oge? Wat is het belag va positieve feedback? Hoe bregt u oprecht positieve feedback? Hoe kut u egatieve feedback geve op ee costructieve maier? Hoe kut u omgaa met emotioele reacties? Welke valkuile moet u vermijde i het geve va feedback? Feedback krijge Scherp uw luistervaardighede aa! Wat is de essetie va de feedback die u krijgt? Hoe reageert u het best? Hoe vraagt u om verhelderig? Welke valkuile moet u vermijde i het otvage va feedback? U krijgt ee atwoord op al deze vrage i deze eedaagse iteractieve praktijktraiig! 1. Ileidig Doelstellige va deze traiig Overlope va uw eige praktijksituaties Rollespele: kader, orgaisatie e persoolijke verwachtige Het belag va feedback: motivere e otwikkele 2. Feedback geve De voorbereidig Feedbacktechieke Het feedbackgesprek De follow-up Valkuile Omgaa met weerstad e emotioele reacties Rollespele op basis va eige voorbeelde 3. Feedback krijge Tips e techieke Valkuile Verduidelijke Rollespele op basis va eige voorbeelde 4. Toolbox voor ee efficiëte e costructieve commuicatie Luistervaardighede Vrage stelle Woordgebruik I professioele hade Vera Vaderlocht, zelfstadig traier e seior cosultat, Likpower Pluspute Deze praktijktraiig is 100 % geët op uw eige feedbacksituaties. U oefet i kleie groepe op eige voorbeelde e cases e otvagt persoolijke feedback va de traier e va de adere deelemers. Praktische iformatie , Atwerpe, Novotel Atwerpe Noord , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo Eé dag, va 9 tot uur. 730 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Ee goede combiatie tusse theorie e praktijk, waarbij de docete voortdured ispeelt op de cocrete vrage e situaties waarmee de cursiste gecofroteerd worde. Deze opleidig heeft mij op heel korte tijd ekele duidelijke theoretische izichte gegeve waarom feedback krijge e geve bij bepaalde mese zeer moeilijk ka zij. Met die theorie ka ik u aa de slag i de praktijk. Adrée Brouwers, adjuct va de directeur, VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woe 14

15 Emotioele itelligetie e NLP Verhoog uw EQ i 2 dage Persoolijke vaardighede Weet u wat emotioele itelligetie u ka bijbrege i uw professioele praktijk? Weet u hoe u uw EQ kut verhoge? Weet u hoe NLP u hieri ka helpe? Dakzij deze traiig leert u i 2 dage: uw emoties beter te behere. werke met doelstellige. ee zelfleider te worde. meer empathisch te worde. E dat is precies wat we verstaa oder ee emotioeel itelligete persoo. 1. Ileidig Wat is NLP e wat is Emotioele Itelligetie? 2. Omgaa met je eige emoties Keis va uw emoties e het regulere erva zij 2 essetiële elemete va emotioele itelligetie. Krijg meer cotrole over uw emoties e laat ze u helpe (de werkig va emoties e statemaagemet). 3. Omgaa met take Het succesvol uitvoere va ee pla, ee project of ee taak begit bij zelfmotivatie e het helder make va de doelstellig. 4. Omgaa met adere Iterpersoolijke vaardighede vorme het laatste luik va emotioele itelligetie. Net als computers zij mese iet altijd compatibel. We kijke elk op oze maier aar de wereld, deke er het oze over, voele dige aders aa... Het ka ook aders. Breg stadpute same e kom tot harmoieuze relaties (het model va de waaremigsposities voor coflicthaterig), aagevuld met izichte over het stelle va goede vrage. Pas uw taal aa e sluit aa bij de voorkeur va uw gespreksparter. I professioele hade Emilie Depuydt, traier/coach, Likpower Documetatie Naast ee uitgebreide syllabus, krijgt u als deelemer het boek 7 Lesse i emotioele itelligetie va Patrick Merlevede & Rudy Vadamme. Praktische iformatie e , Atwerpe, Novotel Atwerpe Noord e , Leuve, Novotel Leuve e , Diegem, Novotel Brussels Airport e , Get, NH Get Sit Pieters e , Edegem, Hotel Ter Elst e , Hasselt, Holiday I Hasselt e , Mechele, Novotel Mechele Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Het oderwerp ka ieder va os ee toegevoegde waarde brege, zowel professioeel (op elk iveau va het bedrijf!) als privé. Catherie Gaudier, maagemetassistat, Educam 15

16 Workshop klatvriedelijk telefoere Persoolijke vaardighede Telefoo, telefoo e og ees telefoo. Va vriedelijke klate, va boze klate. Va iemad die iformatie vraagt, va ee gehaaste leveracier, va ee vertegewoordiger die afbelt, ee verkoper die aadrigt,... E da liefst allemaal tegelijk! Tijdes deze traiig leert u om i al die drukte uw geduld, uw goed humeur, uw persoolijkheid e vooral uw professioele aapak optimaal i te zette. 1. De juiste telefooattitudes Glimlache aa de lij: uw stem klikt tie keer zo prettig Stemgebruik, too, ritme, articulatie,... Verbale e o-verbale commuicatie Laat hore dat u luistert Gerichte vrage stelle (ope versus geslote vrage) Misverstade vermijde door te herformulere 2. Ikomede gesprekke Hoe eemt u op? Hoe idetificeert u de opbeller? Hoe verbidt u door? Wat doet u als de lij bezet of de persoo afwezig is? 3. Uitgaade gesprekke De voorbereidig is het halve gesprek Boodschappe kue efficiët e vakkudig geformuleerd worde 4. Typesituaties? Typeprofiele? 5. Klachte e moeilijke mese Net zoals service begit ook klachtebehadelig aa de telefoo Hoe vagt u klachte op? Hoe reageert u op vervelede opmerkige e emotioele reacties? Hoe blijft u het gesprek sture met ee kletskous? 6. De afsluitig va ee telefoogesprek De laatste woorde blijve het lagst hage De maier waarop u het gesprek beëidigt, weegt door i de kwaliteit va het telefoogesprek I professioele hade Petra Schiller, traier-cosultat, KAPE Maagemet Pluspute Naast Nederlads wordt er aa de telefoo ee aardig modje Fras, Duits e Egels gesproke. I de syllabus vidt u ee praktische lijst met de meest typische uitdrukkige i vier tale, gemakkelijk e hadig om altijd bij de telefoo te hebbe! Praktische iformatie , Get, NH Get Sit Pieters , Mechele, Novotel Mechele Eé dag, va 9 tot uur. 730 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Deze opleidig heeft mij geleerd wat ik ka doe als er lastige klate aa de lij zij e heeft mij ook geleerd wat ik verkeerd deed tijdes het telefoere. Het is echt ee aarader, wat je leert professioeler te zij aa de telefoo. Lee Pot, secretaresse, Kemps & Vastraele Advocatekatoor 16

17 Powerassistat 5 iteractieve sessies Persoolijke vaardighede Op éé dag praktische powertips om efficiëter te werke! U beatwoordt telefoos, stuurt s, maakt presetaties, stelt de ageda op... U moet voortdured op scherp staa e eideloze to-do lijstjes afwerke. Ee dag is soms te kort om dit allemaal gedaa te krijge. Daarom hebbe we de POWERassistat otwikkeld! Ee traiig waarbij u uttige tips & tricks krijgt om u elke dag opieuw beter te prestere e vol eergie aa de slag te gaa. Zo keert u a ee topdag vol leerrijke oefeige aar huis met ee stevige dosis extra power! uur Othaal e koffie uur Va chaos aar... cotrole, rust e mider stress! Catherie Schoesetters uur Eergiebreak uur Omgaa met de moeilijkste e meest overwachte situaties Petra Schiller uur Luch uur Power traiig Outlook Tom va t Veld uur Eergiebreak uur Selleze; goed othoude! Judith Witerkamp uur Vergete ka iet meer! Lisa Lerout uur Hoe morge verder? Uw actiepla + afsluitig I professioele hade Lisa Lerout, gecertifieerd als mid maager istructor, Midframe Petra Schiller, traier-cosultat, KAPE Maagemet Catherie Schoesetters, traier-cosultat, Lexatrade Tom Va t veld, seior IT-traier, Xylos Brussel Judith Witerkamp, traier, Commuicatief tekst & traiig Praktische iformatie , Get, NH Get Sit Pieters Eé dag, va 9 tot 17 uur. 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve: Geeft terug zi om volgede dag aa slag te gaa. Was wel heel vermoeied omdat er 5 oderwerpe aa bod kwame, maar dit maakte het et iteressat. Nele Va Maele, polyvalet bediede, CREG Zeer leerrijke materie dat op ee aageame maier wordt overgebracht. Liesel Va der Cruysse, admiistratief medewerkster, INBO Istituut voor Natuur- e Bosoderzoek Ik heb va begi tot eide geote, héél praktisch gebracht, ee prachtige ervarig e ee fatastische aarader! Greta Muyshodt, seior directie-assistete, BPOST 17

18 CORReCTe e HeLDeRe TAAL i BeDRiJFSTeKSTe Schrijftraiig met resultaat! SCHRIJFVAARDIGHEDEN Overkomt het u ook dat u bij het schrijve va ee tekst plots begit te twijfele? Natuurlijk wilt u dat uw tekst duidelijk e foutloos is. Wat wat u op papier zet, is ee visitekaartje. Va uzelf... e va uw orgaisatie. Geef uzelf twee dage e u krijgt ee praktische opfrissig va de Nederladse taal- e stijlregels. De selste weg aar foutloze, duidelijke, aatrekkelijke e vlot leesbare bedrijfstekste. Dag 1: Correcte taal i bedrijfstekste 1. Spellig De ieuwe spellig 2005: regels e toepassige Vooraamste valkuile e struikelblokke De belagrijkste aslagwerke 2. Zisbouw Lage zie korter make Grammaticale probleme oplosse Pute e komma s plaatse Tagcostructies e aamwoordstijl vermijde 3. Correct woordgebruik Taalverschille Nederlad-Vlaadere Keismakig met taaldatabake Juist voorzetselgebruik Dag 2: Heldere taal i bedrijfstekste 1. Formulerig e stijl Soorte perspectieve Strategisch schrijve: helder, toegakelijk, kerachtig, overzichtelijk, gepast e aatrekkelijk Formele e iformele taal Archaïsche schrijftaal versus modere, verzorgde spreektaal 2. Taal e stijl i zakelijke tekste Uw tekste overzichtelijk structurere: ileidig, midde, slot Aatrekkelijke titels e tussekoppe Actieve versus passieve stijl Directe versus dyamische stijl Variatie i zisbouw e zistype 3. Schrijfopdrachte Herschrijvig of uitwerkig va uw meegebrachte bedrijfstekste i professioele hade Femke Simois zelfstadig schrijftraier, taal- e commuicatieadviseur e oud-docete zakelijke commuicatie aa de Erasmushogeschool Brussel Pluspute U stuurt vooraf éé of twee bedrijfstekste ter beoordelig aar de docete. Tijdes de traiig krijgt u daarop feedback. Praktische iformatie e , Kessel-Lo (Leuve), Park I by Radisso Leuve e , Diegem, Novotel Brussels Airport Twee dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Lede va BViC of va VVZC krijge 10 % kortig. Niet cumuleerbaar. Meest recete ifo e ischrijve: Schrijftraiige Met steu va Femke Simois is duidelijk gepassioeerd door taal e weet die passie ook over te brege op de deelemers. Mij iteresse voor taal is alleszis weer helemaal opgewekt! Christel Va Woterghem, admiistratief medewerker, UCSIA 18

19 KLATVRieDeLiJKe BRieVe e s SCHRiJVe Feedback op eige tekste SCHRIJFVAARDIGHEDEN Brief e zij vaak de eige keismakig va de lezer met uw bedrijf. Make deze ee slechte idruk, da ka dit uw bedrijf klate koste. Ee verzorgd e goed geformuleerd bericht daaretege zorgt ervoor dat de lezer u metee vertrouwe schekt. Tijdes deze schrijftraiig leert u hoe u uw brieve e s levediger e klatgerichter kut opstelle. Ee modere, frisse stijl is immers essetieel voor ee positieve idruk. 1. Algemee itroductie Modere briefidelig volges de ieuwe Belgische orm (BIN) Modere briefstijl e formulerig Strategieë voor klatvriedelijke, servicegerichte brieve e s Praktische tips voor klachte-, weiger- e goodwillbrieve 2. Oefeig U gaat aa de slag met uw eige tekste. Breg daarom zo veel mogelijk eige voorbeelde va brieve e s mee, om ze tijdes de opleidig oder begeleidig te herschrijve. U licht uw brieve uit de eige oderemig kritisch door. U herschrijft uw brieve e s volges de gegeve strategieë e advieze. U bespreekt herschrijvige gezamelijk. Bregt u uw laptop mee, da krijgt u ee usb-stick met de oefeige. Dit is echter gee verplichtig of oodzaak om deze traiig te volge. i professioele hade Femke Simois zelfstadig schrijftraier, taal- e commuicatieadviseur e oud-docete zakelijke commuicatie aa de Erasmushogeschool Brussel Uw eige tekste als vertrekput De docete biedt u ee buitegewoe service: u stuurt vooraf uw eige tekste op die zij voor u beoordeelt. Ee uieke kas om feedback te krijge, aagevuld met cocrete tips om uw brieve e s te optimalisere. Alle Bi-orme bij de had Als deelemer krijgt u ook de brochure BIN-orme: Efficiëte commuicatie. Ee hadig aslagwerk met duidelijke richtlije om uw commuicatie, publicaties e brieve uiform op te stelle! Praktische iformatie , Atwerpe, Radisso Blu Astrid Hotel , Get, NH Get Sit Pieters Eé dag, va 9 tot 17 uur. 730 euro excl. 21 % btw Lede va BViC of va VVZC krijge 10 % kortig. Niet cumuleerbaar. Meest recete ifo e ischrijve: Schrijftraiige Korte maar heel bruikbare opleidig. Voor ee bedrijf é zij medewerkers is het belagrijk dat de correspodetie bij de tijd blijft. Igrid va Schoor, maagemet assistat, P&V (Groep (KV groep P&V) 19

20 OTULeRe BiJ VeRGADeRiGe SCHRIJFVAARDIGHEDEN Verbeter uw otuleertechiek Tijdes deze opleidig leert u hoe u uw otule seller, overzichtelijker e vakkudiger opstelt. U oefet uw otuleertechiek door ee gesimuleerde vergaderig te otulere. U krijgt tijdes de traiig ee beoordelig va uw eige verslage, die u vooraf igestuurd hebt. 1. Uw ibreg als verslaggever Welke otule voor welke soort vergaderig? Uw take e rechte vóór, tijdes e a de vergaderig Tips voor vlot leesbare otule: formulerig e schrijfstijl 2. Uw eige verslage oder de loep U toetst uw eige tekste aa de vereiste voor ee goed verslag Verbeterig e tips voor ee betere aapak 3. Praktijkoefeig Ee miivergaderig simulere i groepjes Notule opstelle va deze vergaderig Deze otule i groepjes uitwerke, bespreke e evaluere Ee overzichtelijke, vlot leesbare eidversie opstelle i professioele hade Femke Simois zelfstadig schrijftraier, taal- e commuicatieadviseur e oud-docete zakelijke commuicatie aa de Erasmushogeschool Brussel Uw eige praktijk als vertrekput U stuurt os ee recet verslag uit uw eige otuleerpraktijk. De docete beoordeelt uw tekste, die ze uiteraard met de odige cofidetialiteit behadelt. Door tijdes de vergaderig rechtstreeks te otulere op de laptop bespaart u veel tijd. I deze traiig kut u uw eige laptop meeeme. Dit is echter gee verplichtig of oodzaak om deze traiig te volge. Praktische iformatie , Atwerpe, Radisso Blu Astrid Hotel , Get, NH Get Sit Pieters Eé dag, va 9 tot 17 uur. 730 euro excl. 21 % btw Lede va BViC of va VVZC krijge 10 % kortig. Niet cumuleerbaar. Meest recete ifo e ischrijve: Schrijftraiige Het sterkste put voor mij is de keis e ervarig va de docete. Er worde zeer uttige tips gegeve, waarva ik zeker be dat ze voor iederee bruikbaar zij. Gitte Hellemas, assistet categoriemaagemet, Gamma België Ik vod dit ee zeer iteressate opleidig waar we veel uttige tips hebbe gekrege. Catherie Vaderzippe, maagemetassistat, Fabricom 20

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte.

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte. Programma va Toetsig e Afsluitig 204-205 Vak: aardrikskude VMBO 4 03 Bevolkig e Ruimte. 2 032 Water. 3 033 Weer e klimaat. schoolexame Het gemiddelde va de 's is het schoolexame waarmee de leerlig het

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Kluwer opleidingen. www.kluweropleidingen.be. unfold your potential. opleidingen voor de finance professional.

Kluwer opleidingen. www.kluweropleidingen.be. unfold your potential. opleidingen voor de finance professional. opleidige voor de fiace professioal. Maak uw keuze uit basisopleidige, uitdiepigsemiars, workshops e studiedage Catalogus voorjaar 2013 Kluwer opleidige ufold your potetial www.kluweropleidige.be Kies

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 19 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie